Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік


ІІ. Завдання на новий 2015-2016 навчальний рікСторінка2/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.98 Mb.
#7322
1   2   3   4

ІІ. Завдання на новий 2015-2016 навчальний рік
Враховуючи підсумки розвивально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – майбутніх громадян України та виховання патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника» .     Дошкільний навчальний заклад продовжує працювати за гуманітарно-естетичним та фізкультурно-оздоровчим пріоритетними напрямками, а також над формуванням позитивного іміджу ДНЗ.

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016н.р. від 20.05.2015р. №1/9-249», а також програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2014-2015н.р., ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2015/2016 навчальний рік.

1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного

підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та

дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками. 2. Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу. 3. Забезпечення цілісного підходу до формування мовно-мовленнєвої компетенції дошкільників, зокрема удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.

4. Продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності та

безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і

впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових підходів до змісту пропонованих дошкільникам знань, які включають її особистий, індивідуальний досвід взаємодії з навколишнім світом та результати попереднього навчання і виховання.

5. Реалізація Базового  компонента дошкільної освіти забезпечується програмами: - Українське дошкілля авт.-упоряд. Білан О.І., (лист МОНмолодьспорту України від 09.12.2011 №1/11-11601).    - Розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (доопрацьованої та доповненої), кер. Жеброковський Б.М. (затверджено наказом МОНмолодь спорту від 21.05.2012р. №604). 6. Продовжувати планувати навчально-освітню роботу з дітьми у 2015-2016 навчальному році:

а) комбінована форма - перспективно-календарне планування; б) за режимними моментами; в) блочно-тематична технологія (одна тема на тиждень).7. Надалі використовувати у роботі ДНЗ парціальні освітні програми: «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку М. Єфіменка, «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ, «Граючись вчимося. Англійська мова», корекційні програми для груп компенсуючого типу.

Інструктивно-нормативні документи, що регламентують планування роботи ДНЗ


 1. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-Ш (зі змінами)

 2. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 №305 (зі змінами).

 3. «Базовий компонент дошкільної освіти» (нова редакція) – 2012.

 4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» - 2012.

 5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (доопрацьована і доповнена) - 2012.

 6. «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах в 2012-13 навчальному році». Інструктивно-методичні рекомендації. Додаток до листа МОН молодьспорту України від 21.05.2012 №1/9 – 388.

 7. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист МОН України від 17.08.2005 №1/9 – 431.

 8. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України» наказ МОН України від 02.08.2005 №458.

 9. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист МОН України від 27.08.2004 №1/9 – 438.

 10. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист від 18.12.2000 №1/9 – 510.

 11. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 №1/9 – 153.

 12. Типове положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ МОН України від 06.10.2010 №930.

 13. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОН України (додаток до листа від 16.08.2010 №1/9 – 563.

 14. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р., схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №1721-р.

 15. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Від 17.05.2007р. №1/9 – 36.

 16. Про дотримання порядку прийому дітей в ДНЗ. Лист МОН молоді та спорту України від 25.05.11 №1/9-389.

 17. «Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї», затверджено наказом МОНМС України від 30.06.2011р. №714.

 18. Наказ МОНМСУ «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) дошкільного навчального закладу від 26.04.2011р. №398.

 19. Методичні рекомендації з планування розвитку загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів. Лист ПОІППО від 07.10.10 №1001.

 20. Типове положення про методичний кабінет ДНЗ, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11.10 № 1079.

 21. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 16 березня 2012р. №1/9-198.

 22. Конституція України.

 23. Конвенція «Про права дитини» - 1991.

 24. Закон України «Про освіту» - 1991.

 25. Національна доктрина розвитку освіти – 2002.

 26. Закон України «Про охорону дитинства» - 2001.

 27. Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття).

 28. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 н. р.» додаток до листа МНО України від 20.06.2013 №1/9-446.

 29. Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку. 1/9-499.

30. «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році» інструктивно-методичні рекомендації, додаток 1 до листа МОН України від 20.05.2015р. №1/9-249.

Ш. Методична робота з кадрами

№з/п

Зміст роботи

Термін

виконанняВідпові-дальний

Приміт-ка

1.

2.

3.4.

5.


6.

7.

8.Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогічних кадрів.

1. Внести корективи до перспективного плану курсової перепідготовки, подати заявку до відділу освіти на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів у 2015-2016 н.р. і довести його до відома працівників.


2. Забезпечити участь педагогів у міських методичних заходах (засіданнях, методичних об’єднань, семінарів,ознайомлення з перспективним досвідом).

3. Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:

- опрацювати програму розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та програму «Впевнений старт»(доопрацьовану та доповнену);

- Заслуховувати педагогів початківців по роботі з наставниками на педагогічних годинах та звіти педагогів з опрацьованої ними у межах самоосвіти методичної літератури;

- Надавати консультації педпрацівникам щодо самоосвіти;

- Скласти план-графік взаємовідвідування вихователями підсумкових інтегрованих занять за кожний квартал

4. Проводити огляд нормативних документів та новинок методичної літератури.

5. Надати методичні рекомендації

щодо проведення тематичного

блоку «Моє рідне місто» (з 14.09

по 18.09)

6. Забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників:

- уточнити перспективний план атестації педагогічних працівників;

- створити атестаційну комісію;

- видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації;

- провести засідання атестаційної комісії;

- вивчити систему роботи педагогів, які атестуються;

- провести творчий звіт вихователів, що атестуються;

- видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив.
6. Провести консультацію для вихователів на тему: «Календарне планування роботи з фізичного виховання дітей педагогами ясельних груп»
7. Провести педагогічний мінімум з помічниками вихователів:

«Організація чергувань по їдальні з дітьми дошкільного віку»


8. Систематично аналізувати якість педагогічного процесу та стан реалізації річних завдань ДНЗ під час педагогічних годин.
9. Створити творчу групу для роботи над пізнавальним довгостроковим проектом «Моя країна - Україна» та скласти план її роботи на навчальний рік.

10. Впорядкувати мікрокабінети у всіх вікових групах.

11. Взяти участь у міському ярмарку «Творчі сходинки освітян міста».
12. Провести підписку на методичні журнали.

Педагогічні години

1. «Про планування навчально- виховної роботи у дошкільному закладі на 2015-16 н.р.». програма розвитку дитини «Українське дошкілля» та програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»(доповнена та доопрацьована), парціальні програми, програми для груп компенсуючого типу. Затвердження плану гурткової роботи.


2. Огляд новинок методичної літератури, про підготовку до проведення групових та загальних батьківських зборів.
3. Опрацювання методичних рекомендацій та нормативних документів щодо атестації педагогічних кадрів. Вивчення мікроклімату в колективі шляхом спостереження та діагностування.
4. Заслухати педагогів початківців по роботі з наставниками та презентувати плани самоосвіти.

5. Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку, як педагогічна проблема сучасності.


6. Затвердження сценарію про підготовку та проведення «Осінніх свят».

7. Тестування «Перевірте свої професійні здібності».

8. Результати попереджувального контролю щодо планування освітньої роботи в групах.

9. Зміцнення здоровя ‘я дошкільнят засобами фізичного виховання

10. Затвердження сценарію і заходів щодо підготовки до проведення новорічного свята.
11. Огляд нормативних документів та новинок методичної літератури. Звіт педагогів про участь у міських методичних заходах.
12. Ділова гра з вихователями «Мас – медіа представляє» (патріотичне виховання з позицій Базового компонента дошкільної освіти, а саме розділів «Природа», «Люди», «Я сам».
13. Відео презентація «Використання нетрадиційних технік образотворчого мистецтва у роботі з дошкільниками»

14. Звіт педагогів про участь у міських методичних заходах. Огляд новинок методичної літератури.

15. Люди, які грають в ігри. Ігри, в які грають люди. (воркшоп)
16. Компетентність педагога – вимога сьогодення. (круглий стіл)
17. Коли я буваю жабою, а коли царівною. (дебати)
18. Інтеграція діяльності педагогів в аспекті корекції мовлення.
19. Мовленнєвий розвиток як спосіб зв’язку та вираження життєвих вражень.
20. Комунікативні танці-ігри.
21. Нові підходи до організації освітнього процесуз дітьми старшого дошкільного віку та їх якісна підготовка до школи
22. Обговорення участі педагогів у складанні проекту річного плану роботи ДНЗ на наступний навчальний рік.
Організаційні форми роботи
1. Семінар-практикум для

вихователів «Граматична

скарбничка ».

2. Семінар за історією вебінару https://www.youtube.

com/watch?v=qdFYj6ilCnw) «Вихователь як організатор мовленнєвої роботи з дошкільникамив»

3. Семінар – практикум для батьків

і вихователів :«Пізнавати світ

розумом і серцем» (за спадщиною

В.Сухомлинського);

4. Семінар для педагогів: «І чужого научаємось, і свого не цураємось...» (українські традиції в Монтессорі-середовищі);

5. Інтерактивний захід-презентація для педагогів, які атестуються: «Я майстер своєї справи»;

6. Тренінг: «Мистецтво

взаєморозуміння»

7. Семінар-практикум:

«Прищеплення цінностей –

завдання освіти чи родини? »;

8. Кейс - метод: «Емоційне розвантаження»;

Колективні перегляди
1. Моделюваня фрагментів занять

в логопедичній групі з

використанням електронно-

дидактичних посібників.


2.Тематичні заняття з ОБЖД

3.Участь педагогів, що

атестуються в «Декаді

педагогічних інновацій»

4. Мовленнєве заняття з застосуванням коректурних таблиць


5. Мовленнєві ігри - заняття з сухим басейном з дітьми раннього віку

Майстер-класи
Міні-проект за участю батьків і

дітей: «Оберіг моєї родини(лялька-Мотанка)»

(виготовлення ляльки- оберегу

разом з батьками та її

презентація на занятті)
Майстер-клас по застосуванню

елементів хореографії в роботі

музичного керівника
Розвага за участю батьків та дітей

старшого дошкільного віку «Супер

татусь»

Творча група
Створити творчу групу для роботи

над проектом «Моя країна -

Україна. Народні іграшки»

Мета: Формувати уявлення про

історичне минуле рідного краю,

про народні обереги та символи.

Ознайомлювати з народними

іграшками, способами їх

виготовлення.
Консультації

1. Перспективне та календарне планування навчально-виховного процесу згідно програм: «Українське дошкілля», Впевнений старт»(доопрацьованої та доповненої)


2. Консльтація щодо проведення тематичних тижнів у ДНЗ.
3. Психологічні особливості

розвитку дітей з порушенням ОРА

та їх адаптація до ДНЗ. (ортоп.гр.)
4. Навчання дошкільників

елементів самострахування під час

заняття фізичними вправами

5. Організація адаптаційного

періоду(логопед. гр.)
6. Методичні аспекти організації

роботи з безпеки життєдіяльності.


7. Консультація – відео «Заняття доктора педагогічних наук та професора Наталі Гавриш з навчально-методичним посібником «Вчимося розповідати. Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів».

https://www.youtube.

com/watch?v=AQ69jgSZu6A


8. Оптимізація взаємодії педагогів

з батьками з духовного і

патріотичного виховання

дошкільників.


9. Орієнтовна тематика видів

роботи щодо ознайомлення з

українською іграшкою для дітей

старшого дошкільного віку.


10. Види та методика проведення

мовленнєвих занять з

дошкільниками (грамота).
11. Методичні рекомендації щодо

організації діагностики музичного

розвитку дітей дошкільного віку.
12. Компетентність педагога-вимога сьогодення

13. Готовність до навчання у школі. Співпраця спеціалістів дошкільного закладу з вихователями(консультація)

14. Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період.


Педагогічні ради
І. « Новий навчальний рік на порозі ДНЗ».

1.Виконання рішень попередньої педради.


2.Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік.
3.Обговорення та затвердження програм, річного плану роботи на 2014-2015 н.р. Основні завдання педагогічного колективу.
4. Аналіз стану фізкультурно-оздоровчої роботи.

5. аналіз роботи щодо формування позитивного іміджу педагога.


II. Панорама організації роботи педколективу по охороні життя і збереженню здоров’я дошкільників (із залученням батьків).

1. Робота педагогічного колективу по забезпеченню системного

підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку;

2. Створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками;

3. Банк ідей по організації роботи з

безпеки життєдіяльності;

4. Анкета для учасників педагогічної ради.

III. Формування у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу.

Диспут

1. Виконання рішень попередньої педради .

2. Основи формування національної самосвідомості.

3. Підсумки тематичного контролю з громадянського виховання.

4. Народознавство- джерело національного духу.

IV. Формуємо мовно-мовленнєву компетентність дошкільників, удосконалюємо різні форми роботи з грамоти.

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Аналіз стану з розвитку зв’зного мовлення дітей в дошкільному закладі, та роботи з грамоти (за результатами тематичної перевірки);

3. Про особливості формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (доповідь) ;

4. Засоби та форми роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з дітьми раннього віку (з досвіду роботи )вих.;

5. Про інтерактивні методи навчання використання коректурних таблиць та асоціативних карток для стимулювання мовленнєвої активності дошкільників , робота з грамоти ( з досвіду роботи)


6. Презентація дидактичних, розвивальних ігор та методичних посібників, спрямованих на розвиток мовленнєвої активності.

7. Про стан готовності до літнього періоду, та написання плану на літній оздоровчий період;

8. Аналіз роботи щодо формування позитивного іміджу педагога упродовж навчального року.

9. Обговорення пріоритетних завдань роботи дошкільного навчального закладу на 2016-2017

навчальний рік.


06.09.

згідно плану роботи міського метод.каб.

протягом року

кожний квартал

постійно

кожний квартал

згідно з планом педгодин

серпень


до 20 вересня 2015р

10 жовтня 2015р.

до 15 березня 2016р.

до 5 квітня 2016р.

6 жовтня

15жовтня


щомісяця –вівторок четвертого тижня

жовтень


до 01 жовтня

травень


до 20.09.2015р

вересень

вересень
вересень

жовтень


жовтень

жовтень

жовтень

листопад


листопад

грудень

грудень

січень


січень

лютий

лютий

березень


березень

квітень


квітень

травень
травень

травень

жовтеньгрудень
березень

листопад


квітень
за планом

практично-го психолога


травень

грудень


листопад

лютий


квітень

квітень


січень

лютий

травень

на протязі навчально-го рокувересень

вересень


вересень

жовтень


жовтень

листопад


грудень

січень


лютий

березень


квітень

квітень

травень

травень


серпень

листопад


лютий

квітень


завідувач

ДНЗ,


методист

завідувач ДНЗ, методист

педпраців-ники ДНЗ

молоді педагоги, вихователі

завідувач ДНЗ, методист

методист


вихователь-методист

завідувач ДНЗ, методист

завідувач ДНЗ

завідувач ДНЗ

атестаційна комісія, вихователь-методист

завідувач ДНЗ

вихователь-методист

вихователь-методист

завідувач ДНЗ, методист

вихователь-методист

вихователі груп

педколек-тив

вихователь-методист

завідувач ДНЗ

вихователь-методист

вихователь-методист


завідувач ДНЗ

вихователь-методист

молоді педагоги


вихователь-методист

музичні керівники

методист, практичний психолог
завідувач ДНЗ

вихователь-методист


інструктор з фізкульт.

методист


музичні керівники

вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист
педагоги

практичний психолог


вихователь-методист
практичний психолог
учитель-логопед
Цуркан Т.В.

Калайтан Г.О.

педагоги старших груп

методист


учитель-логопед

методист
методист, психолог


методист, вихователі ясельних груп
педагоги які атестуються
методист

психолог

учитель-логопед

педагоги усіх вікових груп


педагоги що атестуються

Стеценко Г.І.

Глушко Н.В.

Рожковська І.М.

Калайтан Г.О.

старші групи

завідувач

ДНЗ, методист

вихователь-методист
вихователь-методист
практичний психолог

інструктор з фізкультури


практичний психолог


вихователь-методист
вихователь-

методист


вихователь-методист

вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист

практичний психолог

вихователь-методист, практичний психолог

вихователь-методист

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

педагоги, медичні сестри


завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

педагоги


завідувач ДНЗ
вихователь-методист

учитель- логопед

вихователі

ясельних груп


педагоги

старших груп


всі педагоги

медична сестра старша, завідувач ДНЗ, методист


завідувач ДНЗ
ІV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітейп/п


предмет контролю

вид контролю

форма

узаг-я

розгляд

результів

група

термін викон-я

1.

2.


3.
4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.

13.


Про організацію методичної роботи в 2015-16 н. р.

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу.
Готовність груп до нового навчального року.

Організація роботи в ДНЗ з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. «Школи сприяння здоров’ю»


Стан ведення ділової документації вихователів, вчителя-логопеда, практичного психолога, музичного керівника, інструктора з фізичної культури.
Медико - педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури.
Формування патріотизму –

ціннісного ставлення до рідної землі, українського народу


Готовність працівників до робочого дня.

Виконання вимог режиму дня.

Аналіз стану організації та методики проведення мовленнєвих занять з дошкільниками
Про підсумки корекційної роботи з дітьми в групах компенсуючого типу.
Засвоєння дітьми знань,умінь, навичок відповідно до вимог програми «Українське дошкілля»
Аналіз організації та проведення гурткової роботи


оперативний

оперативний
тематичний
тематичний

попереджува-льний

оперативний

тематичний


попереджув.

оперативний

тематичний


вибірковий

вибірковий

вибірковий


наказ


наказ
картки аналізу

довід.


наказ

картки


аналізу

картки аналізу


довід.

картки аналізу

картки аналізу


довідка

наказ

діагносту-вання


рекомен-дації


нарада при завідувачу

нарада при завідувачу

нарада при завідувачу


до педради,

нарада при завідувачу
індивід.

бесіди з педагога-ми

нарада при з

завідувачу

до педради

індивід. бесіди з педаго

гами
нарада при завідувачу

до редради

нарада при завідувачу
до педгодини

до метод годинивсі


всі
всі
всі

всі


всі

всі

всі

всі


всі

всі


стар.

гр.

кер. гурт.

вересе-нь


вересе-нь

жовте-нь


листо-пад

груде-нь


протяг. року

лютий

протя-гом року

протя-гом року

квітень

квіте-нь
траве-нь


траве-нь


Каталог: metodist
metodist -> Інклюзивна освіта: основні положення Інклюзія
metodist -> Міністерство освіти і науки України Донецький обласний гірничий технікум ім. Є. Т. Абакумова
metodist -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області На допомогу методисту Порадник
metodist -> Программа "Дети России"
metodist -> Інформація про книжкові ресурси (методичні поради) Надвірна 2016 Виставкова діяльність як інформація про книжкові ресурси: методичні поради / Надвірнянська црб; уклад. М. Кушнерчук Надвірна, 2016. 21 с
metodist -> Інформація про книжкові ресурси (методичні поради) Надвірна 2016 Виставкова діяльність як інформація про книжкові ресурси: методичні поради / Надвірнянська црб; уклад. М. Кушнерчук Надвірна, 2016. 21 с
metodist -> Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
metodist -> Урок (поради педагогам) Розробила: Мелешкова Л.І. методист
metodist -> Урок дослідження з використанням ікт зарубіжна література. 8 клас Матеріали схвалені
metodist -> Критерії оцінювання та відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 клас 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка