Біохімія тканин та фізіологічних функцій ( 2 сем мед)Сторінка7/19
Дата конвертації17.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Як профілактичний засіб проти грипу застосовують інтерферон (краплі в ніс), які блокують розмноження вірусів у заражених клітинах. На чому грунтується дія інтерферонів?


A. *

Інгібування синтезу вірусних білків


B.

Активація лізосомальних гідролаз


C.

Сприяння фагоцитозу вірусів


D.

Сприяння синтезу антитіл


E.

Активація синтезу ферментів системи комплементу


149.

Азотемія – збільшення залишкового азоту крові супроводжує чисельні хвороби печінки, нирок, ендокринні порушення, серцево-судинні недуги. Яке із визначень залишкового азоту вірне?


A.

A. Білкові і небілкові речовини плазми крові


B.

B. Азотовмісні сполуки, які зумовлюють позитивний азотовий баланс


C. *

C. Азотовмісні сполуки, що залишаються в плазмі після осадження білка


D.

D. Небілкові азотовмісні сполуки, що виділяються з сечею


E.

E. Небілкові азотовмісні сполуки, що залишаються в крові і не виділяються з сечею

150.

Азотемія – небезпечний стан, спричиняє отруєння організму кінцевими продуктами метаболізму. В діагностичній практиці розрізняють різні види азотемій, крім:


A. *

A. Функціональна


B.

B. Абсолютна, відносна


C.

C. Ретенційна ниркова


D.

D. Ретенційна позаниркова


E.

E. Продукційна (метаболічна)


151.

Азотемія за рахунок високої концентрації аміаку і глутаміну в крові найімовірніше зумовлена генетичним дефектом ферментів синтезу сечовини- карбамоїлфосфатсинтетази та орнітинкарбамоїлфосфаттрансферази. Чим клінічно характеризується така патологія?


A. *

Енцефалопатією


B.

Гіперглікемічною комою


C.

Гіпоглікемічною комою


D.

Невритами


E.

Серцевою декомпенсацією


152.

Алергічна реакція організму супроводжується збільшенням проникності стінок кровоносних капілярів, а відтак набряками. Які фактори імунологічної реакції організму в значній мірі причетні до цього?


A.

A. Збільшення еозинофілів і нейтрофілів


B.

B. Збілшення імуноглобулінів


C.

C. Зменшення лімфоцитів


D. *

D. Вивільнені в результаті активації комплементу низькомолекулярні пептиди


E.

E. Низькомолекулярні пептиди, вивільнені в результаті активації протеолітичних ферментів ШКТ


153.

Атерогенність чи антиатерогенність ліпопротеїнів визначається вмістом в них холестерину і напрямком його транспорту в крові. У якого з перечислених транспортних форм ліпідів крові атерогенність виражена найбільше?:


A.

A. ЛПДНГ


B. *

B. ЛПНГ


C.

C. ЛПВГ


D.

D. Хіломікрони


E.

E. Проміжні ЛП


154.

Біохімічний аналіз крові включає білкові, небілкові азотвмісні та безазотові органічні речовини. З перечислених показників вкажіть ті, що не відносяться до компонентів залишкового азоту:


A.

A. Пептиди, біогенні аміни


B.

B. Амінокислоти, креатин


C.

C. Креатинін, індикан


D.

D. Сечова кислота, білірубін


E. *

E. Лактат, ацетоацетат


155.

В діагностиці атеросклерозу та його ускладнень використовують аналіз на вміст у крові холестерину у його транспортних формах і % співвідношення ЛПВГ/ЛПНГ. Яке із приведених значень цього показника відповідає нормі?:


A. *

A. 35/65


B.

B. 50/50


C.

C. 15/85


D.

D. 65/35


E.

E. 20/80

156.

В останні роки у світі, в Україні зокрема, збільшується кількість ВІЛ інфікованих людей. Який біохімічний показник характеризує цей стан?


A. *

A. А-гамма-глобулінемія


B.

B. Гіпоглікемія


C.

C. Гіпоальбумінемія


D.

D. Азотемія


E.

E. А-фібриногенемія


157.

В останній час набули поширення продукти, модифіковані домішками певних речовин, організмів. Вживання таких продуктів може бути причиною розвитку алергічної реакції,викликаної утворенням антитіл проти чужорідних:


A. *

A. Білків і полісахаридів


B.

B. Жирів і мононуклеотидів


C.

C. Вітамінів і вільних амінокислот


D.

D. Фосфоліпідів і холестерину


E.

E. Мінеральних солей


158.

Вже впродовж десятків років найтяжчою епідемією світу є СНІД. З дефіцитом яких імунних білків пов’язано це захворювання?


A.

A. ?1- антитрипсин


B. *

B. ?- глобуліни


C.

C. С-реактивний білок


D.

D. Макроглобулін


E.

E. Церулоплазмін.


159.

Відомо, що ЛПВГ проявляють антиатерогенну дію, яка пов'язана з дією фермента ЛХАТ(лецитинхолестеринацилтрансферази). Яка функція цього фермента?:


A.

Інгібує синтез холестерину


B.

Активує трансформацію холестерину в кортикостероїди, жовчні кислоти, вітамін Д


C. *

Етерифікує холестерин в мембранах периферійних тканин, що сприяє транспорту його до печінки


D.

Зв'язує холестерин з альбумінами


E.

Функція фермента не пов'язана з антиатерогенною дією


160.

Вміст холестерину в ліпопротеїнових фракціях, напрям його транспортування в крові визначають атерогенність чи антиатерогенність ліпопротеїнів. У хворого виявлено високий вміст холестерину у ЛПНГ, що збільшує ризик хвороб:


A.

Ожиріння


B.

Виснаження


C.

Жирового переродження печінки


D.

Гіперхіломікронемії


E. *

Атеросклерозу


161.

Внаслідок ураження печінки може розвинутись печінкова кома. Вона в основному спричинена:


A. *

A. Гіперамоніємією


B.

B. Гіперкетонемією


C.

C. Гіпераміноацидемією


D.

D. Гіперурикемією


E.

E. Гіперкреатинемією


162.

Вроджена недостатність ферментів синтезу сечовини супроводжується гіперамоніємією, а відтак глибокими порушеннями функції ЦНС. Яким чином можна послабити прояви енцефалопатії?


A.

Збільшенням вуглеводів у дієті

B.

Дієтою, багатою вітамінами


C. *

Максимальним обмеженням харчових білків


D.

Максимальним обмеженням тваринних жирів


E.

Жодна дієта неефективна


163.

Гіперліпопротеїнемія 1 типу (гіперхіломікронемія) пов'язана з дефіцитом або низькою активністю ліпопротеїнліпази капілярів жирових тканин. Чим активується цей фермент?


A.

A. Лецитинхолестеринацилтрансферазою (ЛХАТ)


B.

B. цАМФ


C.

C. Жовчними кислотами


D. *

D. Гепарином


E.

E. Nа+, К+ - АТФ-азою


164.

Дефіцит ліпопротеїнліпази унеможливлює розщеплення хіломікронів. В крові постійно ліпемія, сироватка молочна і не просвітлюється, зменшується кількість резервного жиру. Які заходи можуть запобігти такому стану?:


A.

A. Не вживати жирів


B.

B. Вживати лише тваринні жири


C.

C. Вживати лише рослинні жири


D. *

D. Вживати штучні жири з вмістом коротколанцюгових жирних кислот


E.

E. Не вживати продуктів, що містять холестерин


165.

За умов надлишку білків у харчуванні виникає азотемія, яка носить продукційний характер. Які показники вказують на азотемію?


A.

A. Збільшення глутаміну


B.

B. Збільшення сечовини


C.

C. Збільшення індикану, гіпурової кислоти


D. *

D. Всі перелічені


E.

E. Збільшення вільних амінокислот


166.

Захисна реакція організму проти чужорідних агентів полягає в активації ряду процесів: зв’язування антигену з рецепторами В – лімфоцитів, макрофагів, опасистих клітин, активація системи комплементу тощо. Ці функції властиві:


A.

A. Біогенним амінам


B. *

B. Антитілам


C.

C. Антиметаболітам


D.

D. Анаболітикам


E.

E. Альбумінам


167.

Квітковий пилок викликає в багатьох людей алергічну реакцію у вигляді нежитю, сверблячки, набряків. В організмі при цьому утворюється підвищена кількість гістаміну, який супроводжує:


A. *

A. Розширення кровоносних судин і збільшує їх проникність


B.

B. Підвищує кров’яний тиск


C.

C. Зменшує синтез імуноглобулінів


D.

D. Руйнує антитіла


E.

E. Активує декарбоксилазу гістидину


168.

Пересадка органів і і клітин між особами, які не пов’язані близькими родинними зв’язками, частіше всього закінчується відторгненням трансплантанта. Які білки є унікальні для кожної людини і служать маркерами імунологічної індивідуальності організму?


A.

A. Мембранні імуноглобуліни ?-лімфоцитів


B.

B. Білки-рецептори Т-лімфоцитів


C.

C. Білки системи комплементу


D. *

D. Білки класу І головного комплексу гістосумісності (ГКГС)

E.

E. Білки класу ІІ головного комплексу гістосумісності (ГКГС)


169.

Після центрифугування крові, взятої для аналізу в абсорбтивний період (3 – 4 год після їди), плазма має молочний вигляд, на поверхні може утворитись білуватий шар. Завдяки вмісту яких компонентів це спостерігається?:


A.

A. Холеїнових комплексів


B.

B. Фосфоліпідів


C.

C. Холестерину


D.

D. Білка


E. *

E. Хіломікронів


170.

При дефіциті ліпопротеїнліпази в крові нагромаджуються хіломікрони, сироватка молочно-біла, не просвітлюється. Чому вживання штучного жиру з коротколанцюговими жирними кислотами може покращити такий стан?:


A.

A. Ці кислоти всмоктуються пасивним шляхом


B.

B. Триацилгліцероли, що містять переважно такі розчинні жирні кислоти, не утворюють хіломікронів


C.

C. Жири з такими жирними кислотами потрапляють безпосередньо в кров і печінку


D.

D. Коротколанцюгові жирні кислоти в печінці перетворюються у вищі і жир транспортується у вигляді ЛПДНГ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка