Анкета для вчителів 31 Сценарій засідання педагогічної ради 33 Педрада «Колективного мислення»


Аналіз ефективності роботи педагогічної радиСторінка3/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.79 Mb.
#46737
ТипАнкета
1   2   3   4   5   6   7

Аналіз ефективності роботи педагогічної ради


Ефективність роботи педагогічної ради визначається кінцевими результатами:

 • Ростом професійної майстерності вчителів;

 • Стимулюванням творчої діяльності педагогів, збагаченням творчого потенціалу педколективу;

 • Активним упровадженням нових технологій навчання, виховання;

 • Створенням позитивного емоційно-психологічного настрою в колективі, сприятливих умов для всебічного розвитку особистості, самоствердження, самореалізації кожної особистості;

 • Удосконаленням навчально-виховного процесу.

Кожне засідання має завершуватися рефлексією: оцінкою проведеної роботи учасниками педради – вчителями, адміністрацією, експертною групою.

З метою вивчення громадської думки використовуються різні форми і методи: анкетування, співбесіди, бліц-інтерв'ю тощо.

Можна запропонувати вчителям, наприклад, анкету такого змісту:


 1. Як, на Вашу думку, висвітлені й обговорені на педраді питання порядку денного?

  1. Глибоко і всебічно;

  2. Частково;

  3. Без глибокого аналізу;

  4. Поверхово;

 2. Що дала Вам педрада?  1. Збагатила цінним досвідом;

  2. Поглибила знання;

  3. Викликала творче натхнення;

  4. Принесла розчарування;

 1. Якщо Ви не виступили, то про що б хотіли сказати зараз? ___________ _____________________________________________________________

 2. Як Ви оцінюєте прийняті педагогічною радою рішення?

  1. Як конкретну програму дій;

  2. Як декларативний документ;

  3. Як _________________________________________ (інша оцінка)

 3. Що можете запропонувати голові педагогічної ради для піднесення ефективності засідань?

В окремих школах після засідання кожному із присутніх членів педради пропонується на зображене на аркуші паперу дерево прикріпити кольоровий листочок:

 • Червоний – засідання проведено на високому рівні;

 • Синій – оптимально;

 • Чорний – на низькому рівні.

Така кольорова гама наочно показує адміністрації, як колектив оцінює її діяльність з підготовки й проведення кожного засідання, і спонукає до подальшого вдосконалення технології, пошуку нових форм, піднесення ефективності роботи педагогічної ради.

«Логіка педагогічного керівництва школою така, – підкреслює В. Сухомлинський, – що нам неможливо працювати, якщо ми не будемо постійно аналізувати зв'язки сучасного з минулим і з майбутнім. Уміння передбачити – це передусім уміння озирнутися на пройдений шлях, оглянути його, побачити в ньому джерела сьогоднішній успіхів і недоліків».

Потребує постійного аналізу і робота педагогічної ради, результативність її діяльності, реальний вплив на піднесення якості навчально-виховного процесу.

Голові педагогічної ради слід систематично аналізувати власну діяльність щодо керівництва роботою педагогічної ради, забезпечення ефективності кожного засідання.

При цьому радимо скористатися орієнтовною схемою самоаналізу:


 1. Тема педагогічної ради, її відповідність проблематиці, визначеній річним планом роботи школи. Актуальність проблеми на даному етапі. Розуміння педколективом необхідності її розв'язання.

 2. Ефективність проведеної організаційно-педагогічної роботи з підготовки засідання (створення та організація роботи творчої групи; залучення методичного активу; громадських організацій; оптимальне поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи з педагогічними кадрами; цілеспрямованість внутрішкільного контролю; проведення мікродосліджень; пропаганда передового педагогічного досвіду та ін.).

 3. Доцільність обраної форми проведення засідання. Як сприйнята вона членами педколективу? Чи вдалося в повній мірі реалізувати її можливості?

 4. Якість підготовленої доповіді (плану проведення, дискусії, проблемного столу, ділової гри тощо).

Забезпечення глибокого, аргументованого аналізу. Компетентність і об'єктивність оцінки. Чіткість у визначенні завдань і шляхів їх вирішення.

 1. Інформаційна насиченість засідання. Висвітлення досягнень психолого-педагогічної науки. Пропаганда передового педагогічного досвіду.

 2. Рішення педагогічної ради. Якість підготовленого творчою групою проекту рішення. Конструктивність виступів членів педагогічної ради.

Урахування висловлених ними пропозицій.

Конкретність прийнятого рішення, практична спрямованість його на вдосконалення прийнятого рішення, вдосконалення навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу педколективу. 1. Якість підготовки інформації про виконання рішення, прийнятого на попередньому засіданні (повнота, достовірність, об'єктивність, конкретність).

 2. Загальні висновки:

 • Реалізація демократичних засад;

 • Створення атмосфери творчого пошуку і співробітництва;

 • Культура проведення засідання, дотримання встановленого регламенту.

 1. Невикористані резерви. Що врахувати при підготовці наступного засідання?

Узагальнюючи сказане, підкреслимо найважливіші, на нашу думку, аспекти управлінської діяльності керівника школи щодо забезпечення високої ефективності роботи педагогічної ради:

 • Планування на основі діагностування і аналізу;

 • Вибір актуальних проблем для колективного обговорення;

 • Збагачення тематики педрад питаннями удосконалення технології педагогічного процесу;

 • Чіткий розподіл функцій з підготовки засідання між директором, заступниками, методичним активом;

 • Створення і чітка організація роботи творчої ініціативної групи (комісії) з підготовки кожного засідання;

 • Забезпечення тісного зв'язку теорії з практикою роботи педколективу, з передовим досвідом;

 • Глибоке вивчення стану обговорюваного питання, раціональне поєднання адміністративного і громадського контролю, взаємоконтролю і самоконтролю, проведення мікродосліджень, педагогічного моніторингу;

 • Забезпечення глибокого аргументованого педагогічного аналізу, бо саме аналіз досвіду у світлі психолого-педагогічної теорії, як стверджує Р. Шакуров, є головним каталізатором творчого мислення колективу і ефективним засобом стимулювання його професійного росту;

 • Продуманий вибір ефективної форми проведення засідання;

 • Уміле диригування процесом обговорення дискусії, «мозкового штурму» тощо;

 • Науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення (бібліографія, виставка, наочність, дидактичний матеріал, ТЗН та ін.);

 • Прийняття конкретної конструктивної програми дій;

 • Цілеспрямована робота з організації виконання прийнятих рішень;

 • Здійснення систематичного контролю за їх виконанням.

Дотримання цих вимог забезпечить якісну реалізацію найважливішого завдання педагогічної ради: об'єднувати зусилля педагогів у розв'язанні актуальних проблем підвищення якості навчання і виховання учнів.

«Сила педагогічного колективу, – підкреслював В. Сухомлинський, – в колективній думці, в обговоренні, у народженні і втіленні задумів».

Подбаймо про те, щоб у кожній школі педагогічна рада стала справжньою творчою лабораторією, генератором і акумулятором передових ідей, перспективного педагогічного досвіду, щоб вона, реалізуючи в повній мірі свою роль ефективної колегіальної форми управління, сприяла тому, аби педагогічні працівники, як визначено Державною національною програмою «Освіта. Україна. ХХІ століття», стали основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти України третього тисячоліття.


Каталог: Oksana
Oksana -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
Oksana -> Педагогічний процес як цілісна система
Oksana -> Основи валеології навчально-методичний комплекс Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Oksana -> Санітарно-гігієнічний аспект аналізу уроку Свою діяльність адміністрація має підпорядкувати магістральній лінії державної політики в галузі освіти: «школа для дитини, а не дитина для школи»
Oksana -> Діяльність педагогічного колективу школи щодо розвитку громадянської активності, самостійності, організаторських здібностей школярів
Oksana -> «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках біології»
Oksana -> Види дорожніх знаків та дорожня розмітка Мета
Oksana -> Напрями роботи класного керівника щодо безпеки дітей у глобальній мережі Інтернет
Oksana -> Інтеграційні процеси в освіті (соціально-філософський аспект)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал