Анотації дисциплін Менеджмент організацій Основний змістСкачати 55.09 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір55.09 Kb.
Анотації дисциплін

Менеджмент організацій
Основний зміст: менеджмент це складна багатофункціональна система, що охоплює різні напрями діяльності підприємства, при цьому окремі види (підсистеми) менеджменту спрямовуються на виконання певного стратегічного завдання. Оволодіння навичками системного менеджменту дає змогу менеджерові ефективніше виконувати свої функції. Ці навички особливо необхідні для менеджерів вищої ланки чи топ-менеджерів, які спрямовують усі дії організації на досягнення поставлених цілей

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Основний зміст: мова торгівлі і маркетингу; лексико-граматичний мінімум інвестиційної діяльності; лексико-граматичний мінімум менеджменту і комунікацій; лексико-граматичні особливості мови фінансового менеджменту і обліку; лексико-граматичні особливості мови управління персоналом, організаційної культур; письмове ділове спілкування, складання звітів та доповідей; мовно-комунікативні особливості усних презентацій.
Управління проектами
Основний зміст: область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма — це фактично більш високий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів. Головним завданням проектного управління є досягнення всіх цілей та виконання завдань проекту, одночасно виконуючи зобов'язання щодо наперед визначених обмежень проекту. Типовими обмеженнями є межі та зміст проекту, час, бюджет. Другорядним завданням є оптимізація, розподілення та інтеграція завдань, необхідних для досягнення наперед визначених цілей

Управління якістю

Основний зміст: вивчається якість як сукупність властивостей і характеристик щодо продукції та процесів. В контексті забезпечення якості продукції фактично йдеться про формування необхідних властивостей і характеристик продукції для задоволення існуючих потреб. Ефективний менеджмент з управлінням якістю доповнює базу якості, дозволяє реалізувати можливості, які створюються матеріальною базою і людським фактором. Зокрема, необхідно випускати продукцію, маючи тільки устаткування, матеріали і людей. Потрібно ще організувати роботу і налагодити управління. Принцип забезпечення якості продукції полягає в тому, щоб враховувати зовнішні фактори впливаючі на якість (постачальників, вимоги до якості, закони і державні органи) і створювати внутрішні фактори (матеріальну базу з передовою технологією, ефективний менеджмент з управлінням якістю і вмотивований, кваліфікований персонал ).

Чинники успішного працевлаштування
Основний зміст: проблема працевлаштування та зайнятості молоді; законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; алгоритм пошуку роботи та специфіка роботи з агентствами з працевлаштування; резюме як основний документ особи, що зайнята пошуками роботи; особливості написання супровідного листа; тестування та інтерв’ю, як основні методи перевірки кандидата на роботу; співбесіда з роботодавцем; загальний порядок прийняття на роботу; основні документи при прийомі на роботу; термін випробування.


Управління розвитком персоналу
Основний зміст: сутність та складові розвитку персоналу; джерела інформації та нормативно-правові акти з розвиту персоналу; економічні аспекти розвитку персоналу; прогнозування і планування розвитку персоналу; система розвитку персоналу; прогнозування і планування розвитку персоналу; система освіти та професійної підготовки персоналу; атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку; планування трудової кар’єри і робота з кадровим резервом; планування й організація соціального розвитку персоналу; стимулювання розвитку персоналу.
Психологія управління
Основний зміст: особистість в організації; структура особи, властивості особи та її вияви у поведінці, діяльності, спілкуванні; особливості розумових процесів, культура професійного мислення; управління емоційним станом людини; психічні стани та працездатність; організаторські здібності; знання, уміння і навички управлінської діяльності та особистісної взаємодії; методи вивчення особи; складання характеристики; психологічні закономірності розвитку групи; механізм групового впливу; спілкування в організації, рольова взаємодія; психологія керівного впливу та дисципліни праці; психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень; психологічні основи управлінських функцій; психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління та процесу прийняття рішень; психологічна структура професійної діяльності, професіографія; управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях.
Управлінське консультування
Основний зміст: інститут консультування та ринок консалтингових послуг; технологія консультаційного процесу; методологія процесу консультування; організовування та функціонування консалтингових фірм; маркетинг консалтингових послуг; якість та результативність консультаційного процесу.

Ділова англійська мова
Основний зміст: сутність професійної діяльності менеджера, проведення ділових зустрічей та переговорів, вища освіта в Україні та за кордоном. Болонський процес, розвиток науки та науковий пошук, механізми пошуку роботи. Професійний розвиток кар’єри з ступенем магістра в менеджменті, методика складання резюме, робота в команді та партнерство, навики успішної презентації проектів.

Логістичний менеджмент


Основний зміст: сутність і завдання логістичного менеджменту. Теоретико-методологічні основи логістичного менеджменту. Наукові принципи логістичного управління. Стратегія і тактика логістичного менеджменту. Система логістичного менеджменту. Загальні функції логістичного менеджменту. Методи логістичного управління. Персонал-технології підготовки менеджерів з логістики.

Інвестиційний менеджмент


Основний зміст: сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. Інвестиційна стратегія підприємства. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Управління реальними інвестиціями підприємства. Правила прийняття інвестиційних рішень. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
Управління змінами
Основний зміст: представляється в обґрунтуванні значення зміни всередині організації проходять як реакція на зміни у зовнішньому середовищі. Керівники всіх рівнів управління повинні своєчасно реагувати на зміни, але ефект змін і форма реакції на різних рівнях трапляються різні. Зміни передбачають реорганізацію організаційної структури, виробництво нової продукції і докорінні зміни у технологічному процесі. Зокрема, вбачається за необхідність успішне проведення невеликих змін, які проходять постійно - зміни в методах роботи, розміщенні устаткування, перемінах у канцелярських процедурах, призначеннях керівників і спеціалістів, перемінах посад та інше.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка