Анотації дисциплін та структурно-логічна схема їх викладання Іноземна моваСкачати 63.62 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір63.62 Kb.
#19
Анотації дисциплін та структурно-логічна схема їх викладання

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)Мета: поглиблене вивчення іноземної мови для володіння нею на фаховому рівні.

Предмет: спеціальна лексика та граматичні конструкції, що

використовуються у практиці бізнес-спілкування.Основний зміст: мова торгівлі і маркетингу; лексико-граматичний мінімум інвестиційної діяльності; лексико-граматичний мінімум менеджменту і комунікацій; лексико-граматичні особливості мови фінансового менеджменту і обліку; лексико-граматичні особливості мови управління персоналом, організаційної культур; письмове ділове спілкування, складання звітів та доповідей; мовно-комунікативні особливості усних презентацій.
Місце у структурно-логічній схемі: вихідна.
Чинники успішного працевлаштування

Мета: формування у студентів практичних навичок працевлаштування.

Предмет: процес працевлаштування.

Основний зміст: проблема працевлаштування та зайнятості молоді;

законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; алгоритм пошуку роботи та специфіка роботи з агентствами з працевлаштування; резюме як основний документ особи, що зайнята пошуками роботи; особливості написання супровідного листа; тестування та інтерв’ю, як основні методи перевірки кандидата на роботу; співбесіда з роботодавцем; загальний порядок прийняття на роботу; основні документи при прийомі на роботу; термін випробування.Місце у структурно-логічній схемі: вихідна.

Управління розвитком персоналуМета: сформувати систему знання; розвинути здібності, що дозволить менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями, спрямовану на розвиток і ефективне використання їх кадрового потенціалу.

Предмет: механізм розвитку персоналу організації.

Предмет: механізм розвитку персоналу організації.

Основний зміст: сутність та складові розвитку персоналу; джерела інформації та нормативно-правові акти з розвиту персоналу; економічні аспекти розвитку персоналу; прогнозування і планування розвитку персоналу; система розвитку персоналу; прогнозування і планування розвитку персоналу; система освіти та професійної підготовки персоналу; атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку; планування трудової кар’єри і робота з кадровим резервом; планування й організація соціального розвитку персоналу; стимулювання розвитку персоналу.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення

Психологія управління

Мета: формування вмінь психологічного аналізу особистостей та

міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі.Предмет: закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.

Основний зміст: особистість в організації; структура особи, властивості особи та її вияви у поведінці, діяльності, спілкуванні; особливості розумових процесів, культура професійного мислення; управління емоційним станом людини; психічні стани та працездатність; організаторські здібності; знання, уміння і навички управлінської діяльності та особистісної взаємодії; методи вивчення особи; складання характеристики; психологічні закономірності розвитку групи; механізм групового впливу; спілкування в організації, рольова взаємодія; психологія керівного впливу та дисципліни праці; психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень; психологічні основи управлінських функцій; психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління та процесу прийняття рішень; психологічна структура професійної діяльності, професіографія; управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях.

Місце у структурно-логічній схемі: вихідна, одночасно з вивченням

Управлінське консультування

Мета: оволодіння знаннями в галузі надання консалтингових послуг, методами діагностування проблем організації та способами залучення людей до процесів змін, набуття майбутніми менеджерами умінь консультувати з управління та організаційного розвитку.

Предмет: зміст і особливості консультаційних процесів, технології

консультування.Основний зміст: інститут консультування та ринок консалтингових послуг; технологія консультаційного процесу; методологія процесу консультування; організовування та функціонування консалтингових фірм; маркетинг консалтингових послуг; якість та результативність консультаційного процесу.

Місце у структурно-логічній схемі: вихідна, одночасно з вивченням

Ділова англійська мова

Мета: формування навиків ділового спілкування у фаховому середовищі та розвитку стратегій самостійного вивчення мови.

Предмет: спеціальна лексика та граматичні конструкції, що

використовуються у практиці бізнес-спілкування.Основний зміст: сутність професійної діяльності менеджера, проведення ділових зустрічей та переговорів, вища освіта в Україні та за кордоном. Болонський процес, розвиток науки та науковий пошук, механізми пошуку роботи,

Професійний розвиток кар’єри з ступенем магістра в менеджменті, методика складання резюме, робота в команді та партнерство, навики успішної презентації проектів.Місце у структурно-логічній схемі: вихідна.

Логістичний менеджментМета: оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного

менеджменту та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання принципів і методів логістичного менеджменту в процесі управління підприємством для підвищення його стійкості, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій.Предмет: науково-практичні засади логістичного менеджменту.

Основний зміст: Сутність і завдання логістичного менеджменту.

Теоретико-методологічні основи логістичного менеджменту. Наукові принципи логістичного управління. Стратегія і тактика логістичного менеджменту. Система логістичного менеджменту. Загальні функції логістичного менеджменту. Методи логістичного управління. Персонал-технології підготовки менеджерів з логістики.Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення

Інвестиційний менеджментМета: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

Предмет: науково-практичні засади управління інвестиційною діяльністю.

Основний зміст: Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. Інвестиційна стратегія підприємства. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Управління реальними інвестиціями підприємства. Правила прийняття інвестиційних рішень. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення.

Скачати 63.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал