А. С. Макаренко Сучасна позашкільна освіта знаходиться на етапі реформування, коли сучасність вимагає від педагогів вивчення і впровадження в практику сучасних інноваційних технологій, що має на меті підвищення ефектСторінка1/5
Дата конвертації30.04.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4   5
ВСТУП
Педагог не може не грати

А.С.Макаренко
Сучасна позашкільна освіта знаходиться на етапі реформування, коли сучасність вимагає від педагогів вивчення і впровадження в практику сучасних інноваційних технологій, що має на меті підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Саме впровадження інноваційних педагогічних технологій у заняття позашкільного закладу сприяє реалізації основної мети закладу – розвитку творчих здібностей, становлення та самореалізації учнівської молоді.

Метою роботи є ознайомлення педагогів позашкільних закладів з використанням гри та деяких інтерактивних методик на заняттях гуртків на основі досвіду автора при проведенні занять гуртка „Народознавство”.

Для реалізації цієї задачі автором даної роботи було створено конструктор гурткового заняття за методикою О.Гіна (див. Педагогічна академія пані Софії. Міні журнал. – Видавнича група «Основа». – Проектуємо урок разом. Частина 1. – Вересень, 2006).

Використання конструктору дозволяє керівнику гуртка швидко добирати відповідно до етапу заняття метод, урізноманітнювати форми роботи з дітьми, активніше розвивати творчі здібності вихованців, закріплювати їх пізнавальний інтерес.

Дані методичні рекомендації можуть бути використані керівниками різних гуртків туристсько-краєзнавчого спрямування на своїх заняттях, вчителями-гуманітаріями різних навчальних закладів на уроках та педагогами різних закладів при проведенні позакласних заходів з краєзнавства.1. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ ГУРТКІВ

Успіх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі залежить не тільки від обізнаності педагога з ними, а також і від цілеспрямованого систематичного їх впровадження – від визначення мети до одержання очікуваних результатів.

У позашкільному закладі найбільш доцільними для використання є інтерактивна модель навчання (головна умова – постійна активна взаємодія дітей) та технологія „Створення ситуації успіху” (орієнтування педагогом дитини на успіх). Названі педагогічні технології передбачають використання цілого ряду методів і прийомів, більшість з яких є інтерактивними – нестандартні форми занять та дидактичні ігри, методи, що передбачають взаємодію всіх вихованців (конкурси, бесіди, опитування, диспути, мозкові штурми тощо).

Одним із найпоширеніших методів у позашкільному навчально-виховному процесі є гра.

Навчальна гра дозволяє досягти цілої низки важливих цілей:


 • дидактичних: формування й застосування нових знань, вмінь та навичок, розширення світогляду тощо;

 • розвиваючих: розвиток пам'яті, мови, розумових процесів;

 • аналізу, синтезу, співставлення, порівняння тощо, розвиток гнучкості, швидкості, творчості мислення та здібностей;

 • виховних: виховання самостійності, відповідальності, волі, колективізму, навичок співпраці тощо.

При цьому керівник може сам складати дидактичні ігри – досить лише надати вивченню матеріалу ігрову форму і дотриматись структури гри.

Структура гри включає в себе:

 • підготовчий етап (формулювання мети гри, навчального змісту, розробка її плану, інструктаж вихованців);

 • етап проведення гри;

 • етап узагальнення, аналізу результатів (систематизація резуль-татів – «чого навчились?», оцінка пізнавальної діяльності)

Використання ігор дає можливість нейтралізувати зверхність педагога, стимулювати позитивні емоції, а також створити атмосферу здорового змагання, що спонукає вихованців мобілізувати всі свої знання, думати, добирати відповідне, зіставляти та оцінювати. Дидактична гра допомагає педагогу урізноманітнити навчання, організувати процес розумного розвитку дитини.

2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ГРИ

НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА
Ігри можна використовувати на різних етапах заняття – під час повторення вивченого, вивчення та закріплення нового матеріалу. Одна й та ж гра може бути використаною і для актуалізації опорних знань, і для закріплення нового матеріалу. Деякі з ігор потребують виготовлення карток, наочності, певного ігрового обладнання. Але кожна гра для власної ефективності вимагає дотримання двох умов: дотримання структури гри та залучення до неї всіх вихованців.

Саме доцільність використання ігор на конкретному етапі заняття покладено в основу їх систематизації у наведеному нижче конструкторі гурткового заняття.


2.1. КОНСТРУКТОР ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ


Основні етапи заняття

Методи та прийоми, які можна використати на цьому етапі, /покажчик сторінок публікації

Перевірка попередньо вивченого матеріалу/ домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Гра «Інтелекту-альний хокей»

(с. 8)


Гра «Хто кмітливіший»

(с.9)


Гра

«Ланцюжок»

(с. 9)


Гра «Реставратор»

(с. 10)


Гра «Слово за словом»

(с. 11)


Гра «Музей»

(с. 11)


Гра «Разок намиста»

(с. 11)


Гра «Доміно»

(с. 12)


Гра «Закінчи речення»

(с. 13)


Вікторина

(с. 14)


Гра

«Мозаїка»

(с. 14)


Гра

«Так - ні»

(с. 15)


Гра «Вірю – не вірю»

(с. 16)


Гра «Знайди помилку»

(с. 17)


Гра «Співстав»

(с. 18)


Гра «Кросворд навпаки»

(с. 19)


Гра «Відшукай на карті»

(с. 20)


Гра «Склади карту»

(с. 20)


Гра «Невідома земля»

(с. 21)


Гра

«Об’єднай»

(с. 21)


Гра «Третій зайвий»

(с. 22)


Гра

«Упізнай»

(с. 22)


Гра

«Кіт у мішку»

(с. 23)


Гра «Невмілий картограф»

(с. 23)

Гра «Дешиф-рувальник»

(с. 23)


Гра «Уявна подорож»

(с. 24)


«Уявний мікрофон»

(с. 24)

Гра

«Чомучка»

(с. 25)


Гра

«Корова»


(с. 25)

Гра

«Перевертні»

(с. 26)

Гра «Хто біль-ше пригадає?»

(с. 26)


Гра

«Алфавіт»

(с. 27)


Гра

«Ознаки»


(с. 28)
Гра

«Кріт»


(с. 28)

Гра «Склади правильно»

(с. 28)


Гра «Де схова-лась літера?»

(с. 29)

Гра

«Бінго»


(с. 29)

Гра «Паперові літаки»

(с. 30)


Гра

«Ти - капітан»

(с. 30)

Гра

«15 кроків»

(с. 31)


Гра

«Чи знаєш ти?»

(с. 31)

Постановка мети, очікування результатів. Мотивація навчальної діяльності

Гра

«Дізнайся сам»

(с. 31)


Метод «Обери позицію»

(с. 31)


Прийом

«Дивуй»


(с. 32)

Гра «Уявний мікрофон»

(с. 24)


Прийом «Незакінчене речення» (с. 13)

Метод

«Дерево очікувань»Метод «Досвід»

Метод «Знайди вихід з ситуації»


Прийом

«Я це знаю!»Вивчення нового матеріалу

Гра «Конкурс запитань»

(с. 26)


Гра

«Зіграй роль»

(с. 32)


Метод «Мозковий штурм» (с. 33)

Метод «Дерево рішень»

(с. 33)


Гра

«Чиста дошка»

(с. 34)


Гра

«Три речення»

(с. 35)


Гра «З вуст у вуста»

(с. 35)


Гра «Швидкий експрес»

(с. 36)


Гра «Віднови текст»

(с. 38)


Гра «Юний картограф»

(с. 38)


Гра

«Ярмарок ідей»

(с. 39)


Гра «20 ключо-вих понять»

(с. 40)


Гра

«Мозаїка»

(с. 14)


Гра

«Підробка»

(с. 17)


Гра

«Ти - капітан»

(с. 30)


Метод

«Карусель»

(с. 44)


Метод

«Пошук інформації»Метод

«Діалог»Закріплення знань. Контроль отриманих знань

Гра «Хрестики-нулики»

(с. 40)


Гра

«М’яч знань»

(с. 41)


Гра «Кореспондент»

(с. 42)


Гра

«Три мудреці»

(с. 42)


Гра «Мультиплі-катор»

(с. 42)


Гра «Творці вікторини»

(с. 43)


Гра

«Буріме»


(с. 43)

Гра «Експрес-тести»

(с. 43)


Гра «Склади речення»

Гра

«Помилка»

(с. 43)


Гра «Чарівний олівець»

(с. 44)


Метод «Карусель»

(с. 44)

Гра

«Одна літера»

(с. 45)


Гра

«Світлофор»

(с. 44)


Гра «Дерево пізнання»

(с. 45)

Діаграма Венна

(с. 45)


Гра «Реставратор»

(с. 10)


Гра «Слово за словом»

(с. 11)

Гра «Знайди пару»

(с. 11)


Гра «Разок намиста»

(с. 11)


Гра «Доміно»

(с. 12)

Гра «Закінчи речення»

(с. 139)


Гра

«Мозаїка»

(с. 14)


Гра «Знайди помилку»

(с. 17)

Гра

«Так - ні»

(с. 15)


Гра «Вірю – не вірю»

(с. 16)


Гра

«Співстав»

(с. 18)

Гра «Кросворд навпаки»

(с. 19)


Гра «Відшукай на карті»

(с. 20)


Гра «Дешиф-рувальник»

(с. 23)

Гра

«Склади карту»

(с. 20)


Гра «Невідома земля»

(с. 21)


Гра

«Об’єднай»

(с. 21)

Гра

«Упізнай »

(с. 22)


Гра «Третій зайвий»

(с. 22)


Гра

«Кіт у мішку»

(с. 23)

Гра «Невмілий картограф»

(с. 23)


Гра «Уявна подорож»

(с. 24)


Гра «Уявний мікрофон»

(с. 24)

Гра

«Чомучки»

(с. 25)


Гра «Розгадай анаграму»

(с. 26)


Гра «Хто більше пригадає?»

(с. 26)

Гра

«Алфавіт»

(с. 27)


Гра

«Кріт»


(с. 28)

Гра

«Ознаки»


(с. 28)
Гра «Склади правильно»

(с. 28)


Гра

«Бінго»


(с. 29)

Гра «Де сховалась літера?»

(с. 29)

Гра «Паперові літаки»

(с. 30)


Гра «Ти - капітан»

(с. 30)


Гра

«15 кроків»

(с. 31)Домашнє завдання


Скласти кросворд за вивченими поняттями до гри «Хто кмітливіший» або «Кросворд навпаки»

Підготувати 2-3 запитання з вивченої теми до гри «Інтелектуальний хокей» або «Вірю – не вірю»

Скласти текст до теми з

5 помилками до гри «Знайди помилку»


Скласти тест-загадку про історичну постать (подію, предмет) до гри «Упізнай»

Підготувати питання зі слова «Чому…?» до гри «Чомучки»

Випереджальне завдання до наступного заняття (зробити повідомлення, реферати, виготовити наочність)

Рефлексія

Прийом «Незакінчене речення»


Гра

«Уявний мікрофон»
«Дерево очікувань»
2.2. ЗМІСТ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР,

ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКІВ
Гра «Інтелектуальний хокей» («Естафета ерудитів»)

Ця гра може використовуватись як на початку заняття – при повторенні раніше вивченого, так і наприкінці – для закріплення нового матеріалу.Умови гри: Дві команди вихованців задають одна одній по черзі питання до вивченої теми – «перекидують шайбу». Той, хто дає запитання, після його оголошення (це необхідно для активізації уваги усіх дітей) визначає відповідача. Відповідач (навіть якщо не дав правильної відповіді) задає наступне питання . Якщо дитина не дала правильну відповідь, їй може допомогти хтось з її команди. Перемагає та команда, яка дала найбільше правильних відповідей.

Якщо керівник планує провести гру на початку заняття, то для більш якісного її проведення рекомендується попередньо дати вихованцям у домашнє завдання підготовку кількох питань. Питання не обов’язково мають носити творчий характер.


Гра «Хто кмітливіший» («Хто швидше»)

Умови гри: Групи вихованців повинні розгадати ребус, кросворд , складений керівником (або вихованцями – тоді обмінюються кросвордами). Якщо вихованці обмінюються кросвордами – керівник повинен дати їх виготовлення в домашнє завдання або на етапі закріплення нового матеріалу на попередньому занятті.

Наприклад: для повторення теми «Миколаївські святки» пропоную розгадати кросворд


РОЗГАДАЙ КРОСВОРД

1

М

2


И


3

К
4О

5


Л

А
7Й

 1. Пряник на меду, який отримували діти від Миколая. (медівник)

 2. Річ, яку отримували замість подарунка неслухняні діти. (різки)

 3. Подорожуючі, захисником яких є Миколай. (мандрівники)

 4. Як ще називають Миколая? (чудотворець)

 5. Істоти, які супроводжують Миколая.(янголи)

 6. Святий, який, за легендою, заздрив Миколаю. (Касьян)

 7. Існують 2 свята: «зимовий» Миколай і «…». (весняний)Гра «Ланцюжок»

Одна з найпопулярніших ігор, яка подобається вихованцям і не потребує значної підготовки керівника. Добре розвиває пам'ять і увагу.Умови гри: Вихованці по черзі називають поняття, пов’язані з визначеною темою. Хто не може більше назвати – виходить з гри. Перемагає той, хто виходить останнім.

Наприклад: вихованці називають ланцюжком по темі «Українська народна кухня» - страви, «Український народний одяг» - частини одягу, «Херсонська область» - географічні назви Херсонщини.Гра «Реставратор»

Одна з улюблених ігор вихованців, потребує підготовки – виготовити «пошкоджений текст». Розвиває увагу, пам'ять, привчає до пошуку логічних зв’язків. Доречно використовувати як для закріплення або повторення вивченого, так і під час вивчення нового матеріалу – діти виступають у ролі дослідника, який «реставруватиме» невідомий текст.Умови гри: Вихованці отримують «пошкоджений» текст (малюнки), який їм потрібно «відновити», опираючись на наявні знання. Для молодшого віку додається перелік «втрачених» слів.

Наприклад: при вивченні теми «Хліб» пропоную вихованцям заповнити пропуски в тексті.


Як винайшли хліб

Колись давно люди зробили велике відкриття – навчились вирощувати … (зерно). Перші хлібороби розтирали …… (зернотерками) зернятка і з борошна готували….(юшку). Варили її у горщиках на вогнищі. Тоді ще не було….(печей), і випікати хліб не могли. Але якось сталась надзвичайна подія : серед білого дня важкі зимові хмари облягли небо, почалась……(хуртовина). Чоловіки змушені були повернутися з полювання раніше і без……(здобичі). Тому жінки нашвидкуруч почали готувати обід з припасеного ними зерна. Поспішаючи, розлили трохи борошняної юшки, на розпечений……(камінь). Не встигли і оком змигнути, як тісто перестало розтікатись. Що це? Старша жінка схопила із каменя борошняне……(кружальце) і хотіла викинути його. Але ж кожна жменька……(борошна) дорога. До того ж від маленького плаского кружальця так……(смачно) пахло. Треба скуштувати! Жінка відщипнула ……(шматочок) від маленького рум'яного кружальця . Смачно! Так люди винайшли перший …… (хліб). Він був сухий і плаский, але значно смачніший та поживніший за ……(борошняну) юшку. Пекли його на великих……(крулих) каменях – деках, і одержувались круглі, як ……(сонце), коржі.

Слова: Борошняну, хуртовина, сонце, смачно, юшку, зерно, борошна, хліб, печей, камінь, здобичі, зернотерками, кружальце, шматочок, круглих

Гра «Слово за словом»

Розвиває пам'ять, логічне мислення.Умови гри: Вихованці повинні скласти розповідь за попередньо вивченим матеріалом, називаючи по одному слову. Слова пишуться на дошці. Для молодшого віку на дошці керівник записує початкові слова речень.

Наприклад: при вивченні теми «Колискові пісні» вихованцям пропонується скласти розповідь , орієнтуючись на опорні слова.


Твір про колискові і колиску

Колискові пісні … . … варіантів… . … закликали … ….. богів - … . Сон …. …. баби.

у колиску … … на мотузках. … …. деревиною … …. . ….. використовували …… .


Колискові пісні – (це пісні, які виконуються для заколисування дитини). (Існує багато) варіантів (колискових). ( У них до дитини) закликали (міфічних словянських) богів - (Сон і Дрімоту) . Сон (уявляли в образі старезного діда, а Дрімоту – у вигляді старої) баби.

(Раніше дітей клали спати) у колиску, (яка підвішувалась до балки) на мотузках. (Найкращою) деревиною (для колиски вважали клен і калину). (Колиску) використовували (доти, доки в оселі жили люди).Гра «Разок намиста»

Гра розвиває пам'ять і привчає шукати логічні зв’язки.Умови гри: Вихованці повинні по черзі називати терміни і назви, пов’язані з певною темою, причому кожен наступний вихованець повинен повторювати названі попередниками терміни і поняття.

Наприклад: під час вивчення заповідників Херсонщини (тема «Заповідні території») може бути складеним такий «разок намиста»

Заповідник.

Заповідник. Асканія-Нова.

Заповідник. Асканія-Нова. Фальц-Фейн.

Заповідник. Асканія-Нова. Фальц-Фейн. Коні Пржевальського.

Заповідник. Асканія-Нова. Фальц-Фейн. Коні Пржевальського. Червона Книга.

Заповідник. Асканія-Нова. Фальц-Фейн. Коні Пржевальського. Червона Книга. Ковила.

Заповідник. Асканія-Нова. Фальц-Фейн. Коні Пржевальського. Червона книга. Ковила. Птахи.

Заповідник. Асканія-Нова. Фальц-Фейн. Коні Пржевальського. Червона книга. Ковила. Птахи. Азово-Сивашський заповідник…Гра «Музей» (Гра «Знайди пару»)

Добре розвиває та підвищує пізнавальний інтерес. Розвиває зорову пам'ять.Умови гри: Вихованцям пропонується «відновити музейну експозицію», в якій переплутались назви до портретів чи малюнків (напр. зображення предметів, рослин). Картки з назвами і малюнки заготовлюються раніше.

Наприклад: цю гру я використовую у темі «Хліб у полі» під час вивчення традиційних знарядь праці. Дітям пропонуються картки з зображеннями знарядь і картки з їх назвами – підібрати до малюнків назви.

При закріпленні теми «Лікарські рослини Херсонщини» пропоную підібрати до карток із зображеннями рослин назви. Після цього вихованці повинні пригадати лікарські властивості рослин.


Подорожник великий

Калина звичайна

Грицики звичайні

Кульбаба лікарська

Пижмо звичайне

Лопух справжнійГра «Доміно»

Одна з найулюбленіших ігор вихованців. Розвиває увагу, пам’ять, сприяє активному закріпленню і повторенню навчального матеріалу. Найкраще підходить для повторення великої теми або теми з великою кількістю назв, термінів. Потребує виготовлення карток доміно. Кількість карток визначається керівником (щонайменше 30).Умови гри: Вихованцям роздаються заздалегідь підготовлені картки, які складаються з двох частин: 1 – визначення деякого терміна (або знакове зображення), 2 – інший термін (або значення іншого знаку), можна навпаки. У даному випадку «доміно» повинно замкнутись у колі (це пов’язано з відсутністю єдиної початкової картки – кожна картка може бути початковою). Бажано виділити назви та визначення різними кольорами .

Наприклад: досить вдало проходить повторення теми «Українська народна кухня» за допомогою «кулінарного доміно».

Картки доміно: (у готових картках цифри не вказуються)


1

Страва з пшона, заправле-на рідким тістом
Балабуш-ки

2

Круглі булочки для воро-жіння
Деруни

3

Те ж са-ме, що й картопля-ні оладки
Хляки


І так далі, доки остання картка не замкнеться на першій


30 Рідка овочева страва з квашеної капусти


Тетеря

1

Страва з пшона, заправле-на рідким тістом
Балабуш-киГра «Закінчи речення»

Дуже добре підходить для швидкого опитування. Якщо додати картки з закінченнями речень, можна використовувати гру на початку вивчення нової теми. У такому разі у вихованців підвищується пізнавальний інтерес до нової теми.Умови гри: Вихованцям пропонуються картки з незакінченими реченнями, які потрібно завершити (або керівник зачитує їх усно).

Наприклад: до теми “ Новий рік. Свято Василя і Маланки.” на закріплення вивченого пропоную вихованцям закінчити речення


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка