2015 р м. Черкаси ЗмістСторінка4/21
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Принципи розробки та впровадження Плану реалізації Стратегії


При підготовці Плану реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори:

 1. Наявність політичної волі до переведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії реформ 2020.

 2. Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України до 2020 року, а відтак необхідність подальшого перегляду регіональних стратегій розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою державною стратегією.

 3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.

 4. Відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку,
  що пропонуються у Плані реалізації Стратегії, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року.

В процесі підготовки Плану реалізації Стратегії максимально застосовувалися принципи ЄС, методологія та інструменти для стратегічного і операційного планування з незначними поправками для відображення особливостей України. Принципи та інструменти,
які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання передбачали:

 • Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій
  та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства, інших відповідних зацікавлених сторін.

 • Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

 • Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс та узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

 • Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін
  і забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

 • Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів)
  з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

 • Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення
  у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня
  з можливою більшою конкретизацією.

План реалізації Стратегії підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням європейської практики, враховуючи не сформованість українського правового середовища
та практики щодо юридичної, організаційної, інституційної і фінансової підтримки політики розвитку, механізмів розподілу коштів та їх резервування для пріоритетів регіонального розвитку.

Консультації, проведені між членами Робочої групи та залученими експертами, сприяли посиленню їх зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання


та основних пріоритетів розвитку, як головних елементів Стратегії і Плану її реалізації.

Виконання Плану реалізації Стратегії відбуватиметься на основі реалізації проектів регіонального розвитку, проектні ідеї щодо яких є його складовою частиною.

У бюджеті Черкаської області мають бути передбачені кошти, необхідні для реалізації проектів, а також розроблені необхідні процедури для відбору проектів, їх оцінки, ухвалення рішень щодо фінансування, способу фінансування та моніторингу досягнення цілей проектів.

При підготовці планувальних документів таких, як обласні програми соціально-економічного розвитку, окремі обласні цільові програми, проекти цих документів мають враховувати можливість реалізації принаймні частини заходів, що передбачені цими документами через проекти регіонального розвитку, визначені у Плані реалізації Стратегії.

Важливою інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого Планом реалізації Стратегії, є запровадження проектного підходу для досягнення результату
та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору та реалізації проектів.

Будь-яка організація, що відповідає критеріям до можливих виконавців проекту регіонального розвитку, може підготувати та подати у визначеному форматі власний проект на отримання фінансування. Отримає фінансування проект, який найбільш повно відповідатиме меті програми розвитку, міститиме реальніші цілі та заходи їх досягнення при менших затратах.

Базуючись на результатах аналізу сильних і слабких сторін Черкаської області та беручи
до уваги період, на який розробляється План реалізації Стратегії, Робочою групою визначено чотири програми, в рамках яких будуть реалізовуватись проекти регіонального розвитку протягом 2015 – 2017 років.

Завданням реалізації Програм є перетворення Черкащини на взірець єдності громадян, спрямованої на досягнення спільної мети – європейських стандартів життя,

а також економічне процвітання краю

Програма 1

Програма 2

Програма 3

Програма 4

Підвищення конкурентоспроможності

регіону

Розвиток сільських територій

Розвиток людського капіталу

Екологічна безпека та збереження довкілля

Усі чотири програми взаємно доповнюють одна одну та всі проекти регіонального розвитку, що мають бути реалізовані у рамках кожної з програм, посилюють один одного.

Проекти мають базуватись на ощадливому ставленні до навколишнього природного середовища, мінімізувати шкоду довкіллю та обмежувати забруднення.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають призводити
до зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями Черкаської області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи розселення на території області, а також враховувати процеси об’єднання та формування територіальних громад.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка