6. «Таємниці спілкування» факультативний курс для учнів 3-4 класівСкачати 290.2 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір290.2 Kb.
6. «Таємниці спілкування» факультативний курс для учнів 3-4 класів

Курбанова Ольга Миколаївна,

практичний психолог

Старобешівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Пояснювальна записка


Культура спілкування є однією з складових особистісної культури сучасної людини, яка забезпечує успішну взаємодію не лише в сучасному середовищі, а й в інших життєвих ситуаціях та виявляється у всебічній обізнаності з феноменом спілкування, осягненні його цінності, ефективній комунікативній поведінці.

Актуальність проблеми формування культури спілкування учнів визначається підвищеними на сучасному етапі вимогами, які суспільство висуває до комунікативної компетентності.

Для дитини молодшого шкільного віку його батьки, учителі й однолітки - особливі люди, його будинок і школа - це цілий величезний світ. Дитині дуже легко згубитися в цьому світі, який з кожним днем стає для нього все ширше й ширше. Щоб зрозуміти цей світ, дитині потрібно вміти налагоджувати контакти з іншими людьми, що живуть поруч.

Істотним аспектом, що визначає ефективність навчання дитини в школі, є формування сфери міжособистісних відносин. Особливу проблему представляють комунікативні труднощі, що виникають поза родиною у відносинах із учителями й однолітками — від негативізму, агресивності й неслухняності дитини до виражених форм страху й невпевненості. Неадекватні відносини з однолітками є показником неблагополуччя в особистісному розвитку. При цьому спілкування є показником особливостей самооцінки дитини, її особистісних рис, характеру, морального вигляду.

Практично у кожної дитини в певні моменти життя виникають деякі труднощі, пов'язані зі спілкуванням. Дитині потрібно допомоги розвинути вміння, що знадобляться йому в реальному спілкуванні, які допоможуть пройти складний, але необхідний шлях до безпроблемного спілкування більш безболісно.

При укладанні програми факультативного курсу були використані типові та авторські програми Силіної О. Подорож у країну розуміння / / Шкільний психолог, 2007, № 16.; Хухлаєвої О. Хочу бути успішним. М., Чистые пруды, 2005. - Бібліотечка "Першого вересня», серія «Шкільний психолог», Випуск 5; Ігоря Вачкова, Аліси Попової, Тетяни Аржакаєвої «Конспекти занять по програмі. Психологічна абетка» (4-й рік навчання) «Шкільний психолог» (N12/2010); Васильченко К.В. Подорож в країну «Я». - Д.: "Сталкер", 1998 р.

Програма курсу призначена для організації роботи з учнями молодшого шкільного віку. Факультативний курс «Таємниці спілкування» розрахований на 1 рік навчання (35 занятій).

У програмі представлений цикл занять, спрямований на подолання учнями емоційних і комунікативних проблем, формування необхідних навичок упевненого, безконфліктного спілкування. У результаті роботи за даною програмою учні одержать знання й навички, необхідні для формування комунікативної культури з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку.

Програма враховує зони найближчого розвитку учнів шкільного віку в оволодінні комунікативними навичками; на заняттях не обмежується самостійність і активна доля дітей у вирішенні завдань, заохочується творча діяльність кожного учня. Усвідомлення нової інформації відбувається через виконання практичних завдань, участь в різноманітних рольових іграх.

Метою реалізації даної програми є сприяння подоланню учнями емоційних і комунікативних проблем, формування необхідних комунікативних навичок.Завдання:

 1. Допомогти учням у подоланні емоційних, поведінкових і комунікативних проблем.

 2. Сприяти росту позитивної самооцінки й позитивного прийняття навколишніх.

 3. Сприяти росту пізнавальної активності учнів, здатності до вирішення різних когнітивних і творчих завдань.

Програма факультативного курсу передбачає проведення занять із включенням психогімнастичних вправ. Програма складається з 35 занять.

Під час викладання даного курсу використовуються такі методи та форми роботи: • рольова гра;

 • мозковий штурм;

 • робота в групах;

 • дискусія;

 • бесіда;

 • анкетування.

Кожне заняття починається ритуалом вітання, що виконують функцію встановлення емоційно-позитивного контакту психолога з учнем, а завершується ритуалом прощання. Ця процедура сприяє згуртованості дітей, створює атмосферу групової довіри й прийняття.

Розминка включає вправи, що допомагають дітям настроїтися на роботу, підвищують рівень їх активності й включення в роботу групи. Основна частина заняття містить вправи, ігри, прийоми, обумовлені темою й метою заняття.

Обговорення підсумків заняття або рефлексія передбачає емоційну й значеннєву оцінку змісту заняття в ході заключного обговорення.

Технічне оснащення для занять: • інтерактивна дошка;

 • проектор;

 • комп’ютер.

Для організації навчального процесу можливе використання презентацій, відео.

Основні організаційні правила проведення занять: • створення атмосфери довіри й комфорту, породжуваної стилем поведінки психолога;

 • у кожний момент часу може говорити тільки одна людина, можна по черзі;

 • кожний має право на висловлення своєї думки й участь у роботі.

 • Передбачуваний результат:

 • адекватність емоційних переживань, пов'язаних з необхідністю саморозкриття, пред'явлення себе іншим, демонстрацією своїх можливостей.

 • стабілізація емоційного стану учнів з підвищеним і високим рівнем тривожності.

 • сприятливий психологічний клімат у дитячому колективі.

В результаті роботи за даною програмою учні одержують знання й навички, необхідні для формування комунікативної культури. Паралельно йде робота з наявними індивідуальними особливостями й проблемами (невпевність, низька самооцінка, низька навчальна мотивація). Засвоївши програмний матеріал учні повинні знати правила спілкування в групі, навчитися слухати один одного, регулювати свою поведінку, виражати емпатію, визначати перешкоди при спылкуванні, вміти активно слухати співрозмовника, оволодіти різноманітними прийомами вербального і невербального спілкування, застосовувати на практиці основні принципи толерантної поведінки.
Навчально-тематичне планування

факультативного курсу «Таємниці спілкування» (35 год.)

Тема заняття

Кількість годин

Форми роботи

Форми контролю

І розділ «Запрошення в країну спілкування» 9 год.«Я - це цікаво»

2

Заняття з елементами тренінгу


«Мій настрій»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-ня«Мій герб» Розвиток навичок самопрезентації.

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-ня«Я й інші»

2

Тренінг

Анкетуван-ня«Усмішлива парасолька»

1

Бесіда тренінг

опитуванняСвітлофор емоцій.

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-няЯ добрий - я злий.

1

Заняття з елементами тренінгу

тест

ІІ розділ «Країна спілкування» 13 год.«Чому люди сваряться?»

1

дискусія

Анкетуван-ня«Вчимося спілкуватися»

2

Бесіда


Анкетуван-ня«Давай поговоримо»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-няА чи вмієте ви сперечатися?

1

Дискусія

Рольова граАнкетуван-ня«Ми - команда»

2

тренінг

Анкетуван-ня«Моя думка»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-ня«Добрим бути зовсім не просто»

1

Дискусія


Анкетуван-ня«Хто такий справжній друг?»

1

бесіда

тестування«Співчуття й допомога»

1

Рольова гра


Анкетуван-ня«Поговоримо без слів»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-ня«Правила гарного тону»

1

Заняття з елементами тренінгу

тестування

ІІІ розділ «Інструменти спілкування» 13 год.«Я вмію слухати інших»

2

тренінг

Анкетуван-ня«Я вчуся володіти собою»

2

тренінг

Анкетуван-ня«Із чого починається ввічливість?»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-ня«Як сподобатися людям?»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-ня«Як правильно грати?»

1

дискусія

Анкетуван-ня«Що робити коли дражнять?»

1

дискусія

Анкетуван-ня«Будемо думати наперед»

1

дискусія

Анкетуван-ня«Секрети уваги»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-ня«Секрети успіху»

1

Заняття з елементами тренінгу

Анкетуван-няПсихологічна гра «Сузір'я»

1

Психологічна гра

тестуванняПідсумкове заняття

1


Програма факультативного курсу складається з ІІІ розділів.Змістовна частинаТема заняття

Кількість годин

Поняття для вивчення

Опис навчальних досягнень учнів (очікуваних чи прогнозованих результатів)

Вправи

І розділ «Запрошення в країну спілкування» 9 год.«Я - це цікаво»

2

Унікальність, значимість,

неповтор-ністьМотивація учнів на вивчення свого Внутрішнього світу; сприяння прийняттю учнями рефлексивної позиції, розуміння власної унікальності й значимості; переконання, що кожна людина – унікальна; допомога кожній дитині відчути, що його друзі й однокласники – не сторонні йому люди.

Вправа «Три імені»

Вправа «Я – унікальний».

Читання «Розповідь про Петю»

Вправа «Коло поваги».

Вправа «Ми неповторні».

Вправа «Я и мій мир навколо мене»

Вправа «Привітаємося як»

Вправа «Намалюй своє ім'я»

Вправа «Один день із мого шкільного життя»

Вправа «Передай рух по колу»
«Мій настрій»

1

Настрій,

психічний тонусЗниження рівня тривожності, підсилення “ Я” дитини, підвищення психічного тонусу дитини, підвищення впевненість у собі.

Вправа «Три види настрою»

Вправа «Позитивне мислення»Вправа “Цікава Варвара”

Вправа «Спасибі за прекрасний день»

«Мій герб»

1

Взаєморозуміння, самопізнання

Розвиток самопізнання, рефлексію в групі, формування позитивного емоційного клімату.

Вправа «Мі сьогодні»

Вправа «Вальс дружби»


Вправа « 12 Я»

Вправа «Сам про себе»


Вправа «Мій герб»

Вправа «Теплий клубочок»


«Я й інші»

2Вправа "Ти мені подобаєшся"

Вправа "ЗУМ"

Вправа " Сліпий поводир"

Вправа "Добрий день, ти уявляєш…?"

Вправа "Зіпсований телефон"

Вправа «Подаруй посмішку»

Вправа «Серветки»

Вправа "Копиця - гірка - стежка"


Вправа « Що важливо для мене»

Вправа "Усі ми чимось схожі»

Вправа "Інтерв’ю "

Вправа "Віддам тобі те, що є в мене";

Вправа "Бджоли і змії"
«Усмішлива парасолька»

1

Види емоцій, настрій

Розвиток емоційного сприйняття, упорядкування наявні знання про позитивні й негативні емоції, аналіз власні емоційні прояви.

Розминка «Колір мого настрою»;

Вправа «Сердита крапля»;

вправа «Усмішлива парасолька»;

вправа «Яка емоція»

вправа «Настрій мого товариша»;

вправа «Теплий клубочок»Світлофор емоцій.

1

Міміка, жести, емоції

Ритуал вітання «Квітка». Вправа «Світлофор емоцій».

Вправа «Угадай по обличчю». 

Вправа «Веселі черевички». Вправа «Вода».

Вправа «Чарівний сон». 

Вправа «Побажання»

Я добрий - я злий.

1

Емоційний стан, почуття

Розуміння емоційного стану власного й інших людей; усвідомлення, що людина має позитивні й негативні риси; нейтралізація стану злості або обурення.


Вправа «Долоньки до серця».

Вправа «Дружимо разом».

Вправа «Ми – часточка цілого»

Вправа «Погляд крізь шпару»

Вправа «Солодке й солоне»

Вправа «Перемога над злістю»

Вправа "Бійка"

Вправа «Думки – подарунки».ІІ розділ «Країна спілкування» 13 год.«Чому люди сваряться?»

1

Конфлікт, сварка, взаємо-розуміння

З'ясування поняття «конфлікт» формування навичок безконфліктного спілкування.

Вправа “Карусель”.

Вправа « Випустити пар»

Вправа «Намалюй конфлікт»

Вправа «Килим миру»

Вправа «Небеса й пекло»

Вправа «Подарунок»
«Вчимося спілкуватися»

2

Впевнена поведінка, взаємодопомо-

га


Формування навичок впевненої поведінки, саморегуляції, розвиток емоційного сприйняття; ознайомлення зі способами саморегуляції.

Вправа «Теплі слова»

Вправа "А тепер я"


Вправа «Підказка другові».

Вправа "Метелик"


Вправа «Поїзд»

Вправа « Товсте скло».


Вправа «Спина до спини»

Вправа "Цифра-група"

Вправа «Крокодил»


Вправа «Я впораюся»

Рольова гра « Границя на замку»Вправа «НАХАБА»

Вправа «Проміннячка сонечка»

Вправа «Рукостискання»
«Давай поговоримо»

1

Креативність

діалог, взаємодіяРозвиток вміння формулювати питання, розвиток креативності; тренування вміння взаємодіяти з навколишніми.

Вправа "Які бувають посмішки».

Вправа "Посміхнемося іншому"


Гра «Кричимо – шепотимо – мовчимо»

Вправа "Попросимо іграшку"


Вправа «Казка по колу»

Вправа "Конкурс хвальків".А чи вмієте ви сперечатися?

1

Суперечка,

дискусія


Прояв якостей, важливих для спілкування; розкриття змісту умінь сперечатися і дискутувати; тренування вміння переконувати, аргументовано сперечатися.

Вправа "Словничок мовного етикету"

Вправа "Ситуації в ролях"

Вправа "Дискусія або полеміка?"

Вправа "Дивак"

Гра "Козлик і семеро вовків"
«Ми - команда»

2

Колектив,

співробітництвоЗміцнення згуртованості колективу й побудова ефективної командної взаємодії, створення сприятливої атмосферу співробітництва, зниження емоційної напруги.

Вправа « Будь ласка»


Вправа «Ми з тобою схожі тим, що...»

Вправа «Австралійський дощ»

Вправа «Побудуйтеся за зростом!»

Вправа « Друкарська машинка»

Вправа «Плутанина»

Вправа "Оплески по колу"


Вправа «Незакінчені пропозиції»

Вправа «П'ять слів про тебе»

Вправу «Проспіваємо»

Вправа “Загальний подих”.

Вправа «Розминка з кулями»

Вправа “Взаєморозуміння”.

«Моя думка»

1

Емпатія,

співчуттяРозвиток навичок спілкування; вироблення механізмів емпатії, співчуття навколишнім, формування уміння вільно, не боячись висловлювати свою думку.

Вправа « Друкарська машинка» 
Вправа «У кого більше доводів?» 

Вправа «Оголошення в газеті»

Вправа «Хвилина»

Вправа «Я поклав у борщ»


Вправа «Як це сказати...» 

Вправа «Космічна швидкість»«Добрим бути зовсім не просто»

1

Дружба,

компліментВправа «Асоціації»

Вправи «Ситуації»

Дискусія «Що таке дружба?»

Вправа «Правила дружби»

Вправа «Підписання договору»

Вправа «Новосілля»
«Хто такий справжній друг?»

1

Вправа «Привітаємося»

Дискусія «Хто такий справжній друг?»

Вправа «Чи знаєш ти свого друга?»

Вправа «Народна мудрість»

Вправа «Знавці дружби»

Вправа «Оголошення в газеті: «Шукаю друга. Небагато про себе»»

Гра «Розтисни кулака»

Вправа «Комплімент»

«Співчуття й допомога»

1

Примирення

емпатіяРозвиток емпатії, формування вміння допомогти товаришеві; учити прийманням примирення.

Вправа “Вам послання”

Вправа «Виразні картинки».

Вправа «Консиліум».

Вправа “Сковані одним ланцюгом”.

Вправа “Подарунок”.
«Поговоримо без слів»

1

Спостережли-

вість, довіраСтворення атмосфери довіри й комфорту; розуміння невербальних способів спілкування; сформувати спостережливість, сенситивність.

Вправа «Повітряна куля».

Вправа «Гама».

Вправа «Я це вмію!»

Вправа «Ворота для очей».

Вправа «Телепатія»
«Правила гарного тону»

1

Прохання, культура спілкування, взаємоповага

Формування в учасників культури спілкування, спрямування їх на позитивне спілкування, формувати уміння знаходити спільну мову з однолітками, висловлювати прохання.

Вправа «Абетка гарних слів»

Вправа «Фантики»


Вправа «Правила гарного тону»


Вправа «Подаруй квітку»

Вправа «Я хотів би, щоб про мене розказували…»ІІІ розділ «Інструменти спілкування» 13 год.«Я вмію слухати інших»

2

Взаємоповага, слухати та чути, активне слухання

Удосконалення рефлексивного слухання, вміння розрізняти поняття "слухати" і "чути"; сприяття рефлексії дітьми позицій мовця і слухача; розвиток у дітей навичок активного слухача.

Вправа «Ланцюжок»

Вправа «Насос і м'яч»

Вправа «Циганка»

Вправа "ВЕРТУШКА".

Вправа "ТРИ БЕСІДИ".

Вправа "МОИ БАТЬКИ"

Вправа "Гарний слухач"

Вправа "Правила гарного слухання"
«Я вчуся володіти собою»

2

Успіх, прагнення, повага

Розвиток навичок саморегуляції; уміння виражати емоції адекватно ситуації.


Вправа «Карлсон сказав»

Вправа "РОЛЬОВА ГІМНАСТИКА"

Вправа "ВЗАЄМИНИ"

Вправа "Рожевий кущ"

Вправа "Морські хвилі"
Вправа "Валіза другу"

Вправа "Чарівне слово"


Вправа «Кораблик успіхів»«Із чого починається ввічливість?»

1

Культура спілкування, ввічливі слова

Формування позитивної мотивації на використання ввічливих слів у повсякденнім спілкуванні.


Вправа «Хто це?»

Вправа «Темні й світлі мішечки»

Вправа «Скринька образ»

Вправа «Чарівні окуляри»


Вправа «Тик -Так»


Вправа «Скажи добре побажання»«Як сподобатися людям?»

1

Привабливість, риси характеру

Переконання дітей, що не тільки природні дані роблять людину привабливим; обговорення, які риси потрібно виховувати в собі, щоб стати привабливими.

Вправа «Веселий м'ячик»


Вправа «Дзеркало»

Вправа «Мої недоліки»

Вправа «Театр кабукі»

Вправа «Місце, де я себе прекрасно почуваю»
«Як правильно грати?»

1

Співробітницт-во, правило

Створення умов для розвитку вміння співробітничати в ситуації ігрової взаємодії, збагачення репертуару поведінкових реакцій в ігровій ситуації, розвиток уміння аналізувати власну поведінку.

Вправа "Карлики й велетні"


Читання казки «Хлопчик, який не вмів грати»

Дискусія « Найголовніше правило»

Вправа «Психологічний театр»

Вправу «Робимо разом»

Гра – пантоміма «Подаруй подарунок»
«Що робити коли дражнять?»

1

Почуття

Створення умов для профілактики конфліктів у класному колективі, збагачення репертуару поведінкових реакцій у конфліктній ситуації, розвиток уміння аналізувати власну поведінку, почуття.

Вправа «Відображення».

Читання оповідання «Історія про Энни

Вправа «Називай мене ласкаво»

Вправа «Складання панно»

Вправа «Дразнилки»

«Будемо думати наперед»

1

Вчинок,

сила воліУміння думати наперед, не ухвалювати поспішних рішень; формування вміння заглядати в майбутнє, представляти наслідки кожного вчинку й вплив його на навколишні; виховувати силу волі

Вправа «Твоє ім'я»

Читання оповідання «Противне морозиво»


Вправа «Переправа»


Вправа «наші вчинки»

Притча про олівець«Секрети уваги»

1

Уважність, зосереджені-сть

Розвиток вміння зосереджуватись, бути уважним до оточуючого середовища.


Притча «Усі залежить від тебе»

Вправа «У кого довший ряд?»

Вправа «Чарівний мішечок»

Вправа «Щоденник настроїв»

«Секрети успіху»

1
Розвивати в учасників навички групової взаємодії, доброзичливого спілкування, саморегуляції.


Вправа «Хвилина»

Вправа «Подивуйся навколо»

Вправа «Хто швидше?»

Вправа «Повітряні малюнки»Вправа «По місцях»Психологічна гра «Сузір'я»

1

Цілі, цінності

Формування впевненості в собі, розвиток навичок саморегуляції

Психологічна гра "Сузір'я"
Підсумкове заняття «Карта мого життя»

1Психологічна гра «Карта мого життя»

Усього

35 год.


Література

 1. Белінська Е. Чарівний світ дитинства / / Шкільний психолог, 2007, № 18

 2. Бретт Д. Жила - була дівчинка, схожа на тебе ... Психотерапевтичні історії для дітей / Переклад з англійської - Г.А. Павлов. М., Клас - Бібліотека психології та психотерапії, 2006.

 3. Долгова А.Г. Агресія у дітей молодшого шкільного віку. Діагностика та корекція. М., Генеза, 2009.

 4. Дьяченко Л. Релаксація в гніздечку / / Шкільний психолог, 2005, № 11.

 5. Кунігель Т. Розсерджені кульки / / Шкільний психолог, 2006, № 5.

 6. Лютова К.К., Монина Г.Б. Тренінг ефективної взаємодії з дітьми. СПб., Мова, 2005.

 7. Силіна О. Подорож у країну розуміння / / Шкільний психолог, 2007, № 16.

 8. Фурманов І.А. Агресія і насильство: діагностика, профілактика та корекція. СПб., Мова, 2007.

 9. Хухлаева О. Хочу бути успішним. М., Чисті ставки, 2005. - Бібліотечка "Першого вересня», серія «Шкільний психолог», Випуск 5.

 10. Ігор Вачков, Аліса Попова, Тетяна Аржакаева Конспекти занять по програмі. Психологічна абетка (4-й рік навчання) «Шкільний психолог» (N12/2010)

 11. Григор'єв Д.В. Позаурочна діяльність школярів. Методичний конструктор: посібник для вчителя / Д.В. Григор'єв, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.

 12. Васильченко К.В. Подорож в країну «Я». - Д.: "Сталкер", 1998 р.

 13. Вачков І.В. Основи технології групового тренінгу. - М.: изд-во «Вісь», 2001 р.

 14. Григор'єва Т.Г., Лінська Л.В., Усольцева Т.П. Основи конструктивного спілкування. - Новосибірськ, 1997 р.

 15. Козлов Н.І. Кращі психологічні ігри і вправи. - Єкатеринбург, 1997 р.

 16. Овчарова Р.В. Довідкова книга шкільного психолога. - М., 1996.

 17. Чистякова М.І. Психогімнастика. 2-е изд. - М., 1995.

 18. Клюєва Н.В., Касаткіна Ю.В. Вчимо дітей спілкуванню. - Ярославль, 1996.

Психологічні сайти
 1. tival.1september.ru/articles/623954/


 2. http://lugari.my1.ru

 3. http://www.menobr.ru/materials/49/30116/

 4. http://psychology.area7.ru/

 5. http://festival.1september.ru/articles/560031/

 6. http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie/korrektsionno-razvivayushchee-zanyatie-dlya-detei-mladshego-shkolnogo-vozrasta

 7. http://metodroom.com/psixologiya-spilkuvannya-5-7-klasi/

 8. http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/programma-adaptacionnyh-zanyatiy-po-profilaktike-proyavleniy-shkolnoy

 9. http://iemcko.ru/index.php/korrektsionnye-programmy/123-programma-po-adaptatsii-uchashchikhsya-1-skklassa-vii-vida/372-aktualnost-vvedenie

 10. http://trepsy.net/

 11. http://sevpsiport.com/psiforum/7-----/596--------

 12. http://azps.ru/training/

 13. http://www.irina-mass.ru/publ/povyshenie_ehmocionalnogo_intellekta_i_lichnostnyj_rost/sbornik_uprazhnenij_dlja_socialno_psikhologicheskogo_treninga/5-1-0-31

Додаток 1

Розробка заняття для практичного використання«Я ДОБРИЙ, Я ЗЛИЙ»

Ціль: стимулювати дітей до розуміння емоційного стану власного й інших людей; навчити усвідомлювати, що людина має позитивні й негативні риси; навчити нейтралізувати стан злості або обурення.

Вправи на релаксацію

«Долоньки до серця». Ведучий пропонує дітям згадати все негативне, що відбувалося сьогодні, що змушує переживати або хвилюватися; вдихнути повітря й, видихаючи, випустити всі негативні думки й переживання. Потім рухами рук розігнати їх подалі від себе.

«Долоньки до серця». Склавши руки долонями одна до одній, діти прикладають їх до грудей і, глибоко вдихаючи й видихаючи повітря, концентруються на позитивних думках.Вправа «Дружимо разом»

Діти стають у коло, доторкаються долоньками друг до друга. Ведучий пропонує сконцентруватися на позитивних і добрих думках і «передавати» їх сусідам праворуч.Вправа «Ми – часточка цілого»

Дітям роздають вирізки з журналів із фрагментами осіб, пейзажів і т.д.

Ведучий запитує, чи можуть діти визначити, що зображене на малюнках. Націлює дітей на те, що фактів мало, щоб описати картинку. Тому все інше можна тільки придумати. (Обговорення картинок) Далі педагог робить висновок, що те ж саме відбувається, коли ми намагаємося оцінити людей лише по окремих учинках. Щоб скласти про людину слушна думка, потрібно знати його минуле й сьогодення, причини його вчинків і реакцій… Це і є мудрість.

Вправа «Погляд крізь шпару»

Ведучий роздає аркуші паперу й просить, щоб кожний зробив у центрі маленьку дірочку, пропонує подивитися на нього крізь цей отвір і пояснює, що кожний бачить лише те, що розташоване в цей момент перед ним. Більшість із нас, оцінюючи інших людей, бачить лише одну рису: гарну або погану; становить про людині однозначна думка: гарний він або поганий. Але ж насправді наші з вами погляди досить обмежені. Тому ми повинні бути дуже обережні у своїх оцінках.Цитата

Педагог промовляє слова В.Сухомлинського: «Закохана у красу слова людина стає чутливою, вимогливою до буття навколо себе».Вправа «Солодке й солоне»

Педагог. Маленьке блюдечко – це ми з вами, а сіль і цукор – це наші слова. Коли ми висипаємо сіль або цукор у воду, вони згодом у ній розчиняються. (Ведучий висипає сіль і цукор в окремі блюдечка). Отже, вода в одному із блюдець стала солоною, а в іншому – солодкою, і змінити цей стан речей уже не можна, вірно? От так і наші слова розчиняються, їх уже не можна повернути назад. Нам ніколи не повернути наших слів, які вилетіли навіть ненароком. Так само, як не можна повернути кристали солі. А так само точно, як кристали цукру роблять воду смачної, сказане вчасно добре слово може зробити людину щасливим.

Вправа «Перемога над злістю»

Потрібно вибрати найкращу пропозицію, як побороти свою злість і обурення. Ведучий пропонує дітям намалювати або описати на папері свої способи, за допомогою яких вони справляються з негативними проявами емоцій (Обговорення).Вправа "Бійка"
Ціль: розслабити м'язи нижньої частини обличчя й кистей рук.

«У нашій групі всі дружні, але іноді з ними трапляється от що:

Все играли и дружили, и вдруг  игру не поделили.

Напряглись, взглянули грозно. Лоб нахмурили серьёзно.

Кулачки покрепче сжали, локотки к себе прижали.

Все уже пошли в атаку. Вот сейчас начнётся драка».

(Дети делают глубокой  вдох, на задержке дыхания, хмурят лоб.  Пальцы рук фиксируют в кулачках. Прижимают локти к туловищу.)

« Нет, друзья, не будем драться, кулачки должны разжаться.

   Улыбнулись мы друг другу, как приятно видеть друга».

(На видиху руки  й обличчя розслаблюються.)Вправа «Думки – подарунки».

Дітям пропонується зробити невеликі «подаруночки» з кольорового паперу. Педагог пояснює, що в «подарунках» нічого немає, але їх можна наповнити приємними думками й побажаннями. Потрібно вручити свій «подарунок» своєму сусідові ліворуч і побажати йому що-небудь приємне. Педагог пояснює, що ці «подарунки» дуже коштовні, адже дивлячись на них, ми завжди будемо згадувати про добрий стосунок друг до друга.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка