Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програмаСторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#10866
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший віце-президент, ректор

професор____________ В.В. Завальнюк

«____»______________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Право Європейського Союзу
галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»,
«Прокуратура та слідство»


Миколаївський інститут права

Миколаїв 2015 р.

Робоча програма «Право Європейського Союзу» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки 6.030401 – Правознавство.

«31» серпня 2015 року - _35_ с.

Розробник: Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

цивільно-правових дисциплін

Протокол від «31» серпня 2015 року № 7

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

_____________________ (І.Г.Оборотов)

(підпис)

Схвалено Навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

(протокол від «31» серпня 2015 року № 6)

«31» серпня 2015 року Голова Навчально-методичної ради,


Проректор з методичної та
виховної роботи,
професор ____________ Ю.Є. Полянський

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Кредити

Екзамен

Залік

Денна форма навчання (ПС)

3

5

12

18

30

-

_

60

90

3

+

-

Денна форма навчання

(ЦГЮ)

4

8

14

24

38

-

+

67

105

3,5

-

+

Заочна форма

3,4

6,7

10

4

14

+91

105

3,5

+

-

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Європейський Союз (далі – ЄС) існує лише півстоліття, і за свою історію досяг значних результатів. Зокрема, він забезпечив мир серед держав-членів ЄС і процвітання своїм громадянам. Він створив єдину європейську валюту («євро»), вільний від кордонів «єдиний ринок», в якому товари, послуги, капітал та люди вільно пересуваються. Більше того, ЄС став провідною торгівельною силою і світовим лідером у таких сферах, як захист довкілля, та одним із головних донорів, що надають фінансову допомогу.

Досягнення таких результатів стало можливим завдяки унікальній суті та організації роботи ЄС. При цьому, він не відноситься до федерацій подібно Сполученим Штатам Америки, а також – до простих міжнародних організацій, які базується на співпраці урядів країн, як, наприклад, ООН. Важливо, що в такій ситуації держави-члени ЄС залишаються незалежними суверенними націями, але вони об’єднали свою суверенність заради того, щоб набути такої сили і ваги у світі, якої б вони ніколи не мали кожна сама по собі.

За весь час існування цієї міжнародної організації було напрацьовано право ЄС. Останнє є у певному розумінні узагальнюючим поняттям, що включає розгалужений комплекс норм, які регулюють всю сукупність економічних, соціальних, політичних та культурних відносин на теренах Європи. Тому право ЄС традиційно розрізняється у вузькому та широкому сенсі, а саме:

1) у вузькому сенсі – союзне право як право ІІ-го та ІІІ-го «стовпів» ЄС, а саме – спільна зовнішня політика і політика безпеки (І-й «стовп») та співпраця в галузі юстиції і правоохоронній сфері в кримінальних питаннях (ІІ-й «стовп»). Отже, право тих частин ЄС, де відбувається скоріше за все не наднаціональна, але міжнародна співпраця;

2) в широкому сенсі, що включає в себе поряд з правом ІІ-го та ІІІ-го «стовпів» ЄС також і право І-го «стовпа» – право комунітарне (від фр. сommunaute – спільнота). Суть цього права полягає у наднаціональній співпраці держав-членів ЄС у зазначеному І-му «стовпі».

Незважаючи на порівняно молодий вік, право ЄС характеризується провідними підходами до регулювання свого предмета, відпрацьованістю інститутів та окремих норм, їх взаємною узгодженістю та ефективністю, внаслідок чого стає невід’ємною складовою сучасного всесвітнього правового потенціалу.

В свою чергу, поява права ЄС, з однієї сторони, та необхідність адаптації національного законодавства держав-членів ЄС до нових умов існування у співтоваристві, з іншої сторони, поставило в цих країнах вимогу щодо суттєвого збільшення кількості правників, які б володіли таким правом. В зв’язку з чим, на початку 1960-х рр. на юридичних факультетах вищих навчальних закладів держав-членів ЄС появилася нова навчальна дисципліна «європейські організації», а в наступному – «комунітарне право», «право співтовариств» та «право ЄС».

З ратифікацією у 1994 р. Угоди про Партнерство та Співробітництво, яка започаткувала партнерство між Європейським Співтовариством та їх державами-членами з одного боку та Україною з іншого, було створено правовий фундамент для поглиблення та зміцнення взаємодії нашої держави з ЄС як цілісним інтегрованим утворенням.

Тому важливим елементом стратегії України, спрямованої на європейську інтеграцію, є адаптація українського законодавства до законодавства ЄС, в тому числі створення механізмів приведення проектів актів законодавства України у відповідність із нормами ЄС. Безспірно, що такі обставини вимагають обов’язкової підготовки професійних юристів, обізнаних в праві ЄС. На підставі чого, Донецький національний університет, Одеська національна юридична академія та деякі інші вищі навчальні заклади були одними з перших, що запровадили навчальну дисципліну «Право Європейського Союзу».

Навчальна дисципліна, як вбачається з її програми, в стислій й чіткій формі розкриває важливі питання права ЄС. При цьому, надається перевага вивченню правового регулювання діяльності у наднаціональній співпраці держав-членів ЄС у І-му «стовпі». Зокрема, підлягає вивченню право внутрішнього ринку ЄС та його окремих політик, наприклад, економічного та валютного союзу, захисту прав споживачів, конкурентного права тощо. В цій же програмі висвітлюються також питання правових відносин України з ЄС та гармонізація українського законодавства з законодавством ЄС.

З врахуванням викладеного, студенти повинні знати: 1) етапи становлення ЄС та перспективи його розвитку; 2) інститути ЄС, зокрема, Європейський Парламент, Європейську Раду, Раду, Комісію, Суд ЄС, Європейський Центральний Банк, Рахункову палату та дорадчі органи ЄС; 3) право ЄС; 4) джерела права ЄС та порядок їх прийняття, а також загальні принципи права ЄС; 5) інституційний механізм співробітництва ЄС з іншими державами та міжнародними організаціями; 6) правові відносини України з ЄС та особливості адаптації українського законодавства до права ЄС.

До того ж, студенти повинні вміти: 1) користуватися первинними і вторинними джерелами права ЄС; 2) характеризувати українське право з точки зору його відповідності до права ЄС.

Без сумніву, що успішне вивчення навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу», буде корисним студентам не лише в процесі їх навчання, а й стане необхідною передумовою для реалізації їх знань в майбутньому, зокрема, в законотворчій та практичній діяльності, а також у зміцненні демократії та становленні консолідованої української нації у родині європейських народів.


Каталог: materialy
materialy -> Використання ікт у початковій школі
materialy -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
materialy -> Г. Х. Андерсен. «Снігова королева»
materialy -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
materialy -> Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В
materialy -> Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Та професійного навчання населення
materialy -> Материалы конференции «Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии»
materialy -> Жеребцов Вілор Савелійович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка