Аналітична частина (соціально-економічний аналіз) Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року вступСторінка1/15
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

(соціально-економічний аналіз)

Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року
ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ

1.1. Географічна характеристика

1.2. Система розселення. Адміністративно-територіальний устрій

1.3. Порівняльна характеристика області серед регіонів одного типу

1.4. Основні планувальні документи території
2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ОБЛАСТІ

2.1. Земельні ресурси

2.2. Природні мінеральні ресурси

2.3. Водні ресурси

2.4. Лісові ресурси

2.5. Історико-культурна спадщина


3. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

3.1. Чисельність населення

3.2. Природний приріст та міграція населення

3.3. Розподіл населення за статтю та віком

3.4. Демографічне навантаження на населення у віці 16-59 років

3.5. Трудові ресурси


4. ІНФРАСТРУКТУРА

4.1. Транспортна інфраструктура (Транспорт. Дороги. Пункти пропуску через державний кордон)

4.2 Телекомунікаційна інфраструктура

4.3 Енергетична інфраструктура і постачання енергії. Енергозбереження.

4.4. Житлово-комунальне господарство

4.5 Освітня інфраструктура (Дошкільна освіта. Загальна середня освіта.Позашкільна освіта. Професійно-технічна освіта. Вища освіта.)

4.6 Культура і туризм

4.7 Фізкультура і спорт

4.8 Соціальна інфраструктураОхорона здоровя.

Об’єкти соціального обслуговування
5. ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

5.1 Структура регіональної економіки

5.2 Промисловий потенціал

5.3 Агропромисловий комплекс (сільське господарство, інфраструктура аграрного ринку, розвиток сільських територій)

5.4 Інвестиційні ресурси (капітальні інвестиції (інвестиції в основний капітал, будівництво)

5.5 Інноваційна діяльність

5.6 Розвиток малого та середнього підприємництва

5.7 Торгівля та ресторанне господарство, розвиток споживчого ринку

5.8 Зовнішньоекономічна діяльність

5.9 Значення м.Луцька для регіону в економічному вимірі


6. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА

6.1. Доходи. Загальна характеристика

2.2. Доходи бюджету області у розрізі територій

6.3. Видатки бюджету

6.4. Бюджет розвитку

6.5. Формування інвестиційної складової місцевих бюджетів за рахунок субвенцій з державного бюджету


7. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
8. ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

8.1 Стан атмосферного повітря

8.2 Екологічна ситуація в галузі водокористування

8.3 Стан ґрунтів

8.4 Природні об’єкти та збереження біорізноманіття

8.5 Утворення та накопичення відходів. Поводження з відходами.

8.6 Екологічно небезпечні об’єкти області
9. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

Загальна частина

Мета та підстави для розроблення Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) є головним плановим документом розвитку Волині на довгострокову перспективу.

Стратегія розроблена на підставі законів України «Про місцеві державні

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку

України», «Про стимулювання розвитку регіонів», на виконання постанови

Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження голови облдержадміністрації від 14 листопада 2014 року № 477 «Про підготовку проекту Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року», плану-графіку з розроблення проекту Стратегії, затвердженого співголовами обласної робочої групи з розробки проекту Стратегії 25 листопада 2014 року, з використанням методології проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Необхідність підготовки Стратегії викликана:

затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

наближенням до завершення терміну реалізації (2015 рік) нині чинної Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004 – 2015 роки (затверджена рішенням обласної ради від 10 грудня 2004 року
№ 16/3 з доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 21 червня 2007 року № 13/5 та від
06.03.12 № 10/12);

зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіонів протягом останніх семи років. З початку 2014 року з’явилися додаткові ризики, пов’язані як із зовнішнім впливом дій Російської Федерації стосовно Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та східних регіонів України, так і з внутрішніми чинниками, що породжені недосконалістю державної політики;

доцільністю підготовки нового стратегічного документа, розробленого відповідно до європейських стандартів, на період, що синхронізується з плановими та бюджетними циклами ЄС, з урахуванням впливу світових тенденцій просторового розвитку.

Стратегія спрямована на визначення цілей регіональної політики, завдань та інструментів для розв’язання соціальних проблем, підвищення рівня економічного потенціалу територій, продуктивності їх економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища.

Стратегія визначає основні завдання місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на виконання зазначених завдань, а також передбачає узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – Державна стратегія).

Під час підготовки Стратегії використано матеріали структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших Центральних органів виконавчої влади, Схеми планування території Волинської області (затверджена рішенням Волинської обласної ради від 30 березня 2012 року № 598), результати досліджень і розробок дисертантів вищих учбових закладів області та ряду інших науково-дослідних і проектних установ.

Розробка Стратегії стала важливим інструментом налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, а також широким колом організацій громадянського суспільства для того, щоб стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін та, згодом, було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з Плану реалізації Стратегії.

Процес колективної роботи над Стратегією різних суб‘єктів регіонального розвитку у рамках робочої групи дозволив залучити до розробки десятки організацій та активних людей області із різних секторів суспільства, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій.АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

(соціально-економічний аналіз)Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ
1.1.Географічна характеристика

Волинська область утворена 4 грудня 1939 року. Розташована на крайньому північному заході України, на перехресті важливих транспортних шляхів зі Східної у Західну Європу, що особливо важливо для розвитку зв’язків із різними країнами світу.

Волинь – єдиний регіон України, що має кордон з країнами Європейського та Митного союзів.

На півночі Волинська область межує з Брестською областю Республіки Білорусь (протяжність кордону – 205 км), на сході – з Рівненською областю (410 км), на півдні – з Львівською областю (125 км), на заході – з Холмським і Замостським воєводствами Республіки Польща (135 км).

Територія Волині становить 20,1 тис. км2 (3,3% території України), простягається з півночі на південь на 187 кілометрів, а з заходу на схід – на 163 кілометри.

Волинська область відзначається унікальністю природного середовища з високоцінними мальовничими водно-болотними та лісовими ландшафтами, надзвичайно вразливими до антропогенної діяльності. Більша частина області розташована в межах Поліської низовини, четверта частина – на Волинсько-Подільській височині в лісостеповій зоні.
    1. Система розселення

Населення області на 01.01.2014 року нараховувало 1041,3 тис. осіб (2,3% населення України), у тому числі 543,7 тис. осіб, або 52,2 відсотка міського та 497,6 тис. осіб, або 47,8 відсотка сільського населення.

Майже 72 відсотки населення сконцентровано у центральних і південних районах області, де щільність сягає 76 осіб на 1 км (у середньому по Україні – 75 осіб). Північна частина Волині заселена рідше – 22–36 особи на 1 км, а в середньому по області цей показник становить 52 особи на 1 км.

Серед регіонів області найбільш густозаселене м. Луцьк (5 тис. осіб на 1 км), найменш – Турійський район (22 особи на 1 км).

Станом на 01.01.2014 у Волинській області 1087 поселень, у тому числі: міських – 33, сільських – 1054.


Адміністративно-територіальний устрій

Адміністративно-територіальний устрій області в цілому типовий для України. Райони області у своїй більшості близькі за територією, проте суттєво відрізняються за чисельністю населення та його щільністю.
Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць

у містах і районах

Населення наявне тис. осіб

на 1 січня 2014 року

Тери- торія, км

Частка в заг. території області, %

Щільність населення, осіб на 1км

Населенні пункти

Сіль-ські ради

міста

селища міського типу

Сільські населені пункти

одиниць

Волинська область

1041,3

20144

100,0

51,7

11

22

1054

379

м. Луцьк

216,1

42

0,2

5144,7

1

-

-

-

м.Володимир-

Волинський39,0

17

0,1

2292,0

1

-

-

-

м. Ковель

69,0

47

0,1

2292,0

1

-

-

-

м.Новово-линськ

58,1

17

0,1

3416,1

1

1

-

-

райони

Володимир-Волинський

25,6

1039

5,1

24,7

1

-

77

20

Горохівський

52,4

1122

5,6

46,7

2

2

90

36

Іваничівський

32,4

645

3,2

50,2

-

1

58

23

Камінь-Каширський

63,4

1747

8,7

36,3

1

-

64

31

Ківерцівський

63,9

1414

7,0

45,2

1

2

72

24

Ковельський

40,4

1723

8,6

23,4

-

2

91

28

Локачинський

22,5

712

3,5

31,7

-

1

53

19

Луцький

62,1

973

4,8

63,8

-

2

83

29

Любешівський

56,0

1450

7,2

24,9

-

1

46

20

Любомльський

39,6

1481

7,4

26,8

1

1

68

22

Маневицький

54,9

2265

11,2

24,3

-

2

69

30

Ратнівський

52,1

1437

7,1

36,2

-

2

67

22

Рожищенський

39,8

928

4,6

42,9

1

1

66

28

Старовижів-

ський


30,6

1121

5,6

27,3

-

1

46

19

Турійський

26,4

1205

6,0

21,9

-

2

74

20

Шацький

16,9

759

3,8

22,3

-

1

30

8

Область у своєму складі має 16 адміністративних районів, 11 міст, 22 селища міського типу, 1054 сільських населених пункти та 4 міста обласного підпорядкування.

Більше 70 відсотків міського населення зосереджено в містах обласного підпорядкування – Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі та Нововолинську.

Впродовж 1989 - 2013 років населення області скоротилося лише на


1,9 відсотка (по Україні чисельність населення впродовж двох міжпереписних періодів скоротилася на 6,3%), відбувся перерозподіл кількості міського та сільського населення - збільшення чисельності міського населення на 4,9 відсотка та зменшення кількості сільського населення на 8,4 відсотка.

За міжпереписний період (1989 та 2002 роки) чисельність (наявного) населення області зменшилася на 0,5 тис. осіб.

Зменшення кількості населення мало місце у переважній більшості регіонів країни, за винятком Волинської, Закарпатської, Рівненської областей та м. Києва, де цей показник залишився практично на рівні 1989 року.

Динаміка рівня урбанізації в цілому по області та в розрізі адміністративних районів наведена нижче в таблиці.


Динаміка рівня урбанізаціїРоки

Всього населення,

тис. чол.

у тому числі

Рівень урбанізації,%

міське

сільське

1989

1061,2

518,2

543,0

48,8

2002

1060,7

533,2

527,5

50,3

2006

1040,4

527,2

513,2

50,7

2010

1036,7

535,4

501,3

51,6

2011

1037,1

537,0

500,1

51,8

2012

1038,6

539,1

499,5

51,9

2013

1040,0

541,5

498,5

52,1

2014

1041,3

543,7

497,6

52,2

При цьому слід відмітити, що питома вага міського населення дещо нижче середньоукраїнських показників (69% по Україні та 52,2% по Волинській області), а сільського – вище, що характерно для областей з переважно аграрним профілем спеціалізації.Рівень урбанізації Закарпатської області – 37 відсотків, Чернівецької та Івано-Франківської – 43 відсотки, Тернопільської – 44 відсотки, Рівненської – 48 відсотків.
Рівень урбанізації Волинської області в розрізі адміністративних районів


Назва територіальних одиниць

Населе-ння на 01.01.02

у тому числі

Рівень урбаніза-ції,%

Населен-ня на 01.01.

2014

у тому числі

Рівень урбанізації%

міське

сільське

міське

сільсь-ке
Волинська область

1060,7

533,2

527,5

50,3

1041,3

543,7

497,6

52,2

Райони

Володимир-Волинський*

66,6

40,6

26,0

61,0

64,6

41,2

23,4

63,8

Горохівський

57,1

15,1

42,0

26,4

52,4

15,0

37,4

28,6

Іваничівський*

94,8

65,7

29,1

69,3

90,5

64,9

25,6

71,7

Камінь-Каширський

61,9

10,8

51,1

17,4

63,4

12,2

51,2

19,2

Ківерцівський

66,4

25,7

40,7

38,7

63,9

24,0

39,9

37,6

Ковельський*

109,4

74,7

34,7

68,3

109,4

77,6

31,8

70,9

Локачинський

25,3

4,1

21,2

16,2

22,5

3,9

18,6

17,3

Луцький*

264,9

214,5

50,4

81,0

278,2

222,2

56,0

79,9

Любешівський

36,8

5,6

31,2

15,2

36,1

5,8

30,3

16,1

Любомльський

43,3

13,6

29,7

31,4

39,6

13,3

26,3

33,6

Маневицький

57,3

14,2

43,1

24,8

54,9

14,7

40,2

26,8

Ратнівський

52,6

13,1

39,5

24,9

52,1

14,2

37,9

27,3

Рожищенський

42,9

15,4

27,5

35,9

39,8

15,2

24,6

38,2

Старовижівський

34,1

5,3

28,8

15,5

30,6

5,3

25,3

17,3

Турійський

29,1

9,1

20,0

31,3

26,4

8,9

17,5

33,7

Шацький

18,2

5,7

12,5

31,3

16,9

5,3

11,6

31,4

*- з урахуванням чисельності міст обласного значення відповідно Володимира –Волинського, Нововолинська, Ковеля та Луцька

Нерівномірність розміщення виробничого комплексу по території області знайшла своє відображення на рівні урбанізації окремих районів. Найбільший рівень урбанізації в Луцькому районі, високим рівнем урбанізації відзначається Ковельський, Іваничівський та Володимир-Волинський райони, які є промислово зорієнтованими. Рівень урбанізації районів з переважним аграрним напрямком розвитку відрізняється показниками нижчими за середньообласні.


Висновок

Низька урбанізація та низька щільність населення передусім периферійних районів створює додаткові проблеми регіонального розвитку, пов’язані з обмеженістю трудових ресурсів, розпорошенням органів та закладів, що надають послуги місцевому населенню.

Упродовж 1989 - 2013 років населення області скоротилося лише на 1,9 відсотка, а починаючи з 2006 року чисельність населення зростає, в основному, за рахунок природного приросту.


    1. Порівняльна характеристика області серед регіонів одного типу

У геоекономічному просторі України Волинська область посідає важливе місце, що зумовлено зручним транспортно-географічним положенням регіону, зосередженням тут значного природно-ресурсного, трудового та економічного потенціалу, особливостями історичного та територіального розвитку її господарства.

За чисельністю наявного населення Волинська область займає 23 місце в Україні (менше у Кіровоградській (987,6 тис. осіб) та Чернівецькій (908,5 тис. осіб) областях) та 18 місце серед регіонів – за щільністю населення у розрахунку на км.

Населення області на 1 січня 2014 року становило 1041,2 тис. осіб (2,3% населення України).

Щільність населення становить 52 особи на 1 км, що значно менше за середній показник по країні (75 осіб на 1 км), майже удвічі менше, ніж у Закарпатській (98 чол.) та Івано-Франківській (99 чол.), у 2,2 раза - ніж у Львівській (116 чол.) та Чернівецькій областях, в 1,5 раза – від Тернопільської, на 21,2 - 10,3 відсотка – Хмельницької (63 чол.) та Рівненської (58 чол.). Серед областей Західного регіону область випереджає лише Житомирську область (42 чол. на 1 км).

Питома вага реалізації інноваційної продукції області у загальнодержавному обсязі серед областей Західного регіону за 2013 рік склала 0,8 відсотка – і це четверте місце (у Закарпатській області – 3,8 відсотка, Івано-Франківській – 2,5 відсотка, Львівській – 2,4 відсотка, Тернопількій – 0,4 відсотка, Рівненській та Чернівецькій областях – 0,3 відсотка). Таким чином, внесок області у інноваційний розвиток країни є досить посереднім.

Волинська область може бути кваліфікована як аграрно-індустріальний регіон, питома вага промислового виробництва якої у 2013 році складала 0,9 відсотка від обсягу промисловості країни. За даним показником область займає лише 23 місце серед інших регіонів.
Місце Волинської області у господарському комплексі України

ПоказникиРоки

2005

2008

2013

Питома вага у валовому регіональному продукті, %*

1,48

1,34

1,37

Місце серед регіонів України

24

24

24

Питома вага у реалізованій промисловій продукції, %

1,2

0,9

0,9

Місце серед регіонів України

22

21

23

Питома вага у валовій продукції сільського господарства, %

2,8

2,6

2,5

Місце серед регіонів України

19

21

22

Питома вага в експорті товарів, %

1,0

0,7

1,0

Місце серед регіонів України

18

19

14

Питома вага в імпорті товарів, %

2,6

1,5

1,4

Місце серед регіонів України

7

11

11

Питома вага в обсягу інвестицій в основний капітал, %

1,2

1,5

1,2

Місце серед регіонів України

22

21

18

Питома вага в обсягу прямих іноземних інвестицій, %

1,3

0,8

0,6

Місце серед регіонів України

14

15

17

Питома вага у роздрібному товарообороті, %

1,9

1,7

1,9

Місце серед регіонів України

19

20

15

Питома вага регіону за чисельністю населення, %

2,2

2,3

2,3

Місце серед регіонів України

25

24

23

Не дивлячись на низьку частку реалізованої промислової продукції Волинської області в загальнодержавному обсязі, частка регіону у складі окремих видів діяльності вагоміша за середньообласний показник. На підприємствах області у 2013 році вироблено 92 відсотки загальнодержавного обсягу електричних трансформаторів, більше половини (53,5 %) кетчупів та томатних соусів, третя частина майонезу та емульгованих соусів, 12,2 відсотка замороженого м’яса великої рогатої худоби, 21,2 відсотка деревостружкових плит та подібних плит з деревини, 12 відсотків меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Об’єктивне визначення місця та ролі області в країні було б неповним без аналізу основних показників функціонування економіки, приведених у розрахунку на 1 особу населення. Значною мірою вони підтверджують виявлені особливості розвитку області, роблять їх більш рельєфними.

Так, у 2013 році обсяг промислового виробництва у розрахунку на 1 особу населення в області був майже у 2,5 раза нижче середньодержавного показника. Натомість продукція сільського господарства більша на 10 відсотків. Однак, у 2005 році така диференціація становила 2 рази та 26 відсотків, що свідчить про нижчі темпи розвитку економіки регіону у порівнянні із середніми показниками по Україні. Про це свідчать і показники валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу. Вищими у порівнянні з Україною був темп зростання обсягу експорту товарів (2,2 раза по області, 1,9 раза – по Україні).


Основні показники економіки України та Волинської області

у розрахунку на 1 особу населенняПоказники

Роки

2005

2008

2013

Валовий регіональний продукт, грн

Волинська область

6285

12340

19249*

Україна

9372

20495

32002*

Місце серед регіонів України

19

19

22

Обсяг промислової продукції, грн.
Волинська область

5158

8963

9802

Україна

9947

20331

24333

Місце серед регіонів України

16

15

23

Обсяг продукції сільського господарства, грн. (у порівняних цінах 2010 року)

Волинська область

4805

4965

6097

Україна

3813

4357

5559

Місце серед регіонів України

11

11

12

Обсяг експорту товарів, дол. США
Волинська область

269

449

604

Україна

730

1451

1394

Місце серед регіонів України
Обсяг імпорту товарів, дол. США
Волинська область

638

1262

1046

Україна

769

1854

1694

Місце серед регіонів України


Обсяг інвестицій в основний капітал, грн.
Волинська область

1140,1

3376

3206

Україна

1983,9

5058

5909

Місце серед регіонів України

17

18

17

Обсяг прямих іноземних інвестицій, дол. США
Волинська область

109

211

327

Україна

349

774

1284

Місце серед регіонів України

12

7

17

Обсяг роздрібного товарообороту, грн.
Волинська область

1759

4155

7847

Україна

2003

5338

9436

Місце серед регіонів України

9

14

10

* - 2012 рік
1.4 Основні планувальні документи території

Окрім Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004 – 2015 роки базовим планувальним документом території є Схема планування території Волинської області (перспективний комплексний просторовий план до 2031 року), яка розроблена у 2010 році авторським колективом інституту „Діпромісто". Головною метою розробки схем планування території областей, в сучасних умовах, є створення перспективної програми використання території області на основі її оптимальної організації, яка б відповідала як розвитку регіону, так і України в цілому. Схема планування території області передбачає створення планувальної основи для раціонального використання території, визначення пріоритетів розвитку господарського комплексу та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони довкілля, охорони здоров’я населення, збереження пам’яток історії та культури.

Зважаючи на важливість розробки схем планування усіх територіальних одиниць, за рахунок виділених у 2012 році з обласного бюджету коштів в сумі 370,8 тис. грн. відповідно до Регіональної програми розроблення планувальної документації, в області виготовлені цифрові векторні карти М1:10000 (підоснова для розроблення схем планування територій всіх районів області) для Ковельського, Старовижівського та Іваничівського районів, протягом 2013 року - Ківерцівського, Луцького, Рожищенського, Турійського та Шацького районів.

У 2014 році кошти обласного бюджету в сумі 1890.4 тис. гривень спрямовані на завершення робіт зі створення цифрової карти Володимир-Волинського, Горохівського, Камінь-Каширського, Любешівського, Любомльського та Ратнівського районів.


2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ОБЛАСТІ
2.1. Земельні ресурси
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка