3 Питання для самоконтролю студентівСкачати 105.66 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір105.66 Kb.
3.2. Питання для самоконтролю студентів
Питання по лекціях – (див. підручник)

Тема 1


 1. Виявіть місце естетики в загальному курсі вивчення дисципліни спеціальності «Дизайн», актуальність її вивчення для дизайнера і архітектора.

 2. Охарактеризуйте універсум дизайну.

 3. Охарактеризуйте естетичну реальність.

 4. Розкрийте поняття естетичної цінності предметного середовища.

 5. Розкрийте поняття гармонії як естетичної категорії.

 6. Розкрийте поняття гармонії як формальної характеристики композиції.

 7. Розкрийте поняття «цінність» у зіставленні з поняттям «цілісність».

 8. Наведіть приклади ціннісних для свого часу об’єктів дизайну – переможців нагороди «Золотой циркуль. Ассоціації індустріального дизайну».

 9. Проаналізуйте поняття гармонії як формальну характеристику композиції інтер’єру.

 10. Проаналізуйте становлення перших естетичних уявлень.

 11. Проаналізуйте синкретичну форму ціннісної орієнтації (первіснообщинний лад – VI ст. до н.е.).

 12. Коротко охарактеризуйте праці Піфагора, Парменіда, Емпедокла, пов’язаним з основними поняттями естетики.

 13. Розкрийте роль поняття «форма» для давньогрецького мистецтва.

 14. Охарактеризуйте два підходи до краси, зображені Платоном в його діалозі «Гіппій».

 15. Опишіть основний принцип естетики класичного періоду.

 16. Охарактеризуйте «Десять книг про архитектуру» Вітрувія в контексті естетики сучасності.

 17. Наведіть приклади відображення краси тіла людини в ордерній системі за Вітрувієм.

 18. Проаналізуйте візантійську естетику.

 19. Охарактеризуйте естетику середньовіччя.

 20. Проаналізуйте поняття єдності як основу естетики середньовіччя.

 21. Виявіть характері риси двох функцій мистецтва за Аврелієм Августином.

 22. Наведіть приклади знаково-символічної функції готичного мистецтва.

 23. Охарактеризуйте співвідношення в гармонії за Альберті як «творці краси».

 24. Наведіть характерні особливості естетики країн Сходу.

 25. Охарактеризуйте третій етап – відокремлення естетики в самостійну науку.

 26. Охарактеризуйте праці Олександра Готліба Баумгартена.

 27. Охарактеризуйте праці Іммануїла Канта, Фрідріха Вільгельма Йозефа Шеллінга, Артура Шопенгауера.

Тема 2


 1. Яке місце метакатегорії займають серед усіх категорій естетики?

 2. Проаналізуйте метакатегорію «міра».

 3. Проаналізуйте метакатегорію «прекрасне».

 4. Проаналізуйте метакатегорію «потворне».

 5. Проаналізуйте метакатегорію «піднесене».

 6. Проаналізуйте метакатегорію «героїчне».

 7. Проаналізуйте метакатегорію «трагічне».

 8. Проаналізуйте метакатегорію «комічне».

 9. Проаналізуйте метакатегорію «іронія».

 10. Наведіть основні категорії естетичної діяльності.

 11. Наведіть основні категорії гносеології мистецтва.

 12. Охарактеризуйте поняття «художній образ» як складову категорій гносеології мистецтва на прикладі спроектованого в особистій бакалаврській роботі дизайну об’єкта.

 13. Наведіть основні категорії психології мистецтва.

 14. Розкрийте індивідуальну манеру і стиль як складову категорій психології мистецтва на прикладі одного з відомих дизайнерів сучасності.

 15. Розкрийте індивідуальну манеру і стиль як складову категорій психології мистецтва на прикладі одного з відомих архітекторів сучасності.

 16. Наведіть основні категорії соціології мистецтва.

 17. Наведіть основні категорії онтології та морфології мистецтва.

 18. Наведіть основні категорії герменевтичного аналізу мистецтва.

 19. Наведіть основні категорії структурного та семіотичного аналізу мистецтва.

 20. Охарактеризуйте поняття «символ» як складову категорій структурного та семіотичного аналізу мистецтва.

 21. Охарактеризуйте поняття «композиція » як складову категорій структурного та семіотичного аналізу мистецтва.

 22. Охарактеризуйте поняття «сюжет» як складову категорій структурного та семіотичного аналізу мистецтва.

 23. Охарактеризуйте поняття «ритм» як складову категорій структурного та семіотичного аналізу мистецтва.

Тема 3


 1. Наведіть основні функції, які характерні для дизайну як різновиду синтезу мистецтва, науки й техніки;

 2. Охарактеризуйте міру об’єктів ДДПОМ.

 3. Розкрийте основні відмітні ознаки об’єктів природи, мистецтва і техніки.

 4. Охарактеризуйте об’єкти ДДПОМ.

 5. Визначте найбільш характерні субмодальності для кожної репрезентативної системи.

 6. Виявіть характерні ознаки об’єктів ДДПОМ, які краще сприймаються аудіалами.

 7. Наведіть чотири основні функції науки «технічна естетика».

 8. Проаналізуйте пізнавальну функцію науки «технічна естетика».

 9. Проаналізуйте прикладну функцію науки «технічна естетика».

 10. Проаналізуйте організаційно-управлінську функцію науки «технічна естетика».

 11. Проаналізуйте прогностичну функцію науки «технічна естетика».

 12. В чому полягає характерність функцій мистецтва для технічної естетики.

 13. Розкрийте комунікативну функцію мистецтва в контексті мистецтва і техніки.

 14. Проаналізуйте компенсаторну функцію мистецтва.

 15. Проаналізуйте гедоністичну функцію мистецтва.

 16. Проаналізуйте естетичну функцію мистецтва.

 17. Проаналізуйте пізнавальну функцію мистецтва.

 18. Проаналізуйте навіювальну функцію мистецтва.

 19. Проаналізуйте компенсаторну функцію мистецтва.

 20. Проаналізуйте виховну функцію мистецтва.

 21. Проаналізуйте прикладну функцію мистецтва.

 22. В чому полягає соціально-організаційна функція мистецтва.

 23. Охарактеризуйте функції техніки для технічної естетики.

 24. Наведіть функції технічної естетики, які найбільш важливі в аспекті сприйняття.

Тема 4


 1. Які ви знаєте категорії психології мистецтва?

 2. Охарактеризуйте категорію «художня творчість».

 3. Розкрийте категорію «художнє сприйняття».

 4. Охарактеризуйте категорію «катарсис».

 5. Охарактеризуйте категорію «емпатія».

 6. Розкрийте категорію «художня здібність».

 7. Порівняйте категорії «талант і геній».

 8. Охарактеризуйте категорію «свідоме».

 9. Охарактеризуйте категорію «підсвідоме».

 10. Охарактеризуйте категорію «фантазія».

 11. Охарактеризуйте категорію «натхнення».

 12. Охарактеризуйте категорію «творча уява».

 13. Проаналізуйте роль моделювання візуального сприйняття об’єктів дизайну та мистецтва в просторі.

 14. Виявіть послідовність спостереження і сприйняття в гештальт-психології, інформаційній теорії і теорії емоцій з|із| акцентом на теорію емоцій.

 15. Розкрийте просторово-часову структуру сприйняття в діапазоні його максимальної стабільності за Л. Веккером.

 16. Розкрийте шкалу рівнів просторово-часового ізоморфізму джерела і носія інформації за Л. Веккером.

 17. Наведіть основні мислительні операції в процесі візуального сприйняття.

 18. Охарактеризуйте первинні властивості перцептивного образу у візуальному сприйнятті.

 19. Охарактеризуйте похідні властивості перцептивного образу у візуальному сприйнятті.

 20. Наведіть основні характеристики перцептивного образу у візуальному сприйнятті.

 21. Які ви знаєте основні властивості візуального художнього сприйняття об’єкту ДМ як образу.

 22. Які ви знаєте основні властивості візуального фізіологічного сприйняття об’єкту ДМ як образу.

 23. Проаналізуйте взаємозв’язок основних властивостей візуального сприйняття об’єкта ДМ як образу.

Тема 5


 1. Виявіть основні категорії естетичної свідомості.

 2. Охарактеризуйте поняття «естетичне почуття».

 3. Охарактеризуйте поняття «естетична оцінка».

 4. Проаналізуйте гіпотезу Г. Голіцина про інформаційну оцінку естетичного смаку.

 5. Розкрийте особливості естетичної свідомості.

 6. Розкрийте явище чергування типів свідомості – аналітичного і синтетичного – у соціокультурному середовищі.

 7. Розкрийте взаємозв’язок естетичної потреби з колективним несвідомим і асоціативністю пам’яті.

 8. Оцініть дві протилежні тенденції, властиві теорії естетичних учень.

 9. Охарактеризуйте поняття «естетичне судження».

 10. Охарактеризуйте поняття «естетичний смак».

 11. Охарактеризуйте поняття «естетичний ідеал».

 12. Охарактеризуйте загальнолюдські емоції, які Л. Виготський назвав «розумними».

 13. Розкрийте виникнення емоцій за П. Симоновим.

 14. Проаналізуйте зв’язок розвитку естетичного смаку з розвитком інтелекту.

 15. Розкрийте особливості естетичного відчуття для осіб з ліво- і правопівкульним мисленням.

 16. Охарактерезуйте виникнення естетичного ідеалу з феномену ідеалу.

 17. Що є основою ідеалу?

 18. Наведіть приклади ідеалів краси в різні епохи у різних народів.

 19. Наведіть приклади архітектурних ідеалів як символів країни або народу.

 20. Виділіть певні етапи реалізації загальнозначущого ідеалу.

 21. Проаналізуйте сходження ідеалізованого граничного уявлення, про світ до єства самої особи, тобто до ідеалу людини (на прикладі Хундертвассера).

 22. Як у різних культурах естетичний смак задає релігія?

 23. Проаналізуйте естетичний смак в буддизмі.

 24. Проаналізуйте естетичний смак в естетиці Сходу.

 25. Охарактерезуйте художній смак.

Тема 6


 1. Проаналізуйте класицизм і бароко за Р. Вельфліним і покажіть існування протилежних принципів формоутворення стилів як відображення естетичної цінності певного періоду життя суспільства.

 2. Як залежно від соціально-політичного складу суспільства змінюються пріоритети у стилі бароко різних країн Європи?

 3. Проаналізуйте класицизм з погляду зору естетики правлячих класів.

 4. Проаналізуйте естетику Руху мистецтв і ремесел як реакцію на індустріалізацію, що активізувалась у XIX ст.

 5. Охарактеризуйте девіз Естетичного руху.

 6. Які причини зумовили зменшення інтересу до ретростилів на початку ХХст.

 7. Чому як стверджує Анрі Ван де Вельде, що скрізь, де розвиток відбувається безперешкодно, без рецидивів минулого, це минуле продукує до створення стилю?

 8. Охарактеризуйте провідні естетичні постулати функціоналізму.

 9. У чрму полягає творчий парадокс модернізму – чим менші зусилля, тим досконаліший стиль? Покажіть це на прикладах архітектури.

 10. Розкрийте поняття функції як основи естетики формоутворення, яка була ідеологічною основою творчості майстрів Баухауза.

 11. Розкрійте три стилістичні принципи, покладені в основу «інтернаціональної» архітектури.

 12. Охарактеризуйте естетику експресіонізму на прикладах архітектури.

 13. Оцініть пошук нової мови, що відповідає новим ідеалам і стремлінням радянського суспільства післяреволюційного соціалізму, в стилі конструктивізм.

 14. Проаналізуйте концепцію, що слугувала базисом естетики стилю органічний дизайн.

 15. Проаналізувати концепцію біоморфізму.

 16. Як досягнення міри в естетиці біоморфізму породжує красу?

 17. Як категорія потворного та низького може відображатися в стилі кітч?

 18. Як позначається категорія комічного на різних стилях? на прикладах об’єктів дизайну.

 19. Проінтерпретyйте категорії естетики символу на прикладах різних стилів.

 20. Охарактеризуйте естетику і етику сюрреалізмy.

 21. Охарактеризуйте стиль обтічних форм як варіант втілення в життя механістичної естетики і функціональних ідеалів

 22. Наведіть основні принципи естетики поп-арту за С. Габлік.

 23. Охарактеризуйте естетику постмодернізму.

 24. Проаналізувати конструкцію в стилі хай-тек як носія естетичної інформації.

 25. Охарактеризуйте естетику антидизайну.

 26. Як особливості прояву ди­зайнерского підходу до форми в деконструктивізмі через аналіз нестійкості сучасного світу.

 27. У якому сучасному стилі яскраво відбиваються сучасні технології як категорії потворне, піднесене, низьке, трагічне, комічне?

Тема 7


 1. На прикладі яких архітектурних споруд і стилів найяскравіше відбиваються характерні ознаки естетичного переконання українського народу?

 2. Охарактеризуйте архітектуру України не тільки як вид мистецтва, але й особливий вид освоєння світу людиною, головним змістом якого є людина, буття людини не тільки матеріально-побутове, а й соціально-культурне та духовне.

 3. Наведіть правила композиції, на яких базувалася естетика просторових елементів у храмах та адміністративних палацах в українскій архітектурі.

 4. Проаналізуйте особливість, що вирізняє українські дерев’яні храми.

 5. Проаналізуйте вигляд архітектурної споруди, де найяскравіше виявилася народна архітектурна творчість.

 6. Охарактеризуйте печі й меблі в інтер’єрі народного житла як об’єкти найбільшої естетичної привабливості

 7. Проаналізуйте простоту і функціональність народного житла XIX ст як домінанту в естетичних смаках сільського населення того часу.

 8. Охарактеризуйте естетичні смаки жителів українського села відносно вікон і дверей їх житла.

 9. Охарактеризуйте естетичні якості та функціональність галерейки, ґанки і веранди в народному житлі.

 10. Проаналізуйте, які елементи композиції мають найбільше значення для естетичного сприйняття крівлі, виконаної з черепиці.

 11. Охарактеризуйте елементи фронтончиков, які надають їм гармонійного вигляду.

 12. Охарактеризуйте естетичну своєрідність зовнішнього вигляду українського сільського будинку залежно від його стін.

 13. Наведіть елементи колірних акцентів в українському народному житлі для стриманому забарвлення стін.

 14. Розкрийте поняття українського декоративного розпису як одного із засобів вбрання народного житла, що мають багатовікову традицію.

 15. Розкрийте особливості традиційного українського настінного розпису за орнаментальним малюнком на стінах з фігур птиць і тварин

 16. Охарактеризуйте вживання об’ємного зображення деталей орнаменту із середини ХХ ст. при розписі стін народного українського житла

 17. Проаналізуйте основ­ні види орнаментального де­кору, який використовувався для художнього оздоблення українського народного житла.

 18. У якому типі сучасного інтер’єру особисто вам цікаве використання таких декоративних елементів, як вазон, пава, вiночок, букет, цибульки, виноград, калина та ін.

 19. Якою є символіка в українському народному житлі.

 20. Охарактеризуйте естетику сприйняття пластичного оброблення елементів українського народного житла.

 21. Як органічний зв’язок декоративно-орнаментальної пластики і архітектури підвищує художню цінність і виразність житла?

 22. Проаналізуйте використання кераміки для підвищення естетичності українського народного житла.

 23. Охарактеризуйте естетику українського бароко.

 24. Охарактеризуйте естетику українського модерну.

 25. У чому полягає цінність будинку Полтавського губернського земства?


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка