Анотації до навчальних програм І. Комплекси програмно-методичного забезпечення розвитку дітей з легкою та помірною розумовою відсталістюСкачати 438.84 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір438.84 Kb.
#39788
  1   2   3
АНОТАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

І. Комплекси програмно-методичного забезпечення розвитку дітей з легкою та помірною розумовою відсталістю

  Гладченко І.В. Комплекс програмно-методичного  забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих  дітей у спеціальних дошкільних закладах» (програма з ігрової діяльності, методичні рекомендації, дидактичні матеріали) / І.В.Гладченко. – К.: 2012 – 110 с.ISBN 978-966-7270-71-1

Комплекс програмно-методичного забезпечення з формування ігрової діяльності розроблено з урахуванням особливостей моторно-рухового, емоційного, сенсорного, розумового, мовленнєвого, естетичного та соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку з легкою та помірною розумовою відсталістю; провідних мотивів, потреб, компетенцій дошкільника; характеру провідної діяльності; типу спілкування і його мотивів; соціальної ситуації розвитку дитини.

У програмно-методичному  комплексі представлено: інноваційний зміст (програма з ігрової діяльності) та сучасні психолого-педагогічні технології формування у дітей з розумовою відсталістю (легкого та помірного ступеня) ігрової діяльності, що базуються на особистісно-орієнтованому підході до дитини; охоплено всі основні сфери розвитку ігрової діяльності розумово відсталої дитини: процесуальні ігри, сюжетно-відображувальні, дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські (театралізовані ігри, ігри-потішки), рухливі, конструктивно-будівельні, українські народні (хороводні) ігри та ігри-експериментування; подано загальну характеристику основних видів ігор; висвітлено, враховуючи своєрідність розвитку розумово відсталої дитини в дошкільному дитинстві, конкретні методичні рекомендації щодо реалізації програмних завдань у кожній віковій групі; представлено дидактичний матеріал, що включає зразки варіативних ігор та наочно-ілюстративний матеріал – саме це і забезпечує корекційно-розвивальну спрямованість всього навчально-виховного процесу в спеціальному дошкільному закладі.

Практичне використання даного комплексу сприятиме формуванню та розвитку у розумово відсталих дітей ігрових вмінь, ігрової поведінки. Використання в практиці роботи спеціальних дошкільних закладів зазначеного комплексу дозволить суттєво посилити корекційне спрямування навчально-виховного процесу, зосередити педагогічну увагу на особистості дитини як суб’єкта процесу виховання. Також сприятиме формуванню життєвої компетентності, забезпечення зворотнього зв’язку під час сумісної діяльності дорослого з дитиною, стимулюватиме її активність та самовираження в ігровій діяльності.

Адресовано  педагогам-дефектологам, психологам, керівникам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою  відсталістю, центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних центрів, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, всім, хто цікавиться проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

 

Трикоз С.В. Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах» (програма з сенсорного виховання, методичні рекомендації, дидактичні матеріали) / С.В. Трикоз – К.: 2012 – 112 с. ISBN 978-966-7270-71-1

У програмно-методичному комплексі з сенсорного виховання для дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю представлено програму навчально-виховних занять, основні методичні підходи їх реалізації та дидактичні матеріали, що сприяють корекції сенсорного розвитку дошкільників. Для дітей з помірною розумовою відсталістю зміст програми  та дидактичних матеріалів добирається індивідуально, залежно від психофізичних можливостей дитини.

Програма з сенсорного виховання дошкільників розподілена за роками навчання та виховання і спрямована на розвиток зорового сприймання, тактильно-рухового сприймання, просторових уявлень, слухового сприймання, розвиток сприймання  властивостей предметів на основі нюху та смаку. Зміст програми побудований з урахуванням концентричного принципу, який передбачає у запропонованих дітям завданнях  поступове ускладнення за способом виконання та змістом.

У методичних рекомендаціях до програми з сенсорного виховання дошкільників висвітлені основні методи і прийоми роботи, визначена специфіка організації роботи з дітьми даної категорії, особливості їх сенсорного розвитку.

Дидактичні матеріали комплексу мають вигляд зошита з друкованою основою. Протягом вирішення завдань вміщених у зошит діти ознайомлюються з кольорами, формами, величиною предметів, засвоюють сенсорні еталони.

  Чеботарьова О.В. Комплекс програмно-методичного  забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання дітей у  спеціальних дошкільних закладах» (програма з трудового виховання, методичні рекомендації, дидактичні матеріали) / О.В. Чеботарьова – К: Poligrand, 2012 – 110с.

У програмно-методичному  комплексі представлено зміст, основні методичні підходи та дидактичні матеріали щодо трудового виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

Матеріали комплексу програмно-методичного  забезпечення  розроблено з урахуванням  новітніх технологій дошкільної освіти з метою  забезпечення корекційно-розвивального  впливу та максимальної соціальної адаптації дошкільників з розумовою відсталістю до навколишнього середовища.

У програмно-методичному  комплексі розкриваються форми, методи та прийоми організації та залучення дітей з розумовою  відсталістю (з легким та помірним ступенем) до різних видів трудової діяльності: самообслуговування; господарсько-побутової праці; праці в природі; ручної (художньої) праці.

Методичні рекомендації та дидактичні матеріали розроблено відповідно змісту нової програми з трудового виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Дидактичні матеріали містять цікаві завдання, ігри, вправи, інструкційні карти щодо виконання виробів з пластиліну, глини,  солоного тіста, паперу, природного матеріалу.

Програмно-методичний комплекс адресовано педагогам-дефектологам, психологам, керівникам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю, центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних центрів, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, всім, хто цікавиться проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

 

Блеч Г.О. Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих  дітей у спеціальних дошкільних закладах» (програма з ознайомлення з навколишнім, методичні рекомендації та дидактичний матеріал з формування уявлень про навколишнє середовище) / Г.О.Блеч. – К.: 2012. – 96 с.

У програмно-методичному  комплексі «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих  дітей в спеціальних дошкільних закладах» представлено інноваційний зміст занять з «Ознайомлення з навколишнім», методичні рекомендації та дидактичний матеріал з формування їхніх уявлень про навколишнє середовище.

В основі комплексу покладено цілі та задачі, зміст навчання та виховання, основні принципи та етапи корекційної роботи, реалізація яких сприятиме розвитку пізнавальної діяльності, мислення та мовлення у дітей з розумовою відсталістю. Розроблена структура та зміст занять з ознайомлення з навколишнім представляє собою програму розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (легкого та помірного ступеня).

Розроблені  методичні рекомендації з реалізації програмних завдань у кожній віковій групі розумово відсталих дошкільників висвітлюють структуру, завдання навчання «Ознайомлення з навколишнім», основні методичні підходи, а також методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми 3-7років. Дидактичні матеріали включають орієнтовні конспекти бесід, різноманітні ігри, ігрові логічні завдання, а також ілюстрації до дидактичних ігор та наочні матеріали з різних тем навчання «Ознайомлення з навколишнім».

Дидактичні  ігри та завдання для розумово відсталих  дошкільників розраховані для їх творчого використання і обумовлюються варіативністю методів та прийомів застосування яких спрямовано на досягнення корекційно-розвивальної мети та гнучкості у підборі матеріалу, в залежності від програмних вимог, віку та особливостей дитини.

Комплекс  програмно-методичного забезпечення адресовано вчителям-дефектологам, вихователям, керівникам спеціальних дошкільних навчальних закладів і центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних  центрів та будинків дитини. Він  буде також корисним для студентів, котрі здобувають дефектологічну освіту у педагогічних вузах, а також  батькам, котрі виховують дітей  зі стійким відхиленням пізнавальної діяльності.

 

ІІ. Програми

 Блеч Г.О. Ознайомлення з навколишнім: програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Систематичне  й цілеспрямоване, спеціально організоване навчання з ознайомлення зі світом природи, в тому числі з оточуючим предметним світом, ознайомлення з явищами соціального життя є складовою частиною корекційно-виховної роботи у спеціальному дошкільному закладі.

Програма «Ознайомлення  з навколишнім» рекомендується для  роботи з розумово відсталими дітьми (легкого та помірного ступеня) дошкільного  віку, які знаходяться в спеціальних  дошкільних навчальних закладах, дитячих  будинках та дошкільних корекційних  групах. Програма розрахована на чотирічний термін навчання ( від 3 – 4 до 7 – 8 років).

Програма складена з урахуванням  особливостей розумового, мовленнєвого та фізичного розвитку дитини дошкільного  віку, а також з урахуванням  особливостей її психічного розвитку, віку та характеру провідної діяльності. Зміст програмного матеріалу розроблено згідно з державними освітніми стандартами дошкільної освіти.

У програмі розкрито структура, мета, завдання, напрями побудови занять по ознайомленню з навколишнім. Програму подано за табличною структурою, що складається з кількох колонок. У колонці «Зміст навчання та виховання» подано зміст навчання та виховання, у наступній колонці «Орієнтовні  показники розвитку», уточнюються  уявлення, що формуються, навички та вміння, якими вихованці мають  опанувати в процесі роботи. У  колонці «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи» розкривається головний напрям корекційної роботи, яка конкретизує, уточнює, коригує певні уявлення, стимулює навчально-пізнавальну діяльність і пов'язані з нею психофізичні процеси. Для дітей дошкільного  віку з помірною розумовою відсталістю  зміст програми добирається індивідуально, залежно від їх психофізичних  можливостей.

Зміст матеріалу враховує загальні та спеціальні принципи виховання та навчання: науковість, системність, доступність, концентричність, повторюваність.

Використання  даної програми потребує творчого підходу  до використання її матеріалу, з урахуванням  культурних, регіональних та етнографічних умов, припускаючи зміни в залежності від індивідуальних особливостей дітей, їх передошкільній підготовці.

 

Гладченко І.В. Ігрова діяльність: програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Ключовою  позицією оновлення змісту спеціальної  дошкільної освіти є створення умов для системного розвитку можливостей  розумово відсталої дитини з метою  збагачення її соціального досвіду, формування життєвої компетентності.

Програма  відображає сучасне розуміння особливостей процесу становлення ігрової  діяльності у дітей з розумовою  відсталістю (легкого та помірного  ступеня) та призначена для проведення корекційно-виховної роботи з формування ігрової діяльності у дітей зазначеної категорії у віці від 3 до 7 років. Зміст розроблено згідно з державними освітніми стандартами дошкільної освіти.

Програма  складена з урахуванням особливостей фізичного, розумового, мовленнєвого та психосоціального розвитку розумово відсталих  дітей дошкільного віку. Для дітей  дошкільного віку з помірною розумовою  відсталістю зміст програми добирається індивідуально, залежно від їх психофізичних можливостей.

Зміст програмного матеріалу враховує загальні принципи виховання та навчання, прийняті в дошкільній педагогіці: науковість, системність, доступність, концентричність викладу матеріалу, повторюваність, єдність вимог до побудови системи виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Програма  має пояснювальну записку та структурована  у вигляді таблиці, що складається  з кількох колонок. У колонці  «Зміст навчання та виховання» подано зміст навчання та виховання за роками навчання, «Орієнтовні показники розвитку», уточнюють уявлення, що формуються, навички та вміння, якими вихованці мають опанувати в процесі роботи. Колонка «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи» розкриває основні напрямки корекційної роботи, яка конкретизує, уточнює, корегує певні уявлення, стимулює навчально-пізнавальну діяльність та пов’язані з нею психофізичні процеси. Це дає можливість використовувати програми для роботи не тільки в спеціальних дошкільних установах, а й в умовах інклюзивного виховання та навчання, в умовах перебування дитини в сім’ї, або в інших типах дитячих установ.

 

Гладченко І.В. Фізичне виховання  та основи здоров’я: програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

Програма  «Фізичне виховання та основи здоров’я»  призначена для проведення корекційно-виховної роботи з розумово відсталими (легкого  та помірного ступеня) дітьми у віці від 3 до 7 років, котрі перебувають  на навчанні та вихованні у спеціальних  дошкільних навчальних закладах, дитячих  будинках та спеціалізованих групах загальноосвітніх дошкільних установ, дошкільних відділеннях при спеціальних (корекційних) школах, реабілітаційних центрах, в умовах надомного навчання та виховання дітей зі складною структурою порушень. Зміст програмного матеріалу розроблено згідно з державними освітніми стандартами дошкільної освіти.

Програма  має пояснювальну записку, в який висвітлено основні завдання та особливості  методичної та корекційної роботи над  змістом, та структурована у вигляді  таблиці, що складається з кількох  колонок. У колонці «Зміст навчання та виховання» подано зміст навчання та виховання за роками навчання, «Орієнтовні показники розвитку», уточнюють уявлення, що формуються, навички та вміння, якими вихованці мають опанувати в процесі роботи. Колонка «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи» розкриває основні напрямки корекційної роботи, яка формує, розвиває, конкретизує, уточнює, корегує певні уявлення, стимулює навчально-пізнавальну діяльність та, пов’язані з нею, психофізичні процеси.

Побудований за віковими етапами дошкільного  дитинства, зміст програми орієнтований на психологічні новоутворення розвитку дитини та її загальну готовність до шкільного навчання, зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Програма складена з урахуванням особливостей фізичного, розумового, мовленнєвого та психосоціального розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку, що забезпечує вдосконалення функцій несформованого організму дитини, повноцінний розвиток основних рухів, різноманітних рухових навичок, формування дрібної моторики та розвиток зорово-рухової координації. Заняття з фізичного виховання вирішують як загальноосвітні, так і корекційні завдання. Для дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю зміст програми добирається індивідуально, залежно від їх психофізичних можливостей.

 

Трикоз С.В. Сенсорне виховання: програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Програма «Сенсорне виховання» для дітей дошкільного віку з  розумовою відсталістю складена за новою структурою, що дозволяє здійснювати  корекцію сенсорного розвитку дошкільників на основі застосування спеціальних  вправ, завдань, практичних робіт різної складності у навчально-виховному  процесі за змістовим матеріалом теми чи розділу програми. Специфіка програми полягає у структуруванні її змісту у таблицю, істотним  та новим компонентом якої є колонка «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи». У змісті цього компоненту сформульовані напрями корекції та розвитку пізнавальної, сенсорної, особистісної сфери та мовленнєвої діяльності дітей, враховуючи конкретний матеріал змісту програми.

Програма розподілена за роками навчання та виховання та спрямована на розвиток зорового сприймання, тактильно-рухового сприймання, слухового сприймання, сприймання  властивостей предметів на основі нюху та смаку. Зміст програми з сенсорного виховання дошкільників розрахований на чотири роки та побудований з урахуванням концентричного принципу, який передбачає у запропонованих дітям завданнях  поступове ускладнення за способом виконання та змістом. Для дітей з помірною розумовою відсталістю зміст програми добирається індивідуально, залежно від психофізичних можливостей дитини.

Програма  призначена для педагогічних працівників  спеціальних дошкільних закладів для  дітей з розумовою відсталістю, студентів і викладачів вищих  і середніх педагогічних навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку дітей з розумовою відсталістю.

 

Трикоз С.В. Образотворча діяльність: програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

У програмі з образотворчої діяльності дітей  дошкільного віку з розумовою  відсталістю визначено зміст, орієнтовні показники розвитку дітей та корекційно-розвивальну  спрямованість  роботи щодо удосконалення  зорово-рухової координації, дрібної  моторики, сенсорної, особистісної сфери  та мовленнєвої діяльності дітей  у наступних видах продуктивної діяльності: ліплення, аплікація, малювання.

Ліплення  є першим, основним видом занять, необхідних розумово відсталій дитини на початкових етапах формування образотворчої  діяльності. Знайомлячись з пластичними  матеріалами (глиною, тістом, пластиліном), дитина засвоює способи передачі основних ознак предмета - форми  і величини. При обмацуванні предметів у дітей формуються способи обстеження предмета і визначення його форми. Увага дитини концентрується на предметі, а її дії з обстеження предмета закріплюються в слові, спочатку в пасивному, а надалі  і в активному мовленні.

Малювання виховує у дітей емоційне ставлення  до світу. В ході занять з малювання у дітей розвиваються сприймання, зорово-рухова координація,  графічні уміння і навички, образна сфера в цілому. На даних заняттях у дітей формуються елементи навчальної діяльності – зрозуміти завдання, утримати інструкцію в процесі виконання, оцінити власну роботу. Систематичні заняття малюванням сприяють нормалізації поведінки дитини, наповнюють змістом його самостійну діяльність.

Аплікація дозволяє дитині побачити контур предмета, що надалі  стане опорою для вміння зобразити предмет тієї чи іншої форми, тобто сприяє розвитку у дитини образотворчих навичок. В ході виконання аплікацій також створюються умови для формування цілеспрямованої діяльності та розвитку пізнавальних процесів дитини.

Продуктивні види діяльності дошкільників позитивно  впливають на розвиток особистості  розумово відсталої дитини, на її поведінку  та спілкування, соціалізацію в цілому. Для дітей з помірною розумовою відсталістю зміст програми добирається індивідуально, залежно від психофізичних можливостей дитини.

 Програма призначена для педагогічних працівників спеціальних дошкільних закладів  для  дітей  з  розумовою  відсталістю,  студентів  і викладачів  вищих і середніх педагогічних  навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку дітей з розумовою відсталістю.

 

Чеботарьова О.В. Трудове виховання: програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Програму  «Трудове виховання» для дітей дошкільного  віку з розумовою відсталістю, яка  входить до комплексної Програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, розроблено відповідно до сучасних вимог реформування спеціальної освіти, досягнень спеціальної дошкільної педагогіки та психології, з урахуванням особистісно орієнтованого підходу до дитини.

Програму  рекомендовано для роботи з дітьми дошкільного віку з розумовою  відсталістю (легким та помірним ступенем), які перебувають у спеціальних  дошкільних закладах, дошкільних групах та будинках дитини, в умовах сім’ї або інших типах дитячих закладів. Для дітей з помірною розумовою відсталістю зміст програми добирається індивідуально, залежно від психофізичних можливостей кожної дитини.

Програма  розрахована на 4-річний термін навчання дітей віком під 3 -4 до 7-8 років, зміст згруповано за роками навчання.

У пояснювальній  записці висвітлено основні завдання трудового виховання та особливості методичної та корекційно-виховної роботи у процесі реалізації основних видів елементарної трудової діяльності дошкільників з розумовою відсталістю: самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці в природі та ручної (художньої праці).

Структура програми включає зміст навчання та виховання (перша колонка), орієнтовні показники розвитку дітей, що охоплюють знання, уміння, які повинні бути сформовані в дошкільників на основі вивчення конкретної теми (друга колонка); а й спрямованість корекційно-розвивальної роботи, де окреслюються основні напрямки корекційної роботи, яку слід здійснювати на матеріалі теми (третя колонка). Таким чином охоплюються важливі процеси пізнавальної діяльності (сприймання, пам’яті, мислення, уваги, мова), які впливають на розвиток особистості та максимальну соціальну адаптацію дошкільників з розумовою відсталістю до навколишнього середовища.

У програмі враховано особливості формування елементарної трудової діяльності у  дошкільників із розумовою відсталістю  на кожному році навчання. Значна увага  приділяється корекційному розвитку дітей (аналізуючого спостереження, порівняння, узагальнення), сенсорному розвитку, удосконаленню  пізнавальних процесів (сприймання, пам’яті, мислення, уваги), зв’язного мовлення, особистісному зростанню дітей.

Програма  призначена для педагогічних працівників спеціальних дошкільних закладів для розумово відсталих дітей, батьків, студентів і викладачів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів.

 

Чеботарьова О.В. Конструювання : програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Програму  «Конструювання»  для  дітей  дошкільного  віку з розумовою відсталістю, яка входить до комплексної Програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, розроблено відповідно до сучасних вимог реформування спеціальної освіти, досягнень спеціальної дошкільної педагогіки та психології, з урахуванням особистісно орієнтованого підходу до дитини.

Програму  рекомендовано для роботи з дітьми дошкільного віку з розумовою  відсталістю (легким та помірним ступенем), які перебувають у спеціальних  дошкільних закладах, дошкільних групах та будинках дитини, в умовах сім’ї або інших типах дитячих закладів. Для дітей з помірною розумовою відсталістю зміст програми добирається індивідуально, залежно від психофізичних можливостей кожної дитини.

Програма  розрахована на 4-річний термін навчання дітей віком під 3 -4 до 7-8 років, зміст згруповано за роками навчання.

У пояснювальній  записці висвітлено основні завдання з формування конструктивної діяльності у дошкільників з розумовою відсталістю, особливості методичної та корекційно-виховної роботи у процесі реалізації різних будівельних конструкцій за зразком, за аналогією, по пам'яті й задумом.

Структура програми включає зміст навчання та виховання (перша колонка), орієнтовні показники розвитку дітей, що охоплюють знання, уміння, які повинні бути сформовані в дошкільників на основі вивчення конкретної теми (друга колонка); а й спрямованість корекційно-розвивальної роботи, де окреслюються основні напрямки корекційної роботи, яку слід здійснювати на матеріалі теми (третя колонка).

У програмі враховано особливості формування конструктивної діяльності у дошкільників із розумовою відсталістю на кожному  році навчання. Значна увага приділяється розвитку у дітей пізнавальних процесів, зокрема мислення, сприймання, пам'яті, мовлення, удосконаленню розумових дій аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації, розвитку зорово-моторної координації, збагаченню сенсорного досвіду.

Програма  призначена для педагогічних працівників спеціальних дошкільних закладів для розумово відсталих дітей, батьків, студентів і викладачів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів.

 


Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату

Скачати 438.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка