Блоки запитань до іспиту з курсу «Слов’янський світ: література і публіцистика»Скачати 149.91 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір149.91 Kb.
#10479
Блоки запитань до іспиту з курсу «Слов’янський світ: література і публіцистика» 1. Суть сентименталізму як напрямку в літературі. Представники сентименталізму в Європі та слов’янському світі зокрема.

 2. Суть романтизму як напрямку в літературі. Представники романтизму в Європі та слов’янському світі зокрема.

 3. Суть символізму як напрямку в літературі і публіцистиці. Представники символізму в Європі та слов’янському світі зокрема.

 4. Літературна алегорія – визначення, публіцистичні ознаки, приклади.

 5. Спільне та відмінне між літературою і публіцистикою (ілюстрація відповіді прикладами).

 6. Тематика публіцистичних дискурсів слов’янського світу.

 7. Ціннісні та вартісні завдання курсу «Слов’янський світ: література і публіцистика».

 8. Літературні утопія та антиутопія – визначення, ознаки та зразки.ПОЛЬЩА


 1. Позиція Єжи Єнджеєвича щодо слов’янського братерства у науковій повісті «Українські ночі або родовід генія».

 2. Природа панславізмів у науковій есеїстиці Єжи Єнджеєвича.

 3. Європейські революції і постать Тараса Шевченка у науковій есеїстиці Єжи Єнджеєвича.

 4. Особливості релігійно-містичної творчості Адама Міцкевича.

 5. Месіанізм польської нації у літературно-публіцистичній творчості польських мислителів («Дзяди», «Ангеллі»).

 6. Літературно-публіцистичні ознаки країн слов’янського середовища.

 7. Польські Нобелівські лауреати та їх вартісні заслуги перед батьківщиною.

 8. Журналістська та видавнича діяльність Єжи Гедройца.

 9. Фундатори польського літературного романтизму.

 10. Періодизація польської літературно-публіцистичної думки: взаємозв’язок та принципи розмежування.

 11. «Золоті» літературно-публіцистичні періоди в історії слов’янських держав: причини утвердження та особливості функціонування.

 12. Особливості функціонування російського та південнослов’янського літературного символізму.

 13. Тема України в прозово-поетичній спадщині польських мислителів.

 14. Тема України на сторінках журналу «Культура» (Париж).

 15. Світоглядна інтерпретація «трьох найдивніших слів» за Віславою Шимборською.

 16. Есеїстка Віслави Шимборської.

 17. Критика «глорифікації зради» Адамом Міцкевичем в праці Івана Франка «Поет зради».

 18. Еволюція свідомості Марка Вініція в романі Генріка Сенкевича «Куди йдеш».

 19. Дієві парадокси християнського смирення в романі Генріка Сенкевича «Куди йдеш».

 20. Філософсько-християнські ідеї роману Генріка Сенкевича «Куди йдеш».

 21. «Пан Тадеуш» - енциклопедія польського життя (проблематика та світоглядні ідеї).

 22. Національні периферії польської цивілізації (теорія Єжи Єдліцького).


ЧЕХІЯ


 1. Ґенеза чесько-українських культурних взаємозв’язків.

 2. Публіцистика богемського культурного періоду в історії Чехії.

 3. Фундатори панславізму у Чехії та їх головні праці.

 4. Тарас Шевченко про Шафарика та Гуса.

 5. Системоутворюючі чинники національної ідентичності за Іваном Франком («З гостювання у Празі»).

 6. Ян Амос Коменський про три складові розвитку людського пізнання та шкільну систему.

 7. «Лабіринт світу та рай серця»: характеристика жанру.

 8. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського та їх девальвація у постмодерному суспільстві.

 9. Слов’янська взаємність у розумінні Яна Коллара.

 10. Слов’янська взаємність у розумінні Івана Франка.

 11. «Пупковість» націй: обґрунтування теорії Ернеста Гелнера.

 12. Томаш Гарріг Масарик і Україна.БОЛГАРІЯ


 1. Кирило і Мефодій – основоположники слов’янських писемності та словесності (ретроспективний аспект).

 2. Класифікація рукописних текстів стародавньої та середньовічної болгарської літератури.

 3. Головні мотиви публіцистики Христо Ботєва.

 4. Причини та мотиви неспівмірного існування слова та діла в болгарській революційній думці.

 5. Вартісні здобутки охрідського та преславського болгарських культурних центрів.

 6. Давні зразки апокрифічної болгарської літератури та її концептуальні завдання.

 7. Ісіхазм як літературний та світоглядний напрямки.

 8. Революційна журналістика в Болгарії: аналіз постатей.

 9. Роман-епопея «Під ігом»: обґрунтування жанру.

 10. Емігрантські мотиви творчості Христо Ботєва.

 11. Особливості становлення літературознавчої болгаристики в Україні.

 12. Болгарська публіцистика як форма протидії трьом Болгарським царствам.

 13. Мотиви написання статті Христо Ботєва «Смішний плач» та її суспільні наслідки.

 14. Болгарія та єврейське питання: феномен століття.

 15. Болгарська етноцентризм: ненадійна толерантність.


БІЛОРУСІЯ


 1. Особливості документальної публіцистики Світлани Алексієвич. Теорія позитивного негативізму (на основі світоглядного аналізу повісті «Цинкові хлопчики»).

 2. Тематичне різноманіття публіцистики Світлани Алексієвич.

 3. Знакові постаті білоруської літератури і публіцистики.

 4. Особливості інтернаціональної дружби в публіцистиці білоруських авторів.

 5. Воєнна тематика у творчості Василя Бикова.

 6. Тема війни в літературній спадщині народів слов’янського світу.

 7. Специфіка літературного постмодернізму: ціннісний та вартісний аспекти.

 8. Світоглядний білоруський маргіналізм: особливості функціонування та перспективи.

 9. Янка Купала та Україна.РОСІЯ


 1. Тематика публіцистичних дискурсів російських літератури та публіцистики.

 2. Представники, літературні надбання та вартісні ідеї центрів ранньої християнської публіцистики.

 3. Мотиви творчості російських декабристів.

 4. Національна ідентифікація Миколи Гоголя: публіцистичні точки зору.

 5. Російські Нобелівські лауреати та їх вартісні заслуги перед батьківщиною.

 6. Поняття свободи у творчості Федора Достоєвського.

 7. Формування напрямків в російській літературі: причини відсутності чітких меж.

 8. Суть «матеріалістичної духовності» у розумінні Льва Толстого.

 9. Публіцистичність творчості Дмитра Мережковського: прогностичний аспект.

 10. «Грядущий Хам» у розумінні Дмитра Мережковського і тепер: порівняльний аспект.

 11. Натуральна школа Гоголя-Белінського: літературні здобутки та причини розколу.

 12. Книга Миколи Гоголя «Вибрані місця із листування з друзями» та полеміка навколо неї: ціннісний і вартісний аспекти.

 13. Християнські ідеї Федора Достоєвського та Льва Толстого: порівняльний аспект.

 14. «П’яте Євангеліє» від Льва Толстого: ціннісний та вартісний мотиви.

 15. «Війна і мир» - імперський тип роману.

 16. Осягнення змісту російського історії О.Пушкіним т К.Рилєєвим.

 17. Еволюція світогляду Віссаріона Белінського (аналіз літературних та критичних праць).

 18. Концепт «зло – добро» у прозовій спадщині Федора Достоєвського.

 19. Російська національна ідея та Україна.

 20. Дискурс віри в російській імперії.

 21. Петровська епоха та її вплив на російське просвітництво.

 22. Російський та європейський класицизм: головні ознаки та принципи розмежування.

 23. Російські мотиви публіцистичної творчості Астольфа де Кюстіна.

 24. Гаврило Державін та єврейське питання.

 25. Сентименталізм творчості Василя Жуковського.

 26. Пріоритети західної цивілізації в оцінці Петра Чаадаєва.

 27. Романтизм Олександра Пушкіна: контроверсійний аспект.

 28. Журналістська та видавнича діяльність Олександра Герцена.

 29. Головні риси творчості Федора Достоєвського.

 30. Роман-епопея: характеристика жанру.

 31. Дієвість християнського смирення у творчості Федора Достоєвського.

 32. Роман «Біси» - провісник соціалістичної революції (перевороту): ознаки публіцистичного пророцтва.

 33. Повість «Бідні люди» та її проекція на російське суспільство.

 34. Ознаки літературно-критичного дискурсу у творчості Віссаріона Белінського.

 35. «Площинний» і «глибинний» типи свідомості у журналістиці.

 36. Трагедія життя Анни Ахматової та Марини Цвєтаєвої: порівняльний аспект.

 37. Поема «Реквієм» - пам’ятник жертвам сталінського терору.

 38. Інтернаціональні мотиви творчості Михайла Лермонтова.

 39. Класифікація російського літературного процесу ХХ сторіччя.

 40. Ісус Христос як вчитель морального закону в інтерпретації Льва Толстого.

 41. Причини стражденного становища християнських народів за Львов Толстим.

 42. Микола Карамзін про значення та джерела московського деспотизму.

 43. «Історія держави Російської» Миколи Карамзіна: ціннісний та вартісний аспекти.

 44. Російський імперський менталітет: ґенеза та сучасний стан.

 45. Російська дисидентська думка ХХ сторіччя: постаті, концепції, результат.

 46. Трагедія поколінь у творчості Олександра Блока.

 47. Трансформація світоглядних орієнтацій Олександра Солженіцина.

 48. Особливості символізму у поетичній спадщині Олександра Блока.

КОНТЕКСТ
1. Назвіть незвичайну пацієнтку лікаря Соколова та опишіть кумедний випадок із Киріяком Стефковим з її безпосередньою участю (на основі прочитання роману Івана Вазова «Під ігом»).

2. Чому золотим періодом розвитку болгарської літератури і публіцистики прийнято вважати 9-10 століття, а російської – 18?

3. Назвіть російські та болгарські агіографічні літературні зразки, а також кількох російський та болгарський осіб, канонізованих православною церквою.

4. Визначте природу прізвищ Охрідський і Преславський.

5. Зазначте відмінності між поняттями «богомильство» та «богумильство».

6. Напишіть відому вам хронологічну послідовність творення слов’янських вишів.

7. Зазначте канонічні та апокрифічні мотиви життя Адама і Єви.

8. Яке ідеологічне коріння апокрифу богомильців «Дитинство Ісусове»?

9. Опишіть змістове наповнення праці Христофора Жефаровича «Стематографія».

10. Назвіть найвидатніших завойовників, світських просвітителів та революціонерів Балканського півострова.

11. Коли в Болгарії почав формуватися світський тип літератури?

12. Чому, на відміну від північної Росії, у південній Болгарії так яскраво реалізувався пласт літературного сентименталізму («сльозливі романи» з натяками на демократичні перетворення)?

13. Яку прикру тенденцію окреслили перші друковані болгаромовні газети?

14. Визначте суть поняття «гіпертекст» та проілюструйте визначення прикладами з болгарської публіцистики.

15. Назвіть суть, а також авторів (болгари й українці) ідей південнослов’янської, східнослов’янської та загальнослов’янської федерацій.

16. Розтлумачте географічні і літературні назви Акча Клісе, Бяла Черква, Боримечка (на основі прочитання роману Івана Вазова «Під ігом»).

17. В чому суть негативного позитивізму роману Івана Вазова «Під ігом»?

18. Яким чином викритий революціонер Бойко Огнянов втік із оточеної поліцією церкви (на основі прочитання роману Івана Вазова «Під ігом»)?

19. Чому одна з публіцистичних праць Христо Ботєва названа автором «Смішний плач»?

20. Станом на 8 травня 1875 р. всі болгари підпільно вшановували 11 травня - День Кирила і Мефодія (не гуляли, а скромно вшановували). Чому ж тоді майже однойменна стаття Христо Ботєва містить просякнута неабияким сарказмом з приводу саме порочних гулянь у святий для нації день?

21. Чи можна назвати Бойчо Огнянова послідовником ісіхазму?

22. Яку грізну вогнепальну зброю змайстрували повстанці Клісури та чим закінчилося перше її «бойове хрещення» (на основі прочитання роману Івана Вазова «Під ігом»)?

23. Зазначте духовно-політичні вектори протистоянь в Російській імперії та Болгарії.

24. Чому після оголошення лідерами саламандрового руху війни світовим державам, екстрена конференція людства пройшла саме в Вадуці (Ліхтенштейн)?25. До якого жанру літературної або журналістської творчості ви віднесли б добірку матеріалів Карела Чапека про особливості газетної справи у Чехії? Чому?

 1. Зазначте суть та причини обмеженого розуміння слов’янської взаємності Яном Колларом за Іваном Франком («Слов’янська взаємність у розумінні Яна Коллара і тепер»).

 2. Чим відрізняються «дисиденти» Ботєв, Солженіцин, Мережковський від дисидентів Чорновола, Мандельштама, Лук’яненка?

 3. «Расетали явини и гуши, попии туани над экой…» Коли востаннє в тексті прозвучали ці відомі слова («Альпійська балада»)?

 4. «Як відомо, чим вище становище займає людина, тим менше написано на табличці, що висить в неї на дверях». Чи відрізнялися капітан Ван Тох та пан Бонді за цим критерієм (контекстуально, «Війна з саламандрами»)?

 5. Назвіть чеські літературні зразки – приклади тотального домінування перекладних європейських текстів у країні (13-14 століття).

 6. Вкажіть призначення вуздечки та окулярів в алегорія Яна Амоса Коменського «Лабіринт світу і рай серця».

 7. Визначте суть наступних понять: «дидактика», «літературний пам’ятник», «гефтлінг».

 8. Чим завершився судовий процес над білоруською письменницею Світланою Алєксієвич?

 9. За яким принципом формувалися шпальти чеських газет у літній період у першій половині ХХ століття (редактори Валента і Голомбек саме так і робили) («Війна з саламандрами»)?

 10. Назвіть головну ідею роману Карела Чапека «Війна з саламандрами».

 11. Зазначте етимологію слова «дидаскал» та поясніть інше його значення в розумінні Яна Амоса Коменського.

 12. Яким чином Іван та Джулія отримали свій перший та останній спільний буханець хліба («Альпійська балада»)?

 13. Розтлумачте суть літературного гуманізму (відповідь на основі чеської словотвірної спадщини).

 14. Кого (або що) алегорично зобразив Карел Чапек в романі «Війна з саламандрами»? Назвіть кілька спільних контекстуальних та історичних ознак зародження цього процесу.

 15. У описовому тексті Карела Чапека «Хвала газетам» є таке речення: «Газети – це скоріше не шоста держава, а четверте царство природи». Що за «держави» і «царства» має на увазі автор?

 16. В чому суть літературного утопізму? Назвіть письменників-утопістів Європи та слов’янського світу зокрема?

 17. Яка подія у Празі справила на Івана Франка найбільше враження і чому («З гостювання у Празі»)?

 18. Назвіть позивачів та причину судового позову проти білоруської письменниці Світлани Алєксієвич?

 19. «Душі у них, безумовно, нема. В цьому вони схожі на людину». Про кого насправді так висловлювався відомий англійський драматург Бернард Шоу («Війна з саламандрами»)?

 20. Визначте та продовжіть систему тлумачень: росіяни – визнані майстри романістичної творчості (18 століття), чехи - …, болгари - …, білоруси - …

 21. Розтлумачте девіз богемських братів на основі постулатів головної праці їх духовного наставника.

 22. Яким чином був ошуканий та спокушений мудрий Соломон («Лабіринт світу та рай серця»)?

 23. Яка подія стала сигналом початку активної агресії саламандр на людство?

 24. Яка доля очікує людство в кінці роману «Війна з саламандрами»?

 25. Назвіть слов’янських літераторів та публіцистів – генераторів нових ідей та слів.

 26. Які професії роздавав Доля і що дісталося головному героєві (Лабіринт світу і рай серця)?

 27. Що таке і хто такий «Бар-Кохба?

 28. Чи має право жінка перебувати на війні та чи спроможна правильно описати побачене?

 29. Хто сподвижник та в чому суть «глорифікації історичної зради» («валлєнродизму»)?

 30. Про що йде мова в поемі Себастяна Фабіана Кльоновича «Роксоланія»?

 31. Назвіть історичні романи Генріка Сенкевича та назвіть історичні події, які в них описані.

 32. Як потрапила у полон до німців литовка Альдона («Конрад Валлєнрод»)?

 33. Під час застілля Конрада з Вітольдом, старий литвин співає пісню на рідній мові про неприпустимість народної зради. Ким насправді був цей старець? («Конрад Валлєнрод»)?

 34. Які якості (позитивні чи негативні) уособлюють собою Вальтер Альф та Альдона для польської та литовської націй сьогодні («Конрад Валлєнрод»)?

 35. У далекому 1961 році відомий польський письменник та есеїст Станіслав Вінценз репрезентував на хвилях «Радіо «Свобода» концептуальні елементи своєї проукраїнської творчості (праця «На високій полонині»). Які ключові вартісні аспекти життя гуцулів були там зафіксовані?

 36. Яка історична подія стала початком перелому у польсько-шведській війні (роман «Потоп»)?

 37. Порівняйте особливості взаємостосунків та Лігії та Вініція і Петронія з Евнікою.

 38. Чому апостол Петро повернувся до язичницького Риму? («Куди йдеш»).

 39. Яке висловлювання апостола Павла містить в собі пророчу суть роману Генріка Сенкевича «Куди йдеш»?

 40. Яким чином були викриті підступні наміри Нерона спалити Рим?

 41. Чому поему Адама Міцкевича «Пан Тадеуш» прийнято вважати національною епопеєю?

67. Які вади європейського християнства помічає П.Чаадаєв у «Філософічних листах»?

68. Чому ментальність росіян не надто сприймає Стефана Баторія?

69. Назвіть причини, через які був відправлений у заслання перекладач церковних книг у Москві Максим Грек.

70. Яка принципова відмінність «Ранкових…» та «Вечірніх роздумів…» М.В. Ломоносова про Божественну велич?

71. Назвіть цінне та найбільш вартісне завдання вивчення курсу «Слов’янський світ: література і публіцистика» та аргументуйте вибір.

72. Охарактеризуйте головний світоглядний дискурс у творчості європейських мислителів у ІІІ-V сторіччях.

73. З публіцистикою якого виду повинні мати справу студенти факультету журналістики перш за все? Чому?

74. Чому філософську поезію не можна з абсолютною впевненістю зараховувати до літератури і публіцистики?

75. Назвіть адресанта «Філософічних листів» П.Чаадаєва та зазначте формальну мету їх написання.

76. Чому 12-томна «Історія держави російської Миколи Карамзіна була заборонена в Радянському Союзі?

77. Охарактеризуйте головний світоглядний дискурс у творчості європейських мислителів у ІІІ-V сторіччях.

78. Назвіть складові фізіології європейської людини ХІХ сторіччя за П.Чаадаєвим.

79. «У християнстві слід розмежовувати дві цілком різні речі: його дію на окрему людину і його вплив на загальний розум». Поширте думку автора.

80. В чому суть Сенненської справи, використаної у своїх документальних дослідженнях Г.Державіним?

81. Для чого необхідна фізична сила та добра воля справжнім журналістам (відповідь на основі трактату М.В.Ломоносова «Про обов’язки журналіста»)?

82. Чому «магометанская луна» над пам’ятником красуні Марії названа Пушкіним в історичній поемі «Бахчисарайський фонтан» «дерзновенным символом»?

83. Чому датою заснування Московського університету прийнято вважати 17ХХ рік (який саме?), хоч офіційно він почав функціонувати раніше (коли?)?

84. Чим подібні/відмінні долі Марії з поеми Пушкіна «Полтава» та Марії з «Бахчисарайського фонтану»?

85. Наведіть приклади таємних проникнень у запропонованих для прочитання поемах Пушкіна.

86. «Не кількістю, а вмінням». Які факти з праці В.Белінського підтверджують (чи спростовують) дану приказку.

87. Чому М.Ломоносов – універсал слова?

88. Яка найцінніша заслуга російського вченого Герхарда Міллера?

89. Чи однаково поданий образ гетьмана Івана Мазепи у поетичній творчості О.Пушкіна та К.Рилєєва? Відповідь обґрунтуйте.

90. Назвіть ознаки літературно-критичного дискурсу за В.Белінським.

91. Назвіть ціннісну (кількісну, а не вартісну) ознаку популярності літературно-критичних досліджень в журналах «Сын отечества» та «Отечественные записки».

92. Яка головна ідея роману Федора Достоєвського «Біси»?

93. Яка головна зброя жінки за Миколою Гоголем («Вибрані місця…»)?

94. Аналіз головних аргументів критики Віссаріона Белінського на книгу Миколи Гоголя «Вибрані місця із листування з друзями».

95. Виокремте ціннісні та вартісні аспекти праці Льва Толстого «Не могу молчать».

96. Чому Олександр Пушкін – універсал літературного слова?

97. Визначте формулу доброго життя будь-якого християнина за Львом Толстим.

98. Назвіть головні причини антисемітських поглядів Ф.Достоєвського.

99. Чи можна необхідною та достатньою умовою морального вдосконалення людини вважати її відмову від споживання м’ясної їжі (за Львом Толстим)?

100. Назвіть високодостойні та низькопробні літературні зразки в повісті Ф.Достоєвського «Бідні люди».

101.Назвіть ключову розмежувальну ознаку релігійних поглядів Льва Толстого та Федора Достоєвського.

102. Що стало справжньою (непряма сюжетна лінія) причиною смерті Мцирі?

103. Чому російські літературні романтизм та реалізм мають такі розмиті історичні межі?

104. Яку загрозливу ознаку європейського суспільства (вужче – окремого її класу) намагалися попередити в Росії як Герцен (з-за кордону), так і Достоєвський?

105. В чому публіцистичність (вартість, далекоглядність) поезії Михайла Лермонтова «Дума» («Печально я гляжу на наше поколенье…»)?

106. Які етноси представлені в поемі Михайла Лермонтова «Мцирі»? Назвіть найбільш характерні їх ознаки (за автором).

107. Хто такий Сергій Нечаєв, прототип Петра Верховенського в романі Ф. Достоєвського «Біси»?

108. Які три «хами» можуть очікувати російське суспільство за Д.Мережковським?

109. На яких світоглядних пророцтвах Федора Достоєвського наголошує Д.Мережковський у своїх працях?

110. В чому символізм спорудження пам’ятника в Петербурзі на честь ІІІ Інтернаціоналу (Д.Мережковський «Хрест чи пентаграма»)?

111. Змоделюйте власний літературний символічний ряд (колір, природне явище і т.д. – з тлумаченням) на окреслення поняття Радянський Союз.

112.Назвіть головну зброю більшовизму, яка спроможна подолати «кволе європейське християнство» (Д.Мержковський «Хрест чи пентаграма»).

113. Які елементи публіцистичного пророцтва можна відшукати сьогодні в аргументаційній базі праці Д.С. Мережковського «Царство Антихриста»?

114. Вкажіть ідейні перегуки публіцистики Д.Мережковського з романами Федора Достоєвського.

115. Як Д.Мережковський характеризує Віссаріона Белінського, згадуючи про його листування з Миколою Гоголем («Грядущий Хам»)?

116. Зазначте способи долання триєдиного «хама» за Мережковським, Герценом та Бакуніним («Грядущий Хам»).

117. У всіх трьох працях Д.Мережковського, автор возвеличує (здебільшого необдумано) одну конкретну історичну постать. Хто вона і в чому її заслуги перед батьківщиною?

118. В чому символізм перемоги Фауста над дияволом (Д.Мережковський «Хрест чи пентаграма»)?

119. Яка головна зброя більшовизму за Д.Мережковським («Царство Антихриста»)?

120. В чому суть концепції Третьої Європи за Д.Мережковським («Царство Антихриста»)?121. Які паралелі між сюжетними лініями романів «Анна Кареніна» та «Тихий Дон» проводили радянські літературознавці під час дискусій з приводу призначення Сталінської премії в галузі літератури за 1941 рік (А.Воронцов, «Новое о Шолохове»)?

122. Чи мають місце українофобські мотиви у статті Андрія Воронова «Новое о Шолохове»?
Скачати 149.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка