«аналіз фінансової стійкості банку»Сторінка9/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.76 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Додаток О
Таблиця О.1 − Динаміка фінансових результатів АТ «Ощадбанк» за 2011 -.2013 рр.

п/п


Найменування

статті


тис. грн..

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

2 011р.

2 012р.

2 013р.

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

1.

Процентний дохід

8 453 539

9735742

11 345 897

1 282 203

1 610 155

2 892 358

115,17

116,54

134,21

2.

Процентні витрати

-3 931 625

-4807301

-5 817 414

-875 676

-1 010 113

-1 885 789

122,27

121,01

147,96

3

Чистий процентний

4 521 914

4928441

5 528 483

406 527

600 042

1 006 569

108,99

112,18

122,26

дохід (Рядок 1 = 1 - 2)
4.

Комісійний дохід

1 157 929

1 286 241

1 501 518

128 312

215 277

343 589

111,08

116,74

129,67

5.

Комісійні витрати

-221 484

-246 251

-270 382

-24 767

-24 131

-48 898

111,18

109,80

122,08

6.

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

0

0

0

0

х

х

х

7.

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

0

0

0

0

х

х

х

8.

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

0

0,28

0

0

0

0

х

х

х

Продовження таблиці О.1п/п


Найменування

статті


тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2 011р.

2 012р.

2013р,

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.
9.

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

219 487

384 224

126 863

164 737

-257 361

-92 624

175,06

33,02

57,80

10.

Результат від операцій з іноземною валютою

153 207

138 429

60 409

-14 778

-78 020

-92 798

90,35

43,64

39,43

11.

Результат від переоцінки іноземної валюти

2 110

-5 182

-20 591

-7 292

-15 409

-22 701

-245,60

397,35

-975,87

12.

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

0

0

0

0

х

х

х

13.

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

0

0

х

х

х

14.

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

-2811725

0

0

2 811 725

0

2 811 725

0,00

х

0,00

15.

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

153 207

-1 907 593

-2 769 574

-1 898 265

-861 980

-2 760 246

-1245,11

145,19

-1807,73

Продовження таблиці О.1п/п


Найменування

статті


тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2 011р.

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.

2 012р.

2 013р.
16.

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

-9328

-9 562

-20 624

-234

-11 063

-11 296

102,51

215,70

221,10

17.

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

6

-745 319

173 161

-745 325

918 481

173 155

-12421987,94

-23,23

2886022,90

18.

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

360

-15 914

0

-16 274

15 914

-360

-4420,64

0,00

0,00

19.

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

-6 445

-51 359

54 287

-44 914

105 646

60 732

796,88

-105,70

-842,32

20.

Інші операційні доходи

27 472

27 505

74 153

33

46 648

46 681

100,12

269,60

269,92

21.

Адміністративні та інші операційні витрати

-2 579 437

-3 202 774

-3 480 697

-623 337

-277 923

-901 260

124,17

108,68

134,94

22.

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

0

0

х

х

х

23.

Прибуток/(збиток) до оподаткування

487 394

580 885

957 006

93 491

376 122

469 612

119,18

164,75

196,35

24.

Витрати на податок на прибуток

43 597

-15 060

-278 222

-58 657

-263 162

-321 819

-34,54

1847,45

-638,17

25.

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0

0

0

х

х

х

26.

Прибуток/(збиток)

530 991

565 825

678 784

34 834

112 960

147 793

106,56

119,96

127,83
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка