Біохімія тканин та фізіологічних функцій ( 2 сем мед)Сторінка4/19
Дата конвертації17.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Альфа1- глобуліни


D.

Альфа2-глобуліни


E.

Бета-глобуліни


75.

Клініко-біохімічне дослідження хворого К., 52 р., виявило гіпопротеїнемію, на що вказує такий показник:


A. *

40 г/л


B.

70 г/л


C.

100 г/л


D.

85 г/л


E.

120 г/л


76.

Машиною швидкої допомоги у лікарню привезли пацієнта Л., 28 р, з ознаками гострого отруєння. Біохімічне дослідження крові вказало на високий вміст в ній метгемоглобіну. Яка з наведених нижче речовин могла призвести до такого стану? :


A.

Солі свинцю


B.

Алкалоїди


C.

Радіонукліди


D. *

Ціаніди


E.

Чадний газ


77.

? Пацієнтка С., 24 років, хвора анемією декілька років. Госпіталізована з приводу сильних болів в ділянці живота і суглобів. Лабораторні дані: Еритроцити – 3200000, лейкоцити – 14000, тромбоцити – 537000. При електрофорезі гемолізата був знайдений НbS і 3,2% НbF.Найбільш ймовірний діагноз у хворої:


A.

Гемоглобіноз F


B.

Гемоглобіноз С


C.

Таласемія


D. *

Серповидно-клітинна анемія


E.

Гемоглобіноз Д


78.

При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції знаходиться цей білок?:


A.

Альфа - глобулінів


B.

Альбумінів


C.

Альфа2 – глобулінів

D. *

Гамма - глобулінів


E.

Бета - глобулінів


79.

У біохімічній лабораторії методом електрофорезу проведено фракціонування гемолізату новонародженої дитини. Встановлено, що співвідношення гемоглобіну А дорослої людини (НbА) та гемоглобіну F (НbF) новонародженого є в межах норми і складає:


A.

НbА- 50% ; НbF- 50%


B.

НbА- 40% ; НbF- 60%


C.

НbА- 80% ; НbF- 20%


D. *

НbА- 5% ; НbF- 95%


E.

НbА- 20% ; НbF- 80%


80.

У лікарню швидкої допомоги привезли пацієнта М., що отруївся чадним газом (СО). Спектральний аналіз крові пацієнта підтвердив наявність у ній:


A. *

Карбоксигемоглобіна


B.

Метгемоглобіна


C.

Карбгемоглобіна


D.

Оксигемоглобіна


E.

Карбіламінгемоглобіна


81.

У пацієнта А., 58 років, що страждає хронічним пієлонефритом (хвороба нирок), дослідження білків сироватки крові методом електрофорезу виявило додаткову фракцію, що підтверджує даний діагноз, це:


A. *

Преальбуміни


B.

Альфа2-глобуліни


C.

Альбуміни


D.

Альфа1- глобуліни


E.

Білок Бенс-Джонса


82.

У пацієнта, який звернувся до лікаря, методом електрофорезу виявлено збільшення альфа1 –глобулінової фракції крові, яке можливе в основному за рахунок:


A.

Гаптоглобіну


B.

Церулоплазміну


C. *

Альфа1-фетопротеїну


D.

Феритину


E.

Трансферину


83.

У пацієнтки М., 30 р., яка напротязі кількох років страждає хронічним гепатитом, відмічається зниження онкотичного тиску плазми крові, що характеризується виникненням набряків. Яка з перерахованих ситуацій може відповідати даному випадку?:


A.

Збільшення концентрації альбумінів


B.

Підвищення вмісту ? - глобулінів


C.

Зменшення ? - глобулінів


D. *

Зменшення концентрації альбумінів


E.

Зменшення ? - глобулінів


84.

У хворого під час операції виникла зупинка дихання. Які наслідки цього стану спостерігаються в крові:


A. *

Підвищення парціального тиску СО2 та зниження рН крові


B.

Зниження парціального тиску СО2 в крові


C.

Підвищення рН крові


D.

Зниження рН крові


E.

Респіраторний алкалоз

85.

У хворого С. 38 років – некомпенсована форма цукрового діабету. Який тип гемоглобіну з'являється в еритроцитах за цих умов ?:


A.

Фетальний гемоглобін (НвF)


B.

Мутантний гемоглобін (НвS)


C. *

Глікозильований гемоглобін (НвА1с)


D.

Аномальний гемоглобін G


E.

Метгемоглобін (НвМ)


86.

У хворого спостерігається гіпоальбумінемія, що може супроводжуватися:


A.

Гіперглікемією


B. *

Гіпокальціємією


C.

Гіпохлоремією


D.

Гіперхолестеринемією


E.

Гіперкетонемією


87.

У хворого цироз печінки. Які зміни на електрофореграмі білків сироватки крові можуть бути при цьому?:


A. *

Зменшення фракції альбумінів і ?- глобулінів


B.

Підвищення фракції ?- та ?- глобулінів


C.

Підвищення фракції альбумінів та пониження ?- та ?- глобулінів


D.

Підвищення фракції альбумінів та пониження ?- глобулінів


E.

Суттєвих змін не спостерігається


88.

У хворої В. 41 р., діагностовано мієломну хворобу. Окрім клінічних ознак, характерних для даного захворювання, увагу привертає гіперпротеїнемія (180 г/л) ймовірною причиною якої є підвищення вмісту:


A.

Альбумінів


B.

Альфа1- глобулінів


C.

Альфа2- глобулінів


D. *

Білка Бенс-Джонса


E.

Церулоплазміну


89.

У хворої лейкозом жінки в плазмі крові з'явився білок відсутній у здорових людей, це:


A.

Альбуміни


B. *

Кріоглобуліни


C.

Імуноглобуліни


D.

Альфа1 – глобуліни


E.

Фібриноген


90.

У чоловіка 30 років, що тривалий час має захворювання нирок, яке супроводжується протеїнурією, з’явились ознаки порушення згортання крові. Однією із ймовірних якого є:


A. *

Гіпоальбумінемія і зниження вмісту Са


B.

Зниження вмісту глобулінів


C.

Глюкозурія


D.

Зменшення вмісту транедоерину


E.

Гіпопротеїнемія і збільшення вмісту Са


91.

Хвору Н., 50 років, госпіталізовано з приводу загострення ревматоїдного процесу. Наявність високого вмісту якого білка „гострої фази запалення” в плазмі крові ймовірно підтвердить даний діагноз? :


A.

Трансферин


B. *

С- Реактивний білок


C.

Альбуміни


D.

Церулоплазмін

E.

Альфа-фетопротеїн


92.

Хлопчик С., 16 років, з раннього дитинства хворіє емфіземою легень, що ймовірно є наслідком уродженої недостатності:


A.

Фібронектину


B.

Церулоплазміну


C.

Гаптоглобіну


D. *

Альфа1-антитрипсину


E.

Трансферину


93.

У хворого 58 років відмічено підвищення кров’яного тиску, 2 роки назад він переніс інфаркт міокарда. Аналіз на вміст ліпопротеїнів засвідчив суттєве збільшення атерогенної фракції. Яка це фракція?


A. *

ЛПНГ


B.

ЛПДНГ


C.

Хіломікрони


D.

Такої фракції не існує


E.

ЛПВГ


94.

Бактеріологічний аналіз калу 5-ти річної дитини виявив аскаридоз. Такий стан супроводжується підвищеною сенсибілізацією організму, про що свідчить зростання в крові кількості:


A.

Еритроцитів


B.

Базофілів


C.

Моноцитів


D.

Лімфоцитів


E. *

Еозинофілів


95.

В гематологічне відділення лікарні направлено хвору С. 45 років з діагнозом – сімейна метгемоглобінемія, головною ознакою якої є виражений ціаноз. Ймовірною причиною такого стану є зниження активності фермента:


A.

Гемоксигенази


B.

Глутатіонредуктази


C.

Супероксиддисмутази


D. *

Метгемоглобінредуктази


E.

Білівердинредуктази


96.

В приймальне відділення дитячої лікарні доставлена дитина 1,5 року з ознаками отруєння нітратами: стійкий ціаноз, задуха, судоми. Вірогідною причиною такого стану є утворення:


A.

Карбгемоглобіну


B.

Карбоксигемоглобіну


C. *

Метгемоглобіну


D.

Редукованого гемоглобіну


E.

Оксигемоглобіну


97.

В приймальне відділення лікарні доставлена хвора 48 років зі скаргами на головний біль, запаморочення, задуху при фізичному навантаженні. Після обстеження діагностовано залізодефіцитну анемію. Дефіцит якого білка плазми крові міг призвести до даного захворювання?


A.

Альбумінів


B.

Гамма – глобулінів


C.

Церулоплазміну


D.

Фетопротеїну


E. *

Трансферину

98.

В реанімаційне відділення доправлено хворого з діагнозом: інфаркт міокарда. Яка з фракцій лактатдегідрогенази ймовірно буде максимально підвищена в сироватці крові пацієнта протягом перших двох діб?


A.

ЛДГ5


B.

ЛДГ3


C. *

ЛДГ1


D.

ЛДГ4


E.

ЛДГ2


99.

Відомо, що у людей які постійно проживають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Оптимальному виконанню кров'ю якої функції це сприяє?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка