Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік



Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.98 Mb.
#7322
  1   2   3   4


Аналіз роботи дошкільного

навчального закладу

за 2014-2015 навчальний рік
Дошкільний навчальний заклад №11 «Теремок», підпорядкований міському відділу освіти Миргородської міської ради, комбінованого типу з плавальним басейном розташований по вул. Старосвітській, 20-а, в типовому приміщенні, розрахованому на 199 місць для дітей віком від 1 року до 6 (7) років.

Пріоритетним напрямком діяльності ДНЗ являється фізкультурно-оздоровча робота, формування у дітей свідомого ставлення до свого здоров’я та виконання завдань, передбачених Планом розвитку дошкільного навчального закладу на 2011-2015 рр.

У дошкільному закладі протягом навчального року працювало 12 груп, в яких виховувалося - 301 дитина, зокрема:


  • 4 групи для дітей перед дошкільного віку (ясельні);

  • 8 груп для дітей дошкільного віку (садові);

  • в тому числі 2 групи компенсуючого типу для дітей з:

- порушенням опорно-рухового апарату;

- фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

- кабінет завідувача;

- методичний кабінет;

- музична, танцювальна, спортивна зала;

- кабінет практичного психолога та учителя логопеда;

- медичний кабінет;

- ізолятор;

- кабінет бухгалтера;

- кабінет каштеляної;

- кабінет завідувача господарства та комірника.

Заклад працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (доопрацьованої та доповненої), новим Базовим компонентом. У роботі дошкільного закладу використовуються парціальні освітні програми: «Казкова фізкультура» М. Єфименка та програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі, автор: О.Березіна, О. Гніровська, Т.Линник - «Грайлик», «Граючись вчимося. Англійська мова». У своїй роботі педагоги використовують традиційні методики та інноваційні технології: В.Сухомлинського, С. Русової, Л.Фесюкової, О.Л. Кононко, Н.В. Гавриш, розвивальні ігри Нікітіних, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, пошуково – дослідницьку діяльність, методику раннього інтелектуального розвитку дитини за Г. Доманом, ТРВЗ, елементи методики В.Едигея, мнемотехніку, коректурні таблиці , елементи арт–техніки, кольоротерапії, казкотерапії, основи проектних технологій тощо.

Це дає можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвинутість, креативність, самостійність, незалежність, самодостатність.

В садочку створені всі умови для всебічного розвитку дітей. Матеріальна база задовільна, вона постійно поповнюється і вдосконалюється.

Протягом навчального року за рахунок батьківських коштів в спальних кімнатах молодших груп «Гвоздичка», «Дзвіночок», замінено лінолеум. В логопедичній групі «Ялинка» замінено лінолеум в груповій та в роздягальній кімнаті. В групах раннього віку «Берізка», «Ромашка» придбані меблі для куточку природи , в ортопедичній групі «Тюльпан» теж виготовлено сучасний багатофункціональний куточок природи. У групі «Гвоздичка», молодшого дошкільного віку, придбано комплексну шафу для методичних посібників. Сучасні, багатофункціональні дитячі меблі мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у ДНЗ. В групі раннього віку «Вишенька» встановлено нові зони розвивально-предметного середовища. У коридорах замінено лавки для сидіння та одягання дітей на сучасні – 4шт.

У групі «Тополька» у роздягальній кімнаті виготовлено дерев’яні полички для взуття. У методичному кабінеті і на одній сходовій клітці зроблено підвісну стелю, а також ремонт коридору. На протязі навчального року робився поточний ремонт технічного і кухонного обладнання.

Педагогічний колектив приділяє значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного закладу.

За бюджетні кошти зроблено ремонт труб водопостачання.

Було придбаноно спортивне обладнання для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи – 10 батутів.

На спонсорські кошти куплені напольні декорації для театралізованої діяльності дошкільнят.

У 2014/2015 навчальному році ігрові майданчики дошкільного закладу було поновлено ігровим обладнанням, обладнанням для ігор з піском та водою. На території дошкільного навчального закладу для спостережень за дикорослими рослинами висаджуються нові рослини, облаштовані квітники.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає

санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

Постійно оновлюється предметно-ігрове середовище в групах.

Зібрано і виготовлено відповідний демонстраційний і роздатковий матеріал з різних розділів програм: «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» (доопрацьованої та доповненої), що дає можливість систематично використовувати його при проведенні занять та індивідуальної роботи з дітьми.

В ДНЗ№11 створені відповідні умови щодо забезпечення життєдіяльності учасників освітнього процесу. На належному рівні ведеться робота з охорони праці.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю. З дітьми працює 26 педагогічних працівників, з них:



  • повна вища освіта – 21 осіб;

  • неповна вища – 5 осіб.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року No 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року No1255 -18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи по організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ПОІППО ім. М.Остроградського - 6 осіб. З них: вихователі Минка Н.В., Стеценко Г.І., учитель- логопед КороленкоТ.П., вихователь-методист Саличіна С.О., практичний психолог Таран Л.А., завідувач ДНЗ Ботвіновська О.В.

У 2014 -2015 навчальному році атестувалось 2 осіб. За результатами

атестації учителю- логопеду: Короленко Т.П.., підтверджено кваліфікаційну категорію -«спеціаліст вищої категорії», вихователю-методисту Саличіній С.О. присвоєно кваліфікаційну категорію - «спеціаліст другої категорії».

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році, що розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для застосування в освітній роботі з дітьми, публікацій у фахових періодичних виданнях та на сайтах.

Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи міста згідно наказу по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами».

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач Ботвіновська О.В., яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Переважна більшість з них – кадрові -37%, організаційного та іншого характеру -21%, за підсумками педагогічної діяльності –15%, на виконання законодавчих та нормативних документів –27%. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми нарад при завідувачу.

Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі на 2014-2015 н.р. було визначено річним планом роботи, головною методичною метою якого було: : «Виховання у дітей дошкільного віку гуманістичних ціннісних орієнтацій в умовах переоцінки системи цінностей і способу життя людей та формування різнобічно розвиненої, духовно багатої та патріотично налаштованої особистості, починаючи з раннього дитинства через реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (доопрацьованої і доповненої)».

Виходячи з цього, основними завданнями на 2014-15 н. р. вважалося наступне:

1. Продовжувати роботу з економічного виховання, спрямувавши спільні зусилля педагогічного колективу та батьків на те, щоб через економічне виховання розвивати творчий потенціал кожної дитини, адаптувати її до життя в сучасному світі, навчати їх мислити і діяти за законами економіки.

2. Значення емоційного благополуччя для успішної соціалізації особистості засобами театралізованої діяльності.

3. Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

4. Забезпечення безпечного перебування дітей у довкіллі, створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості, підготовки дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями. сприяти соціалізації особистості, мотиваційній готовності до навчання в школі. 5. Здійснювати освітній процес у групах раннього, молодшого та середнього дошкільного віку за програмою “Українське дошкілля” та програмою “Впевнений старт” у групах старшого дошкільного віку,

продовжувати планувати навчально-освітню роботу з дітьми у 2014- 15н.р. а) комбінована форма - перспективно-календарне планування; б) за режимними моментами; в) блочно-тематична технологія(одна тема на тиждень).

Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови:

- Проводилися педагогічні години, засідання творчої групи, педради, роботу яких було спрямовано на вирішення питань виховання самостійної та відповідальної особистості дошкільника у особистісно-орієнтованій виховній системі;

- Згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості

створені розвивальні середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

- Інтерактивна гра «Формування первинного економічного досвіду дошкільників (педагогічна майстерня з економіки)» (вихователь –методист Саличіна С.О.);

- Інтерактивний захід-презентація для педагогів, які атестуються «Фестиваль планет країни дошколярія» (педагоги які атестувалися);

Семінар-практикум «Розвиток компетентності дошкільників за допомогою казки, мистецтво працювати з казкою, нетрадиційна робота з казкою» (вихователь-методист);

Тренінг «Попередження насильства, жорстокості в родині та дошкільному закладі» (практичний психолог Таран Л.А.);

майстер –класи «заняття з економічної освіти у старшій групі «Конвалія» (вихователь Синящок Л.В.); «Казка, як спосіб розвитку міжкультурної компетенції, показ настільного театру із солоного тіста» (вихователь Маляр Л.О.); «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності» ( Вихователь Стеценко Г.І.).

На колективних переглядах свої наробки представили:

Вороніна Н.В. - інструктор з фізкультури, вихователі: Коваленко С.І., Стешенко Ю.С., Рожковська І.М., учитель логопед Короленко Т.П.

-З метою підвищення у педагогів мотивації до отримання знань, умінь і

навичок у галузі ІКТ вихователем –методистом Саличіною С. О. було проведено систему навчальних семінарів з використанням мультимедійної презентації.

- Протягом навчального року з метою пошуку нових форм і методів роботи у дошкільному закладі працювала творча група «Театр дітям» .

- З метою профілактики емоційного вигорання педагогів, психологічного

супроводу педагогів, практичним психологом Таран Л.А., проведено

тренінг «Подорож до міста педагогів», групову консультацію «Психологічні

умови довіри і взаємодії вихователів і батьків», семінар–практикум

«Душі людської доброта».

Протягом навчального року в дошкільному закладі велася психологічна просвіта педагогів та батьків.

Робота в ній була спрямована на те, щоб допомогти педагогу краще пізнати

самого себе як особистість: виробити індивідуальний стиль діяльності;

навчитися краще розуміти своїх колег і батьків, з якими доводиться вступати у спілкування з приводу навчання і виховання дітей; навчання правильної поведінки у ситуаціях міжособистісного спілкування.

Практичним психологом організовувались групи зустрічей. Основна мета

-усвідомлення і реалізація того потенціалу та інтелектуального розвитку,

який закладений в кожній особистості.

Спільно з вихователем-методистом було підготовлено та проведено семінар

–практикум для педагогів та батьків з використанням мультимедійної презентації «Мудрість батьківської любові».

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених

упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив ДНЗ протягом 2014 -2015н. р. впроваджував у практику ефективні навчально –методичні системи, застосовував нетрадиційні підходи до роботи з батьками, впроваджував інноваційні форми навчально –виховної роботи, реалізовував різноманітні проекти та авторські програми.

Протягом поточного року дошкільний навчальний заклад тісно співпрацював з СЗОШ №5. Проводилися батьківські збори за присутністю вчителів початкових класів, відвідувалися уроки та заняття, вчителі познайомилися з програмою «Українське дошкілля», був проведений педагогічний консиліум «Щоб дитина не загубилася у школі», були проведені екскурсії з дітьми старших груп по території школи, у бібліотеку, дошкільнята були присутніми на святі першого та останнього дзвоника.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в

умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки:

Англійська мова. За програмою «Граючись вчимося» (вихователь Стешенко Ю.С.);

Ляльковий театр «Рукавичка» (музичний керівник Калайтан Г.О.);

 Гурток танцювальної ритміки (музичний керівник Калайтан Г.О.);

 Гурток степ-аеробіки (інструктор з фізкультури Вороніна Н.В.).

Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого

дошкільного віку, що відвідували гуртки мають достатній рівень креативності.

Протягом 2014–2015 навчального року дошкільний навчальний заклад

приймав активну участь в усіх міських, обласних заходах, з метою

розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і

методів роботи.

У 2015 році наш ДНЗ брав участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт дошкільного закладу, де отримав почесне перше місце по Полтавській області та третє місце по Україні, був нагороджений дипломом.

Інструктор з фізкультури Вороніна Н.В. була керівником «Школи педагогічної майстерності для фізінструкторів ДНЗ міста», розробила методичні рекомендації до кожного засідання школи.



Проведено семінар для вихователів дошкільних закладів міста «Розвиток творчих здібностей дошкільника засобами театрального мистецтва. Театралізована дизайн-діяльність», де було показано використання різних видів театрів у роботі з дітьми; У лютому 2015 року практичний психолог Таран Л.А. ділилася досвідом роботи на міському методичному об’єднанні практичних психологів «Морально-етичне виховання дошкільників засобами казкотерапії», у ході якого психологи дошкільних закладів та вихователі відпрацювали навики формування таких цінностей, як «добро» і «зло» практично; Проведено семінар для учителів-логопедів дошкільних закладів міста на тему: «Скоромовки для виправлення вад звуковимови», методична скарбничка учителя-логопеда, де було показано відео-презентацію по даній темі, та надані практичні рекомендації учителем-логопедом . В травні свої напрацювання учитель-логопед Короленко Т.П. представила на ярмарці педтехнологій «Творчі сходинки освітян міста» по темах: - «Скоромовки і чистомовки для виправлення вад звуковимови у дошкільників»; - «Використання самомасажу з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку »; - «Робота з батьками в логопедичній групі». Та нагороджена грамотою відділу освіти за кращі методичні розробки. Тетяна Петрівна брала участь у педагогічних читаннях присвячених з нагоди Дня дошкілля та презентувала доповідь «Педагоги-новатори Богуш А.М. та Гавриш Н.В.» За результатами вивчення освітньо -виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей. Психологічну службу ДНЗ №11 «Теремок» представляє практичний психолог I категорії Таран Людмила Анатоліївна. Згідно з планом роботи на 2014-2015 навчальний рік, практичним психологом було проведено: діагностику емоційного стану дітей (в рамках контролю за адаптацією); психодіагностичне обстеження готовності до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій; вивчення індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей до різних видів діяльності з метою виявлення обдарованих дітей та забезпечення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі; групові та індивідуальні психокорекційні заняття для дітей з проблемами в особистісній та пізнавальній сферах; розроблено ряд рекомендацій та надано практичну допомогу вихователям у забезпеченні емоційного комфорту дітей у групі; з метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи з батьками: - групові та індивідуальні бесіди і консультації; - виступи на батьківських зборах. Протягом березня –травня 2015 року практичним психологом було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі. Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу -синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення). Узагальнені результати психологічного обстеження дітей старшого дошкільного віку та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» свідчать, що кількість дітей, які мають високий рівень учбової мотивації зросла на 9 %, що дає підстави зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи з формування шкільної мотивації. Рівень розвитку уваги збільшився, у порівнянні з попереднім роком на 7 %.Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. Цьому сприяла методична робота з педагогами (консультації, педагогічні ради), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації. З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Так, як наш ДНЗ «Школа сприяння здоров’ю» увесь фізкультурно -оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

З метою створення позитивної емоційної атмосфери у дошкільному закладі протягом навчального року інструктором з фізкультури

Вороніною Н.В. проводиться ранкова гімнастика під веселу музику.

Працюючи за програмою «Українське дошкілля», Ніна Віталіївна використовує нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: авторська методика з фізичного виховання М. Єфименка «Театр фізичного розвитку», «Казкова фізкультура»; адаптовані методики психофізичної гімнастики , дихальна гімнастика Г.Стрельникової, К.Бутейка; дотиковий масаж А.Уманської; «Мудри» - гімнастика для пальців, роботу на степ платформах, батутах, стретчінг, силові вправи, аеробіку, фітболи.

З дітьми старшого дошкільного віку інструктор з фізкультури Вороніна Н.В. проводить бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.

Батькам ДНЗ пропонує «Школу здорового способу життя», де вони можуть

отримати консультації фізичного керівника, психолога, вихователів, медичних працівників щодо фізичного та психологічного розвитку малюка.

Вороніна Н.В. активно залучає батьків до спільної співпраці. Батьки дітей средніх та старших груп із задоволенням приймають участь у спортивних змаганнях під час спортивних розваг та підсумкових занять з фізичної культури. У кожній віковій групі була організована робота по оздоровчо-профілактичній роботі, під час якої діти мають змогу повправлятися у різних видах та формах роботи з фізичного розвитку. Інструктором з фізкультури складений план роботи по оздоровчо-профілактичній роботі на рік.

У 2014-2015н.р. діти показали високий рівень з фізичного розвитку:

У 2013-2014н.р.- тестуванням охвачено 81,18%. Високі показники у 62% дітей, середні у 24%, низькі -13%.

У 2014- 2015 н. р. охвачено 95% дітей. Високі позники у 43%, середні -44%, низькі у 11%.

З метою підвищення рівня психолого -педагогічної культури батьків,

формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу приділяли

велику увагу:

 Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю,

вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення

диференційованого підходу до кожного вихованця;

 Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх

вікових групах;

Проведенню оздоровчо - пропагандистської роботи з батьками, а також

пропагандистської роботи з питань прав дитини;

 Особистісній діагностиці дітей та батьків з метою вивчення дитячо–

батьківських відносин з подальшою консультативно корекційною роботою;

З метою максимального охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною

освітою ДНЗ пропонує:

 тренінгові заняття з практичним психологом;

 консультації зі спеціалістами дошкільного закладу;

 участь дітей у гуртковій роботі;

 залучення до участі у святах та розвагах;

 забезпечення соціально-педагогічного патронату.

Традиційними у ДНЗ стали сумісні роботи педагогів, батьків і дітей за темами: «Посмішка моєї дитини», «Барвиста Осінь у нашому садочку», «Ляльку- мотанку робили для рідної дитини», «Дерево мого родоводу», «Писанковий дивограй», «Театр своїми руками».

Було відмічено адміністрацією ДНЗ активність педагогів нашого закладу за творчий підхід до професійної діяльності вихователів:

своєї роботи та за якісну організацію підсумкових родинних свят.

З метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи

з батьками: групові та індивідуальні бесіди і консультації; виступи на батьківських зборах за темами: «Як допомогти дитині звикнути до дитячого садка», «Що таке «шкільна зрілість»? Як підготувати дитину до школи», «Засоби ефективного спілкування з дитиною», консультування з питань сімейного виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного законодавства з метою формування батьківської відповідальності та запобігання насильству над дітьми. У батьківських

куточках висвітлювалися і піднімалися актуальні для батьків питання: «Сексуальне виховання у дзеркалі дитинства», «Дитяча агресивність –

що робити?», «Як виховувати обдаровану дитину?», «Сором’язливість, тривожність, страхи. Як допомогти дитині?», «Готовність до школи. Чому ми боїмося школи?» та інші.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям

допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, його забезпечують сестри медичні старші Перлова Н.М., Ляхно М.В. та лікар-педіатр із штату дитячої поліклініки ЦРБ Пахомова Л.М. В своїй роботі вони керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я України, освіти та науки України. В дошкільному навчальному закладі, відповідно вимог Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗ України, МОН України від 30 серпня 2005 р. № 432/496) обладнано і функціонує медичний блок (медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна, який в основному оснащений відповідним обладнанням лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги. Відповідно до ДСанПіН в дошкільному навчальному закладі забезпечені належні санітарні умови для перебування, виховання та навчання дітей. Будівля, ігрові майданчики та територія закладу утримуються в чистоті та порядку.

Медичні працівники здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, зокрема систематично проводяться медичні огляди дітей лікарем-педіатром та іншими спеціалістами. Профілактичні щеплення дітям проводяться, в дитячій поліклініці, згідно з календарем щеплень складеним сестрою медичною старшою, у порядку і в терміни встановлені МОЗ України. Далі про профілактичні щеплення та результати медичних оглядів фіксуються в картках (ф-26/о та ф-063/80). Постійно проводиться аналіз стану здоров’я дітей-визначаються групи здоров’я, та фізичний розвиток дітей. Ці показники враховуються під час проведення занять з фізичної культури, при організації рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірами ведеться листок здоров’я кожної дитини, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Систематично аналізуються захворюваність дітей, зокрема визначається індекс здоров’я та процент захворюваності, як по кожній віковій групі так і по дошкільному навчальному закладу в цілому. Так, індекс здоров’я у 2013-2014 р. склав 56,5%, у 2014-2015 р. 51% відповідно і процент захворюваності 44-49 %. Результати аналізу стану здоров’я дітей постійно розглядаються на нараді при завідувачу, доводиться до відома колективу, батьків. У 2014-2015 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становило 71 %. Досить високий процент відвідування дітьми дошкільного навчального закладу був у групах «Тюльпан», «Ялинка», «Полуничка», «Гвоздичка», «Малинка» (вихователі Сохацька С.О., Цуркан Т.В., Стешенко Ю.С., Якименко С.М., Коваленко С.І., Рожковська І.М.) Підсумки відвідування дітьми дошкільного навчального закладу розглядалися на нарадах при завідувачу. Проводився систематичний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів, дотриманням режиму дня та навчальних навантажень відповідно до віку дітей. Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводилися заміри моторної щільності та тренувального ефекту занять. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається в межах норми від 79 % до 95 %. Тренувальний ефект відповідає нормі у всіх вікових групах 139-157 уд/хв.

Систематично проводилася санітарно-просвітниціка робота з учасниками навчально-виховного процесу з питань медичного обладнання, це: гігієнічна підготовка працівників ДНЗ, випуск санбюлетнів, оформлення інформаційних куточків. З батьками вихованців проведені бесіди,лекції щодо профілактики травматизму, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєння рослинами і грибами та інші. В літній оздоровчий період сестри медичні старші контролювали: - дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; - стан обладнання інвентарю та забезпечували контроль: - дотримання розпорядку дня; - денний сон дітей відповідно до їхнього віку; - збалансоване, вітамінізоване харчування; - контроль за руховою активністю дітей; - дотримання впродовж дня повітряного та водного режимів; - дотримання вимог до одягу та взуття при перебуванні дітей у приміщеннях та на майданчиках; - дотримання санітарно-гігієнічних вимог на території закладу.

Харчування дітей в дошкільному закладі організовано відповідно з інструкцією «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі» затвердженої наказом МОЗ України від 17.04.2006 р №298/227 та довідковими матеріалами з питань харчування дітей дошкільного віку. Продукти для дитячого харчування в дошкільний заклад постачаються відповідно укладених договорів, якісні і завозяться транспортом постачальників. Всі продукти поступають із сертифікатами якості, гігієнічними висновками та виготовлені за ДСТУ та ГОСТ.

Виконання діючих норм харчування в певній мірі залежить від виділених коштів. Вартість харчування однієї дитини в день у 2015 році становить: ясла – 10,10 грн. ; сад – 13,65 грн. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. З основних продуктів норми виконуються в основному на 70%. Питання харчування дітей систематично розглядаються на нарадах при завідувачу, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Адміністративних стягнень з боку СЕС та зауважень у поточному навчальному році не було.

Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці».

Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо

створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму

учасників навчально-виховного процесу, планується робота зі створення

безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого

травматизму.

Працівниками закладу систематично проводилася робота з дітьми, що проживають в закріпленому мікрорайоні.

Відповідно до наказу міського відділу освіти від 06.06.2014 №35 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та наказу по ДНЗ від 04.06.2014р. № 58 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2014 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у закріпленому мікрорайоні та складено оновлені та доповнені списки.

Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань роботи дошкільного закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.

За результатами проведеного обліку дітей по мікрорайону охоплення їх дошкільною освітою становить 98% дітей 5-річного віку, 2% дітей 5-річного віку, не охоплених дошкільною освітою, знаходяться під соціально-педагогічним патронатом дошкільного закладу. Для батьків цих дітей було організовано роботу консультативного пункту, де вони могли отримати потрібну консультацію, ознайомитися з програмою, за якою навчаються діти, а діти залучалися до індивідуальних занять протягом року.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Громадський інспектор з охорони дитинства (практичний психолог ДНЗ №11 Таран Л.А.) постійно оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до відділу освіти та комісії у справах сім’ї, дітей та молоді. Також дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відому батьків і педагогів.

Річний план за 2014–2015 навчальний рік був реальним, дозволив досягти

поставлених цілей.

Проте в організації освітньо–виховного процесу в 2015-2016 навчальному році з урахуванням суспільно-політичної ситуації залишаються актуальними питання щодо виховання у дошкільників патріотичних почуттів, а також ставлення майбутніх громадян до долі своєї рідної землі, тому і на далі колектив ДНЗ буде працювати над удосконаленням форм і методів роботи з патріотичного виховання.

Залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю щодо

підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування

позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками. Необхідно продовжувати роботу з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

На часі виникло питання конкурентоспроможності дитсадка та формування позитивного іміджу дошкільного закладу та педагога шляхом розроблення оптимальної медіастратегії, формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.

Залишається актуальним питання зміцнення навчально-методичної та

матеріально-технічної бази дошкільного закладу, облаштування спортивного

майданчика сучасним обладнанням з метою активізації рухової активності та розвитку основних рухів дітей.

Потребує актуалізації питання щодо підвищення ефективності роботи з

мовленнєвого розвитку, а особливо звернути увагу на розвиток фонематичного слуху, увагу та вміння діяти за зразком, удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.

Необхідно продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності та

безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і

впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових підходів до змісту пропонованих дошкільникам знань, які включають її особистий, індивідуальний досвід взаємодії з навколишнім світом та результати попереднього навчання і виховання.



Каталог: metodist
metodist -> Інклюзивна освіта: основні положення Інклюзія
metodist -> Міністерство освіти і науки України Донецький обласний гірничий технікум ім. Є. Т. Абакумова
metodist -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області На допомогу методисту Порадник
metodist -> Программа "Дети России"
metodist -> Інформація про книжкові ресурси (методичні поради) Надвірна 2016 Виставкова діяльність як інформація про книжкові ресурси: методичні поради / Надвірнянська црб; уклад. М. Кушнерчук Надвірна, 2016. 21 с
metodist -> Інформація про книжкові ресурси (методичні поради) Надвірна 2016 Виставкова діяльність як інформація про книжкові ресурси: методичні поради / Надвірнянська црб; уклад. М. Кушнерчук Надвірна, 2016. 21 с
metodist -> Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
metodist -> Урок (поради педагогам) Розробила: Мелешкова Л.І. методист
metodist -> Урок дослідження з використанням ікт зарубіжна література. 8 клас Матеріали схвалені
metodist -> Критерії оцінювання та відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 клас 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка