«аналіз державн ого борг україни та методи його покриття»Сторінка4/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.3 Світовий досвід управління державним боргом

В сучасному світі неможливо знайти країни яка б не приймала участі у боргових зобов’язаннях. Як високорозвинені країни, так і країни що розвиваються звертаються з проханням про надання кредиту для покриття державного дефіциту. Однак механізм управління та подолання державного боргу в різних країнах відрізняється, і в першу чергу це пов’язано з економічним розвитком країни та її місцем серед інших країн.

Поява і збільшення боргу є характерними як для країн з перехідною економікою, так і для промислово розвинених країн. Зокрема останні виступають на світовому ринку економіки як кредитори, що надають позики країнам – боржникам та одночасно з цим, саме ці країни мають найбільша обсяги державної заборгованості.

В деяких високорозвинених країнах, а також в країнах які входять до «Великої сімки» відсоток державного боргу наближається або навіть перевищує відсоток валового внутрішнього продукту, однак ці країни продовжують вважатися економічно стабільними. Таке явище визвано насамперед ефективним механізмом управління боргом та високим рівнем довіри до економіки цих країн.На 2011 рік Міжнародний Валютний Фонд висвітив загальну суму боргу високорозвинених країн та країн Європи, а також частку їх зовнішнього і внутрішнього боргів [8]. Дані наведені у таблиці 1.3.
Таблиця 1.3. – Загальний зовнішній борг провідних країн Єврозони, США та Японії станом на 2011 рік

Країна

Зовнішній борг, трлн

ВВП, трлн

Обсяг зовнішнього боргу відносно ВВП, %

Об'єм державного боргу відносно ВВП, %

США

10,9

10,8

101

100

Велика Британія

7,3

1,7

436

81

Франція

4,2

1,8

235

87

Німеччина

4,2

2,4

176

83

Японія

2

4,1

50

233

Іспанія

1,9

0,7

284

67

Продовження таблиці 1.3

Країна

Зовнішній борг, € трлн

ВВП, € трлн

Обсяг зовнішнього боргу відносно ВВП, %

Об'єм державного боргу відносно ВВП, %

Італія

2

1,2

163

121

Португалія

0,4

0,2

251

106

Ірландія

1,7

0,2

1093

109

Греція

0,4

0,2

252

166

Всі ці країни відносяться до різних категорій економічного ризику. До країн з низьким ризиком відносять США, Британію, Німеччину та Японію. Як можна побачити з таблиці зовнішній борг США майже дорівнює їх ВВП, але при цьому економіка залишається стабільною. Основними кредиторами країни виступають Японія та Китай, другим за величиною є Європа, найбільша частка кредитів надходить з Великобританії, Швейцарії та Франції. Наступним великим божником виступає Британія. Її заборгованість пов’язана з боргами банківського сектору. Однак ця заборгованість не несе ніякої загрози для країни, оскільки в її розпорядженні наявні цінні активи. Головними кредиторами країни виступають Німеччина та Іспанія, а розвиток економіки тісно залежить від боржників – Ірландії, Італії та Португалії. Економіка Німеччини є однією з найбільших в Європі і залежить від боргу своїх позичальників, якими виступають Греція, Ірландія, Португалія та Іспанія. Сповільнення розвитку її економіки зумовлене тяжким економічним положенням сусідніх країн. Гальмування економічного розвитку Німеччини має негативні наслідки не тільки для Європи, а й для всього світу. Японія входить до трійки найбільших економік світу і при цьому має найвищий державний борг серед високорозвинених країн. Існує безліч чинників які перешкоджають перспективному розвитку країни, однак уряд Японії сподівається повність позбавитися дефіциту бюджету вже до 2020 року.

До категорії з середнім ризиком відносять Францію та Іспанію. Основним боржником Іспанії, що ускладнює економічне положення країни є Португалія. В свою чергу Іспанія є боржником Німеччини та Франції. В 2008 році в країні відбувся будівельний бум, що призвів до більш тяжкої стагнації в порівнянні з іншими європейськими країнами. Франція ж є другою, після Німеччини, найбільшою економікою Європи, яка найбільше залежить від боржників Єврозони. На рахунках її банку зберігаються боргові зобов’язання Греції, Італії та Іспанії. Таке положення не призводить до стабілізації ринку країни, особливо враховуючи повільне економічне зростання та низький рівень активності.

До третьої категорії – високий ризик належать Італія, Португалія, Греція та Ірландія. Показники зовнішнього боргу Італії є досить високими, але на відміну від Греції і Португалії вона є відносно багатою країною. Проте на фінансових ринках посилюються хвилювання щодо платоспроможності і стабільності даної країни, що негативно впливає на розвиток її економіки. Головну небезпеку економіка Італії становить для Франції, як її кредитора. Португалія є однією з країн Єврозони які отримують пакет фінансової допомоги і переживає глибоку рецесію. Щоб змінити фінансову систему і полегшити свій борговий тягар країна вживає низку заходів жорстокої приватизації економіки. Вона є найбільшим боржником Іспанії, але також виступає кредитором Греції на суму понад млрд. доларів. Ірландія також отримує пакет фінансової допомоги і проводить жорсткі заходи регулювання економіки. Економічна ситуація країни дуже схожа на Португалію. Основним кредитором Ірландії виступає Велика Британія. Найголовнішим божником Єврозони залишається Греція. Також вона входить до трійки країн Єврозони, що отримують пакет фінансової допомоги. Економіка Греції невелика і її проблеми можуть вирішити одним разом більшість країн світу, однак небезпеку становить можливість виникнення «ланцюгової реакції» за якої грецький дефолт призведе до фінансового краху економік інших держава, зокрема Італії.

Зрозуміло, що механізм управління державним боргом в країнах з різним розвитком економіки відрізняється.

У розвинутих країнах не існує єдиної моделі за якою здійснюється управління ( див. табл. 1.4). Виділяють такі провідні моделі: • банківська модель, за якої управління державним боргом здійснюється через центральний банк;

 • урядова модель базується на механізмі управління державним боргом через певні урядові структури;

 • за агентською моделлю окремі структури обирають найоптимальніші методи управління боргом.

Найбільш поширеною моделлю управління серед країн з розвинутою економікою є агентська модель. Вона застосовується в більшості країн, які є членами Європейського Союзу. За даною моделлю існує ієрархія управління, головним виступає Міністерство фінансів, а агентства підпорядковуються їм і виконують доручені їм операції з випуску, обслуговування та виплати цінних паперів від його імені. Особливе місце займають аудиторські установи, які здійснюють контроль за аудиторською звітністю і діяльність органів управління державним боргом. Більше за все викликає недовіру банківська модель, тому вона майже не застосовується.
Таблиця 1.4 – Моделі управління державним боргом в країнах Європейського Союзу

Модель

Країни, що використовують дану модель

Банківська

Кіпр, Данія, Мальта

Агентська

Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Греція, Нідерлан­ди, Ірландія, Латвія, Німеччина, Португалія, Словаччина, Швеція, Угорщина, Велика Британія

Урядова

Чехія, Естонія, Іспанія, Литва, Люксембург, Польща, Словенія, Італія

Країни обирають різні моделі та за своїм завданням вони однакові і передбачають розроблення стратегії погашення боргу механізму правління ним. Для розвинутих країн характерні такі ознаки управління:

 • методологічна база та інструментарій управління державним боргом спрямовуються на досягнення стабільності та перетворення структури, створення економіки яка пристосується до роботи в умовах глобалізації фінансової сфери і забезпечить баланс між соціальним та економічним розвитком держави;

 • в основу управління покладені принципи прозорості, відкритості, відповідальності та прогнозованості;

 • розвинутий ринок реалізації державних цінних паперів;

 • застосування різноманітних методів полегшення боргового навантаження;

 • збільшення обсягу кредитування країн, які розвиваються.

Цікавий механізм управління державним боргом у США. Вони не застосовують якоїсь конкретної моделі. Управління державним боргом здійснює міністерство фінансів США, яке реалізує свої функції через ФРС та фінансові агентства. Присутні елементи банківської моделі, які проявляються в тому, що в Федеральному резервному банку Нью-Йорка казначейство розміщує до 90 % нових емісій. В розміщення боргу залучені посередники, роль яких виконують дилери з державних облігацій. Існує чітке розподілення функцій та обов’язків ФРС і міністерства фінансів. Шляхи управління державним боргом на пряму залежать від положення ФРС на світовому фінансовому ринку [9].

Управління державним боргом у Великобританії відбувається за допомогою агентства, створеного ще у 1998 році Казначейством Великобританії. Основним завданням агентства є зведення витрат у перспективі до мінімуму у довгостроковому періоді.

Для досягнення головної мети агентство використовує різна способи:


 • випуск цінних паперів на умовах відкритості, прогнозованості та прозорості;

 • вплив на строки погашення боргу та його структуру;

 • щоквартальна публікація аукціонів;

 • інформування про обсяги майбутніх аукціонів.

У Франції 3 2001 року управління державним боргом здійснює спеціалізоване агентство при Державному казначействі. На чолі агентства стоїть Президент вибори якого здійснюють міністр фінансів, економіки та промисловості. Механізм управляння розробляється Комітетом стратегії. Основною метою яка постає перед борговою політикою Франції є зведення боргового тягаря платників податків до мінімуму.

Окрема установа питань управління боргом створена у Португалії. Вона підпорядковується міністру фінансів Португалії. Завданням даного органу є інтегроване управління залишками готівки і безпосереднім боргом країни за допомогою: • безумовного дотримання боргових зобов’язань;

 • зведення урядових витрат боргу до мінімуму;

 • врегулювання процесу управління обігу готівки в державному секторі.

Мета управління така ж сама як у всіх країн – мінімізація боргових витрат. Методами реалізації даної мети є:

 • емісійна стратегія;

 • зменшення суми простроченого боргу;

 • управління залишками готівки;

 • обмеження контроль ризиків [10].

Наприкінці 80-х років почалось приєднання колишніх соціалістичних країн до країн, що розвиваються. Деякі з них на той час вже були боржниками зарубіжних партнерів. На обсяги державного боргу в країнах, що розвиваються впливають як економічні, так і неекономічні чинники.

Особливо приваблює увагу і є корисним досвід окремих країн Центральної та Східної Європи, що почали зміни в своїй економіці одночасно з Україною, але в кінцевому рахунку досягли значно кращих результатів.

Слід звернути увагу на методи управління державним боргом в Польщі. В 2004 році вона ввійшла до ЄС і стала учасницею Маастрихтської угоди за якої співвідношення ВВП і державного боргу не має перевищувати 60 %. До складу державного боргу даної країни входять борг Державного казначейства та економічний борг державного сектору. До видатків на обслуговування боргу Державної скарбниці включають затрати державного бюджету на виплату відсотків за казначейські цінні папери, виплату відсотків по кредитуванню. Законодавство Польщі функціонує згідно вимог європейських законів з питання державного боргу. На початку 90-х років Польща була найбільшим боржником серед постсоціалістичних країн. Завдяки укладанню угод про реструктуризацію зовнішнього державного боргу з офіційними кредиторами та комерційними банками вдалося знизити заборгованість. За цими угодами відбулася пролонгація державного боргу на 19 – 23 роки. Механізм зниження боргу проходив під наглядом МВФ у два етапи. На першому етапі відбулося списання 80% боргу. Далі передбачалося скорочення боргу ще на 10 % шляхом в конверсії богів у спеціальні фонди. На сьогоднішній день відсоткове відношення державного боргу і ВВП країни не перевищує встановленої межі.

В кінці 80-х років Угорщина мала найбільший державний борг в розрахунку на душу населення серед країн Східної Європи. Країні вдалося уникнути реструктуризації за рахунок дотримання боргових зобов’язань і принципу своєчасності, завдяки цьому забезпечила собі репутацію надійного позичальника.

Політика Чехословаччини відрізняється від інших постсоціалістичних країн, зокрема тим, що вона обрала політику обмеження запозичення коштів і майже не зіткалася з проблемами зовнішнього боргу.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка