2015 р м. Черкаси ЗмістСторінка8/21
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Програма 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ


Безпечне та чисте довкілля є однією з ключових умов здорового, активного та довгого життя людини. Для забезпечення екологічної безпеки на території Черкаської області мають бути створені відповідні умови для підтримки стану довкілля за всіма його компонентами: повітря, водні та земельні ресурси. Однією з першочергових засад для досягнення успіху в цьому напряму є усвідомлення населенням області важливості питань, порушуваних у сфері охорони навколишнього природного середовища, адже екологічна культура є визначальним чинником, від якого залежить успіх заходів зі зменшення антропогенного впливу
на навколишнє природне середовище.

Стан та проблеми


Екологічна безпека та збереження довкілля є четвертою стратегічною ціллю. Вибір цілі обґрунтований соціально-економічним аналізом та SWOT-аналізом. Досягнення цілі передбачається через реалізацію чотирьох операційних цілей та, відповідно, десяти завдань.

Операційні цілі передбачають втручання у сферу забезпечення екологічної безпеки


та збереження довкілля у таких напрямах:

 1. Створення умов для поліпшення стану довкілля.

 2. Покращення управління відходами.

 3. Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного
  та ландшафтного різноманіття.

 4. Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря.

Програма «Екологічна безпека та збереження довкілля» є системним комплексом проектів, скерованих на виконання завдань стратегічної цілі 4. Логіка побудови Програми «Екологічна безпека та збереження довкілля» ґрунтується на таких припущеннях та аналітичних висновках:

 • Безпечне довкілля є однією з важливих передумов для високої якості життя. Попри те, що стан довкілля у Черкаській області у порівнянні з середніми значеннями по Україні є задовільним, існує цілий ряд можливостей, які сприятимуть поліпшенню екологічної ситуації.

 • Не врегульоване на державному рівні законодавство у сфері управління відходами.

 • Недостатній вплив місцевої влади та контролюючих органів на підприємства,
  що забруднюють навколишнє природне середовище, поглиблюють вплив таких слабких сторін Черкащини, як техногенне забруднення атмосферного повітря
  та водних об’єктів.

 • Низькі обсяги переробки та утилізації промислових та твердих побутових відходів.

Основною метою Програми є забезпечення збалансованого природокористування, екологізація господарської діяльності, досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища.

Програма 4 «Екологічна безпека та збереження довкілля» тісно взаємопов'язана


з Програмою 1 «Підвищення конкурентоспроможності регіону», Програмою 2 «Розвиток сільських територій» та Програмою 3 «Розвиток людського капіталу».

Структура Програми


Програма складена групою регіональних експертів. В основу програми лягли проектні ідеї, сформульовані групою під час робочого засідання, а також відібрані з тих пропозицій,
які надійшли в рамках відбору проектних ідей.

Програма складається з чотирьох напрямів, до яких включено 14 проектів, спрямованих на: • Підвищення рівня екологічної культури та обізнаності населення, формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання природних ресурсів, енерговикористання та поводження з відходами.

 • Впровадження екологічної освіти для формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.

 • Екологізацію виробництв шляхом формування екологічної свідомості керівників промислових підприємств.

 • Ефективне функціонування системи моніторингу довкілля на регіональному рівні.

 • Повне очищення території області від невідомих, непридатних та заборонених
  до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів).

 • Припинення втрати біо- та ландшафтного різноманіття.

 • Формування цілісної та репрезентативної екомережі.

 • Збереження та примноження природоохоронних територій, біо- та ландшафтного різноманіття.

 • Відновлення гідрологічного та санітарного стану водних об’єктів.

 • Покращення якості питної води.

Проекти

Територія,
на яку проект матиме вплив


Напрям 4.A. Створення умов для поліпшення стану довкілля

4.1. Підвищення екологічної культури населення – шлях
до збереження довкілля

Черкаська область

4.2. Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси

м. Черкаси

Напрям 4.B. Покращення управління відходами

4.3. Реконструкція міських полігонів твердих побутових відходів

міста Золотоноша, Сміла, Монастирище, Золотоніський, Смілянський, Монастирищенський райони

4.4. Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук цинку

р. Дніпро в середній і нижній течії

4.5. Забезпечення вилучення, утилізації, знищення
та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених
до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами

Городищенський, Драбівський, Звенигородський, Катеринопільський, Монастирищенський, Черкаський Шполянський райони

Напрям 4.C. Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття

4.6. Созологічна оцінка об’єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області

Черкаська область

4.7. Відновлення Корсунь-Шевченківського парку

м. Корсунь-Шевченківський

Напрям 4.D. Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря

4.8. Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі

Канівський, Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Чорнобаївський райони Черкаської області, прилеглі
до Кременчуцького водосховища

4.9. Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук

Черкаська область

4.10. Будівництво очисних споруд на 13 витоках зливових вод
з колекторів зливової каналізації в м. Черкаси

Черкаська область, а також населені пункти за межами Черкаської області, нижче
за течією р. Дніпро

4.11. Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій

Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси

4.12. Покращення якості питної води

м. Канів, смт Лисянка, смт Буки, с. Поташ Маньківського району,

м. Чигирин, с. Косарі Кам’янського району,


м. Кам’янка, м. Сміла,

с. Крупське Золотоніського району, с. Верхнячка Христинівського району,


м. Звенигородка

4.13. Реконструкція каналізаційних систем

м. Городище, м. Черкаси,
м. Жашків, м. Канів, м. Сміла

4.14. Реконструкція очисних споруд

м. Золотоноша, м. Чигирин,
м. Кам’янка, м. Шпола,
смт Чорнобай та населені пункти, які знаходяться поряд
з Черкаською областю

Напрям 4.А: Створення умов для поліпшення стану довкілля


Екологічний стан області потребує його покращення. Серед заходів щодо поліпшення стану довкілля, чинне місце займає розвиток загальної свідомості населення щодо збереження
та догляду за навколишнім середовищем. Особливий акцент повинен робитися
на формуванні екологічної культури дітей, молоді та інших верств населення.

Для забезпечення екологічної безпеки на території Черкаської області мають бути створені відповідні умови для поліпшення та стабілізації стану довкілля за всіма його компонентами: повітря, водні та земельні ресурси. Тим не менш, однією з першочергових засад


для досягнення успіху в цьому напряму є усвідомлення населенням області важливості питань, порушуваних в галузі охорони навколишнього природного середовища, адже екологічна культура є визначальним чинником, від якого залежить успіх заходів зі зменшення антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Напрям 4.А. включає в себе 2 проекти, які повинні мати вплив у таких сферах:

 • проведення просвітницької роботи в сфері екологічної культури;

 • формування проекологічного мислення населення;

 • створення об’єктів інфраструктури для підтримки екологічної поведінки населення;

 • залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони навколишнього природного середовища;

 • поширення екологічної інформації через ЗМІ, Інтернет, телебачення, просвітницьку літературу;

 • вдосконалення системи моніторингу довкілля.

Напрям 4.В: Покращення управління відходами


Більшість сміттєзвалищ Черкаської області перевантажена, а будівництво нових потребує відведення значних площ земельних ділянок. Сміттєзвалища призводять до забруднення ґрунтів, атмосфери, підземних і поверхневих вод. В той же час із економічного обороту виводяться значні обсяги різних матеріалів, які могли б використовуватися як вторинна сировина, зберігаючи значні природні ресурси.

Напрям 4.B. включає в себе 3 проекти, які повинні мати вплив у таких сферах:

 • реконструкція існуючих полігонів твердих побутових відходів, запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів з метою використання відходів
  у якості вторинної сировини;

 • забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами;

 • підтримка розробок у галузі інноваційних шляхів утилізації відходів.

Напрям 4.С: Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття


Розвиток та збереження біо- та ландшафтного різноманіття це багатоаспектний процес,
який передбачає законодавче, науково-методичне, соціально-економічне забезпечення програм і заходів у цій сфері. Один з перспективних напрямів втілення стратегії збереження біо-та ландшафтного різноманіття пов’язаний із розбудовою екологічної мережі. Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду області шляхом віднесення частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.

Напрям 4.С. включає в себе 2 проекти, які повинні мати вплив у таких сферах:

 • збереження існуючих та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;

 • використання рекреаційного потенціалу територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 • формування списків рідкісних і зникаючих видів флори та фауни;

 • збереження лісів та зелених насаджень в населених пунктах області.

Напрям 4.D: Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря


Погіршення якості води у водних об’єктах та їх поступова деградація призводить
до погіршення стану здоров´я населення та жорсткого дефіциту води, необхідної
для економічного розвитку регіону. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є проведення реконструкції неефективно працюючих очисних споруд, будівництво очисних споруд
у населених пунктах, де вони взагалі відсутні. Проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм значно покращить стан водних об’єктів області.

Впровадження новітніх технологій, пов'язаних з економією палива, встановлення


на підприємствах високоефективного очисного обладнання дозволить зберегти та відновити природний стан атмосферного повітря та створити сприятливі умови для життєдіяльності населення.

Напрям 4.D. включає в себе 7 проектів, які повинні мати вплив у таких сферах:

 • створення водоохоронних зон;

 • реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд для очищення стічних вод;

 • проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, в т.ч. з використанням новітніх технологій;

 • модернізація та реконструкція існуючих водопровідних і каналізаційних мереж;

 • створення умов для залучення підприємствами-забруднювачами фінансових ресурсів на модернізацію виробництв через механізми «Зелених інвестицій».

Часові рамки і засоби реалізації


Програма «Екологічна безпека та збереження довкілля» включає в себе чотири напрями,
які складаються з 14 відповідних проектів. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для екологічного розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015 – 2017 років. Впровадження проектів цієї програми можливе через:

 • залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

 • внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

 • залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

 • залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів
  (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники досягнення цілей


Успішна реалізація проектів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки
та збереження довкілля, мають сприяти досягненню таких результатів:

 • зменшення обсягів захоронення побутових відходів та навантаження на полігони ТПВ;

 • зростання в області частки заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини;

 • повне очищення території області від невідомих, непридатних та заборонених
  до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів);

 • покращення стану водних об’єктів області, якості питної води;

 • зменшення забруднення атмосферного повітря;

 • забезпечення функціонування системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

 • збереження та примноження біо- та ландшафтного різноманіття. Формування цілісної та репрезентативної екомережі;

 • підвищення рівня обізнаності населення про стан навколишнього природного середовища області;

 • підвищення рівня екологічної культури населення.

Показники:

 • кількість просвітницьких заходів, телевізійних передач та публікацій у засобах масової інформації з питань охорони навколишнього природного середовища та стану довкілля;

 • обсяг утилізованих відходів (відсотків від загальної кількості утворених відходів);

 • кількість стихійних сміттєзвалищ;

 • кількість невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів).

 • кількість та площа територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

 • кількість видів рослин і тварин на території області, що підлягають охороні;

 • коефіцієнт відносного забруднення стічних вод, що потрапляють до поверхневих водних об’єктів;

 • коефіцієнт відносного забруднення питної води централізованих джерел водопостачання;

 • індекс забруднення атмосферного повітря.

Орієнтовний фінансовий план


Назва проекту

Вартість, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

4.1. Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля

60

110

160

330

4.2. Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси

-

150

972

1 122

4.3. Реконструкція міських полігонів твердих побутових відходів

4 077

8 665

2 916

15 658

4.4. Організація виробництва переробки шламів
та отримання сполук цинку

800

2 400

4 800

8 000

4.5. Забезпечення вилучення, утилізації, знищення
та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами

9 033,42

0

0

9 033,42

4.6. Созологічна оцінка об’єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області

85

140

195

420

4.7. Відновлення Корсунь-Шевченківського парку

100

500

600

1200

4.8. Встановлення межі водоохоронної зони
і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі

92 000

31 000

22 000

145 000

4.9. Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук

600

850

1 000

2 450

4.10. Будівництво очисних споруд на 13 витоках зливових вод з колекторів зливової каналізації
в м. Черкаси

13 000

26 000

26 000

65 000

4.11. Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій

8 591,1

21 477,75

12 886,65

42 955,5

4.12. Покращення якості питної води

3 086,1

19 152,4

19 152,4

41 390,9

4.13. Реконструкція каналізаційних систем

7 373,4

23 581

23 581

54 535,4

4.14. Реконструкція очисних споруд

40 869,9

8 853,2

8 853,2

58 576,3

Всього (14 проектів)


445 671,52

Припущення та ризики


Загальні припущення, що мають значення для впровадження програми – доступність фінансування для реалізації проектів Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року. Фінансування повинно бути забезпечене об'єднанням державних, комунальних, приватних коштів.

Для успішності впровадження програми важливими є ресурси у рамках державних програм, які реалізовуються через центральні органи виконавчої влади.

Наступне припущення – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу
для впровадження проектів. Більшість проектів Програми передбачають проведення досліджень, проектувальних та ремонтно-будівельних робіт.

Важливо привертати увагу населення до екологічних питань. Підвищення рівня поінформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб покращити стан навколишнього природного середовища області. Хоча відчутні екологічні зміни можуть бути досягнуті лише


в довгостроковій перспективі у поєднанні з суттєвою зміною політики України щодо ліквідації забруднень від промисловості.

Деякі проекти Програми можуть бути більш ефективними у поєднанні з відповідними заходами Програми «Розвиток людського капіталу».

Основні ризики в реалізації Програми:


 • Нераціональне використання природних ресурсів.

 • Нездатність усунути існуючі недоліки, такі як застарілі технології.

 • Неготовність мешканців до швидкої зміни поведінки на про-екологічну.

 • Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому.

 • Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів
  і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).

 • Поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

Рекомендації


 • Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного та приватного фінансування на додаток до коштів,
  що надходять від проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь/підтримують реалізацію проектів, необхідною є участь інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів.

 • Участь проектів і програм міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС) має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації Програми.

 • Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і отримання максимальної віддачі.

 • Відповідно до Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року, певні заходи можуть бути враховані в наступний період планування після реалізації цього Плану:

- вдосконалення системи моніторингу довкілля;

- сприяння зменшенню захоронення твердих побутових відходів;

- збереження лісів і зелених насаджень в населених пунктах області;

- відновлення порушених земель та родючості ґрунтів;- впровадження технологій по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тому числі від автотранспорту.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка