Бібліотека нові надходженняСкачати 300.19 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір300.19 Kb.
#10546

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА

Нові надходження

до фонду бібліотеки МДАУ

за червень-липень 2010 року

(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 20101. Природознавчі науки


22.11

Г37


Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібн. Кн.1 : Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Прикладні задачі / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 578 с. 


22.11

Г37


Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібн. Кн.2 : Невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі. / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2010. – 470 с. 


22.11

В55


Вища математика. Ч.1: контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 "ТВППТ", галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" [Електронний ресурс] / М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко, В. Г. Богза [та ін.]  ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 84 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


22.11

Г37


Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібн. Кн.3 : Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Ряди. Прикладні задачі. / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 400 с. 


22.19

Р58


Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на ПЕОМ" [Електронний ресурс] / О. В. Шебаніна, О. А. Мірошніченко, І. І. Хилько [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 48 с. – Ел. копія; Відомостей про друковане видання не існує.22.19

Р58


Робочий зошит із методичними рекомендаціями для виконання розрахунково-графічних робіт по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на ПЕОМ" [Електронний ресурс] / О. В. Шебаніна, О. А. Мірошніченко, І. І. Хилько [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 34 с. – Ел. копія; Відомостей про друковане видання не існує.


24.1

Г51


Гирля, Л. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з хімії студентам І курсу факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" [Електронний ресурс] : спеціальність 6.090102 / Л. М. Гирля ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 58 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


24.2

Р69


Роман, І. І. Методичні рекомендації для тестового контролю знань з органічної хімії студентам факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва (напрям підготовки ОКР "Бакалавр" 6.130200) [Текст] / І. І. Роман, Н. М. Абрамова ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 52 с. + Ел. копія. 


28.5

М59


Миколайчук В.Г. Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни "Ботаніка" за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" . Ч. І [Електронний ресурс] / Миколайчук В.Г. ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 59 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


2. Техніка. Технічні науки


32.81

А65


Андріанова, І. К. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" [Текст] : для студ. І курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / І. К. Андріанова, Л. Я. Боборикіна ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 87 с. + Ел. копія. 


32.97

Б84


Борян, Л. О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" [Електронний ресурс] : для студ. І курсу денної та заочної форми навч. напрям підгот. 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", напрям підготовки 6.010104 "Професійна освіта" / Л. О. Борян ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 76 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.97

П32


Пікін, О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. спец. 7.050206, 8.050206 "Менеджмент ЗЕД" / О. М. Пікін, О. Л. Божко ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 36 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.97

Н49


Нєлєпова, А. В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" [Електронний ресурс] : для підготовки ОКР "Магістр" спец. 8.130102 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова ; Обліково-фінан-совий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 70 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.97

М57


Мигович, С. М. Методичні рекомендації для самостійних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" [Електронний ресурс] : для студ. І курсу напрямку підготовки 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / С. М. Мигович ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 64 с. – Відомості про друковане видання відсутні


32.973

С24


Свергун, Ю. Ф. Аналіз електричних кіл на персональному комп'ютері [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ф. Свергун. – Харків : Факт, 2008. – 296 с. 


32.973

В65


Войтюшенко, Н. М. Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 


32.973

В69


Волчкова, Г. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" [Електронний ресурс] : для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спец. 7.050201 - "Менеджмент організацій" / Г. В. Волчкова ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 39 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.973

В69


Волчкова, Г. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та КТ" [Електронний ресурс] : для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спец. 7.050201 - "Менеджмент організацій" / Г. В. Волчкова, О. М. Цисс ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 49 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.973

Б72


Боборикіна, Л. Я. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. 6-го курсу денної та заочної форм навч. спец. 8.130201 "ТВППТ" / Л. Я. Боборикіна ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 65 с. + Ел. копія. 


39.33

А22


Автотранспорт: оформлення та облік [Текст] : метод. посіб. № 4. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2010. – 96 с. (Баланс-Бібліотека) 


3. Сільське господарство


4

М48


Мельник, Ю. Ф. Сільське господарство України 20-х років ХХ століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? [Текст] : монографія / Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов, Г. О. Глазунов. – К., 2010. – 270 с. 


4

П78


Продуктивність агропромислового виробництва [Текст] : наук.-практ. зб. Вип.15 / ред. В. Вітвіцький. – К. : НДІ, 2009. – 143 с. 


40

Х46


Химич, Д. П. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень в агрономії" [Електронний ресурс] : для студ. заочної форми навч. агрономічного ф-ту спец. 6.090101 "Агрономія" / Д. П Химич. ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 32 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


40.4

Ч-75


Чорний, С. Г. Електронний конспект лекцій з агрохімії [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.130100 "Агрохімія" / С. Г. Чорний ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 177 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


40.76

Б61


Білюк, І. С. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Автоматизація технологічних процесів" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" / І. С. Білюк, К. В. Дубовенко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 37 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


41

Р75


Рослинництво. Практикум (лабораторно-практичні заняття) [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. І. Зінченка. – К. : Нова Книга, 2008. – 536 с. 


41.4

О-34


Овсинский, И. Новая система земледелия [Текст] / И. Овсинский. – К. : Зерно, 2010. – 331 с. 


42.34

Ф33


Федорович, Г. Т. Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни "Овочівництво" студентам напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" [Електронний ресурс] / Г. Т. Федорович. – Харьков : Фолио, 2010. – 56 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


42.35

С17


Самойленко, М. О. Плодівництво. Змістовий модуль ІІ [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання лаб. і самост. робіт студ. агроном. ф-ту спец. 6130100 - "Агрономія" / М. О. Самойленко; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 65 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


44.7

Х85


Хотиненко, О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сільськогосподарська фітопатологія". Модуль IV. Хвороби плодових, ягідних культур та винограду [Текст] : для студ. денної форми навч. за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" / О. М. Хотиненко ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 66 с. + Ел. копія. 


44.9

Р69


Роман, І. І. Довідник із захисту рослин [Електронний ресурс] / І. І. Роман; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 322 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


44.9

Р69


Роман, І. І. Фітофармакологія [Текст] : конспект лекцій / І. І Роман. ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 124 с. + Ел. копія. 


45

Б61


Білай, Д. В. Загальне тваринництво та технології виробництва продукції тваринництва з основами стандартизації [Текст] : підручник / Д. В. Білай. – К. : Кондор, 2008. – 344 с. 


45

Л65


Лихач, В. Я. Основи виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (технологія виробництва продукції тваринництва) [Текст] : метод. рек. для виконання лаб. робіт студ. ф-ту механізації с. г. денної форми навч. із застосуванням кредитно-модульної системи та рейтингової оцінки знань студентів (напрям підгот. 6.100101 - "Енергетика та електротех. с-ми в АПК") / В. Я. Лихач ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 47 с. 


45.2

Ю32


Юлевич, О. І. Робочий зошит з методичними рекомендаціями для лабораторних робіт з навчального модуля "Фізіологія сільськогосподарських тварин" [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форм навчання ф-ту ТВППТ напряму підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / О. І. Юлевич, А. В. Черненко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 171 с. – Відомості про друковане видання відсутні.45.2

Н22


Мефодовська, Н. М. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : метод. рек. з проходження навч. практики та виконання самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 5.130201 "ТВППТ" / Н. М. Ме-фодовська, Т. В. Наконечна ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 22 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


45.2+30.16

Ю32


Юлевич, О. І. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Біотехнологія" [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форми навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / О. І. Юлевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 74 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


45.26

І 73


Інтер'єр сільськогосподарських тварин [Текст] : навч. посібн. / Й. З. Сі-рацький, Є. І. Федорович, Б. М. Гопка [та ін.]. – К. : Вища освіта, 2009. – 280 с. 


45.37

Т58


Топіха, В. С. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни: "Організація племінної справи" по темі: "Розробка перспективних планів селекційно-племінної роботи зі стадами племінних тварин та заходи по їх удосконаленню" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. (спец. 7.130201, 8.130201 - "ТВППТ" спеціалізація "Племінна справа" / В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, О. О. Хомічук. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 40 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


46.5

Т58


Топіха, В. С. Технологія виробництва продукції свинарства [Текст] : метод. рек. з виконання курсового проекту студ. денної та заочної форми навч. за напрямом підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луго-вий ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 44 с. + Ел. копія. – Стереотипна виданню 2008 року з ел. копією. 


46.8(4Укр-Ник)

П34


Пискун, Н. Г. Николаевские тучерезы [Текст] / Н. Г. Пискун. – Николаев : Ник. обл. типография, 2010. – 86 с. 

46.9

Г61


Головецький, І. І. Способи заміни та підсаджування бджолиних маток [Текст] : практ. поради / І. І. Головецький, В. П. Поліщук, В. В. Скрипник. – К., 2008. – 128 с. 48.0

С48


Слободян, В. В. Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни: "Організація ветеринарної справи" [Електронний ресурс] : для студ. відділення "Ветеринарна медицина" спец. 5.130501 / В. В. Слободян, С. П. Кот, Т. В. Наконечна ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 29 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


4. Історія. Історія Миколаєва


63.3(4 Укр-Мик)

Р83


Рудакова, Н. Портреты на фоне времени [Текст] / Н. Рудакова. – Миколаїв : Ирины Гудым, 2009. – 192 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

З-81


Золотухин, А. И. Город Святого Николая ( Древнейшая история) [Текст] / А. И. Золотухин. – 3-е изд. – Миколаїв : Ирины Гудым, 2009. – 48 с. 

История земли до и после Рождества Христова, на которой находится г. Николаева. Гипотеза, что на месте г. Николаева находился один из самых древних в Европе киммерийских городов.


63.3(4 Укр-Мик)

Щ95


Щукин, В. В. Легендарные имена. Григорий Николаевич Ге [Текст] : очерк / В. В. Щукин. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 32 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

П56


Пономарева, Е. Легендарные имена. Константин Константинов [Текст] : очерк / Е. Пономарева. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 40 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

П56


Пономаренко, Н. В. Легендарные имена. Король Витовт [Текст] : очерк / Н. В. Пономаренко. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 40 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

В19


Вассель, О. Н. Легендарные имена. Федор Федорович Ушаков [Текст] : очерк / О. Н. Вассель. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 60 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

В92


Выверец, (Литвинова) Г. Легендарные имена. Павел Степанович Нахимов [Текст] : очерк / Г. Выверец (Литвинова). – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 24 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

С89


Судковский, Г. Краткое историческое описание города Очакова 1881 год [Текст] / Г. Судковский ; Протоиерей Гавриил Судковский. – Миколаїв : Ирины Гудым, 2010. – 47 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

К95


Кухар-Онышко, Н. А. Легендарные имена. Данило Самойлович и развитие здравоохранения в Николаеве [Текст] : очерк / Н. А. Кухар-Онышко. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 48 с. 63.3(4 Укр-Мик)

К85


Крючков, Ю. С. Легендарные имена. Братья Донские и их потомки [Текст] : очерк / Ю. С. Крючков. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 60 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Т25


Ташлай, Л. Легендарные имена. Виктор Лягин [Текст] : очерк / Л. Ташлай. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 48 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Ш33


Шванева, Е. А. Легендарные имена. Николай Николаевич Калиниченко [Текст] : очерк / Е. А. Шванева. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 20 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Б77


Бойчук, С. Таємниці історичних скарбів Миколаївщини [Текст] : За переказами та легендами / С. Бойчук. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 126 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Б77


Бойчук, С. Шановані незнайомці [Текст] : нариси / С. Бойчук. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 128 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

К85


Крючков, Ю. С. Самуил Карлович Грейг. 1735-1788 [Текст] : науч.-биограф. лит. / Ю. С. Крючков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Николаев : Наваль, 2008. – 304 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Б12


Бабич, В. Легендарные имена. Владимир Костенко [Текст] : очерк / В. Ба-бич. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 32 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Ж35


Жароид-Колмогорова, Т. А. Легендарные имена. Шура Кобер и Витя Хоменко [Текст] : очерк / Т. А. Жароид-Колмогорова, А. Г. Тарновская. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 52 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Д69


Дорошенко, В. И. Легендарные имена. Галина Петрова [Текст] : очерк / В. И. Дорошенко. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 24 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

К85


Крючков, Ю. С. Алексей Самуилович Грейг и его время [Текст] / Ю. С. Крючков. – Николаев : Ирины Гудым, 2008. – 480 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

К44


Кисаров, И. В. Казарский: память его из рода в род на вечные времена [Текст] / И. В. Кисаров. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 288 с. 63.3(4 Укр-Мик)

Г12


Гаврилов, С. Николаев - 220 лет. Очерки истории жизни города и горожан [Текст] / С. Гаврилов, Ю. Любаров. – Николаев : Юг-Информ, 2009. – 208 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

С25


Свято-Михайловский (Пелагеевский) женский монастырь [Ізоматеріал]. – Миколаїв : Ирины Гудым, 2010. – 14 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

П56


Пономаренко, Н. В. Солдаты 41-го. Кто и как защищал Николаев [Текст] / Н. В. Пономаренко. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 92 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

К73


Котляр, Ю. В. 1919. Висунська і Баштанська республіки [Текст] : до 90-ої річниці проголошення / Ю. В. Котляр. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 48 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

К89


Кузьев, В. А. Героизм и трагедия на юге Прибужья (август 1941, март 1944) [Текст] / В. А. Кузьев. – Николаев : Илион, 2010. – 256 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Г67


Горбуров, Е. Г. Известная неизвестная война. Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. [Текст] / Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров. – Николаев : Шамрай, 2009. – 264 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Н62


Никитин, В. И. Ожившая память поколений [Текст] / В. И. Никитин. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 260 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Н63


Николаев, Н. И. Политическая и культовая элита Ольвии IV-I вв. до н. э. [Текст] / Н. И. Николаев. – Николаев : Шамрай, 2008. – 264 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

З-19


Заковоротний, Д. И. Немцы-колонисты в Северном Проичерноморье (1803-1944 гг.) [Текст] / Д. И. Заковоротний. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 152 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Ч-93


Чурсин, А. В. От Федоровки до Новой Одессы - путь сквозь века [Текст] : исторический очерк 1776-1917 / А. В. Чурсин. – Николаев : Ирины Гудым, 2009. – 119 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

К79


Кремко, А. Есть только миг... [Ізоматеріал] / А. Кремко. – Николаев : Дизайн и Полиграфия, 2009. 


63.3(4 Укр-Мик)

В49


Виноградова, А. Человеческий фактор [Текст] : сборник воспоминаний / А. Виноградова. – Николаев : Ирины Гудым, 2010. – 232 с. 


5. Економіка. Економічні науки


65.01

Б43


Бєляєв, В. С. Методичні рекомендації з дисципліни "Економічна теорія" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" / В. С. Бєляєв ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 50 с. – Ел. копія; Відомості про друковане видання відсутні.


65.01

Г81


Грєхова-Бейгул, О. Т. Методичні рекомендації для виконання комплексної курсової роботи з дисципліни "Економічна теорія" [Електронний ресурс] : для студ. 2 курсу денної та заочної форми навч. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / О. Т. Грєхова-Бейгул ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 38 с. – Ел. копія; Відомості про друковане видання відсутні.


65.050

К96


Кушнірук, В. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни "Корпоративне управління" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій", 8.050206 "Менеджмент ЗЕД" / В. С. Кушнірук ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 114 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.050

Ш65


Шиян, Н. І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Шиян. – Харків : Формат Плюс, 2008. – 384 с. 


65.050

К73


Котикова, О. І. Державне регулювання економіки [Текст] : конспект лекцій / О. І. Котикова ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 154 с. + Ел. копія. 


65.050.4

К96


Кушнірук, В. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни "Операційний менеджмент" [Електронний ресурс] : для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / В. С. Кушнірук ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 130 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.050.4

М69


Міхеєв, Є. К. Операційний менеджмент. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Є. К. Міхеєв. – Херсон : ХДАУ, 2010. – 380 с. 


65.050.4

Д99


Дяченко, Т. О. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Дяченко. – К. : Кондор, 2010. – 176 с. 


65.052

Е64


Енциклопедія з обліку офісних витрат [Текст] : метод. посіб. № 5. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2010. – 96 с. 


65.052

М54


Методичні вказівки щодо написання курсових робіт з аналітичних дисциплін студентами денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / В. П. Клочан, Н. І. Костаневич, О. М. Вишневська [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 267 с. + Ел. копія. 


65.053

В55


Вишневська, О. М. Методичні рекомендації для проходження виробничої (закордонної) практики з дисципліни "Економічний аналіз" [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу денної форми навч. напрямку підготовки бакалаврів 0501 "Економіка і підприємництво" спец. "Облік і аудит" 6.030509 / О. М. Вишневська, В. П. Клочан. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 31 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.053

О-64


Організація і методика економічного аналізу. Том І. [Текст] : практикум для виконання практичних занять і самост. роботи студ. напрямів підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" / В. П. Клочан, Н. І. Коста-невич, О. М. Вишневська [та ін.] ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 241 с. + Ел. копія. 


65.248

К93


Курепін, В. М. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни "Основи охорони праці" [Текст] : Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напрям підготовки: 6.050200 "Менеджмент", денної форми навч. Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр". Кваліфікація "Менеджер-економіст" / В. М. Курепін ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 78 с. 


65.262.3

Д79


Дубініна, М. В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Аудит" [Електронний ресурс] : для студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.050100 "Облік і аудит" / М. В. Дубініна, А. Г. Костирко ; Обліково-фінансовий ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 27 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.262.4

Ф79


Форми розрахунків із контрагентами та практика їх застосування [Текст] : метод. посіб. № 2. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2010. – 96 с. (Баланс-Бібліотека) 65.262.9+65.32

П60


Порудєєва, Т. В. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни "Біржовий ринок" [Електронний ресурс] : для студ. ф-ту механізації с. г. виробництва / Т. В. Порудєєва ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 56 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.27

Д93


Дьячкова, Ю. М. Страхування [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Дьячкова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240 с. 


65.32

С91


Сухініна, Л. І. Економіка та організація аграрного сервісу [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. спец. 7.130102 "Агрономія" денної та заочної форми навч. / Л. І. Сухініна, Т. О. Фурман. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 51 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.32

І-18


Іваненко, Т. Я. Організація аграрного бізнесу [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення практичних занять і самост. вивч. дисц. "Організація аграрного бізнесу" для студ. ф-ту ТВППТ денної форми навч. напряму підгот. 7.090102 "ТВППТ" / Т. Я. Іваненко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 70 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.32

П60


Порудєєва, Т. В. Методичні рекомендації з організації семінару дорадчої служби та інформативно-дорадчий матеріал для студентів вищих учбових закладів по темі "Створення та ефективне функціонування оптово-роздрібних ринків сільськогосподарської продукції" [Електронний ресурс] : для студ. ф-ту механізації с. г. виробництва / Т. В. Порудєєва ; Факультет механізації. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 18 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.321

Е27


Євчук, Л. А. Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Л. А. Євчук. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 340 с. 


65.32-3+46.0

Т67


Трибрат, Р. О. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни "Моделювання технологічних процесів у тваринництві" студентами денної та заочної форми навчання із застосуванням кредитно-модульної системи та рейтингової оцінки знань [Електронний ресурс] : спеціальність 7.130201, 8.130201 - "ТВППТ" / Р. О. Трибрат ; ФакультетТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 69 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.42

Т60


Торгуємо вроздріб: правила, обмеження, облік [Текст] : практ. керівництво. № 5. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2010. – 176 с. (Баланс-Бібліотека) 


65.9(4 Укр-Мик)

Н62


Никитин, В. А. Николаев: бизнес-проект [Текст] / В. А. Никитин. – Миколаїв : Возможности Киммерии, 2010. – 80 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н62


Никитин, В. А. Николаев в маркетинге [Текст] / В. А. Никитин. – Миколаїв : Возможности Киммерии, 2009. – 102 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н62


Никитин, В. А. Николаев и деньга [Текст] / В. А. Никитин. – Миколаїв : Возможности Киммерии, 2010. – 84 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н62


Никитин, В. А. Сколько стоит Николаев? [Текст] / В. А. Никитин. – Миколаїв : Возможности Киммерии, 2009. – 64 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н62


Никитин, В. А. Николаев: вокруг и около [Текст] / В. А. Никитин. – Миколаїв : Возможности Киммерии, 2010. – 68 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н62


Никитин, В. А. Николаев: 100 лет спустя [Текст] / В. А. Никитин. – Миколаїв, 2008. – 64 с. 


67

Д36


Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 47. – К. : Ін-т держави і права, 2010. – 748 с. 


6. Держава і право


67.302

П23


ПДВ нормативне забезпечення [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип. 4. – К. : Бліц-Інформ, 2010. – 192 с. 


67.303

К21


Каращук, Л. М. Методичні рекомендації проходження виробничої практики "Права" [Текст] : для студ. ф-ту менеджменту спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" спеціаліз. "Правове забезпечення АПК" денної форми навч. / Л. М. Каращук, В. Б. Татаренко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 23 с. + Ел. копія. 


67.312

Б14


Багатогранний облік: операції з нерухомістю [Текст] : зб. систематизованого законодавства. Вип. 5. – К. : Бліц-Інформ, 2010. – 192 с. 


68.69

П29


Петров, І. В. Цивільна оборона [Електронний ресурс] : метод. рек. по самост. вивченню дисц. "Цивільна оборона" для студ. усіх спец. денної форми навч. / І. В. Петров ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 68 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


7. Культурологія


71

С13


Савчук, М. П. Методичні рекомендації з культурології [Електронний ресурс] : для самост. роботи студ. заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" / М. П. Савчук ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 41 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


71

К91


Кунашенко, О. В. Методичні рекомендації з культурології [Електронний ресурс] : для самост. опрацювання студ. всіх спец. (денна та заочна форми навч.) / О. В. Кунашенко ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 195 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


8. Наука. Наукознавство


72

Н34


Наука і методика [Текст] : зб. наук.-метод. праць. Вип. 19. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 209 с. 


72.4

Б73


Богданова, Н. О. Політологічний аналіз професійної підготовки управлінських кадрів у сучасній Україні [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук / Наталія Олександрівна Богданова. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 17 с.


9. Педагогіка. Спорт


74.58

П78


Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 60. – К. : Інститут іннов. технол. освіти, 2009. – 136 с. 

Питання взаємозв’язків між середовищем існування людини та самого довкілля, формування екологічної відповідальності студентів, процес формування менталітету в умовах вищого навчального закладу та ін.


74.58

А43


Актуальні проблеми сучасної вищої школи у контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 66 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


74.58

Т30


Тези доповідей науково-практичного семінару "Аграрна освіта та наука: стан та перспективи розвитку", лютий 2008 р. [Текст]. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 68 с. 


74.58

М34


Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Актуальні проблеми сучасної вищої школи в контексті Болонського процесу", 21-22 травня 2009 року [Текст]. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 143 с. 


75

М42


Медведєва, Л. М. Методичні рекомендації щодо оволодіння технікою прикладного плавання для самостійних занять студентів за всіма напрямками підготовки [Електронний ресурс] / Л. М. Медведєва, Т. А. Пильненька ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 28 с. – Відомості про друковане видання відсутні.75

Н64


Нікольчев, А. Д. Методичні рекомендації щодо вдосконалення техніки ведення м'яча у баскетболі для студентів груп спортивного вдосконалення [Електронний ресурс] / А. Д. Нікольчев ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 53 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


75

С15


Саказли, Ф. І. Методичні рекомендації з теоретичного курсу дисципліни "Фізичне виховання" [Електронний ресурс] : для самост. роботи студ. IV - V курсу за всіма напрямами підготовки / Ф. І. Саказли ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 40 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


75

В72


Волянський, О. М. Методичні рекомендації "Психологічна підготовка спортсменів-бадмінтоністів для студентів груп спортивного вдосконалення" [Електронний ресурс] / О. М. Волянський ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 42 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


75

Б83


Боровський, Д. Л. Методичні рекомендації щодо необхідного харчування студентів-спортсменів перед змаганнями [Електронний ресурс] / Д. Л. Боров-ський, В. М. Ткаченко ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 41 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


75

П30


Петренко, Н. В. Методичні рекомендації щодо удосконалення техніки виконання кидків з середньої та дальньоївідстані у баскетболі [Електронний ресурс] : для самост. занять студ. за всіма напрямками підготовки / Н. В. Петренко, О. Є. Гладир ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 42 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


10. Мовознавство


81.2 Англ

В63


Воєнна, В. Г. Методичні рекомендації та навчальний матеріал з англійської мови для студентів, аспірантів та магістрів факультету ТВППТ за напрямом підготовки 6.090102 "ТВППТ", спеціальностей 7.130201, 8.130201 "ТВППТ" [Електронний ресурс] / В. Г. Воєнна, І. Я. Стрюкова ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 26 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


81.2 Англ

В63


Воєнна, В. Г. Методичні рекомендації з англійської мови з тем "Мої наукові інтереси", "Фахові проблеми" [Електронний ресурс] : для студ. ф-ту ТВППТ за напрямом підгот. "ТВППТ" 6.090102 та спец. 8.130201 "ТВППТ" / В. Г. Воєнна, С. Г. Заскалєта ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 23 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


81.2 Англ

Г19


Ганніченко, Т. А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за всіма напрямами підготовки [Електронний ресурс] / Т. А. Ганніченко; Факультет культури і виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 37 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


81.2 Англ

А86


Артюхова, О. В. Методичні рекомендації та навчальний матеріал з англійської мови для тестового контролю знань студентів І - ІІ курсів денної форми навчання за всіма напрямами підготовки [Електронний ресурс] / О. В. Артюхова, А. Л. Лапчевська ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 36 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


81.2 Нім

М27


Марковська, А. В. Німецька мова [Електронний ресурс] : метод. рек. та навч. матеріал з німецької мови для аудиторної та самост. роботи студ. І, ІІ курсів денної форми навч. за напрямом підгот. 6.09011101 "Агрономія" та 6.090102 "ТВППТ" / А. В. Марковська ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 32 с.


81.2 Нім

Х20


Хапрова, О. Б. Німецька мова. Частина 2 [Електронний ресурс] : метод. рек. та навч. матеріал для самост. роботи і тест. контролю знань студ. І курсу денної форми навч. за напрямом підгот. 6.030601 / О. Б. Хапрова ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 56 с.


81.2 Укр

М69


Михайлюк, В. О. Словник - довідник уживання паронімів у діловому професійному мовленні [Електронний ресурс] / В. О. Михайлюк ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 32 с.


81.2 Фр

З-90


Зробок, Н. М. Ділова французька мова [Електронний ресурс] : метод. рек. та навч. матеріал з франц. мови для самост. роботи студ. 4 курсу напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент" та 5 курсу спец. 7.050206, 8.050206 "Менеджмент ЗЕД" денної форми навч. / Н. М. Зробок ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 83 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


11. Психологія

88.4.050

Л64


Літвінчук, С. Б. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" по вивченню дисципліни "Психологія управління" за кредитно-модульною системою організації навчального процесу [Текст] / С. Б. Літвінчук. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 56 с. + Ел. копія. 


88.4.050

Л64


Літвінчук, С. Б. Конспект лекцій з дисципліни "Психологія управління" [Текст] : для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 7.050206 "Менеджмент організацій" / С. Б. Літвінчук. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 135 с. + Ел. копія. 
Укладач: Кащевська О.В.
Каталог: info
info -> Методичні рекомендації Сучасний урок це далеко не одноманітна та єдина струк­турно-змістова схема. Тому кож­ний конкретний учитель визна­чає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні
info -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
info -> Опыт преподавания информатики учителя Свистун И. В
info -> Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курс
info -> Курс лекций Саранск 2011 Лекция введение в сравнительный менеджмент
info -> Інформація про роботу центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу двнз «Криворізький національний університет» липень 2006 року  вересень 2014 року
info -> Візитка опорної школи з психолого педагогічного досвіду
info -> Динамика развития заочного отделения
info -> Катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна Наступність

Скачати 300.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка