Аналіз роботи несолонського освітнього округу за 2016-2017 навчальний рікСкачати 90.13 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір90.13 Kb.
АНАЛІЗ РОБОТИ

НЕСОЛОНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У 2016 – 2017 навчальному році була розроблена модель структури управління округом та співпраці його суб’єктів з іншими закладами та установами в межах територіальної одиниці. Освітній округ знаходиться у Новоград-Волинському районі Житомирської області. До його складу входять такі суб’єкти: Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Поліянівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Варварівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Тупалецька ЗОШ І-ІІ ступенів, Несолонський дошкільний навчальний заклад. Тісно співпрацює округ з сільськими бібліотеками, будинками культури, РМЦ.

Кількість учнів освітнього округу – 241.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в межахосвітнього округу, координації навчально-виховних заходів суб’єктів округу, використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази було розроблено план роботи освітнього округу на 2017-2018 навчальний рік та визначено основні завдання, а саме:

- продовжити роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу та підвищення якості знань учнів в умовах реформування та гуманізації освіти в освітньому окрузі»:

- створення умов для саморозвитку та самореалізації обдарованих дітей;

- координація виховної роботи в межах округу;

- розвиток професійної культури і компетенції вчителя;

- створення ефективної освітньої системи, здатної надавати всім якісні освітні послуги, передбачені законодавством України;

- створення можливостей для постійного зростання педагогів та впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес.

Відповідно до завдань та розробленої програми діяльності освітнього округу на період до 2017 року, у 2016-2017 навчальному році здійснено :

1. Побудову навчально-виховного процесу з урахуванням проблемного питання;

2. Розробку методичних рекомендацій для класних керівників, вчителів-предметників, шкільних бібліотекарів, вихователів ДНЗ, керівників гуртків щодо впровадження компетентнісного підходу, спрямованого на забезпечення якісної освіти в межах округу;

3. Проведено консультації на базі опорної школи ( керівники ММО) для різних категорій педагогічних працівників стосовно практичного застосування даної проблеми;

4. Проведено предметні семінари-практикуми з досвіду реалізації навчально-методичної теми.

Керівником опорної школи укладено договір спільної діяльності між Несолонською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступеня та суб’єктами округу.Управління освітнім округом здійснювала Рада освітнього округу. До складу ради входили керівники закладів освітнього округу. Радою округу у 2016-2017 навчальному році було здійснено аналіз стану освітньої галузі в Несолонському освітньому окрузі, який включав : аналіз матеріальних чинників, навчально-матеріальну базу округу, ключові напрямки роботи округу.

Контроль за проведенням занять проводився адміністрацією шкіл. До здійснення внутрішньо шкільного контролю включається перевірка шкільної документації, перевірка календарних планів, відвідування і аналіз занять, вивчено роботу класних керівників шкіл освітнього округу. Проводилася діагностика і анкетування учнів шкіл округу та їх батьків з метою врахування результатів у плануванні роботи освітнього округу.

З метою створення оптимальної системи науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників у межах освітнього округу розроблена модель науково-методичної роботи. Її реалізація координуєтьсяметодичною радою округу ( керівник: Дмитерчук Н.В., заступником директора Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.. з навчально-виховної роботи ) .На розгляд ради у 2016-2017 навчальному році були винесені питання: затвердження плану роботи методичної ради Несолонського освітнього округу на новий навчальний рік, тематики спільного засідання педради суб’єктів освітнього округу; організація методичної роботи з педпрацівниками.

Робота усіх структурних методичних підрозділів здійснюється за відповідними планами.Система науково-методичної роботи освітнього округу в комплексі була спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, підвищення фахового рівня, впровадження нових педагогічних ідей, інноваційних технологій, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.


Провідною формою організації методичної роботи округу у 2016-2017 навчальному році були міжшкільні методичні об’єднання вчителів округу (8).   На шляху реалізації науково-методичної проблемної теми округу проведено таку роботу: для молодих та малодосвідчених педагогів округу організовано годину спілкування «Як стати успішним педагогом на старті професійної кар’єри»; надали індивідуальні та тематичні консультації «Самоосвітня діяльність як основа підвищення компетентності сучасного педагога»; «Педагогічна компетентність та пошук нових освітніх технологій»; розробили загальні рекомендації для педагогів щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

Науково-методична робота усіх суб’єктів округу здійснюється на діагностичній основі, з використанням моніторингових досліджень. Педагогічний моніторинг забезпечує безперервне відстеження професійної майстерності та творчого потенціалу педагогів, допомагає оптимально спланувати методичну роботу, вдосконалити її зміст і підвищити якість навчально-виховного процесу в цілому.

Педагогічна рада є органом колегіального управління освітнім округом. Тема засідання відображена в спільному плані роботи освітнього округу. З метою координації навчально-виховного процесу суб’єктів округу у 2016 -2017 навчальному році засідання проведено у березні 2017 року, де було розглянуто питання щодо удосконалення НВП й методичного забезпечення освітнього округу.Підвищення рівня професійної майстерності педагогів, якості навчально-виховного процесу, зацікавленість учнів у забезпеченні освітніх потреб є позитивним результатом тісної співпраці суб’єктів освітнього округу, реалізацією на практиці принципів наступності і послідовності у навчанні. Над розробкою подальших шляхів модернізації професійного розвитку педагога будемо працювати у новому навчальному році в умовах функціонування освітнього округу, тому що зростання педагогічної майстерності є кінцевою метою методичної роботи, а підвищення її якості та результативності є основним показником ефективності роботи в цілому.

Дляорганізаціїнавчально-виховногопроцесускладеноєдинийробочийнавчальний план суб’єктів округу, розроблено режим їх роботи. Навчальні заняття проводилися відповідно до розкладу. Робочі навчальні плани шкіл враховують профіль базової школи і передбачають надання освітніх послуг задля задоволення освітніх запитів учнів і батьків.

Навчально-виховний процес в ньому спрямований на розвиток творчої особистості у процесі науково-дослідницької роботи. Педагоги округу беруть активну участь у роботі МАН, співпрацюють з відповідними кафедрами ЖДУ ім. І.Франка. У 2016-2017 навчальному році працювала секція МАН: астрономія та астрофізика (астрономія – вчитель Петрук С.В.).

У зв’язку з тим, що модель функціонування округу передбачає організацію неперервної освіти дитини через створення системи заходів, які поєднують різні форми дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. У Несолонському освітньому округу вони орієнтувалися на освітні та професійні запити сучасності і пов’язували сьогоднішнє освітнє наповнення та майбутнє дитини.

Налагоджено взаємовідвідування занять і уроків вихователями і вчителями. Проводиться підготовка дітей до навчання в школі.Діє «Школа батьків майбутнього першокласника», на заняттях якої проводяться бесіди-навчання з батьками «Як підготувати дитину до школи?»

Важливе значення у системі роботиосвітнього округу має психологічний супровід.Створена модель психологічного супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання здійснюється за системно-цільовою програмою ( керівник: Тюрікова В.В., соціальний педагог Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.), яка має такі напрямки: діагностичний, консультаційний, корекційно-розвивальний та просвітницький. Для виконання поставлених завдань у 2016-2017 навчальному році були використані методики вивчення професійних намірів, планів та вираження інтересу за предметом праці старшокласників та рівень комунікативно-організаційних здібностей.Після проведення діагностичних досліджень з метою допомоги у виборі професій та виду діяльності були проведені профконсультації на теми: «Я в світі професії», «Значення вибору професії для суспільства і особистості».Після впровадження практичних занять з профорієнтації, де передбачалося використання інтерактивних методів навчання, в учнів з’явилася свідома мотивація вибору майбутньої професійної діяльності, що значно вплинуло на розвиток ціннісних життєвих орієнтацій.

Створення округу дало можливість розширити мережу гуртків, які працюють на базі Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.., збільшити відсоток охоплення позашкільною освітою учнів шкіл округу.Особлива увага приділялася гурткам спортивного спрямування, інформатики та гурткам художньо-естетичного напрямку.

Методична робота здійснюється на діагностичній основі, з використанням моніторингових досліджень. Педагогічний моніторинг забезпечує безперервне відстеження професійної майстерності та творчого потенціалу педагогів, допомагає оптимально спланувати методичну роботу, вдосконалити її зміст і підвищити якість навчально-виховного процесу в цілому.

Протягом року проведені окружні МО.

№ з/п

Методичне формування, категорія пед..працівників

Тема

Місце проведення

1

Вчителі суспільно-гуманітарного циклу

Підготовка переходу учнів з основної до старшої школи

Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТупалецькаЗОШ І-ІІ ступенів2

Вчителі початкових класів

Інформаційні технології в початковій школі

Варварівська ЗОШ І-ІІ ступенів

ТупалецькаЗОШ І-ІІ ступенів3

Вчителі природничо-математичного циклу

Розвиток логічного мислення на уроках природознавства, математики, фізики та біології

Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст.., Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст..

4

Вчителі творчої групи англійської мови

Підготовка дітей до ЗНО та ДПА

Тупалецька ЗОШ І-ІІ ст.., Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.

Всі методичні заходи проведені на високому професійному рівні. Під час роботи методичних формувань проведено презентації досвіду педагогів по впровадженню інноваційних технологій.

У межах освітнього округу здійснюється реалізація програми «Шкільний автобус»( Поліянівська ЗОШ І-ІІ ступеня,Тупалецька ЗОШ І-ІІ ступеня).

Навчання й виховання в Несолонському освітньому окрузі у 2016-2017 навчальному році здійснювалося в інтересах особистості дитини, суспільства, забезпечує охорону здоров'я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, розширення культурно-освітнього середовища школярів; їхня соціалізація шляхом залучення до роботи різних колективів. Змістовно проведено: презентацію шкіл – суб’єктів округу, поетичні конкурси ; Козацькі розваги між командами освітнього округу; спортивні змагання. Значною мірою є необхідним формування соціального, духовного здоров’я дітей, їх цілісного освітнього простору, тому позаурочний час учні займалися у спортивних гуртках, спортивній секції з футболу. У нас чудова бібліотека з фондом 8 тис. примірників та 6 найменуванням періодики, 1 комп’ютерний клас, доступ до мережі Інтернет, 1спортзал, 1 комбінована майстерня, 18 предметних кабінетів. Така чудова база сприяє самоосвіті учнів шкіл округу, задоволенню їх освітніх потреб, розвитку інтелекту учня.

У 2016-2017 навчальному році можна виділити такі позитивні аспекти діяльності освітнього округу:

- рівний доступ до якісної освіти в умовах профілізації старшої школи;

- створення умов для саморозвитку та самореалізації обдарованих дітей;

- інтегрування інноваційних, інтелектуальних, матеріальних ресурсів;

- координація виховної роботи в межах округу;

- розвиток професійної культури і компетенції вчителя;

-розширення культурно-освітнього середовища школярів; їхня соціалізація

шляхом залучення до роботи різних колективів;

- більші можливості забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії школяра шляхом об’єднання матеріально-технічного і кадрового потенціалу навчальних закладів округу.


ПРОПОЗИЦІЇ :

1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу та підвищення якості знань учнів в умовах реформування та гуманізації освітиспрямованого на здобуття якісної освіти в умовах освітнього округу».

Впродовж 2017-2018н.р.

2. Скласти плани роботи ради освітнього округу та методичної ради на 2017-2018 н.р.

До 20.08.2017року

3. Голові методичної ради освітнього округу Н.В. Дмитерчук:

1)Здійснити визначення рейтингу роботи педагогів, педагогічних колективів з реалізації проблемного питання та скласти рейтингову таблицю колективів освітнього округу.

До 25.05.2018 року.

2) Провести виставку «Творчі напрацювання педагогів Несолонського освітнього округу »

До 15 березня 2018 року.

3) Провести круглий стіл « Компетентність вчителя – запорука розвитку учня» з метою обміну досвідом в межах округу.

До 15 січня 2018 року3. Провеcти підсумкову педагогічну раду« Аналіз результатів впровадження та підведення підсумків роботи над науково-методичною проблемою».

До 01 травня 2018 року


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка