6: нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадянСкачати 81.51 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір81.51 Kb.

ТЕМА 6: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН

План.


1. Суть, завдання, предмет та об’єкти нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру.

2. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, в залежності від об’єкта нагляду:

2.1  особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі;

2.2  особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання покарання у вигляді обмеження волі;

2.3 особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання покарання у вигляді арешту;

2.4 нагляд за законністю виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;

2.5 нагляд за законністю перебування осіб у місцях, де виконуються заходи примусового характеру, які призначаються судом;

2.6 нагляд за законністю перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в інших установах, що виконують заходи примусового характеру;2.7 нагляд за законністю звільнення та умовно-дострокового звільнення.

Нормативний матеріал:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і доповненнями).

 2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. (із змінами і доповненнями).

 3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями).

 4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами і доповненнями).

 5. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).

 6. Закон “Про попереднє ув’язнення” від 30 червня 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 7. Правила тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань, затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 р. №192 // Офіційний вісник України. – 2000. – №44. – ст. 1910.

 8. Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених, затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 р. №192 // Офіційний вісник України. – 2000. – №44. – ст. 1910.

 9. Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 2 грудня 2008 р. №638 // Офіційний вісник України. – 2009. – №14. – ст. 447.

 10. Інструкція з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі: Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань 16 лютого 2005 року № 27 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2005 року за № 290/10570) // Офіційний вісник України. – 2005. – № 10. – Ст. 511.

 11. Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 липня 2008 року № 208 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2008 року за № 1065/15756) // Офіційний вісник України. – 2008. – № 85. – Ст. 2859.

 12. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань вiд 25 грудня 2003 року № 275 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2898.

 13. Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії, затверджене наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 грудня 2003 р. №280 // Офіційний вісник України. – 2004. – №3. – ст. 144.

 14. Інструкція про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України, затверджена наказом Служби безпеки України від 26 липня 2008 р. №589 // Офіційний вісник України. – 2008. – №82. – ст. 2790.

 15. Інструкція про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, затверджена наказом Міністра оборони України від 16 грудня 2004 р. №618 // Офіційний вісник України. – 2004. – №52. – ст. 3480.

 16. Інструкція про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 квітня 2005 р. №61 // Офіційний вісник України. – 2005. – №21. – ст. 1160.

 17. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.84 року.

 18. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затверджену спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України № 270 / 1560 від 19 грудня 2003 року;

 19. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом Міністра внутрішніх справ України №1212 від 20.10.2003 року.№ 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 36. – Ст. 243.

 20. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб): Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України 25 червня 2002 року № 607/56/5 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 27. – Ст. 1298.

 21. Інструкція про порядок організації охорони приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу, затверджена спільним наказом МВС та МОЗ України від 04.11.1996 № 751/338.

 22. Інструкція про проведення виконавчих дій: Затверджено наказом Міністерства юстиції України 15 грудня 1999 року № 74/5 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 року за № 865/4158) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – С. 102.

 23. Наказ Міністра охорони здоров’я України від 08.10.2001 № 397 «Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади

 24. Наказ Міністра охорони здоров’я України від 15.04.2008 № 199 «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу»

 25. Порядок проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи в психіатричних закладах особам, які утримуються під вартою: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2001 року № 397 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 березня 2002 року за № 215/6503) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 10. – Ст. 493.

 26. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.04.2002 "Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким";

 27. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року № 1489-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 19. – Ст. 143.

 28. Наказ Генерального прокурора України №7гн від 02.04.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» (із змінами і доповненнями).


ОБОВ’ЯЗКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Копетюк М. Актуальні питання вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства // Юридична Україна. – 2006. – №10.

 2. Лемак Р. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів в органах і установах з питань виконання покарань // Вісник прокуратури. – 2007. – №11. – С.35-38.

 3. Каркач П.М., Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань: Навчальний посібник / за ред. чл.-кор. АПрН України, проф. Е.О. Дідодренка. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. 248 с.

 4. Прокурорський нагляд в Україні: підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Ін Юре, 2011. – 592 с.

 5. Сухонос В. Прокурорський нагляд за виправно-трудовими установами // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №1. – С..

 6. Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури. – 2006. – №8. – С.23-25.

 7. Шинальский О. Права людини в місцях позбавлення волі // Вісник прокуратури. – 2006. – №3. – С.5-14.


ДОДАТКОВА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Курило М.П. Вдосконалити прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі // Право України. – 1998. – №11.

 2. Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях. – М., 1988.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Назвіть предмет нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

 2. Які є суб’єкти нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи?

 3. Вкажіть безпосередні об’єкти нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів процесуального примусу, що обмежують особисту свободу громадян. Характеристика і види.

 4. Які завдання і мета нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи?

 5. У чому полягає специфіка прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах?

 6. Яке значення нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи?

 7. Які напрями діяльності прокуратури в процесі здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах тощо?

 8. Охарактеризуйте правову базу здійснення прокуратурою нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.

 9. Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення та обмеження волі.

 10. Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань у вигляді штрафу та конфіскації майна.

 11. Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, а також у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 12. Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням встановленого порядку відбування громадських робіт.

 13. Назвіть особливості прокурорського нагляду за додержанням встановленого порядку відбування виправних робіт.

 14. У чому полягає прокурорський нагляд за додержанням законів при здійсненні контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання?

 15. У чому полягає прокурорський нагляд за додержанням законів при звільненні засуджених від відбування покарання?

 16. Які особливості прокурорського нагляду за законністю застосування примусових заходів медичного і виховного характеру?ЗАДАЧІ І ЗАВДАННЯ.

1. Прокурор м. Дніпропетровська у 23 год. 30 хв. прибув у виправну колонію № 85 строгого режиму, що знаходиться в Ленінському районі м. Дніпропетровська, і наказав черговому відкрити йому для перевірки виробничі об’єкти.

1. Чи відповідають вимогам закону дії прокурора?

2. Перелічіть повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах.
2. Прокурор з нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах прокуратури області, здійснюючи нагляд за додержанням законів у слідчому ізоляторі встановив, що взятий під варту Самусевич перебуває у СІЗО 65 днів без продовження строку; у одній з камер перебувало 5 неповнолітніх і 8 дорослих; засуджений до довічного позбавлення волі Кінь перебував в одній камері із засудженим до 8 років позбавлення волі.

1. Як у такій ситуації повинен поступити прокурор?

2. Які нормативні акти регулюють порядок утримання в слідчих ізоляторах тимчасового утримання?


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка