34. «Основи етики та психології сімейного життя» факультативний курс для учнів 11 класівСкачати 336.98 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір336.98 Kb.
#20728
ТипПояснювальна записка


34. «Основи етики та психології сімейного життя» факультативний курс для учнів 11 класів
Андруша Наталія Іванівна,

вчитель музики та художньої культури Бучанської Української гімназії
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Щоб уміти по-справжньому, по-чоловічому любити, треба бути людиною сильної волі. Це, звичайно, потрібно однаковою мірою і дівчинці й хлопчикові, але чоловіча вірність і чоловіча любов – це далеко не одне й те ж, що вірність і любов жінки”В. Сухомлинський

Актуальність цілеспрямованої підготовки молоді до сімейного життя обумовлена суспільною потребою в більш глибокому і систематичному вихованні майбутніх батьків і матерів. Сім’я є одним з найважливіших соціальних інститутів, що вимагає постійного наукового вивчення. Це допомагає, по-перше, мати уявлення про реально існуючий стан внутрішньосімейного життя і його зовнішні зв’язки, по-друге, прогнозувати його розвиток, надавати необхідну допомогу, координувати його взаємодію з іншими соціальними структурами держави. Нова сучасна ситуація неминуче позначається і на сучасній сім’ї.

Основною функцією сімї є продовження роду, тобто народження й виховання дітей, передача духовно-моральних норм і культурного спадку майбутньому поколінню. Родина забезпечує розвиток особистості протягом всього життя людини. Характер сімї, її духовне та моральне здоровя як правило зумовлює й характер людини, виховання підростаючого покоління і як кінцевий результат – розвиток всього суспільства.

Яким буде сімейне життя в майбутньому у багатьох випадках залежить від уявлень, які склалися про сім’ю у дитячі і юнацькі роки до моменту створення своєї власної родини. Молодих людей неможливо вважати підготовленими до шлюбу, якщо в них не сформовані чіткі уявлення про те, для чого вони одружуються, чого чекають від майбутньої сім’ї, які сімейні стосунки хотіли б побудувати, які обов'язки покладає на них шлюб.

Основною метою факультативу є формування психологічної готовності юнаків та дівчат до шлюбу. Завдання курсу: підвищення відповідальності молоді перед сімейним життям; формуваннята соціальної престижності батьківства і материнства; ознайомлення старшокласників з психогігієною статевого життя, типовими проблемами подружнього життя; пропаганда здорового способу життя; висвітлення питань найбільш раціонального ведення господарства, ефективної та економічної організації бюджету сім'ї.

Також програма факультативу «Етика і психологія сімейного життя» має на меті допомогти учням 11 класу обрати гідні життєві цілі та мрії, заохотити поведінку, яка сприятиме здійсненню найкращих прагнень юнацтва, показуючи, за допомогою чого можуть збутися його мрії, та попереджати про небезпеки, що можуть ці мрії зруйнувати.

Програма факультативу адресована для юнаків та дівчат віком 15-17 років. Бажано, щоб учні вже досягли того рівня зрілості, коли вони при зустрічі з потенційно деструктивними моделями поведінки здатні свідомо їх уникати. Важливо, щоб учні могли прийняти обґрунтоване рішення про відмову від знайомства з негативними проявами раніше, ніж вони з цими проблемами зіткнуться.

В результаті вивчення факультативу учні мають опанувати навички самоаналізу і самоусвідомлення, розуміння почуттів й мотивів поведінки оточуючих, вміння робити вибір та брати на себе відповідальність; вміння находити вихід в скрутних обставинах, блокуючи неприємні почуття, власну невпевненість; оволодіти навичками конструктивного спілкування, правильного розуміння бажань, очікувань і вимог інших людей з урахуванням їхніх прав.

Ефективною формою роботи є обговорення із старшокласниками художніх творів, кінофільмів, газетних і журнальних матеріалів, відео- та Інтернет продукції. На заняттях учні створюють сімейні проекти (складають оптимальний бюджет, представляють схематично сімейний родовід чи сімейне дерево тощо).

Для отримання більшого ефекту можна використовувати такі форми роботи: вечори здоров’я «Шкідливим звичкам – ні», «Щоб і тіло і душа були молоді»; конкурси ліричних віршів про кохання; вікторини «Що? Де? Коли?» з питаннями і завданнями, пов’язаними з шлюбно-сімейною проблематикою; шоу «Вгадай мелодію», де використовуються пісні про кохання, вірність, сім’ю, стосунки в ній; конкурс малюнків, шаржів на теми сімейного життя; конкурс «Відповіді на запитання дітей»; аукціони приказок, прислів’їв про дім, сім’ю і кохання тощо.

У ході вивчення програмового матеріалу учні мають можливість працювати колективно на уроках, лекціях, брати участь в обговоренні, робити власні висновки, приймати рішення.

Програма факультативу «Основи етики та психології сімейного життя» розрахована на один семестр − 17 годин. Програма пройшла апробацію в 11 класах Бучанської Української гімназії.ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА.

У структурі програми виокремлюються такі розділи:І. Особистість, суспільство, сім'я. - 6 годин.

Поняття про особистість в цілому, розкриття суті основних понять, які її характеризують. Самосвідомість особистості. Сенс життя, ідеали, світосприйняття, переконання, віра. Індивідуальність особистості, можлива психологічна різниця між юнаками та дівчатами.

Взаємодія особистості з суспільством і сім’єю. Свобода та відповідальність. Самоаналіз та самосвідомість.

Міжособистісні стосунки. Конструктивне спілкування. Моральні основи взаємостосунків юнаків і дівчат. Кохання як вище людське почуття.

Вплив алкоголю, нікотину і наркотиків на людський організм, зокрема на генетичний код. Виродження людини, спричинене шкідливими звичками.

Ризикованість передчасних статевих стосунків. Згубні наслідки абортів.ІІ. Особливості міжособистісних стосунків. Шлюб і сім'я. – 4 години.

Сім'я, як одиниця суспільства, історія її розвитку і соціальне значення.

Основне завдання родини – формування особистості, розкриття її найкращих здібностей.

Знайди свою долю: звичаї і обряди українського народу щодо поєднання подружніх пар. Родинне збереження духовно-моральних традицій попередніх поколінь.

Моральні принципи щодо поведінки молоді у сучасному суспільстві. Стежка до мрії. Основи сімейних стосунків. Ідейні цінності сім’ї, її моральні норми. Схожість основних ціннісних орієнтирів одружених як головна умова гармонійних стосунків. Необхідність духовної праці у створенні сім'ї і збереження сприятливого мікроклімату у родині.

ІІІ. Основи сімейних стосунків. Сім'я і діти. – 7 годин.

Особливості сімейного спілкування як чинник стабільності шлюбу і сім’ї. Культура спілкування. Уміння слухати один одного, поважати погляди, думки, намагатися розуміти переживання іншої людини, прощати її недоліки. Психологічний клімат сім’ї. Наслідки порушень сімейних стосунків. Уміння розв’язувати сімейні конфлікти.

Сімейний бюджет, уміння правильного розподілу, раціональне ведення господарства. Співвідношення доходів і витрат. Економність на відміну від жадібності та марнотратства. Розумна організація харчування.

Сім’я і діти. Виховання дітей в сім’ї. Мати і батько – перші вихователі. Особливість сімейного виховання: вплив на дітей особистого прикладу та авторитету батьків. Використання у вихованні життєвих ситуацій.Негативний вплив проблемних родин на формування особистості дитини. Розлучення і його наслідки. Специфіка негараздів у неповних сім'ях.

Самотність: біда чи провина. Відсутність єдності, духовної близькості, солідарності між членами родини. Невміння долати життєві перешкоди. Позиція утриманця по відношенню один до одного, або до батьків.

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ.
Кіль-ть

годин

Назва розділів, тем

Очікувані результатиРозділ І. Особистість, суспільство, сім'я.

1.

1

Вступна бесіда. Поняття про особистість в цілому, розкриття суті основних понять, які її характеризують.

Учні отримують знання про:

- особисті інтереси та здібності;

- особливості самовираження;

- переваги здорового способу життя;

- культуру інтимних стосунків;

- важливість сімейних відносин;

- значення сімейних стосунків для суспільства.

Учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- давати характеристику шкідливим звичкам;

- формувати свою життєву позицію, відповідальне ставлення до свого здоров’я;

- використовувати прийоми відповідальної відмови у ситуаціях ризику для власного здоров’я;

- розуміти наслідки впливу алкоголю, тютюну на здоров’я людей;

- прогнозувати майбутнє, брати на себе відповідальність за власне життя;

- відрізняти міфи про інтимну близькість від реальності;

- замислитись про те, які якості мають бути притаманні майбутньому супутнику життя.2.

1

Взаємодія особистості з суспільством і сім’єю. Свобода та відповідальність. Самоаналіз та самосвідомість.

3.

1

Вплив алкоголю, нікотину і наркотиків на людський організм, зокрема на генетичний код. Виродження людини, спричинене шкідливими звичками.

4.

1

Міжособистісні стосунки. Конструктивне спілкування.

5.

1

Моральні основи взаємостосунків юнаків і дівчат. Кохання як вище людське почуття.

6.

1

Ризикованість передчасних статевих стосунків. Згубні наслідки абортів.

Розділ ІІ. Особливості міжособистісних стосунків. Шлюб і сім'я.

7.

1

Сім'я, як одиниця суспільства, історія її розвитку і соціальне значення.

Учні отримують знання про:

- сімейний кодекс, права і обов’язки сім’ї;

- романтичні стосунки закоханих, важливість кохання у сімейних стосунках;

- функції та особливості молодої родини;

- важливу роль моральних та етичних цінностей при утворенні сім’ї.

Учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- відповідального правового ставлення до наслідків своєї поведінки;

- орієнтуватися в законах України про сім’ю;

- традиції та звичаї українського народу, які пов'язані із родинним вихованням.8.

1

Знайди свою долю: звичаї і обряди українського народу щодо поєднання подружніх пар.

9.

1

Моральні принципи щодо поведінки молоді у сучасному суспільстві. Стежка до мрії.

10.

1

Основи сімейних стосунків. Ідейні цінності сім’ї, її моральні норми.

Розділ ІІІ. Основи сімейних стосунків. Сім'я і діти.

11.

1

Особливості сімейного спілкування, як чинник стабільності шлюбу і сім’ї. Психологічний клімат сім’ї.

Учні отримують знання про:

- важливість психологічного клімату у родині;

- функцію виховання

дітей як найбільш важливу в сім’ї;

- місце господарської частини у сімейних відносинах.

Учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- формувати в учнів почуття відповідальності за свої вчинки, за продовження роду, за майбутнє своєї сім’ї;

- розглядати і аналізувати життєві приклади сімейних стосунків;

- вміти реально оцінювати та розраховувати сімейний бюджет.12.

1

Наслідки порушень сімейних стосунків. Уміння розв’язувати сімейні конфлікти.

13.

1

Сімейний бюджет, уміння правильного розподілу, раціональне ведення господарства.

14.

1

Сім’я і діти. Виховання дітей в сім’ї.

15.

1

Мати і батько – перші вихователі.

16.

1

Самотність: біда чи провина.

17.

1

Узагальнюючий урок.Література


 1. Азбель А. А. Узнай себя : психологические тесты для подростков / А. А. Азбель, А. Г. Грецов. − СПб., 2007. − 170 с.

 2. Андрєєва Т.В. Семейная психология / Т.В. Андрєєва – СПб.: Речь, 2004. – 244 с.

 3. Афанасьєва Т. М. Сім’я / Т. М. Афанасьєва − К. : Рад. школа, 1990. − 254 с.

 4. Гребенніков І. В. Хрестоматія по етиці і психології сімейного життя / І. В. Гребенніков, Л. В. Ковінько. − К. : Рад. школа, 1990. − 305 с.

 5. Грей Д. Мужчины с Марса, женщины с Венеры / Д.Грей – К.: София, 2002. – 400 с.

 6. Кемпбел Р. П’ять мов любові у подружжі / Р. Кемпбел, Г. Чепмен. − Л. : Свічадо, 2008. – 188 с.

 7. Кемпбел Р. П’ять мов любові до дітей / Р. Кемпбел, Г. Чепмен. − Л. : Свічадо, 2008. – 223 с.

 8. Кемпбел Р. П’ять мов любові у підлітків / Р. Кемпбел, Г. Чепмен. − Л. : Свічадо, 2008. – 312 с.

 9. Кулагина И. Ю. Возрастная психология / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. − М. : ТЦ «Сфера», 2004. – 464 с.

 10. Левчук Л. Основи естетики / Л. Левчук, О. Онищенко. − К. : Наукова думка, 2006. – 270 с.

 11. Малахов В. Етика : курс лекцій / В. Малахов. − К. : Либідь, 2006. − 382 с.

 12. Майбутнє починається сьогодні : навч.-метод. посіб. для вчителів ЗНЗ / Т. Форбз, Р. Джонсон, К. Корсаков та ін. − К. : 2007. – 444 с.

 13. Самоукина Н. В. Парадоксы любви и брака / Н. В. Самоукина. − М. : Владос 1998. – 135 с.

 14. Семиченко В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навч. посіб. / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. − К. : Веселка, 1998. – 214 с.Додаток 1

УРОК ДО ТЕМИ «ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ, НІКОТИНА ТА НАРКОТИКІВ НА ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ, ЗОКРЕМА НА ГЕНЕТИЧНИЙ КОД»

Тема: Твоє здоров’я – найвища цінність

Мета: розглянути та обговорити правду та міфи про наркотики, алкоголь, дошлюбне статеве життя; надати правдиву та точну інформацію про наслідки; навчити зважливо відноситися до джерел інформації; допомогти у формувати виважених поглядів на власне життя, обрання гідних життєвих цілей та мрій.

Наочне оформлення: презентація

Обладнання: проектор, комп’ютер

Роздатковий матеріал: схема 1 для гри-імітації, схема 2 для роботи в групах

Реквізит: мишоловка, аркуші паперу.

Хід заняття(клас на початку заходу слід розділити на групи по 4-5 чоловік для подальшої спільної роботи)

Слово вчителя: (демонструючи мишоловку дітям)

Думаю, що цей пристрій ви впізнали. Так, це мишоловка. Я пропоную вам невеличку історію пов’язану із нею.

Одного вересневого дня хлопчик Дмитрик спіймав маленьку мишу. Він боявся, що миша дуже маленька і може взимку загинути, тому заховав її у коробку і приніс її до дому. Він доглядав за мишкою, навіть назвав її Мициком. Дмитрик крадькома годував її крихтами хліба і сиру і сподівався, що ніхто не здогадується про її існування.

Аж раптом одного дня бабуся прибирала у кімнаті Дмитрика і зацікавилася коробкою. Вона відкрила її – і, напевно, переполох, який вона вчинила можна було почути на Місяці!

На щастя Дмитрика не покарали, навіть дозволили залишити Мицика вдома, але при одній умові: Мицика слід було годувати лише з цієї мишоловки.

Придивіться до мишоловки. Ви бачите цей маленький тонкий дріт, що стримує пружину від того, щоб вона закрилась і вбила те, що потрапило до мишоловки? Ця пастка була цілком безпечною для миші, поки там був дріт. Розумієте, бабуся боялася, що одного дня миша може втекти з коробки. Коли б це трапилось, то маленький дріт відразу забрали б, і мишоловка перетворилася б на пастку з улюбленою їжею Мицика. І це б стало неминучим кінцем для миші – утікача.

Я не випадково почала наш урок із цієї історії, тому що навколо вас розставлено багато пасток. Ви гадаєте, що вони є цілком безпечними, і в цьому ви подібні до Мицика, який теж думав, що мишоловка – це «велика тарілка зі смачним обідом». Проте кожна пастка чекає, щоб схопити свою жертву, яка ні про що не здогадується.

Сьогодні ми поговоримо із вами про три такі небезпечні пастки. Багато ваших однолітків починають уже зараз експериментувати з цими пастками і спочатку справді нічого поганого не трапляється! Вони продовжують бавитися з ними. Весь цей час вони глибоко переконані, що те, що вони роблять, є цілком безпечним. А потім … раз! І вони гинуть.

Якби це вбивало кожну молоду людину, яка спробувала б наркотик, алкоголь, експерименти зі статевими стосунками, це не виглядало б настільки спокусливим. Проте саме тому, що, на перший погляд усе видається цілком безпечним і таким чудовим, кінець, коли пастка закривається, є таким нещадним і жахливим.

Давайте подивимось чи багато ви знаєте про першу пастку – наркоманію.

На екрані ви можете побачити різні твердження. Вам необхідно, обговорюючи у групах визначити чи це правда, чи це міф. На обговорення кожного твердження дається до 3 хвилин. (діти обговорюють кожне твердження і по черзі повідомляють результати, потім вчитель оголошує правильні відповіді)

Вікторина.


 • Найперше використання інгалянта (летючого наркотику) може спричинити незворотне пошкодження мозку. (Факт)

 • Більше дівчат, ніж хлопців мають схильність до вживання наркотиків. (Міф)

 • Деякі люди можуть приймати наркотики і не потерпати від наслідків їхнього впливу. (Міф)

 • Вживання наркотиків непросто зупинити. (Факт)

 • Ефект задоволення від вживання наркотиків має тенденцію до зростання з кожним наступним використанням. (Міф)

 • Що раніше людина починає вживати наркотики першого кроку (марихуану, алкоголь і тютюн), тим більше ймовірності перейти до більш сильних наркотиків. (Факт)

Слово вчителя.

Люди дізнаються про наркотики з різних джерел, таких, як газети, телебачення, а також від інших людей.

Я пропоную вам заповнити у своїх групах таку таблицю (зразок):

Обмінюючись думками, ви записуєте, звідки ви або молоді люди вашого віку можуть дізнатися про наркотики.

Отримати надійні джерела інформації, що розповідають про ці небезпечні речі, є важливою справою. Джерело потрібно ретельно перевіряти, перш ніж погоджуватися з інформацією або якось реагувати на неї. Навпроти кожного джерела, яке ви зазначите у першій колонці, під заголовком «Рейтинг» проставте такі бали 4 – за інформацію, що заслуговує повної довіри; 3 – за інформацію, що досить часто є достовірною; 2 – за те, що інколи є істинним; 1 – за те, що рідко буває правильним; 0 – за те, що ніколи не буває достовірним.

Оцінюючи надійність джерела, вам необхідно визначити мотиви тих людей, які вам цю інформацію повідомляють. Чи намагаються вони передати вам інформацію таким чином, щоб застерегти вас і показати, як глибоко вони зацікавлені у вашому майбутньому, або ж вони намагаються переконати вас зробити щось таке, що могло б бути вигідним лише для них. Мотиви визначених джерел інформації ви записуєте у третю колонку.(Діти працюють в групах, а потім оголошують результати, пояснюючи та аналізуючи їх)

Слово вчителя.

Ми з’ясували, що у деяких джерел є причини не повідомляти нам справжню інформацію про наркотики. Можливо, ці інформаційні носії намагаються маніпулювати вами, примушуючи вас робити те, чого ви насправді робити не хочете, і у такий спосіб мати з цього зиск.Гра – імітація «З наркотиками або без?». (додаток 1)

Ціль гри – зробити правильний вибір і відмовитися від наркотиків, аби досягнути життєвих цілей.

Проте на кожному пункті, де необхідно прийняти рішення, гравець повинен підкинути монетку. Деякі вибори ускладнені – наприклад, 2А означає, що для того , щоб зробити вибір, гравець повинен отримати результат «аверс» двічі, підкинувши монетку два рази підряд. У таких випадках, якщо гравцю випадає спочатку «аверс», а потім «реверс», він одразу виходить з трикутника в напрямку «реверс».

Гра закінчується, коли стається одна з трьох речей: 1. Гравець дістається скриньки, позначеної написом «Стежка до мрії»

 2. Гравець дістається до скриньки із надписом «Смерть»

 3. Гравець підкинув монету 15 разів.

Після того, як гравець підкинув монетку 15 разів він зупиняється на тій скриньці, до якої він дійшов.

(діти у групі обирають гравця і проводять гру, записуючи ходи і слідкуючи за дотриманням правил)Запитання до учнів.

(Учитель ставить запитання, кожна група дає відповідь.)

 • Які були найважливіші вибори в грі, які вирішили результат гри в цілому?

 • Які вибори найскладніше робити? Де ти місця, на яких доводиться приймати складні рішення?

 • Які ще, крім ранньої смерті, існують ризики для тих хто вживає наркотики?

Слово вчителя.

Наступною пасткою для вас у житті є алкоголь. Всесвітня Організація здоров’я вважає алкоголь наркотиком і відносить його до адитивних речовин (що викликають психічні і поведінкові розлади). Чи достатньо ви знаєте про шкідливість алкоголю? Чи вмієте розрізняти міфи і реальність?Вікторина.

 • Алкоголь перетравлюється організмом так само, як і їжа. ( Міф)

 • Пиво і слабоалкогольні напої (такі як джин – тонік) не шкідливі для організму. (Міф)

 • Холодний душ може допомогти п’яній людині швидше протверезіти. (Міф)

 • Банка пива 350 ма містить стільки ж алкоголю, як і 180 мл вина або 45 мл горілки. (Факт)

 • Якісні алкогольні напої не завдають шкоди організму. (Міф)

 • Те, як алкоголь вплине на людину, не залежить від статі. (Міф)

 • Випивши забагато алкоголю можна померти. (Факт)

Слово вчителя.

Алкоголізм є проблемою багатьох людей, але часто ця проблема ігнорується. Навіть якщо ви ще не можете розв’язати проблеми алкоголізму у суспільстві і своїй сім’ї, ви можете прийняти мудрі рішення, які вплинуть на ваше життя і життя людей навколо вас: • Ви можете підтримувати ваших батьків і не створювати нові проблеми.

 • Ви можете бути прикладом для молодших братів і сестер, друзів.

 • Ви можете підтримувати своїх однолітків у здійсненні правильного вибору.

Іншими словами, ви можете бути відповідальними за свої власні рішення і допомагати розв’язувати проблеми у колі вашого впливу.

А зараз я пропоную вам переглянути відеоролики, яки демонструють шкідливість впливу алкоголю на організм людини.(перегляд відеороликів)

Слово вчителя.

Алкоголь руйнує не тільки організм людини, він приносить набагато більшу шкоду руйнуючи стосунки між людьми, особистість, життєві цінності та мрії.

Сфери життя не просто зазнають руйнівного впливу, вони тісно взаємопов’язані, тому негативні наслідки в одній сфері можуть привести до таких самих змін в інших. Кожна сфера нашого життя переплітається з іншою і може її змінювати. Щоб переконатися у цьому пропоную вам створити таку собі павутинку.

Ви бачите схему – діаграму наслідків зловживання алкоголем на сфери життя: навчання, мрії та цілі, сім’я та друзі, наступне покоління, робота, розум та тіло.. Я пропоную вам у групах визначити і домалювати декілька пагубних наслідків до кожної із сфер життя. Наприклад, як алкоголь може вплинути на навчання? (Додаток 2)(робота у групах, перелік наслідків)

Хвилину подивіться на пов’язані між собою наслідки зловживання алкоголем. Зверніть увагу на те, як один наслідок впливає на декілька сфер життя. Наприклад, якщо вас виключають із навчального закладу, як це може вплинути на інші сфери? Незакінчене навчання суттєво вплине і на відносини із родиною, і на стосунки із друзями, і на ваші життєві цілі та мрії. Спробуємо провести лінії зв’язку і отримаємо павутиння.

Наче павутина, кожна сфера якимось чином пов’язана з усіма іншими. Зміна, маніпуляція або ігнорування однієї зі сфер вплине на інші частини нашого життя та життя інших людей.

Слово вчителя.

Коли ми говоримо про секс, то усе може бути не таким, як нам здається. Те, що сприймається очевидним під час перегляду телевізора, читання журналу, навіть слухання розповідей деяких ваших старших друзів про те, що заняття сексом приносить лише задоволення – це не правда!

Іноді очевидна відповідь, реакція, до якої ви звикли і над якою не задумувались, не є правильною. Існує багато речей, пов’язаних зі статевими стосунками, які в реальному світі зовсім не такі, якими видаються.

Твердження про те, що єдиним наслідком сексуального зв’язку є задоволення, є наступною пасткою для вас і ігнорує цілий ряд серйозних проблем. Давайте поговоримо про деякі з цих небезпек. 1. Першою є венеричні захворювання.

Ви знаєте, що таке венеричні захворювання? Ви можете назвати якість?

Існує дуже багато венеричних захворювань, але найнебезпечнішими є ВІЛ/СНІД, виразки і герпес на гені таліях, сифіліс, гонорея.

Якщо їх не лікувати,то ці хвороби можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи проблеми з серцем, очима, пошкодженням мозку і сліпотою. Деякі венеричні хвороби, якщо їх не лікувати, можуть призвести до смерті.

У вас може скластися враження, що я вас залякую. Проте я зовсім цього не хочу. Я вам даю правдиву і достовірну інформацію для того, щоб ви, в свою чергу, могли прийняти обдумане і виважене рішення. Молода людина, яка хоче досягнути успіху, повинна бути достатньо розумною, щоб не ризикувати своїм майбутнім. 1. Другою небезпекою є ВІЛ/СНІД (особливий від венеричних захворювань).

Ви знаєте, що означають літери ВІЛ/СНІД? Що ви знаєте про ВІЛ/СНІД?

ВІЛ означає «вірус імунодефіциту людини». СНІД означає «синдром набутого імунодефіциту».

Вірус повільно руйнує імунну систему, і організмові усе важче залишатися здоровим. Однією з причин, чому ВІЛ/СНІД так швидко поширився по всьому світові, є те, що будучі зараженою, людина може багато років про це не здогадуватися, і передавати вірус іншим, які теж можуть не почуватися хворими.

На даний момент ліків від ВІЛ/СНІД не існує. Це смертельна хвороба, яка непомітно поширюється і передається в основному людьми, які не обмежуються статевими стосунками з одним партнером. 1. Небажана вагітність.

Вагітність зазвичай приносить величезну радість одруженій парі, але усе не так у випадках, коли пара не перебуває у шлюбі.

Вагітність поза шлюбом часто змушує робити болісний вибір – йти на аборт чи ні. Більшість релігій, включаючи християнство, вважають аборт одним із видів убивства. Коли дівчина й приймає рішення залишити дитину, то перед нею пізніше знову постає вибір – відмовитися від материнських прав на дитину, чи виховувати самотужки.

Іншими словами, життя може стати дуже складним, якщо почати вести статеве життя до шлюбу. Найкращий спосіб уникнути усіх цих проблем і хвороб, які викликає статеве життя до шлюбу, - це утриматися від дошлюбних статевих стосунків.

Діаграма ймовірності.

Кожне коло демонструє молоду людину, яка знаходиться серед великої групи друзів віком від 15 до 18 років.

Один із цих молодих людей заразився венеричною хворобою, але ще не знає про це.

Протягом шести місяців інфікована венеричною хворобою людина заразила статевим шляхом ще двох членів цієї групи.

Ще через шість місяців ці люди заразили ще чотирьох членів групи. Як ви бачите, лише за рік одна людина заразила майже чверть групи, проте жоден з них ще не знає про хворобу.

Ще за рік ці люди заразили ще вісьмох людей із групи. Через два роки з часу зараження першої людини було інфіковано вдвічі більше людей, але симптоми з’явилися лише у першої людини.

Пам’ятайте, що венеричні хвороби – це хвороби нерозбірливості. Немає таємниці у тому, як поширюються венеричні хвороби; таємницею є те, як люди можуть бути такими нерозбірливими.

Перегляд документального фільму.

Заключне слово вчителя.

Іноді можна позбутися наслідків, які виникли в житті через неправильно зроблений вибір, але після нього життя все одно вже не буде таким, яким воно могло б бути, навіть якщо далі будуть робитися лише правильні вибори. Ваше життя, як волосінь – якщо вже тугий вузол був зав’язаний, то все одно залишиться слід, навіть якщо вам і вдалося його розв’язати.Додаток 2

УРОК ДО ТЕМИ: «ЗНАЙДИ СВОЮ ДОЛЮ. СІМЕЙНІ ЗВИЧАЇ І ОБРЯДИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЩОДО ПОЄДНАННЯ ПОДРУЖНІХ ПАР»

Тема: Українська минувшина: сімейні звичаї і обряди

Мета: на прикладі народних традицій познайомити учнів із поглядами українського народу на шлюб та родинні стосунки; формувати в учнів високі моральні якості та усвідомлення важливості щирих відносин між закоханими, членами родини; виховувати шанобливе ставлення до звичаїв, традицій свого народу

Наочне оформлення: декорація української світлиці

Обладнання: аудіозаписи народних пісень та награвань

Слово учителя.

Сімейне життя українців традиційно супроводжувалося різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-символічній формі відзначали певні етапи життя людини та найважливіші стадії розвитку родини в її життєвому циклі: утворення сім’ї, народження дитини, її повноліття, сімейні ювілеї, смерть когось із членів сім’ї. Відповідно до природного циклу існування людини склався комплекс сімейних обрядів. Основні його елементи – родильні, весільні та поховальні й поминальні обряди. Крім них, у сім’ї нерідко відзначалися події менш важливого значення: входини, пострижини, вступ до парубоцтва і дівоцтва, повноліття, срібне та золоте весілля.

Весіллю передували дошлюбні обряди, важливим компонентом яких була ритуалістика молодіжного спілкування.

Українці кажуть: як склався у людини шлюб, так піде і все її життя. Ця народна мудрість виходить з того величезного значення, яке надавали шлюбу й сім’ї, особливо у минулому, коли одружувалися на все життя і тільки з однією людиною. Тож момент вибору судженого був дуже відповідальним. У виборі шлюбного партнера перепліталися різні інтереси.

Дівчина прагнула зустріти обранця, котрий припав би їй до душі, батьки жадали помічника у домі, громада – голову міцного господарства.

Хлопці та дівчата спілкувалися на людях, тобто перебували під певним соціальним контролем. За звичаєм, дівчина наодинці з хлопцем могла бути лише до заходу сонця. Вся система виховання молоді грунтувалася на дбайливому, лицарському ставленні хлопців до дівчат і наречених, на романтизації почуттів.Найпоширенішими формами дошлюбного спілкування були вулиці, забави, годенки, вечорниці тощо. На забавах молодь розважалася, співала, танцювала, водила хороводи. У холодну пору збиралися в приміщенні на досвітки та посиденьки. Приходили самі лише дівчата і не стільки заради розваг, скільки для роботи; на супрядки – і хлопці, і дівчата частково для роботи, частково для розваг; на вечорниці – в основному для розваг.

Театралізоване дійство.

Дійові особи

Господиня вечорниць

Уляна

Орися

Катруся

Оксана

Максим

Петро

Олексій

Андрій

Інтер’єр української хати: піч, широкі лави, великий стіл,горщики, глечики, макітри. На покуті – образи, праворуч від хати встановлено тин з горщиками на кілках.

У хаті разом з Господинею порядкують Уляна та Орися. Уляна та Орися розвішують рушники біля ікон, Господиня порається біля столу.

Усі співають «Ішов милий горонькою».

Господиня. Ну, слава Богу, управились! А гарно ж як у хаті! Все до ладу, як у вінку. Дівчата, сядьмо на хвилинку та подумаймо, чи все у нас готове до свята.

Уляна. Та наче усе.

Чується стукіт у двері. До хати заходять Катруся і Оксана, вітаються, знімають верхній одяг і викладають на стіл, хто що приніс.

Господиня. Ой, які ви гарні, дівчата! А Катрусі нова шовкова хустка!

Орися. У Оксани – нове намисто та ще й ладня чобітки!

Господиня. Так, дівчата, подивимось, що ви принесли на вечерю. Ой, тут і грибі, і риба, і квасоля. Буде гарна святкова вечеря! А поки вариться каша і поки хлопці не прийшли до нас, давайте, дівчата, ворожити.

Уляна. Тітко Горпино, а чи готові рушники для ворожіння?

Господиня. Готові. Роздай, Оксано, усім рушники.

Оксана роздає подругам вишиті рушники.

Катруся. Ходімо, дівчата, у двір кілки лічити!

Дівчата виходять на двір, підходять до тину, заплющивши очі по черзі прикладають до нього свої рушники і лічать кілки по всій довжині рушника.

Оксана. Удівець, молодець, удівець, молодець… молодець. (Розглядає кілок.) О, кілок високий, та ще й у корі. Суджений мій буде високим та ще й багатим.

Орися. Чи за вдівця, чи за молодця,… за молодця! Кілок прямий, гладенький, без сучків. Випав мені хлопець гарний та добрий.

Уляна. А тепер, дівчата, побіжимо до дядька Миколи під хату! У нього багато дітей. Послухаємо, що там говорять.

Катруся. А я вже ходила до тітки Мотрі під хату: все вчувалося «сядь» та «не йди». Сидіти мені в дівках до наступного року.

Оксана. Не журися, давай но, хмиз порахуємо, може цього разу пощастить.

Дівчата беруть оберемки хмизу і парно складають.

Уляна. Одна тріска, друга тріска – пара, друга пара, третя пара… остання пара. Дівчата, в мене – пара!

Катруся. Пара, пара, а тут немає пари. (Зітхає.) заміж не вийду цього року. Вам заміж іти, а мені – сидіти!

Дівчата повертаються до хати.

Господиня. Ну що, дівчата, як поворожили?

Орися. Цікаво, тітонько.

Чується стукіт у двері.

Господиня. Ну що ж, дівчата, мабуть доля вас почула. Уже хлопці завітали до нашої оселі.

Господиня відчиняє двері. Хлопці заходять у хату.

Максим. Добривечір, паніматко і дівчата! Чи дозволите завітати до хати, поздоровити, привітати з Катериною?

Хлопці знімають верхній одяг, кладуть на стіл хліб, що принесли із собою.

Петро. Зі святою Катериною, з добрим вечором!

Катерина. І вас, хлопці, зі святом. Так чекали ми на вас, так вже виглядали!

Уляна. Уже і вечерю заготовили і поворожили.

Оксана. Ой, розважайте нас, парубочки, бо сумно без дзвінкої пісені.

Олексій. Ну що, друзі, розважимо красунь? Заводь, Максим, пісню козацьку.

Максим. Добре, а ви підхоплюйте.

Хлопці співають «Ой при лужку, при лужку».

Господиня. Гарно співаєте, хлопці. Але вже час й до столу сідати.

Андрій. Почекайте – но хвилинку. Зараз ми пограємо в «Чіт чи лишку», щоб знати, яка дівчина сяде поруч з кожним до столу.

Андрій бере в одну руку один горіх, у другу – два, ховає руки за спину, називає ім.’я одного із своїх товаришів, і питає по черзі у дівчат: «Чіт чи лишка?» дівчата не відповідають, а лише торкаються своєю рукою руки хлопця. Якщо якась із них угадає «чіт» - з тим парубком і сідає до столу. Врешті всі розсвджуються за столом парами, крім Катрусі і Максима.

Катруся (вклонившись господині). Дай, Боже, щоб во зравії їлося, пилося та на світі жилося!

Максим. Ну що ж, сідаймо за вечерю. Бо ми з хлопцями ой як зголодніли.

Оксана (жартома). А що це ви сюди – їсти прийшли?

Олексій. Сором, дівчата, що ви звичаю не знаєте. Ми ж постились цілісінький день, щоб як кажуть, випостувати собі добру долю – гарну дружину.

Уляна (до парубків) не гнівайтеся, парубки, якщо наше частування не прийдеться вам досмаку!

Господиня. Спасибі всім, що у мене свято відбули. Знаю, вдома перед сном ще ворожитимете: і коноплі сіятимете, і під голову місток кластимете, і вишневу гілочку солитимете. Тож бажаю вам усім добрих і віщих снів!

Звучить українська народна мелодія. Свято закінчується.

Слово вчителя.

Утворенню сім’ї українці завжди надавали великого значення. Відповідно до цього формувалася весільні обряди — справжня народна драма, що включала ігрові дії, танці, співи, музику.

У характері весільних обрядів відбилися народна мораль, звичаєве право, етичні норми та світоглядні уявлення, що формувалися протягом століть. Наприклад, збір дружини (весільний похід) молодим, імітація викрадення нареченої (посад молодої), подолання перешкод на шляху до молодої (перейма) — це свідчення давніх форм шлюбу умиканням, а діалог старостів про куницю та мисливця, обмін подарунками між сватами, викуп коси, виплата штрафу за безчестя — своєрідний відгомін звичаю укладання шлюбу на основі купівлі - продажу.

У цілому ж українське весілля поділяється на три цикли: передвесільний, власне весільний і післявесільний. У свою чергу кожен із циклів складався з низки обрядів.

Передвесільний цикл розпочинався урочистим обрядом сватання. У визначений день посли від молодого йшли до обраної дівчини, щоб укласти попередню угоду про шлюб. Ось як це відбувалося.

Театралізоване дійство.

Дійові особи


Наречена

Наречений

Батьки нареченої

Батьки нареченого

Свати (троє хлопців)

Дружки (три дівчини)

Коровайниці (три дівчини)

Звучить українська народна музика. До світлиці заходять свати із нареченим, несуть хліб. Назустріч почту виходять батьки нареченої.

Свати (разом). Добрий вечір вашій хаті!

Батьки (разом). Добрий вечір і вам, шановні.

Свати кладуть хліб на стіл.

1-й сват. Оце прийшли ми до вас у такій справі. Є у нас мисливець, встрелив він голубку, впала голубка у двір та здається у ваш.

2-й сват. Дозвольте подивитись — чи не та, бува, голубка, що ми шукаємо?

Батько. Та чого ж, можна.

Мати. Доню, а йди-но сюди!

До світлиці заходить наречена, зупиняється біля печі, сором'язливо дивиться на нареченого.

2-й сват. Точно, це та, що шукаємо повсюди!

Мати. Ось, доню, старости прийшли. То що ми від­повімо?

Наречена виходить і повертається з паляницею на хустці. Паляницю подає сватам, дістає зі скрині рушники і по черзі перев'язує ними сватів і н а р е ч е н о г о. Свати вклоняються.

1-й сват. Спасибі батьку й матері, що свою дитину рано будили та доброго діла вчили.

3-й сват. Спасибі і дівчині, що рано, вставала, тонко пря­ла й хороші рушники придбала.

Звучить весела українська народна музика. Учасники дійства виходять.

Слово учителя.

Оскільки дівчина, за традицією, після одружен­ня зі своєї сім'ї переходила жити у сім'ю, парубка, то важливою обрядовою зустріччю обох родин були оглядини. Сама назва цієї обрядодії підказує її зміст.

За звичаєм, у дім парубка на оглядини йшли батьки та родичі нареченої. Батьки дівчини ретельно оглядали госпо­дарство майбутнього зятя, ближче знайомилися з його сім'єю. Батьки парубка намагалися якомога краще представити добро­бут свого господарства, показати його так, щоб майбутні роди­чі впевнилися: їхня донька переходить у хорошу, працьовиту і достатню сім'ю. Якщо батьки нареченої були задоволені поба­ченим, оглядини завершувались остаточною шлюбною угодою.

А за два тижні до весілля влаштовували заручини — скріп­лення договору про шлюб.Звучить музика української народної пісні «Горіла сосна, палала». Під її супровід учасники дійства показують обряд заручин. До світлиці заходять батьки нареченого, нареченої, старости, гості та святково вбрані наречені. Усі сідають до столу. Наречена встає і перев'язує старостів рушниками, а гостей обдаровує хустками. Після цього старший староста бере руку нареченої, кладе на неї хліб, на хліб кладе руку нареченого і перев'язує їх рушником. Батьки нареченої сідають на лаву, застелену кожухом. Старший староста за хустку підводить до батьків наречених: один кінець тримає сам, а два інші — молоді. Наречені стають на рушник.

Наречена та наречений (разом). Благословіть, мамо й тату.

Батьки тричі благословляють наречених хлібом-сіллю, а ті тричі вклоняються батькам. Потім наречені обмінюються обручками, старша дружка приколює нареченому на сорочку барвінкову квітку, а він дарує їй червону стрічку. Наперед виходять дружки, співають.

Дружки (разом) Два рушнички — старостам,

Третій — молодому;

І ще йому подарую

Хусточку шовкову.

Подивлюся на Василя,

Йому усміхнуся

Та з Василем молоденьким

Навік заручуся.Звучить весела українська народна музика. Учасники дійства виходять.

Слово учителя.

Після заручин і до весілля дівчина ходила при­брана у квіти, стрічки. Від цієї традиції, мабуть, і пішло в на­роді: «Гарна дівка, мов засватана». Напередодні весілля влаштовували прощання нареченої та нареченого з дівочою та парубочою свободою. Такі вечорини лаштовувались окремо в оселях молодої та молодого. Відоб­ражено це в обряді дівич-вечора. Він відрізнявся особливою ліричністю.До світлиці заходять наречена та заквітчані дружки з гілкою вишні - «гільцем», ставлять його посередині столу і прикрашають по черзі.

Дружки (співають разом) Ми гілечка вили,

Три зіллячка клали: І руту, і м'яту,

Хрещатий барвінок,

Пахучі васильки,

Калинові вітки,

Щоб родилися дітки.

Звучить аудіозапис весільної пісні. Під її супровід дружки розстеляють на підлозі біле полотно, ставлять на нього діжу, зверху кладуть подушку. Наречена сідає на подушку, їй розплітають косу. Після розплітання коси дружки прикрашають голову нареченій весільним вінком. Дружки виводять наречену зі світлиці.

Слово учителя.

Весільний вінок дівчина носила аж до весілля, боялась знімати його навіть на ніч, бо казали: якщо вінок про­паде, то станеться лихо.Поки дівчата разом із нареченою згадували дівування та готувалися до весільної урочистості, жінки-коровайниці зби­рались у гурт, щоб спекти весільний коровай. Звучить весела українська народна музика. До світлиці, співаючи, заходять мати нареченої та коровайниці.Коровайниці (співають разом) Марусина мати

По сусідоньках ходить,

Сусід своїх просить:

Прибудьте до мене

Та до моєї хати,

Та до мого дитяти

Коровай бгати.

Наперед виходить мати нареченої. Коровайниці підходять до столу, вклоняються їй.

1-ша коровайниця Благослови, Боже, І отець, і мати, Своєму дитяті короваю бгати! Коровайниці місять тісто в діжі, співають.

Коровайниці (разом) Ой короваю, короваю,

Багато до тебе

Кошту треба:

Корець муки пшеничної,

Цебро води криничної,

Фаску масла ярових корів,

Копу яєць молодих курей,

Гарнець солі лозової,

Ківш калини червоної.

2-га коровайниця саджає коровай у піч.

2-га коровайниця Стелися, хмеленьку, на ліску,

Родися, пшениченько, на піску,

Густа та буйна на ниві,

Частії снопочки на жниві,

Та високі стоги на гумні,

Вищий наш коровай на столі.Коли коровай «спікся», коровайниці, співаючи, дістають його з печі, кладуть на стіл.

Коровайниці (разом) Короваю, короваю,

Везем тебе коло гаю,

Коло гаю, понад Дунай,

Ти, Ганнусю, не думай,

І де твоя голівонька. Везе тобі коровай,

Не житній, а пшеничний —

Всій родині величний.

Пшеничний, петльований,

Родом дарований.

Коровайниці та мати нареченої виходять.

Слово учителя.

Після дівич-вечора молоді разом ішли запрошувати рідню й сусідів на весілля.Звучить весела українська народна музика. До глядачів виходять святково вбрані наречені, вклоняються.

Наречена. Просили батько, просили мати!

Наречений. І ми просимо на наше весілля!

Наречені відходять на задній план.

Слово учителя. І от нарешті весілля.

Звучить святковий передзвін церковних дзвонів. Наперед виходять наречені, за ними перев'язані рушниками свати та дружки, батьки та гості. Наречену садовлять на діжу, накриту подушкою, наречений розплітає їй косу, дружка закручує волосся нареченої у вузол, а мати нареченого покриває їй голову хусток).

Слово учителя.

У народі казали: «Як пов'язалася молода хуст­кою, то вона вже жінка». До речі, існувала народна прикмета: як молодій зав'язали хустку, таке у неї і майбутнє. Якщо хус­тка зав'язана під підборіддя, то молода скоро постаріє, якщо хустка запнута назад, то довго буде молодицею.

Звичайно, на цьому весілля не закінчувалося. Відбувався урочистий розподіл короваю, що означав приєднання всіх гос­тей до святкової події; потім — урочистий посад молодих, що символізував їх з'єднання. А закінчувалось весільне гуляння у понеділок такими обрядами: розпалюванням невісткою печі, готуванням обіду і частуванням свекрів.

Наш народ зберіг найкращі традиції старовини і понині. Як і колись перед одруженням, молодята сповіщають про це своїх батьків, просячи дозволу побратися і благословення, батьки молодят знайомляться одне з одним, разом вирішують, як улаштувати весілля. Повінчавшись, молодята стають на руш­ник, вклоняються рідним, приймають благословення на добре подружнє життя. І в наш час існують звичаї викупу молодої, обсипання шлюбної пари зерном та грішми. Як і в давнину, молодята обдаровують своїх батьків. Лунають щирі вітання І побажання щастя, добробуту та любові молодим.Звучить весільна українська пісня. Наперед виходять усі учасники дійства.

Ось мчить весільний поїзд, заквітчаний, повний дзвінкого молодого сміху, музики. І хочеться, щоб такі поїзди зустріча­лись частіше на нашому шляху. Бо сім'я — це тепло, щастя, майбутнє роду.Інформація

про автора програми факультативу

«Основи етики та психології сімейного життя»

для учнів 11 класів


Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Місце роботи

Контактна інформація

Андруша

Наталія


Іванівна

Вчитель музики та художньої культури

Бучанська Українська гімназія Київської області

08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 2

р.тел. (4597) 4-94-18gimnasiya1-2@mail.ru

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату

Скачати 336.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка