Англіцизми в сучасному українському Інтернет-сленгу: причини вживання та способи адаптаціїСторінка6/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6
.

  • Євчук, М. С. Особливості процесу комплексної адаптації англійських запозичень у польській та українській мовах. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, вип. 3, 2013, с. 129–133.

  • Каптюрова, В. В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунікації. Мовні і концептуальні картини світу, вип. 43, част. 2, 2013, с. 129–137.

  • Каптюрова, В. В. Особливості комунікації в англійському, російському та українському просторі соціальних мереж. Мовні і концептуальні картини світу, вип. 46, част. 2, 2013, с. 63–72.

  • Каптюрова, В. В. Лексичні особливості повідомлень в Twitter. Мовні і концептуальні картини світу, вип. 33, 2011, с. 228–232.

  • Кирилова, І. П. Особливості англіцизмів в сучасних німецькій та українських мовах. Мовні і концептуальні картини світу, вип. 43, част. 2, 2013, с. 174–181.

  • Коваленко, О. На Майдан прийшло близько 1500 обурених зупинкою євроінтеграції [online]. 2013 [цит. 20 березня 2015]. Доступно з: .

  • Котелевець, К. В. Витоки сленгової лексики (на матеріалі тексту С. Жадана ‘Депеш Мод’). Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, том 25(64), част. 1, 2012, с. 327–331.

  • Компанцева, Л. Ф. Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний аспекти: Автореферат докторської дисертації. Київ: НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, 2007, 36 с.

  • Мак-Квейл, Д. Теорія масової комунікації. Львів: Літопис, 2010.

  • Мартос, С. А. Проблема дослідження мовного побуту міста. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць, ІХ, 2001, с. 127–130.

  • Мартос, С. А. Сленг як складова молодіжної субкультури. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць, ХХІ, 2003, с. 111–114.

  • Мартос, С. А. Молодіжний сленг: міф чи реальність?. Культура слова, вип. 62, 2003, с. 39–44.

  • Мартос, С. А. Молодіжний сленг як складова мови міста. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, № 632, вип. 42, 2004, с. 240–243.

  • Мартос, С. А. Молодіжний сленг: комунікативний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Збірник наукових праць, ІІ, 2005, с. 199–202.

  • Мінченко, О. ТОП-25 найпопулярніших сайтів серед українців [online]. 2013 [цит. 18 лютого 2015]. Доступно з: .

  • Николів, І. Сфери функціонування хорватського сленгу. Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 56, част. 2, 2012, с. 20–30.

  • Потятиник, Б. В. Інтернет-журналістика: навчальний посібник. Львів: ПАІС, 2010.

  • Рахматуллина, С. Язиковая гра в российской блогсфере [online]. 2009 [цит. 10 марта 2015]. Доступно с: .

  • Скачкова, Е. Функции эмотиконов как средств передачи эмоций в письменной разговорной речи [online]. 2012 [цит. 11 марта 2015]. Доступно с: .

  • Щур, І. І. (2006). Український комп’ютерний сленг: формування та функціонування: Автореферат кандидатської дисертації. Київ: Національний університет ім. Т. Шевченка, 2006, 20 с.
    1. Baron, N. C. Always on: language in an online and mobile world. Oxford: Oxford University Press, 2008.

    2. Burns, J. Texting 'can boost children's spelling and grammar' [online]. 2014 [cit. 15th of March 2015]. Retrieved from: .

    3. Cailliau, R. A Short History of the Web: Text of a speech delivered at the launching of the European branch of the W3 Consortium [online]. 1995 [cit. 24th of February 2015]. Retrieved from: .

    4. Crystal, D. Language Development Via The Internet [online]. 2005 [cit. 5th of March 2015]. Retrieved from: .

    5. Crystal, D. The scope of Internet linguistics [online]. 2005 [cit. 20th of January 2015]. Retrieved from: .

    6. Crystal, D. Internet Linguistics: A Student Guide. New York: Routledge, 2011.

    7. Crystal, D. 'O brave new world, that has such corpora in it!' New trends and traditions on the Internet [online]. 2011 [cit. 15th of March 2015]. Retrieved from: .

    8. Danet, B., Herring, S. C. (Eds.). The multilingual Internet: language, culture, and communication online. Oxford: Oxford University Press, 2007.

    9. Dumas, B.K., Lighter, J. Is Slang a Word for Linguists?. American Speech, vol. 53, issue 1, 1978, p. 5–17.

    10. Fuchs, C. Internet and society: social theory in the information age. New York: Routledge, 2008.

    11. Greenall, R. LiveJournal: Russia's unlikely internet giant [online]. 2012 [cit. 17th of February 2015]. Retrieved from: .

    12. Hayslett, C. M. No LOL matter: Cyber lingo shows up in academia [online]. 2006 [cit. 21th of March 2015]. Retrieved from: .

    13. Kleinrock, L. Personal History/ Biography: the Birth of the Internet [online]. 2010 [cit. 15th of March 2015]. Retrieved from: .

    14. Russell, J. The 15 best blogging and publishing platforms on the Internet today. Which one is for you? [online]. 2013 [cit. 17th of February 2015]. Retrieved from: .

    15. Stoller, E. 7 things you should know about microblogging [online]. 2009 [cit. 20th of February 2015]. Retrieved from: .

    16. Thurlow, C. The Internet and Language. In The Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. London: Pergamon, 2001, p. 287–289.

    17. Ward, M. Celebrating 40 years of the net [online]. 2009 [cit. 5th of February 2015]. Retrieved from: .

    18. Wortham, J. After 10 Years of Blogs, the Future's Brighter Than Ever [online]. 2012 [cit. 11th of March 2015]. Retrieved from: .


    Словники:

    1. Єрмоленко, С., Бибик, С., Тодор, О. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ: Либідь, 2001.

    2. Кожина, М. (ред.) Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Москва: Флинта, 2006.

    3. Кондратюк, Т. (ред.) Словник сучасного українського сленгу. Харків: Фоліо, 2006.

    4. Ленець, К., Ставицька, Л. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. Київ: Довіра, 2002.

    5. Ставицька, Л. Український жаргон. Словник. Київ: Критика, 2005.

    6. Ставицька, Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. Київ: Критика, 2003.

    7. Ставицька, Л. Українська мова без табу: словник нецензурної лексики та її відповідників. Київ: Критика, 2008.    Інтернет-джерела:

    1. http://vk.com/azirivua

    2. http://www.livejournal.com/about/

    3. http://www.internetworldstats.com/

    4. http://www.oxforddictionaries.com/

    5. http://www.statista.com/

    6. www.britishcouncil.org

    7. www.facebook.com


    ДОДАТОК

    Зразок анкети, використаної для проведення власного дослідження    ВЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У МОВІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

    Дослідження в рамках написання магістерської дипломної праці Богдани Микитюк, студентки відділення української мови та літератури Філософського факультету, університету імені Масарика, м. Брно, Чеська Республіка.    1. Вкажіть свою стать:

    • Чоловік;

    • Жінка;

    1. Вкажіть свій вік:

    2. Вкажіть Вашу професію та науковий ступінь (якщо є):

    3. Вкажіть Вашу материнську мову:

    • Українська;

    • Російська;

    • Я – білінгв;

    • Власна відповідь:

    1. Вкажіть іноземні мови, якими Ви володієте:

    • Англійська;

    • Німецька;

    • Французька;

    • Іспанська;

    • Польська;

    • Інше:

    1. Оцініть Ваш рівень володіння англійською мовою:

    • А2 та нижче;

    • В1;

    • В2;

    • С1;

    • Я філолог або перекладач з вищою освітою.

    1. Оцініть мовне середовище, в якому Ви перебуваєте щодня:

    • Моя рідна мова не відрізняється від тої, якою я спілкуюся щодня;

    • Моя рідна мова відрізняється від тої, якою я спілкуюся щодня;

    • Багатомовне середовище;

    • Інше:

    1. Вкажіть Вашу домінантну мову спілкування в соціальних мережах:

    • Українська;

    • Російська;

    • Англійська;

    • Інше:

    1. Якими соціальними мережами Ви користуєтесь:

    • Facebook;

    • Twitter;

    • Google+;

    • LinkedIn;

    • Instagram;

    • ВКонтакте;

    • Одноклассники;

    • Інше:

    1. Який з наведених соціальних мереж Ви присвячуєте найбільше свого часу?

    • Facebook;

    • Twitter;

    • LinkedIn;

    • ВКонтакте;

    • Одноклассники;

    1. Як довго Ви активно користуєтесь соціальними мережами?

    • Менше 1 року;

    • 1-3- роки;

    • 3-5 років;

    • Понад 5 років.

    1. Скільки годин щодня Ви приділяєте спілкуванню у соціальних мережах?

    • Менше 1 години;

    • 1-2 години;

    • 3-5 годин;

    • Я завжди готовий для спілкування!

    1. Вкажіть пристрої, які Ви використовуєте для комунікації в соціальних мережах:

    • Комп’ютер (ноутбук);

    • Планшет;

    • Смартфон.

    1. Чи користуєтесь Ви сервісами для перевірки правопису та автоматичного виправлення граматики?

    • Так;

    • Ні;

    • Що це таке?

    1. Назвіть основні причини користування соціальними мережами:

    • Комунікація з друзями;

    • Новони та пошук інформації;

    • Комерційна діяльність та бізнес;

    • Просто для марнування часу;

    • Інше:

    1. Інформація якого характеру домінує на Вашій сторінці у Фейсбуці?

    • Інформаційні повідомлення та новини;

    • Особисті записи Ваших друзів;

    • Фото та відео;

    • Контент розважального характеру;

    • Інше

    1. Чи вживаєте Ви англіцизми при спілкуванні в мережі? Чому?

    • Так, тому що мені простіше називати деякі поняття у такий спосіб;

    • Так, бо це модно і є частиною мого стилю;

    • Так, бо так говорять мої друзі та в такий спосіб ми краще розуміємо одне одного;

    • Так, бо я професіонал, який працює у сфері нових медій і це частина моєї професійної лексики;

    • Ні, я не вживаю англіцизмів взагалі;

    • Власна відповідь:

    1. На Вашу думку, чому деякі поняття, які мають відповідники в українській мові, користувачі соціальних мереж всерівно замінюють англіцизмами:

    • Деякі українські відповідники занадто громіздкі і не звучать так вдало, як англіцизми;

    • Це частина стилю мовлення в соціальних мережах;

    • Це звучить краще і прикольніше, ніж українські відповідники;

    • Це допомагає мені надати специфічного емоційного забарвлення своєму спілкуванню;

    • Так говорять усі, я намагаюсь бути «в тренді»;

    • Українська мова просто не встигає створювати власні відповідники для усіх технологічних новинок, доводиться адаптовувати англійські терміни;

    • Інше:

    1. Як часто Ви використовуєте англомовні запозичення при спілкуванні в соціальних мережах? Наведіть приклади.

    2. Чи вважаєте Ви, що спілкування в соціальних мережах впливає на Ваше мовлення? У який саме спосіб?

    3. На Вашу думку, яку роль відіграють соціальні мережі в сучасному суспільстві:

    • Ідеальний майданчик для спілкування;

    • Дзеркало суспільства. Усе, що турбує світову спільноту, одразу ж з’являється у соціальних мережах;

    • Незамінна частина комерційних проектів та PR-технологій;

    • Ідеальне джерело інформації «з перших вуст»;

    • Власна відповідь:

    1. Чи хотіли б Ви припинити користуватися соціальними мережами або обмежити час користування ними?

    • Ні, не уявляю свого життя без них;

    • Мабуть, але я не хочу ризикувати;

    • Я б спробував/ла;

    • У цьому немає потреби, я не залежний від мереж.
  • 1   2   3   4   5   6


    База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
    звернутися до адміністрації

        Головна сторінка