Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниСторінка2/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#10316
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Психологія праці як галузь психологічного знання про працю і працюючих. Структура праці. Психологія праці, як галузь психології, яка вивчає умови і розробляє шляхи і методи наукового обгрунтування вирішення практичних завдань в області функціонування і формування людини, як суб'єкта праці. Суміжні області наукового психологічного і міждисциплінарного знання про людину і професії. Методлогічні і теоретичні основи, предмет і завдання психології праці в цілях забезпечення оптимальних взаємозвязків людин і (психологічні процеси і професійно важливі якості, які актуалізуються у людини в процесі праці), функціональні стани.Тема 2. Людина і праця.

Поняття «ерготична система», «ерготична функція» ( їх еволюція в історії людського суспільства). Трудовий процес та його структура. Об'єкт праці і його основні різновиди (біологічні системи, неживі природні і технічні системи, соціальні і знакові системи, форми художнього відображення дійсності). Предмет праці, як соціально фіксована система ознак об'єкта праці і як система властивостей і взаємовідношень об'єктів, явищ, процесів якими людина мисленно або практично оперує в процесі професійної діяльності. Цілі праці. Об'єктивні задачі і суб'єктивно прийняті цілі праці, їх різновиди. Цілі праці, як суб'єктивні образи бажаного майбутнього. Засоби, знаряддя праці і їх основні різновидності. Речові (ручні, машиино-ручні, механізовані, автоматизовані і автоматичні), зовнішні функціональні засоби праці/виразні засоби поведінки, мови рухів, міміки жестів людини, як суб'єкта праці/. Оглядова характеристика основних різновидностей об'єктивних умов праці в різних трудових процесах: фізичному, соціальному і організаційному середовищі. Умови праці (професійне середовище).

Тема 3. Суб’єкт праці і його структура

Суб'єкт праці, як повний, свідомо перетворюючий розуміючий, регулюючий і оцінюючий компонент системи "процес праці". Структура суб'єкта праці - мотиваційні, когнітивні, операторні, емоційно-зольовіпоказники професійної діяльності людини. Зовнішня структура : діяння/"окрема діяльність"/ як цілісний цикл (етап) трудової діяльності, психологічні дії та операції (навики, уміння). Внутрішня структура (зовнішні умови діяльності суб'єкта праці), знання, уявлення, образи (загальні і спеціальні), цінностні орієнтації, інтереси, цілі, мотиви (професіональні), професійна самосвідомість, індивідуально - типологічні особливості і професійно обумовлені здібності.


Тема 4. Методи психології праці

Емпіріко-пізнавальні методи: спостереження як діяльність, як методика і метод, види спостереження: запитальні методи (бесіда, інтерв'ю, анкета), метод вивчення документації, метод експертної оцінки, метод аналізу помилок, метод праці, біографічний метод, алгоритмічний метод, метод узагальнення незалежних характеристик.

Методи діагностики різних психологічних, психофізіологічних і особистісних характеристик суб'єкта. Методи аналізу і обробки емпіричних даних: порівняльний аналіз якісних характеристик, методи інтерпретації емпіричних даних / різновиди структурного і генетичного методів/. Можилвості обмеження і правила застосування емпірико-пізнавальних методів. Перетворюючі або конструктивні методи психології праці, метод експеримента / імітаційні ігри, тренажери - як метод, який формує професіонала або суб'єкта праці. Консультування як метод збагачення і перетворення знань і уявлень людини про себе, про професії, про співвідношення своїх можливостей і інтересів з відповідною групою або декількома групами професій і як метод корекції індивідуальної і соціально-психологічиої поведінки людини як суб'єкта праці. Метод рекоперукції – метод перетворення робочого простору, органів управління режиму праці і відпочинку, темпу роботи. Планування, нормування і контроль праці трудового колективу. Процедура організації перетворюючих і конструктивних методів в психології праці і правила їх застосування.
Тема 5. Психологічне професіографування.

Психічне професіографування - основа пізнання світу професій, його класифікації і диференціації з позиції психологічної науки. Поняття: "професія", "трудовий пост", "спеціальність". Суб'єктно-об'єктивні взаємозв'язки впрофесійній діяльності. Професіографія, як засіб психологічного вивчення професії і професійної діяльності людини в цілях її формування діагностики, корекції, регуляції, оптимізації і гуманізації, принципи і методи психологічної професіографії. Програми і схеми професіографування, способи фіксації професіографічного матеріалу /табличні, описові, графічні, алгоритмічні/. Професіограма професії і її структура.


Змістовний модуль 2: Практичні проблеми психології праці.
Тема 6. Класифікація професій, психологічні ознаки ї побудови

Цілі застосувань. Огляд психологічних класифікацій професії. Багатозначна багаторівнева психологічна класифікація професій /Е.А.Климов/, її структура і можливості її застосуванняТема 7. Психологічне вивчення людини як суб'єкта професійної діяльності.

Людина і її професійна доля /образ життя, професійний життєвий шлях, світогляд, психологічні регулятори його активності/. Цілі і методи вивчення структури суб'єкта професійної діяльності як єдність мотиваційних, когнітивних, операторних і емоційно-вольових складових /знання, усвідомлення, особистісний смисл, уміння, навички, професійна самосвідомість, функціональний стан/. Критерії і методи діагностики рівня їх сформованості. Психічні регулятори професійної праці людини /"образ об'єкта", "образ суб'єкта", "образ суб'єктно-об'єктних і суб'єктно-суб'єктних відношень"/. Методи їх вивчення і способи формування. Концепція інтегрального дослідження індивідуальності /В.С.Мерлін/. Індивідуальний стиль діяліьності як системно-утворююча функція інтегральної індивідуальності. Феноменологія індивідуальних стилів. Індивідуальний стиль діяльності як засіб професійної адаптації людини. Діагностика рівня професійної готовності людини. Методи і правила їх застосування.


Тема 8. Психологічні проблеми формування професійних кадрів

Профорієнтація і профконсультація – комплексні соціальні проблеми і їх психологічні аспекти. Індивідуальна профконсультація як умова активізації самовизначення людини при виборі професії. Принципи, методи, обмеження профорієнтаційних і профконсультаційній роботі.Тема 9. Психологічні основи психологічного відбору, підбору, розміщення і атестації кадрів, висунення резервів кадрів

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка