Бережіть дітей такими, якими вони є, зробіть їх такими, якими вони мають стати. Ви маєте розгадати їх. На те ви й доросліСторінка6/6
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема. Створення оптимальних умов для взаємної адаптації вчителя та учнів під час переходу з 4-го в 5-й клас

Мета:

 1. Поставити психологічний діагноз класу.

 1. Розробити проект подальшого розвитку індивідуальності кожного учня.

 2. Надати допомогу в створенні оптимальних умов для взаємної адаптації вчителів та учнів.

4. Виявити мотивацію навчання.
Підготовча робота

 1. Провести діагностику психологічного розвитку учнів 4-хкласів.

 2. Відстежити навчальні досягнення учнів 4-х класів, вивчити мотивацію навчання.

 3. Вивчити дані про загальний стан здоров'я дітей.

 4. Оформити психологічний паспорт кожного класу.

 5. Спостерігати за дітьми на уроках (індивідуальні особливості та врахування їх у роботі).

 6. Прочитати лекцію для педагогів і батьків «Про подолання дезадаптації та вікові особливості під час переходу з 4-го в 5-й клас».

 7. Заповнити опитувальник для класного керівника та класного активу.

Опитувальник для класного керівника й активу класу

1. Кількість дітей у класі (хлопчиків і дівчаток). 1. Ставлення класу (окремих учнів) до суспільно корисної праці.

 2. Громадська думка в класі (цінність справ і вчинків, рівень розвитку критики й самокритики, наявність у школярів прагнення діяти згідно з думкою й бажанням більшості учнів).

 3. Ставлення класу до навчання:

 • вияв інтересу до навчальних дисциплін (яких?);

 • ступінь активності на уроках у вчителів (яких?);

 • ставлення до вимог учителів (яких?).

 1. Свідома дисципліна класу (в кого?).

 2. Навчальна підготовленість класу:

 • рівень знань;

 • обсяг навчального навантаження на уроці.

7. Рівень взаємин учнів:

 • формальні, неформальні лідери;

 • стабільні групи;

 • складні.

8. Які завдання ставите для себе та які шляхи їх вирішення?

Хід педагогічного консиліуму 1. Заступник директора з наукової роботи повідомляє тему, мету консиліуму, визначає проблему.

 2. Виступ класного керівника (дає педагогічну характеристику класу, прогнозує готовність дітей до переходу в середню ланку).

 3. Виступи вчителів-предметників майбутнього 5-го класу (визначають свої труднощі, проблеми за підсумками відвідування уроків).

 4. Виступ психолога (аналіз особливостей цього вікового періоду, рекомендації загальні та для окремих учнів).

 5. Виступ шкільного лікаря (стан оздоровлення учнів).

 6. Виступ заступника директора з наукової роботи «Про збереження психічного здоров'я дітей у процесі адаптації до основної школи».

 7. Ухвалення рекомендацій консиліуму.

Використання практичної психології в школах — це, безумовно, найважливіше досягнення сучасної освіти. Психологія допомагає нам ретельніше знаходити підхід до кожної дитини, робити процес навчання справді творчим, будити зацікавленість учнів


3.СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДЕСЯТИКЛАСНИКІВ
Психологічний супровід адаптації старшокласника, на перший погляд, легший, ніж підлітка, бо актуальна в підлітковому віці проблема мотивації навчання відходить на друге місце. Втрачають своє значення і багато інших проблем. Але їх заступають нові. Для 10-го класу важливою стає соціально-психологічна адаптація до нового колективу. Сьогодні склад 1-го класу змінюється: дехто переходить у гімназії, ліцеї за профілем майбутньої професії. Дехто залишається у своєму класі, але до нього прибувають нові учні, тобто класний колектив змінюється, стає іншим.

Після 9-го класу найчастіше залишаються учні, інтелектуальний рівень яких вищий за середній, але колишній відмінник може перетворитися на «середнячка», а «твердий хорошист» — одержувати 6—7 балів.

Батьки, наполягаючи на престижному навчанні, не розуміють, чому їхня дитина стає похмурою, млявою, розгубленою або, навпаки, дратівливою, агресивною чи зухвалою, злою тощо.

Річ у тім, що змінилися критерії оцінювання, звичний статус у групі, самооцінка, ставлення до себе. Відбувається різка зміна у сфері самосприйняття й самоусвідомлення. Це призводить до розвитку механізмів захисту, неадекватної, неконструктивної поведінки, виникнення афективних реакцій, депресії тощо. Тобто виникає проблема соціально-психологічної дезадаптації, яка потребує уваги психолога і адекватних психокорекційних заходів, частіше індивідуальних.

Друга проблема — установка на продовження мораторіїв дитинства. Багато батьків саме тому бажають, щоб їхня дитина перейшла до 10-го класу. Вони перед завершенням освіти та вступом до вищого навчального закладу дозволяють дитині «розслабитися»: провокують інтерес до всього, що не є навчанням і роботою: до спілкування (як у підлітків), набуття досвіду «дорослого життя» тощо. Це можна зрозуміти, адже цей досвід, що пов'язаний не тільки з навчанням, має величезне значення для подальшого життя та розвитку 15— 16-річної людини. Але ця проблема повинна стати турботою вчителів та психологів.

Ми пропонуємо методики групової роботи психолога в 10-х класах. Але під час обговорення результатів бажано будувати заняття у формі тренінгів. Це дає змогу психологові «відпрацювати» по колу означені вище проблеми.До пакета методик здійснення психологічного тестування входять:

 • прогресивні матриці Дж. Равена (чорно-білий варіант);

 • два вербальних тести з навчальної допомоги за редакцією В. Маришука «Методики психодіагностики в спорті»;

 • тест структури інтересів та схильностей.

Весь процес тестування забирає в підлітка від 50 хв до 1 год 10 хв (30 хв — прогресивні матриці Дж. Равена, по 5 хв — на кожний із вербальних тестів, 15 хв — тест структури інтересів і схильностей, 15 хв — інструкції та приклади виконання завдань).

Тестування проходить у групах по 15 осіб.Прогресивні матриці Дж. Равена

Методика призначена для вимірювання рівня інтелектуального розвитку. І, як показує власний досвід, за її результатами можна оцінювати здібності до точних наук, уміння учнів мислити на рівні формул, схем, креслень, графіків («чисті» гуманітаріїв методиці показують результати нижчі від норми, у найкращому разі — нормативні результати).

Матеріал тесту містить 60 матриць. Завдання поділені на 5 серій (А, В, С, D, Е) по 12 однотипних, з висхідною складністю матриць у кожній серії. Труднощі завдань зростають і при переході від серії до серії. Підліток повинен вибрати відсутній елемент матриці серед 6—8 запропонованих варіантів.

Тест реалізує принцип «прогресивності»: виконання попередніх завдань і їх серій є підготовкою до виконання наступних. Таким чином, виконуючи завдання серії Е, підліток повинен узагальнити досвід виконання завдань усіх попередніх серій і застосувати його.

Якщо на весь тест дається ЗО хв, то на серію Е — 10 хв. Про це підлітка попереджають на початку й наприкінці тестування (за 10 хв до його закінчення). Це стресовий момент! Він дає змогу зробити припущення про стресову стабільність підлітка, його здатність швидко й результативно діяти в стресових ситуаціях (іспит, контрольна робота).

На основі свого досвіду роботи з цією методикою, спираючись на кількість правильних відповідей у кожній із серій і сумарний результат за всіма серіями, а також з огляду на навчальні оцінки з точних дисциплін, роблю такі припущення й висновки.Серії А і В

Успішно виконані серії Аі В (по 12 балів у кожній) свідчать про те, що підліток здатний бути уважним до дрібниць, уміє зосередитися, легко знаходить аналогії в схемах, графіках (завдання серій дуже прості, їх виконують діти в початковій школі).

Допущення помилок у завданнях цих серій указує на неуважність, невміння знаходити прості аналогії.

Тут доречно дати рекомендації підліткові і його батькам із тренування уваги.

Візьміть старенькі дитячі книжки з будь-яким текстом. Зафіксуйте час (10 хв). Протягом цього часу підліткові необхідно викреслювати простим олівцем (щоб потім можна було ще читати книжки) букви, що зустрічаються в тексті: С, К, А Потім батьки перевіряють правильність виконання завдання, позначаючи на полях кількість пропущених або помилково викреслених букв (принцип «коректурної проби»).

Наступне завдання. Коли ви перебуваєте в транспорті, проводьте час із користю для своєї уваги. Так, протягом невеликого часу (5 хв), дивлячись у вікно, простежте й порахуйтегскільки автомобілів червоного кольору ідуть із вами в один бік і скільки автомобілів зеленого кольору ідуть назустріч вам. Це завдання краще робити батькам разом із підлітком для того, щоб зіставити свої результати (суперечка тут недоречна, головне—тренування уваги). Аналогічне завдання можна проробити, коли ви йдете до школи. Порахуйте, скільки хлопчиків ідуть вам назустріч і водночас скільки дівчаток ідуть із вами в одному напрямку. Корисні також комп'ютерні ігри (з обмеженням у часі). Проводячи такі заняття щодня протягом 2 тижнів по 10 хв, ви помітите, як ваша увага стане стійкою, вам буде легше концентруватися на обраних об'єктах і переключати свою увагу з одного об'єкта на інший.

Серія С

Успішно виконана серія С (11—12 балів) свідчить про те, що підліток має гарну просторову уяву. При порівнянні результатів серії з педагогічною оцінкою знань із точних дисциплін (алгебра, геометрія, фізика, креслення, хімія) було виявлено прямо пропорційну залежність, тобто успішно виконані завдання серії С, як правило, збігаються з успіхом у вивченні точних наук, де необхідна розвинена просторова уява, «об'ємність» мислення.

Результат 8—10 балів у серії С найчастіше збігається з переважанням успіхів в алгебрі, порівняно з геометрією або кресленням (позначається брак розвитку просторової уяви).

Більш ніж 5 помилок у серії С (результат 7 і нижче балів) ставить під сумнів успіхи в точних науках. Тут варто звернути увагу на результати серії Е і на загальний показник усього тесту: якщо вони низькі (0—4 бали в серії С і до 40 балів за всі тестові завдання), не варто сумніватися в тому, що підліток схильний до гуманітарних наук. Якщо підліток, виконуючи серію С, припускається більше 5 помилок і все-таки має з точних дисциплін гарні оцінки, це свідчить лише про здатність діяти за добре завченими алгоритмами, а зовсім не про розуміння навчального матеріалу. Якщо завдання трохи змінюється, змінюється алгоритм його розв'язання, і підліток не може з ним упоратися.

Для розвитку просторової уяви можна рекомендувати такі вправи: гра з кубиком Рубика, шахи, малювання, орієнтування на місцевості, комп'ютерні ігри (об'ємний «Тетрис»), конструювання тощо.

Серія D

Ця серія — проміжна між складнішими серіями С і Е. І порівняно з ними — легша. Низькі результати серії D трапляються рідко і свідчать про недостатньо розвинуту логіку, невміння встановлювати закономірності.

Якщо в серії D результати нижчі, ніж у серії С, а в серії Е нижчі, ніж у серії D (С > D >Е), то це вказує на невисоку працездатність, швидку розумову стомлюваність.

Серія Е

Як зазначено вище — це дуже складна серія.

Успішно виконана серія Е (9 балів і вище) свідчить про добре розвинені здібності до аналітико-синтетичної розумової діяльності на рівні схем, графіків, формул. Підліткам, що виконують правильно 9 і більше завдань цієї серії, нудно виконувати завдання за відомими алгоритмами, їх цікавить новизна, пошук самого алгоритму завдання. Вони здатні мислити нестандартно, творчо, сміливі у своїх пошуках, не бояться новизни, здатні використовувати й застосовувати на практиці набутий досвід.

Результати, нижчі 9 балів (6—8), вказують на те, що підліткові властива обережність у розв'язанні нових завдань, він боїться зазнати невдачі, показати свою некомпетентність і діє за принципом: краще синиця в руках, ніж журавель у небі.

Низькі показники (0—5 балів) свідчать про невпевненість підлітка у своїх знаннях, у собі, про тривожність, слабку стійкість до стресу.

Оцінка сумарного показника

Максимальний сумарний показник методики Дж. Равена—60 балів. Якщо сумарний показник результатів тестування відповідає нормі (4448 балів) і вищий—підліток цілком здатний засвоювати шкільний курс точних наук, при цьому необхідно враховувати, чи є в підлітка інтерес до них.

Якщо сумарний показник результатів тестування вищий від норми (49—53 бали) і високий (54 і більше балів), при цьому виражений інтерес до вивчення точних наук, то підліткові можна сміливо рекомендувати навчання в класах природничо-математичного профілю; такого підлітка можна внести в резерв на участь в олімпіадах, роботі в секціях МАНу.

Якщо сумарний показник результатів тестування нижчий від норми (38—43 бали) і низький, підліткові не рекомендується навчання в класах природничо-математичного напряму (навіть за умови інтересу до точних наук). Можливо, такі підлітки, спираючись на гарну пам'ять і посидючість, зможуть якийсь час показувати непогані результати в точних науках, виконуючи однотипні завдання. Але навчання виявить їхній недостатній потенціал і зробить їх неуспішними в засвоєнні точних наук.

Цим підліткам краще рекомендувати навчання в класах гуманітарного напряму. За відсутності інтересів до точних наук, при прогалинах у знаннях, одержавши навіть високі бали за методикою Дж. Равена, підліток не зможе бути успішним у них. У цьому випадку високий сумарний показник за методикою свідчить про нереалізований потенціалу вивченні точних наук.Тест структури інтересів і схильностей (СІС)

Показниками вираженості інтересів і схильностей у школярів є ставлення до конкретних шкільних предметів, занять, їхні захоплення, інформація з певних тем. За основу взято методику СІС-240, розроблену Тбіліським центром профорієнтації молоді в 1992 р. Методика дає змогу виявити інтереси й схильності до таких видів діяльності й дисциплін: філософії, економіки, філології, історії, юриспруденції та права, медицини, математики, фізики, хімії, біології, інформатики і обчислювальної техніки, географії.

Тест містить 120 висловлювань (по 10 на кожний вид діяльності, причому 5 висловлювань стосуються теорії, а 5 — практики, що дає змогу виявити практичний і теоретичний складники інтересу до виду діяльності).

Підліткам пропонується уважно прочитати висловлювання й вибрати з них ті, які становлять для них інтерес, причому враховувати спеціальні знання й уміння не потрібно, головне — інтерес і привабливість самої діяльності.

Свій вибір підлітки фіксують у спеціальних бланках.

Максимальний показник за кожним видом діяльності — 10 балів (по одному балу за кожне висловлювання).03 бали — інтереси відсутні або виражені дуже слабко;

4—6 балів — інтереси середньо виражені;

7—10 балів — інтереси яскраво виражені.Поради щодо комплектації профільних класів

 • Якщо підліток має середньо і яскраво виражені інтереси до філософії, філології, історії, географії, то йому можна рекомендувати філолого-історичний клас.

 • Якщо інтереси до юриспруденції, економіки, філософії середньо і яскраво виражені і не відсутні зовсім інтереси до математики, то можна рекомендувати економіко-правовий клас.

 • Якщо є інтереси до фізики, математики, інформатики, рекомендуємо фізико-математичний клас.

 • Інтерес до математики, економіки, географії, інформатики дає змогу рекомендувати економіко-математичний клас.

 • Якщо підліток має середньо і яскраво виражений інтерес до математики, інформатики, рекомендуємо клас математики-інформатики.

 • Якщо підліток явно цікавиться медициною, біологією, хімією, то йому дорога в хіміко-біологічний клас.

Вербальні тести

Процес мислення складається з нерозривно пов'язаних одна з одною операцій аналізу й синтезу. Щоб вивчити рівень розвитку цих операцій мислення, а також здібності підлітка логічно мислити на словесному матеріалі, було дібрано два вербальних тести («Методики психодіагностики в спорті» за редакцією В. Марищука).

Аналіз

Методика полягає в доборі слів, що мають загальні родові ознаки, логічні зв'язки з певним узагальнювальним словом. Кількість завдань у цьому тесті — 20.Якщо підліток правильно виконує.18 і більше завдань, то його здібності аналізувати словесний матеріал, переходити від загальних висновків до одиничних розвинені високо. Дуже часто високі показники в цьому тесті свідчать про хороший активний словниковий запас, що буває тоді, коли підліток багато читає, аналізує прочитане, здатний міркувати.

Якщо підліток правильно виконує 1417 завдань, то його аналітичні здібності оцінюються середньо. Це свідчить про те, що в підлітка може бути хороший пасивний словниковий запас, але недостатній запас активний. Тут необхідно рекомендувати підліткові не просто більше читати, а обов'язково про це говорити, аналізувати вчинки літературних героїв, шукати причини цих учинків, уявляти себе на їхньому місці, свою модель поведінки.

І все це необхідно проговорювати!

Якщо підліток правильно виконує 913 завдань, то його аналітичні здібності розвинені недостатньо, він не читає або читає дуже мало. Відповідно, його словниковий запас як активний, так і пасивний — дуже бідний. Мова бліда, засмічена словами-паразитами, він важко добирає необхідні слова.

Якщо підліток правильно виконує 1 —8 завдань, то або він не зрозумів інструкцію до тесту, і тоді необхідно ще раз його протестувати, або ставляться під сумнів його здібності розуміти те, про що говорять інші, особливо якщо в їхній мові є незнайомі слова, складні речення. Тоді підліток швидше здогадується, ніж реально розуміє сказане. У цьому випадку підліткові взагалі складно освоювати науки. Мислення його швидше наочно-дієве.

Синтез

Методика полягає в об'єднанні слів родовим поняттям і в пошуку «зайвого» слова, яке до цього загального поняття не належить. Кількість завдань у цьому тесті — 20.

Якщо підліток правильно виконує 17 і більше завдань, то його здібності до синтезу в мисленні розвинені високо. Він легко схоплює зв'язки й закономірності на словесному матеріалі, на підставі одиничних фактів здатний робити загальні висновки, мислить поняттями й категоріями, здатний «філософствувати», має розширене поле сприйняття.

Якщо підліток правильно виконує 13—16 завдань, то операція синтезу в його мисленні розвинена посередньо.

Якщо підліток правильно виконує 9—12 завдань, то операція синтезу розвинена недостатньо, йому важко від часткового перейти до загального, від частини до цілого. Він частіше переходить у міркуваннях від частини до частини, що породжує неузгодженість обсягу, йому важко об'єднати в одне осмислене ціле всі значення окремих слів. Тому може не розуміти змісту того, про що говорять інші,-й орієнтується лише на окремі слова, значення яких він знає.

Якщо підліток правильно виконує 1 —8 завдань, то або він не зрозумів інструкцію, і тоді необхідно заново пройти тестування, або в його мисленні переважає конкретність та інертність, прагнення деталізації, труднощі у відділенні головного від другорядного, звужується поле сприйняття. Йому важко вийти за межі безпосередньо сприйманих зв'язків або констатації окремих предметів.

У цьому випадку підліткові також дуже складно освоювати будь-які науки.

Оцінювання сумарного показника

Як ми вже зазначали, у кожному з вербальних тестів можна набрати максимум 20 балів. Загальний сумарний бал за виконання 2 тестів дорівнює 40. Якщо підліток одержав при тестуванні від 35 до 40 балів, то його здібності до гуманітарних дисциплін дуже високі, і йому можна рекомендувати (за наявності інтересів) навчання в гуманітарному класі. Якщо підліток одержав від 27 до 34 балів, то його здібності до гуманітарних дисциплін середні, і він може бути в них успішним. Якщо підліток одержав від 18 до 26 балів, то тільки значна мотивація й посидючість допоможуть йому досягати результатів у гуманітарному класі.Висновки

Підліткові можна рекомендувати навчання в класах природничо-математичного напряму, якщо:

 1. У нього є інтерес до точних наук (математика, фізика, інформатика, хімія).

 2. При тестуванні за методикою Дж. Равена він одержує результати вищі від норми й високі (допускаються нормативні результати, але в такому випадку необхідна висока мотивація).

 3. Результати тестування за вербальними тестами не повинні бути низькими.

Підліткові можна рекомендувати навчання в класах гуманітарного напряму, якщо:

 1. У нього є інтерес до гуманітарних наук, він читає книжки.

 1. Результати тестування за вербальними тестами повинні бути не нижчими від середніх показників.

3. При тестуванні за методикою Дж. Равена він одержує результати не нижчі за ЗО балів.

Тест структури інтересів і схильностей

Інструкція. Перед вами перелік деяких видів діяльності. Ознайомтеся з ними уважно й виберіть ті, котрими ви б хотіли займатися. При виборі варто враховувати лише ваше бажання займатися тими чи тими видами діяльності й не брати до уваги, чи є у вас для цього необхідні знання, уміння й умови дді їх виконання. Позначте, будь ласка, на аркуші відповідей порядкові номери обраних вами видів діяльності.

 1. Читання творів давньогрецьких та індійських філософів.

 2. Аналіз стану зарубіжної й вітчизняної економіки.

 3. Вивчення граматики якоїсь іноземної мови.

 4. Вивчення історії України.

 5. Ознайомлення з методами розслідування злочинів.

 6. Ознайомлення з методами надання першої медичної допомоги.

 7. Ознайомлення з виникненням і розвитком математичних знань у Стародавньому Єгипті й Греції.

 8. Ознайомлення зі сферами застосування атомної енергії в народному господарстві.

 9. Вивчення вибухових і займистих речовин.

 1. Ознайомлення з історією виникнення життя на Землі.

 2. Ознайомлення з будовою комп'ютерної техніки.

 3. Вивчення фізичних властивостей шарів земної кори.

 4. Вивчення правил і закономірностей логічного мислення.

 5. Вивчення законів ціноутворення.

 6. Вивчення давніх рукописів.

 7. Ознайомлення з епохою Петра І.

 8. Вивчення законів Кримінального кодексу.

 9. Ознайомлення з комплексами фізичних вправ для профілактики й лікування серцево-судинних захворювань.

 10. Робота з удосконалення шкільного підручника математики.

 11. Ознайомлення з властивостями лазерних і рентгенівських променів.

 12. Вивчення властивостей хімічних речовин, що входять до складу живого організму.

 13. Вивчення законів спадковості.

 14. Вивчення алгоритмічних мов програмування.

 15. Ознайомлення з особливостями розташування та з міжнародними економічними зв'язками якоїсь країни.

 16. Ознайомлення з основними теоретичними ідеями сподвижників К. Маркса.

 1. Ознайомлення з поняттям «продуктивність праці» і з чинниками її зростання.

 2. Читання творів сучасних поетів і письменників.

 3. Вивчення історії країн стародавнього світу.

 4. Ознайомлення з правами та обов'язками громадянина України.

 5. Ознайомлення з новітніми методами лікування злоякісних пухлин.

 6. Пошук розв'язання дотепер не розв'язаних математичних завдань (наприклад, два завдання про прості числа).

 7. Вивчення теорії відносності Ейнштейна.

 1. Ознайомлення зі способами одержання золота з простого металу, запропонованими давніми алхіміками.

 2. Вивчення впливу популяцій одних видів рослин і тварин на життєдіяльність інших у природних умовах.

 3. Розбір завдання й пошук найбільш раціональних способів його розв'язання за допомогою комп'ютера.

 4. Вивчення клімату, рослинного покриву й тваринного світу Австралії.

 5. Аналіз і вивчення основних причин виникнення християнства.

 6. Вивчення проблем трудової зайнятості населення в масштабах нашої області.

 7. Читання критичних статей про літературу.

 8. Вивчення історії відкриття Америки.

 9. Ознайомлення з причинами й історією виникнення законів і правових норм.

 1. Вивчення симптомів і методів лікування розповсюджених дитячих хвороб.

 2. Розмірковування над доведенням оригінальної математичної теорії, яка поки що не має доведення.

 3. Ознайомлення з принципами роботи реактивного двигуна.

 4. Вивчення хімічного складу повітря.

 5. Вивчення основних закономірностей роботи внутрішніх органів здорового організму.

 6. Вивчення правил складання комп'ютерних програм.

 7. Ознайомлення з гіпотезами про виникнення планет Сонячної системи.

 8. Аналіз і обговорення сучасних політичних подій у нашій країні.

 1. Ознайомлення з причинами виникнення грошей і їхньою функцією в суспільному виробництві.

 2. Читання літературних журналів минулого століття.

 3. Аналіз причин і наслідків Французької буржуазної революції.

 1. Ознайомлення з правами та обов'язками у випадку одержання спадщини.

 2. Ознайомлення з методами народної медицини.

 3. Вивчення правил побудови фігур за допомогою осьової симетрії.

 4. Спостереження за змінами властивостей фізичного тіла у вакуумі.

 5. Дослідження властивостей нової речовини.

 6. Вивчення будови одноклітинних тварин і рослин.

 1. Порівняння технічних характеристик комп'ютерів різних систем.

 2. Вивчення причин виникнення й утворення мінералів і гірських порід.

 3. Обговорення політичних подій, що відбуваються у світі.

 4. Облік і контроль довгого обігу (видатку й прибутку) в торговельному закладі.

 5. Бесіда-інтерв'ю з відомою в країні людиною.

 6. Участь в історико-археологічних розкопках.

 7. Участь в охороні правопорядку.

 8. Вивчення за допомогою біохімічних методів крові хворого.

 9. Обчислення площі поверхні фігури складної форми.

 10. Аналіз радіоактивних елементів, що входять до складу граду.

 11. Готування лікарських препаратів.

 12. Вивчення внутрішньої будови тварини.

 13. Ремонт побутових електроприладів.

 14. Участь у геологічних маршрутах з метою збору зразків і складання геологічної карти гірської місцевості або зони пустель.

 15. Участь в опитуванні населення з приводу якоїсь події, явища.

 16. Підрахунок очікуваного прибутку в комерційній операції.

 17. Переклад художнього твору з іноземної мови.

 18. Робота в історико-етнографічному музеї.

 19. Участь в обшуку квартири підозрюваного в злочині.

 20. Медичне обстеження людини й постановка діагнозу.

 21. Спрощення складного математичного виразу.

 22. Визначення швидкості польоту тіла за допомогою розрахунків.

 23. Готування суміші за допомогою скла, що не б'ється.

 24. Спостереження за живою клітиною в мікроскоп.

 25. Монтаж радіосхем для комп'ютерної техніки.

 26. Складання карти невідомої місцевості.

 27. Участь у дискусіях та обговоренні загальних світоглядних проблем (про сенс життя на землі, про призначення людини).

 28. Розрахунок фонду заробітної плати для співробітників або установи.

 29. Збирання зразків народної творчості (приказок, прислів'їв, легенд).

 30. Участь в охороні й реставрації історичних пам'яток.

 1. Ведення протоколу судового засідання.

 2. Догляд за хворим.

 3. Складання й розв'язання математичних головоломок.

 4. Ремонт і монтаж електропроводки.

 5. Визначення лабораторними методами складу невідомої речовини.

 6. Вироблення у тварин умовного рефлексу.

 7. Складання програми для комп'ютера.

 8. Робота на гірничо-збагачувальному міднорудному комбінаті.

 9. Розмірковування над змістом і значенням таких слів, як «дружба», «любов», «патріотизм».

 10. Підрахунок збитків підприємства через виробництво неякісної продукції.

 11. Участь в обговоренні літературного твору.

 1. Підготовка лекції про древні племена, що жили на території України.

 2. Участь у затримці злочинця.

 3. Участь у хірургічній операції.

 4. Розмітка земельної ділянки під спорудження будинку з використанням геометрії.

 5. Визначення ваги тіла, зануреного в різні рідини.

 6. Одержання складних хімічних речовин шляхом з'єднання простих.

 7. Збір і складання гербаріїв, букетів.

 8. Складання ігрової програми на комп'ютері.

 9. Проведення геодезійної зйомки для складання плану місцевості.

 10. Дослідження соціальних проблем на підприємстві.

110. Підрахунок витрат на виробництво якогось виду продукції.

 1. Виправлення граматичних помилок у літературному тексті.

 2. Збір і систематизація документів, що свідчать про роботу підпільної організації в роки війни.

 3. Розгляд конфліктних ситуацій, що потребують знання основ законодавства.

 4. Складання рекомендацій щодо дієтичного харчування для хворого.

 5. Вираження математичних закономірностей у вигляді формул, графіків.

 6. Визначення густини газу за допомогою спеціального приладу.

 7. Визначення кількості йоду й кислоти в мінеральній воді.

 8. Вирощування квітів у парниках.

 9. Робота на персональному комп'ютері.

 10. Розвідка запасів ґрунтових вод.Бланк відповідей

Бланк відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Філософія

Економіка

Мови

Історія

Право

Медицина

Математика

Фізика

Хімія

Біологія

Інформатика

Географія

Література


 1. Адаптація дітей у 1, 5, 10-х класах / Упоряд. Т. Червонна. — К.: Шк. світ, 2008.

 2. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С Максименко, К. Максименко, О. Главник. — К.: Мікрос-СВС, 2003.

 3. Коломийстй Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. — М., 1988.

 4. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. — М„ 1996.

 1. Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе / Под. ред. А. Пономаренко. — Одеса, 1998.

 2. Раттер М. Помощь трудным детям. — М: Прогресс, 1987.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка