2015 р м. Черкаси ЗмістСторінка3/21
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області
на період 2015 – 2017 роки


План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки (далі – План реалізації Стратегії) було підготовлено за участі зацікавлених суб‘єктів регіонального розвитку шляхом семінарів-практикумів і обговорень, котрі відбувалися протягом
2014 – 2015 років.

Ще 12 січня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (№ 4318-VI), яким запроваджено новий механізм фінансування регіонального розвитку – через Державний фонд регіонального розвитку.

У серпні 2014 року було ухвалено Державну стратегію регіонального розвитку на період
до 2020 року, яка по суті визначає бачення державної регіональної політики на наступний період. Її розроблення здійснено з врахуванням змін, які відбулися у розвитку регіонів країни за останні роки. Вони характеризувалися двома взаємопов’язаними тенденціями. Перша
з них: поступово зростаюча концентрація економічної активності як на національному,
так і регіональному рівнях. На загальнодержавному рівні це проявляється у зосереджені основних ресурсів розвитку в м. Києві, де виробляється понад 20% ВВП країни, акумулюється половина усіх прямих іноземних інвестицій, зростає чисельність його населення за рахунок міграції з інших регіонів. На регіональному рівні проявляється доволі стійка тенденція підвищення концентрації економічної діяльності в обласних центрах
та оточуючих їх районах, у більшості яких концентрується понад 60% будівництва, інвестицій та виробництва. Друга тенденція: подальша нерівномірність розвитку територій, зростання
у зв’язку з цим міжрегіональних соціально-економічних диспропорцій, що свідчить
про триваючі дивергентні процеси серед регіонів. Ще більш контрастнішою є диференціація розвитку на рівні адміністративних районів та невеликих міст, в третині з яких тривалий час зменшується як економічна активність, так і чисельність населення.

Відтак, засади реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року визначені, виходячи з реальних повноважень органів місцевого самоврядування


та виконавчої влади в області, фінансових та інших ресурсних можливостей, а також змін
у законодавстві, що відбулися протягом останніх років.

При підготовці Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року та Плану реалізації Стратегії на 2015 – 2017 рр. враховувались основні положення Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

На виконання Закону України від 05.02.2015 № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики» та Закону України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об'єднання територіальних громад» в Черкаській області відбувається процес добровільного об’єднання територіальних громад, завершальною стадією якого є прийняття Перспективного плану формування територіальних громад.

Враховуючи те, що Стратегія є дуже великим та амбітним документом, реалізація якого потребує значних ресурсів, а термін, на який вона розрахована, є досить довгим, План реалізації Стратегії готувався на нових концептуальних підходах, а саме: • Додаткове вивчення соціально-економічної ситуації в області та уточнення
  на цій основі SWOT-матриці;

 • Визначення пріоритетних операційних цілей для середньострокового планування
  (3 роки);

 • Реальність коштів, які можуть бути залученими для реалізації Стратегії;

 • Залучення експертів, громадськості та широке обговорення плану реалізації Стратегії на всіх етапах його формування;

 • Використання процесу підготовки Стратегії та проектів регіонального розвитку,
  як навчального ресурсу до впровадження проектного підходу на наступний довгостроковий період.

Підготовка Плану реалізації Стратегії здійснювалась Робочою групою, з використанням актуалізованого Профілю соціально-економічного стану Черкаської області та виходячи
зі стратегічних цілей, визначених у Стратегії.

Широка група представників сторін, зацікавлених у регіональному розвитку, активно залучалась до процесу мобілізації регіональних ідей проектів, котрі оцінювалися


і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії
та взаємодоповнюваності.

Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний, обласний і місцеві бюджети, можливі ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції.

План реалізації Стратегії підготовлено для всієї території області, однак відповідно
до бачення розвитку області, поставлених стратегічних цілей, значна увага приділяється вирішенню проблем сільських територій, які мають мінімальні ресурси при значних економічних та соціальних проблемах.

У Стратегії розвитку Черкаської області визначено 4 стратегічні цілі: • Підвищення конкурентоспроможності регіону.

 • Розвиток сільських територій.

 • Розвиток людського капіталу.

 • Екологічна безпека та збереження довкілля.

Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій перспективі, тому План реалізації Стратегії, який розроблявся на середньостроковий термін у рамках
цих стратегічних цілей визначив операційні цілі, досягнення яких наближатиме вирішення стратегічних.

При підготовці Плану реалізації Стратегії Робочою групою враховувався вихідний соціально-економічний стан Черкаської області на 2014 рік та процес добровільного об’єднання територіальних громад, який на початковому етапі відобразиться в Перспективному плані формування територіальних громад, та буде затверджений Черкаською обласною радою.

Окремою проблемою області, характерною для більшості українських регіонів, є значні диспропорції у розвитку адміністративно-територіальних одиниць, а також складна демографічна ситуація.

План реалізації Стратегії є документом середньострокового планування, який побудовано відповідно до Стратегії, на основі аналізу соціально-економічної ситуації в області,


з урахуванням кращих практик країн-членів Європейського Союзу, які використовуються
при плануванні регіонального розвитку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка