Андрієнко Тетяна Володимирівна заступник директора з навчально – виховної роботи, вчитель математики вищої категорії, старший учитель Ліснополянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації ЛуганськоїСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Система роботи з обдарованими учнями

в Ліснополянській ЗОШ І–ІІІ ступенів

Збагачені життєвим досвідом люди знають напевне: успіху можна досягти тільки у тій справі, в якій ти почуваєшся, мов риба у воді. Про це говорять так: зайняв у житті своє місце. Визначити ж власне покликання без сторонньої допомоги досить складно. Лише справжній вчитель здатний стати для дитини орієнтиром, дороговказною зіркою на початку її життєвого шляху. Саме так вважають педагоги Ліснополянської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Відповідно до Статуту школи в роботі з обдарованими дітьми вчителі школи своїми головними завданнями визначили наступне:

◄ вироблення алгоритму роботи зі здібними та обдарованими дітьми, впровадження його в роботу з урахуванням можливостей інформаційних, освітніх, нових особистісно орієнтованих педагогічних технологій;

◄ розвиток індивідуальних здібностей та інтересів учнів, якостей, необхідних для повноцінної життєтворчості;

◄ створення комфортних психолого – педагогічних умов для розвитку особистості учня;

◄ організація навчально-виховного процесу, спрямованого на розкриття інтелектуальних та творчих можливостей учнів з урахуванням їх інтересів і потреб.

Творча група педагогів школи створила пам’ятки „ Як виявити обдаровану дитину?” та „Поради педагогу, який працює над розвитком творчих здібностей обдарованих дітей.”

Технологія методичного супроводу обдарованих та здібних дітей в навчальному закладі наступна:

Методична робота з педагогами → семінари → психологічні практикуми →

консультації → самоосвіта → засідання м/о, творчих груп;консиліуми → атестація

В системі роботи з обдарованими дітьми педагоги школи виділяють три основних етапи:І етап. Виявлення обдарованої учнівської молоді шляхом діагностики та залучення всіх бажаючих дітей до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях з послідуючим аналізом їх результатів.

ІІ етап. Створення програм індивідуального розвитку і саморозвитку особистості

( для учнів 5 – 11 класів), якими (залежно від напрямку обдарованості дитини) передбачено:

● проведення індивідуальної бесіди з батьками щодо роботи за даною програмою;

● закріплення консультантом в класному колективі;

● залучення до занять в Школі олімпіадного резерву, гуртках за інтересами, клубах, спортивних секціях тощо;

● підготовка та участь у предметних тижнях, олімпіадах, конкурсах, змаганнях;

● залучення до роботи у відповідному штабі шкільного дитячого самоврядування

(„Знання”, „ Юнпрес”, „Відпочинок” тощо);

● проведення роз’яснювальної роботи щодо навчання в очно – заочній школі ЛугМАН, школах довузівської підготовки, музичній школі, ізостудії тощо.

● аналіз та самоаналіз результатів роботи згідно з програмою.

В початкових класах діє програма „ Розвивай свої здібності”, в межах якої вчителі намагаються знайти і зростити з маленького зернятка нахилів паростки індивідуальних нахилів малечі.

ІІІ етап. Втілення програми в дію.

Реалізація цього етапу залежить як від самого вчителя, так і від його учнів. Лише напружені тренування і системна робота по реалізації спланованих завдань сприятимуть розвитку здібностей як інтелектуально, так і творчо обдарованих дітей.ІV етап. Аналіз результативності успіхів кожної дитини в позаурочній діяльності:

● аналіз стану здоров’я дитини;

● аналіз взаємин „дитина – педагог”;

● аналіз взаємин „дитина – сім’я”;

● аналіз „ситуації успіху”.

Форми та методи роботи

Залучати обдарованих дітей до безперервного процесу самовдосконалення через збільшення операційного поля учнів, системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, а саме: • гуртки;

 • спортивні секції;

 • інтелектуальні ігри;

 • предметні олімпіади;

 • наукова робота в МАН;

 • дослідницька робота;

 • конкурси;

 • турніри;

 • виховні години;

 • нестандартні уроки;

 • конференції;

 • спостереження;

 • консультації;

 • діагностика;

 • освітні проекти;

 • творчі звіти;

 • фестивалі;

 • зустрічі з цікавими людьми;

 • предметні тижні;

 • КВК;

 • лекції;

 • доповіді;

 • спецкурси;

 • екскурсії;

 • походи.

Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки:

 • створення яскравих наочно-образних уявлень;

 • навчально-пізнавальна гра;

 • створення проблемних ситуацій;

 • виконання творчих завдань;

 • сприяння розкриттю суб'єктивного досвіду учнів;

 • створення ситуації взаємодопомоги;

 • спонукання до пошуку альтернативних рішень;

 • створення ситуації успіху;

 • заохочення.

Активна життєва позиція педагогів передається дітям. Вони залюбки беруть участь в усіх масових заходах. Конкурси, турніри, змагання – шкільне життя багате на можливості виявлення здібностей. Але крім тих, що пропонуються іншими організаторами, шкільний педколектив проводить свої, створюючи власні методики, підходи, проекти. За мету ставимо не лише всебічно розвивати, а й успішно адаптувати своїх вихованців в життєвому просторі. Це насамперед, залучення дітей до складання різноманітних проектів, до написання і захисту науково – дослідницьких робіт, участь у персональних виставки юних художників, виставках декоративно – прикладного мистецтва. Кілька років підряд в школі проводився конкурс сучасної пісні „ Хочу бути зіркою”. В цьому навчальному році на свято Останнього дзвоника було запрошено талановиті співучі родини. Участь дітей в таких конкурсах дає можливість не тільки публічно продемонструвати здібності, задум таких заходів значно глибший, адже таким чином формується самооцінка дитини, навички поводження її в соціумі.

В школі створено банк даних обдарованих дітей, який постійно поновлюється. Вся робота здійснюється відповідно до районної програми „ Творча обдарованість Марківщини” та складеної на її основі шкільну. Гордістю школи є наші учні – медалісти; випускники МАН, Західноукраїнської заочної фізико-математичної школи при Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка, юнкори районної газети « Радянське слово», радіопередачі «Юнь Марківщини», танцювальний колектив «Гарт», дівочий вокальний ансамбль «Мелодика», хореографічний ансамбль «Артклуб».

Призери та переможці:

◄ ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

◄ міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика;

◄ районних Днів науки;

◄ конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт;

◄ різноманітних конкурсів, фестивалів, інтелектуальних і спортивних змагань.

До обласного збірника „Обдаровані діти – майбутнє України” занесено 20 юних обдарувань навчального закладу.

Програма роботи з обдарованою молоддю

«Творча обдарованість»

Ліснополянської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Вступ

Програма складена з урахуванням можливостей навчального закладу.


Основні цілі Програми:


 • формування творчо працюючого колективу вчителів та учнів;

 • виявлення і цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості;

 • підтримка і стимулювання обдарованих дітей;

 • створення умов для самореалізації особистості в сучасному суспільстві;

 • відпрацювання ефективних методик і прогресивних технологій навчання;

 • надання можливостей учням реалізувати власні творчі здібності через дослідницько – пошукову та наукову діяльність.

Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе за умови тісної співпраці школи, сім’ї та громадськості. Важливою передумовою реалізації програми є запровадження особистісно зорієнтованої моделі навчання.
І Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми


з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Дата

1.

Організувати вивчення в педагогічному колективі науково – теоретичних засад і спеціальних методик виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей.


Адміністрація школи
2.

Провести серію семінарів за участю шкільного психолога з питань формування психолого – фізіологічної стійкості і профілактики стресів, розумових та емоційних перевантажень обдарованих дітей

Адміністрація школи, шкільний психолог
3.

Провести педраду – дискусію «Ефективні засоби і технології пошуку, навчання і виховання обдарованої молоді»

ЗНВРІІ. Система пошуку обдарованої молоді1

Постійно оновлювати інформаційний банк даних про здібних, обдарованих і талановитих дітей :

«Творча обдарованість»: • про школярів, які пишуть вірші, оповідання, повісті;

 • про народних умільців, талановитих солістів, танцюристів, музикантів, юних композиторів;

 • про учнів, що захоплюються спортом, мають спортивні досягнення.

ЗНВР

2.

Узагальнений кращий досвід вчителя чи класного керівника по роботі з обдарованою молоддю.

ЗНВР
3.

Проводити шкільні олімпіади з базових дисциплін

ЗНВР, вчителі - предметники

щорічно

4.

Проводити конкурси рефератних робіт

ЗНВР, вчителі - предметники

щорічно

5.

Залучати учнів до участі у районних конкурсах – захистах науково – дослідницьких робіт

Вчителі - предметники

щорічно

6.

Проводити літературно – мистецькі конкурси до знаменних дат та урочистих подій

Вчителі , педагог - організатор

щорічно

7.

Організувати участь учнівської молоді у конкурсі з української мови імені Петра Яцика

Вчителі української філології

щорічно

8.

Залучати до участі у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України»

ЗНВР, педагог - організатор

щорічно

9.

Сприяти участі інтелектуально і творчо обдарованих дітей у Міжнародних конкурсах, фестивалях тощо.

ЗНВР

щорічно

10.

Під час проведення предметних тижнів організовувати конкурси знавців літератури, історії, математики, хімії, біології, фізики, іноземної мови

Вчителі - предметники

щорічно

11.

Організовувати в школі персональні виставки юних художників

Вчитель образотворчого мистецтва

щорічно

12.

Проводити конкурс сучасної пісні «Хочу бути зіркою»

Вчитель музичного мистецтва, педагог - організатор

щорічно

13.

Забезпечити участь учнів у заняттях школи олімпіадного резерву.

ЗНВР

вересень - грудень

ІІІ. Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей
1.

Залучати учнів до участі в предметних гуртках, гуртках за інтересами, спортивних секціях

ЗНВР, педагог - організатор

вересень

2.

Удосконалювати форми і методи позашкільної освіти у позаурочний та поза навчальний час

ЗНВР, вчителі - предметники
3.

Скласти програми розвитку і саморозвитку особистості, згідно з якими працювати в системі над розвитком творчих здібностей обдарованих дітей.

Вчителі - предметники

вересень

4.

Створити в школі шкільний театр

Педагог - організатор
5.

Організувати в школі тижні сімейної творчості для здійснення наступності з питань розвитку талантів та здібностей дітей.

ЗНВР
6.

Поширити практику участі учнів 9 – 11 класів в очно – заочній школі МАН та спрямувати їх діяльність на залучення до пошукової, дослідницької діяльності.

ЗНВР
Моніторингові дослідження в навчально - виховному процесі

В школі створено єдину гармонійну систему необхідних моніторингових досліджень для організації та здійснення навчально-виховного процесу.

Для кожного напряму моніто­рингу розроблено ключові питання - дослідження.Моніторинг соціального забезпечення якості освіти

Предмет дослідження: «Со­ціальне середовище учнів». 1. Соціальний паспорт школи.

 2. Формування особистості.

3. Задоволення інтересів і потреб учнів.

4.Фізичний розвиток школярів.

5. Відвідування учнями школи.

Моніторинг забезпечення якості знань учнів

Предмет дослідження: «Рі­вень якості навчальних досяг­нень учнів». 1. Мотиваційний аспект навчальної діяльності учнів.

 2. Навчальні досягнення учнів:

а) на уроці;

б) за семестр;

в) за поточний навчальний рік;

г) випускних класів;

д) ЗНО


 1. Робота з обдарованими учнями.

 2. Наступність у навчально – виховному процесі:

а) робота над проектом „Шляхи формування читацької компетентності учнів початкової школи”;

б) робота над програмою : ”Не втратити жодного учня”.


Моніторинг професійного рівня вчителя

Предмет дослідження: «Педагогічна майстерність учителя».1. діагностика і само діагностика професійної майстерності вчителя;

2. результативність науково-методичної роботи;

3. портфоліо творчого і професійного зростання педагога.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка