Анкетні дані П.І. Б. Москальова Олена ВалентинівнаСкачати 392.59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.04.2016
Розмір392.59 Kb.
  1   2
Анкетні дані

 1. П.І.Б. Москальова Олена Валентинівна

 2. Місце роботи – Палац дитячої та юнацької творчості «Юність»

м. Тореза, керівник гуртків «Веселий олівець» та «Школа краси», керівник ОТМ школи раннього розвитку

3. Стаж роботи на даній посаді – 6 років, загальний стаж роботи – 26

років

4.Контактні дані – тел. 050-948-65-30

НОМІНАЦІЯ – АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА РОЗРОБКИ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТОРЕЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «ЮНІСТЬ»

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково – наказом міського відділу освіти методичної ради Торезького міського Торезької міської ради

методичного центру ___ __________ 2013 р. № _______

від 28.11.2013 р. № 2


ПЕРУКАРСЬКА СПРАВА
Проект навчальної програми

для гуртка «Школа краси»

художньо – естетичного напряму позашкільної освіти

3 роки навчання


м. Торез – 2013 р.Автор:

Москальова Олена Валентинівна, керівник гуртка «Школа краси» Палацу дитячої та юнацької творчості «Юність» м. Тореза


Рецензенти:

Семенова В.В. – методист міського методичного центру Торезького міського відділу освіти


Макарова Т.О. - методист міського методичного центру Торезького міського відділу освіти
Схвалено:

Методичною радою Палацу дитячої та юнацької творчості «Юність» м. Тореза дитячої та юнацької творчості

Протокол № 3 від 114.11.2013 р.
Голова методичної ради ________ О.В.Чепур
Висновки науково-методичної експертизи:
Програма гуртка «Школа краси» відповідає вимогам щодо оформлення навчальних програм з позашкільної освіти та забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців, розширення обсягу знань допрофесійної підготовки з основ перукарської майстерності.

Програма передбачає допрофесійну підготовку вихованців, що є ключовою метою автора. Здобуті гуртківцями знання перевіряються під час проведення тематичних оцінювань, підсумкових занять. Після закінчення навчання за програмою випускники здають іспити і отримують свідоцтва про позашкільну освіту.

Робота за програмою передбачає підсумковий контроль знань, умінь і навичок.

Нині програма проходить апробацію в творчому об'єднанні «Школа краси» Палацу дитячої та юнацької творчості "Юність" м. Тореза.

Представлена навчальна программа є актуальною і може бути використана в роботі позашкільного закладу освіти.


Голова ММЦ ______ Л.І.Пашкевич

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО ОБЄДНАННЯ «ШКОЛА КРАСИ»
П о ч а т к о в и й , о с н о в н и й і в и щ и й р і в н і

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості,

розвиток її найдієвіших сил і можливостей.

Одним з важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання

особистості є її здатність творити. Розвиток цього творчого потенціалу

покладається як на шкільну так і на позашкільну освіту.

Молоді люди краще і швидше за інших відчувають рух сучасного мистецтва до синтезу жанрів, але завдяки сучасним інформаційним джерелам мають велику кількість несистематизованих знань, що часто призводить до формування хибних уявлень.

Інноваційна новизна запропонованої програми полягає в залученні курсу образотворчого мистецтва до актуалізації викладання основ перукарської майстерності, візажу, що поширює можливості самореалізації вихованців, сприяє розвитку художнього та естетичного смаку, креативності та життєвої компетенції. Виглядати гарно не примх, а вимоги життя.

Програма призначена допомогти дітям і підліткам правильно визначати сучасні пріоритети, орієнтуватись у питаннях моди та її тенденціях, мати достовірну інформацію про зовнішність; тонко відчувати її можливості що до створення образу, володіти багатьма прийомами, підкреслюючи свою індивідуальність.

Програма творчого об’єднання «Школа краси» спрямована на реалізацію творчих можливостей вихованців, допомагає дитині бути стильною, авангардною, досягти високих особистих показників та розрахована на вихованців віком від 12до 18 років.

Метою програми є формування ключових компетентностей особистості засобами творчого об’єднання «Школа краси». Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які

стосуються образотворчого мистецтва; перукарської майстерності; косметології.

2. Практичної, що сприяє оволодінню такими навичками, як: конструювання, моделювання, живопис, які, в свою чергу, допомагають удосконалити перукарське майстерність.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей вихованців: спостережливості, відчуття масштабу, кольору, форми та пропорцій, художнього смаку, творчої уяви, фантазії, креативності, набуванню свого стилю, художньо-образного сприйняття, його творчого відображення засобами образотворчого та перукарського мистецтва.

4. Соціальної, що сприяє дбайливому, шанобливому ставленню до народних традицій; розвитку громадсько-патріотичних почуттів, самореалізації особистості в соціумі; формуванню навичок професійного та соціального

партнерства. Дана програма пропонує синтез мистецтв.

Завдяки практичному курсу (малюнок, перукарська майстерність, косметика, манікюр, прикраси) вихованці гуртка зможуть здобути професію, збагатити свій духовний світ, отримають осо­бистий досвід з перукарського мистецтва.

Навчальна програма передбачає три роки навчання : 1. й рік – початковий рівень –144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й і 3-й роки – основний та вищий рівні - по 216 год. на рік, по 6 год. на тиждень.

Програма першого року навчання передбачає розвиток у вихованців художнього смаку, творчої фантазії, креативності мислення, вмінню відобразити свою ідею через творчість, імпровізувати, мати уявлення про поняття «краса» і дати собі раду що до зовнішності на відповідному віковому рівні.

Контроль знань, умінь і навичок здійснюється під час проведення практичних занять.

Програма другого та третього років навчання спрямовує діяльність вихованців на глибоке засвоєння основ образотворчої діяльності, оволодіння навичками що до створення образу людини, набуття вмінь та вироблення свого стилю з перукарської майстерності, косметології і передбачає підготовку вихованців до вступу навчальних закладів за напрямком творчого об’єднання.

Більшість занять інтегровані. Теми з образотворчого мистецтва та перукарської майстерності доповнюють одне одного і допомагають вихованцям розвити смак і краще засвоїти матеріал.

Програма передбачає допрофесійну підготовку вихованців та оволодіння знаннями та вміннями що до споріднених професій ( художник, дизайнер, перукар, візажист, стиліст, косметолог, гример, майстер манікюру).

У процесі занять гуртківці ознайомлюються з їх роботою.

Здобуті гуртківцями знання перевіряються під час проведення тематичних оцінювань, підсумкових занять. Після закінчення навчання за програмою випускники здають іспити і отримують свідоцтва про позашкільну освіту.Моніторинг знань, умінь і навичок вихованців проводиться поза сіткою годин:

 • на початку, в середині та наприкінці навчального року: складання діагностичної карти «Оцінка результату засвоєння програми»;

 • у формі презентації, заліку;

 • складання іспиту (вищий рівень).

До програми входять теоретичні заняття (лекції), практичні заняття (малювання, замальовки технологічних карт, створення прикрас та ін.), практика (перукарське мистецтво, косметика).

У програмі передбачено індивідуальні заняття з вихованцями вищого рівня навчання згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни та доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.
Перший рік навчання. П о ч а т к о в и й р і в е н ь
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Розділ, тема


Кількість годин
Теоретичні

заняття


Практичні

заняття


Усього
1

Вступ

2

--

2
2

Основи образотворчого мистецтва

4

10

14
3

Екскурсія на підприємство

--

2

2
4

Санітарія та гігієна

2

2

4
5

Основи гігієни

6

8

14
6

Догляд за шкірою голови, волосся.

4

6

10
7

Зачіски

10

20

30
8

Стрижка

6

8

14
9

Фарбування волосся

4

6

10
10

Прикраси з волосся

6

14

20
11

Догляд за шкірою обличчя

6

8

14
12

Це не дрібниці

2

4

6
13

Підсумок

4

-

4


56

88

144

12

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  1. Вступ (2 год.)

Таємниці краси і здоров'я. Фізкультура, гігієна, красива хода – головні умови здоров'я і краси. Загальний огляд курсу. Правила поведінки в установі і правила техніки безпеки.2. Основи образотворчого мистецтва (14 год.)

Теоретична частина. Матеріали та інструменти для малювання, користування і догляд за ними.

Барви землі. Прості форми. Форма та колір як засоби образо творення. Характер ліній. Розмаїття та багатство форм. Виражальні можливості кольору. Пропорції і будова обличчя людини. Знайомство з нетрадиційними методами малювання.

Практична частина. Ігрові вправи з кольорознавства, вправи на розвиток почуття кольору, поєднання кольорів у різних матеріалах: різноманітні лінії, розтяжка, тонування, складання кольорів, зображення рослинних візерунків, орнаментів. Зображення обличчя людини, частин обличчя.

Малювання нетрадиційними методами.  3. Екскурсія на підприємство ( 2 год.)

Ознайомлення з приміщенням і устаткуванням перукарні. Ознайомлення з видами послуг, що надаються підприємством з системою контролю якості послуг. Робоче місце перукаря. Підготовчі та заключні роботи.

  4. Санітарія та гігієна (4 год.)

Теоретична частина. Короткий огляд. Будова шкіри і волосся. Фізіологічні властивості. Хвороби шкіри і волосся. Кровоспинні засоби. Дезінфекція інструменту.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Вивчення будови шкіри і волосся. Випробування волосся на міцність, гігроскопічність, електропровідність і т.д. Дезінфекція інструменту. Завершальні роботи.

  5. Основи гігієни (14 год.)


Теоретична частина. Догляд за тілом. Гігієнічні вимоги. Це потрібно знати кожній дівчинці... . «Оксамитові ручки». Хвороби нігтів. Догляд за нігтями, засоби за доглядом. Гігієнічний манікюр. Пристосування та засоби для гігієнічного манікюру. Технологія виконання. Масаж. Художнє покриття нігтів.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Вивчення гігієнічних вимог і косметичних процедур по догляду за тілом. Вивчення гігієнічних вимог і косметичних засобів по догляду за руками, нігтями. Виконання гігієнічного манікюру. Виконання масажу. Покриття нігтів лаком. Малювання різноманітних візерунків, орнаментів застосовуючи аркушеві шаблони та фарби (гуаш, акварель, олівці, фломастери за вибором). Втілення своїх ідей в життя. Художнє покриття нігтів (можливе використання штучних нігтів). Відпрацьовування прийомів розмальовки.

Завершальні роботи.

  6. Догляд за шкірою голови, волоссям (10 год.)

Теоретична частина. Короткий огляд по догляду за шкірою голови. Типи волосся. Проблеми шкіри голови, волосся. Масаж. Миття, розчісування, сушка. Косметичні засоби для волосся. Замінники шампунів. Знахарські рецепти.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Вивчення типів волосся. Особливості догляду. Виконання косметичних процедур, поліпшуючих стан волосся. Виготовлення гуртківцями замінників шампуню, маски (використання натуральних компонентів). Миття голови, розчісування, сушка. Відпрацьовування прийомів роботи масажу волосяного покриву голови (ВПГ). Завершальні роботи.

 1. Зачіски ( 30 год.)

Теоретична частина. Необхідні інструменти і пристосування. Дезінфекція. Укладання волосся в домашніх умовах. Елементи зачіски. Засоби для укладання волосся. Вибір зачіски залежно від якості і стану волосся. Зачіски для дівчаток із застосуванням декоративних прикрас, гумок. Зачіски, виконані методом плетіння, різноманітність і технології плетіння, Афро-стиль.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Відпрацьовування прийомів роботи з гребінцями, щітками. Розподіл волосяного покриву голови на зони. Виконання деяких елементів зачіски за допомогою електричних щипців. Виконання зачісок з використанням декоративних гумок, прикрас. Виконання плетіння з волосся. Робота в парах або використання манекенів. Завершальні роботи.

 1. Стрижка (14 год.)

Теоретична частина. Основи стрижки. Необхідні інструменти. Дезінфекція. Основні прийоми тримання ножиців і гребінця. Розподіл ВПГ на зони. Горизонтальні і вертикальні проділи. Прийоми стрижок. Елементарні стрижки в домашніх умовах.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Відпрацьовування прийомів роботи з ножицями і гребінцем. Розподіл ВПГ на зони вертикальними і горизонтальними проділами. Виконання прийомів стрижок на манекені. Відробки навиків. Підрізання кінчиків волосся та чубчика на манекені або, за бажанням, робота в парах. Завершальні роботи.

  9. Фарбування волосся (10 год.)

Теоретична частина. Технологія фарбування волосся шампунями, які підфарбовують. Технологія фарбування рослинними барвниками. Вплив на шкіру голови і волосся. Часткове фарбування.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Розподіл ВПГ на зони вертикальними і горизонтальними проділами. Тренувальні вправи (закріплення). Фарбування волосся шампунем, що підфарбовує, а також рослинними фарбниками. Фарбування окремих пасом волосся на манекені або, за бажанням, на гуртківцях. Завершальні роботи.

  10. Прикраси з волосся ( 20 год.)

Теоретична частина. Постижерні вироби. Технологія виконання прикрас з волосся. Прикраси з волосся як доповнення до зачіски.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Виконання прикрас. Застосування їх при виконанні зачіски. Завершальні роботи.

  11. Догляд за шкірою обличчя ( 14 год.)

Теоретична частина. Основи догляду за шкірою обличчя. Типи шкіри. Косметичні засоби. Косметичні процедури. Форма обличчя. Кисточки та робочий матеріал. Техніка нанесення макіяжу залежно від індивідуальних особливостей. Види макіяжу. Технологічні карти.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Визначення типів шкіри, форми обличчя. Особливості догляду, нанесення макіяжу. Вивчення видів макіяжу залежно від індивідуальних особливостей і призначень. Робота з технологічними картами, шаблонами. Виконання деяких видів макіяжу (на аркушевих шаблонах; на моделях, старших віком). Завершальні роботи.

  12. Це не дрібниці ( 6 годин)

Теоретична частина. Твій зовнішній вигляд. Дрібниці з яких складається образ людини. Поняття «зовнішність». Одяг. Останній штрих: як користуватися духами. Це цікаво знати. Про таємниці краси. Водні процедури і купання. Морські купання. Сонячні і повітряні ванни.

Практична частина

Вивчення поняття «зовнішність». Дискусія на тему «Хороші манери». Підбір «свого аромату». Типи ароматів. Створення колажу.  13. Підсумок ( 4 год.)

Підбиття підсумків.

  Прогнозований результат. Початковий рівень.

  Учні повинні знати:

  Вихованці повинні знати:

 • різноманітність виразних засобів малювання (колір, лінія, обсяг, композиція, ритм);

 • особливості матеріалів

 • загальні вимоги по санітарії і гігієні;

 • норми і правила техніки безпеки;

 • хвороби шкіри і волосся;

 • засоби по догляду за шкірою голови і волоссям;

 • догляд за обличчям; кистями рук;

 • що відноситься до інструментів, пристосувань;

 • догляд за інструментами і пристосуваннями, дезінфекція;

 • призначення перукарської білизни;

 • технологію масажу ВПГ;

 • засоби для укладання волосся;

 • деякі елементи зачіски;

 • технологію деяких видів укладання;

 • технології елементарного плетіння;

 • основні операції стрижки;

 • технологію підрізання кінчиків волосся;

 • призначення фарбування волосся рослинними фарбниками і шампунями;

 • нескладні технології виготовлення прикрас з волосся; з штучних матеріалів.

Вихованці мають вміти:

 • застосовувати засоби по догляду за шкірою голови і волоссям за призначенням;

 • розрізняти деякі хвороби шкіри і волосся;

 • виконувати основні правила гігієни по догляду за шкірою обличчя, рук;

 • доглядати за інструментами, пристосуваннями, дезінфікувати;

 • виконувати масаж і миття ВПГ, правильно розчісувати волос;

 • застосовувати засоби для укладання волосся за призначенням;

 • виконувати нескладні елементи укладання;

 • виконувати нескладні плетіння;

 • виконувати деякі операції стрижки;

 • виконувати елементи прикрас з волосся; прикрас з штучних матеріалів.

Вихованці мають набути досвід :

 • з участі у конкурсах та виставках (образотворче мистецтво);

 • з роботи у колективі;

 • з виразності почуттів через малюнок;

 • з догляду за собою;

 • доводити почату справу до кінця.


Другий рік навчання. О с н о в н и й й р і в е н ь
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, темаКількість годин

Теоретичні

заняття


Практичні

заняття


Усього

1

Вступ. Матеріалознавство

3

--

3

2

Образотворче мистецтво

6

15

21

3

Санітарія і гігієна

1

--

1

4

Манікюр.

8

21

29

5

Інструменти та пристосування

перукаря


2

4

6

6

Масаж. Миття голови.

Розчісування.1

2

3

7

Укладання волосся.

6

18

24

8

Стрижка волосся.

10

20

30

9

Фарбування волосся

3

12

15

10

Догляд за волоссям.

1

2

3

11

Основи постижерних виробів.

3

12

15

12

Моделювання зачісок.

8

22

30

13

Косметика. Макіяж.

8

22

30

14

Підсумок

--

6

6
Разом

60

156

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
  1.Вступ. Матеріалознавство (3 год.)

Краса – це мистецтво. Загальний огляд курсу. Правила поведінки в установі і правила безпеки життєдіяльності.

Будова шкіри; її функції. Будова волосся; його функції. Типи та види волосся. Пігмент. Засоби догляду за шкірою і волоссям.
2. Образотворче мистецтво (21 год.)
Теоретична частина. Основи малювання. Інструменти та приладдя для малювання, користування і догляд за ними. Робота олівцем. Поняття об’єму в малюнку.

Модельний малюнок і графіка. Пропорції людини. Пропорції частин обличчя. Знайомство з технікою малювання акриловими фарба­ми. Сучасне декоративно-ужиткове мистецтво. Штучні квіти, прикраси. Використання, різновиди, виготовлення.

Практична частина. Робота олівцем (проведення лінії, види штриховки)

Зображення об’єму в малюнку — перспектива, тінь і на­півтінь.

Малювання драпіровки, складок, стрічки, бантів, елементів зачіски (хвиль, локонів) у просторі. Зображення фігури людини; її пропорції. Малювання частин обличчя; його пропорції. Вправи в техніці розпису акриловою фарбою.

Виготовлення штучних прикрас.  3. Санітарія та гігієна (1год.)

Теоретична частина. Хвороби шкіри і волосся. Хвороби нігтів.

  4. Манікюр. (29 год.)

Теоретична частина. Відомості про манікюр. Будова нігтя. Різноманітність форми нігтів. Види манікюрних інструментів, їх призначення. Кровоспинні засоби. Засоби, що дезінфікують.

Послідовність виконання гігієнічного та класичного манікюру. Масаж кистей рук. Догляд за руками. Покриття нігтів лаком. Способи покриття.

Технологія педикюру. Порядок виконання. Догляд за ногами.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Виконання гігієнічного та класичного. Застосовування належних наборів для виконання. Дезінфекція інструментів і пристосувань. Масаж кистей рук. Покриття нігтів лаком. Художнє оздоблення нігтів. Можливе використання штучних нігтів. Завершальні роботи.


  5. Інструменти та пристосування перукаря. (6 год.)

Теоретична частина. Основні поняття про інструменти і пристосування. Види інструментів для обробки волосся, призначення. Гребінці, щітки. Ножиці. Бритви. Інструменти для завивки і укладання волосся. Фен, електричні щипці, стайлери. Різновиди інструментів. Безпека роботи. Прийоми роботи з інструментами. Дезінфекція інструментів і пристосувань. Перукарська білизна.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Догляд за інструментами і пристосуваннями. Дезінфекція інструментів і пристосувань. Відпрацьовування прийомів роботи з гребінцями, щітками. Розподіл волосяного покриву голови на зони. Тренувальні вправи як на манекенах, так і робота в парах. Завершальні роботи.

  6. Масаж. Миття голови. Розчісування волосся (3год.)

Теоретична частина. Цілі та способи миття голови. Засоби для миття голови, їх різновиди, застосування відповідно до індивідуальних особливостей шкіри голови і волосся. Прийоми виконування масажу голови. Рекомендації при розчісуванні волосся.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Миття голови косметичними засобами. Виконування масажу. Розчісування волосся, враховуючи всі рекомендації. Можливе використання манекену. Сушка. Завершальні роботи.

  7. Укладання волосся (24 год.)

Теоретична частина. Необхідні засоби для укладання волосся. Необхідні інструменти для завивки і укладання волосся. Елементи зачіски. Технологія виконання укладань за допомогою фену, електрощипців, бігуді. Виконання локонів, хвиль різними способами. Використання фіксуючих засобів, шпильок. Завершальні роботи.

8. Стрижка волосся (30 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення вихованців з організацією робочого місця. Ознайомлення з видами стрижок, операціями стрижок та їх фасонами. Послідовність виконання операцій стрижки. Правила використовування інструментів, білизни. Технологія операцій стрижки: зведення волосся «нанівець», стрижка «на пальцях», градуювання, філірування, окантування, тушування.

Технології виконання стрижок: чоловічих, жіночих, дитячих.Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Розподіл волосяного покриву голови на зони. Визначення особливостей форми голови. Освоєння операцій стрижки: зведення волосся «нанівець», стрижка «на пальцях», градуювання, філірування, окантування, тушування. Зміна форми стрижки залежно від форми голови.

Виконання чоловічих стрижок, жіночих, дитячих. Укладання волосся феном. Завершальні роботи. 1. Фарбування волосся (15 год.)

Теоретична частина. Історія фарбування волосся. Загальні відомості про групи фарбників, їх властивостях, видах забарвлення волосся; способах приготування фарбників. Вибір кольору фарбників залежно від початкового кольору волосся. Тест на алергію. Технологія фарбування волосся різними групами фарбників. Часткове фарбування волосся, способи мелірування.

Практична частина.

БЖ. Підготовчі роботи. Тест на алергію. Основні групи фарбування:

I група – часткове фарбування волосся освітлювальними фарбники (мелірування);

II група - повна зміна кольору хімічними фарбниками;

III група - тонування волосся відтінковими фарбниками;

IV група – забарвлення волосся фарбниками рослинного походження.Нейтралізація волосся. Укладання волосся. Можливе фарбування окремих пасом. Завершальні роботи.

10. Догляд за волоссям (3 год.)

Теоретична частина. Типи волосся. Фітотерапія. Зміцнення і зростання волосся. Рецепти.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Догляд за жирним і сухим волоссям. Фітотерапія волосся. Виконання компресів, масок для волосся; масажу ВПГ. Обполіскування волосся настоями і відварами лікувальних трав. Укладання волосся. Завершальні роботи.

  11. Основи постижерних виробів. (15 годин)

  Теоретична частина. Постижерні вироби. Плетіння треса. Технологія виготовлення шиньйонів і прикрас. Догляд за постижернимі виробами.

  Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Плетіння треса з волосся за допомогою пристосувань. Виконання прикрас з волосся. Завершальні роботи.

  12. Моделювання зачісок. (30 год.)

  Теоретична частина. Історія перукарського мистецтва. Напрями в моді. Силует зачіски. Типи зачісок. Корекція обличчя за допомогою зачіски. Зачіски, залежно від призначення: повсякденні, вечірні, конкурсні. Зачіски з використанням постижерних виробів, прикрас. Зачіски, виконані методом плетіння.

  Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Відпрацювання технології виконання зачісок по окремих фрагментом. Виконання елементів зачіски. Виконання зачісок з урахуванням індивідуальних особливостей. Виконання зачісок залежно від призначення. Використання фіксуючих засобів, декоративних елементів. Завершальні роботи.

  13. Косметика. Макіяж. (30 год.)

Теоретична частина. Типи шкіри. Косметичні процедури догляду за шкірою обличчя та тіла. Косметичні засоби для різних типів шкіри. Декоративна косметика. Про макіяж… Техніка нанесення макіяжу. Види макіяжу. Типи обличчя. Корекція обличчя за допомогою макіяжу.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Догляд за шкірою обличчям та тілом. Визначення типу шкіри. Виконання косметичних процедур: компресів, пілінг, маски, парової лазні. Нанесення макіяжу залежно від індивідуальних особливостей. Виконання денного, вечірнього, конкурсного макіяжів. Завершальні роботи.

  14. Підсумок (6 год.)

Підбиття підсумків.

  Прогнозований результат. Основний рівень.

  Вихованці повинні знати:

 • пропорції людини; пропорції частин обличчя;

 • хвороби шкіри і волосся;

 • операції стрижок;

 • технологію елементарних чоловічих, жіночих і дитячих стрижок;

 • будову нігтя;

 • технологію манікюру і педикюру;

 • типи шкіри обличчя;

 • догляд за шкірою обличчя;

 • техніку нанесення макіяжу;

 • технологію фарбування волосся;

 • історію перукарського мистецтва;

 • типи та форми зачісок .

Вихованці мають вміти:

 • малювати акриловими фарба­ми;

 • малювати людину, обличчя людини; елементи зачіски;

 • розрізняти хвороби;

 • доглядати за інструментом і пристосуваннями;

 • масаж і миття ВПГ;

 • виконувати розчісування, тупірування волос;

 • застосовувати засоби для укладання волосся;

 • виконувати нескладні укладки та підрізання волосся;

 • виконувати манікюр;

 • визначати тип шкіри обличчя;

 • правильно доглядати за шкірою обличчя;

 • накручувати волосся на коклюшки;

 • виконувати забарвлення шампунями, які підфарбовують;

 • робити часткове фарбування;

 • визначати призначення зачіски;

 • виконувати зачіски на короткому волоссі;

 • робити плетіння на довгому волоссі.

Вихованці мають набути досвід :

 • догляду та користуванню інструментами та приладдям;

 • з можливостей робити нескладні зачіски, плетіння;

 • догляду за шкірою обличчя; руками;

 • з наполегливості у досягненні мети


Третій рік навчання. В и щ і й р і в е н ь
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№/п

Тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття


Практичні

заняття


Усього

1

Вступ

3

--

3

2

Декоративно-ужиткове мистецтво

9

12

21

3

Косметика. Макіяж.

10

20

30

4

Манікюр. Педикюр

8

16

24

5

Стрижка.

10

20

30

6

Фарбування.

9

12

21

7

Хімічна завивка.

5

7

12

8

Моделювання зачісок.

15

36

51

9

Постижерні вироби.

6

15

21

10

Підсумок

--

3

3
Разом

75

141

216ПРОГРАМА

1.Вступ (3 год.)

Загальний огляд курсу. Правила поведінки в установі і правила безпеки життєдіяльності.

 1. Декоративно-ужиткове мистецтво (21 год.)

Теоретична частина. Пропорції людини на малюнках у різні часи. Естетичний ідеал епохи. Модельні пропорції.

Художній розпис тканин. Знайомство з мистецтвом. Коротка довідка з історії. Варіанти тех­нічних засобів розпису тканин: вільний розпис, батик. Техніки розпису.

Практична частина. Зображення фігури людини, обличчя, зачіски. Малювання головних уборів. Приготування барвників з фарб для тканин: вітчизняні анілінові барвники, імпортні барвники. Складання колоритної палітри. Підготовка тканини для розпису, малювання, закріплення барвників на тканині. Техніка художнього розпису тканини «батик». Традиційний батик. Імітація за допомогою «Білизни» (техніка витравлювання). Вправи в техніці простого гарячого батика. Змішані техніки художнього розпису тканин.

3. Косметика. Макіяж (30 год.)

Теоретична частина. Типи шкіри. Рецепти догляду за кожним з типів шкіри. Типи особи. Форма очей, носа, брів , губ. Індивідуальні особливості.

Техніка нанесення макіяжу.Практична частина. Інструктаж з БЖ. Підготовчі роботи. Система догляду за шкірою обличчя. Очищення, тонування, зволоження, захист. Нанесення макіяжу залежно від призначення. Корекція форми обличчя, форми очей, носа, губ за допомогою макіяжу. Корекція форми брів. Нарощування вій. Конкурсний макіяж. Завершальні роботи.

 1. Манікюр. Педикюр. (24 годин)

Теоретична частина. Моделювання. Технологія. Нігтьова естетика. Форми нігтів. Французький манікюр. Зміцнення нігтів акрилом/гелем. Дизайн з елементами декорування. Рекомендації по догляду за натуральними нігтями, за штучними. Догляд за руками в літній та зимовий періоди. Технологія педикюру. Догляд за ногами.

Практична частина. Інструктаж по ТБ. Підготовчі роботи. Виконання класичного і гігієнічного манікюру. Надання різної форми вільному краю нігтя. Французький манікюр. Покриття нігтів лаком. Художній розпис. Лікувальні ванни, компреси. Нанесення крему. Масаж кистей рук. Завершальні роботи.

5.Стрижка (30 годин)

Теоретична частина. Сучасні стрижки. Нові методи стрижки волосся. Технології стрижок. Індивідуальні особливості, які впливають на вибір стрижки.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Виконання сучасних стрижок. Відпрацювання навичок з операцій стрижки. Сучасні методи обробки пасом волосся. Молодіжні стрижки в стилі «боб», «боб-каре», каскадні стрижки. Корекція стрижкою фізичних особливостей форми голови, типу обличчя. Укладання волосся. Завершальні роботи.

6.Фарбування волосся. (21 год.)Теоретична частина. Способи і сучасні методи фарбування. Технології фарбування: мелірування, колорування, тонування, балояж та ін. Підбір колірної гамми

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Тест-контроль на алергію. Фарбування волосся хімічними фарбниками в один колір, два кольори, три кольори. Підбір колірної гамми залежно від кольору шкіри і деяких дефектів. Тонування волосся відтінковими фарбниками. Забарвлення волосся хною. Лікування забарвленого волосся емульсіями, масками, бальзамами. Укладання волосся. Фарбування вій та брів. Завершальні роботи.

 1. Хімічна завивка. (12 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості. Сучасні препарати для хімічної завивки, їх дія на волосся. Технологія виконання хімічної завивки. Застосування різних складів залежно від структури і стану волосся. Технологія нетрадиційних методів завивки волосся. Особливості завивки забарвленого і освітленого волосся. Догляд за волоссям після хімічної завивки.

Практична частина.

БЖ. Підготовчі роботи. Тест-контроль на алергію. Препарат для хімічної завивки. Накручування волосся на коклюшки. Прийоми виконання хімічної завивки. Фіксаж. Миття. Нейтралізація. Відпрацьовування навичок з накручування пасом на коклюшки нетрадиційними способами: вертикальна; на дві коклюшки; дитяча завивка. Накручування волосся на папильотки. Виконання хімічної завивки (можливе на манекені або на окремих пасмах). Догляд за волоссям після хімічної завивки. Оформлення зачіски. Завершальні роботи.

 1. Моделювання зачісок (51 год.)

  Теоретична частина. Необхідні засоби для укладання волосся. Необхідні інструменти для завивки і укладання волосся. Елементи зачіски. Технологія виконання укладки волосся за допомогою фену, електричних щипців, бігуді та іншого приладдя. Способи виконання локонів та хвиль. Історія перукарського мистецтва. Напрями в моді. Мода в зачісках. Силует зачіски. Типи зачісок. Корекція обличчя за допомогою зачіски. Зачіски, виконані залежно від призначення: повсякденні, вечірні, конкурсні. Зачіски з використанням конкурсних виробів. Зачіски, виконані методом плетіння.

Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Виконання укладань за допомогою фену, бігуді, папильоток, електричних щипців. Виконання локонів, хвиль різними способами. Відробіток технології виконання зачісок по окремих фрагментом. Виконання елементів зачіски. Виконання зачісок з урахуванням індивідуальних особливостей. Виконання зачісок залежно від призначення. Завершальні роботи.

  9. Постижерні вироби. (21 годин)

  Теоретична частина. Постижерні вироби. Плетіння тресу. Технологія виготовлення шиньйонів та прикрас. Догляд за постижерними виробами.

  Практична частина. БЖ. Підготовчі роботи. Плетіння тресу з волосся за допомогою пристосувань. Виконання прикрас з волосся. Завершальні роботи.

10. Підсумок (3 год.)

Підбиття підсумків.  Прогнозований результат. Вищий рівень.

  Вихованці повинні знати:

 • технологію сучасних чоловічих, жіночих і дитячих стрижок;

 • технологію манікюру і педикюру;

 • догляд за шкірою обличчя, залежно від типу;

 • техніку нанесення макіяжу, залежно від індивідуальних особливостей;

 • сучасні методи фарбування волосся різними групами фарбників;

 • технологію сучасної хімічної завивки; нетрадиційні способи;

 • історію перукарського мистецтва;

 • типи сучасних зачісок, форми.  Вихованці повинні вміти:

 • застосовувати знання з санітарії та гігієни;

 • виконувати укладки та зачіски з використанням фіксуючих засобів для волосся;

 • виконувати чоловічі, жіночі і дитячі стрижки;

 • виконувати манікюр;

 • правильно доглядати за шкірою обличчя;

 • фарбувати волос; часткове фарбування;

 • робити плетіння на довгому волоссі;

 • використовувати постижерні вироби в зачісках.

Вихованці мають набути досвід :

 • з конструювання, моделювання, живопису;

 • з перукарської майстерності;

 • з догляду за руками, обличчям;

 • з понять: краса, смак, стиль;

 • креативності та життєвої компетенції.

 • самореалізації особистості в соціумі;

 • спілкування з однолітками;

 • відповідальності за результат власної діяльності

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексєєв Б.Д., Природа та косметика, С., 1990.

2. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Поглиблене вивчення образотворчого мистецтва. — К., 1990.

3. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Програми для шкіл ізпоглибленим теоретичним і практичним вивченням образотворчого мистецтва та архітектури. — К., 1990.

4.Ашаева Н.В., Дмитриева А.К., Стрижки и причёски, - Х., 2009.

5.Вальтер С., Домашній перукар, Х.,1998.

6.Галицька Т.А., Перукарське мистецтво, Діамант, 1995.

7.Девіс Бітон, Суперзачиски, - Х., 2008.

8.Джанікян Л., Енциклопедія перукаря, Х.,1997.

9.Кушкіна А.П.,Будьте вразливими., Мінськ, Полум’я, 1990.

10.Курс косметики. Матеріали з ЄШКО, 1997.

11.Константинов А.В.,Перукарська справа, М.1989

12.Любарська Л. М., Резніченко М. І. Образотворче мистецтво в 1-4 класах. — К., 1996.

13.Ляпіч А.Д., Перукарська майстерність, К.Будівельник, 1987

14.Мясникова Л.И.,Домашній перукар, С.1994.

15.Мєрі Кей, Формула краси, Україна Лімітед, - Х., 2006.

16.Одорівська К. Навчальна програма Модельно-хореографичної студії .К., 2012

17.Хорст Кирхберг, Визаж и макияж, 2008

18.Уліщенко О.Н., Секрети молодості та краси, - Х., 1994.
СУПРОВОДЖУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ

ЗАНЯТИЕ
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка