Аналітичну; діагностичну; науковуСторінка1/8
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Система методичної роботи нашої кафедри включає таку діяльність:

 • аналітичну;

 • діагностичну;

 • наукову;

 • дослідницьку;

 • науково-практичну;

 • інформаційну.

Методична робота викладачів кафедри фізики - це постійний педагогічний пошук. Це теорія і практика, творчість і нелегка праця. Це і проблеми, і ідеї щодо їх рішень.
діагностична
наукова
Дослідниць-ка

науково-практична
аналітична
діяльність


Інформацій-

на

«Морський ліцей-романтика моя,

Морський ліцей-надійна є сімя …»
Сьогодні знає кожен, що Миколаївський морський ліцей це:

Високий рівень базової підготовки,

Активна участь у престижних змаганнях і олімпіадах всіх рівнів,

Школа соціального становлення,
Школа-лауреат конкурсу «100 кращих шкіл України»
pic_0990

Відомості про вчителів кафедри

Мабуть є сенс сказати, що ліцей починався з фізиків.

Людина, якій прийшла в голову чудова думка створити навчальний заклад для обдарованих школярів нашої країни, була фізиком.

Тому справедливо буде сказати, що кафедра фізики-це один з китів на який спирається Миколаївський морський ліцей.Методична тема кафедри:

k_2

„Формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ”


Задачі кафедри:


 • формування компетентності саморозвитку та самоосвіти , а саме вміння самостійно здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних та експериментальних завдань.
 • формування загальнонавчальних, інтелектуальних умінь, уміння працювати з планами узагальненого характеру при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо,
 • формувати уміння планувати експеримент, готувати демонстрації, цікаві досліди, розв'язувати творчі задачі, конструювати прилади й установки, брати участь у роботі , МАН, олімпіадах і конкурсах.
 • Працювати над підвищенням ролі кафедри в професійному становленні вчителя;
 • Вдосконалювати роботу з обдарованими учнями.

На нашій кафедрі є складова, яка майже не міняється вже багато років, складова, яка визначає кафедру фізики, її душу.

Це -чудовий колектив викладачів: ті хто працює в ліцеї з першого дня, і ті хто працює не так давно. Кожен з цих людей-особистість, яскравий колір повного спектру кафедри.

Педагогічний склад вчителів-6 чол.

В тому числі:

-вищої категорії-5 чол.,з них:

2 вчителя методиста;

2 старших вчителя;

1 вчитель 1 категорії;
Відомості про вчителів кафедриПрізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-

ження

ВУЗ

Рік закінч., спеці-альність

Стаж

Курси

Категорія

Нагороди, звання

1.Реутенко

Олексій


Олексійович

27.02

1943


МДПУ, 1964

Вчитель фізики та праці

47

2010

Вища, старший вчитель, заслужений працівник освіти України

2.Брецький

Костянтин

Петрович

10.01.

1968МДПУ, 1993

Вчитель фізики та математики


17

2007

Вища, вчитель методист3. Горбунов

Сергій


Вікторович

21.11.

1963


МДПУ, 1992

Вчитель фізики та математики

18

2008

Вища, старший вчитель

4. Жиговська Ольга

Віталіївна25.02

1977


МДПУ, 1999

Вчитель фізики та астрономії

10

2009

І категорія


5. Мартинова

Тетяна


Іванівна

17.08.

1952


МДПУ, 1980

Вчитель фізики та математики

35

2010

Вища, вчитель методист


6. Калина

Микола


Васильович


15.07.

1985


МДПУ, 2008

Вчитель фізики та інформатики

-

2009

---------------------------------

pic_0988Реутенко Олексій Олексійович- заслужений працівник освти, учитель вищої категорії,старший вчитель.

О.О.Реутенко-автор підручника «Фізика. Збірник вибраних задач», за яким вчаться ліцеїсти. Методичною темою є «Розвиток та вдосконалення спеціальних знань з фізики на діагностичній основі»

Розробив систему корекційної роботи для учнів різного рівня навченості.

Олексій Олексійович – досвідчений педагог з глибокими теоретичними знаннями і ґрунтовною методичною підготовкою, добре знайомий із сучасними вимогами до викладання предмета і основними напрямами реформування фізичної освіти. Характерними рисами його педагогічної діяльності є творчий підхід і пошук нових, більш ефективних форм та методів навчання.

Учні Олексія Олексійовича мають міцні й глибокі знання, що підтверджують результати незалежного тестування.


pic_0980pic_0980Мартинова Тетяна Іванівна учитель вищої категорії, вчитель методист.

Головним у своїх уроках бачить демонстраційний експеримент, експериментальні задачі, які допомагають не тільки перевірити теоретичні знання, а і бути цікавим початком уроку.

Тема, опрацьована вчителем:

«Самостійна робота учнів при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики»

Вчитель доводить, що система самостійних робіт учнів впливає на розвиток особистості

З кожної теми Тетяна Іванівна має банк фізичних диктантів, експериментальних та програмованих завдань.

Її уроки – це єдність процесу навчання і виховання моральних якостей громадянина суспільства.

Наявність переможців олімпіад всіх рівнів, друкованих робіт у Всеукраїнських виданнях- це визнання дійсно творчої та наполеглевої праці вчителя.
pic_0981


Горбунов Сергій Вікторович-вчитель вищої категорії, старший вчитель. Працює над проблемною темою: «Діагностична робота вчителя під час формування компетентностей самореалізації і самоосвіти»

У вчителя склалася власна система позакласної роботи з учнями. Систематично проводяться інтелектуальні конкурси, брейн-ринги, , які розширюють знання з фізики, підвищують інтерес до науки.

Процес навчання починається з діагностування знань учнів, яке проводиться за власною методикою.

Заохочує учнів до самостійного проведення спостережень та експерементів, виготовлення саморобних приладів.

Значну увагу приділяє умінню працювати з різними джерелами інформації, складати опорні схеми, таблиці.

Учні Сергія Вікторовича мають перемогу на міських та обласних олімпіадах. Особливістю роботи вчителя є чітка спрямованість на кінцевий результат.
clip_image002Борецький Костянтин Петрович – учитель вищої категорії, методист. Абсолютний переможець конкурсу «Учитель року 2005» в Миколаївській області.Особисте зростання вчителя повністю відбулося в Морському ліцеї. За роки роботи у вчителя склався свій стиль викладання, який представлено в друкованих виданнях. Тема, над якою працює вчитель, є «Активізація творчих здібностей учнів на уроках фізики при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти». З метою підвищення ефективності навчання учнів перевагу віддає груповій формі роботи, яка , на думку вчителя, сприяє кращому засвоєнню знань, активізує творчі здібності у процесі спілкування і взаємодії, під час розв’язання поставленої задачі. Учитель приділяє багато уваги розвитку особистості кожного учня, формуванню здатності творчо мислити , критично оцінювати реальні події, працювати в команді заради спільної мети. І як наслідок цього -переможці олімпіад, та малої академії наук.


оля жиговская


Жиговська Ольга Віталіївна вчитель першої категорії.

У своїй роботі намагається використовувати сучасні методи навчання, знаходячись в постійному контакті як з учнями , так і з більш досвідченими спеціалістами кафедри фізики . Одним з таких методів є підготовка проектів - самостійна робота учнів в групах по пошуку , підготовці та представленні цікавої інформації з тем, що вивчаються на уроках фізики і астрономії. Такий метод дозволяє розвивати самостійність , творчі здібності, відповідальність учнів , їх вміння працювати в колективі.

Тема над якою працює вчитель:

«Метод проектів як одна з форм формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії.»

Ліцеїсти знайомляться з поняттями проектної роботи, разом навчаються працювати над розвязуванням серьозних та складних задач.


pic_0977


Калина Микола Васильович

намагається опрацьовувати сучасні підходи й передові технології в освітньому процесі, формує індивідуальний стиль власної діяльності. Такий підхід створює умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення молодого вчителя. Тема над якою працює вчитель:

«Основні методичні вимоги до сучасного уроку фізики.»

Результатом роботи є його перші переможці на ліцейських олімпіадах з фізики.

Основними завданнями на 2009-2010 навчальний рік були визнані:
1. Вивчити та проаналізувати літературу з даної теми.

2. Визначити суть,специфіку, принципи формування ключових компетенцій.

3. Розробити стратегію і тактику формування ключових компетенцій в процесі освітньої діяльності.

4. Створити умови для ефективного формування ключових компетенцій.

5. Розробити програми:

" Формування самоосвітньої компетентності учнів",

" Формування соціально-комунікативної кмпетентності учнів"

"Формування та розвиток професійної компетентності учителя" та Модель учителя компетентнісно зорієнтованого ліцею.

6. Апробувати нові технології по формуванню кючових компетентностей.

7. Опанувати метод проектів як засобу формування життєвої компетентності учнів.

8. Підготувати матеріали для діагностики ключових компетентностей.

9.Підготувати друкований матеріал з досвіду роботи на методичну виставку.


Завдання, які стоять перед вчителями кафедри:


 • формування прийомів нестандартного мислення на уроках;

 • підвищення якості знань;

 • розвивати творчі здібності та логічне мислення;

 • опанування змістом освітньої галузі фізики, інформатики астрономії.

Мета діяльності кожного педагога в ліцеї - створити умови, за яких можна максимально розкрити природні здібності учня як особистості та забезпечити ефективний навчально-виховний процесу освітньому середовищі.

Робота кафедри була спрямована на виконання основних стратегічних завдань, зазначених у нормативних документах: Конституції України, Закону України „Про освіту”, Національній доктрині розвитку освіти в Україні XXI сторіччя, Концепції літературної освіти, „Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”, листів МОНУ „Інструктивно-методичні рекомендації про викладання фізики та астрономії в 2009-2010 навчальному році”.


Самоосвітні теми вчителів кафедри:


Прізвище вчителя

Самоосвітня тема

Кінцевий продукт

1.Реутенко

Олексій


Олексійович

„Формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії

Конспект уроків.

2.Брецький

Костянтин

Петрович


Активізація творчих здібностей учнів на уроках фізики при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти

Збірник методичних рекомендацій для активізації творчих здібностей учнів на уроках фізики.

3. Горбунов

Сергій


Вікторович

Діагностична робота вчителя під час формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти

Збірники задач «Механічні коливання і хвилі»

«Властивості пари, рідини і твердого тіла»

Виготовлення саморобного джерела живлення.


 1. Жиговська

Ольга

ВіталіївнаМетод проектів, як одна з форм формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії.

Розробка уроків

5. Мартинова

Тетяна


Іванівна

Самостійна робота учнів при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики

Збірник «Опорні конспекти»

6. Калина

Микола


Васильович


Основні методичні вимоги до сучасного уроку фізики

Участь у конкурсі «Портрет молодого вчителя» ,портфоліо вчителя.

НОРМТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ ФІЗИКИ:
1 .Конституція України (витяг) Прийнята на V сесії ВР України 28.06.96 р.

2. Про загальну середню освіту. Закон України від 13.05.99 р. № 651-ХІУ (витяг) 3. 3. Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17.04.02 р. №347/2002

4. Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Постанова КМУ від 31.12.05 р. № 1312

5. Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2006 році зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Наказ МОНУ від 21.01.2006 р. №30

6. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОН України та Президії АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001 р.

7. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Постанова КМУ від 14.01.2004 р. № 24

8. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи. Наказ МОНУ від 23.02.2004 р. № 132

9. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи. 10. Про затвердження концепції профільного навчання в старшій школі. Рішення колегії МОНУ від 25.09.2003 р. № 10/13

11. Концепція профільного навчання в старшій школі (витяг)

12. Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ МОНУ від 20 травня 2003 р. № 306

13. Типові навчальні плани для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

14. Концепція історичної освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи (проект)

15. Концепція правової освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи (проект)

16. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

17. Наказ МОНУ від 14.12.2000 р. № 588

18. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (витяг)

19. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНУ від 20.07.2004 р. № 601

20. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (витяг).

21. Типове Положення про атестацію педагогічних працівників України. Наказ МОНУ від 20 серпня 1993 р. № 310

22. Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад. Наказ МОНУ від 20.02.2002 р. № 114

23. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (витяг) 24. Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Лист МОНУ від 7.03.2001 р. № 1/9

25. Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України. Наказ МОНУ від 1.02.2006 р. № 71


ВНУТРІЛІЦЕЙСЬКІ ДОКУМЕНТИ:


 1. Концепція розвитку комунікативних здібностей учнів.

 2. Програма „Я - Громадянин”.

 3. Програма „Обдарованість”.

 4. Положення про кафедру морського ліцею.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ
КОМПЛЕКС МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ
1. Методичне забезпечення навчального предмета

1.1. . Основна навчально-методична документація

1. Програма з предмета.

2. Календарний план.

3. Поурочні плани.

4. Дидактичний матеріал. Матеріал для контролю знань.

5. Тексти варіантів контрольних робіт.

6. Інструкції для практичних і лабораторних робіт.

7. Тексти тренувальних прикладів і завдань для екзаменів.

8. Екзаменаційні білети.

9. Тести з предмета.

10. Матеріали для підготовки до вступних екзаменів.

11. Матеріали перспективного педагогічного досвіду.

12. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета.

13. Методичні розробки вчителів.

14. Норми оцінювання знань учнів. Єдиний орфографічний режим.


1.2. Документація роботи кабінету
1. План роботи кабінету.

2. Книга обліку обладнання і навчальних посібників.

3. Положення про огляд-конкурс кабінету.

4. Звіт про роботу кабінету.

5. Список літератури, яка знаходиться у кабінеті.

6. Положення про навчальний кабінет.

7. Орієнтовний перелік типового обладнання кабінету.

8. Інвентарна книга кабінету.

9. Перелік технічних засобів навчання.

10. Правила техніки безпеки.


1.3. Матеріали позакласної роботи
1. План роботи факультативів, гуртків.

2. Графік проведення додаткових занять, консультацій, факультативів, гуртків, курси за вибором.

3. Матеріали проведення предметних олімпіад.

4. Матеріали проведення вечорів, диспутів, зустрічей, конкурсів.


2. Методичне забезпечення шкільного методичного об'єднання.
2.1. Методичне забезпечення предмета (див. вище)

2.2. Планувальна та звітна документація

1. Плани роботи шкільного методичного об'єднання.

2. Плани роботи кабінетів.

3. Матеріали відкритих заходів, шкільного методичного об'єднання.

4. Книга взаємовідвідування уроків.

5. Звіти про роботу шкільного методичного об'єднання.

6. Графік додаткових занять і консультацій.

7. План проведення відкритих заходів.

8. Графіки контролю за ходом навчального процесу.

9. Результати єдиних програмних контрольних робіт (з аналізом).

10. План роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором.


3. Методичне забезпечення навчальної роботи в школі
1. Законодавчі та нормативні документи про школу.

2. Положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи.

3. Навчальні плани.

4. Перелік чинних програм.

5. Контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (програми).

6. Затверджені навчальні програми з окремих предметів.

7. Інформаційно-методичні листи на допомогу вчителеві.

8. Річний план навчально-виховної роботи школи, циклограма роботи школи.

9. Документи про роботу шкільних методичних об'єднань, творчих, проблемних груп.

10. Дані про вчителів школи.

11. Атестація педагогічних кадрів.

12. Документи про роботу шкіл ППД.

13. Робота з молодими вчителями.

14. Методичний паспорт вчителя.

15. Педагогічне навантаження.

16. Документи про вивчення, узагальнення та поширення ППД.

17. Накази по школі (копії).

18. Документи про вивчення стану викладання та якості знань учнів (графіки, звіти, довідки).

19. Матеріали олімпіад.

20. Матеріали конкурсів.

21. Документи про роботу шкільної бібліотеки.

22. Документи про проведення випускних екзаменів (звіт, тексти екзаменаційних робіт, письмові роботи учнів, звільнення від екзаменів).

23. Матеріали про роботу з батьками.

24. Підсумки навчальної роботи за семестр (рік).

25. Індивідуальна робота з учнями.

26. Книга обліку вхідних документів. Книга обліку вихідних документів.

28. Інструктивно-методичні наради.

29. Позакласна робота

30. Директорські контрольні роботи, адміністративне опитування.

31. Графіки проведення контрольних робіт, консультацій, екскурсій, предметних олімпіад.

32. Статистичні звіти
Завдання кафедри на навчальний рік:
Навчальний рік

Завдання

Запланований

кінцевий продукт

1

2009-2010


 1. Дослідити та проаналізувати літературу з даної теми.

 2. Визначити суть, специфіку, принципи формування ключових компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії.

 3. Підготувати матеріали для діагностики, корекції та контролю по формуванню групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії.

 4. Розробити стратегію і тактику формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ”

 5. Розробити програму по формуванню групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики.

 6. Створити умови для ефективного формування ключових компетентностей.

Створення методичного посібника: «Формування та розвиток самоосвітньої компетентності.»

Створення відеофільму про кафедру фізики.
2

2010-2011

Аналітико – корекційний етап.

 1. Опробувати нові технології по формуванню ключових компетентностей.

 2. Корекційна діяльність учителя при формуванні життєтворчості учнів на основі компетентнісного підходу в навчально – виховному процесі.

 3. Розробка діагностичного матеріалу для виявлення сформованості ключових компетентностей в учнів.

 4. Здійснення первинного моніторингу ключових компетентностей та аналіз.

 5. Вдосконалення роботи вчителів у контексті роботи над проблемною темою, враховуючи моніторинг.

 6. Організація консультацій для нових учителів.

 7. Організація проведення предметної декади.

 8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів з проблемної теми.

 9. Проведення конкурсу серед учителів вищої категорії

« Найкраща розробка уроку з формування ключових компетентностей».

 1. Організація знайомства з досвідом учителів.

 2. Вдосконалення роботи вчителів з обдарованими та здібними учнями.

 3. Створення банку інформації з проблемної теми.

 4. Розробка схем, алгоритмів діяльності учителя та учнів в умовах компетентнісно зорієнтованого навчання.

Створення методичного банку по формуванню групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ”


3

2011-2012

 1. Виховання перспективної, ділової людини, яка поєднує знання, уміння та практичні навички..

 2. Постійний розвиток педагогічної майстерності вчителів.

 3. Забезпечення подальшої компетентнісної спрямованості викладання навчальних предметів та в позаурочний час.

 4. Здійснення постійного моніторингу розвитку ключових компетентностей для вчасного коригування та прийняття рішень.

 5. Впровадження в практику інноваційних технологій для формування ключових компетентносте й.

 6. .Вдосконалення роботи з обдарованими та здібними дітьми, поповнення банку « Обдарована дитина».

 7. Розширення бази завдань для діагностики, корекції ключових компетентностей.

 8. Формування інформаційно – методичного фонду розробок педагогів;рекомендацій по оцінюванню досягнень учнів, самооцінюванню, оціночні картки;складання індивідуальних планів проходження теми для окремих дітей (обдарованих, здібних і т.д.)


Система завдань контрольно – корекційного етапу; розробка проектів із методичними рекомендаціями з виконання.4

2012-2013

1. Вивчення існуючих проблем з метою корекції.

2. Виховання перспективної, конкурентоспроможної людини, яка поєднує знання, уміння та практичні навички..

3. Постійний розвиток педагогічної майстерності вчителів.

4. Використання проектних технологій в навчально-виховному процесі.

5. Розширення бази завдань для контролю та корекції ключових компетентностей.


cart09о


Система завдань контрольно – корекційного етапу; розробка проектів із методичними рекомендаціями з виконання.
5

2013-2014

 1. Узагальнення ,аналіз отриманих даних,вироблення практичних рекомендацій.

 2. Корекція програми«Формування соціально – комунікативної компетентності», «Формування самоосвітньої компетентності», « Формування та розвиток професійної компетентності педагогів».

 3. Проведення творчих звітів предметними кафедрами про наслідки роботи над проблемною темою.

 4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів.

 5. Проведення підсумкової науково- методичної конференції з реалізації проблемної теми.

 6. Підведення підсумків роботи над проблемною темою, формування нових традицій ліцею.
Узагальнення і презентація досвіду роботи з проблемної теми.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка