9 клас. Відповіді (тести)Скачати 70.09 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір70.09 Kb.
9 клас.

Відповіді (тести)
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Альтернативна вартість – це:

 1. товари і послуги, яких люди не потребують

 2. блага, які недоступні більшості людей унаслідок їх високої вартості

 3. кількість товарів і послуг, які суспільство вирішило виробляти

 4. те, від чого потрібно відмовитись, щоб отримати бажане

2. Взаємодоповнюючими називають товари, для яких:

 1. підвищення ціни одного товару викликає збільшення попиту на інший

 2. підвищення ціни одного товару викликає зменшення попиту на інший

 3. попит зростає зі збільшенням доходів споживачів

 4. підвищення ціни одного товару не змінює попиту на інший

3. Ваш дохід, що витрачається на «Квас» і «Миргородську» зріс, ці напої мають для Вас однакову корисність. За цієї ситуації:

 1. бюджетна лінія зміщується паралельно ліворуч

 2. бюджетна лінія зміщується паралельно праворуч

 3. бюджетна лінія покаже збільшення споживання «Миргородської»

 4. бюджетна лінія не змінює свого положення

4. Що із перерахованого НЕ відноситься до функцій домогосподарств:

а) організація праці найманих робітників

б) задоволення потреб

в) постачання ресурсівг) прийняття рішень про покупку благ

5. Що відбудеться на ринку мандаринів, якщо в цьому році апельсинові плантації постраждали від шкідників:

 1. крива попиту зрушиться праворуч

 2. крива пропозиції зрушиться ліворуч

 3. крива попиту зрушиться ліворуч

 4. крива пропозиції зрушиться праворуч

6. Що означає ситуація споживчої рівноваги:

 1. максимізацію загальної корисності при наявному бюджетному обмеженні

 2. кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність

 3. зростання закупок одного товару скорочується за рахунок придбання іншого

 4. споживач витрачає однакову суму грошей на купівлю кожного виду блага

7. Сукупна корисність зростає, коли гранична корисність:

 1. зменшується

 2. збільшується

 3. зменшується, але є позитивною

 4. від’ємна


8. Які два типи ринку включені в модель кругообігу?

 1. товарний і грошовий

 2. ринок домогосподарств і ринок фірм

 3. грошовий ринок і ринок ресурсів

 4. споживчий ринок та ринок ресурсів

9. На початку свого розвитку людство використовувало енергію повітря і води. Зараз ми знову повертаємося до необхідності використання енергії повітря, сонця, води. Виберіть основну причину:

 1. усвідомлення всіма людьми необхідності збереження довкілля

 2. зростання альтернативної вартості джерел енергії

 3. прояви національних традицій

 4. стилізація ландшафту для туристів

10. Чим відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва?

 1. нічим не відрізняються

 2. до факторів виробництва не включають інформаційні ресурси

 3. фактори виробництва безпосередньо беруть участь у процесі виготовлення товарів та послуг

 4. до факторів виробництва включено грошовий капітал

11. Земельна рента, яку одержить власник землі, збільшиться, якщо за інших рівних умов:

 1. зменшиться ціна землі

 2. крива попиту на землю зрушиться ліворуч

 3. збільшиться продуктивність землі як фактора виробництва

 4. знизяться ціни на сільськогосподарську продукцію

12. Економічні блага - це:

 1. обмежені блага

 2. тільки блага, що мають високий ступінь корисності

 3. блага, що мають корисність тільки для споживача даного блага

 4. блага, що виробляються тільки для свого власного споживання

13. Чи відносяться гроші до виробничих ресурсів?

 1. так, якщо на ці гроші купують капітальні ресурси

 2. ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку

 3. так, але тільки за умов, коли оплачуються товари та послуги

 4. ні, бо гроші є фінансовим засобом

14. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?

 1. наявністю безробіття та інфляції

 2. зростанням населення Землі

 3. безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів

 4. забрудненням навколишнього середовища

15. Раціональна поведінка споживача передбачає, що цей споживач прагне максимізувати:

 1. різницю між загальною та граничною корисністю

 2. загальну корисність

 3. середню корисність

 4. граничну корисність


16. Назвіть основну функцію домогосподарства в ринковій економіці:

 1. постачає виробничі ресурси на ринок

 2. виготовляє та реалізує товари та послуги

 3. отримує грошову допомогу від держави

 4. сплачує гроші фірмам за товари та послуги

17. Визначте, яку діяльність можна віднести до підприємницької?

а) учитель проводить урок з предмета “Власна справа”


б) власник приватного автомобіля використовує його для поїздок на дачу

в) власник приватного вантажного автомобіля використовує його для перевезень товарів

г) офіцер керує військовим літаком

18. Виберіть підприємство приватної форми власності:


 1. авіаційний завод

 2. національний банк України

 3. середня загальноосвітня школа

 4. кав'ярня «Галка»

19. Крива попиту ілюструє залежність:

 1. ціни від попиту

 2. попиту від ціни

 3. величини попиту від ціни

 4. величини попиту від пропозиції

20. Головні проблеми економіки Що? Як? Для кого виробляти?:

 1. не існують у країнах з ринковою економікою

 2. існують у всіх країнах поки існує обмеженість ресурсів

 3. не вирішуються в країнах з командною економікою

 4. цілком вирішені урядом України


Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)
21. Функція попиту населення на товар представлена рівнянням:. QD=10P, а функція пропозиції QS=2P-5. Встановлення ціни державою на рівні 3 грн. призведе до того, що максимально можливий обсяг реалізації товару та обсяг незадоволеного попиту складе:

а) 1 і 7 б) 1 і 6 в) 7 і 6 г) 5 і 222. Як зміниться продуктивність праці, якщо обсяг виробництва залишиться незмінним, а кількість робітників збільшиться на 0,5%?

а) продуктивність праці знизиться на 0,5%

б) продуктивність праці зросте на 0,5%

в) продуктивність праці залишиться незмінною

г) продуктивність праці зросте на 1,5

23. Переміщення кривої пропозиції борошна праворуч є наслідком:


 1. підвищення ціни борошна

 2. збільшення кількості виробників борошна

 3. зниження ціни пшениці

 4. зростання доходів споживачів

24. Споживач витрачає 80 гривень на тиждень на покупку товарів А і В

Ціна (гривень)

Кількість одиниць, що купуються

Сукупна корисність

Гранична корисність

А

20

2

160

60

В

10

4

230

30


Щоб отримати максимальне задоволення, споживач повинен:

а) купувати менше товару А і більше товару В

б) купувати ту саму кількість товару А і більше товару В

в) купувати більше товару А і менше товару В

г) не змінювати структуру покупок, тому що він вже максимізує корисність

25. Якщо збільшується попит і зменшується пропозиція, то рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість:


 1. зменшиться

 2. зросте

 3. не зміниться

 4. можливі всі названі варіанти

26. Фермер на своєму полі може вирощувати картоплю і пшеницю. Якщо він засадить усе поле картоплею, то збере 400 т, а якщо посіє пшеницю – то 100 т. Альтернативна вартість однієї тонни пшениці становить:

 1. альтернативну вартість точно визначити неможливо

 2. 4 т картоплі

 3. 1/4 т картоплі

 4. альтернативну вартість визначити неможливо, оскільки невідомі ціни

27. Споживач має у своєму розпорядженні дохід у 80 гривень і купує 2 товари: X – за ціною 5 гривень і Y – за ціною 4 гривні. Який з наступних товарних наборів недоступний для споживача?

а) X = 16, Y = 0

б) X = 11, Y = 7

в) X = 8, Y = 10

г) X = 8, Y = 828. Якщо річний доход Вашої родини зріс на 5%, а ціни на товари підвищилися на 10%, то:

а) реальний дохід не змінився

б) грошовий дохід не змінився

в) реальний дохід зменшився

г) реальний дохід збільшився29. Зміщення точки ринкової рівноваги вздовж кривої пропозиції може бути викликано зміною:

 1. ціни даного товару

 2. ціни ресурсів для виробництва даного товару

 3. величини податку на виробництво даного товару

 4. цін товарів, взаємопов’язаних з даним товаром


30. На графіку зображено бюджетну лінію домогосподарства, що споживає товари X і Y.


А

В


Якщо дохід домогосподарства складає 600 грн. на місяць, тоді:

а) Рх (ціна товару Х) = 75 грн., а Ру (ціна товару У) = 50 грн.

б) Рх = 100 грн., а Ру = 75 грн.

в) Рху = 3/2г) Рх і Ру не можна визначити
Загальна кількість балів за І тур – 40 балів


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка