4 курс Спеціальність «Фармація», «тпкз» Менеджмент та маркетинг у фармації Модуль Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджментуСкачати 295.57 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір295.57 Kb.
4 курс

Спеціальність «Фармація», «ТПКЗ»

Менеджмент та маркетинг у фармації

Модуль 1. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту


 1. Поняття «організація» в менеджменті існує в двох значеннях: організація як функція управління і організація як підприємство, установа. У останньому повинна відповідати певним вимогам. Яке з перерахованих нижче визначень не відноситься до вимог організації?

 1. Наявність хоч би двох людей, які вважають частиною цієї групи.

 2. Взаємозамінність персоналу

 3. наявність хоч би однієї мети, яку приймають як загальну всі члени певної групи.

 4. наявність членів групи, які навмисне працюють разом, лише б досягти значущої для всіх мети.

 5. Всі відносяться

ANSWER: B

 1. Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей. Організації класифікуються по різних ознаками. Як діляться організації залежно від кількості цілей?

  1. Прості і складні

  2. Формальні і неформальні

  3. Юридичні і неюридичні особи

  4. Підприємства, суспільства, інвестиційні фонди

  5. Великі, середні, дрібні

ANSWER: A

   1. Розвиток кожної організації має циклічний характер, тобто проходить через певні стадії життєвого циклу. На якій стадії життєвого циклу організації характерною особливістю діяльності є збереження позицій або часткове зменшення об'ємів виробництва, згортання діяльності; зниження прибутковості, фінансової стійкості?

 1. «Народження»

 2. «Дитинство»

 3. «Юність»

 4. «Зрілість»

 5. «Старіння»

ANSWER: E

   1. Діяльність організації залежить від різноманітних чинників. Чинники впливу на організацію - рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів. По рівню впливу їх класифікують на макроекономічні і мікроекономічні. Які з перерахованих нижче чинників не відносяться до макроекономічних?

 1. законодавчі акти;

 2. укази, ухвали;

 3. стан економіки;

 4. постачальники

 5. соціально-культурні обставини

ANSWER: D

   1. Фактори впливу на організацію - рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів. Залежно від середовища впливу їх розділяють на фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Який з факторів не відноситься до чинників зовнішнього середовища?

 1. Споживачі

 2. Конкуренти

 3. Персонал

 4. Організації-сусіди

 5. Науково-технічний прогрес

ANSWER: C

   1. Зовнішнє середовище організації – сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституційних структур і зовнішніх щодо підприємства умов і факторів. Їх розділяють на фактори прямого і непрямого впливу. Який з перерахованих нижче факторів не відноситься до чинників прямого впливу?

 1. Споживачі

 2. Науково-технічний прогрес

 3. Конкуренти

 4. Державні органи влади

 5. Система економічних відносин в державі

ANSWER: B

   1. Якому фактору внутрішнього середовища відповідає дане визначення: «це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації»?

   1. Цілі

   2. Структура

   3. Технологія

   4. Персонал

   5. Завдання

ANSWER: A

   1. Якому поняттю відповідає дане визначення: «це здатність впливати на поведінку окремих осіб або робочої групи особистими якостями, які відповідають зовнішнім і внутрішнім потребам групи »?

 1. Вплив

 2. Влада

 3. Лідерство

 4. Керівництво

 5. Керівник

ANSWER: C

   1. Організація праці кожного з працівників здійснюється на підставі посадової інструкції, яка складається з певних розділів. Виберете, якого з представлених нижче розділів не існує в посадовій інструкції?

 1. Загальні положення

 2. Праця і його оплата

 3. Функціональні обов'язки

 4. Права

 5. Відповідальність

ANSWER: B

   1. Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому використовується влада особистого прикладу керівника?

 1. Примусова влада

 2. Влада винагороди

 3. Експертна влада

 4. Еталонна влада

 5. Законна (традиційна) влада

ANSWER: D

   1. Психологія управління виділяє декілька стилів управління. Якому стилю управління є характерним зосередження всієї влади і відповідальності в руках лідера?

 1. Авторитарному

 2. Ліберальному

 3. Демократичному

 4. Еталонному

 5. Законному

ANSWER: A

   1. Поняття «організація» в менеджменті існує в двох значеннях: організація як функція управління і організація як підприємство, установа. У останньому повинна відповідати певним вимогам. Яке з перерахованих нижче визначень не відноситься до вимог організації?

 1. Наявність хоч би двох людей, які вважають частиною цієї групи.

 2. наявність хоч би однієї мети, яку приймають як загальну всі члени певної групи.

 3. наявність членів групи, які навмисне працюють разом, лише б досягти значущої для всіх мети.

 4. Певна структура і порядок взаємодії

 5. Всі відносяться

ANSWER: D

   1. Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей. Організації класифікуються по різних ознаками. Як діляться організації залежно від способу і мети утворення?

 1. Прості і складні

 2. Формальні і неформальні

 3. Юридичні і неюридичні особи

 4. Підприємства, суспільства, інвестиційні фонди

 5. Великі, середні, дрібні

ANSWER: B

   1. Розвиток кожної організації має циклічний характер, тобто проходить через певні стадії життєвого циклу. На якій стадії життєвого циклу організації характерною особливістю діяльності є істотне розширення цільових сегментів ринку; забезпечення високих темпів зростання прибули; інвестування розвитку на основах самофінансування.

 1. «Народження»

 2. «Дитинство»

 3. «Юність»

 4. «Зрілість»

 5. «Старіння»

ANSWER: C

  1. Діяльність організації залежить від різноманітних чинників. Чинники впливу на організацію - рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів. По рівню впливу їх класифікують на макроекономічні і мікроекономічні. Які з перерахованих нижче чинників не відносяться до мікроекономічних?

 1. цілі;

 2. структура;

 3. завдання;

 4. технологія;

 5. стан економіки;

ANSWER: E

  1. Фактори впливу на організацію - рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів. Залежно від середовища впливу їх розділяють на фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Який з факторів не відноситься до чинників внутрішнього середовища?

 1. Цілі

 2. Структура

 3. Конкуренти

 4. Технологія

 5. Персонал

ANSWER: C

  1. Зовнішнє середовище організації – сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституційних структур і зовнішніх щодо підприємства умов і факторів. Їх розділяють на фактори прямого і непрямого впливу. Який з перерахованих нижче факторів не відноситься до чинників непрямого впливу?

 1. Організації-сусіди

 2. Науково-технічний прогрес

 3. Політичні обставини

 4. Рівень техніки і технології

 5. Стан економіки

ANSWER: A

  1. Якому фактору внутрішнього середовища відповідає дане визначення: «Види робіт, які необхідно виконати певним способом і в обумовлений термін, використовуючи предмети, знаряддя роботи, інформацію, людей і т.п..»?

 1. Цілі

 2. Структура

 3. Технологія

 4. Персонал

 5. Завдання

ANSWER: E

  1. Якому поняттю відповідає дане визначення: «це поведінка одній людини, яке вносить зміни в поведінку, відчуття іншої людини »

 1. Вплив

 2. Влада

 3. Лідерство

 4. Керівництво

 5. Керівник

ANSWER: A

  1. Організація праці кожного з працівників здійснюється на підставі посадової інструкції, яка складається з певних розділів. Виберете, якого з представлених нижче розділів не існує в посадовій інструкції?

 1. Загальні положення

 2. Функціональні обов'язки

 3. Права

 4. Облік і звітність

 5. Відповідальність

ANSWER: D


  1. Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому виконавець вірить в те, що влада може заважати задоволенню певної потреби або заподіяти інші неприємності?

 1. Примусова влада

 2. Влада винагороди

 3. Експертна влада

 4. Еталонна влада

 5. Законна (традиційна) влада

ANSWER: A

  1. Психологія управління виділяє декілька стилів управління. Якому стилю управління є характерним зняття лідером з себе відповідальності, зречення влади на користь групи?

 1. Авторитарному

 2. Ліберальному

 3. Демократичному

 4. Еталонному

 5. Законному

ANSWER: B

  1. Поняття «організація» в менеджменті існує в двох значеннях: організація як функція управління і організація як підприємство, установа. У останньому повинна відповідати певним вимогам. Яке з перерахованих нижче визначень не відноситься до вимог організації?

 1. Розподіл праці

 2. Наявність хоч би двох людей, які вважають частиною цієї групи.

 3. наявність хоч би однієї мети, яку приймають як загальну всі члени певної групи.

 4. наявність членів групи, які навмисне працюють разом, лише б досягти значущої для всіх мети.

 5. Всі відносяться

ANSWER: A

  1. Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей. Організації класифікуються по різних ознаками. Як діляться організації залежно від юридичного статусу?

 1. Прості і складні

 2. Формальні і неформальні

 3. Юридичні і неюридичні особи

 4. Підприємства, суспільства, інвестиційні фонди

 5. Великі, середні, дрібні

ANSWER: C

  1. Розвиток кожної організації має циклічний характер, тобто проходить через певні стадії життєвого циклу. На якій стадії життєвого циклу організації характерною особливістю діяльності є проникнення на ринок; забезпечення виживання; забезпечення в достатніх об'ємах капітальних вкладень для почину діяльності організації?

 1. «Народження»

 2. «Дитинство»

 3. «Юність»

 4. «Зрілість»

 5. «Старіння»

ANSWER: A

  1. Діяльність організації залежить від різноманітних чинників. Чинники впливу на організацію - рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів. По рівню впливу їх класифікують на макроекономічні і мікроекономічні. Які з перерахованих нижче чинників не відносяться до макроекономічних?

 1. законодавчі акти;

 2. укази, ухвали;

 3. стан економіки;

 4. міжнародне оточення

 5. завдання

ANSWER: E

  1. Фактори впливу на організацію - рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів. Залежно від середовища впливу їх розділяють на фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Який з факторів не відноситься до чинників зовнішнього середовища?

 1. Споживачі

 2. Конкуренти

 3. Постачальники

 4. Технологія

 5. Науково-технічний прогрес

ANSWER: D

  1. Зовнішнє середовище організації – сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституційних структур і зовнішніх щодо підприємства умов і факторів. Їх розділяють на фактори прямого і непрямого впливу. Який з перерахованих нижче факторів не відноситься до чинників прямого впливу?

 1. Споживачі

 2. Стан економіки

 3. Конкуренти

 4. Державні органи влади

 5. Система економічних відносин в державі

ANSWER: B

  1. Якому фактору внутрішнього середовища відповідає дане визначення: «це найважливіший внутрішній ситуативний фактор організації. Його роль визначається здібностями, кваліфікацією, талантами, освітою, потребами, сприйняттям корпоративного духу, знаннями, поведінкою, відношенням до роботи, позицією, розумінням цінностей, оточенням, наявністю якостей лідера і т.п..»?

 1. Цілі

 2. Структура

 3. Технологія

 4. Персонал

 5. Завдання

ANSWER: D

  1. Організація праці кожного з працівників здійснюється на підставі посадової інструкції, яка складається з певних розділів. Виберете, якого з представлених нижче розділів не існує в посадовій інструкції?

 1. Стратегія розвитку

 2. Загальні положення

 3. Функціональні обов'язки

 4. Права

 5. Відповідальність

ANSWER: A

  1. Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому виконавець вірить в те, що може отримати винагороду в обмін на виконання дій, поведінки?

 1. Примусова влада

 2. Влада винагороди

 3. Експертна влада

 4. Еталонна влада

 5. Законна (традиційна) влада

ANSWER: B

 1. В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів, створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є:

 1. Дивізіональною

 2. Лінійно-функціональною

 3. Департаменталізацією

 4. Матричною

 5. Бюрократичною

ANSWER: A

 1. Фармацевтична фірма орієнтується у своїй діяльності на реалізацію різноманітного асортименту продукції, різні групи споживачів і регіони. Який тип організаційної структури характерний для даної фірми?

 1. Дивізіональний

 2. Бюрократичний

 3. Функціональний

 4. Централізований

 5. Децентралізований

ANSWER: A

  1. Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їхнього покриття, розробляє план забезпечення прибутковості і ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводиться збір і аналіз відповідної інформації?

 1. Фінансовий план

 2. План маркетингу

 3. План виробництва продукції (виконання робіт, послуг)

 4. Резюме бізнес-плану

 5. -

ANSWER: A

  1. На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням:

 1. Автоматизована система управління

 2. Автоматизоване робоче місце

 3. Автоматизована навчально-контролююча система

 4. Інформаційно-управлінська система

 5. Автоматизована інформаційно-пошукова система

ANSWER: A

  1. Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніши для свого товару, його особливостей і характерних рис, що відрізняють його від товарів-конкурентів використовувала:

 1. Позиціювання товару

 2. Сегментування ринку

 3. Визначення місткості ринку

 4. Зміна маркетингової стратегії фірми

 5. Рекламу товару

ANSWER: A

  1. Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як:

 1. Діагностика проблеми

 2. Визначення альтернатив

 3. Оцінка альтернатив

 4. Вибір альтернатив

 5. Формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень

ANSWER: A

  1. У провізора аптеки Козменко І.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для оскарження рішення адміністрації аптеки ?

 1. у комісію з трудових суперечок(КТС)

 2. у профспілковий комітет

 3. до керівництва вищих органів управління фармслужбою на обласному рівні

 4. у МОЗ України

 5. до арбітражного суду

ANSWER: A

  1. Із запропонованих принципів сегментації ринку виберіть принцип, який найчастіше застосовується при вивченні ринку лікарських засобів:

 1. Демографічний

 2. Поведінський

 3. Психологічний

 4. Психографічний

 5. Соціально-економічний

ANSWER: A

  1. Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

 1. Мотивації

 2. Планування

 3. Організації

 4. Контролю

 5. Координації

ANSWER: A

  1. Якому варіанту товарної стратегії властиве виведення на ринок товару, розрахованого на найбільші сегменти ринку та на найбільшу кількість покупців

 1. Недиференційований маркетинг

 2. Диференційований маркетинг

 3. Концентрований маркетинг

 4. Диверсіфікація

 5. Варіація

ANSWER: A

  1. Якому поняттю відповідає твердження: “… - це сфера обміну, що характеризується системою економічних відносин між виробниками та споживачами товарів”

 1. Ринок

 2. Маркетинг

 3. Збут

 4. Угода

 5. Менеджмент

ANSWER: A

  1. До якого виду документообігу відносяться документи особового складу організації?

 1. Управлінського

 2. Фармацевтичного

 3. Наукового

 4. Розпорядчого

 5. Довідково-інформаційного

ANSWER: A

  1. Фармацевтичне підприємство, враховуючи що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?

 1. Удосконалення товару

 2. Удосконалення виробництва

 3. Сучасного маркетингу

 4. Всі відповіді вірні

 5. Правильної відповіді немає

ANSWER: A

  1. Під час працевлаштування на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?

 1. Посадовою інструкцією

 2. Внутрішнім трудовим розпорядком

 3. Кодексом законів про працю

 4. Всі відповіді вірні

 5. Вірної відповіді немає

ANSWER: A

  1. Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору під час випробовувального терміну

 1. Дозволяється

 2. Лише після закінчення випробовувального терміну

 3. Не дозволяється

 4. Дозволяється, як виняток

 5. Як правило, не дозволяється

ANSWER: A

  1. Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору – письмова. Який термін дії колективного договору?

 1. 1 рік

 2. 2 роки

 3. 3 роки

 4. за згодою сторін

 5. не регламентується

ANSWER: C

  1. При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється при прийманні на роботу осіб, котрі не досягли:

 1. 18 років

 2. 20 років

 3. 22 років

 4. 19 років

 5. 21 року

ANSWER: A

  1. Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка згідно переносу строку відпустки. Провізор звернувся в комісію по трудових суперечках. Впродовж кількох днів розглядається суперечка в комісії з трудових суперечок від дня подання заяви?

 1. 10 днів

 2. 5 днів

 3. 3 дня

 4. 1 тиждень

 5. 1 місяць

ANSWER: A

  1. Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контроль бюджету та фінансовий аналіз. Даний рівень маркетингового контролю є:

 1. контроль тактичного планування

 2. контроль глобальних цілей та стратегій фірм

 3. контроль планових гіпотез та прогнозів

 4. контроль стратегічного планування

 5. контроль оперативного планування

ANSWER: A

  1. На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту.

 1. структурний

 2. процесний

 3. системний

 4. ситуаційний

 5. підхід з позицій виділення різних шкіл

ANSWER: A

  1. Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?

 1. плинність кадрів

 2. ротація кадрів

 3. підвищення на посаді

 4. вербування кадрів

 5. підвищення кваліфікації

ANSWER: A

  1. Одним з перших етапів підприємницької діяльності є реєстрація підприємства в органах влади. Які з перелічених нижче документів не потрібно подавати до місцевих органів влади для державної реєстрації підприємства?

 1. Картку зі зразками підписів директора і головного бухгалтера

 2. Реєстраційну картку

 3. Платіжний документ, що свідчить про сплату реєстраційного збору

 4. Документ, що підтверджує сплату власником внеску до статутного фонду

 5. Установчі документи

ANSWER: A

  1. Діяльність керівника пов”язана з прийняттям управлінських рішень, які спрямовані на досягнення цілей організації. Які з наведених рішень не відносяться до таких, що класифікують за способом обгрунтування?

 1. стандартні

 2. інтуїтивні

 3. рішення, що базуються на висновках

 4. раціональні

 5. вірної відповіді немає

ANSWER: A

  1. За ініціативою фірми-виробника вносяться зміни в аннотацію препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку?

 1. протидіючий маркетинг

 2. конверсійний маркетинг

 3. ремаркетинг

 4. синхромаркетинг

 5. стимулюючий маркетинг

ANSWER: A

  1. Однією з важливих характеристик ринку є товарна кон’юнктура. Для якого виду товарної кон’юнктури характерні відносна стійкість високих цін і найбільша активність споживачів та постачальників?

 1. високої (стабільної) кон’юнктури

 2. затихаючої кон’юнктури

 3. спадаючої кон’юнктури

 4. млявої кон’юнктури

 5. низької кон’юнктури

ANSWER: A

  1. Комунікації – це процес обміну інформацією. Комунікації між відділами і підрозділами організації це:

 1. Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації

 2. Зовнішні організаційні комунікації

 3. Неформальні організаційні комунікації

 4. Внутрішні вертикальні організаційні комунікації

 5. Міжрівневі комунікації

ANSWER: A

  1. В організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що передбачає створення рівнів управління та ієрархію підлеглості?

 1. Вертикальний розподіл праці

 2. Горизонтальний розподіл праці

 3. Вертикально-горизонтальний розподіл праці

 4. Діагональний розподіл праці

 5. -

ANSWER: A

  1. В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. При цьому рівні управління утворюються за рахунок:

 1. Вертикального розподілу праці

 2. Горизонтального розподілу праці

 3. Вертикально-горизонтального розподілу праці

 4. Діагонального розподілу праці

 5. Шахового розподілу праці

ANSWER: A

  1. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління:

 1. Колективна відповідальність

 2. Індивідуальний процес прийняття рішень

 3. Швидка оцінка і просування на посаді

 4. Чітко формалізована структура управління

 5. Короткотермінова зайнятість

ANSWER: A

  1. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:

 1. Швидка оцінка і просування на посаді

 2. Групові форми контролю

 3. Колективна відповідальність

 4. Повільне просування на посаді

 5. Підвищена увага до „людського фактора”

ANSWER: A

  1. Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам в зовнішньому середовищі. Вкажіть фактор, що вплинув на організацію:

 1. Стан економіки

 2. Кадри

 3. Технологія

 4. Мета

 5. Структура

ANSWER: A

  1. Провізору було видано заробітну платню в підвищеному розмірі з урахуванням роботив нічний час. За роботу в який саме час була здійснена доплата:

 1. з 22.00 год. до 6.00 год.

 2. з 23.00 год. до 7.00 год.

 3. з 24.00 год. до 8.00 год.

 4. з 20.00 год. до 9.00 год.

 5. з 21.00 год. до 9.00 год.

ANSWER: A

  1. На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА № 8 обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це:

 1. Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації

 2. Зовнішні організаційні комунікації

 3. Неформальні організаційні комунікації

 4. Внутрішні вертикальні організаційні комунікації

 5. Міжрівневі комунікації

ANSWER: A

  1. Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення по удосконалюванню господарсько-фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення:

 1. Діагностика проблеми.

 2. Визначення альтернатив

 3. Оцінка альтернатив.

 4. Вибір альтернатив.

 5. Формулювання обмежень прийняття рішень.

ANSWER: A

  1. Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

 1. Мотивації

 2. Планування

 3. Організації

 4. Контролю

 5. Заохочення

ANSWER: A

  1. Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років.

 1. не встановлюється

 2. встановлюється тільки зі згоди виробника.

 3. встановлюється на 1 місяць

 4. встановлюється на 1 рік

 5. встановлюється на 6 місяців

ANSWER: A

  1. Фармацевтичні працівники вирішили організувати господарське товариство. Вкажіть, у чому сутність товариства з обмеженою відповідальністю?

 1. Товариство, учасники якого несуть відповідальність по боргам у межах своїх внесків.

 2. Товариство, учасники якого несуть відповідальність у межах своїх внесків. а при недостатності цих сум належним їм майном у однаковому для всіх учасників.

 3. Товариство, учасники якого несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язання товариства усім своїм майном.

 4. Товариство, учасники якого несуть додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а вкладники - лише у межах вкладу.

 5. Товариство, учасники якого несуть повну відповідальність.

ANSWER: A

  1. При організації акціонерного товариства між засновниками виникла дискусія стосовно матеріальної відповідальності. Яка, на Вашу думку, матеріальна відповідальність у

членів акціонерного товариства?

 1. В межах належних їм акцій

 2. У межах подвійної суми вкладів

 3. Внесками до статутного фонду і належним їм майном

 4. У межах вкладів

 5. Необмежена і солідарна

ANSWER: A

  1. Завідувач аптеки для впливу на колектив працівників та окремих виконавців вирішив використати різні методи менеджменту. Які з них належать до соціально-психологічних методів менеджменту?

 1. План покращання умов праці на фармацевтичному підприємстві.

 2. Матеріальні стимули, які базуються на використанні посадових окладів, доплат,надбавок, премій тощо.

 3. Процес нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту.

 4. Процес розподілу повноважень між керівниками технічного рівня управління.

 5. -

ANSWER: A

  1. Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено негативний попит на товар.Яким буде завдання щодо управління маркетингом та його вид?

 1. Формування попиту, конверсійний маркетинг

 2. Вирівнювання попиту, синхромаркетинг

 3. Підвищення попиту, ремаркетинг

 4. Зниження попиту, демаркетинг

 5. Стимулювання попиту, стимулюючий маркетинг

ANSWER: A

  1. За результатами атестації на визначення знань та практичних навичок працівнику відмовлено в присвоєнні звання “провізор загального профілю”. Чи може дана особа обіймати посаду провізора?

 1. Не може

 2. Може за додаткових умов

 3. Її, без згоди, працевлаштовують на посаду фармацевта

 4. Її переводять на роботу в іншу організацію

 5. -

ANSWER: A

  1. Новостворена ринкова структура, при якій орган управління – збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю

 2. Командитне товариство

 3. Товариство з необмеженою відповідальністю

 4. Акціонерне товариство закритого типу

 5. Акціонерне товариство відкритого типу

ANSWER: A

  1. Процес вироблення управлінського рішення здійснюється поетапно. Що з даних тверджень відноситься до одного з етапів процесу вироблення управлінського рішення?

 1. Виявлення та оцінка альтернатив розв’язання проблеми

 2. Управління неформальною групою

 3. Контролювання та регулювання

 4. Застосування теорії очікувань

 5. Делегування повноважень

ANSWER: A

  1. Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації?

 1. здібності, кваліфікація та обдарованість працівників

 2. стан економіки

 3. інфраструктура

 4. державні органи влади

 5. споживачі

ANSWER: A

  1. Однією з функцій менеджменту є мотивування. Мотив визначається як:

 1. усвідомлене спонукання до певних дій

 2. те, що людина вважає цінним для себе

 3. відчуття певного дискомфорту, нестачі чого-небудь

 4. психологічні якості людей, які дозволяють засвоювати певні знання

 5. -

ANSWER: A

  1. Провізор-інтерн після закінчення вузу влаштувався на роботу в аптеку. Впродовж якого часу йому повинні оформити трудову книжку?

 1. п’яти днів

 2. тижня

 3. одного дня

 4. одного місяця

 5. шести місяців

ANSWER: A

  1. Процес стратегічного планування маркетингу складається з послідовних етапів. Що відносять до етапів процесу стратегічного планування?

 1. формулювання місії і мети фармацевтичного підприємства

 2. виклад поточної маркетингової ситуації

 3. формулювання переліку завдань і проблем

 4. розробка програми заходів

 5. опрацювання бюджету

ANSWER: A

  1. Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації?

 1. Семантичні бар’єри.

 2. Зневажання фактами.

 3. Невербальні перепони.

 4. Нерозуміння важливості повідомлення.

 5. Стеоретипи мислення.

ANSWER: A

  1. Провізор влаштовується на робота в оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який термін випробування не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийомі його на роботу?

 1. До трьох місяців.

 2. До одного місяця.

 3. До двох місяців.

 4. До чотирьох місяців.

 5. До шести місяців.

ANSWER: A

  1. Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки весною, а частину - влітку. За яких умов допускається поділ відпустки на частини?

 1. При умові, що її основна частина становитиме не менше 14 днів

 2. При умові, що її основна частина становитиме не менше 10 днів

 3. При умові, що її основна частина становитиме не менше 12 днів

 4. При умові, що її основна частина становитиме не менше 16 днів

 5. При умові, що її основна частина становитиме не менше 18 днів

ANSWER: A

  1. Підприємницька діяльність без державної реєстрації є незаконною. Ким здійснюється реєстрація підприємництва?

 1. виконавчим комітетом міської (районної) ради народних депутатів

 2. державною податковою інспекцією

 3. Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення

 4. органами статистики

 5. Банком

ANSWER: A

  1. Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень?

 1. Ліберальний стиль

 2. Демократичний стиль

 3. Бюрократичний стиль

 4. Колегіальний стиль

 5. Комбінований стиль

ANSWER: A

  1. Сукупність вимог на товар з боку споживачів, яка підкріплена купівельною спроможністю, називається:

 1. Попитом

 2. Пропозицією

 3. Рекламою

 4. Збутом

 5. Маркетингом

ANSWER: A

  1. У новоствореній ринковій структурі органом управління є збори власників; пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура?

  1. Акціонерне товариство закритого типу

  2. Товариство з необмеженою відповідальністю

  3. Командитне товариство

  4. Товариство з обмеженою відповідальністю

  5. Акціонерне товариство відкритого типу

ANSWER: D

  1. Щорічна основна відпустка надається провізору аптеки тривалістю не менше:

 1. 24-х календарних днів

 2. 21-го календарного дня

 3. 27-ми календарних днів

 4. 38-ми календарних днів

 5. 31-го календарного дня

ANSWER: A

  1. Фармацевтичною фірмою проведений поділ споживачів на групи в залежності від статі, віку і розміру сім’ї. Який принцип сегментування ринку лікарських засобів полягає в основі такого поділу?

 1. Соціально-економічний

 2. Геозедичний

 3. Поведінковий

 4. Демографічний

 5. Географічний

ANSWER: D

  1. В аптеці передбачається скорочення штату. Які працівники при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації мають шанси залишитися на роботі?

 1. Працівники з державними нагородами

 2. Сімейні, при наявності двох та більше утриманців 3. Працівники, які працюють за сумісництвом в іншій аптеці

 4. Працівники з науковим ступенем

ANSWER: B

  1. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Оберіть характерну ознаку американської моделі управління:

 1. Колективна відповідальність

 2. Підвищена увага до „людського фактора”

 3. Швидка оцінка і просування на посаді

 4. Групові форми контролю

 5. Повільне просування на посаді

ANSWER: C

  1. Існують різні організаційні структури управління маркетингом. Яка організаційна структура управління маркетингом оптимальна для фармацевтичного підприємства, що орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі котрих суттєво відрізняються купівельною поведінкою?

 1. Продуктова

 2. Змішана

 3. Регіональна

 4. Функціональна

 5. Сегментна

ANSWER: E

  1. У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності працівників, які виконують конкретні операції?

 1. Адміністративний

 2. Технічний

 3. Інституційний

 4. Управлінський

 5. Бюрократичний

ANSWER: B

  1. Вид підприємницької діяльності, що вивчається, характеризується тим, що визначальну роль у ньому відіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого напрямку підприємницької діяльності відноситься цей вид діяльності?

 1. Виробнича

 2. Фінансова

 3. Комерційна

 4. Консалтингова

 5. Лізингова

ANSWER: C

  1. До якого фактору зовнішнього впливу на організацію належить культура харчування споживачів, традиції національної кухні, відношення до самолікування у суспільстві, традиції народної медицини?

 1. Економічні фактори

 2. Споживачі

 3. Технології

 4. Політичні фактори

 5. Соціокультурні

ANSWER: E

  1. Фармацевтичне підприємство, враховуючи, що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?

 1. Правильної відповіді немає

 2. Сучасний маркетинг

 3. Удосконалення виробництва

 4. Всі відповіді вірні

 5. Удосконалення товару

ANSWER: E

  1. Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контролю бюджету та фінансового аналізу. Даний рівень маркетингового контролю є:

 1. Контроль стратегічного планування

 2. Контроль оперативного планування

 3. Контроль тактичного планування

 4. Контроль планових гіпотез та прогнозів

 5. Контроль глобальних цілей та стратегій фірм

ANSWER: C

  1. У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності працівників, які виконують конкретні операції?

 1. Технічний

 2. Бюрократичний

 3. Інституційний

 4. Адміністративний

 5. Управлінський

ANSWER: A

  1. Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам в зовнішньому середовищі. Вкажіть фактор, що вплинув на організацію:

 1. Структура

 2. Кадри

 3. Стан економіки

 4. Мета

 5. Технологія

ANSWER: C

  1. У процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який фактор зовнішнього середовища є фактором непрямого впливу на організацію?

 1. Конкуренти

 2. Законодавство та державні органи

 3. Постачальники

 4. Стан економіки

 5. Споживачі

ANSWER: D

  1. Правління ВАТ “Луганський хіміко-фармацевтичний завод” розробляє довготривалі та перспективні плани, встановлює стратегічні цілі підприємства. Представником якого рівня управління в ієрархії менеджменту є голова правління:

 1. Інституційний рівень

 2. управлінський рівень

 3. технічний рівень

 4. товарний рівень

 5. збутовий рівень

ANSWER: A

  1. Директора фармацевтичної фірми “Helychrisum” колеги вважають гарним організатором,достатньо жорстким та вимогливим до підлеглих. За останні роки підприємство стрімко нарощує обсяги виробництва продукції, а керівник особисто формулює задачі та контролює результати діяльності окремих підрозділів. Який стиль керівництва притаманний директору:

 1. Директивний.

 2. Дистанційний.

 3. Ліберальний.

 4. Делегуючий.

 5. Анархічний.

ANSWER: A


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка