Анотація лекцій з дисципліни «Житлове право»Скачати 111.9 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір111.9 Kb.
Анотація лекцій з дисципліни «Житлове право»
Лекція 1. Поняття та загальна характеристика житлового права України

Історія виникнення та становлення житлового права як самостійної галузі права. Передумови формування житлового права як галузі права. Поняття, предмет та метод житлового права. Роль імперативного методу в регулюванні житлових відносин. Диспозитивний метод в регулюванні житлових відносин. Місце житлового права в системі права України, співвідношення з іншими галузями права України.

Джерела житлового права. Правонаступництво у житловому законодавстві. Співвідношення житлового і цивільного законодавства. Загальна характеристика Житлового кодексу УРСР. Роль рішень органів місцевого самоврядування в регулюванні житлових відносин. Договори як джерела регулювання житлових відносин. Роль судової практики у вдосконаленні нормативно-правового регулювання житлових відносин.

Поняття житлових правовідносин, умови їх виникнення та зміст. Суб'єкти і об'єкти житлових правовідносин, їх особливості та характерні ознаки. Сім’я як особливий суб’єкт житлових відносин. Загальна характеристика регулятивних і охоронних, абсолютних і відносних, речових і зобов’язальних, майнових і особистих немайнових відносин.

Конституційне право громадян на житло і його зміст. Конституційні та інші гарантії права на житло, форми його здійснення. Форми задоволення житлових потреб громадян на сучасному етапі. Стан реалізації права громадян на житло в сучасних умовах. Доступне житло. Організація житлово-будівельних кооперативів. Забезпечення житлом громадян з житлового фонду соціального призначення. Надання жилих приміщень в будинках державного та комунального житлового фонду. Забезпечення молоді житлом (молодіжне кредитування). Забезпечення реалізації права на житло громадян, які тривалий час на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або проживання сімей. Оренда житла з викупом.

Право на житло і право на недоторканність житла. Право на житло і право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання чи перебування.


Лекція 2. Житловий фонд України, його структура та призначення

Поняття житла. Застосування терміну «житло» в конституційному праві. Трактування поняття «житло» в судовій практиці. Поняття «житло» у праві на недоторканність житла. Поняття «житло» в цивільному законодавстві та поняття «житлові будинки» та «житлові приміщення» у житловому законодавстві. Використання поняття «житлове приміщення».

Види житла. Поняття «жилий будинок». Поняття «квартира», «кімната». Поняття «садиба», «одноквартирний житловий будинок», «особняк», «котедж», «сільській садибний будинок».

Вимоги, що ставляться до житла. Поняття «придатність для постійного проживання». Система юридичних та якісних вимог, що властиві для житла. Юридичні вимоги, їх зміст. Якісні вимоги, їх зміст.

Класифікація житла, непридатного для проживання. Аварійне житло. Житло, що загрожує обвалом. Ветхе житло. Застарілий житловий фонд. Житло, яке не підлягає ремонту та реконструкції. Житло, яке не відповідає санітарним та технічним вимогам.

Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку. Підсобні приміщення у складі житла (квартири, одноквартирного житлового будинку).

Поняття загальної (корисної) і житлової площі, їхнє правове значення.

Поняття житлового фонду України. Структура житлового фонду України. Види житлового фонду України за формою власності. Державний, відомчий житловий фонд. Комунальний житловий фонд. Приватний житловий фонд, його структура, особливості правового регулювання. Види житлового фонду України за призначенням. Житловий фонд загального призначення. Житловий фонд соціального призначення. Житловий фонд спеціального призначення (спеціалізований житловий фонд), його види (фонд професійного і надзвичайного призначення).

Управління житловим фондом. Поняття управління житловий фондом. Кабінет Міністрів України, його повноваження у сфері управління житловим фондом. Повноваження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Повноваження Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері управління житловим фондом.
Лекція 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду

Стан забезпечення житлом з державного та комунального житлового фонду.

Поняття і види квартирного обліку. Система юридичних фактів-підстав для постановки на квартирний облік. Громадяни, які визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов. Підстави зняття громадян з квартирного обліку.

Порядок постановки на квартирний облік. Соціальний квартирний облік. Перелік категорій громадян, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік.

Норма жилої площі. Рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею на одну особу. Норма жилої площі для визнання особи такою, що потребує поліпшення житлових умов. Розмір жилої площі, правові підстави для його встановлення, уповноважений суб’єкт, який має право його визначати. Правові наслідки та правове значення норм жилої площі. Додаткова жила площа. Категорії громадян, які мають право на додаткову жилу площу.

Тема 4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду

Договір найму жилого приміщення: його загальна характеристика та конструктивні елементи. Сторони договору найму жилого приміщення. Предмет договору. Права наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення. Права і обов’язки членів сім'ї наймача жилого приміщення. Піднайом жилого приміщення.

Правові підстави зміни договору найму жилого приміщення. Правові підстави розірвання договору найму жилого приміщення. Форма договору найму жилого приміщення.

Збереження права на жиле приміщення за громадянином в разі його тимчасової відсутності.

Тимчасові жильці (мешканці).

Договір найму соціального житла. Сторони договору найму соціального житла. Предмет договору найму соціального житла. Права та обов’язки сторін за договором найму соціального житла. Підстави для розірвання договору найму соціального житла.

Користування службовими жилими приміщеннями. Відмінність службових жилих приміщень від гуртожитків за їх призначенням. Працівники, яким може бути надано службові жилі приміщення. Розмір жилої площі при наданні службового житла. Характеристика договору найму службового жилого приміщення. Виселення із службових жилих приміщень.

Правові засади користування гуртожитками. Поняття і види гуртожитків. Соціальні гуртожитки для осіб, які потребують соціального захисту. Соціальні гуртожитки для дітей-сирті та дітей, позбавлених батьківського піклування. Студентські містечка та гуртожитки вищих навчальних закладів. Розмір жилої площі в гуртожитку. Права осіб, які проживають в гуртожитку. Обов’язки осіб, які проживають в гуртожитку. Підстави виселення з гуртожитку.


Лекція 5. Правове регулювання права власності на житло

в приватному житловому фонді

Правові підстави виникнення права приватної власності на житло. Первісні підстави виникнення права приватної власності на житло (будівництво, капітальний ремонт житла, набуття житла за набувальною давністю, придбання реквізованого, конфіскованого житла, придбання житла, на яке було звернуто стягнення за зобов’язаннями власника, з прилюдних торгів).

Похідні підстави виникнення права приватної власності на житло (цивільно-правові договори, викуп квартири членом житлово-будівельного кооперативу, набуття права власності на безхазяйну річ, приватизація, звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника, спадкування, договір про припинення права на утримання взамін набуття права власності на жилий будинок, квартиру, договір про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно). Класифікація договорів, які передбачають перехід права приватної власності на житло.

Підстави припинення права приватної власності на житло (відчуження власником свого майна, відмова власника від права власності на житло, припинення права власності на майно, яке за законом не може належать особі, знищення житла, викуп пам’яток культурної спадщини, викуп нерухомого майна для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності. Звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника. Реквізиція. Конфіскація. Припинення юридичної особи або смерть власника (визнання його померлим, оголошення безвісно відсутнім).

Право спільної власності на квартиру (житловий будинок). Поділ житлового будинку в натурі. Встановлення порядку користування кватирою.

Правовий статус об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Порядок створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Членство в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку. Статутні органи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку. Поняття загального майна житлового будинку. Поняття неподільного майна житлового будинку. Права та обов’язки власників-членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Права об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як представницького органу власників жилих приміщень.

Види кооперації у сфері житлових відносин. Правовий статус житлово-будівельних кооперативів та їх членів. Порівняльна характеристика об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Організація житлово-будівельних кооперативів. Прийом громадян до членів житлово-будівельних кооперативів. Права житлово-будівельних кооперативів. Обов”язки житлово-будівельних кооперативів. Права та обов”язки членів житлово-будівельних кооперативів та членів їх сімей. Підстави виключення членів житлово-будівельного кооперативу з кооперативу.
Лекція 6. Правове регулювання відносин користування житлом

в приватному житловому фонді

Права членів сім’ї та колишніх членів сім’ї власника щодо користування жилою площею у житловому будинку (квартирі), що йому належить (особистий сервітут). Припинення права на користування житлом членів сім’’ї власника житла.

Загальна характеристика правочинів щодо користування житлом. Розмежування понять «найм», «оренда» житла. Поняття «комерційний найм», договір найму соціального житла, договір найму житлового приміщення.

Поняття та основні ознаки договору найму (оренди) житла. Конструктивні елементи договору найму (оренди) житла (комерційний найм). Сторони договору найму (оренди) житла. Предмет договору. Істотні умови договору. Строк дії договору. Права та обов’язки сторін за договором. Форма договору.

Договір піднайму житла. Поняття та основні ознаки договору піднайму (двосторонній, оплатний, строковий). Сторони договору. Предмет договору. Істотні умови договору. Строк дії договору. Права та обов’язки сторін. Форма договору.

Тимчасове проживання.

Договір оренди житла з викупом. Правові засади запровадження договору оренди житла з викупом. Види оренди житла з викупом. Поняття та основні ознаки договору оренди житла з викупом (оплатний, двосторонній, консенсуальний, строковий). Конструктивні елементи договору оренди житла з викупом. Сторони договору. Предмет договору. Права та обов’язки сторін за договором. Форма та державна реєстрація договору.

Оренда жилих приміщень в багатоквартирному будинку, в якому створене об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.


Лекція 7. Відносини у сфері надання житлово-комунальних послуг

Поняття і види житлово-комунальних послуг. Характеристика комунальних послуг. Характеристика житлових послуг. Класифікація житлово-комунальних послуг залежно від їх функціонального призначення. Класифікація житлово-комунальних послуг залежно від порядку затвердження цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги. Поняття утримання, управління житловим будинком.

Плата за житло і комунальні послуги. Плата за житло для наймача жилого приміщення за договором найму жилого приміщення в будинку державного та комунального житлового фонду. Плата за житло для власника житлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку. Плата за житло для власника одноквартирного житлового будинку. Поняття експлуатаційних витрат в житловому праві.

Учасники відносин у сфері житлово-комунальних послуг (власники приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд, споживачі, виконавці, виробники). Поняття «балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу, комплексу будинків і споруд». Поняття «управитель».

Договори, що застосовуються при наданні житлових і комунальних послуг. Особливості договірного регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг. Типові договори про надання комунальних послуг. Типові договори про надання житлових послуг.

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Уповноважені державні органи, що здійснюють перевірки підстав підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Правові підстави для несплати споживачем вартості житлово-комунальних послуг та для перерахування розміру плати за житлово-комунальні послуги.

Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг.

Стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги. Правові підстави виникнення обов’язку по оплаті житлово-комунальних послуг. Огляд судової практики про стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

Лекція 8. Правові засади забезпечення схоронності житлового фонду,

його експлуатації та ремонту

Права та обов'язки суб'єктів житлових правовідносин щодо забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатації та ремонту. Поняття «схоронність житлового фонду».

Поняття переобладнання та перепланування жилого будинку (жилого приміщення) та суміжних правових понять. Поняття «перебудова», «перевлаштування». Умови та порядок переобладнання та перепланування жилого будинку (жилого приміщення). Правові наслідки здійснення самочинного будівництва, самовільного переобладнання та перепланування.

Поняття ремонту. Поняття поточного ремонту. Поняття капітального ремонту. Перелік робіт, які вважаються поточним або капітальним ремонтом. Поняття реконструкції. Поняття будівництва.

Правові засади виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень. Правове регулювання переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі. Переведення нежилих приміщень до житлового фонду.

Надання громадянам жилих приміщень у зв’язку з капітальним ремонтом жилого будинку.


Лекція 9. Припинення житлових правовідносин

Загальна характеристика підстав припинення житлових правовідносин.

Позбавлення права користування житлом: поняття та підстави.

Поняття «виселення». Поняття «переселення». Виселення з наданням іншого упорядкованого житла. Виселення з наданням іншого житла. Виселення без надання іншого житла.

Зняття з реєстрації місця проживання особи в разі її виселення.

Лекція 10. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Захист житлових прав громадян

Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення норм житлового законодавства.

Адміністративна відповідальність за порушення житлового законодавства. Цивільна відповідальність за порушення житлового законодавства. Кримінальна відповідальність за порушення житлового законодавства.

Захист житлових прав громадян. Захист прав власників житла. Захист житлових прав дітей. Захист житлових прав осіб, визнаних недієздатними. Захист житлових прав осіб, засуджених до позбавлення волі.


Викладацький склад:

Куколевська Ж.Д. старший викладачВиноградова Г.В. к.ю.н., доцент


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка