Бех Іван Дмитрович методико-діагностичний мінімум педагогаСкачати 412.16 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.04.2016
Розмір412.16 Kb.
  1   2
Бех Іван Дмитрович
МЕТОДИКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ МІНІМУМ ПЕДАГОГА

 

Центральною умовою продуктивності навчально-виховних дій педагога є знання ним своїх учнів. Це вимагає від нього використання певних методів, за допомогою яких можливо отримати відомості про ті чи інші сфери зростаючої особистості. Для того, щоб результати такого вивчення допомагали, педагогу необхідно пов’язати їх з загальними і частковими задачами навчально-виховного процесу. 

Загальні задачі однакові для всіх. Вони випливають з основної мети виховання – формування морально досконалої особистості кожного школяра. Часткові задачі стосуються індивідуальних особливостей того чи іншого учня і побудови на цій основі індивідуальних програм навчання, виховання і розвитку.

 

Крім того, педагог мусить мати чіткі уявлення й про організаційно-змістові характеристики навчально-виховного процесу, про оптимальні його моделі. 

На вирішення наголошених освітніх задач спрямовані запропоновані діагностичні методики.

 

 

 §1. ДІАГНОСТИКА МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ ШКОЛЯРА

 

Методика "Вибір"

Мета – вияснити ставлення школярів до суспільно визнаних норм, пов'язаних з моральними якостями: 1) відповідальність, 2) колективістська спрямованість, 3) самокритичність, 4) сумлінність, 5) принциповість, 6) чуйність.

 

Учням пропонується обрати відповідь, яка буде тотожною власному вчинку у наступних ситуаціях: 

1. Під час канікул, коли ти саме збирався поїхати на відпочинок, учитель несподівано попросив тебе допомогти навести порядок у класній кімнаті. Як ти вчиниш?

а) погодишся допомогти і відкладеш свій від'їзд;

б) мобілізуєш ровесників і за день виконаєте всю роботу;

в) пообіцяєш зробити це після повернення;

г) пообіцяєш залучити на допомогу того, хто лишається у місті.

 

2. Тобі дали доручення, яке не зовсім подобається, але його виконання необхідне для досягнення поставлених перед колективом завдань. Як ти поведешся?а) сумлінно виконаєш доручення;

б) залучиш товаришів;

г) попросиш дати цікавіше доручення;

д) знайдеш причини для відмови.

 

3. Ти випадково почув, як група твоїх однокласників висловила цілком слушне, але неприємне зауваження на твою адресу. Як ти вчиниш?а) спробуєш пояснити однокласникам, чим були викликані прорахунки в твоїй діяльності або поведінці;

б) переведеш розмову на жарт, але намагатимешся якнайшвидше виправити недоліки, про які йшлося;

в) зробиш вигляд, що нічого не чув;

г) зауважиш товаришам, що вони не кращі від тебе, бо говорять про тебе у твою відсутність.

 

4. Під час роботи на пришкільній ділянці у тебе з'явилися мозолі. Як ти поведешся?а) долаючи біль, виконуватимеш норму, як і всі;

б) звернешся до друзів з проханням допомогти тобі виконати норму;

в) попросиш звільнити тебе від цієї роботи і дати іншу;

г) залишиш роботу незакінченою і підеш відпочивати.

 

5. Ти став свідком, як твій одноліток несправедливо образив іншого. Як ти вчиниш?а) вимагатимеш від кривдника вибачитися перед потерпілим;

б) з'ясуєш причини конфлікту і допоможеш його усунути;

в) висловиш співчуття тому, кого образили;

г) зробиш вигляд, що тебе це не стосується.

 

6. Ти випадково, сам того не бажаючи, завдав шкоди чи вчинив зле іншій людині. Як ти поведешся?а) зробиш усе можливе, аби усунути наслідки причиненого тобою зла;

б) вибачишся, поясниш, що не хотів цього;

в) постараєшся, щоб ніхто не помітив заподіяної тобою шкоди, зробиш вигляд, що ти не винний;

г) звалиш провину на того, хто потерпів.

 

Обробка отриманих даних: Вибір школярем відповіді а свідчить про активне, позитивно стійке ставлення до згаданих моральних норм. Відповідь б, що це ставлення хоча й активне, але не достатньо стійке (можливі компроміси). Якщо учень вибрав відповідь в, то його ставлення – пасивне і недостатньо стійке. І, нарешті, вибір останньої відповіді г є свідченням негативного ставлення школяра до моральних норм. 

 

Методика "Характеристика"

Мета – дати якісну і кількісну оцінку моральної поведінки учнів, проявів 1) громадської активності, 2) товариськості, 3) самокритичності, 4) відповідальності. Оцінюються моральні якості школяра, що проявляються у його вчинках.

 

Хід виконання: педагог дає оцінку моральної поведінки школярів за наступною схемою: 

1. Участь школяра у громадських справах:

а) ніколи не бере участі;

б) від випадку до випадку;

в) часто, але не за своєю ініціативою;

г) регулярно, інколи за своєю ініціативою;

д) ініціатор громадських справ у колективі.

 

2. Участь школяра у наданні допомоги у громадській роботі:а) ніколи нікому не допомагає;

б) допомагає зрідка і лише вибірково;

в) інколи, будь-кому;

г) часто, але лише за вибором;

д) завжди, будь-кому.

 

3. Ступінь самокритичності школяра:а) ніколи не сприймає критику;

б) зрідка сприймає критику;

в) інколи сприймає критику;

г) сприймає критику вдумливо;

д) самокритичний, критики майже не потребує.

 

4. Рівень відповідальності стосовно справ:а) ніколи неможливо доручити відповідальну справу;

б) інколи можливо щось доручити;

в) можливо часто давати доручення;

г) можна завжди давати доручення;

д) сам є ініціатором у виконанні відповідальних справ і доводить їх до кінця.

 

Обробка отриманих даних: Кожна відповідь оцінюється у балах: а) – 1; б) – 2; в) – 3; г) – 4; д) – 5. Можна вирахувати частку від ділення суми одержаних балів на 4 питання. 

 

Методика "Вимір особистісних якостей учнів середнього та старшого шкільного віку"

Інструкція до виконання: якщо учень завжди виявляє вказану форму поведінки (їх – 24), то навпроти його прізвища у відповідному рядкупервинного бланку педагог ставить плюс. Якщо учень виявляє зазначену форму поведінки лише інколи або взагалі не виявляє, то ставить мінус.

 

1) Вимагає від себе та своїх товаришів виконання справи до кінця.2) Має стійкі завдання в житті.

3) Засуджує несправедливі вчинки товариша.

4) Дотримується чистоти.

5) Ніколи не порушує правил, які ним же проголошені як необхідні для всіх.

6) Негативно ставиться до тих, хто не планує свій час і працю.

7) Залюбки та із задоволенням працює.

8) Допомагає товаришам у досягненні загальних цілей.

9) Відчуває неприємні переживання, якщо робота виконана несвоєчасно.

10) Завзято та наполегливо домагається того, що заздалегідь намітив для себе.

11) Не любить тих, хто залишається осторонь, коли товаришеві потрібна допомога.

12) Дотримується у своїх справах і речах порядку та чистоти.

13) Не любить людей, які легко змінюють свої переконання.

14) Вміє розподіляти свій час і сили так, щоб встигнути зробити необхідну роботу у необхідний термін.

15) Завжди знаходить собі роботу.

16) Негативно ставиться до тих, хто не допомагає у виконанні загальних завдань.

17) Виконує добре та у визначений термін будь-яку доручену справу.

18) Відчуває негативні почуття до тих, хто не береться за те, до чого прагне.

19) Завжди допомагає товаришам по роботі.

20) Не любить тих, хто розкидає речі, є неточним у часі.

21) Завжди діє у відповідності зі своїми переконаннями, захищає їх, не турбуючись про власну користь.

22) Завжди діє за обраним планом.

23) Готовий виконувати будь-яку посильну роботу.

24) Бере активну участь у постановці загальних завдань.

 


Номер форми поведінки

Прізвища учнів

1.


2.


3.


4.


5.


6.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


 

Бланк обробки даних

Прізвище, ім'я учня

____________________________________________________

 

Якість

Номери форм поведінки

Кількість плюсів

Відповідальність

1, 17, 9
Цілеспрямованість

2, 10, 18
Товариськість

19, 3, 11

 

Акуратність

4, 12, 20
Принциповість

21, 5, 13
Організованість

22, 14, 6
Працелюбність

23, 15, 7

 

Колективізм

8,24,16

 

 

Кожна якість оцінюється за трьома твердженнями. Перші два описують поведінку, яка характеризує дану якість, а третя оцінює наявність мотиву, який лежить в основі даної якості. Кількість плюсів, яку набрав учень з кожного твердження, дозволяє оцінити як вираженість зовнішніх проявів даної якості, так і силу мотивів, що лежать в її основі, а також ступінь сформованості якості в цілому.

 

 

Методика "Самооцінка скромності"Мета: обстоювання особистісних принципів аналізу моральних цінностей.

 

Хід виконання: школярам пропонується анкета з переліком ознак скромності. Вивчаючи анкету пункт за пунктом, учні самі визначають ступінь варіативності тієї чи іншої ознаки і записують в графу анкети власну оцінку за шестибальною шкалою. 

п/п


Ознаки

Оцінка ступеня виявлення ознаки (бали)

5

4

3

2

1

0

1.

Правильно оцінюю свій успіх2.

Вимогливий до себе3.

Відчуваю неприязнь до тих, хто рекламує свої успіхи та чесноти4.

Не прагну до зверхності5.

Не рекламую себе6.

Володію почуттям власної гідності7.

Впевнений у собі8.

Вмію рахуватися з думкою товаришів9.

Виконую правила поведінки, що обстоює інший10.

Правильно оцінюю та і реагую на свої недоліки11.

Обстоюю природність у поведінці12.

Не прагну бути у центрі уваги13.

Помірний у запитах14.

Визнаю обмеженість своїх досягнень у порівнянні зі внеском інших15.

Не зосереджений на собі16.

Прагну до самовдосконалення17.

Здатен у присутності інших людей дати собі низьку оцінку, якщо вона заслужена18.

Вмію бачити у своїх успіхах заслуги інших19.

Прагну не ображати інших20.

Не підкреслюю переваги своєї зовнішності


Всього балів: 

Обробка отриманих даних: Слід визначити суму 20 оцінок і вирахувати коефіцієнт самооцінки скромності:K =

m * 100

%,

20

де К – коефіцієнт самооцінки скромності, m – кількість набраних балів.

 

 Методика "Оцінна шкала прояву суспільних і моральних якостей підлітків і старшокласників"

Дана шкала може бути використана як для самооцінки рівня розвитку суспільних і моральних якостей, так і для оцінки керівником, педагогом і т.д.

 

Групи якостей

Якості

Показники прояву якостей

І. Суспільні

А. Ставлення до суспільної діяльності

1.Негативно ставиться (ставлюсь) до суспільних справ (СС).

2. Байдуже ставиться (ставлюсь) до СС.

3. Приваблює можливість одержати заохочення.

4. Приваблює значущість суспільних справ.

5. Захоплює творчій початок у СС, їх необхідність.


Б. Суспільна активність

1. Ніколи не бере (не беру) участі в СС.

2. Викон ує доручення від випадку до випадку.

3. Бере участь в СС часто, але як виконавець.

4. Бере участь в СС регулярно.

5. Ініціатор СС у колективі.


ІІ. Професійно-моральні

А. Усвідомлення майбутньої професії

1. Зовсім не задумується про професію.

2. Інколи задумується (задумуюся) про професію.

3. Задумується про професію лише в момент підвищеного інтересу.

4. Уявляє цілі професії, але не бачить свого місця в ній.

5. Усвідомлює цілі і зміст діяльності і свою роль в ній.


Б. Ставлення до майбутньої професії

1. Нічого не приваблює в майбутній професії.

2. Приваблює в основному переваги майбутньої професії.

3. Приваблює можливість займатися науковою діяльністю.

4. Приваблює суспільна значущість професії.

5. Приваблює можливість професійної творчості і суспільна важливість професії.


В. Участь у навчальній діяльності

1. Вчиться (вчусь) без інтересу, часто пропускає заняття.

2. Цікавиться окремими проблемами, відвідує заняття вибірково.

3. Проявляє інтерес до окремих предметів.

4. Розуміє необхідність вивчення усіх дисциплін, регулярно відвідує заняття.

5. З інтересом відвідує всі уроки, активний у практичних заняттях.


Г. Участь у науково-дослідницькій діяльності

1. Не займається науково-дослідницькою діяльністю.

2. Працює над проблемою, розуміючи її необхідність.

3. Працює над темою, оскільки вона цікава.

4. Розробляє проблему, оскільки усвідомлює її суспільну важливість.

5. Творчо вирішує проблему.


Д. Участь у трудовій діяльності

1. Уникає участі у трудових справах.

2. Інколи бере участь, але роботу виконує погано.

3. Бере участь, але за відсутності контролю роботу не виконує.

4. Однаково добре виконує будь-яку роботу.

5. Працює з захопленням, не допускає неакуратності.


ІІІ. Морально-психологічні

А. Моральна свідомість

1. Не замислюється над своїми вчинками.

2. Замислюється лише після критики.

3. Інколи аналізує свої вчинки за власною ініціативою.

4. Майже завжди аналізує власну поведінку.

5. Постійно аналізує свою поведінку.


Б. Ставлення до товаришів

1. Негативно ставиться до всіх членів групи (класу).

2. Байдужий до товаришів по групі.

3. Позитивно ставиться лише до тих, у чийому доброму ставленні зацікавлений.

4. Уважний і чуйний стосовно більшості.

5. Уважність і чуйність стосовно товаришів поєднуються з вимогливістю до них.


В. Участь у справах товаришів

1. Ніколи нікому не допомагає.

2. Інколи допомагає вибраним.

3. Допомагає постійно вибраним.

4. Допомагає інколи будь-кому.

5. Допомагає завжди будь-кому.


 

Запропонована шкала дозволяє діагностувати прояв 10 якостей особистості за трьома основними групами якостей: суспільні, професійно-моральні, морально-психологічні. Відповіді по шкалі розташовані у порядку зростання: 1 – число, що відповідає оцінці "дуже погано", 2 – оцінці "погано", 3 – оцінці "задовільно", 4 – оцінці "добре", 5 – оцінці "відмінно".

 

 

Методика визначення домінуючої гуманістичної (соціоцентричної) чи егоїстичної спрямованості школяраДана методика являє собою стандартизоване інтерв’ю. Вихідним положенням при підборі питань інтерв’ю було те, що за всієї суперечливості ставлення людини до самої себе можна виділити деякі тенденції, пов’язані з переважно позитивним чи переважно негативним ставленням. Вказані тенденції проявляються у прийнятті індивідом себе як цілого, терплячому ставленні до свого минулого, в усвідомленні значущості себе як суб’єкта діяльності, як особистості, як суб’єкта спілкування, в задоволеності своїм соціальним статусом, у вірі в здійснимість бажаного особистістю, у задоволеності своєю зовнішністю і т.д.

 

Оцінка цього здійснюється за дихотомічною (так – ні) шкалою. При цьому позитивне ставлення до себе проявляється у згоді з твердженнями, які відбивають вище перераховані елементи. Таку ж кількість тверджень утримують ті ж елементи зі знаком “–“. Згода з ними означає негативне ставлення до себе. У цілому, ставлення до себе проявляється у перевазі згоди з твердженнями того чи іншого знаку. При цьому максимально можливе негативне ставлення до себе відповідає –16 ум. од., а максимально позитивне - +16 ум. од. Таким чином, реальному ставленню людини до себе відповідає точка на шкалі в інтервалі від –16 до +16 ум. од. 

Подібним же чином визначається ставлення особистості до суспільства, яке також є неоднозначним. Під суспільством у даному випадку розуміється і окрема людина, і сім’я, і країна, і людство в цілому.

 

Однак у школяра (особливо у підлітка) ставлення до суспільства у широкому смислі, як правило, актуально грунтується на ставленні до найближчого оточення. Хоча це ставлення також неоднозначне, але можна виділити переважно позитивні чи переважно негативні тенденції. Ці тенденції проявляються у прийнятті іншої людини такою, якою вона є в цілому, у визначенні значущості іншого як суб’єкта діяльності, як особистості, як суб’єкта спілкування, у цілому у позитивному ставленні до оточуючих людей, до свого народу, до його теперішнього, минулого і майбутнього. 

Оцінка цього ставлення теж здійснюється за дихотомічною шкалою. При цьому позитивне ставлення до суспільства проявляється у згоді з твердженнями, які відображають вище перераховані елементи. Негативне ставлення до суспільства визначається за згодою з твердженнями, у яких містяться ті ж елементи, але зі знаком "–".

 

За переважанням тверджень того чи іншого знаку у відповідях досліджуваних визначається у цілому ставлення до суспільства. При цьому максимально можливе негативне ставлення до суспільства відповідає –16 ум. од., а максимально позитивне - +16 ум. од. Таким чином, реальному ставленню людини до суспільства відповідає точка на шкалі в інтервалі від –16 до +16 ум. од. 

Переважання позитивного ставлення до себе позначається як Я "+"; негативного – як Я "–". Переважання позитивного ставлення до суспільства – як С “+”, негативного як С “–“.Опитувальник складається із 40 тверджень (8 з яких – “Шкала неправди”). У кожному елементі основного тексту опитувальника міститься у єдності ставлення особистості до самої себе і до суспільства.

 

У відповідності з інструкцією, опитуваний погоджується з твердженням, якщо він погоджується з обома його частинами. Таки спосіб постановки тверджень ставить особистість у ситуацію вибору, що підвищує надійність отриманих результатів. 

За переважання тверджень того чи іншого знаку, а також їх поєднання у відповідях досліджуваних визначається у цілому ставлення особистості до себе і до суспільства – та й особистісної спрямованості.

 

Інструкція досліджуваному


Дорогий друже!

Твоїй увазі пропонується ряд висловлювань, висловивши своє ставлення до яких, ти зможеш побачити особливості твоїх взаємовідносин з ровесниками, дорослими і самим собою, а якщо існують складності, то ти зможеш визначити деякі їхні причини. Це допоможе тобі зробити перші кроки по шляху поліпшення взаємин з оточуючими. Своє ставлення до висловлювань слід виявити, користуючись наступними визначеннями:

1 – Це так.

2 – Мабуть, так.

3 – Важко відповісти.

4 – Мабуть, не так.

5 – Ні, це не так.

У бланку відповідей поряд з номером висловлювання постав цифру, що виражає твоє ставлення до нього. Наприклад:

1.5 (якщо з даним висловлювання ти категорично не згоден: Ні, це не так).

2.1 (якщо ти повністю згоден з висловлюванням)

3.1 і т.д.

Більшість висловлювань складаються з двох частин. Ти мусиш виявити своє ставлення до висловлювання у цілому, а значить, погодитися з ним (визначення 1 і 2) ти можеш у тому випадку, якщо ти згоден з обома його частинам.

Старайся довго не замислюватися над відповідями: як правило, те, що першим спливає на думку, найбільш адекватно відображає внутрішній стан людини, її ставлення. Чим щирішим ти будеш у відповідях, тим точнішу і повнішу інформацію ти можеш одержати про себе.

Бажаємо успіху!

 

Текст опитувальника


1. Я уникаю спілкування з дорослими, оскільки вони ставляться до мене і поводяться зі мною як з маленьким, а я впевнений, що слід рахуватися і з моїми поглядами, і з моїми інтересами.

2. Більш за все я бентежусь, коли люди не можуть відкласти якість своєї справи, щоб зробити щось важливе для колективу, для класу.

3. Коли хвалять інших, мені теж хочеться досягти якихось успіхів, щоб відмітили й мене.

4. Я не порушую своїх обіцянок.

5. Мені видається нісенітницею багато з того, чим займається більшість людей, але й те чим займаюсь я, теж має мало сенсу.

6. Мені багато в чому не подобається наша компанія, зате я почуваю себе там на рівних зі всіма, я почуваю себе дорослою людиною.

7. Якщо говорити про повагу, то з повагою ставляться до того, у кого знайомі "круті" і хто "прикинутий" класно, а у мене цього немає.

8. Коли я буду дорослим, я хочу заробляти багато грошей, але витрачати я їх буду не тільки на себе, але і на інших, наприклад, допомагати бідним.

9. Я майже завжди роблю так, як говорять дорослі? Вони погано не порадять.

10. Коли потрібно взяти участь у якійсь спільній для класу справі, а це суперечить моїм інтересам (немає часу, бажання і т.д.), я завжди прагну знайти компроміс, щоб було добре і дітям, і щоб себе не ображати.

11. Я ніколи не здійснюю вчинків, за які мені буває соромно.

12. Моя власна думка? Кому вона потрібна? Все вирішують ті, хто зверху, - вчителі, батьки, президент. Але на їхню думку мені особисто теж наплювати.

13. Більшість моїх приятелів тільки й роблять, що стогнуть про тяжке, нецікаве життя, а я сам роблю своє життя таким, яким хочу, - все від самої людини залежить.

14. Мені важливо, що думають про мене діти, і я часто погоджуюсь з ними тільки тому, щоб вони не змінили ставлення до мене.

15. Кожна людина – особистість; у кожній є те, за що її можна поважати. Я завжди прагну побачити це, тому й до мене більшість оточуючих ставляться з повагою.

16. Я ніколи не спізнююсь.

17. Мені дуже важливо, що думають про мене знайомі мені дорослі, і мені дуже хочеться заслужити їх повагу.

18. Я зажди спочатку роблю уроки, а вже потім гуляю, граю на комп’ютері.

19. Я часто думаю, що я нікому не потрібен, та й у мене немає потреби в інших.

20. Я вважаю, що якщо ти особистість – ти мусиш мати свою думку і відстоювати її, не дивлячись ні на що.

21. Мені видається, що життя інших людей цікаве, яскраве, а в мене якось все буденне й сіре.

22. Коли мене несправедливо ображають мої приятелі, я не ображаючи і не відповідаю грубістю, оскільки вважаю це негідним, і до того ж гадаю, що вони так поводяться не тому, що погані, а тому, що так складаються обставини (настрій, стан, незнання ситуації і т.д.).

23. Я зажди говорю лише правду.

24. У мене часто виникає думка, що нічого доброго з мене не получиться, гадаю, що й з більшості приятелів навряд чи получиться щось путнє.

25. Я завжди виконую прохання батьків про допомогу.

26. Буває, що я виконую доручену мені справу, не задумуючись, кому і навіщо це потрібно; доручили і виконую, щоб не приставили чи щоб уникнути покарань.

27. Часто буває, що я погано поводжусь я оточуючими не тому, що я погана людина, а тому, що вони не розуміють мене, та й розуміти не хочуть.

28. Діти не дуже поважають і цікавляться моєю думкою, і, чесно кажучи, я думаю, що їх судження, думки дійсно більш цікаві.

29. Мені і більшості моїх приятелів у сьогоднішньому непростому життя вдається знаходити способи й привід для радості і надії на краще майбутнє.

30. Я ніколи не розпускаю плітки.

31. Я часто буваю безвідповідальним, неправдивим, поступаю непорядно, але для більшості людей "відповідальність", "правдивість", "чесність" – це тільки гарні слова, а на дії вони такі ж, як і я.

32. Для того щоб досягти чогось значного в житті, слід думати лише про себе, а всі розмови про користь для інших заважатимуть досягненню мети.

33. Взагалі-то дорослі праві, коли говорять, що я погана людина. Тільки вони мусять розуміти, що я про них думаю так само.

34. Я гадаю, що люди, які говорять, що для них більш важливим є інтереси суспільства, ніж свої власні, частіше за все говорять неправду.

35. У порівнянні з іншими, я сам, мої успіхи видаються мені незначними.

36. Я з повагою ставлюсь не тільки до своїх думок, переконань, інтересів, але й до думок, переконань, інтересів інших людей.

37. У мене ніколи не виникає роздратування проти моїх батьків.

38. Бувають хвилини, коли мені не хочеться жити, тому що я сам собі стаю бридким і бачу, наскільки неприємні люди, які мене оточують.

39. Коли оточуючі навчаться поважати мене, тоді і я стану з повагою до них ставитися.

40. Іншим дітям вдається все більш легко, ніж мені. Гадаю, і в майбутньому вони зможуть досягти якихось успіхів простіше, ніж я.

 

Ключ до опитувальника 

1. Я+ С–

9. Я– С+

17. Я+ С–

25. Неправда

33. Я– С–

2. Я– С+

10. Я+ С+

18. Неправда

26. Я– С–

34. Я+ С–

3. Я+ С+

11. Неправда

19. Я– С–

27. Я+ С–

35. Я– С+

4. Неправда

12. Я– С–

20. Я+ С–

28. Я– С+

36. Я+ С+

5. Я– С–

13. Я+ С–

21. Я– С+

29. Я+ С+

37. Неправда

6. Я+ С–

14. Я– С+

22. Я+ С+

30. Неправда

38. Я– С–

7. Я– С+

15. Я+ С+

23. Неправда

31. Я– С–

39. Я+ С–

8. Я+ С+

16. Неправда

24. Я– С–

32. Я+ С–

40. Я– С+

 

Бланк відповідей

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (або код)1.

9.

17.

25.

33.

2.

10.

18.

26.

34.

3.

11.

19.

27.

35.

4.

12.

20.

28.

36.

5.

13.

21.

29.

37.

6.

14.

22.

30.

38.

7.

15.

23.

31.

39.

8.

16.

24.

32.

40.

Варіант раціональної обробки і напряму якісного аналізу результатів:


Бланк відповідей

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (або код)http://www.ipv.org.ua/images/metodika_beh.jpeg

 

Розташування номерів відповідей подібним чином дає можливість значно спростити процедуру обрахунку і аналізу результатів, а також провести якісний аналіз. Представленість відповідей, які відповідають тому чи іншому типу спрямованості, можна наочно побачити, розкресливши бланк по діагоналі. По горизонталі – представленість відповідей за критеріями. 

Процедура обрахунку і аналізу

У кількісній обробці беруть участь тільки відповіді, що виражають згоду досліджуваного, тобто позначені цифрами 1 і 2.

При 5 і більше позитивних відповідей за “Шкалою неправди” (висловлювання 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 37) в анкеті до отриманих результатів неможна ставитися як до достовірних. Перевищення за “Шкалою неправди” може свідчити про неадекватні уявлення особистості про саму себе, про небажання розкриватися; а також, можливо, про прийняті особистістю ідеальні бажані уявлення про себе, але такі, що видаються як дійсні.

 

Обробка даних1. Підраховується сумарне алгебраїчне значення за шкалою "Я" і за шкалою "С".

2. За одержаними значеннями "Я" і "С" визначається тим особистісної спрямованості. Поєднання Я "+" С "+" – гуманістична спрямованість особистості, поєднання Я "+" С "–" – егоцентрична спрямованість особистості, поєднання Я "–" С "+" – соціоцентрична спрямованість особистості, поєднання Я "–" С "–" – негативистична спрямованість особистості.

3. Переважання "крайніх" відповідей (1 і 5), у порівнянні з "серединними" (2 і 4), може свідчити про впевнену, можливо, авторитарну позицію, про високу самостійну особистість.

4. Значна кількість відповідей, які позначені цифрою “3”, може свідчити про страх презентувати свою позицію, про конформну поведінку автора анкети, про відсутність у нього стійкої осмисленої, самостійної позиції.

 

 

Тест на визначення соціальної спрямованості особистості школяраПрізвище_____________________________ клас_________

Школа_____________________________________________

 

1. Навчається на:а) 12-10

б) 12-7


в) 9-7

г) 9-4


д) 6-1

 

2. Чи виконує учень громадські доручення?а) постійно

б) часто


в) час від часу

г) інколи

д) ні

 

3. Чи виконує учень трудові обов’язки в класі, школі?а) постійно

б) часто


в) час від часу

г) ніколи

д) ні

 

4. Чи готує учень уроки?а) постійно

б) часто


в) час від часу

г) ніколи

д) ні

 

5. Як виконує учень громадські доручення?а) буз нагадування

б) на прохання, з бажанням

в) без особливого бажання

г) примусово

д) відмовляється від доручень

 

6. Як виконує учень трудові обов’язки?а) буз нагадування

б) на прохання, з бажанням

в) без особливого бажання

г) примусово

д) відмовляється від доручень

 

7. Як сприймає учень вимоги вчителя?а) виконує всі вимоги

б) приймає до відома і прагне виконати

в) приймає до відома, але не завжди згоден

г) дратується

д) байдужий

 

8. Чи рахується учень з думкою інших учнів?а) завжди

б) часто


в) як коли

г) інколи

д) не рахується

 

9. Чи любить учень радувати вчителя своїми корисними справами?а) так

б) часто


в) сумніваюсь

г) не знаю

д) ні

 

10. Чи надає учень допомогу своїм товаришам?а) постійно

б) часто


в) час від часу

г) інколи

д) не допомагає

 

11. Як часто учень надає допомогу своїм товаришам?а) постійно

б) часто


в) час від часу

г) інколи

д) не допомагає

 

12. Чи допомагає учень іншим учням у виконанні корисних справ?а) допомагає з задоволенням

б) допомагає на прохання

в) допомагає без особливого бажання

г) не звертається за допомогою

д) не допомагає

 

13. Як часто учень допомагає у виконанні корисних справ?а) постійно

б) часто


в) час від часу

г) інколи

д) не допомагає

 

14. Як поведеться учень: виконає громадське доручення чи обіцяну товаришу справу?а) виконає громадське доручення

б) швидше виконає громадське доручення

в) швидше виконає обіцяну товаришу справу

г) виконає обіцяну товаришу справу

д) не знаю

 

15. Як поведеться учень: виконає корисні справи класу, школи чи відвідає спортивну секцію?а) виконає корисні справи

б) швидше виконає корисні справи

в) швидше відвідає спортивну секцію

г) не виконає корисні справи і не відвідає спортивну секцію

д) не знаю

 

16. Чи любить учень користуватись чужими речами?а) ні

б) швидше ні

в) швидше так

г) так


д) не знаю

 

17. Якщо ви доручите якусь роботу, то учень виконає її сам чи передасть своєму однокласнику?а) виконає сам

б) швидше виконає сам

в) швидше передоручить

г) передоручить

д) не знаю

 

18. Чи схильний ваш учень до бійки?а) ні

б) швидше ні

в) швидше так

г) так


д) не знаю

 

19. Чи схильний ваш учень до витівок?а) ні

б) швидше ні

в) швидше так

г) так


д) не знаю

 

20. Якому способу надає переваги показувати свою зверхність над іншими ваш учень?а) добром та увагою

б) розумом

в) хитрістю

г) силою


д) не знаю

 

Інформація з обробки результатів опитуванняВибрану відповідь на кожне запитання слід обвести колом. Не дозволяється пропускати запитання, а також давати більше однієї відповіді на запитання. За вибраними відповідями бали підсумовуються. Всі 20 запитань мають по п’ять варіантів відповідей: а, б, в, г, д. Відповіді за їх значенням оцінюються умовними балами за наступною схемою: "а" – 5 балів, "б" – 4 бали, "в" – 3 бали, "г" – 2 бали, "д" – 1 бал.

>Якщо сума балів становить:

від 100 до 70 – спрямованість дитини соціальна;

від 69 і нижче – спрямованість дитини егоїстична.

 

Приклад

Номер запитання

Відповіді в буквах

Відповіді в балах

1

Б

4

2

Г

2

3

В

3

4

Б

4

5

Б

4

6

В

3

7

А

5

8

В

3

9

А

5

10

А

5

11

В

3

12

А

5

13

Г

2

14

Г

2

15

Д

1

16

Б

4

17

Д

1

18

В

3

19

Д

1

20

Д

1Сума = 58

 

Таблиця для обробки інформації

Прізвище___________________________

 


Номер запитання

Відповіді в буквах

Відповіді в балах

1234567891011121314151617181920

Сума

 

 

   1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка