37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів. Вієвський А. М., Лепеха К.ІСторінка1/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів.
Вієвський А.М., Лепеха К.І.,

Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., ОстроваВ.Д., Панок В.Г.,

Сосновенко Н.В.

Пояснювальна записка

Швидкоплинні зміни суспільних процесів в Україні породили низку негативних явищ, які позначаються на дітях, підлітках і молоді. Вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління і пов’язані з цим явища соціальної дезадаптації і дезінтеграції особистості є одними з найсерйозніших проблем суспільства останнього десятиліття. Тривала політико-економічна і соціально-культурна криза не тільки загострила, а й якісно змінила проблему адиктивної поведінки молоді. Сьогодні спостерігаються тенденції зниження віку підлітків, що вживають психоактивні речовини; зростання доступності алкогольних і тютюнових виробів; розширення спектру вживаних речовин, що мають руйнівний вплив на здоров’я молодого покоління; зміна соціального статусу підлітків, що почали вживати психоактивні речовини, і формування на цій основі особливої молодіжної субкультури, провідною цінністю якої є вільне проведення дозвілля в поєднанні зі вживанням алкоголю та наркотиків як стилю життя.

Результати проведених досліджень в рамках діяльності працівників психологічної служби системи освіти переконливо свідчать про високу частку неповнолітніх які регулярно, або епізодично вживають алкогольні напої. Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким.

Прийняття низки програм, спрямованих на покращення вказаної ситуації, не призводить до очікуваних результатів, оскільки у більшості випадків такі програми є формальні, фрагментарні, декларативні і не передбачають відповідного фінансування.

За результатами науково-дослідної та експериментальної роботи була розроблена програма факультативу «Відверта розмова», яка передбачає залучення представників сімей до питань формування свідомого ставлення дітей до проблеми вживання алкоголю.

З метою посилення факторів захисту в підлітковому віці, вважаємо за необхідне проведення відповідних за віком профілактичних занять для дітей. З метою попередження раннього вживання психоактивних речовин підлітком важливо проводити структуровану систематичну профілактичну роботу з батьками учнів. Профілактичний ефект буде сильнішим, якщо найближче оточення учнів також буде охоплюватися профілактичним інформуванням та навчанням.

В основі програми факультативу лежать принципи охоплення сімей із дітьми підліткового віку і розвиток навичок батьків у таких сферах, як: зменшення ризиків появи алкогольних та інших проблем у дитини та підвищення сімейного захисту від них; поліпшення стосунків між батьками та дітьми, включаючи уміння слухати, ефективно спілкуватися і вирішувати проблеми; забезпечення свідомої дисципліни та підпорядкування сімейним правилам; спостереження за поведінкою і діяльністю дітей у підлітковий період.

Програма факультативу «Відверта розмова» призначена як для учнів 7-8 класів. Програма включає освітній компонент з інформацією про алкоголь (узгодженої з тією, що діти одержують у школі) та поведінковий компонент спрямований на посилення захисних чинників. Особистісний захист дитини від появи поведінкових проблем ґрунтується на міцному сімейному захисті, який, в свою чергу, складається з позитивних стосунків між батьками, між батьками і дитиною, тісного взаємозв’язку між усіма членами сім’ї, ефективного діалогу між батьками та дитиною, достатнього рівня інформування з питань алкоголю та наслідків його вживання та спеціальних знань стосовно розвитку у дитини навичок та вмінь корисних в ситуаціях, пов’язаних з ризиком для здоров’я.Основна ідея програми – виховати в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їхніми батьками.

Програма факультативу «Відверта розмова» відповідає стратегії повного виключення можливості вживання учнями будь-яких алкогольних напоїв (згідно з чинним законодавством України заборонено продаж та вживання алкогольних напоїв дітьми до 18 років). Програма передбачає тісну взаємодію педагогічних працівників та батьків учнів 7-8 класів у питанні превенції вживання алкогольних напоїв. Заняття з дітьми побудовані в інтерактивній формі з використанням сучасних профілактичних технологій.Метою даної програми є забезпечення сучасного уніфікованого цілісного інформування й навчання учнів з профілактики алкогольних проблем в умовах загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів.

Основними завданнями факультативу «Відверта розмова» є:

системне проведення профілактичних занять;

підвищення соціальної та особистісної компетентності учнів;

забезпечення цілісного інформування і навчання з питань попередження алкогольних проблем;

формування навичок підтримки здорового способу життя;

формування навичок особистісного захисту, а саме: протистояння соціальному тиску, відстоювання власної позиції, впевнена поведінка, ефективне спілкування, критичне мислення, самоповага, самоконтроль, прийняття рішення;

зменшення особистісних факторів ризику та підвищення особистісних факторів захисту;

підвищення компетентності батьків щодо факторів захисту від алкогольних проблем в умовах сімейного життя;

допомога батькам в усвідомленні того, що головна роль в профілактиці проблем, пов’язаних із вживанням алкоголю, належить сім’ї.

Особливості впровадження факультативу для учнів

Програма факультативу «Відверта розмова» розрахована на 17 годин.

До початку роботи з учнями обов’язково проводиться презентація програми для батьків та отримується згода на участь учнів.

Зміст занять для учнів 7-8 класів побудовані в інтерактивній формі. З метою розвитку в учнів особистісного захисту та формування критичного мислення щодо психоактивних речовин та наслідків їх вживання, заняття представлені у вигляді дослідження тематичної інформації. Протягом занять учні вчаться розрізняти факти від міфів щодо наслідків вживання алкоголю (фізичні, психічні, соціальні), оцінюють інформацію, порівнюють її із наявними знаннями, роблять висновки.

Особливістю програми факультативу для учнів 7-8 класів виступають анкети для самооцінки та домашні завдання, що знаходяться в «Сімейному щоденнику для сімейної розмови». Учням надається можливість обговорити важливі питання про здоров’я та наслідки вживання алкогольних напоїв зі своїми батьками, розвіяти міфи та встановити факти. Прийняття усвідомленого рішення в ситуаціях, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв напряму залежить від рівня інформованості людини. Наявність міфічних знань щодо наслідків вживання алкогольних напоїв може привести до небезпечних дій. Наявність достовірної інформації щодо наслідків їх вживання допомагає прийняти рішення на користь повної відмови від вживання алкогольних напоїв.

Інформаційні повідомлення та зміст занять для підлітків побудовані таким чином, щоб учень мав можливість запам’ятати важливі профілактичні моменти. Саме з цією метою деяка інформація повторюється або має декілька різних форм для сприйняття. Головна мета полягає не в бажанні зробити профілактичні заняття веселими та різноманітними за інформаційними матеріалами, а закріпити важливі знання та сформувати корисні життєві навички.Особливості залучення батьків в рамках викладання факультативу

Тематичний блок програми для батьків базується на теорії про наявність соціальних та особистісних факторів захисту і ризику щодо появи алкогольних проблем у дітей. В ході профілактичних занять ведучий акцентує увагу батьків саме на тих особливих моментах в сімейному житті, які допоможуть у формуванні особистісного захисту дитини та відмові від вживання алкоголю.

Суттєвою відмінністю даного факультативу є активне залучення батьків та їх спільна робота з дітьми і педагогами. Особливістю профілактичної роботи з батьками, є анкетування, мета якого, викликати рефлексію у батьків по відношенню до власного спілкування зі своїми дітьми і, як результат, зменшення факторів ризику щодо появи наркотичних та алкогольних проблем у них в майбутньому. Спеціальні анкети для батьків та «профілактичні підказки» з метою акцентування на головних питаннях теми, знаходяться в «Сімейному щоденнику для сімейної розмови». Це «особистісний інструмент» батьків для побудови ефективного діалогу з власною дитиною. В ході занять, батьки отримують профілактичну інформацію у формі інформаційних листків для самостійного вивчення.

Перша знайомство батьків з програмою відбувається на загальних зборах в рамках батьківського всеобучу (батьківської конференції, батьківських зборів тощо) у вигляді презентації програми. По закінченню цього виду роботи в залежності від специфіки роботи навчального закладу та його традицій оголошується конкурс на кращий соціальний рекламний ролик, кращу сімейну стінну газету на задану тему, кращий «Сімейний щоденник для сімейної розмови» тощо.

В рамках впровадження факультативу «Відверта розмова» передбачається проведення інтерактивної бесіди в колі батьків на тему «Сімейний захист». Наступне знайомство батьків з матеріалами програми відбувається самостійно. Для цього використовується практикум в родинному колі – «Сімейний щоденник для сімейної розмови».

Реалізація факультативу «Відверта розмова» закінчується спільним заключним заняттям для учнів 7-8 класів та їх батьків.


Змістова частина програми факультативу «Відверта розмова»

з/п

К-ть годин

Зміст

Опис навчальних досягнень учнів

1

2

Тема 1. Дружба та дружні стосунки

Учень:

- знає мету та завдання факультативу;

- визначає поняття "дружба" та "дружні відносини";

- визначає складові та причини формування дружніх відносин;- може самостійно узагальнювати отримання знання.

2

2

Тема 2. Алкогольні напої – міфи та реальність

Учень:

 • може аналізувати та співставляти інформацію про наслідки вживання алкогольних напоїв;

 • усвідомлює "міфи" про алкоголь та наслідки його вживання;

 • вміє працювати в групі над спільним завданням;

 • може презентувати результати групової роботи.

3

2

Тема 3. Залежність від алкоголю

Учень:

 • може пояснити дію алкоголю на організм людини

 • знає про негативні наслідки вживання алкоголю;

 • розкриває зміст поняття "алкогольна залежність";

 • вміє самостійно працювати з щоденником за змістом.

4

2

Тема 4. Секрети рекламного бізнесу

Учень:

 • знає про вплив реклами на вибір споживача;

 • розрізняє рекламу за її видами;

 • наводить приклади вибору товару за рекламною кампанією;

 • вміє працювати в команді і слідувати інструкціям.

5

2

Тема 5. Ситуації ризику

Учень:

 • визначає поняття "ситуація ризику";

 • наводить приклади негативного психологічного тиску на людину, знає способи протистояння у випадку тиску;

 • вміє самостійно опрацьовувати матеріал, виокремлювати головне.

6

2

Тема 6. Ефективні дії в ситуації ризику

Учень:

 • може мотивувати для себе й інших власний вибір;

 • знає способи відстоювання власного вибору в ситуації вибору;

 • володіє алгоритмом дій у ситуації ризику.

7

2

Тема 7. Як сказати «Ні» і не втратити друзів

Учень:

 • визначає поняття "соціального тиску";

 • знає способи протистояння у ситуації тиску;

 • може ідентифікувати ситуації ризику у власному житті та обирати адекватні способи реагування.

8

2

Тема 8. Здоров’я – мій скарб

Учень:

 • визначає методи збереження і підтримання здоров’я;

 • може визначити складові образу успішної, здорової особистості.

9

1

Заключне заняття.

Учень:

 • презентує отримані знання;

 • може пояснювати про шкідливі наслідки вживання алкоголю;

 • володіє навичками партнерського спілкування;

 • знає низку психологічних вправ та ігор і можу їх проводити для менших учнів.


Навчально-тематичний план факультативу

«Відверта розмова» для учнів 7-8 класів


з/п

Тема

Кількість годинДружба та дружні стосунки

2Алкогольні напої – міфи та реальність

2Залежність від алкоголю

2Секрети рекламного бізнесу

2Ситуації ризику

2Ефективні дії в ситуації ризику

2Як сказати «Ні» і не втратити друзів

2Здоров’я – мій скарб

2Заключне заняття

1
Всього

17


Література

Основна

 1. Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова». Методичний комплекс / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., Сосновенко Н.В. – К.: Діалог Пресс, 2012. – 100 с.

 2. Сімейний щоденник для сімейної розмови / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., Сосновенко Н.В. – К.: ООО «Компанія Юнівест Маркетінг», 2012. – 64с.

Додаткова

 1. Бевз Г. М., Главник О. П. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді – К.: УІСД ім. О. Яременка, 2004. – Кн. 1. – 176 с. – (Сер. “Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).

 2. Бойченко Т.Є. Освітні програми формування здорового способу життя молоді. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2005. – Кн. 5. – 120 с. – (Сер. “Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).

 3. Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: методичний посібник для спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними дітьми та підлітками / За ред. Т. В. Журавель; Авт. кол.: Т. В. Журавель, Т. Л. Лях, О. М. Нікітіна. – К., 2010. – 168 с.

 4. Емоційний розвиток дитини. / Упорядники: Максименко О, Максименко К., Главник О. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.

 5. Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-12 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання. Загальний виклад програми профілактичних дій. /Вієвський А. М., Лепеха К. І., Дивак В. В., Дмитришина Н. А., Жданова М. П., Звершховська І. Г., Олійник В. В., Олійник І. М., Панок В. Г., Сакович О. Т., Лобур М. С. – К., 2010. – 40 с.

 6. Комплект Робочих зошитів для учнів 5-12 класів «Моє здоров’я... Моє рішення... Мій вибір…» / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Дивак В. В., Дмитришина Н. А., Жданова М. П., Звершховська І. Г., Олійник В. В., Олійник І. М., Панок В. Г., Сакович О. Т., Лобур М. С. – К., 2010.

 7. Культура життєвого самовизначення. Програма інтегративного курсу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Глосарій понять та термінів/ Наукове керівництво та редакція І.Д. Звєрєвої. – К., 2003.

 8. Модуль 1. “Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем”. Навчально-методичний посібник. / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Дивак В. В., Дмитришина Н. А., Жданова М. П., Звершховська І. Г., Олійник В. В., Олійник І. М., Панок В. Г., Сакович О. Т., Лобур М. С. – К., 2010. – 56 с.

 9. Модуль 2. “Профілактичні дії на робочому місці серед персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем”. Навчально-методичний посібник. / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Дивак В. В., Жданова М. П., Олійник В. В., Олійник І. М., Панок В. Г., Сакович О. Т., Лобур М. С. – К., 2010. – 82 с.

 10. Модуль 3. “Батьківська компетентність або підказки батькам. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем серед дітей”. Навчально-методичний посібник. / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Дивак В. В., Дмитришина Н. А., Жданова М. П., Звершховська І. Г., Олійник В. В., Олійник І. М., Панок В. Г., Сакович О. Т., Лобур М. С. – К., 2010. – 140 с.

 11. Модуль 4. “Моє здоров’я... Моє рішення... Мій вибір… Профілактика алкогольних та наркотичних проблем серед учнів”. Навчально-методичний посібник. Виховна профілактична протинаркотична та протиалкогольна програма, зорієнтована на учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання. Навчально-методичний посібник для класних керівників. / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Дивак В. В., Дмитришина Н. А., Жданова М. П., Звершховська І. Г., Олійник В. В., Олійник І. М., Панок В. Г., Сакович О. Т., Лобур М. С. – К., 2010. – 256 с.

Додатки

Сімейний щоденник для «Відвертої розмови»

Інструкція з використання
Для профілактики застуди люди приймають 1-2 рази на рік вітаміни у вигляді пігулок, рідини, трав та загартовуються. Даний «Сімейний щоденник» - це також засіб профілактики, але від проблем, пов’язаних зі вживанням алкоголю. Якщо батьки підтримують тверезий здоровий спосіб життя і в домі ніколи не буває алкогольних напоїв, це надзвичайно сильна підтримка для їхньої дитини, але, нажаль, неможливо гарантувати її 100% алкогольну безпеку. Адже окрім сімейного захисту повинен бути ще й міцний особистісний захист, який допоможе відстояти власну тверезу позицію в ситуаціях пов’язаних з ризиком вживання поза родиною, допоможе почувати себе впевнено і спокійно.

«Сімейний щоденник» поділений на дві частини: територія підлітка та територія батьків. На кожній території є інформаційні повідомлення, анкети для самоперевірки, індивідуальні завдання та спільні завдання, що мають такі назви: «Виконай разом з батьками» та «Виконайте разом з дитиною».

«Сімейний щоденник» - це своєрідна підказка, яка допоможе тобі усвідомлено підійти до питання: «Що таке алкоголь та чому не варто його вживати в підлітковому віці». Це привід твоїм батькам не тільки поговорити з тобою на алкогольну та інші спеціальні теми, а й провести разом час, дізнатися, можливо, про нові цікаві факти з життя одне одного, нові думки, мрії, бажання, сподівання.

Навіть, коли усі завдання в щоденнику будуть заповнені ти та твої батьки можете повертатися до нього час від часу, дописувати чи змінювати свої коментарі та відповіді. Ви можете створювати в ньому власні рубрики та записувати спостереження, розміщувати фото, малювати тощо.

«Сімейний щоденник» - це ваш особистий кабінет, ваша безпечна територія, відображення вашого реального життя.

ТЕРИТОРІЯ ПІДЛІТКА
Дата:…………………………………….
ТЕМА 1. Дружба та дружні інтереси

ПІДКАЗКИ

Дружба - це близькі відносини, засновані на взаємній довірі, спільності інтересів.

Справжня дружба – це перш за все, повага взаємних поглядів, інтересів, бажань, це вміння знаходити компроміси у проблемних ситуаціях.

Досягнення людини тісно пов’язані із її повагою до себе. Найбільша потреба людини – це бути значимою в суспільстві. Оточуючі люди оцінюють тебе за твої справи, за твої досягнення. Якщо ти поважаєш себе, тебе будуть поважати й інші.

ЗАВДАННЯ

Допиши список: навіщо підліткам потрібна дружба?

 • щоб подолати самотність

 • ….

 • ….

 • ….

 • …..

 • ….

 • ….

 • …..

 • ….


Анкета для самоперевірки
Інструкція: прочитай уважно твердження, проаналізуй та обери один з трьох варіантів відповідей, позначивши його знаком «+»
Твердження

Згоден

Не згоден

Не можу визначитися

1

Алкоголь «допомагає» познайомитися.


2

Дружба – це взаємоповага.


3

Існує несправжня дружба.


4

Іноді можуть дружити заради грошей.


5

Дружити краще з тими, хто «крутіший».


6

Повага друзів залежить від того, скільки ти можеш випити.


7

Важко дружити з тим, хто вживає алкоголь та має алкогольні проблеми.


8

Вживання алкоголю допомагає сподобатись дівчатам/хлопцям.Інформаційне повідомлення

«Правда про дружбу»


 1. Чи дійсно алкоголь «допомагає» познайомитися?

Алкоголь має інші функції. Познайомитися допомагають люди, Інтернет, телефон, обставини тощо. Якщо молода людина випиває з метою стати більш впевненою в собі, познайомитися із протилежною статтю, подолати страх, вона дуже ризикує отримати «відсіч» та мати алкогольні проблеми.

 1. Чи правда, що дружба – це взаємоповага?

Дружба, передусім, повинна проявлятися у взаємоповазі не тільки особистостей, а і їх поглядів на життя, інтересів та розуміння один одного. Людина, яка знаходиться під дією алкоголю чи наркотику, здатна на небезпечні та неприємні речі, іноді, навіть, по відношенню до друзів. В таких випадках, її дуже важко поважати. Якщо це повторюється все частіше, дружба втрачає сенс, і друзям стає не цікаво один з одним…

 1. Чи існує несправжня дружба?

Несправжня дружба – це «використання» один одного або когось одного з партнерів дружби у власних інтересах, не зважаючи на інтереси і бажання свого друга…

 1. Чи правда, що дружити можуть заради грошей?

Це приклад несправжньої дружби. Існують випадки, коли підлітки, старші хлопці або дівчата «грають» у дружні стосунки з підлітком, який має кишенькові гроші, з метою розрахуватися за алкоголь чи купити наркотик. Ризик полягає в тому, що такого підлітка можуть спеціально пригощати алкоголем та наркотиками, щоб він став залежним від них. А це, в свою чергу, потребує постійної витрати грошей…

 1. Чи справді дружити краще з тими, хто «крутіший»?

Справді, одним із проявів дружніх стосунків є цікавість друзів один одним. Якщо буде інакше, просто стане нудно, і друзі перестануть спілкуватися. Але тут є один нюанс: яке значення ти вкладаєш у поняття «крутіший»?! Все гаразд, якщо в дружніх стосунках тебе поважають, цінують як особистість та не вимагають робити небезпечні для здоров’я та життя речі. Якщо міра «крутизни» в твоєму розумінні – це постійний невиправданий ризик, безвідповідальні дії, тоді ти у небезпеці....

 1. Чи залежить повага друзів від того, яку дозу алкогольного напою ти можеш випити?

Просто запитай своїх друзів, за що вони тебе поважають. Якщо ти не маєш друзів, запитай себе: «Що для мене є дружба, і яких людей я хотів би бачити своїми друзями?» Відповіді, на зразок: «Я дружу з тобою, тому що ти можеш багато випити алкоголю» ти не отримаєш. Адже цінність дружби в іншому….

 1. Чи важко дружити з тим, хто вживає алкоголь та має алкогольні проблеми?

Наркотики/алкоголь впливають на психіку людини. Тривале їх вживання змінює характер людини, її поведінку, емоційний та душевний стан в негативний бік. Людина втрачає розуміння життєвих цінностей. Дружба – це життєва цінність, яка потребує постійної турботи, яку необхідно постійно підтримувати здоровим міцним спілкуванням. Залежна від алкоголю чи наркотиків людина дуже хотіла б це робити, і вона намагається спочатку це робити, але потреба вжити наркотик чи алкоголь переборює усі інші бажання, і на зміну дружбі приходить самотність…

 1. Чи допомагає вживання алкоголю, цигарок сподобатись дівчатам/хлопцям?

Намалюй у своїй уяві молоду людину, яка тобі подобається (чи може сподобатися): що вона робить, чим займається, як виглядає… Чи входить до твого уявного малюнку вживання нею алкоголю чи куріння цигарок? …Повір, так як ти відповів, відповіли б, якщо не всі, то більшість підлітків точно…

ВИКОНАЙ РАЗОМ З БАТЬКАМИ

В сімейному колі порозмовляйте на тему про справжню дружбу. Як розуміє кожний член сім’ї це поняття? Запиши найцікавіше з розмови у щоденник.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


СТОРІНКА ДЛЯ МАЛЮНКІВ, ФОТО, НОТАТОК

Дата:…………………………………….

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка