Аналіз впливу регуляторного актаСкачати 84.89 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір84.89 Kb.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту наказу Міністерства доходів і зборів України

„Про затвердження Порядку подання Повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів”

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до пункту 69.5 статті 69 глави 6 Розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2013 року № 404-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи”, порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах (далі – фінансові установи) до контролюючих органів, форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (Міністерством доходів і зборів України), за погодженням з відповідними державними органами, які регулюють діяльність фінансових установ.

На сьогодні діючим є Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2012 року № 426 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2012 року за № 613/20926 (далі – наказ №426).

Необхідно наказом Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів) затвердити новий Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, а також форму і зміст відповідних документів та перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.

Наказ № 426 має бути визнано таким, що втрачає чинність.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту наказу Міндоходів „Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів” (далі – Проект) є забезпечення реалізації:

норм статті 69 розділу ІІ Кодексу в частині визначення порядку подання фінансовими установами до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків та відкриття/закриття банками власних кореспондентських рахунків, форми і змісту повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах, переліку підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік;

положень Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг” та „Про електронний цифровий підпис” та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 зі змінами, у частині впровадження обміну повідомленнями про відкриття/закриття рахунків платників податків у електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів.3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Згідно з пунктом 69.5 статті 69 глави 6 Розділу ІІ Кодексу Міндоходів визначає порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, а також перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.

Отже, забезпечення зазначеної цілі державного регулювання можна досягти лише способом затвердження нового нормативно-правового акта, який визначить процедуру надання фінансовими установами до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

Незатвердження такого акта призведе до відсутності в контролюючих органах інформації про відкриття/закриття рахунків платників податків та неможливості практичного застосування норм статті 69 Кодексу.4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом встановлюється послідовність дій фінансових установ при наданні до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків та відкриття/закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також контролюючих органів при наданні до фінансових установ відповідних повідомлень про взяття рахунків платників податків на облік або відмову у взятті на облік у контролюючих органах.

Проектом визначено форми Повідомлень та перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки Проект розроблено виходячи із положень, визначених Кодексом, у разі прийняття регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети.

Негативними обставинами, які можуть впливати на виконання вимог акта, може бути ухилення фінансових установ від його виконання.

Для впровадження та виконання вимог акта контролюючими органами і фінансовими установами перешкоди відсутні.6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Реалізація регуляторного відомчого нормативно-правового акта відповідно до законодавства.

Забезпечення надходження достовірних даних про відкриття/закриття рахунків клієнтів – платників податків від фінансових установ до контролюючих органів шляхом електронного обміну інформацією.

Визначено:

порядок надання фінансовими установами повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків;

порядок надання фінансовій установі відповіді щодо взяття на облік / відмови у взятті на облік рахунку у контролюючому органі;

форму та зміст повідомлення відкриття/закриття рахунків платників податків;

перелік підстав для відмови у взятті рахунку на облік контролюючим органом


Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Узгодження інтересів фінансових установ і суб’єктів господарювання та держави.

Надання фінансовими установами повідомлень про відкриття/закриття рахунків суб’єктів господарювання в електронному вигляді скорочує строк взяття рахунків на облік у контролюючих органах до одного дняВитрати суб'єктів господарювання, в т.ч. фінансових установ, відсутні

Сфера інтересів громадян

Норми регуляторного акта відповідають сфері інтересів суб'єктів господарювання та не пов’язані зі сферою інтересів громадян

Витрати громадян відсутні

Прийняття Проекту забезпечить практичну реалізацію норм Кодексу у частині встановлення процедури надання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах до контролюючих органів.

Виконання вимог акта не передбачає додаткових витрат платників податків та контролюючих органів.


7. Строк чинності регуляторного акта

Пунктом 5 проекту наказу встановлено, що наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

При прийнятті регуляторного акта строк чинності не визначається.

Оскільки регуляторний акт є актом, розробленим відповідно до норм Кодексу, у разі внесення змін до Кодексу регуляторний акт має бути приведений у відповідність до таких змін.

Чинність регуляторного акта може бути припинена у зв’язку із змінами у нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу та належать до сфери правового регулювання цього наказу.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта, відповідає кількості платників податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах.

Оскільки наявність достовірної інформації щодо рахунків платників податків відіграє значну роль у податковому контролі, прийняття регуляторного акта опосередковано впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, у зв’язку із чим неможливо визначити розмір таких надходжень, пов’язаних саме із дією регуляторного акта.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог цього наказу, відсутні, оскільки суб'єкти господарювання не подають до контролюючих органів повідомлення про операції відкриття/закриття рахунків у фінансових установах.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий. З цією метою здійснюється підготовка листів, роз’яснень, методичних рекомендацій, статей у періодичному виданні „Вісник Міністерства доходів і зборів України”.

Результативність цього наказу характеризуватиметься надходженням достовірної інформації про відкриття/закриття рахунків платників податків від фінансових установ до контролюючих органів та, відповідно, забезпеченням повноти обліку рахунків платників податків у контролюючих органах.9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Для відстеження результативності регуляторного акта використовується інформація Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб. При цьому визначаються загальні статистичні показники щодо кількості відкритих та закритих рахунків платників податків.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями цих показників, що одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до 20 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності регуляторним актом, станом на 1 число такого місяця.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

За результатами кожного відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта, який не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання оприлюднюється на офіційному веб-порталі Міндоходів та не пізніше наступного робочого дня з дня його оприлюднення направляється до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
Заступник Міністра доходів і зборів України А.П. Ігнатов

Гірник 481-2001


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка