Алла Кисельова відкриті інформаційні ресурси архівного порталу україни: структура, наповнення, моніторингСкачати 484.22 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір484.22 Kb.
#15761
  1   2   3   4

Алла Кисельова

ВІДКРИТІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ АРХІВНОГО ПОРТАЛУ УКРАЇНИ:
СТРУКТУРА, НАПОВНЕННЯ, МОНІТОРИНГ


Останнім часом в Україні актуалізувалася необхідність раціонального використання інформаційних ресурсів.

Однією з найважливіших ланок інформаційно-документального забезпечення розвитку держави, економіки, науки і культури є архіви. Вільний доступ до архівної інформації, гарантується національним законодавством. Ухвалення Верховною Радою 24 грудня 1993 р. Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, та низки нормативно-методичних документів створили передумови для еволюційного реформування системи архівних установ з урахуванням позитивних здобутків її попереднього розвитку, зарубіжного досвіду, сучасного стану та перспективного прогнозування.

Сучасна система архівних установ України складається з Державного комітету архівів України, семи центральних державних архівів – Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (ЦДАВО), Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО), Центрального державного історичного архіву, м. Київ (ЦДІАК), Центрального державного історичного архіву, м. Львів (ЦДІАЛ), Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного (ЦДКФФА), Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА), Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ), Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 24 держархівів областей, міст Києва і Севастополя, 487 архівних відділів райдержадміністрацій, 158 архівних відділів міських рад, у фондах яких зосереджено понад 55 млн. од. зб., до 7 млрд. документів, XII–XX ст.

Державні архіви володіють величезними інформаційними ресурсами, вони знаходяться у стані пошуку своєї ніші в інформаційній інфраструктурі України. Для забезпечення виходу архівів України в інформаційний простір необхідно створення високо сервісного середовища взаємодії із широким колом його користувачів, відкриття їм доступу до світових інформаційних ресурсів. Для цього слід підключити всі архіви до Інтернет, розвинути системи теледоступу до світових інформаційних ресурсів Державного комітету архівів України, що є архівним веб-порталом України.

Архіви не можуть існувати ізольовано, відтак виникає необхідність в створенні корпоративної мережі Інтернет. Тільки завдяки корпоративним методам роботи можна створити зведений електронний каталог.

Відповідно до Національної стратегії розвитку мережі Інтернет в Україні на 2001–2005 рр. Україна бере на себе вирішення найважливіших науково-технічних завдань повної інтеграції в суспільство нових інформаційних технологій рівні й демократичні умови доступу до інформації для кожного громадянина.

Так, перед Державним комітетом архівів України постала проблема розробки та реалізації власної національної інформаційної політики.

Державний комітет архівів України має намір створити в країні єдиний інформаційний простір та інтегруватися у світове інформаційне співтовариство.

Програма створення мережі інтернет-ресурсів державних архівних установ на 2001 – 2005 рр. включає в себе створення Центру Web-ресурсів Держкомархіву; впровадження web-ресурсів державних архівів країни та побудова галузевої мережі передавання даних.

Аналіз інтенсивності використання он-лайнових ресурсів архівного порталу здійснюється шляхом автоматизованого опрацювання log-файлів, які формуються щодня операційною системою веб-сайта. Програма аналізу дозволяє отримувати широкий спектр даних, зокрема кількість виданих файлів, їх загальний обсяг, кількість користувачів тощо. Предметом особливої уваги є відповіді сайта про те, що користувачу не надано інформації на його запит. Вони виникають, наприклад, при реорганізації сайта, зокрема у разі переміщення файлів у каталогах, що не може бути оперативно враховано пошуковими системами Інтернет. Тому надалі в разі переміщення файлів вони зберігаються упродовж одного року ще й за старими адресами.


Структура архівного порталу України будується відповідно регламенту функціонування веб-сайту Державного комітету архівів України. На початку головної сторінки, яка призначена для надання інформації про статус Комітету, знайомить з загальною структурою даного веб-сайту, розміщується зображення Державного герба України і логотипу Держкомархіву, назва сайту, меню, пунктами якого є назви основних розділів. На цій же сторінці висвітлено стислі новини та анонси архівної галузі, які більш детально розкриваються на веб-сторінці архівних новин під назвою “Новини архівної галузі”.

Інформаційна структура веб-порталу “Архіви України” повністю адекватна відповідній предметній області, має і повне інформаційне наповнення, не містить зайвих відомостей та недоречних повторів інформації. Інформаційне наповнення веб-сайту тісно пов’язано з його інформаційною структурою. На веб-сайті представлені обласні державні адміністрації. Класифікація матеріалів має ієрархічну будову, ієрархічну підпорядкованість матеріалів різного рівня, відповідає рівню їх узагальнення та важливості, назви кожної рубрики на даному веб-сайті зрозумілі широкому колу користувачів, кожна веб-сторінка відповідає одній тематичній рубриці. Статистичні, динамічні та потокові матеріали подаються окремими цілісними блоками відповідно до їх тематики.Розділ – це сукупність веб-сторінок, що відповідають окремій темі.

Сторінка – окрема сукупність даних HTML-структури.

Елемент сторінки – блок текстової або графічної інформації, що входить в склад сторінки.

Документ – файл відмінної від HTML-сторінки структури, на якій є посилання зі сторінок сайту та який відображається вбудованими в браузер або зовнішніми системами.

Веб-сайт Державного комітету архівів України має: • Прозору і логічну структуру розміщення інформації на веб-сервері Держкомархіву;

 • Забезпечення можливості організації доступу до рубрик (розділів та підрозділів) веб-серверів за паролем по категоріям користувачів;

 • Наявність зрозумілого графічного інтерфейсу та вбудованих контекстно-залежних підказок;

 • Відсутність орфографічних та синтаксичних помилок;

 • Швидке завантаження веб-сторінок.

Користувач веб-сайту спочатку знайомиться з екранним відображення даних. Надалі він може зберегти їх у форматі, в якому вони надані браузеру (HTML-файлів, PDF, RTF, ZIP) або за допомогою копіювання через буфер обміну в формат зовнішніх систем. Користувач також може роздрукувати веб-документ.

Всі сторінки веб-сайту можуть бути безпосередньо роздруковані засобами браузера. Для даних, що призначені для подальшого роздруку відвідувачем без додаткових стильових елементів екранного представлення, традиційно створюється відповідна додаткова веб-сторінка.

Практика представлення в мережі Інтернет великих графічних зображень (мап, фотодокументів тощо) довела, що зважаючи на вимоги користувача бажано розміщувати зображення повністю на окремих сторінках. Тому, наприклад, документальна виставка “Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському” на сторінці з посиланнями на повні зображення фотодокументів розміщені лише їх зменшені варіанти.

Потокова інформація розміщується на сторінках, що мають посилання з головної сторінки сайту або зі стартових веб-сторінок відповідних розділів, оскільки за своїм змістом ця інформація має бути оперативно доведена до споживача.

Фотодокументи, малюнки та таблиці супроводжуються текстовою інформацією, яка точно вказує на розділ та на відповідний текстовий матеріал розділу, який вони супроводжують.

Веб-сервер Держкомархіву веде файл статистики відвідування архівного порталу України за допомогою стандартної програми обробки статистики відвідувань Webalizer 2.01.

Наведемо тільки деякі середньостатистичні дані активності наших користувачів до веб-порталу “Архіви України”:

Таблиця № 1. Статистичні дані по розділу
“Новини архівної галузі” за січень та лютий 2004 р.


Місяць

Позиція

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

13 (1427)

356

0,40

21387

1,68

Лютий 2004

19 (1524)

258

0,35

8506

0,61

На сайті широко представлена інформація довідково-енциклопедичного характеру веб-сторінкою “Про нас”, на якій вміщено:

Історія Державного комітету архівів України, його структура, відділи:


 • організаційно-аналітичний

 • зберігання та обліку Національного архівного фонду (НАФ)

 • формування НАФ та діловодства

 • інформації, використання НАФ та зовнішніх зв’язків

 • кадрового та діловодного забезпечення

 • інформаційних технологій

В кожному відділі представлено начальники відділів, контактна інформація, електронна адреса відділу, інформація про вакансії та функції відділів.

Представлені дорадчі органи:

колегія, наукова рада, Центральна експертно-перевірна комісія, методична комісія та редакційно-видавнича рада та також науково-довідковий апарат та література Держкомархіву.

Інформація довідково-енциклопедичного характеру також представлена сторінкою “Контакти Державного комітету архівів України”, на якій розміщено контактна інформація, голова та заступники голови Держкомархіву, назва відділів та інформація про окремий відділ..


Таблиця № 2. Статистичні дані по розділу
“Контакти Державного комітету архівів України” за січень 2004 р.


Місяць

Позиція
(із 1427)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

48

92

0,10

496

0,04

Лютий 2004

49

96

0,13

493

0,04

Правова інформація представлена сторінкою “Нормативна база архівної галузі”. На ній вміщено повні тексти указів, розпоряджень та доручень Президента України, законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, нормативно-правових та нормативно-методичних документів з архівної справи і діловодства, до яких входять: • Основні правила роботи державних архівів України (Схвалено колегією Держкомархіву України від 3.02.2004, протокол № 2) файл у форматі PDF (2,17 MB);

 • Накази міністерств та відомств;

 • Угода між Державним комітетом архівів України та ЦК профспілки працівників державних установ України;

 • Архівні стандарти і рекомендації;

 • Положення з архівної справи та діловодства;

 • Накази Держкомархіву (Головархіву) України;

 • Нормативно-методичні документи Держкомархіву та інших центральних органів виконавчої влади;

 • Регіональна програма розвитку архівної справи.

Таблиця № 3. Статистичні дані по розділу
“Нормативна база архівної галузі” за січень 2004 р.


Назва підрозділу

Позиція
(із 1427)

Кількість
візитів


Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Головна сторінка розділу

17

305

0,34

1478

0,12

Укази Президента України

15

315

0,35

1305

0,10

Закони України

20

285

0,32

5080

0,40

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

10

478

054

2807

0,22

Нормативно-правові та нормативно-методичні документи з архівної справи і діловодства:

 • Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (К., 2001)
  Файл в форматі PDF (571 KB)

 • Накази міністерств та відомств

 • Угода між Державним комітетом архівів україни та ЦК профспілки працівників державних установ україни

 • Архівні стандарти і рекомендації

 • Положення з архівної справи та діловодства

 • Накази Держкомархіву (Головархіву) України

 • Нормативно-методичні документи Держкомархіву та інших центральних органів виконавчої влади

41

327
8

114


65
48
155

76
1355


576

0,13


0,07
0,05
0,17

0,09
1,52


0,65

6345


391
1477
2409

867
11295


13632

0,50


0,03
0,12
0,19

0,07
0,89


1,07

Таблиця № 4. Статистичні дані по розділу
“Нормативна база архівної галузі” за лютий 2004 р.


Назва підрозділу

Позиція
(із 1524)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Головна сторінка розділу

22

242

0,33

1353

0,10

Укази Президента України

38

141

0,19

666

0,05

Закони України

27

177

0,24

3456

0,25

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

29

169

0,23

1341

0,10

Нормативно-правові та нормативно-методичні документи з архівної справи і діловодства:

 • Основні правила роботи державних архівів України (К., 2004)
  Файл в форматі PDF (2,17 MB)

 • Накази міністерств та відомств

 • Угода між Державним комітетом архівів україни та ЦК профспілки працівників державних установ України

 • Архівні стандарти і рекомендації

 • Положення з архівної справи та діловодства

 • Накази Держкомархіву (Головархіву) України

 • Нормативно-методичні документи Держкомархіву та інших центральних органів виконавчої влади

21


31

23
7


9

253


40

34


167

228
676


470

0,34


0,05

0,04

0,23

0,31
0,92


0,64

144286


165

1068

2715

2570
6411


10957

10,31


0,01

0,07

0,19

0,18
0,46


0,78

Інформація про видання Держкомархіву та архівних установ України представлена такими веб-сторінками, як “Нові видання (2001–2004)” та “Публікації на сайті”. До цього виду інформації можна віднести і такі тематичні веб-сторінки “Зарубіжна архівна Україніка”, “Архіви в Україні: Бібліографія”.

Окремою веб-сторінкою “Архіви в Україні” представлено Центральні, місцеві та галузеві державні архівні установи України; Архівні установи Національної академії наук України, Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства освіти України. Мережа державних архівних установ системи Держкомархіву включає 683 установи, а саме:

7 центральних державних архівів: • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

 • Центральний державний архів громадських об’єднань України

 • Центральний державний історичний архів України, м. Київ

 • Центральний державний історичний архів України, м. Львів

 • Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного

 • Центральний державний науково-технічний архів України

 • Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства

3 центральні державні архівні установи допоміжного характеру;

Державний архів в Автономної Республіки Крим;

24 державних архіви областей;

державні архіви міст Києва і Севастополя;

487 архівних відділів райдержадміністрацій;

158 архівних відділів міських рад.

На цій же сторінці широко представлена інформація про кожну архівну установу, а саме: адреса, телефон/факс, поштова та електронна адреси, транспорт, за допомогою якого можна дібратися до установи, час роботи, директор та заступник директора, а також історія установи, її фонди, науково-довідковий апарат, автоматизовані бази даних, науково-довідкова бібліотека та література.

Даний розділ сайту базується на матеріалах першого зведеного довідника про склад і зміст документів НАФ, що побачив світ за часів незалежності (Архівні установи України: Довідник / Державний комітет архівів України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Міністерство культури і мистецтв України. – К., 2000. – 260 с.). Довідник підготовлений великим авторським колективом архівістів і бібліотекарів у рамках програми “Архівні зібрання України”, що розробляється з 2000 р. Держкомархівом і архівними установами України в співпраці з рукописними підрозділами бібліотек, академічних інститутів та університетів України.

Електронна версія довідника “Архівні установи України” є також складовою частиною і продовженням міжнародного проекту “АрхеоБібліоБаза України”, що розроблявся в 1994–1996 рр. з ініціативи Патриції Кеннеді Грімстед і свого часу був підтриманий грантом Фонду “Євразія” (Еурасіа Фоундатіон).

Коротка англомовна версія “АрхеоБібліоБази України” (остання редакція – квітень 1998 р.) була представлена на Веб-сайті Українського наукового інституту Гарвардського університету. Вона охоплює сім центральних архівів, Державний архів Київської області, Державний архів м. Києва, Державний архів Львівської області, Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського та Львівську наукову бібліотеку ім. В. Стефаника.

Основна мета проекту “Архівні установи України” та його англомовного варіанту “АрхеоБібліоБаза України” – формування й супровід зведеної бази даних на узагальнену інформацію про кожну архівну установу України з подальшим розвитком і оновленням її, зокрема урахуванням поточних змін у назвах, обсягах фондів, бібліографічному апараті тощо. На цій базі передбачаються систематичні публікації довідників про архівні й рукописні сховища України українською та англійською мовами в традиційному (книжковому) вигляді.

У 2004 р. має бути завершено друге видання генерального довідника “Архівні установи України”. Цей амбітний проект представлятиме нове обличчя галузі на початку третього тисячоліття. Вперше до його складу увійдуть, крім державних архівів, документальні зібрання бл. 200 музеїв і бібліотек, тобто, “поза архівна частина НАФ”, не представлена раніше в жодному довіднику.

На сьогодні майже всі архівні установи мають електронну пошту та, на жаль, лише один центральний та чотири обласних архіви досі не подбали про неї. Це – ЦДАМЛМ, держархіви Житомирської, Київської, Полтавської, Харківської областей). Загалом, електронною поштою користуються 35 архівних установ.

21 архівна установа має доступ до ресурсів Інтернет, з них десять підключені через постійне з’єднання (виділені лінії): крім центральних установ у Києві, це – Івано-Франківський, Рівненський, Хмельницький, Чернігівський та Закарпатський архіви.

У семи архівах (ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України, ЦДІАЛ України; областях: Донецьк, Рівне, Харків та у м. Києві) створено відповідні підрозділи з інформаційних технологій.

Не можна не відзначити зусилля і позитивний досвід трьох архівів, які, крім комітету, створили власні веб-сайти (Донецьк, Чернігів, та Державний архів м. Севастополя). Показово, що на донецькому сайті з’явилася перша серед регіональних архівів документальна Інтернет-виставка (до 60-річчя звільнення Донбасу); Севастопольський і Донецький архіви опублікували також десятки фотодокументів із своїх колекцій. Нагадаю, що Севастополь першим опублікував електронну версію свого короткого довідника, а також виставив в Інтернеті анотації до 14 фондів; поступово з’являються на цих сайтах повнотекстові публікації, базовані на архівних фондах. Що ж до новин, то усі зазначені архіви оновлюють їх нерегулярно і зараз перебувають на рівні листопада-грудня минулого року.

Розділ “Архіви України” займає на сервері веб-порталу Держкомархіву 2 Мб.

Аналізуючи статистичні дані відвідування архівного порталу України за даними статистичного звіту за січень та лютий 2004 р. можна простежити такі результати:

Таблиця № 5. Статистичні дані по розділу
“Архіви України” за січень та лютий 2004 р.


Місяць

Позиція

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

2 (із 1427)

4028

4,52%

99360

7,8

Лютий 2004

2 (із 1524)

2888

3,93%

75331

5,38

У архівному доробку з’явилися два перших професійних компакт-диски: • АРХІВИ УКРАЇНИ: Архівні установи. Законодавча та нормативна база;

 • Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси.

Дані компакт-диски підготовлені й видані за сприяння Фонду Катедр Українознавства (США), які вже здобули популярність у світі, оскільки поширювалися на міжнародних форумах.

На компакті “АРХІВИ УКРАЇНИ: Архівні установи. Законодавча та нормативна база” представлена система архівних установ України, законодавча та нормативно-методична база галузі. А саме повні тексти документів, таких як: • Конституція України;

 • Закони України;

 • Укази, розпорядження та доручення Президента України;

 • Постанови Верховної Ради України;

 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

 • Міжнародні акти;

 • Міжнародні галузеві угоди Державного комітету архівів України;

Також висвітлено нормативно-правові акти і методичні посібники з архівної справи та діловодства.

Періодичні видання Держкомархіву та архівних установ: • Архіви України

 • Вісник Державного комітету архівів України

 • Студії з архівної справи та документознавства

 • Бюлетень галузевої служби науково-технічної інформації

Термінологічний словник “Архівістика” посібник для студентів

Та подана інформація про розробників: Держкомархів України та Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства.

Інформацію компакт-диску представлено на офіційній веб-сторінці Держкомархіву України за адресою: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Archives_CD.php.

Компакт-диск “Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси”.

На ньому представлено сто офіційних документів з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, які відтворюють контекст трагедії, дають уявлення про методи здійснення в Україні примусової масової колективізації, реалізації політики розкуркулення та сумнозвісних хлібозаготівель. Згадані фотодокументи, свідчення історичної правди про жахливу трагедію українського народу, першопричиною якої став державний терор проти селян, складають перший розділ компакт-диску. Наступний розділ – публікації та огляди джерел. До його складу входять: матеріали до бібліографії; документи з історії голоду у фондах архівосховищ України: джерелознавчий огляд; інформація про розсекречені документи МВС України; нові видання, зокрема збірник “Голод 1932–1933 років на Черкащині” та нарис-огляд “З історії голодомору 1932–1933 рр. на Сумщині”.

Два останні розділи компакт-диску повідомляють про Інтернет-ресурси документально-публіцистичних матеріалів з проблеми Голодомору та оприлюднення документів про жахливу трагедію 1932–1933 років на мікрофільмах: спільні проекти з Primary Source Microfilm – провідним видавцем архівних колекцій.

Інформацію компакт-диску подано двома мовами: українською та англійською та представлено на офіційній веб-сторінці Держкомархіву України за адресою: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Famine_CD.php.

Таблиця № 6. Статистичні дані по розділу
“Компакт-диски Держкомархіву” за січень 2004 р.


Назва компакту

Позиція
(із 1427)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

АРХІВИ УКРАЇНИ:

60

55

0,06

286

0,02

Голодомор в Україні 1932–1933

77

30

0,03

201

0,02

Таблиця № 7. Статистичні дані по розділу
“Компакт-диски Держкомархіву” за лютий 2004 р.


Назва компакту

Позиція
(із1524)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

АРХІВИ УКРАЇНИ:

59

58

0,08

307

0,02

Голодомор в Україні 1932–1933

78

30

0,04

208

0,01

Зарубіжна архівна Україніка представлена у вигляді довідників опублікованих в електронному вигляді на веб-сайті Держкомархіву.

Розділ “Зарубіжна архівна Україніка” займає на сервері веб-порталу більш ніж 500 КБ.

Таблиця № 8. Статистичні дані по розділу
“Зарубіжна архівна Україніка” за січень та лютий 2004 р.


Місяць

Позиція

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

49 (із 1427)

90

0,1

433

0,03

Лютий 2004

62 (із 1524)

51

0.07

262

0.02

У червні 2003 р. було відкрито на веб-сайті такий розділ “Документальні виставки on-line”: 1. Голодомор в Україні. 1932–1933

 2. “Волинська трагедія: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944”

 3. Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському /
  Warning: Humanitarian Tragedy in Kamianets-Podilsky

 4. Україна і Росія. Історія XVII–XVIII соліть.

Документальна виставка on-line “Голодомор в Україні. 1932–1933”, яка знаходиться за адресою: http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/photos.php

Представлено 126 офіційних фотодокументів з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, із них: • фото “Масові захоронення під Харковом. 1933 рік” (Публ. за: FAMINE IN THE SOVIET UKRAINE 1932–1933. A Memorial Exhibition / Prepared by Oxana Procyk, Leonid Heretz, James E. Mace. – Cambridge, MA: Widener Library, Harvard University, 1986 – P. 61),

 • 14 фото з Колекції Кардинала Теодора Інніцира (Архів Віденської Дієцезії), які публікуються вперше

 • 3 фото голодуючих дітей (репродукція з фотодокумента РДАКФД), які публікуються вперше.

Документальна виставка on-line “Волинська трагедія: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944”, за адресою: http://www.archives.gov.ua/Sections/Wolyn/docs.php

Представлено 179 документів з архівів України та Польщі

Документальна виставка on-line “Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському” подається двома мовами: • українською: http://www.archives.gov.ua/Sections/Fire/photos.php?ukr

 • англійською: http://www.archives.gov.ua/Sections/Fire/photos.php?eng

Представлено 179 фотодокументів пожежі в архівосховищі Кам’янець-Подільського міського архіву. Даний розділ має такі підрозділи:

 • Катастрофа: Перші години (57 фото, які люб`язно надані адміністрацією Кам’янець-Подільського сайту);

 • Будівля архівосховища після пожежі (5 фото);

 • Всередині архівосховища (14 фото);

 • Евакуація, сортування, підготовка до заморожування (17 фото);

 • Просушування врятованих документів (15 фото);

 • Перші спроби ідентифікації і систематизації просушених документів (4 фото);

 • У морозильній камері (7 фото);

 • Не постраждали під час пожежі (4 фото);

 • Перетворено на попіл (1 фото);

 • Переміщення документів з Кам’янець-Подільського міського архіву до Державного архіву Хмельницької області (6 фото);

 • Підготовлено до експериментальної реставрації (5 фото);

 • Експериментальна реставрація документів НАФ: до та після реставрації (15 фото);

 • Розморожування і просушування документів. Пташник агрофірми “АВІС”, с. Гуменці. Грудень 2003 р. (29 фото).

Документальна виставка з фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, та Російського державного архіву давніх актів, м. Москва “Україна і Росія. Історія XVII–XVIII соліть”, яка знаходиться за адресою:
http://www.
archives.gov.ua /Sections/History/index.php?ukr.

Представлено 143 фотодокумента, із них: • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. (16 фото);

 • Українська держава у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. і Росія (43 фото);

 • Україна у складі Російської імперії ХVІІІ ст. (30 фото);

 • Остаточна ліквідація автономії України (5 фото);

 • Київська магдебургія (11 фото);

 • Культура, освіта, наука(25 фото);

 • Картографічні матеріали (13 фото).

На початку 2004 р. це чотири виставки, понад 620 фотодокументів, які запроваджені Держкомархівом та відтворюють солідний ресурс, не лише рекламно-інформаційного, але й дослідницького характеру. У березні місяці поточного року готується п’ята документальна виставка, присвячена 50-річниці входження Криму до складу України, яку можна буде знайти на нашому веб-порталі за адресою: http://www.archives.gov.ua/Sections/.

Таблиця № 9. Статистичні дані по розділу
“Документальні виставки on-line” за січень 2004 р.


Назва виствки он-лайн

Позиція
(із 1427)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Голодомор в Україні. 1932–1933

1

4791


5,37%

26234

2,06

“Волинська трагедія”: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944

4

2159

2,42%

10477

0,82

Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському

5

2114


2,37%

10219

0,8

Волинь Східна Галичина

1943–1944: ПутівникПовний текст у форматі pdf

12

366

0,41%

60578

4,75

Таблиця № 10. Статистичні дані по розділу
“Документальні виставки on-line” за лютий 2004 р.


Назва виставки он-лайн

Позиція
(із 1524)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Голодомор в Україні. 1932–1933

1

3288

4,48%

21868

1,56

Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському

5

1220

1,66%

8778

0,63

“Волинська трагедія”: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944

6

1026

1,40%

8316

0,59

Україна і Росія. Історія XVII–XVIII соліть

18

2698

0,37%

1030

0,07

Каталог: Publicat -> Studii
Publicat -> Моніторинг релігійної свободи в Україні: особливий огляд на майнові питання
Publicat -> Олександр Сич Сполучені Штати Америки
Publicat -> Доклады и материалы Выпуск 7 Москва
Publicat -> Антонов А. И. А 72 Микросоциология семьи (методология исследования структур и про­цессов): Учебн пособие для вузов
Publicat -> Виникнення та розвиток релігійної психології у Києво-Могилянській Колегії та Університеті в ХVII-ХІХ століттях
Publicat -> Мнемонічні властивості жанру бовсунівська
Studii -> Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції
Publicat -> Ключові компетенції експертів щодо проведення лінґВОҐендерного аналізу юридичних текстів
Studii -> Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України

Скачати 484.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка