«аналіз державн ого борг україни та методи його покриття»Сторінка1/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.56 Mb.
#10942
  1   2   3   4   5   6   7   8
    Навігація по даній сторінці:
  • З МІСТ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


на тему:

«АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПОКРИТТЯ»


 

Студентки II курсу, групи БС-22

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

(«Банківські технології і процеси»)

Заєць Є.Р.

Керівник: к.е.н., ас Олещук М.Г.

Національна шкала __________________
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______


Члени комісії:

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

Суми – 2014 рік


ЗМІСТ
ВСТУП…...

……………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ …………..

5

1.1

Економічна сутність та структура державного боргу……….

5

1.2

Методи управління державним боргом………..………………

9

1.3

Світовий досвід управління державним боргом……………...

14
Висновки до розділу 1…………………………………………..

22

РОЗДІЛ 2

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА 2007-2013 РОКИ………………….…

24


2.1

Аналіз внутрішнього державного боргу України ………..…

24

2.2

Динаміка зміни зoвнішньoгo бoргу України …………………

28

2.3

Аналіз загального державного боргу України та прогнозування тенденцій розвитку боргу в Україні в порівнянні з країнами світу…………………………………….

34

Виcнoвки дo poзділу 2…………………………………………..

43

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...

45

CПИCOК ВИКOPИCТАНИХ ДЖЕPЕЛ………………………………………..

48

ВСТУП


На сьогоднішній день економічна ситуація нашої країни перебуває у тяжкому стані і потребує здійснення ефективних економічних реформ та залучення додаткових коштів. Наявність дефіциту бюджету, залучення додаткових коштів і позик призводять до формування державного боргу України.

Державний борг – це сума заборгованості держави за державними запозиченнями, які були випущені і на звітний період непогашені, а також сума фінансових зобов’язань на певну дату до іноземних кредиторів, включаючи видані гарантії за кредитами, надані місцевим органам влади, державним підприємствам, іноземним постачальникам тощо. Проблема зростання державного боргу за останні роки є надзвичайно актуальною. Наслідки нарощування державного боргу негативно впливають на всі елементи грошово-кредитної системи країни, а саме погіршується інвестиційна привабливість країни, суттєва девальвація національної валюти, інфляційні процеси. Державний борг України за останні п’ять років невпинно зростає і це обумовлено рядом чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру: необхідність розширення валютних резервів для стабілізації національної валюти, значний бюджетний дефіцит, необхідність в іноземних енергоносіях, потреби модернізації більшості виробничих підприємств.

Основним завданням фінансової політики держави є управління та обслуговування державного боргу. Дієве управління боргом на кожному його етапі дозволить оминути кризові боргові ситуації та сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України, що безпосередньо сприяє встановленню економічних відношень між Україною і світовими партнерами.

Таким чином, зазначений вище матеріал демонструє актуальність даної курсової роботи.

Метою даного дослідження є комплексний аналіз державного боргу України та розгляд методів управління та подолання даної заборгованості на основі досвіду зарубіжних країн, прогнозування змін обсягу державного боргу на майбутні роки.

Для досягнення даної мети у роботі вирішуються наступні задачі:


  • визначити сутність та структуру державного боргу;

  • з’ясувати методи управління державним боргом;

  • оцінити світовий досвід управління державним боргом;

  • проаналізувати стан зовнішнього та внутрішнього боргу України;

  • розробити прогноз щодо стану державного боргу України.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступають економічні відносини з приводу формування державного боргу.

Предметом дослідження курсової роботи виступає державний борг України.

Методичний апарат дослідження представлений наступними методами: порівняння (порівняльна характеристика стану державного боргу в Україні та світі, моделей управління державним боргом, впливу зовнішнього і внутрішнього державного боргу на економіку країни), аналіз та синтез (аналіз структури державного боргу, тенденцій зміни обсягів заборгованості, причин нарощування внутрішньої та зовнішньої заборгованості, макроекономічних показників економіки), індукції (розробка прогнозу, визначення залежності між бюджетним дефіцитом та державним боргом), економіко-математичне моделювання (прогнозування, побудова моделі і рівняння парної регресії).

Матеріали для даної курсової роботи взяті з навчальних посібників вітчизняних та зарубіжних авторів, Інтернет - ресурсів, періодичної літератури, статистичних даних на офіційному сайті НБУ та Державної служби статистики України.

РОЗДІЛ 1


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка