Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладачСторінка3/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#687
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 3. Консультативний контакт

 1. Сучасні уявлення про консультативний контакт.

 2. Терапевтичний зміст консультативного контакту.

 3. Перенесення і контрперенесення в консультуванні.

 4. Структурування невербальних реакцій у консультуванні.

Визначення і зміст поняття “консультативний контакт”. Ознаки консультативного контакту. Особливості контактної взаємодії “консультант-клієнт” з позиції різних теоретичних орієнтацій.

Чинники ефективності консультативного контакту: терапевтичний клімат і навички консультанта (вербальні й невербальні) підтримувати бесіду. Фізичні компоненти терапевтичного клімату (обстановка консультування, структурування консультативного простору і часу). Емоційні компоненти терапевтичного клімату (взаємодовіра, конгруентність, емпатія, безумовна повага до клієнта).

Терапевтичний зміст перенесення і контрперенесення. Риси перенесення в консультуванні. Значення перенесення. Причини контрперенесення і його вплив на консультативний контакт. Позитивне контрперенесення.

Невербальні навички підтримки консультативного контакту. Невербальне спілкування. Групи невербальних реакцій у консультуванні: невербальна поведінка і структурування часу, невербальне повідомлення з використанням тіла, невербальне повідомлення за допомогою голосу, невербальне повідомлення і структурування оточення. Значення невербальної поведінки клієнта в ситуації консультування. Рекомендації консультантам щодо їхніх невербальних проявів.Основні поняття: консультативний контакт, перенесення, контрперенесення, терапевтичний клімат, емоційні компоненти, конгруентність, емпатія, невербальні навички, вербальні та невербальні реакції.

Тема 4. Структурування процесу психологічного консультування

 1. Загальна (еклектична) модель процесу консультування (В.Гілланд).

 2. Структурні особливості проблемно-орієнтованого консультування.

 3. П’ятикрокова модель інтерв’ю.

 4. Загальні правила структурування процесу консультування.

Зміст і структура загальної моделі процесу психологічного консультування (еклектичної). Основне завдання еклектичної моделі – інтегрувати універсальні риси психологічного консультування і психотерапії будь-якої теоретичної орієнтації в психопрактику. Стадії еклектичної моделі психологічного консультування: дослідження проблеми, двовимірне визначення проблеми, ідентифікація альтернатив, планування, діяльність, оцінка і зворотний зв’язок.

Основні риси концепції проблемно-орієнтованого консультування (ПО-консультування): орієнтованість на проблему, орієнтованість на клієнта, методичний плюралізм, структурованість. Структурування часу і змісту ПО-консультування.

Орієнтоване на творче прийняття рішення психологічне консультування. Зміст, структура і завдання п’ятикрокової моделі інтерв’ю. Основні стадії: взаєморозуміння/структурування, або “Привіт!”; збір інформації, або “В чому проблема?”; очікуваний результат, або “Чого ви хочете досягти?”; вироблення альтернативних рішень, або “Що ще ви можете зробити з цього приводу?”; узагальнення, або «Ви будете робити це?».

Загальні правила й установки, які структурують процес консультування і роблять його ефективним. Неалгоритмічність реального процесу консультування. Професійна і людська компетентність консультанта.Основні поняття: процес консультування, еклектична модель консультування, п’ятикрокова модель інтерв’ю, проблемно-орієнтоване консультування (ПО-консультування), орієнтоване на рішення консультування, консультативний контакт, ідентифікація альтернатив, зворотний зв’язок.
Тема 5. Типи консультативних ситуацій

 1. Консультування тривожних клієнтів.

 2. Консультування клієнтів при реакціях страху і фобіях.

 3. Консультування вороже налаштованих і агресивних клієнтів.

 4. Консультування “немотивованих” клієнтів.

 5. Консультування при переживанні вини.

 6. Особливості консультування плаксивих клієнтів.

 7. Консультування істеричних осіб.

 8. Консультування клієнтів із депресією і суїцидальними намірами.

 9. Консультування у випадку смерті близької людини.

 10. Консультування при переживанні втрати через розлучення.

 11. Консультування при сексуальних проблемах.

 12. Консультування алкогольно залежних осіб.

Погляди науковців на природу виникнення тривоги. Рівні тривожності. Основні способи і засоби маскування тривоги. Особливості роботи психолога з тривожними клієнтами.

Визначення страху, його відмінність від тривоги. Типологізація людських страхів. Психологічний зміст і психодинаміка різних видів страху. Рекомендації психологу-консультанту.

Причини появи агресивних реакцій у клієнтів. Основні риси поведінки вороже налаштованих клієнтів. Рекомендації і застереження щодо роботи з такими клієнтами.

Зміст поняття “немотивований” клієнт. Особливості консультативного контакту. Завдання консультативної роботи з “немотивованими” клієнтами.

Феномен провини, її психічні форми і механізм дії на людину. Ознаки нормальної, невротичної й екзистенційної вини. Форми екзистенційної провини.

Причини появи емоційної реакції плачу в клієнтів. Практичні поради психологу-консультанту щодо психотерапевтичної роботи з такими клієнтами.

Особливості поведінки істеричних осіб. Психотерапевтичний контакт: виникнення перенесення і контрперенесення.. Практичні рекомендації психологу-консультанту.

Визначення змісту поняття “депресія”. Види депресії. Основні риси депресивної особистості. Особливості консультативної роботи з депресивними клієнтами. Правила консультування осіб, які мають намір здійснити самогубство.

Зміст психологічної допомоги у випадку переживання втрати близької людини. Опис процесу скорботи в консультуванні (модель Кублер-Росс). Типи патологічної скорботи. Завдання консультанта.

Стадії розлучення в структурі консультативного процесу (модель Кублер-Росс). Завдання консультанта. Практичні поради психологу-консультанту.

Порушення чоловічої і жіночої сексуальності. Види консультування клієнтів із сексуальними порушеннями. Правила сексологічного консультування. Принципи сексотерапії.

Психологічні причини алкоголізму. Принципи роботи психолога з наркотично залежними клієнтами. Психотерапія алкоголіків (рух “Анонімних алкоголіків”).Основні поняття: нормальна, невротична і екзистенційна тривога; фобія, страх, агресія, “немотивований” клієнт, істерична особа, депресія, суїцид, модель Кублер-Росс, сексотерапія, алкоголізм, рух “Анонімних алкоголіків”.
Тема 6. Психодинамічна модель психологічного консультування

 1. Методологічні інновації психоаналізу.

 2. Погляди психоаналітиків на генезис неврозу (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).

 3. Механізми консультативної роботи.

 4. Технічні прийоми і методи.

Психоаналіз як динамічний психологічний підхід. Основні правила створення аналітичної ситуації у консультуванні. Характер стосунків „психоаналітик-клієнт”. Еволюція понять і концепцій психодинамічної терапії.

Інфантильний досвід – як основне джерело неврозу. Причини виникнення неврозу з позиції енергетичного, топографічного, структурного і динамічного підходів (класичний психоаналіз З.Фрейда). Погляди З.Фрейда на збереження неврозу. Опис генезису неврозу в аналітичній психології К.Юнга. Характеристика чинників, що визначають генезис неврозу, в індивідуальній психології А.Адлера: почуття власної неповноцінності, специфічна боротьба за її подолання, розвиненість соціального інтересу і тип життєвого стилю особистості.

Механізми зміни особистості в процесі консультування. Стратегії психодинамічної моделі консультування: інсайт і спогади клієнта, катарсис (відреагування), депотенціалізація, відпрацювання. Технічні прийоми: інтерпретація й реконструкція, “натискання кнопки, “так нібито” та ін.

Первинне інтерв’ю як психодіагностичний та психотерапевтичний метод. Технічний інструментарій психоаналізу: вільне асоціювання, перенесення, опір, інтерпретація, аналіз сновидінь. Техніки аналітичної психології: аналіз серії сновидінь, активна уява; метод ампліфікації. Невербальні техніки аналітичної психології (юнгівська піскова терапія). Техніки індивідуальної психології: ранні спогади, історія життя, аналіз сновидінь, негативна практика тощо.Основні поняття: психодинамічна терапія, генезис неврозу, психоаналіз, аналітична психологія, індивідуальна психологія, юнгівська піскова терапія, технічні прийоми, інсайт, катарсис, інтерпретація, опір, метод ампліфікації.
Тема 7. Когнітивно-біхевіористичний підхід до консультування

 1. Біхевіористичне консультування.

 2. Когнітивне консультування.

 3. Раціонально-емоційне поведінкове консультування (РЕПК).

Мета біхевіористичного консультування. Особливості консультативного контакту. Організація консультативного процесу. Поведінкова оцінка, або функціональний аналіз проблемних сфер клієнта (СРН-аналіз). Процедури релаксації: м’язова, вербальна, диференційована, умовна, ментальна. Методи біхевіористичного консультування: систематична десенсибілізація, позитивне підкріплення, покарання, “наводнення” тощо.

Когнітивні моделі депресії, тривожних розладів, порушення подружніх стосунків, розладів особистості. Мета і завдання консультування. Характер стосунків „консультант-клієнт” у когнітивному консультуванні. Ролі консультанта: людина, яка пропонує налагодити певні стосунки, співдослідник клієнта (спільний емпіричний підхід), людина, яка запитує (сократівський діалог), гід (кероване відкриття). Когнітивні техніки. Поведінкові техніки. Ефективність когнітивного консультування.

Основні теоретичні конструкти РЕПК: схема А-У-Н (А-В-С). Мета і завдання консультування. Характер стосунків „консультант-клієнт”. Роль консультанта в РЕПК. Застосування РЕПК і його обмеження. Дискутування: когнітивні техніки, емотивні техніки, поведінкові техніки. Техніки, що застосовуються при виконанні домашнього завдання.

Основні поняття: поведінкове консультування, когнітивне консультування, раціонально-емоційне поведінкове консультування (РЕПК), функціональний аналіз, систематична десенсибілізація, позитивне підкріплення, покарання, “наводнення”, процедури релаксації, схема А-У-Н (А-В-С), когнітивні техніки, емотивні техніки, поведінкові техніки.
Тема 8. Трансактний аналіз (ТА)


 1. Зміст, мета і завдання ТА.

 2. Прикладні аспекти ТА.

 3. Сучасні техніки ТА.

Основні теоретичні конструкти. Визначення терапевтичної мети у трансактному аналізі. Зміст поняття “автономність”. Характерні особливості автономних людей: усвідомленість, спонтанність, інтимність. Сформованість інтегрованого Дорослого.

Загальна характеристика основних підходів, що застосовуються в практиці трансактного аналізу: структурний аналіз егостанів, трансактний аналіз, аналіз гри і аналіз сценарію (Е.Берн). Особливості консультативного контакту. Завдання консультанта.

Інтеграція різних терапевтичних методів у практику трансактного аналізу. Застосування егограм (Дюсей і Дюсей). Терапія нового рішення (Гоулдінг). Поєднання гештальт-методів, методів психодрами з трансактним аналізом.

Основні поняття: трансактний аналіз (ТА), автономність, інтегрований Дорослий, структурний аналіз егостанів, трансактний аналіз, аналіз гри, аналіз сценарію, егограма, терапія нового рішення.
Тема 9. Екзистенційно-гуманістичний підхід до консультування


 1. Гештальт-консультування.

 2. Клієнт-центроване консультування.

 3. Екзистенційне консультування І.Ялома і Р.Мея.

 4. Зміст і методи логотерапії В.Франкла.

Теоретичні основи гештальт-консультування. Зміст метафор “гештальт”, “фігура і фон”. Границя контакту як екзистенційна зустріч двох людей. Терапевтичний діалог “тут і тепер”. Мета гештальт-консультування. Зміст процесу консультування. Технічні прийоми укладання контракту. Техніки діалогу і проективні техніки. Техніки групової роботи. Правила роботи в гештальт-групах. Індивідуальні психотерапевтичні техніки (усвідомлення, “човник”, “порожнє крісло”). Особливості консультативної роботи зі сновидіннями.

Мета клієнт-центрованого консультування. Клієнт у процесі: відкритість суб’єктивному досвіду переживань. Завдання консультанта. Умови активізації особистісного росту клієнта і реінтеграції. Основні аспекти взаємодії “консультант-клієнт”. Техніки терапевтичного інтерв’ю: повторення, метафора, відображення почуттів. Значення недирективних методів вислуховування у консультуванні. Тенденції розвитку клієнт-центрованого консультування.

Теоретичні аспекти екзистенційної моделі консультування. Погляди Р.Мея на розуміння людської екзистенції. Базисні проблеми існування: смерть, свобода, ізоляція, безглуздість життя (за І.Яломом). Види захисту від тривоги. Мета екзистенційної консультативної практики. Завдання консультанта. Зміст стосунків консультант-клієнт: присутність, автентичність, відданість. Саморозкриття консультанта. Структура процесу консультування.

Мета логотерапії. Логотерапія клієнтів у стані екзистенційного вакууму. Поглиблення екзистенційного усвідомлення кінцевості життя: пояснення, використання порівнянь, формулювання максим. Фокусування на пошуках сенсу: сократівський діалог, аналіз сновидінь, логограма, пропозиція сенсу тощо. Основні логотерапевтичні методи: парадоксальна інтенція, дерефлексія.Основні поняття: “гештальт”, “фігура і фон”, границя контакту, діалог “тут і тепер”, злиття (конфлюенція), інтроекція, проекція, ретрофлексія; клієнт-центроване консультування, оціночний процес, Я-концепція, Я-реальне, Я-ідеальне, організмічний досвід, умови цінності, самоактуалізація, конгруентність, емпатія, безумовне позитивне ставлення, недирективні методи; екзистенційне консультування, екзистенційна провина, базисні проблеми існування, логотерапія, воля до сенсу, духовне несвідоме, самотрансценденція, екзистенційний вакуум, екзистенційна фрустрація, ноогенний невроз, масова невротична тріада, логограма, парадоксальна інтенція, дерефлексія.
Оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота


Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1-2

ПО


Т3

СР


Т4

ЕТ


Т5

ПО


К

Т6

(ЕТ)


Т7

(ЕТ)


Т8

(ЕТ)


Т9

(ЕТ)


К.Р.


50

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

К.Р. – контрольна робота;

ЕТ – експрес-тест;

ПО – поточне опитування;

СР – самостійна робота;

К – колоквіум

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПСИХОТЕРАПІЯ

Викладач: Климишин Ольга Іванівна – доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології

ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Початкова освіта. Практична психологія»; лекції – 34 год., семінари – 12 год., форма контролю – іспитМета: Дисципліна “Психотерапія” спрямована як на засвоєння основних понять різних напрямів психотерапії, так і на усвідомлення відмінностей у психотерапевтичних підходах. Успішне засвоєння цієї дисципліни має сприяти чіткій орієнтації в різних школах психотерапії, полегшенню вибору виду психологічної допомоги у власній професійній діяльності. Мета викладання полягає у висвітленні сутності різних напрямків немедичної психотерапії, розкритті особливостей психотерапевтичної роботи у різних психотерапевтичних школах.

Завдання: розуміння особистості як найвищої цінності суспільства;

 • усвідомлення особливостей психотерапії як професійної діяльності в Україні;

 • визначення основних характеристик психотерапії;

 • усвідомлення етапів та джерел виникнення психотерапії;

 • орієнтування у різних напрямах психотерапії;

 • володіння основними термінами та поняттями різних психотерапевтичних напрямів на рівні відтворення, тлумачення та використання;

 • визначення критеріїв ефективності роботи психотерапевта та шляхів його професійного вдосконалення.

На семінарських заняттях значна увага повинна приділятися розумінню функціонального значення кожного з психотерапевтичних напрямів та вмінню оцінювати проблемну ситуацію клієнта та обирати адекватним напрям надання психотерапевтичної допомоги.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Психотерапія як галузь психологічних знань та складова психологічної практики: Поняття про психотерапію. Порівняння понять „психотерапія”, „психологічна допомога”, “психологічне консультування”. Функції психотерапії в соціумі. Характеристики психотерапії. Розвиток уявлень про психотерапію.

Тема 2. Історичний ракурс становлення психотерапії як науки: Ознайомитись з передумовами та особливостями розвитку психотерапії як окремої галузі знань та практичної діяльності. Релігійні витоки психотерапії.Формування наукової психотерапії. Стан розвитку вітчизняної психотерапії.

Тема3. Основи психодинамічного розуміння особистості. Психоаналіз: Топографічна та структурна модель особистості - З. Фройд. Постфройдисти. Розвиток особистості: стадії психосексуального розвитку особистості за З.Фройдом і психосексуального розвитку особистості за Е.Еріксоном. Механізми психологічного захисту.

Тема 4. Психотерапія А.Адлера: Фактори розвитку особистості. Генезис неврозу. Мета та теорія психотерапії. Первинне інтерв’ю. Прийоми та техніки психотерапії в індивідуальній психології: дослідження ранніх спогадів, взаємна розповідь, робота з апперцептивними схемами, аналіз кінцевої мети, сновидінь, фантазій та мрій, спеціальні методики.

Тема 5. Психодрама: Історія і розвиток психодрами. Базові елементи псих одрами. Основні поняття псих одрами. Жанри і напрямки психодрами.

Тема 6. Когнітивно-біхевіоральна психотерапія:Когнітивно-біхевіоральна терапія як психотерапевтичний напрямок.Раціонально-емотивна терапія Альберта Елліса. Когнітивна модель А. Бека. Основні поняття і методи когнітивної психотерапії. Теорія психопатології.

Тема 7. Тілесно-орієнтована терапія: Загальна характеристика напряму. Ідеї В.Райха – джерело тілесно-орієнтованої терапії. Підхід А.Лоуена до вирішення психологічних конфліктів. Техніки біоенергетичного аналізу.

Тема 8. Гештальттерапія: Теоретико-методологічні засади гештальттерапії. Базові цінності гештальттерапії. Поняття «цикл контакту». Зриви циклу контакту (опори в гештальті). Терапевтичні стосунки в гештальттерапії. Групова гештальттерапія.

Тема 9. Екзистенційна терапія: Концептуальні основи екзистенційної психотерапії. Генезис неврозу. І.Ялом – один з яскравих сучасних представників екзистенційної психотерапії. Техніки екзистенційної психотерапії.

Тема 10. Проблема особистісної та професійної підготовки психотерапевта в Україні: Психотерапевт – це професія чи ні? Відмінності в психотерапевтичній освіті в Україні та за кордоном. Особистісні та кваліфікаційні вимоги до особистості психотерапевта. Можливості підвищення кваліфікації у напрямку психотерапевтичної роботи. Інтервізійні, супервізійні групи. Етичні норми роботи психотерапевта. Синдром емоційного вигорання психотерапевта.

Оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота (бали)

Підсумковий тест (екзамен)

Сумабалів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9-Т10

Т

50

100

5

5

5

5

5

5

5

5

10


Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Викладач: Климишин Ольга Іванівна – доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології

ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Початкова освіта. Практична психологія»; лекції – 18год, семінари – 22 год., форма контролю – залікМета: полягає у вивченні загально-теоретичних основ і методичних засад тренінгу як комунікативного методу розвитку особистості; засвоєнні студентами принципів організації тренінгових груп, етичних засад психодіагностичної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи в умовах тренінгових груп; набутті належної ерудиції керівника тренінгових груп і виробленні базових умінь і навичок розвитку духовного світу особистості учасників тренінгових груп.

Завдання: студенти повинні знати вихідні методологічні засади і теоретичні конструкти тренінгу як комунікативного методу розвитку особистості;

- суть форм комунікативних зв’язків, що творяться в умовах тренінгу (діалогічно-дискусійна, ігрова, невербально-інтроспективна);

- специфіку реалізації кожного з методів, що становлять суть означених форм, а саме – методу бесіди, методу діалогу, методу групової дискусії, методу рольової гри, методу психодрами, методу психомалюнку, тілесно-орієнтованих методів, технік естетотерапії, медитативних технік;

- особливості структурної організації тренінгу розвитку духовності особистості. Студенти повинні вміти формулювати суть проблеми у термінах відповідного психологічного знання про психологічний тренінг як комунікативний метод;

- володіти системою знань про засоби та методи реалізації тренінгу як комунікативного методу розвитку особистості;

- в самостійний спосіб визначати об’єктивний та суб’єктивний зміст психологічного тренінгу.На семінарських заняттях значна увага повинна приділятися апробації методів реалізації комунікативних зв’язків в умовах роботи тренінгової групи, а також спроможності в підсумку скласти авторську програму тренінгових занять за вибраною в самостійний спосіб тематикою.

Зміст дисципліни:


Каталог: depart -> PedagogicalPsychology -> resource -> file -> %D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Соціально-культурні компетенції
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Методи навчання
file -> Програмові вимоги до державного іспиту з дисциплін спеціалізації «Психологічне консультування»
file -> Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
file -> Двнз "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка