Бібліографічний покажчик праць із культури української мови у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом проф. Струганець Л. В. ПередмоваСторінка1/10
Дата конвертації30.04.2016
Розмір1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ

із культури української мови

у фахових періодичних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Укладено студентами філологічного факультету під керівництвом

проф. Струганець Л. В.
ПЕРЕДМОВА

Системна праця фахівців щодо культивування літературної мови представлена не лише у словниках, довідниках, але й у галузевих виданнях. У запропонованому бібліографічному покажчику уперше на основі періодичних видань кінця ХХ – початку ХХІ ст. здійснено систематизацію доробку учених, педагогів, культурних діячів у царині мовної культури.

У покажчику уміщено бібліографічні джерела за алфавітним принципом. До кожної статті зазначено ключові поняття. Ключові слова відображають розвиток метамови галузі, репрезентують питання, які найчастіше було висвітлено у фаховій періодиці. В електронному варіанті покажчика передбачено навігацію за прізвищем автора праці, за ключовим словом, а також за назвою періодичного видання.

Джерельною базою слугували українські фахові журнали та газети філологічного спрямування: «Дивослово», «Українська мова і література», «Українська мова і література в школі», «Урок української» та «Українська мова». Наведені терміни культури мови – це ключові слова, за якими можна здійснювати пошук статей.Сподіваємося, що підготовлений покажчик полегшить пошук необхідних лінгвістичних і лінгвометодичних праць, сприятиме підвищенню мовної культури освітян.
Ключові слова (терміни культури мови)
 • Акцентуаційні норми.


 • Англіцизми.

 • Антоніми.

 • Арготизми.

 • Архаїзми.

 • Багатство мови.
 • Варіантність літературної норми.

 • Відповідність літературної норми системі мови.

 • Відхилення від норм.


 • Вульгаризми.

 • Гіперизм.

 • Діалектизми.

 • Діалог.

 • Дієвість мови.

 • Доречність мови.

 • Достатність мови.

 • Доступність мови.

 • Евфемізми.
 • Екологія мови.


 • Емоційність мови.

 • Естетичність мови.

 • Етнолінгвістика.

 • Жаргонізми.

 • Змістовність мови.

 • Іншомовні слова.

 • Історизми.

 • Канцеляризми.
 • Кодифікація.

 • Кодифікованість літературної норми.


 • Комп’ютерна лексикографія.

 • Комунікативні компетенції.

 • Комунікативні якості літературної мови.

 • Корпусна лінгвістика.

 • Крилаті слова.
 • Критерії літературної норми.


 • Культивування літературної мови.

 • Культура ділової мови.
 • Культура мови вчителя.

 • Культура мови.

 • Культура мовлення.


 • Культура наукової мови.
 • Культура.


 • Культуромовна діяльність.

 • Лексикографія.

 • Лексико-фразеологічні норми.

 • Лексичні повтори.

 • Лінгвопрагматика.
 • Літературна норма.


 • Логічність мови.

 • Материнська (родинна) школа.
 • Мовна девіація.


 • Мовна інтерференція.

 • Мовна картина світу.

 • Мовна майстерність.

 • Мовна освіта.

 • Мовна особистість.

 • Мовна політика.
 • Мовна помилка.


 • Мовна свідомість.

 • Мовна ситуація.

 • Мовна стійкість.

 • Мовне виховання.

 • Мовне планування.

 • Мовне чуття.

 • Мовний етикет.
 • Мовний стандарт.


 • Мовні штампи.

 • Мовно-естетичні знаки національної культури.

 • Мода в мові.

 • Монолог.

 • Морфологічні норми.

 • Національна словникова база.

 • Неологізми.
 • Норма літературної мови.

 • Нормування (нормалізація).


 • Образність мови.
 • Ознаки літературної норми.


 • Омоніми.

 • Орфографічні норми.

 • Орфоепічні норми.

 • Пароніми.

 • Перифрази.

 • Писемне мовлення.

 • Плеоназм.

 • Полілог.

 • Полонізми.

 • Правильність мови.

 • Приказки.

 • Прислів’я.

 • Причини порушень норм літературної мови.

 • Просторічні слова.

 • Професіоналізми.

 • Пунктуаційні норми.

 • Пуризм.

 • Риторика.

 • Різноманітність мови.

 • Русизми (росіянізми).

 • Синоніми.

 • Синтаксичні норми.

 • Слова-паразити.

 • Словотвірні норми.

 • Соціальні ролі.

 • Соціолінгвістика.
 • Стабільність літературної норми.

 • Стилістична диференціація літературної норми.


 • Стилістичні норми.

 • Стислість мови.

 • Суржик.

 • Тавтологія.
 • Тенденції змін норми.


 • Терміни.

 • Техніка усного мовлення.
 • Типологія мовних норм.


 • Точність мови.
 • Узус.


 • Усне мовлення.

 • Фразеологізми.

 • Чистота мови.

 • Ясність мови.Адаменко С. Культура мови : практикум для учнів 9–11–х класів (з учнівських творів) / С. Адаменко // Українська мова та література. – 2004. – № 38. – С. 20–21.

 • культура мови

 • лексико-фразеологічні норми

 • орфографічні норми

 • пунктуаційні норми

 • мовна помилкаАлександров Д. Українська мова на сторінках російської преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Д. Александров // Українська мова та література. – 2007. – № 17. – С. 21–24.

 • іншомовні слова

 • жаргонізми

 • полонізми

 • мовна ситуаціяАлександрова Г. Стилістика ділового мовлення / Г. Александрова // Українська мова та література. – 2003. – № 4. – С. 5.

 • орфоепічні норми

 • лексико-фразеологічні норми

 • морфологічні норми

 • синтаксичні норми

 • лексикографіяАлексєєва Т. Розвивальне навчання – основа формування творчої особистості / Т. Алексєєва // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 5. – С. 17–19.

 • культивування літературної мови

 • мовна особистість

 • мовне вихованняАндієвська Е. Письменники про мову й освіту / Е. Андієвська // Урок української. – 1999. – № 7.–8. – С. 20.

 • мовне виховання

 • мовна свідомістьАнтонів Ю. Репресовані слова (до проблеми реабілітації лексики, вилученої з української мови) / Ю. Антонів // Урок української. – 2003. – № 7. – С. 16–19.

 • лексикографія

 • багатство мовиАрешенков Ю. Класифікація функціональних стилів і вивчення стилістики у вищій та середній школі / Ю. Арешенков // Українська мова та література в школі. – 1993. – № 1. – С. 43–45.

 • стилістична диференціація літературних норм

 • стилістичні норми

 • мовне чуттяАфанасьєва О. Таксономія логічних девіацій у нормативно-правових актах / О. Афанасьєва // Українська мова. – 2010. – № 3. – С. 64–72.

 • мовна норма

 • синтаксична нормаБабенко О. Плекаймо мовну особистість / О. Бабенко // Дивослово. – 2004. – № 4. – С. 56–59.

 • мовна особистість

 • мовне вихованняБабич Н. Культура писемного мовлення / Н. Бабич // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 3. – С. 6–10.

 • культура мовленняБабич Н. Сила Божа в народній фразеології / Н. Бабич // Урок української. – 2002. – № 2. – С. 28–29.

 • лексико-фразеологічні норми

 • фразеологізмиБалабан Г. «Наймолодші» часові прийменники / Г. Балабан // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 129.

 • норма літературної мовиБарановська Л. Засвоєння студентами знань про вербальне спілкування / Л. Барановська // Дивослово. – 2001. – № 6. – С. 9–10

 • мовна норма

 • мовна майстерність

 • мовно–мовленнєва варіативність

 • культура мовиБарановська Л. Сутність основних знань, умінь і навичок вербального спілкування. / Л. Барановська // Дивослово. – 2000. – № 5. – С. 22.

 • усне мовлення

 • культура ділової мови

 • професіоналізми

 • терміниБацевич Ф. Прагматика природності спілкування: комунікативні смисли і парадигматичні зв’язки частки ТА в сучасному українському мовленні / Ф. Бацевич // Українська мова. 2008. – № 4. – С. 15–22.

 • морфологічна норма

 • синтаксичні нормиБелей О. Наскільки українськими є новочасні українські фірмоніми? / О. Белей // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 12–13.

 • екологія мови

 • чистота мови

 • мовні штампи

 • професіоналізми

 • терміниБелей О. Наскільки українськими є новочасні фірмоніми? / О. Белей // Дивослово. − 2000. − № 2. − С. 12–13.

 • культура мовиБерезовенко А. Поняття мовної норми в Україні та за її межами / А. Березовенко // Українська мова та література. – 1998. – № 38. – С. 6.

 • мовна політика

 • норма літературної мови

 • діалектизми

 • кодифікаціяБеценко Т. «Загадкові» слова в українських народних думах / Т. Беценко // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 17–19.

 • архаїзми

 • історизмиБілан Н. Професійна лексика на уроці української мови (на матеріалі архітектурної термінології) / Н. Білан // Українська мова і література. – 1996. – № 8. – С. 6-7.

 • іншомовні слова

 • мовний стандарт

 • неологізми

 • терміни

 • англіцизми

 • професіоналізмиБіланюк Л. Підсвідоме ставлення до мов – дзеркало мовної політики / Л. Біланюк // Урок української. – 2001. – № 7. – С. 5–8.

 • мовна свідомість

 • мовна політика

 • мовна ситуаціяБілоус Г. Формування діалогічного мовлення / Г. Білоус // Українська мова і література. – 2006. – № 46. – С. 12–13.

 • фразеологізми

 • професіоналізми

 • діалогБіляєв О. Культура мовлення вчителя – словесника / О. Біляєв // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 37–44.

 • усне мовлення

 • писемне мовлення

 • причини порушень норм літературної мови

 • правильність мови

 • мовна помилка

 • літературна нормаБіляєв О. Лінгвістичний аналіз мовлення вчителя / О. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 1. – С. 39–41.

 • культура мови вчителя

 • змістовність мови

 • мовна помилкаБіляєв О. Спостереження над мовою як метод навчання / О. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 3. – С. 2–5.

 • мовна освіта

 • мовна помилка

 • писемне мовлення

 • усне мовленняБіляєв О., Скуратівський Л. Державна мова в школах з іншими мовами навчання / О. Біляєв, Л. Скуратівський, Л. Симоненкова, Г. Шелехова // Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 22-23.

 • чистота мови

 • стабільність літературної норми

 • мовно–естетичні знаки національної культури

 • материнська (родинна) школа

 • культивування літературної мовиБіляєв О., Скуратівський Л. Державна мова як рідна / О. Біляєв, Л. Скуратівський, Л. Симоненкова, Г. Шелехова // Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 18-21.

 • багатство мови

 • доступність мови

 • культура мовленняБіляєв О., Скуратівський Л. Концепція навчання державної мови в школах України / О. Біляєв, Л. Скуратівський, Л. Симоненкова, Г. Шелехова // Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 18-23.

 • материнська (родинна) школа

 • культура мови вчителя

 • відповідність літературної норми системі мови

 • писемне мовлення

 • пунктуаційні норми, усне мовленняБовсунівська Г., Варзацька Л. Інноваційні аспекти особистісно–орієнтованого, розвивального навчання / Г. Бовсунівська, Л. Варзацька, Т. Трохименко, С. Федорчук // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 3. – С. 30–31.

 • культура мовлення

 • мовна ситуація

 • правильність мовиБогдан С. Вчімося говорити компліменти / С. Богдан // Українська мова та література в школі. – 2007. – № 4. – С. 72.

 • культура мовленняБогдан С. Мовлення українських дітей і всесвіт рідного слова / С. Богдан // Дивослово. − 1996. – № 4. − С. 16–21.

 • рідна мова

 • мовне чуття

 • діалектизм

 • доречність мови

 • мовне виховання багатство мови

 • варіантність літературної мови

 • неологізмиБогдан С. Мовний етикет як елемент мовленнєвої картини світу волинян (За твором Бориса Харчука «Волинь») / С. Богдан // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 11–14.

 • мовна картина світу

 • національно-мовна картина світу

 • індивідуально-мовна картина світуБогдан С. Україна. А знаєте, таки є щось в сьому слові / С. Богдан // Дивослово. – 2002. – № 10. – С. 19–23.

 • етнолінгвістикаБоднарчук Л. Асиндетони – окраса нашої мови / Л. Боднарчук // Дивослово. – 2003. – № 4. – С. 20–22.

 • пунктуаційні нормиБолтівець С. Іван Огієнко про деякі особливості української мови / С. Болтівець// Дивослово. – 1996. – № 5–6. – С. 14–16.

 • варіантність літературної норми

 • багатство мови

 • емоційність мови

 • синоніми

 • пароніми

 • омоніми

 • чистота мовиБолтівець С. Мова як вираження національної психіки, душі і свідомості народу / С. Болтівець, І. Огієнко // Дивослово. – 1994 . – № 7. – С. 23–27.

 • культура мови

 • культура наукової мовиБолтівець С. Психологія творення мови / С. Болтівець // Дивослово. – 1997. – № 4. – С. 31–35.

 • мовна картина світу

 • національна словникова базаБондаренко Н. Державна мова у контексті мовної освіти / Н. Бондаренко // Дивослово. – 1996. –   №4. – С. 30–33.

 • культура мови вчителя

 • мовний етикет

 • мовне виховання мовна освіта

 • культура

 • багатство мови

 • естетичність мовиБондаренко Н. Концептуальні засади мовної освіти національних меншин / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 1. – С. 63–65.

 • мовна освіта

 • мовно– естетичні знаки національної культуриБондаренко Н. Мовна надмiрнiсть i мовна недостатнiсть в системi роботи зi стилiстики i культури мовлення у старших класах / Н. Бондаренко // Українська мова i лiтература в школi. – 2010. – № 8. – С.13–16.

 • плеоназм

 • тавтологія

 • культура мовленняБондаренко Н. Теоретичні аспекти роботи над мовленнєвою культурою старшокласників / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 3. – С. 6–9.

 • культура мовлення

 • літературна норма

 • культура мови

 • стилістичні нормиБондаренко Н. Удосконалення мовленнєвої культури старшокласників на основі знань про норми української літературної мови / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 8. – С.20–27.

 • жаргонізми

 • діалекти

 • просторічні слова

 • орфографічні норми

 • орфоепічні норми

 • морфологічні нормиБорисюк І. Явище синонімії в термінології / І. Борисюк // Дивослово. – 2000. – № 4. – С. 27–28.

 • терміни

 • ознаки літературної норми

 • точність мовиБортняк А. Про звукове калькування (із бесід про культуру мови) / А. Бортняк // Урок української. – 2001. – № 11–12. – С. 22–23.

 • правильність мови

 • чистота мовиБурда Т. «Міральд», «Розенталь», «Авра» і Київ / Т. Бурда // Українська мова і література. – 1999. − № 2. – С. 1.

 • мовні норми

 • мовна ситуація

 • мовна культураБурда Т. Українсько-російський білінгвізм у середовищі школярів міста Києва / Т. Бурда // Українська мова та література. – 1998. – № 34. – С. 1–2.

 • мовна політика

 • суржик

 • культура

 • мовна ситуаціяБутенко Л. Терміни у мові професійного спілкування / Л. Бутенко // Дивослово. – 2005. – № 6. – С. 32–35.

 • культура ділової мови

 • комунікативні якості літературної мови

 • культура мовлення

 • комунікативні компетенціїВасютинський В. Труднощі і перспективи самовизначення російськомовної спільноти в Україні / В. Васютинський // Українська мова та література в школі. – 2007. – № 6. – С. 66–70.

 • мовна політикаВенжинович Н. Концептуальна й семантична репрезентація стійких словосполучень в українській мові / Н. Венжинович // Українська мова. 2008. – № 1. – С. 117–124.

 • лексико–фразеологічні норми

 • мовна картина світуВеремійчук І. Побутова лексика / І. Веремейчук // Дивослово. – 1994. – № 10–11. – С. 7–17.

 • терміниВивчення біблійної фразеології : вправи // Українська мова та література. – 2004. – № 29–30. – С. 3–25.

 • фразеологізми

 • багатство мови

 • крилаті словаВихованець І. А не завше треба шанувати / І. Вихованець // Українська мова. – 2005 – № 1. – С. 16.

 • доречність мовиВихованець І. На «підземних курсах» української мови, правильне вживання слів «Виходьте і заходьте швидше» / І. Вихованець // Українська мова. – 2001. – № 1. – С. 73.

 • мовна ситуація

 • мовна свідомість

 • мода в мовіВихованець І. Наголошування не улюблених слів / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 128.

 • акцентуаційні нормиВихованець І. Наш бюлетень здобуває щасний день / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 1. – С. 51.

 • акцентуаційні норми

 • орфоепічні нормиВихованець І. Не забувайте про торік / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 122.

 • норма літературної мови

 • мовна політика

 • русизмиВихованець І. Не стійте на протязі протягом години / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 3. – С. 37.

 • норма літературної мови

 • правильність мовиВихованець І. Ох, не суміщайте, люди добрі / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 97.

 • русизми (росіянізми)Вихованець І. У плетиві заперечних слів / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 21.

 • норма літературної мови

 • синонімиВихованець І. У цій області – у краї ріднім / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 1. – С. 114.

 • літературна норма

 • точність і доречність мовиВихованець І. Феноóмен і фенóмена люблю / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 1. – С. 84.

 • акцентуаційні нормиВихованець І. Хай буде панівне, а не пануюче / І. Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 102.

 • правильність мови
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка