«Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку» для студентів спеціальності 01010201 «Початкова освіта»Скачати 109.14 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір109.14 Kb.
#9737
Міністерство освіти і науки України

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

Запитання

до білетів для екзамену з навчальної дисципліни

« Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку»


для студентів спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

(111,112,113 групи)

Затверджено

на засіданні циклової комісії.

Протокол № 11 від 14.04.2014р.

Голова циклової комісії ____ С. В. Приходько

м. Лебедин

1. Доведіть необхідність знань з анатомії, фізіології та гігієни для науково-обгрунтованої організації навчально-виховної роботи, трудового навчання, удосконалення фізичного розвитку і підвищення працездатності учнів. Поясніть зв’язок анатомії, фізіології і гігієни з психологією, педагогікою, медичними дисциплінами, природоохоронною роботою.

2. Доведіть, що особливості індивідуального розвитку (онтогенезу) є результатом взаємодії генотипу з умовами навколишнього середовища. Генетична і соціальна програма індивідуального розвитку людини, їх співвідношення на різних етапах онтогенезу. Як в практичній діяльності використаєте ці знання?

3. Доведіть шкідливість дії алкоголю, нікотину і наркотичних речовин на ріст і розвиток, структуру і функції різних органів і систем організму.

4. Доведіть, що клітина – це структурна і функціональна одиниця організації рослинних і тваринних організмів.

5. Періодизація онтогенезу, її критерії. Вікові зміни показників фізичного розвитку ( маси тіла, окружності грудної клітки, довжини і пропорцій тіла). Акселерація.

6. Охарактеризуйте основні закономірності діяльності організму ( нервово-гуморальна регуляція функцій, саморегуляція, гомеостаз, біологічна надійність, гетерохронність розвитку). Поняття про обмін речовин.

7. Дайте характеристику збудження, збудливості, подразнення, подразників.

8. Біоелектричні явища. Порівняльна характеристика мембранного потенціалу спокою і потенціалу дії. Вікові зміни потенціалу спокою і потенціалу дії.

9. Поясніть фізіологічний зміст та біологічне значення домінанти. Як в професійній діяльності використаєте ці знання?

10. Вікові зміни будови і функцій різних відділів центральної нервової системи.

11.Доведіть, що рефлекс є основним механізмом нервової діяльності.

12. Вегетативна нервова система: її будова і функції.

13. Поясніть механізм передачі збудження в синапсах.

14. Охарактеризуйте властивості центральних синапсів ( одностороннє проведення збудження, затримка проведення, сумація, трансформація ритму, післядія, стомлюваність). В чому проявляється взаємозв’язок будови і властивостей центральних синапсів?

15. Функціональне значення лімбічної системи мозку і ретикулярної формації.

16. Загальна схема рефлекторної дуги, її ланки. Класифікація рефлексів. Загальні властивості рецепторів.

17. Розвиток нейрона. Ускладнення його структури з віком.

18. Значення і загальний план будови нервової системи. Нейроглія.

19. Види та механізм гальмування в центральній нервовій системі. Інтегративна діяльність нервової системи – основа координації функцій.

20. Періодичність фізіологічних функцій і розумової працездатності. Втома і перевтома. Доведіть необхідність дотримання режиму дня.

21. Біологічний ритм «сон-неспання». Фізіологічні механізми сну. Психічні процеси під час сну.

22. Теорія вищої нервової діяльності. Роль І.М.Сєченова і І.П.Павлова в розвитку теорії ВНД. Поясніть суть принципів детермінізму, єдності аналізу і синтезу, структурності.

23. Теорія І.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності. Типологічні особливості ВНД дітей і підлітків. Доведіть залежність формування типологічних особливостей від соціальних факторів, процесів виховання і навчання.

24. Шкільна зрілість, її критерії та методика визначення.

25. Дайте порівняльну характеристику безумовних і умовних рефлексів. Поясніть механізм формування умовного рефлексу. Де і як в професійній діяльності використаєте ці знання?

26. Гігієнічні вимоги до організації літнього відпочинку дітей. Режим дня в літніх оздоровчих закладах.

27. Біологічне значення і фізіологічні основи емоцій. Вікові особливості емоційних реакцій. Емоційний стрес.

28. Динамічний стереотип, механізм його формування. Де і як в професійній діяльності використаєте ці знання?

29. Гігієнічні вимоги до організації уроків письма і читання. Вимоги до використання технічних засобів навчання ( радіо, кіно- та відеоматеріалів, ін.).

30. Нейрофізіологічні і морфологічні основи мови. Розвиток мови у дітей. Значення мовних стереотипів для розвитку мови.

31. Гігієнічні вимоги до організації сну дітей.

32. Гігієнічні вимоги до розкладу уроків, перерв, проведення контрольних робіт і іспитів.

33. Гальмування в процесах ВНД. Його види і механізм.

34. Гігієнічні вимоги до природного і штучного освітлення. Нормативи зовнішнього оформлення підручників, книг для читання , навчальних і наочних посібників для учнів 1-4 класів.

35. Гігієнічні вимоги до організації куточка школяра в сім’ї.

36. Світлозаломлюючий апарат ока. Акомодація, рефракція, гострота зору.

37. Порушення зору ( короткозорість, далекозорість, косоокість ) і їх профілактика.

38. Значення і загальний план будови шкірної, рухової, нюхової, смакової і вестибулярної сенсорних систем. Особливості їх функціонування у дітей різного віку.

39. Структурна організація, значення і класифікація сенсорних систем. Методи їх вивчення. Взаємодія сенсорних систем.

40. Гігієна слуху дитини. Боротьба з шумом у школі.

41. Кольоровий зір. Адаптація в зоровій сенсорній системі.

42. Світлова і кольорова чутливість у дітей різного віку. Заходи, спрямовані на підвищення чутливості до розрізнення кольорів: екскурсії в природу, відвідування картинних галерей. Значення уроків малювання і креслення для розвитку функцій зорового аналізатора.

43. Зорова сенсорна система. Будова ока. Механізм ото рецепції.

44. Гігієнічні вимоги до організації музичних занять і уроків співів.

45. Слухова сенсорна система, її будова і значення. Механізм передачі і сприйняття звуку.

46. Гігієнічні вимоги до зорової сенсорної системи.

47. Постава. Типи деформацій постави, їх профілактика. Де і як в професійній діяльності використаєте ці знання?

48. Гігієнічні вимоги до організації трудового навчання і роботи на пришкільній ділянці. Профілактика травматизму. Перша допомога при травмах.

49. Механізм м’язового скорочення. Динамічна і статична робота м’язів. Вікові зміни м’язів.

50. Гіподинамія та її негативний вплив на організм дітей. Фізіологічне обґрунтування різних видів занять фізичною культурою ( ранкова гімнастика, фізкультпаузи, уроки фізкультури, туристичні походи).

51. Будова скелетних м’язів. Мікроструктура м’язових волокон. Основні групи скелетних м’язів, їх функціональне значення.

52. Будова опорно-рухового апарату і його значення. Хімічний склад і будова кісток. З’єднання кісток. Будова скелета голови, тулуба, кінцівок.

53. Гігієнічні вимоги до обладнання навчальних приміщень: до парт, столів, стільців, інструментів, навчально-письмового приладдя.

54. Порушення ВНД (негативізм, дитячі страхи, неврози, енурез) та їх профілактика.

55. Ендокринні залози. Гормони. Порівняйте нервову і гуморальну регуляцію функцій.

56. Статеві залози. Фізіолого-гігієнічні основи статевого виховання.

57. Гіпофіз. Щитовидна залоза. Їх вплив на ріст і розвиток організму.

58. Обмін речовин, його етапи і значення. Анаболітичні і катаболітичні процеси. Азотистий баланс.

59. Основний обмін. Анаеробно-аеробні процеси енергозабезпечення.

60. Вітаміни, їх характеристика. Авітамінози, гіповітамінози, гіпервітамінози.

61. Фізіологічні механізми теплорегуляції, їх вікові особливості.

62. Система кровообігу. Будова серця. Серцевий цикл.

63. Правила надання першої допомоги при непритомності і кровотечах.

64. Основи гемодинаміки. Рух крові по судинах.

65. Імунні властивості крові. Алергія і анафілаксія. СНІД та його профілактика. Де і як в професійній діяльності використаєте ці знання?

66. Короткі відомості про захворювання дітей і підлітків і їх профілактика. Доведіть необхідність знання причин, ознак і заходів профілактики дитячих хвороб для вчителя початкової школи.

67. Регуляція кровообігу і робота серця, їх вікові особливості.

68. Кров, її склад і властивості. Групи крові.

69. Будова і значення системи органів дихання.

70. Вплив стану земельної ділянки школи на мікроклімат шкільних приміщень. Боротьба з пилом в шкільному приміщенні.

71. Температурний режим в приміщеннях школи. Організація провітрювання. Гігієнічні вимоги до опалення.

72. Гігієна дихання. Значення дихання через ніс. Виховання навичок правильного дихання у дітей і підлітків.

73. Поняття про мікроклімат. Природна і штучна вентиляція.

74. Механізм регуляції дихання.

75. Механізм вдиху і видиху. Механізм газообміну.

76. Гігієна харчування. Норми і режим харчування дітей і підлітків.

77. Водозабезпечення шкіл і таборів літнього відпочинку дітей. Гігієнічні вимоги до організації харчування під час виконання сільськогосподарських робіт, екскурсій і походів.

78. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Всмоктування.

79. Виховання гігієнічних навичок, пов’язаних з прийманням їжі.

80. Значення і будова органів травлення. Методи дослідження процесів травлення. Зуби молочні і постійні, їх ріст і розвиток.

81. Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання продуктів і приготування їжі. Харчові отруєння і їх профілактика. Перша допомога при харчових отруєннях.

82. Значення, будова і вікові особливості органів виділення.

83. Догляд за шкірою, волоссям, нігтями. Профілактика шкірних захворювань, обморожень, опіків, теплового і сонячного ударів. Перша допомога при отриманні обморожень, опіків, тепловому і сонячному ударі.

84. Виховання гігієнічних навичок по догляду за шкірою, одягом, взуттям. Гігієнічні вимоги до одягу і взуття в залежності від сезонів року, стану погоди.

85. Будова, функції та вікові зміни шкіри людини.

86. Позакласна і позашкільна санітарно-освітня робота з дітьми. Санітарні пости. Самообслуговування.

87. Гігієнічне виховання і санітарно-освітня робота з учнями, техперсоналом школи, батьками учнів. Форми і методи цієї роботи.

88. Поняття про загальний адаптаційний синдром та його стадії.

89. Природжені механізми регуляції поведінки. Безумовні рефлекси. Інстинкти.

90. Набуті механізми регуляції поведінки. Умовні рефлекси. Імпринтинг.

Міністерство освіти і науки України

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

Практичні завдання

до білетів для екзамену з навчальної дисципліни

« Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку»


для спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

(111,112,113 групи)
Затверджено

на засіданні циклової комісії.

Протокол № 11 від 14.04.2014р.

Голова циклової комісії ____ С. В. Приходько

м. Лебедин

Завдання №1. Проведіть вимірювання зросту, маси тіла, окружності грудної

клітки. Визначте величину екскурсії грудної клітки.


Завдання №2. Визначте силу м’язів кисті.
Завдання №3. Визначте витривалість м’язів до статичної і динамічної

роботи.
Завдання №4. Визначте необхідну для вас групу парти.


Завдання №5. Визначте, до якої групи відноситься парта ( за вказівкою

викладача).


Завдання №6. Визначте властивий вам тип темпераменту.
Завдання №7. Визначте частоту пульсу пальпаторним методом у стані

спокою.
Завдання №8. Визначте величину артеріального тиску крові у людини

за методом Короткова.
Завдання №9. Визначте пульсовий тиск у людини.
Завдання №10. Визначте середній тиск у людини.
Завдання №11. Обчисліть систолічний об’єм крові (СОК) у стані спокою.
Завдання №12. Обчисліть хвилинний об’єм крові (ХОК) у стані спокою.
Завдання №13. Доведіть експериментально що кількість вуглекислого

газу ( СО2) у вдихуваному і видихуваному повітрі різна.


Завдання №14. Визначте світловий коефіцієнт у даному приміщенні.
Завдання №15. Визначте кут падіння світлових променів на вашому

робочому місці.


Завдання №16. Визначте коефіцієнт заглиблення в даному приміщенні.
Завдання №17. Визначте рівень освітлення вашого робочого місця без

використання спеціальних приладів.


Завдання №18. Визначте величину коефіцієнта вентиляції у даному

приміщенні.


Завдання №19. Обчисліть, скільки повітря потрібно учню за урок (45хв),

якщо за 1хв проходить 18 дихальних рухів, поглинаючи

кожний раз по 50 см3 повітря. Який об’єм кисню при цьому

залишається в організмі?


Завдання №20. Дайте гігієнічну оцінку розміщення меблів у даному

приміщенні.


Завдання №21. Проаналізуйте розклад уроків для учнів 1-го класу.
Завдання №22. Проаналізуйте розклад уроків для учнів 2-го класу.
Завдання №23. Проаналізуйте розклад уроків для учнів 3-го класу.
Завдання № 24. Проаналізуйте розклад уроків для учнів 4-го класу.
Завдання №25. Прогляньте примірне меню:

СНІДАНОК: суп рисовий, овочеве рагу, компот, хліб.

ОБІД: борщ, хліб, биточок з вермішеллю, кисіль, печиво.

ВЕЧЕРЯ: салат з огірків, котлета з греч. кашою, хліб, кефір.

Поясніть значення кожної страви.
Каталог: prihodkos -> attachments -> article
article -> Формування природничо-наукової компетентності студентів педагогічного училища майбутніх вчителів початкових класів приходько С. В
article -> Конспект лекцій з курсу Вікова фізіологія для студентів спеціальності 01010201 «Початкова освіта»
article -> Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фізіологія внд» для студентів спеціальності 01010601
article -> Вікова фізіологія (конспект лекцій) для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка»
article -> Робоча програма навчальної дисципліни «Вікова фізіологія» Напрям підготовки «Педагогічна освіта»
article -> Запитання до екзамену з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія» для студентів спеціальності 01020101 «Фізичне виховання»
article -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
article -> Запитання до білетів для екзамену з навчальної дисципліни «анатомія людини» для студентів спеціальності 01020101 «Фізичне виховання»

Скачати 109.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка