Банк завдань розділ: «орфографія» Вн-1Сторінка1/8
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.25 Mb.
#30917
  1   2   3   4   5   6   7   8
ІІ Всеукраїнська студентська олімпіада з української мови

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації


БАНК ЗАВДАНЬ
РОЗДІЛ: «ОРФОГРАФІЯ»

Вн-1

1. Згрупуйте слова у колонки відповідно до правил написання. 25 балів (по 0.5. бала за кожне правильно записане до потрібної колонки слово)

З..єднати, зім..яти, з..юрмитися, любов..ю, невід..ємний, полум..яний, тьм..яний, цв..яшок, бур..ян, бур..як, пор..ядок, св..яткування, торф..яник, черв..як, різьб..ярство, розв..язати, надвечір..я, матір..ю, без..язикий, бр..яжчати, пів..ящика, валер..янка, В..єтнам, рутв..яний, Св..ятослав, Лук..янівка, повітр..я, п..явка, хутор..янин, реп..ях, арф..ярка, дзв..якнути, вар..яг, обв..язка, пред..явник, рум..янець, пів..ялинки, пом..янути, брукв..яний, слов..янин, В..ячеслав, зм..якшити, кав..ярня, р..ясно, р..яска, тім..я, зв..язківець, дев..ятсот, різнотрав..я, п..янкий.


Вн-1

1. Записати слова, дотримуючись правил вживання м'якого знака чи апострофа. 25 балів (по 0.5. бала за кожне правильно записане слово)

Розрізняют…, В…ячеслав, Св…ятослав, знайомлят…ся, чотир…ма, становлять…, ін…ший, л…он, с…омий, кал…­ці, міл…йон, під…їхати, учас…т…, реал…ний, п…ят…сот, відповідал…ніст…, чест…, п…ят…десят.., управлін…с…кий, з…ясування, сіл…с…кий, об…єднуються, гир…овий, пів…яблука, р…ядок, тон…ший, кур…йоз, б…юджет, св…ятковий, збіл…шувати, радіс…т…, с…огодні, якіс…т…, різ…кий, мен…ший, управлінс…кий, Хар­…ків, тон…ший, дру­кар…, Оксан…чин, дівчинон…ці, сопіл…ці, кан…йон, д…огот…, пор….ядок, здоров…я, бур…як, об…єктивний, духм…яний, зв…язки.


Вн-1

1. Запишіть українською мовою такі слова. 18 балів ( по 0.5 бала за кожне правильно записане слово)

Столетие, ветвистый, обезоружить, Поволжье, бессмертие, Илья, папоротником, воссоединение, памятью, соотечественники, желчью, сталью, деталью, братья, Прикарпатье, Полесье, беззаветный, обочина, побережье, безделье, бесследный, кассир, нежданный, священный, кроссворд, иллюстрация, опенок, оттепель, бездорожье, уверенность, бассейн, жужжать, рассчитывать, знания, массаж, соломенный, воссоединение.


Вн-1

1. Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння. 13 балів ( по 0.5 бала за кожне правильно записане слово)

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.


Вн-1

1. Знайдіть слова, які записано неправильно, випишіть їх, ви­правивши помилки. 10 балів ( по 1 балу за кожне знайдене і правильно записане слово)

Галиччина, воз'єднання, священний, ссавці, статей, заввідділом, академмістечко, їзджу, жаданий, міццю, шалений, обільєш, ніччю, жовч’ю, відзеркалений, старанний, несказанний, час-від-часу, безталанний, бовван, петербуржський, страйком, тушшю, притаманний, буквенний, написаний, письменний, блаженний.


Вн-1

1. Запишіть слова українською мовою. 22 бали (по 0.5. бала за кожне правильно записане слово)

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.


Вн-1

1. Від наведених слів утворіть прикметники, запишіть їх у три колонки:

а) ті, у яких відбувається спрощення приголосних лише у вимові;

б) ті, у яких спрощення приголосних відбувається у вимові і фіксуєть­ся на письмі;

в) ті, у яких не відбувається спрощення

15 балів ( по 1 балу за кожне правильно записане до потрібної колонки слово)

Баласт, агент, користь, захист, проїзд, кар'єрист, ці­лість, улестити, щастя, хвастати, пестити, комендант, ту­рист, мастити, ремесло, форпост, випуск, кості, захист, кількість, диригент, зап'ястя, журналіст, перехрестя, кон­траст, злість, тиждень, якість, пропагандист, пристрасть.


Вн-1

1. Запишіть правильно слова. 18 балів ( по 0.5 бала за кожне правильно записане словосполучення)

(Ш,ш)евченківські традиції, сучасні (Н,н)аполеони, (Г,г)рінченків словник, (А,а)рхімедова сила, (П,п)етрів батіг (рослина), (К,к)иївські вулиці, (Ш,ш)евченкове слово, молоді (К,к)айдашенки, (Д,д)ніпровська хвиля, (С,с)осюрина лірика, (Б,б)ілашева пісня, (Б,б)áтьківщина, (У,у)країнська земля, (Б,б)атьківщúна, (Г,г)рецькі хори, (Ш,ш)отландець, (З,з)апорізька (С,с)іч, нові (К,к)олумби, (Д,д)амоклів меч, (С,с)ин (Б,б)ожий, (Б,б)іблія, історія (С,с)ходу, нарди (П,п)івдня, наказ (З,з)евса, загарчав (Р,р)ябко, заплакав (З,з)аєць, протока (К,к)арські (В,в)орта, набережна (Л,л)ейтенанта (Ш,ш)мідта, місто (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (А,а)ндріївський (У,у)звіз, (С,с)ин (Б,б)ожий, кінофільм (Т,т)іні забутих предків, (Д,д)ень захисту дітей, медаль (З,з)а оборону Києва, (М,м)узей українського мистецтва, парк (І,і)мені Пушкіна.


Вн-1

1.Утворіть від поданих груп слів складні слова. 10 балів (по0.5 бала за кожне правильно записане слово)

Південний Схід, п’ять кутів, загальна освіта, глибокі води, висока кваліфікація, твердий лоб, добувати вугілля, фруктовий і овочевий, подібний до гриба, три рази, історичний і філософський, солоний з гіркотою, темний і синій, володіння землею, видобування золота, висока кваліфікація, суспільний і корисний, інша мова, аграрна економіка, озеро і болото.


Вн-1

1.Утворіть від поданих груп слів складні слова. 10 балів (по0.5 бала за кожне правильно записане слово)

Англійський і український, в'язати снопи, перша черга, низько кланятися, атомний і молекулярний, комунальний і побутовий, саджати картоплю, збирати буряки, південні степи, учитель словесності, купувати і продавати, будувати авіаційні мотори, лікувати травами, поштовий і телеграфний, порушувати право, передача по радіо, ловити рибу, різні кольори, захищати самому, середні віки.


Вн-1

1. Прочитайте складні прикметники і запишіть, знявши риску. 20 балів (по 0.5 бала за кожне правильно записане слово)

Лісо/степовий, тепло/обмінний, чорно/земний, само/хідний, складно/сурядний, авто/вокзальний, радіо/фізичний, болотно/луговий, плодо/овочевий, блоково/модульний, автомобільно/залізничний, структурно/системний, загально/теоретичний, вільно/найманий, внутрішньо/клітинний, суспільно/необхідний, багато/гранний, свіжо/зварений, давно/минулий, темно/зелений, кисло/солодкий, сліпучо/білий, яро/червоний, синьо/гарячий, густо/ синій, тьмяно/сірий, першо/розрядний, чотири/значний, десяти/тонний, дво/серійний, багато/колірний, сто/главий, далеко/сяжний, вічно/юний, право/бережний, світло/видий, щиро/сердний, пишно/мовний, велико/душ­ний, золото/косий.


Вн-1

1. Напишіть правильно слова, розподіліть їх в 5 колонок залежно від вияву в них різних типів орфограм за графічним вираженням: 1 – орфограма-буква; 2 – орфограма-дефіс; 3 – орфограма-контакт; 4 – орфограма-пропуск; 5 – орфограма-апостроф . 24 бали (по 1 балу за кожне правильно визначене слово)

Б/ючи, Бан/ладеш, бар/єр, бджол/знавство, без/відома, без/промаху, без/сумніву, без/толку, без/тями, без/ємнісний, без/вір/я, без/діл/я, безм/язий, без/пам/ятний, без/пере/стану, без/прав/я, бідняц/кий, блажен/ий, без/угаву, біло/пінний, /ілорусь, без/прокиду, білувато/синій, біо/фак, благо/надійно, бланк/ваучер, блідо/зелений, блідо/лиций, блок/генератор, без/смаку, блякло/синій, бого/людина, бозна/де, болотяно/лісовий, бомбо/воз, Бразил/я, бр/дкий, брит/я, брянс/кий, без/сліду, будь/де, бузів/я, бул/ка, бультер/єр, бур/ян, буро/зелений, без/кінця, буцім/то.


Вн-1

1.Утворіть форми родового та орудного відмінків однини. 10 балів ( по 0.5 бала за кожне правильно записане слово)

Радість, вість, тінь, подорож, прозорість, відданість, піч, сіль, даль, мудрість, сталь, повість, здобич, відповідь, любов, пам'ять, блакить, розкіш, емаль, приємність.


Вн-1

1. Запишіть слова та словосполучення у три стовпчики: 1) не, ні – частини кореня; 2) не, ні — префікси; 3) не, ні — частки. 18 балів (по 0.5 бала за кожне правильно записане до стовпчика слово)

Не/згірше; не/доварений; ні/жний; ні/дна ні/покришки; ні/за/що; не/зважаючи; не/нечка; не/дружний; не/далеко, а близько; не/мислимий; не/вживати; ніким не/злагоджений; не/вщухаючий; Не/ва; не/повага; не/своїм голосом; не/в/службу, а в дружбу; не/о/жанр; ні/матиша; не/тканий; не/з’ясувавши; не/вперше; не/врожай; не/апольський; не/бувалий; не/роз­гинаючи спини; ні/один; не/до/смаку; ні/хто; не/трі; ні/для/чого; ні/так ні/сяк; ні/відкіль; не/босяг; не/з’єднаний ні/з/чим.


Д-1

 1. Запишіть слова правильно. 20 балів (0.5. бала за кожне правильне слово)

Розп..ят..я, верф..яний, В..ячеслав, різ..б..ярство, б..юст, гір..кий, дон..чин, смієш..ся, ін…ші, жен..шен.., овру..ький (Овруч), калу..ький (Калуга), чува..ький (чуваш), гігант..ький, нью-йор..ський, бе..виїз..но, сер..це, пес..ливий, балас..ний, перс..ні, ір..аціональний, без..акон..я, стат..я, навман..я, мальован..ий, брав..с..мо, барок..о, пр…ор..тет, пер..ферія, р..ц..див, жовто/гарячий, пасажиро/кілометр, рік/у/рік, будь/що, по/латині, станція метро «(з)олоті (в)орота», (к)иївський (д)ержавний (у)ніверситет, (о)б’єднані (а)рабські (е)мірати, (п)салтир, (в)осьме (б)ерезня.
Д-1

1.Запишіть слова правильно. 20 балів (0.5. бала за кожне правильне слово)

Духм..яний, трьох..ярусний, Св..ятослав, пів..яблука, над..яр..я, камін..чик, у жмен…ці, тон..ший, бояз..кий, павіл…он, остро..ький (Острог), черемо..ький (Черемош), гре..ький (грек), емігрант..ький, цюрих..ький, шіс..надцять, перехрес..ний, улес..ливий, турис..ький, тиж..ня, священ..ий, від..аль, воз..’єднан..я, спросон..я, розкіш..ю, пр…з..дент, пр…рогатива, тон…а, д..сц..пл..на, шос..е, де/хто, казна/з/ким, через/те/що, авіа/заводський, пів/огірка, газета (с)толиця, (ч)ума..ький (ш)лях, (д)ень (с)тудента, (м)узей (з)ахідно/європейського (м)истецтва, (є)вропейське (с)півтовариство.


Д-1

1.Запишіть слова правильно. 20 балів (0.5. бала за кожне правильне слово)

Інтерв..ю, моркв..яний, Лук..янчук, т..м..яний, зв..язок, у таріл..ці, шампін..он, мен..ше, Гуцул..щина, сторіч.., лейпци..ький (Лейпциг), балха..ький (Балхаш), збара..ький (Збараж), коза..ький (козак), мек..ький (Мекка), зап..яс..ний, ненавис..ний, гіган..ський, випус..ний, улес..ливий, Іл..я, ніжніст..ю, несказан..ий, зран..я, роз..броєн..я, єп…скоп, ант..на, Ч..лі, п..діатр, д..в..д..нди, воєнно/стратегічний, всесвітньо/відомий, гідро/електро/станція, казна/куди, ані/трохи, універмаг (у)країна, вулиця (а)кадеміка (в)ернадського, (в)ерсальська (у)года, (м)ати (б)ожа, (з)бройні (с)или (у)країни.


Д-1

 1. Запишіть слова правильно. (0.5. бала за кожне правильне слово)

Воз..єднан..я, Гор..кий, нян..чити, комп..ютер, ад..ютант, нав..ючений, грав..юра, громадян..с..кий, біл..чин, прип..ятс..кий, міл..ярд, рел..єф, петербур..ький (Петербург), че..ький (чех), вороне..ький (Воронеж), миколаїв..ький, тюр..ький (тюрки), кіс..лявий, аген..ство, прихвос..ні, медаліс…ці, щас..ливий, священ..ик, роздоріж..я, л…ється, памороз..ю, вирощен..ий, д..р..гент, ц..в..л..зований, ім…іграція, д..т..ктив, інт..л...кт, коли/б/то, тільки/но, все/ж/таки, стоп/кран, військово/полонений, клуб (д)инамо, сузір..я (в)елика (в)едмедиця, (п)артія (з)елених, (м)айдан (н)езалежності, (д)екларація (п)рав (д)итини.
Д-1

 1. Запишіть слова правильно. 20 балів(0.5. бала за кожне правильне слово)

Сер..озний, конферанс..є, пів…Європи, мавп..ячий, з..економити, п..єдестал, Монтеск..є, уман..с..кий, сопіл..ці, у жмен..ці, юн..ат, шас..і, ем..іграція, шален..ий, роз..ява, мес..ник, хвас..ливий, аген..ство, виїз..ний, бряз..нути, крим..ький, сива..ький (Сиваш), пари..ький (Париж), каза..ський (казах), остро..ький (Острог), с..рт..ф..кат, в..нт..ляція, г..н..тичний, пр..нц..повий, б..н..фіс, балет (л)ебедине (о)зеро, острів (з)емля (г)ранта, (я)лтинс..ка (к)онференція, (п)олтав..ький (д)ержавний (у)ніверситет, (в)ерховна (р)ада (у)країни, радіо/передача, казна/де, чим/дуж, 16/поверховий, альфа/промені.
Д-1

 1. Запишіть слова правильно. 20 балів (0.5. бала за кожне правильне слово)

Тр..вога, к..шеня, щ..мить, пр…старий, ..фотографувати, черв..ячок, двох..ярусний, ар..єргард, розм..якшити, св…ято, бул...йон, спіл..чан..с..кий, брин..чати, дивиш..ся, різ..б..яр, чверт..ю, суміш..ю, міськ..ом, лібрет..о, с..авці, капос..ний, хворос..няк, шіс..десят, проїз..ний, контрас..ний, полтав..ький, гали..ький (Галич), ри..ький (Рига), оде..ький, іра..ький (Ірак), ак..мпан..м..нт, д..с..м..ляція, безпр…ц..д..нтний, д..ф..цит, м..ц..нат, (с)танція (м)етро (п)етрівка, (с)оціал-(д)емократична (п)артія, (ц)ентр (к)ультури і (м)истецтв (в)еснянка, (н)ародний (а)ртист, (р)осійська (ф)едерація.
Дон-1

1.Вставте пропущені букви,апостроф,розкрийте дужки. 20 балів

Ослін…чик, бан…щик, братн…ого, мен…ший, Уман…щина, крайн…ого, сім…, ц…ого, Гор…кий, секретар…, чотир…ох, камін…чик, барабан…щик, між..ярусний, пів..яблуні, сім..я, траф..к, емал..ований, чес..ний, якіс..ний, корис..ний, шіс..надцять, від..іл,зав...ишки, роз..ява.роз..броїти, пр…красний, пр…боркати, пр..бут..я, чорно(зем), чорно(гуз), перекоти(поле), пройди(світ), пів..(яблука), купівля(продаж), лікар(еколог), блок(система), міні(футбол), теле(апаратура), н..(хай), н..(се)…н..(те), н..(до)розмови, форт..симо, тон..а,ін…овація, віл..а, сюр..еалізм, ша…сі.


Дон-1

1. Перепишіть слова, вставляючи букви згідно з правилами. 20 балів

Мен…ший, велетен…с…кий, учител…с…кий, шіст…сот, перед…ювілейний, перед…осінній, дзв…якнути, львів…янин, швидкіс…ний, шіс…надцять, корис…ливий, контрас…ний, роз…броїти, щоден…ик, сторіч…я, навман…я, г…рський (гора), с…льський (село), кру…у (крутити), ход…у (ходити), д…пломат, порт…єра, інтер…єр, ім…іграція, брут…о, Г(г)олова В(в)ерховної Р(р)ади У(у)країни, Ш(ш)евченківська премія, Д(д)овженківський стиль, М(м)іністерство О(о)світи і Н(н)ауки У(у)країни, напів …анонімний, радіо…фото…телеграф, нженер…технік…технолог, екс…віце…прем’єр, (не) знаний тут, (не) чуваний досі, (не) пізнаний ще, ро(з,с)тлумачити, (з,с)пізнати, неоціне(н, нн)ий, неоцінений.Дон-1

Вставте, де потрібно, пропущені букви, розкрийте дужки, зніміть риску. Правильно записане слово або словосполучення оцінюється в 0,5 бала. 20 балів

Т...мяніст..., чотир...ма, солов...ї, з...орієнтувати, Лук...янов, Хар...ків, пристрас...ий, безшелес...ий, бездорі...я, торі...ній, Туреч...ина, Київ...ина, м...дал...он, миш...як, брут...о, Гол...анд...я, конт...революція, м...т...нг, Хом...вна, мар...во, пр...красний, пр...зв...ще, Г(г)азета «В(в)ечірній Д(д)онецьк», М(м)айдан Н(н)езалежності, О(о)рганізація О(о)б’єднаних Н(н)ацій, Н(н)аціональна А(а)кадемія Н(н)аук У(у)країни, К(к)римський П(п)івострів, свят/вечір, супер/яхта, понад/плановий, жовто/гарячий, всесвітньо/відомий, важко/доступний, віце/президент, ні/вроку, ні/світ/ні/зоря, не/до/смаку, не/по/нашому, ані/скільки, будь/хто.


Дон-1

1.Вставте пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 20 балів

М...ясо, в...язати, п…тнадцять, абаж…р, в…ється, здоров…я, об…єм, електор...ка, узгір…я, абс…рак…ний, об…єктив, д…с…м...ляц…я, слов…янський, д…дуктивний, не..то, скам…янілий, сім…я, ван…а, тім…я, п…ятак, рівнопра…я, черв…як, п…ють, б…ється, без…ядерний, сузір…я, надвечір…я, пір…їна, м…ята, подвір…я, бур…я, зап...ясток, з…ясувати, балас…ний, пр…страсний, медаль…он, ш…л…снути, пр….браний, пр…рва, пр…стол, будь (який), мовно (стильовий), на (скрізь), н...(вільник), н..(з)ким.


Дон-1

1.Спишіть, вставте пропущені орфограми. 20 балів
Нен...чин, слиз...ко, дивиш...ся, р...ясно, Лук...янов, верф...ю, якіс...ний, Оде...ина, такт...ка, ш...фер, Ніц...а, реч...татив, д...када, лібрет...о, (г)енеральний (п)рокурор, (к)раїни (сходу), (с)хідне (п)олісся, (в)олинно-(п)одільська (в)исочина, свіжо (зрублений, ролико (підшипник, полу (мисок), брат (і) сестра, норд(ост), опукло/вігнутий, не/щасний, не/голосно, ні/в/року,ні/кчема, не/до/ладу, ...фотографувати, пр...мружити, ...цідити.
Дон-1

 1. Запишіть слова, знімаючи риску.

В/решті/решт, не/зважаючи/на, жар/птиця, екс/чемпіон, контр/удар, чверть/фінал, військово/полонений, військово/морський, суспільно/корисний, держ/банк, всього/на/всього, тим/часом, наче/б/то, раз/у/раз, як/не/як, будь/ласка, тому/то, пів/Японії, пів/яблука, напів/автомат.

 1. Балів

Дон-1

1.Запишіть слова, розкриваючи дужки.

Ва(н, нн)а, а(к, кк)умулятор, не(т, тт)о, і(м, мм)унітет, ма(н, нн)а, і(н, нн)овація, і(р, рр)аціональний, а(л, лл)ея, па(н,нн)а, мо(т,тт)о, (К, к)римський (П, п)івострів, (П, п)ароплав «(В, в)ідважний», (Р, р)еспубліка (Б, б)олгарія, (П,п)івнічний (П, п)олюс, (Ч, ч)орне (М, м)оре, (П,п)івденно-(З, з)ахідна (З, з)алізниця, (О,о)рганізація (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій, (Д, д)ень (П, п)еремоги, (Х, х)арківський (Н, н)аціональний (У, у)ніверситет, (Л, л)иса (Г, г)ора. 1. балів

К-1

 1. У поданих словах вставте, де потрібно, пропущені літери, знаки. 20 балів

П…ганий, к..лач, б…рсук, З(з)абайкал…я, різ…бяр, мавп…ячий, В(в)верхня Х(х)ортиця, торф…яний, пес…ливий, під…єднати, шіс…надцять, міл…йон, нян…чити, ніч…ю, жовч…ю, бе…корисливий, …шити, …ховати, …бити, пр….звисько, пр…стол, ро…шити, дон…ці, нян…ці, Х(х)ар…ків, Ігор…, бе…платно, пр….зидент, с…туація, брат…во, пр…міський, пр…в’ялений, Лук…яненко, л…ється, Солов…йов, воз…єднан…я, Д(д)онеч…ина, П(п)уща… В(в)одиця, П(п)івден…о…А(а)фр…канс…ка Р(р)…спубл…ка.
К-1

 1. Від поданих іменників утворіть прикметники на –ськ(ий). 15 балів

Прага, Люксембург, Рига, козак, товариш, Золотоноша, таджик, Кривий Ріг, чуваш, Онега, вояк, Ніжин, Прилуки, Донецьк, Галич.
К-1

 1. У поданих словах вставте, де потрібно, пропущені літери, знаки. 20 балів

Цілит…лька, бе…комірний, знебарвл…ний, буковин…ць, довірл…вий, нафт…добуван…я, громадс…кість, поп…р…город…увати, гайдама…кий, б…жола, убоз…тво, к…оровай, медв…яний, бракон…єр, …чудуватися, пер…звін, коз…ня, Іл…я, радіс…ний, хвас…ливий, тр…вожний, закл…кати, схам…нутися, …підлоба, попі…вікон…ю, к…миш, волос…я, л…яний, спеч…ний, пр…зирливий, пр…осв…ящен…ий, пал…во, мар…во, кат…горичнийй, с…редн…овіч…я, міс…ком, В…ячеслав, В(в)ул…ця Н(н)ижн…й В(в)ал, Н(н)ац…онал…ний У(у)н…в…рс…тет Б(б)іор…сурсів і П(п)риродокор…стуван…я У(у)країни, Р(р)ада з п…тань М(м)овної П(р)політ…ки при П(п)р…зидентові У(у)країни.
К-1

 1. Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники. 15 балів

135 кілометрів; русе волосся; математика і фізика; наука і техніка; ремонт вагонів; кислий і солодкий; зелений і жовтий; жовтий і блакитний; жовтий і гарячий; знати край; мало вимагати; культура і мистецтво; знавець математики; вище зазначити; народна поезія.
К-1

1.У поданих словах вставте, де потрібно, пропущені літери, знаки. 20 балів

Тр…мати, справ…дливий, бр…ніти, р…жим, А(а)нан…їн, З(з)ахар…їн, (П)пан…європейс…кий, пів..(Є, є)вропи, вел…тенс…кий, мен…джер, рутв…яний, люд..тво, по…німец…кому, Гал…чин, Н(н)атал…чин, улес…л…вий, бряз…нути, мас…ний, роз…броїти, тряс…я, л…яний, св…ящен…ий, довгождан…ий, сторіч…, стат…ей, інтермец…о, віл…а, ір…аціонал…ний, ап…ерцепція, сер…озний, Грім…, В(в)аш…нгтон, С(с)…цилія, контрас…ний, без…захис…ний, (М, м)олочний (Ш, ш)лях, (Ц, ц)…нтральна (Р, р)ада, (К, к)олізей, І(і)нститут Я(я)д…рних Д(д)ослідж…н… НАН У(у)країни, ТОВ Г(г)азета Е(е)експрес М(м)іста Л(л)…вів...Кіров-1

1. Розподіліть подані слова у дві колонки: 1) - слова, в яких пишеться м'який знак, 2) - слова, в яких не пишеться.

Лял..ка, юніст.., бит.тя, л..он, юнац..кий, л..одохід, югославс…кий, дал..ній, епіс…толярний, йдет..ся, забут.тя, екваторіал..ний, млявіс…ть, лис…тя, ідеологіч…ний, малесен…кий,очеретин..ці, єретич…ний, їдал…ня, бил..це, огнем…тійкий, ймен.ня, яєч…ня, задовол…няти, естонс…кий, муляр..., лопаст.., ідіотс…кий, морс..кий, обкл..овувати, єврей…ка, їжач...ок, стеблин..ці, И, Наддніпрян…щина.


Кіров-1

1. Відслідкуйте процес спрощення у групах приголосних:

контрас...ний, аген…ство, безпам'я…ство, аспіран…ський, форпос...ний, шіс…надцять, гігант…ський, ціліс…ний, наміс…ник, медаліс.ці, швидкіс…ний, віс…ник, випус…ний, верес…нути, улес…ливий, жаліс…ливий, кіс…лявий, аванпост..ний, нещас…ний, перехрест..ний.
Кіров-1

1.Вставте пропущені букви:

коло…ся, підні...жя, спросо...ня, насі...ня, безгрі...шя, проха...ня, воло...ся, бади…ля, прила...дя, гі…ля, лома...чя, навма...ня, узви...шя, роздорі…жя, л...ють, ви...лю, Іл...я, Іл...і, Іл...ею, су...дя.
Кіров-1

1. Вставте пропущені літери в іншомовні слова:

Бел…тристика, шас…і, ін….овація, сюр…еалізм, Ват…кан, Браз…лія, Н…ютон, Сканд…навія, Фос…іні, Ч…лі, Брат…слава, павіль…он, М…нхен, вінь…тка, ін…єкція, Рив…єра, ім…іграція, Калькут…а, Рус…о, пар…і, ц…стерна, Флор…да, ір…еальний, тон…а.


Кіров-1

1. Розкрийте дужки:

(П/п)резидент (У/у)країни, (Н/н)овий (Р/р)ік, (С/с)вятий (Д/д)ух, (Б/б)ожа (М/м)атір, (К/к)оліївщина, (П/п)існя, ("/_)(Ї/ї)хав козак за (Д/д)унай(’’/_), (Є/є)вропейське (Е/е)кономічне (С/с)півтовариство, (Т/т)уманність (А/а)ндромеди, (Ш/ш)евченківський (С/с)тиль, (Ф/ф)ея, (П/п)ринц, (Л/л)ісовик, (С/с)офіївський (С/с)обор, (У/у)спіння, (К/к)онституція (У/у)країни, (А/а)тлантичний (О/о)кеан, (І/і)вано-(Ф/ф)ранківськ, (Т/т)трипільська (К/к)ультура, (О/о)рганізація (О/о)бє'днаних (Н/н)ацій, (Ц/ц)ентральна (У/у)права (В/в)сеукраїнського (Т/т)овариства ("/_) (П/п)росвіта ("/_) ім. (Т/т)араса (Ш/ш)евченка.Кіров-1

1. Запишіть складні слова разом або через дефіс:яскраво..зелений, пізньо..зимовий, високо..калорійний, чисто..кровний, Західно.. Австралійський, плодо..овочевий, емоційно..образний, сіро..жовтий, пів..Києва, морально..правовий, сіро..кам'яний, зелено..золотий, давній..предавній, південно..українські степи, західно..українські землі, високо..моральний, синій..синій, м'ясо..продукти, військово..зобов'язаний, військово..морський, перекоти..поле, чотирьох.. елеметнний.
Кіров-1

1. Запишіть не, ні разом чи окремо з поданими словами:

не/далеко; ні/коли; не/записано; не/кваплячись; не/чужий, а рідний; не/легко; не/хтувати; ні/хто; не/обхідність; не/дочитана мною книга; не/раз; ні/те ні/се; не/здужати; не/врожай; ні/кчемний; ні/чий; не/білий; не/забутий усіма вчинок; не/дорого, а дешево; не/привітний.
Кіров-1

1. Розкрийте дужки, вставте пропущені літери:

(З,С)хил, пр(е,и)вітан…я, бе(з,с)глузд…я, ро(з,с)в…язка, (зі, зо, з)грати, чере(з,с)плічник, (з,с)верстати, (з,с)паковувати, пр(е,и)гадати, пр(е,и,і)рва, мі(ж,ш)міс…кий, пр(е,и)тяжкий,(з,с)багачувал…ний, бе(з,с)турботніс…т…, пр(е,и)мусові…т…, ро(з,с)гніван…ий, (з,с)ходинка, (з,с)мережан…ий, (зі, зо, з)(з,с)какувати, пр(е,и)милий, мі(ж,ш)гір…я, у(з,с)годити, пр(е,и,і)звище, (з,с)дмухувати, пр(е,и)влас…нен…ий, мі(ж,ш)р…яд…я, бе(з,с)лісий, пр(е,и)мор…я, (з,с)фокусувати, пр(е,и)славний, ро(з,с)важувати, чере(з,с)смужний, (зі, зо, з)в…ялий, (з,с)плющен…я, пр(е,и)подобний, (зі, зо, з,с)ставлян…я, (з,с)кип…ятити, пр(е,и)кутий, мі(ж,ш)клітин…ий, (з,с)топтати.


Каталог: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Регламент по организации обновления опоп виды самостоятельной работы, использование активных и интерактивных форм проведения занятий
files -> Каховський державний агротехнічний коледж роль гурткової дослідницької роботи при формуванні професійних навичок молодшого спеціаліста
files -> Міністерство освіти і науки України Херсонський обком профспілки освіти і
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рада директорів внз І-ІІ р а. Херсонської області Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
ckfinder -> Кір гостре інфекційне захворювання, збудником якого є вірус


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка