Анкета учасника районного етапуВсеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3
Комарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Борзнянської районної ради

Чернігівської області

Автор

Фесенко Валентина Миколаївна

вчитель математики

класний керівник 8 класу

Комарівської ЗОШ І-ІІІ ст

2015рік

Голові організаційного комітету

районного етапу Всеукраїнського конкурсу

„Класний керівник року – 2016”

Фесенко Валентини Миколаївни

класного керівника 8 класу

Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

(мобільний тел.0982900587)

Заява

Прошу дозволити взяти участь у районному турі Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року – 2016”.З умовами проведення конкурсу ознайомлена і погоджуюсь.

Матеріали для участі у районному турі Всеукраїнського конкурсу„Класний керівник року – 2016”.розміщено на веб-сайті

19 жовтня 2015р. Фесенко В.М.

Анкета

учасника районного етапуВсеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року»

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Валентина Миколаївна

Дата народження: 01.12.1960 р.

Місце проживання: вул. Пролетарська, 70 с.Комарівка, Борзнянський район, Чернігівська область, індекс 16442

Освіта: вища, 1981 р. ,Кіровоградський державний педагогічний інститут ім..ОС.Пушкіна, математика

Місце роботи: Комарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, тел.. 25132Стаж роботи: педагогічний -34роки, у тому числі класним керівником - 3роки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Звання


Державні нагороди: грамота відділу освіти, 2010р.

Проблема над якою працюю: Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами патріотичного виховання

Інноваційні форми роботи та технології, що використовую у роботі: інтерактивне навчання, проектні технології

Навчальна література:

Педагогічне кредо: Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати себе.

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням

«19»жовтня 2015р. Фесенко В.М.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Ураїни

Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Борзнянської районної ради, Чернігівської області

Портфоліо класного керівника

Фесенко Валентини МиколаївниАНОТАЦІЯ

досвіду роботи класного керівника

Фесенко Валентини Миколаївни

Педагогічний стаж: 34 роки.

Проблема, над якою працюю в системі виховної роботи : - «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання».

Педагогічне кредо: «Щастя для мене – виховувати різнобічно та гармонійно розвинену національно свідому, високоосвічену, життєво компетентну людину, здатну до саморозвитку та самовдосконалення».

План досвіду роботи  1. Заява

  2. Анкета учасника

  3. Загальний опис досвіду роботи.

  4. Вступ.

  5. Актуальність вивчення педагогічної проблеми у вихованні

  6. Висновки.

  7. Список використаної літератури.

  8. Додатки.

ОПИС ДОСВІДУ

Тема досвіду: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання».

Адреса досвіду: Комарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області

Автор досвіду:Фесенко Валентина Миколаївна, вчитель математики.Провідна наукова ідея досвіду: виховати у майбутніх громадян України почуття обов'язку і поняття честі, уміння підкоритися товаришеві й наказати йому, бути ввічливим, суворим, добрим і стійким - залежно від умов життя, удосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи. На цьому зосереджуються зусилля всієї системи виховання, формування особи нового типу суверенної держави

Мета досвіду: виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особи стіс них рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.

Завдання:

 формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;

 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

 формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

 виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції;

 утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;

 формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;

 виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

 формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

 формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

 розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;

 формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки до життя в умовах ринкових відносин.Наукова основа досвіду: використання інтегрованих технологій;

Юхновський, І. Про ідеологію і політику Українського інституту національної пам’яті;

Афанасьєв, А. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України.

Актуальність досвіду: у сучасному житті приділяється багато уваги національної самосвідомості учнів, згуртовується колектив за допомогою колективних справ, участі у заходах, зорієнтованих на патріотичне виховання, відродження культури, традицій, збереження мови, народу.

Новизна досвіду: сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, тому передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту є найголовнішою проблемою на сьогоднішній день.

Результативність: забезпечення сприятливими умовами для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; для розвитку професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності особистості, позитивна динаміка зростання рівня патріотизму в країні, зростання соціальної і трудової активності населення, його внеску до розвитку основних сфер життя, діяльності суспільства і держави, подолання екстремістських проявів окремих груп населення та інших негативних явищ, відродження духовності, соціально-економічна і політична стабільність та зміцнення національної безпеки.

Педагогічний досвід класного керівника

Фесенко Валентини Миколаївни

ТВОРЧЕ КРЕДО:

«Щоб вести дітей за собою, необхідно самому рухатися не зупиняючись»Вступ

Кожна дитина – індивід, особистість, що формується впродовж свого життя різними чинниками. Одним із цих чинників є школа. Однолітки, друзі, вчителі – це той світ, де дитина вчиться бути собою, розвивається, шліфує свої життєво необхідні принципи та поняття.

Добре, коли в цей час поряд з дитиною, яка підіймається по власних сходинках успіху, йде творчий, активний, розумний вчитель.

Я, Фесенко Валентина Миколаївна, вчитель математики Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 34 - річним педагогічним стажем та 3-річним стажем класного керівника, є класним керівником 8 класу.

Основне призначення класного керівника, на мою думку, - це максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторної особистості, розкриття потенційних талантів, найкращих моральних якостей , тому проблемна тема, над якою працюю, - це «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання».

Класний керівник — стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв'язує в одне ціле дитину, вчителя-предметника, батьків, громадськість. На мою думку, класний керівник — універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор.

Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім'ї?

Від класного керівника залежить ступінь сформованості учнівського колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення викладача стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

Ми - це наш клас, в якому 8 букв «Я». Кожен з нас - це унікальна, неповторна особа, одна єдина у своєму роді. Тому ми намагаємося дбайливо, з любов’ю і пошаною відноситися до себе і до оточуючих, приймати себе і інших такими, які ми є, тобто відноситися до себе й інших з терпінням і повагою.

У виховній роботі зі своїми учнями я керуюся Конституцією України, Концепцією громадянського виховання, Концепцією національного виховання, Національною програмою "Діти України”, Законами України "Про загальну середню освіту”, нормативними документами, наказами, розпорядженнями Президента України, Міністерства освіти та науки, обласного управління та районного відділу освіти.

Починаючи працювати з колективом я поставила перед собою такі виховні задачі:

 вивчити особливості кожної дитини, її фізичний, психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості і здібності;

 всіляко сприяти згуртованості класного колективу;

 почати роботу з розвитку учнівського самоврядування;

 активізувати роботу учнівського колективу через участь у загальношкільних заходах;

 продовжувати традиції, що започаткувалися у період навчання , розвивати їх.

У чому полягає моя методологічна позиція класного керівника? У роботі вважаю головним забезпечення розвитку особистості кожної дитини, її творчого потенціалу. Відносини з дітьми будую на принципах співробітництва, співтворчості і пам’ятаю, що вчитель може допомогти дітям розвивати почуття прекрасного, пробудити творчі сили.

Усвідомлюючи, що класний керівник є для підростаючого покоління духовним посередником між суспільством і дитиною, прагну створити сприятливі умови для формування особистості, внести необхідні корективи у процес виховання, скоординувати зусилля педагогів, сім’ї, соціуму. В своїй роботі керуюсь принципом: допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, створити умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, інтелектуально.

Сьогодні в нашому суспільстві йде процес переосмислення ідей, теорій, історичних фактів і важливо підтримати молоде покоління в виборі ціннісних орієнтацій. Морально-правові цінності в житті людини, суспільства залишаються незмінними: добро, милосердя, співчуття, патріотизм, взаємодопомога, сумління, честь, любов.

Основна суперечність сучасної системи освіти, на мій погляд, - це протиріччя між швидким темпом накопичення знань в сучасному світі і обмеженими можливостями їх засвоєння особистістю. Це змушує педагогічну теорію перейти до нового освітнього ідеалу - максимальному розвитку здібностей людини.

В кінці ХХ століття змінилися засоби виховного впливу: це Інтернет, сучасні комп'ютерні технології, відео - і аудіо продукція, що з одного боку значно розширює діапазон знань людини, а з іншого ускладнює чітке визначення підлітком своєї позиції, своєї точки зору, оцінки подій, що відбуваються в суспільстві, розсіює увагу і осмислення різних фактів і вчинків.

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням

стати повноправним членом європейської спільноти передбачає, на мій погляд, всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному житті сучасного освітнього процесу: не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а також формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

Розуміючи важливість виховної діяльності класного керівника, відповідально виконую свої обов’язки, докладаю всіх зусиль, щоб виховання підлітків відбувалось в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, доброзичливості та толерантності. У своїй діяльності використовую різноманітні традиційні та інноваційні форми виховної діяльності - головне, щоб вони давали бажаний результат. Серед них:

- ділові і гри;

- тренінги;

- робота учнів у мобільних творчих групах;

- музично-історичні екскурси;

- акції;

- усні журнали;

- турніри інтелектуальних ігор;

- брейн-ринги;

- «Що?Де?Коли?»;

- заочні та очні експедиції.

Одним із основних пріоритетів є згуртування учнів та батьків класу в єдиний, дружній колектив через участь у спільних творчих та соціально-важливих справах. Діти разом з батьками з 5 класу постійно беруть участь в загальношкільній роботі, допомагаючи утримувати навчальне місце у гарному стані, а саме: ремонт шкільного класу, насаджування клумб, допомога у прибиранні території школи та села.

Щорічно залучаю учнів та батьків до науково-пошукової та дослідницької роботи.

Поряд з традиційними формами роботи використовую інноваційні колективні й індивідуальні форми співпраці з батьками: батьківські збори з фрагментами педобучу, класні прес-конференції, дискусії, круглі столи, батьківські тренінги. Залучаю батьків до проведення виховних годин, екскурсійних подорожей, загальношкільних заходів та конкурсів. До батьківських зборів готуюся ретельно та заздалегідь. Усім батькам на зборах завжди готую роздатковий матеріал: поради батькам в друкованому вигляді. Кожен учень класу має власне портфоліо, де знаходиться інформація про дитину, роботи з деяких предметів, дані анкетування та інше. З даними матеріалами батьки можуть ознайомитися на зборах.

Крім того, часто проводжу з класом психологічні тренінги, анкетування, діагностування, порівняльні анкетування у співпраці із соціально-психологічною службою закладу. Розробила рейтингову систему участі кожного учня в суспільно-корисному житті класу, школи, яка є досить ефективною. У кінці навчального року на урочистій виховній годині відзначаються досягнення кожного, відбувається нагородження.

Прагну працювати творчо, а тому завжди пам’ятаю слова В.Сухомлинського: «Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом». Прагну самокритично оцінювати свою діяльність, її результати, намагаюся швидко адаптуватися в умовах соціальних змін.

Моя позиція

Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

Вчительство – це і мистецтво і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності.

Як же виховати дитину, щоб оцінка за цю справу була відмінною? Це питання я поставила перед собою коли прийшла працювати до школи.

Саме тут в цих стінах зростають ті, кому жити та створювати майбутнє. Я думаю, що мої вихованці стануть новою українською елітою – моральною, духовною, високоосвіченою, інтелектуальною, культурною, національно свідомою. Я мрію виховати людину добрих помислів, почуттів і дій, яка існує в гармонії із світом, із власним серцем. Це й стало провідною ідеєю моєї роботи.

Щоб моя мрія стала реальністю, мета та виховні завдання спрямовані на:

 утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування морально-етичних якостей;

 формування високої художньо-естетичної освіченості особистості, формування у підростаючого покоління інформаційної культури, погляду на книгу та інші види інформації як на важливий засіб розвитку й самореалізації особистості;

 виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору своєї світоглядної позиції;

 формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою як могутнім чинником становлення громадянина України;

 розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їх самореалізації;

 виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки;

 формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати;

 формування творчої, працелюбної особистості;

 забезпечення духовного взаємозв’язку поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я;

 формування сімейно-етичної культури.

Індивідуальний підхід

Безумовно, серцевиною виховного процесу є особистість дитини, і вихователь повинен поважати почуття власної гідності кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити, нахили, інтереси, характер, створити сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості роботи з колективом, намагання зробити її цікавою і для дітей, і для себе допомогли мені визначити пріоритет одних проблем над іншими, знайти шляхи їх вирішення, прогнозувати та діагностувати підсумки.

Я тісно співпрацюю з психологом школи . Разом ми виявили рівень розвитку психічних процесів учнів. Шляхом спостереження визначили тип темпераменту дітей. За допомогою анкетування, індивідуальних бесід з учнями, визначили їхні психофізіологічні показники, вивчили особливості характеру і поведінки, дослідили інтереси школярів, їхні нахили до певного виду діяльності, склали карту спрямованості інтересів учнів, визначили статус кожного учня в дитячому колективі (лідери, популярні, замкнуті, ті, хто прилаштовується), визначили роль дитини в суспільному житті класу (ініціатор, виконавець, організатор), виявили у дітей позитивні якості, які слід розвивати, і негативні якості, від яких, по можливості, слід позбавитися.Робота з батьками. Сім’я

У становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації групових та позашкільних заходів, також співпрацюємо з учнівським комітетом та адміністрацією школи. У роботі з батьками використовую колективні та індивідуальні бесіди, зустрічі за «круглим столом», тренінги. Під час проведення батьківських зборів знайомлю батьків з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, моделюю педагогічні ситуації, які допомогли б батькам розв'язувати родинні конфлікти, що можуть виникати під час спілкування дітей з батьками.

Зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача вчителя. Рішення даної задачі є можливим, якщо у плані роботи знайшли відображення такі напрями діяльності класного керівника з батьками:

• вивчення родин учнів;

• педагогічна освіта батьків;

• забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у класі;

• педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;

• індивідуальна робота з батьками;

• інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів.

Я намагаюсь встановити індивідуальний контакт з кожною родиною. Постійний телефонний контакт, зустрічі, бесіди в школі, спілкування через учнівський щоденник. Так ми – вчителі – зрозуміліші батькам, а батьки нам. Налагоджується взаємодія, взаєморозуміння.

Педагогічний досвід допоміг зробити однозначний висновок: основний рушійний фактор у вихованні дитини – сім’я. І як би школа ефективно не будувала свою роботу, необхідних результатів вона не отримає, коли не буде справжнього виховання родині, сім’ї. Твердо переконана, народна педагогіка – оптимальний варіант співдружності школи і сім’ї.

А тому з перших днів навчання розпочинаю роботу з учнями і батьками на спільних зборах. Саме сім’я, родина допомагає проводити такі уроки, як «Я і моя сім’я» та інші.

Пропоную батькам заповнити анкети, відповіді яких допомагають мені краще організувати заняття, дати потрібні педагогічні рекомендації щодо виховання дітей у сім’ї.

При плануванні роботи з учнівським колективом головним я вважаю ідею особистої спрямованості виховного процесу. У центрі стоять не програми чи заходи, а саме учень. Саме його індивідуальні нахили, інтереси й здібності. Спільно з психологічною службою школи проводжу моніторинг психічного розвитку особистості. На основі індивідуального значення кожної дитини складаю психолого-педагогічну картку. Отримані результати стають предметом обговорення організації будь-якого заходу.

Важливу роль у школі відіграє творче виховання, в основу якого я поклала використання різних засобів, підходів до дитини, орієнтованих на досягнення оригінального результату, розв’язання творчих задач.

Для реалізації даного завдання використовую активні форми роботи, такі як “Інтелектуальний марафон”, “Зірковий час”. Для виховання прагнення і здатності правильно оцінювати свої вчинки, почуття проводжу ділову гру (робота в групах) “Прийми рішення”. З великим задоволенням діти беруть участь у шкільних позакласних заходах, присвячених Новому року, Міжнародному жіночому святу “8 Березня”, “Осінньому балу”, святу “Останнього дзвоника”.

Особливу увагу я приділяю взаємостосункам батьків та дітей, тому влаштовую загальні заходи, пікніки, свята, за участю батьків та дітей, це має свої результати!

Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Певну роль у формуванні правильної думки про негативні якості і вчинки, у профілактиці серед учнів відіграють тематичні виховні години, при проведенні яких намагаюсь залучати учнів до активного обговорення цієї теми. З пропагандою здорового способу життя було проведено серію виховних годин, таких як »Шкідливі звички», «Бережіть здоров’я змолоду»Висновки

У процесі реалізації напрямів національного виховання потрібно враховувати таку систему компонентів духовного світу особистості українця:

- національну психологію — психологію працьовитого господаря, вмілого хлібороба, захисника прав особистості і державної незалежності, духовної спадщини народу;

- національний характер і темперамент — вічне правдо-шукання, гостинність і щедрість, ласкавість і талановитість, ніжність і глибокий ліризм, свободолюбивість і душевне багатство;

- національний спосіб мислення — своєрідна істотність, завдяки чому зі століття в століття відтворюються і розвиваються самобутня українська культура і духовність;

- народна мораль, етика — людяність, доброта, милосердя, співпереживання як найбільші духовні надбання;

- народна естетика — краса поведінки, привабливий стиль життя, доброзичливе ставлення до людей, уміння вживати, готувати смачну їжу;

- народна правосвідомість — життя за законами добра і краси, правди і справедливості, гідності і милосердя;

- національна філософія — самобутня система ідей, поглядів народу на суспільство, всесвіт, на духовний світ людини, проблему її долі; національний світогляд — система поглядів, переконань, ідеалів, які складають основу національної духовності;

- національна ідеологія — ідейне багатство нації, система філософських, політичних, правових, економічних, моральних, естетичних та релігійних поглядів, ідей, переконань;

- національна свідомість та самосвідомість — відчуття усвідомлення гордості за приналежність до української нації.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка