Біохімія тканин та фізіологічних функцій ( 2 сем мед)Сторінка19/19
Дата конвертації17.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

B.

ЛДГ1,2


C.

ЛДГ4, КФК ВВ


D.

ЛДГ3


E.

КФКМВ


435.

У жінки 63 р., яка хворіє ревматизмом, в крові і сечі підвищена концентрація оксипроліну. Що є основною причиною гіпероксипролінемії?


A.

Активація пролілгідроксилази


B. *

Деградація колагену


C.

Порушення функції нирок


D.

Активація катепсинів


E.

Деградація гіалуропротеїну


436.

У жінки 63 років є ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу?


A.

Загального холестерину


B.

Ліпопротеїнів


C. *

Сумарних глікозаміногліканів


D.

Кислої фосфатази


E.

R-глікозидази


437.

У крові хворого при обстеженні виявлено підвищений вміст ферментів креатинфосфокінази, АсАТ і ЛДГ 1,2. Яку патологію слід насамперед передбачити в цьому випадку?


A. *

Інфаркт міокарда


B.

М’язева дистрофія


C.

Цироз печінки


D.

Ураження ЦНС


E.

Панкреатит


438.

У лікарню надійшов хворий з гострими болями в області серця. Визначення рівня якого ферменту в крові допоможе провести діагностику інфаркту міокарда у перші години захворювання?


A. *

Креатинфосфокінази


B.

Альдолази


C.

Ліпопротеїнліпази


D.

АлАТ

E.

Альфа-амілази


439.

У пацієнта виявлені ознаки гіповітамінозу С: петехіальні і крововиливи внутрішніх органів, кровоточивість ясен, погане заживлення ран. Результатом слабкості сполучної тканини є:


A. *

Підвищення проникності судинних стінок, порушення інших сполучнотканинних структур.


B.

Зниження проникності судинних стінок, порушення інших сполучнотканинних структур.


C.

Підсиленням інтенсивності синтезу колагену


D.

Всі відповіді вірні


E.

Всі відповіді невірні


440.

У пацієнта спостерігається кровоточивість ясен, розхитування зубів, що, ймовірно, є результатом деполімеризації протеогліканів і руйнування одонтобластів і остеобластів. Причиною такого стану є гіповітаміноз:


A.

Вітаміну А


B.

Вітаміну Е


C. *

Вітаміну С


D.

Вітаміну В6


E.

Вітаміну Д


441.

У плазмі крові хворого виявлено значно підвищений рівень АсАТ, ЛДГ1 і ЛДГ2 та МВ-креатинкінази. Розвиток якого патологічного процесу можна запідозрити в даному випадку?


A. *

Інфаркт міокарда


B.

Ревматизм


C.

Артрит


D.

Цироз печінки


E.

М’язева дистрофія


442.

У процесі старіння спостерігається зменшення еластичності шкіри, кровоносних судин, погіршуються пружно-еластичні властивості хрящів, знижується репаративна здатність сполучної тканини. Причиною цього може бути:


A. *

Зниження кількості протеогліканів


B.

Зростає вміст колагенових волокон


C.

Збільшення ступеня гідратації протеогліканів


D.

Зменшення вмісту глікогену в м’язах


E.

Збільшення кількості еластину


443.

У результаті виснажливої м'язової роботи у робітника значно зменшилася буферна ємність крові. Надходженням якої кислої речовини до крові можна пояснити це явище?


A. *

Лактату.


B.

а-Кетоглутарату.


C.

Пірувату.


D.

1,3-Біфосфогліцерату.


E.

З-Фосфогліцерату.


444.

У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?


A. *

Сіалових кислот


B.

Білірубіну


C.

Сечової кислоти


D.

Глюкози


E.

Галактози


445.

У спокої концентрація Са2+ у саркоплазмі є меншою, ніж:


A. *

10-7 моль/л

B.

10-9 моль/л


C.

10-6 моль/л


D.

10-5 моль/л


E.

10-4 моль/л


446.

У травматологію доставлено чоловіка з розчавлюванням м'язової тканини. Який біохімічний показник сироватки крові буде збільшений?


A. *

Креатинін


B.

Глюкоза


C.

Мінеральні солі.


D.

Сечова кислота


E.

Загальні ліпіди


447.

У хворого виявлено гіпокреатинінурію і креатинурію. Можливі причини такого стану, крім:


A.

Гіповітамінозу В1


B.

Гіповітамінозу Е


C.

Дистрофії м’язів


D. *

Хвороби печінки


E.

Хвороби нирок


448.

У хворого гіповітаміноз Е. Які зміни у функціонуванні м’язів можуть мати місце в даному випадку?


A.

Зменшення креатинфосфату


B.

Зменшення АТФ


C.

Зменшення міоглобіну


D.

Атрофія


E. *

Всі відповіді вірні


449.

У хворого з міопатією спостерігається різке зниження в м’язах міофібрилярних білків. Збільшення вмісту якого компоненту сечі супроводжує цю хворобу?


A. *

Креатину


B.

Креатиніну


C.

Уробіліну


D.

Амілази


E.

Кетонових тіл


450.

У хворого порушена проникність судин. Назвіть білок сполучної тканини, синтез якого порушено при цьому:


A. *

Колаген.


B.

Міоглобін.


C.

Альбумін.


D.

Тропоміозин.


E.

Церулоплазмін.


451.

У хворого спостерігається атонія м’язіНазвіть фермент м’язевої тканини, активність якого може бути знижена при такому стані:


A. *

Креатинфосфокіназа


B.

Амілаза.


C.

Транскетолаза


D.

D-глутамінтрансфераза


E.

Каталаза.


452.

У хворого спостерігається прогресуюча м’язева слабкість та низька працездатність, в скелетних та серцевому м’язах, печінці та плазмі крові знижується вміст карнітину. Яких амінокислот недостатньо в продуктах харчування?

A.

Аланіну і проліну


B. *

Лізину і метіоніну


C.

Аргініну і валіну


D.

Аспарагінової і глутамінової кислот


E.

Гістидину і серину


453.

У хворого через 12 годин після гострого нападу загрудинного болю визначено різке підвищення активності АсАТ у сироватці крові. Яка із перелічених патологій буде найбільш вірогідною?


A.

Цукровий діабет.


B. *

Інфаркт міокарда.


C.

Вірусний гепатит.


D.

Колагеноз.


E.

Нецукровий діабет.


454.

У хворого явна прогресуюча м’язева дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.


A. *

Креатин


B.

Амонійні солі


C.

Креатинін.


D.

Сечова кислота.


E.

Сечовина.


455.

У чоловіка 62 років, що страждає цукровим діабетом з 40 років, розвинувся гломерулосклероз. Найбільш ймовірною причиною цього ускладнення є порушення в ниркових клубочках:


A. *

Структури колагену


B.

Утворення первинної сечі


C.

Процесу глюконеогенезу


D.

Реабсорбції глюкози


E.

Виведення кальцію


456.

У юнака 18-и років діагностована м’язева дистрофія. Підвищення якої речовини в сироватці крові найбільш ймовірне при цій патології?


A.

Міоглобіну


B. *

Креатину


C.

Міозину


D.

Лактату


E.

Аланіну


457.

Хвора 46 років довгий час страждає прогресуючою м’язевою дистрофією (Дюшена). Зміни активності якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку?


A. *

Креатинфосфокінази


B.

Лактатдегідрогенази


C.

Піруватдегідрогенази


D.

Глутаматдегідрогенази


E.

Аденілаткінази


458.

Пацієнту ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:


A.

Металопротеїнів


B.

Ліпопротеїнів


C. *

Пуринових нуклеотидів


D.

Глікопротеїнів


E.

Кетонових тіл

459.

Хворому попередньо поставлено діагноз інфаркт міокард. Визначення активності якого ферменту необхідно провести для уточнення діагнозу?


A. *

Креатинкіназа


B.

Альдолаза


C.

Лужна фосфатаза


D.

Холінестераза


E.

Глутаматдегідрогеназа


460.

Через деякий час після інтенсивного фізичного тренування у спортсмена активується глюконеогенез, основним субстратом якого є:


A.

Глутамінова кислота.


B.

Аспарагінова кислота.


C.

а-Кетоглутарат.


D.

Серин.


E. *

Лактат.


461.

Чоловік 40 років пробіг 10 км за 60 хвилин. Які зміни енергетичного обміну відбудуться у його м'язах?


A.

Посилиться глюконеогенез.


B. *

3більшиться швидкість окиснення глікогену і кетонових тіл.


C.

Посилиться протеоліз.


D.

Посилиться ПФЦ.


E.

Посилиться гліколіз


462.

Чоловік 42 років госпіталізований до кардіологічного відділення діагнозом стенокардія. До комплексу препаратів, призначених хворому, входить інгібітор ферменту фосфодіестерази. Концентрація якої речовини в серцевому м'язі буде збільшуватися?


A. *

ц-АМФ.


B.

АМФ.


C.

ГМФ.


D.

АДФ.


E.

АТФ.


463.

Чоловіка 43 років турбують судоми м’язів, що виникають внаслідок виконання напруженої фізичної роботи. Біопсія м’язів виявила підвищену концентрацію глікогену. Такий стан виникає внаслідок порушення перетворення:


A.

Глюкозо-6-фосфат --- глікоген


B. *

Глікоген --- глюкозо-1-фосфат


C.

Креатин ---креатинін


D.

Міоглобін ---гем ---білірубін


E.

Лактат ---глюкоза


464.

Яка спадкова хвороба пов’язана із порушенням утворення колагенових волокон, дефектами в їх структурі?


A. *

Синдром Елерса-Данлоса


B.

Колагеноз


C.

Мукополісахаридоз


D.

Прогресуюча м’язева дистрофія


E.

Всі відповіді вірні

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка