Аналіз результатів діяльності Харківської гімназії №169 за підсумками 2012/2013 року, визначення цілей та завдань на 2013/2014 н рСторінка1/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3


Аналіз результатів діяльності Харківської гімназії № 169

за підсумками 2012/2013 року, визначення цілей та завдань на 2013/2014 н.р.
Відповідно до стратегічних цілей освіти, мети та завдань гімназії згідно з річним планом у 2012/2013 н.р. діяльність ХГ № 169 було сплановано за напрямками:

 • вдосконалення системи наскрізно-адаптивного навчальним закладом;

 • організація та здійснення навчально-виховного процесу на основі освітнього моніторингу;

 • надання пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів у контексті європейського виміру

 • організація науково-методичної роботи;

 • підвищення професійної компетентності педагогів щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій та методик навчання;

 • вивчення та запровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес;

 • реалізація ідеї наступності у вихованні та розвитку дитини як чинника безстресового переходу з дитячого садка до школи

 • запровадження здоров’язберігаючих технологій навчання;

 • створення умов для формування інформаційної культури та підвищення професійної компетентності педагогів;

 • громадянська освіта та виховання;

 • робота з кадрами;

 • ведення ділової документації;

 • соціальний захист, психологічна підтримка, соціальна адаптація та підтримка здорового способу життя педагогічного та учнівського колективу;

 • організація профільного та допрофільного навчання;

 • удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю, спрямовану на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і стимулювання творчо та інтелектуально обдарованих дітей.

 • організація роботи над проблемою «Науково-методичне, організаційне і моніторингове забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми і учнівською молоддю»

 • соціалізація учнів, ефективна підготовка учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та міжнародних моніторингових дослідженнях.

Згідно з річним планом роботи ХГ №169 наприкінці навчального року адміністрацією гімназії вивчалось питання про стан діяльності педагогічного колективу початкової школи, однією із складових вивчення було питання про стан методичної роботи в початковій школі навчального закладу. В процесі вивчення даного питання було встановлено, що методична робота базувалась на реалізації таких принципів,як успіх-основна умова розвитку учня; комфортність навчання та перебування учня в шкільному соціумі; попередження помилок, а не їх констатація; оптимальне поєднання індивідуальних, колективних форм організації навчальної діяльності учнів на уроці, використання ІКТ як засобів ефективної подачі нового матеріалу та ін.

Відповідно до річного плану роботи Харківської гімназії № 169 кафедра початкового навчання, розвитку та виховання молодших школярів здійснювала свою діяльність на принципах створення комфортних умов навчання, розвитку, виховання академічно обдарованих учнів початкової школи, використовуючи найбільше розповсюджені освітні моделі: 1. Прискорення (можливості дітей, які можуть прискореним темпом засвоювати навчальний матеріал, вони мають прискорений темп розвитку). Реалізуються такі предмети: курс «Навчаємось разом», «Еврика», «Я і Україна» (природознавство);

 2. Поглиблення (поглиблене вивчення певних навчальних дисциплін). Реалізуються такі предмети: «Я і Україна» (природознавство), математика, «Навчання грамоти»;

 3. Збагачення (модель орієнтована на якість іншого змісту навчання з виходом за межі традиційного). Реалізуються такі предмети: українське читання, математика, «Навчаємось разом», «Еврика»;

 4. Проблематизація (стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учнів; використання проблемних методів і завдань, проблемний пошук альтернативних інтерпретацій інформації). Реалізуються такі предмети: математика, «Еврика», «Я і Україна» (природознавство), українське читання та інші.

Наступним важливим принципом є принцип інтеграції: Українське читання → Я і Україна → Українська мова (письмо) → Навчаємось разом → Математика → Еврика.

Вказані принципи навчання реалізуються на основі генетичних даних учнів, а саме – академічно обдарована дитина в навколишньому світі.

В зв’язку з вказаними основними підходами педагоги школи працювали у творчих групах:


 1. Творча група «Науково-педагогічний проект «Інтелект України» - Сєвєріна О.В., Ярмак І.М., Альохіна Л.В., Аралова Е.О., Доценко Ю.В., Бобровська С.В., Жук Г.О.;

 2. Творча група «Розвиток усного зв’язного мовлення учнів» - Тарасова В.М., Вакуленко С.В., Мартинова С.В.;

 3. Творча група «Розвиток математичних здібностей учнів» - Шпіт Т.В. та Курганська А.В.

Протягом навчального 2012/2013 року педагогічний колектив початкової школи був активним учасником районних, міських, обласних, всеукраїнських методичних заходів:

 1. Спільне засідання кафедр співробітників Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, співробітників ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, педагогічних працівників ХГ № 169

 2. Всеукраїнські науково-практичні семінари для педагогічних працівників Харківської, Донецької, Чернігівської, Сумської, Рівненської, Київської областей та м. Сімферополь.

 3. Районний семінар для вчителів початкових класів. м. Харків.

Аналізуючи роботу кафедри протягом 2012/2013 н.р., слід зазначити що з боку професійної освіти було звернено особливу увагу на впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти: вивчались,обговорювались головні положення Державного стандарту, конструювались уроки, вивчались на педагогічних читаннях твори І.Д. Беха «Життя особистості у просторі особистості», створювались концептуальні моделі навчання обдарованих дітей в рамках «Всеукраїнського науково-педагогічного проекту Інтелект України» з впровадженням ІКТ в освітній процес.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня учителів під керівництвом ДПН Гавриш І.В. проводились методичні наради, консультації зх. питань трансформації передового досвіду педагогів, вивчались та реалізовувались на спільних засіданнях учителів початкової школи та кафедри «Професійна освіта ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, основні форми та методи роботи з обдарованими дітьми.

На конференціях, семінарах, методичних зустрічах за участю МОН України та інституту інноваційних технологій і змісту освіти, обговорювались питання впровадження основних положень Державного стандарту початкової освіти та навчання, розвитку, виховання академічно обдарованих дітей.

Початкова школа ХГ №169 визначена опорною школою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на всеукраїнському рівні.

В період здійснення навчально-виховного процесу були розроблені уроки з англійської мови ( за Новим Державним стандартом початкової загальної освіти), Еврики, курсу «Навчаємося разом», української мови, читання.

Успішно пройшли атестацію учителі: Курганська А.В., Ярмак І.М., Трофімова В.О.

Учні початкової школи були активними учасниками олімпіади «Путівка в науку», де зайняли призові місця.

Учителі Альохіна Л.В. та Курганська А.В. були керівниками РМО учителів району 1-х та 3-х класів; учителі 1-4-х класів були учасниками районних семінарів з питань методики навчання учнів початкових класів.

Результатом роботи є участь дітей нашої початкової школи в конкурсах і турнірах: «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Британский бульдог», «Золотое руно», «Весняний колосок», а також у конкурсах вокалістів хорових колективів (лауреати конкурсів), спортивних змаганнях.

У 2012/2013 н.р. кафедра учителів-початківців ХГ №169 планує свою подальшу роботу за напрямками, які забезпечуватимуть і надалі ефективність навчального процесу та високі його результати.

Протягом навчального року педагогічний колектив початківців здійснював виховні заходи з питань охорони та збереження життя дітей, попередження усіх видів дитячого травматизму,на уроках з основ здоров'я реалізовувались завдання формування здоров'язберігаючої компетенції учнів початкових класів; на виховних заходах зверталась основна увага на виховання культури поведінки, глибокого осмислення себе як громадян України, почуття патріотизму, любові до рідного краю.

В період екскурсійного тижня наприкінці навального року були здійснені екскурсії по Харкову, Харківській області та за її межам, під час вказаних екскурсій вивчались, закріплювались питання, які розглядались на уроках з курсу «Я і Україна».

Всі питання навчання, розвитку, виховання молодших школярів розглядались на засіданнях кафедри, творчих груп учителів, методичних нарадах, педрадах.

Вказуючи на досягнення учителів початкових класів, слід звернути увагу на ті недоліки, які були зазначені під час вивчення даного питання; одним із них є те, що протягом навчального року спілкування учителів-початківців з колегами гімназії, здійснювалось у стихійному порядку; засідання кафедр були сплановані як у планах вказаних підрозділів,так і у плані кафедри початкової школи,але реалізовані не були, слід відзначити ще один недолік у роботі кафедри - це питання проведення батьківських зборів, на яких не розглядаються питання педагогічного всеобучу батьків, а це питання дуже важливе, бо сьогодні існують такі ситуації, в яких батьки не завжди поводять себе правильно і по відношенню до власної дитини, і по відношенню до школи взагалі.

Висновки можна зробити такі, що робота учителів початкової школи може мати задовільну оцінку своєї діяльності.

Організація системи наскрізно-адаптивного управління ХГ у 2012/2013 н.р. була націлена на забезпечення безперервності навчального процесу, координації педагогічної діяльності вчителів та навчально-пізнавальної діяльності учнів в усіх підрозділах загальноосвітнього закладу, а саме: у початковій школі та гімназії.

Вивчення цього напрямку діяльності висвітлило такі проблеми: з запланованих 3 спільних засідань початкова школа – гімназія пройшли не всі. Спільна робота педагогічного колективу по забезпеченню безперервності навчального процесу мала фрагментарний характер у вигляді окремих спільних заходів. Тому в 2012/2013 навчальному році доцільним є виділення таких факторів спільної діяльності педагогічного колективу по забезпеченню безперервності навчального процесу:


 1. проведення спільних засідань кафедр із проблем навчання, виховання та розвитку учнів з використанням даних тестування та випробувань;

 2. проведення спеціальних засідань кафедр із розроблення моделей взаємодії з учнями 1-х, 5-х класів, виходячи з вимог загальних цілей освіти, навчальних програм та державних стандартів;

 3. проведення спільних засідань кафедр із питань узгодження навчальних програм, доцільного вибору форм та методів роботи з урахуванням вікових особливостей дітей, визначення єдиних вимог до оцінки рівня навчальних досягнень та розвитку учнів;

 4. проведення спільних засідань кафедр з питань з проблеми «Науково-методичне, організаційне та моніторингове забезпечення процесу формування інтелектуального потенціалу Харківського регіону»;

 5. проведення спільних засідань кафедр із питань організації та проведення конкурсного набору до 1-х, 5-х, 10-х класів гімназії.

Показниками якості організації та здійснення навчально-виховного процесу є рівень навчальних досягнень учнів.

Моніторинг якості навчального процесу за даними показниками, який проводився протягом 2012/2013 н.р., дозволив простежити стабілізацію рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін.

Система моніторингу була побудована таким чином, що надавала змоги одержати результати успішності навчання на різних рівнях узагальнення інформації про результат, а саме: учнівському (за показниками окремих учнів, окремих класів, паралелей класів), педагогічному (за показниками вивчення окремих базових дисциплін, учителів), адміністративному (за станом викладання всіх навчальних предметів у гімназії).

Узагальнені результати засвоєння базових навчальних дисциплін за рівнями навчальних досягнень учнів у ХГ № 169 за 2012/2013 н.р. такі: І рівень – 0.03; ІІ рівень – 0.20; ІІІ рівень – 0.52; ІV рівень – 0.25, що свідчить про перевагу засвоєння змісту освіти на достатньому та високому рівнях.

Показниками якості організації та здійснення навчально-виховного процесу є також результати, які були отримані випускниками гімназії під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Результати учнів ХГ № 169 у ЗНО-2013 такі: з української мови – 200 балів отримала 1 учениця, більше 195,5 балів отримали 16,67%, від 190,5 до 195 балів отримали 9,26 % учнів, від 183 до 190 балів – 7,41 % учнів, від 173 до 183 балів – 24,07 %, від 162 до 172,5 балів – 24,07 %, від 150 до 161,5 балів – 11,11 %; від 136 до 150 балів – 5,56 %, від 124 до 135,5 балів – 0 %, менше 124 балів – 0 %; з історії України – 200 балів отримав 1 учень, більше 195,5 балів отримали 4,17 %, від 190,5 до 195 балів отримали 4,17 % учнів, від 183 до 190 балів – 25 % учнів, від 173 до 183 балів – 16,67 %, від 162 до 172,5 балів – 25 %, від 150 до 161,5 балів – 4,17 %; від 136 до 150 балів – 12,5 %, від 124 до 135,5 балів – 0 %, менше 124 балів – 4,17 %; з математики – більше 195,5 балів отримали 0 %, від 190,5 до 195 балів отримали 8,11 % учнів, від 183 до 190 балів – 0 % учнів, від 173 до 183 балів – 24,32 %, від 162 до 172,5 балів – 29,73 %, від 150 до 161,5 балів – 29,73 %; від 136 до 150 балів – 5,41 %, від 124 до 135,5 балів – 2,7 %, менше 124 балів – 0 %; з англійської мови – більше 195,5 балів отримали 2,38 %, від 190,5 до 195 балів отримали 11,9 % учнів, від 183 до 190 балів – 16,67 % учнів, від 173 до 183 балів – 21,43 %, від 162 до 172,5 балів – 21,43 %, від 150 до 161,5 балів – 14,29 %; від 136 до 150 балів – 9,52 %, від 124 до 135,5 балів – 2,38 %, менше 124 балів – 0 %; з біології – 200 балів отримав 1 учень, більше 195,5 балів отримали 14,29 %, від 190,5 до 195 балів отримали 0 % учнів, від 183 до 190 балів – 28,57 % учнів, від 173 до 183 балів – 0 %, від 162 до 172,5 балів – 14,29 %, від 150 до 161,5 балів – 14,29 %; від 136 до 150 балів – 14,29 %, від 124 до 135,5 балів – 0 %, менше 124 балів – 0 %; з географії – більше 195,5 балів отримали 0 %, від 190,5 до 195 балів отримали 7,69 % учнів, від 183 до 190 балів – 23,08 % учнів, від 173 до 183 балів – 15,38 %, від 162 до 172,5 балів – 30,77 %, від 150 до 161,5 балів – 15,38 %; від 136 до 150 балів – 0 %, від 124 до 135,5 балів – 7,69 %, менше 124 балів – 0 %; з фізики – більше 195,5 балів отримали 12,5 %, від 190,5 до 195 балів отримали 25 % учнів, від 183 до 190 балів – 12,5 % учнів, від 173 до 183 балів – 0 %, від 162 до 172,5 балів – 37,5 %, від 150 до 161,5 балів – 12,5 %; від 136 до 150 балів – 0 %, від 124 до 135,5 балів – 0 %, менше 124 балів – 0 %; з хімії – більше 195,5 балів отримали 0 %, від 190,5 до 195 балів отримали 50 % учнів, від 183 до 190 балів – 0 % учнів, від 173 до 183 балів – 25 %, від 162 до 172,5 балів – 25 %, від 150 до 161,5 балів – 0 %; від 136 до 150 балів – 0 %, від 124 до 135,5 балів – 0 %, менше 124 балів – 0 %.

В цілому по гімназії – 200 балів отримало 2,54 %, більше 195,5 балів отримали 6,25 %, від 190,5 до 195 балів отримали 14,52 % учнів, від 183 до 190 балів – 14,15 % учнів, від 173 до 183 балів – 15,86 %, від 162 до 172,5 балів – 25,97 %, від 150 до 161,5 балів – 12,68 %; від 136 до 150 балів – 5,91 %, від 124 до 135,5 балів – 1,6 %, менше 124 балів – 0,52 %.

У порівнянні з 2012 роком кількість учнів, які отримали на ЗНО більше 173 балів знизилася на 2%.

Результати ЗНО-2013 також свідчать про перевагу засвоєння змісту освіти на достатньому та високому рівнях.

Аналіз результатів якості навчального процесу за іншими показниками свідчить про збільшення кількості відмінників у гімназії, за кількістю золотих медалей: золотих – 2 медалі. Та поряд з цим слід виділити збільшення результативності учнівської участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах та відсутність динаміки на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Також слід відмітити негативну динаміку у конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН, також необхідно звернути увагу на те, що робота у цьому напрямку проводилася тільки на природничій кафедрі, а на кафедрі нових інформаційних технологій, кафедрі гуманітарних наук та на кафедрі іноземних мов – взагалі відсутня.

У 2012/2013 н.р. переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стали: на районному рівні – 57, на обласному – 8, на республіканському – 0; переможці конкурсу-захисту МАН на районному рівні – 2 учениці (Теренько О., І місце, секція геологія, Кулдошина М., І місце, секція геологія), переможці конкурсу-захисту МАН на обласному рівні – 2 учениці (Теренько О., ІІІ місце, секція геологія, Кулдошинеа М., ІІІ місце, секція геологія), призерами та переможцями в конкурсах та турнірах різного рівня стали 437 учнів. Це свідчить про покращення у порівнянні з попереднім роком результативності роботи зі здібними та обдарованими учнями, та поряд з тим слід відмітити, що робота в напрямку науково-дослідницької роботи учнів не носить системного характеру.

Виходячи із вказаного, слід вважати перспективними напрямками педагогічної діяльності колективу ХГ № 169 на 2013/2014 н.р. такі:


 1. використання інноваційних педагогічних технологій та методик навчання, програм індивідуального навчання та розвитку учнів;

 2. організація та підготовка команд для участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН;

 3. продовження роботи над проблемою «Науково-методичне, організаційне і моніторингове забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми і учнівською молоддю».

У 2012/2013 н.р. організація науково-методичної роботи здійснювалась за напрямками: забезпечення науково-методичної підтримки педагогічного колективу, націленої на здійснення освітніх реформ; удосконалення системи управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі наскрізно-адаптивного управління, особистісно-орієнтованого навчання; освітнього моніторингу, робота над науково-методичною темою ХГ № 169, відповідно до методичних тем району, міста та області; моніторинг якості навчального процесу за учнівськими та педагогічними показниками; підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності вчителів та класних керівників, впровадження інноваційних технологій навчання, робота школи молодого вчителя та класного керівника; робота зі здібними та обдарованими учнями відповідно до Програми роботи з обдарованою молоддю; участь у педагогічних семінарах, конференціях, педагогічних майстернях, педагогічних фестивалях, фахових конкурсах.

Вивчення розвитку професійної освіти, педагогічної діяльності вчителів та вихователів показало, що педагогічний колектив Харківської гімназії № 169 складається з 69 вчителів з яких: аспірантів та здобувачів – 3, вчителів ІІ категорії – 9, вчителів І категорії – 13, вчителів вищої категорії – 43, відмінників освіти – 2, звання „Старший учитель” мають 5 учителів, звання „Учитель-методист” – 20, звання педагог-організатор-методист – 1. Це свідчить про високий професійний рівень педагогічного колективу. У закладі навчається 868 дітей.

У 2012/2013 н.р. на курсах підвищення кваліфікації пройшли стажування 17 учителів, а 11 учителів пройшли атестацію, встановили або підтвердили свої звання та категорії: присвоєна вища категорія – 2 учителям, присвоєна І категорія – 1 учителю, присвоєно звання «Учитель-методист» - 1 учителю, ще 8 учителів підтвердили відповідність своїм категоріям та званням.

Відповідно до науково-методичної теми ХГ № 169 „Управління навчальним процесом на основі людиноцентриського, компетентнісного підходів та освітнього моніторингу” спрямовувалася методична робота науково-предметних кафедр, методична робота вчителів (за власними темами), колективні форми методичної роботи для вчителів Дзержинського району м. Харкова. А саме:

• Науково-практичний семінар для вчителів російської мови та літератури Дзержинського району.

Тема: " Розвиток дивергентного мислення учнів на уроках літератури ".

Керівник: Ковінько Л.М., учитель вищої категорії, Мозгова В.Є., учитель вищої категорії

• Районне методичне об’єднання вчителів фізичної культури Дзержинського району.

Керівник: Черніков С.В., учитель вищої категорії, учитель-методист, керівник РМО.

• Семінар для вчителів фізичної культури – слухачів курсів підвищення кваліфікації при ХОНМІБО.

Керівник: Черніков С.В., учитель вищої категорії, учитель-методист, керівник РМО.

• Постійно діючий семінар для вчителів історії Дзержинського району.

Тема: " Нові підходи у викладанні історії ".

Керівник: Куликова Т.А., учитель вищої категорії.

• Науково-практичний семінар для учителів англійської мови Дзержинського району.

Тема: “ Поєднання традиційних та новітніх методів у навчанні іноземної мови ”

Керівник: Фролова Г.В., учитель І категорії.

• Постійно-діючий науково-практичний семінар для класних керівників Дзержинського району.

Тема: “ Основні орієнтири виховання учнів» як принциповий підхід до створення розвивального середовища в закладі освіти ”

Керівник: Смирнова Н.В., учитель першої категорії.

• Науково-практичний семінар для учителів правознавства Дзержинського району.

Тема: “ Розв’язання практико-орієнтованих задач як один із засобів підвищення якості правової освіти в навчальному закладі”

Керівник: Боарь М. С., учитель вищої категорії.

• Науково-практичний семінар для учителів інформатики Дзержинського району.

Тема: “Особливості викладання інформатики в профільних класах технологічного напрямку”

Керівник: Лисенко О.В., учитель вищої категорії, учитель-методист.

• Науково-практичний семінар для учителів математики Дзержинського району.

Тема: “ Використання мнемотехнік на уроках математики ”

Керівник: Спесива І.В., учитель вищої категорії, учитель-методист.

Слід зазначити високий рівень організації та змістовну якість проведених педагогічних заходів.

Учителі гімназії працюють за такими інноваційними технологіями як блочно-модульна технологія навчання (початкова школа), методики критичного мислення (Куликова Т.А., Новикова О.В.), інтерактивні технології навчання (Новикова О.В., Боарь М.С.), ТРВЗ (Дорожко Т.М.), інтенсивні методики навчання іноземним мовам (Гаджиєва Т.Г.), інформаційні та телекомунікаційні технології навчання (Лисенко О.В, Маркова Л.О., Цацко О.П., Боарь М.С.), упровадження особистісно орієнтованого навчання, компетентнісного підходу та освітнього моніторингу.

У 2012/2013 н.р. педагогічний колектив ХГ № 169 брав участь у обласному фестивалі педагогічної творчості. На фестиваль було подано 2 роботи, з яких 2 було нагороджено дипломом І ступеня – Пліш-Міщенко О.В., Лисенко О.В., Бондаренко М.В.

Колектив гімназії постійно бере активну участь в організації та проведенні різних конкурсів: учитель Лисенко Ольга Вікторівна - переможець Всеукраїнського етапу конкурсу «Класний керівник року - 2013», Харківська гімназія № 169 – переможець міського конкурсу-захисту сучасної моделі інформатизації навчального закладу – “Інформаційний світ”, педагогічний колектив ХГ № 169 бере участь у Всеукраїнському проекті зі створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня – «Відкритий світ».

У 2012/2013 навчальному році творча група педагогічного колективу ХНВК № 169 продовжила роботу з реалізації проекту за темою «Науково-методичне, організаційне і моніторингове забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми і учнівською молоддю» у межах педагогічного експерименту Всеукраїнського рівня з проблеми «Науково-методичне, організаційне та моніторингове забезпечення процесу формування інтелектуального потенціалу Харківського регіону». Було проведено науково-практичні семінари різних рівнів за тематикою «Педагогічна підтримка інтелектуально обдарованих учнів ЗНЗ І-ІІІ ступенів в рамках пілотажного дослідження «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку інтелектуально обдарованих дітей молодшого шкільного віку» в експериментальному навчальному закладі Всеукраїнського рівня»..

Аналіз підсумків науково-методичної роботи за 2012/2013 н.р. виявив майже відсутність динаміки змін рівня навчальних досягнень учнів із базових навчальних дисциплін, проте висвітлена позитивна динаміка у порівнянні з минулим навчальним роком робота зі здібними та обдарованими дітьми у напрямку науково-дослідної роботи та участі у міських турнірах. Виходячи з цього, у 2013/2014 н.р. планується продовження роботи зі здібними та обдарованими дітьми за напрямками:


 • продовження роботи з діагностики загального розвитку дітей, у тому числі їх здібностей та обдарованості;

 • організація та проведення шкільних предметних олімпіад, конкурсів, турнірів та організація участі у конкурсах турнірах різних рівнів;

 • активізація роботи МАН гімназії;

 • проведення позакласних заходів інтелектуального та творчого напряму;

 • організація постійно-діючих психологічних тренінгів комунікативного, навчаючого, розвиваючого напрямку.

 • організація та підготовка команд учнів до участі ХГ № 169 у конкурсах, турнірах, олімпіадах районного, міського, обласного, всеукраїнського рівнів;

 • продовження роботи над проблемою «Науково-методичне, організаційне і моніторингове забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми і учнівською молоддю».

У 2013/2014 н.р. повинні пройти атестацію та встановити або підтвердити звання та категорію 11 вчителів, 14 вчителів – підвищити свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки в ХАНО.

Вивчення стану ведення ділової документації в 2012/2013 н.р. свідчить про наявні недоліки, а саме при веденні класних журналів – часткова відсутність запису домашніх завдань, не своєчасне заповнення відвідування уроків учнями, помилки при виставлення оцінок до журналу, наявність окремих випадків необ’єктивності при виставленні оцінок. З метою підвищення якості ведення ділової документації в 2013/2014 н.р. необхідно звернути увагу на своєчасність, акуратність, дотримання вимог при веденні нормативної ділової документації. У 2013/2014 н.р. здійснювати оцінювання навчальних досягнень і ведення нормативної ділової документації згідно з новими Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у Харківській області.

У 2012 /2013 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм.

Педагогічний колектив гімназії працює над реалізацією проблеми «Створення єдиного виховного простору, як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання. Засвоєння нових особистісно-орієнтованих технологій виховання та формування загальної культури учнів».

Одним з пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно-орієнтованого підходу в освіті. Його суть, в основному, полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а метою освіти, тобто він має стати суб’єктом навчання, виховання й розвитку. Для цього потрібна не просто нова педагогіка виховання, а педагогіка сильного виховного впливу, тобто моральна педагогіка. Тільки вона спроможна стати міцною теоретичною підтримкою у виховній діяльності педагога. Тому важливим у виховній роботі гімназії є:


 • формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

 • культивувати у вихованця потреби до морально-духовного багатства;

 • формування у вихованця морально-здорового способу мислення;

 • організація особистісно-конструктивного спілкування вихованців;

 • комунікативна виразність педагога у виховному процесі;

 • успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури;

 • формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та
  екологічної культури.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі види виховної діяльності, це: цінне ставлення до суспільства і держави; до культури та мистецтва; до сім'ї, родини, людей; до природи; до себе; превентивне виховання, економічне й професійне виховання, розвиток самоврядування (робота дитячих органів самоврядування «АШД», фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національних програм «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Наказу від 25.01.2007 № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров`я нації »на період до 2015 року», Наказу від 24.11.2009 № 1061/4128 «Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров`». Наказу від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми», наказу від 29.03.2010 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв`язку із прийняттям закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

Наказ від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки). Наказ від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року».Заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та інші та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Основні орієнтирі виховання учнів 1-11 класів», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Передовий досвіт з виховної роботи, який глибоко вивчається та впроваджується у гімназії :« Формування індивідуальної життєвої позиції. Розвиток здібностей до індивідуального життєвого вибору» (передовий досвіт докт. пед. наук, проф. Н.Е.Щуркової). У планування виховного процесу покладено принцип інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, що реалізується шляхом умілого поєднання кращих традицій вітчизняного досвіду із новими.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові: "Про виховну програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Про організацію роботи класоводів та класних керівників з дітьми соціальне незахищених категорій: організація навчання, виховання та оздоровлення» (вересень), «Про проведення тижня безпеки «Увага! Діти на дорозі.», «Про підсумки оздоровлення учнів» «Про підсумки роботи щодо подальшого працевлаштування випускників 9, 11 -х класів» (жовтень), «Про проведення Місячника «Молоде покоління обирає здоров'я» (листопад), «Про проведення перевірки питання «Методичний рівень класного керівника. Робота з батьками» (грудень), «Про стан травматизму у І семестрі» (січень).

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків та секцій за інтересами: хореографічний ансамбль «Лелеченьки» керівник Куринськова Л.П., музична студія за класом: фортеп’яно, гітара, вокальний спів, гурток військове - патріотичного напряму (керівник Максимович І.Л.). У 2012-2013 навчальному році у школі працювало 3 гуртка і 3 спортсекції. У цих гуртках і секціях було задіяне 189 учнів, що становить 17 % від загальної кількості. Результати своєї діяльності гуртківці неодноразово представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі. За минулий навчальний рік хореографічний колектив «Лелеченьки» (кер. Курінськова Л.П.) став переможцем міських та міжнародних конкурсів з хореографічного мистецтва. Тому пріоритетним напрямком організації виховної роботи на наступний навчальний рік залишається: створення мережі гуртків відповідно до запитів учнів, батьків та можливостей навчального закладу; залучення більшого числа учнів до роботи в гуртках та секціях за інтересами.

Протягом 2012 – 2013 навчального року в школі було проведено 3 тематичних Місячника: • вересень: Місячник безпеки «Запобігти. Врятувати. Допомогти»;

 • листопад: Місячник «Молоде покоління обирає здоров’я»

 • квітень: Місячник довкілля «Зелена весна».

Вересень був присвячений вирішенню організаційних питань: затвердженню керівників ШМО на навчальний рік, визначенню завдань та проблем, над якими будуть працювати ШМО, складанню та погодженню планів виховної роботи, створенню банку даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складанню соціальних паспортів класів, школи, охопленню учнів у гуртках, секціях, студіях у позаурочний час.

Шкільне методичне об’єднання класних керівників у 2012-2013 навчальному році працювало над проблемою «Підвищення ефективності діяльності роботи класних керівників шляхом діагностики та моніторингу».

У ході установчих засідань ШМО були визначені такі завдання на навчальний рік:


 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

 • підвищення ефективності навчально - виховного процесу;

 • впровадження нових технологій, методик навчання та виховання учнів на основі досягнень педагогічної науки та практики вчителів-новаторів;

 • гуманізація стосунків між учнями та вчителями школи;

 • індивідуалізація виховання на основі вивчення психологічних особливостей учнів;

 • вивчення науково-методичної літератури та педагогічного досвіду з проблем виховання;

Під час установчого засідання ПІМО кл. керівників були визначені такі завдання на навчальний рік:

• підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки; • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

• вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

• координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних

колективів;

• сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Протягом навчального року було проведено по 3 засідання ШМО класних керівників:

Керівник методичного об'єднання класних керівників:

знз

П.І.Б. керівника

Предмет

Клас, в якому працює

ХГ №169

Смирнова Н.В.

Вчитель з російської та німецької мови

5-10 кл., класний керівник 6-б класу.

Класний керівник 6-А класу Лисенко О.В. протягом 2012/13 н.р. прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі «Класним керівник року», де стала переможцем у номінації «Класні керівники 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Наказ МОН України від 28.02.2013 «Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу – «Класний керівник року» у 2012 році».

У новому навчальному 2013-2014 році ШМО класних керівників ставить такі завдання: 1. Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду. Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів - новаторів шкіл міста.

2. Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.

3. Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

4. Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до девіантної поведінки.

5. Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.

6. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

7. Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

8.Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

9.Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

10.Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

11.Формувати життєтворчу особистість шляхом впровадження основних принципів особистісне - орієнтованої освіти.За окремими планами протягом 2012 – 2013 навчальному році в школі відзначалися такі Дні:

01.09.011р. День знань;

30.09.11р. - Всеукраїнський день бібліотек;

03.10.11р. - День працівників освіти;

14.10.11р. - День Українського козацтва;

09.11.11р. - День Української писемності;

20.11.11р. - День спільних дій в інтересах дітей;

24.11.11р. - День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій;

01.12.11р. - Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

01.12.11р.- День національної згоди;

06.12.11р. - День збройних сил України;

10.12.11р. - День прав людини.

22.01.12 - День Соборності України;

29.01.12. - День пам'яті героїв Крут;

26.04.12. - День пам`яті жертв Чорнобильської трагедії;

07.05.12р. - День Перемоги;
Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне учнівське самоврядування АШД (асоціація шкільних друзів). Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів. Організаційно-функціональну структуру АШД очолює Голова та Рада АШД.

Роль учнівської організації АШД підвищується в зв'язку з результативністю діяльності та підняттям її авторитету серед учнів та педагогічного колективу, але однією зі складних проблем залишається невелика чисельність активістів та недостатній рівень інформаційного забезпечення про діяльність АПІД серед учнів школи. Членами АШД за минулий 2012-2013 н.р. проводився загальношкільний конкурс до 20-річчя з дня народження гімназії, метою якого стало надати можливість проявити свої творчі, навчальні, спортивні, організаторські здібності не тільки окремо кожному учню гімназії, але ще підтвердити, що їхній клас є найкращим у своєї вікової категорії.

Члени АШД приймали активну участь у роботі районної організації «Лідер - XXI», також були учасниками міських творчих лабораторій.

На наступний навчальний рік АШД необхідно вирішити такі завдання: • сприяти розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування та залучення учнів не тільки 5-11 класів, а також 1-4 класів до активної діяльності в шкільному колективі;

 • спрямовувати й координувати зусилля усіх педагогів та органів учнівського самоврядування на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечувати єдність їхньої діяльності, розпочати роботу щодо навчання шкільного активу;

 • допомагати органам учнівського самоврядування у піднятті престижу, створенні такої атмосфери в колективі, за якої члени педагогічного колективу будуть зважати на думки та
  рішення органів учнівської о самоврядування;

 • безпосереднє співпрацювати з тими учнями-лідерами, які очолюють шкільні органи учнівського самоврядування;

 • активізувати роботу шкільної газети , із залученням до роботи групи журналістів, фотокореспондентів найбільшої кількості талановитої молоді;

 • ввести практику рейтингової оцінки дисциплінованості класних колективів, урізноманітнити міри впливу на право-порушників, залучати таких дітей до більш активного шкільного життя;

 • активізувати співпрацю із районним органом учнівського самоврядування - «Лідер – XXI »із залученням зацікавлених, найбільш активних учнів.

З метою виховання в учнів почуття любові до рідного міста та розвитку інтересу до його історії, традицій учням ХГ №с 169 було проведено екскурсії , культпоходи, багатоденні поїздки по рідному місту та Харківської області.

Виховні технології, які використовує у своїй роботі заклад:


 • моніторинг діяльності класних керівників;

 • комунікативні технології;

 • рівень вихованості учнів;

 • створення ділового інтерактивного середовища щодо роботи
  різновікових груп;

Методи й форми виховання відповідали поставленим завданням.

На високому рівні виявилася виконавча дисципліна вчителів - класоводів та класних керівників:


 • початкової школи – Жук Г.О., Мартиновій С.В., Альохіної Л.В., Боровської С.В..;

 • середньої та старшої школи – Лисенко О.В., Смирнової Н.В., Новожилової Н.М., Дроф`як С.М., Уразовської С.А., Спесивої І.В., Боарь М.С.

Виходячи з річного плану ХГ № 169 та ґрунтуючись на програмі «Основні орієнтири виховання 1-11 класах» протягом 2012-2013 року в ХГ пройшли наступні заходи:

1. З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини в школі проведено: • класні виховні години, бесіди, лекції щодо вивчення історії, символіки, традицій та звичаїв Батьківщини;

 • до Дня незалежності України: виховні години «Будемо гідними

називати себе українцями» (1-4 кл.), «Українська держава та її національна символіка» (5-6 кл.);

«Соціальна компетентність молодої людини» (10 кл.);

 • конкурси малюнків «Ми - твої діти, ми - твої квіти, ми - України надія

одна» (1-7 кл.); «Права дитини в нашій державі» (5-6 кл.);

 • диспути «Толерантність та політична культура» , день толерантності (5-11 класи); майстер –клас для лідерів АШД за темою «Гімназія 169- територія толерантності»

 • вікторини: «Конвенція ООН та Конституція про права дітей» (6 кл.), «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна» (5 кл.);

 • інтелектуальна гра з елементами правознавства (7 кл.);

 • з метою ознайомлення з історією народних свят для учнів пільгової категорії провели свято «Святий Миколай до нас в гості завітай» ;

 • уроки пам’яті Чорнобиля «Біль і крик душі»;

 • свято Захисника Вітчизни (1-11 кл.);

 • до Дня 8 Березня - свято «Я - Слобожаночка»;

 • до Дня Перемоги - акція милосердя «Пам’ять серця»; уроки мужності «Чтобы не было войны»; конкурс малюнків «Шануймо… Пам’ятаймо…»;
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка