2015 Методичний порадник: організація методичної роботи в закладах освіти районуСкачати 440.82 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір440.82 Kb.
1   2   3

РОБОТА З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ
Програма « Школа молодого вчителя»


№ п/п

Тема

Зміст

Форми та методи

Відповідальні

1

Загальні засади організації навчання в школі

1.1. Нормативно-правова база: Закони України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Положення про навчально-виховний заклад системи освіти, Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи тощо.

1.2. Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, техніка безпеки в навчальному закладі.Бесіда, інструктаж

Адміінстарція школи

2

Організація навчально-виховного процесу з предмета

2.1.Структура навчальної програми з предмета.

2.2. Календарно-тематичне планування.

2.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.4. Ведення шкільної документації з предметаПрактичне заняття

Керівник школи молодого вчителя, адміністрація закладу.

3

Процес навчання

3.1.Структура процесу навчання.

3.2. Компоненти навчання.

3.3.Принципи та правила навчання.

3.4. Функції навчання.

3.5. Етапи навчального процесу.

3.6. Рушійні сили навчанняТеоретичний семінар

Методист РМК

4

Пізнавальна діяльність школярів

4.1. Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів.

4.2. Способи формування пізнавального інтересу учнів.

4.3. Мотиви навчання.


Семінар-тренінг

Психолог, методист РМК

5

Методи навчання

5.1.Суть і функції методів навчання.

5.2. Класифікація методів навчання.

5.3. Словесні методи навчання.

5.4. Наочні методи навчання

5.5. Практичні методи навчання.

5.6. Логічні методи навчання.

5.7. Методи контролю знань учнів

5.8. Ігрові методи навчання

5.9. Методи самоуправління НВП


Семінар-практикум

Керівник школи молодого вчителя, вчителі-наставники, вчителі-методисти.

6

Форми навчання учнів

6.1.Урок – головна форма організації НВП.

6.2. Функції уроку. Мета уроку.

6.3. Типи уроків.

6.4. Вимоги до сучасного уроку.

6.5. Конструювання уроку за метою, дидактичними завданнями та змістом навчального матеріалу.

6.6. Вибір методів навчання.

6.7. Відкритий урок: особливості підготовки та проведення.

6.8. Аналіз і самоаналіз проведеного уроку.

6.9. Інші форми навчання: екскурсії, семінари, факультативи тощо.

6.10. Нетрадиційні форми навчальних занятьТеоретичний семінар. Практичне заняття.

Відкриті уроки молодих вчителів та їх обговорення. Семінар-практикумМетодист РМК, керівник школи молодого вчителя, вчителі-наставники, вчителі-методисти, адміністрація школи

7

Виховання учнів у школі

7.1. Суть і зміст процесу виховання.

7.2. Форми та види виховних заходів.

7.3. Методи виховання учнів.

7.4. Національний характер виховання.

7.5. Критерії вихованості ососбистості

7.6. Особистісно зорієнтоване виховання школярівПроблемний семінар

Методист РМК

8

Роль учителя в НВП

8.1.Особистість учителя як чинник навчання.

8.2. Вимоги до вчителя.

8.3.Програма самореалізації вчителя


Конференція

Методист РМК, керівник школи молодого вчителя

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ-СТАЖИСТА

Індивідуальний план стажування складає молодий вчитель під безпосереднім керівництвом педагога-наставника, призначеного керівником на період першого року роботи в школі. План затверджується директором школи або його заступником з НВР. 1. Навчальна робота:

 • ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку;

 • ознайомитися з навчально-методичною базою кабінету;

 • ознайомитися з перспективним та поточним плануванням роботи школи;

 • детально ознайомитися з навчальною програмою з предмета та пояснювальною запискою до неї;

 • ознайомитися з вимогами до ведення шкільної документації;

 • брати участь у плануванні роботи школи;

 • спланувати навчально-виховну та позакласну роботу з предмета;

 • підготувати тексти диференційованих завдань, контрольних, практичних, лабораторних робіт.;

 • виготовити наочні посібники( вказати).

 1. Виховна робота:

 • ознайомитися зі змістом та формами позакласної виховної роботи, вимогами до планування;

 • ознайомитися з календарем знаменних та пам’ятних дат на навчальний рік;

 • освоїти оірєнтовнц програму вивчення індивідуальних особливостей учнів;

 • скласти план виховної роботи класного керівника;

 • вивчити особовий склад учнів класу, їхні індивідуальні особливості;

 • налаштувати зв’язок з батьками учнів;

 • провести класні години за визначеною тематикою;

 • провести інформаційні години;

 • підготувати і провести батьківські збори за визначеною тематикою;

 • написати психолого-педагогічну характеристику класного колективу.

 1. Методична робота:

 • брати активну участь у районних та шкільних методичних заходах та в роботі школи молодого вчителя;

 • ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану-конспекту уроку;

 • ознайомитися зі схемами аналізу та самоаналізу уроку, виховного заходу;

 • ознайомитися з методичною літературою з фаху, яка є в шкільній бібліотеці, кабінеті;

 • вивчити картотеку ППД з предмета;

 • вивчити досвід роботи наставника;

 • відвідати уроки ( вказати);

 • провести відкриті уроки ( вказати);

 • працювати над створенням власної картотеки літератури з предмета;

 • зробити зріз знань учнів, розробити план корекції знань.

 1. Громадська робота:

 • підготувати і провести бесіди, лекції та інші заходи ( вказати);

 • брати активну участь у роботі молодіжних організацій школи;

 • виконувати доручення адміістарції, педагогічного колективу.


САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ

Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною, методичною, педагогічною, психологічною темою ( проблемою).

Ця тема не може бути кимось запропонована, вона має випливати з професійного інтересу вчителя.

Орієнтовні теми( проблеми), які цікавлять учителів, спонукають до пошуку, досліджень, експериментів, глибокого вивчення й апробації.


 1. Методика проведення інтегрованих уроків.

 2. Управління пізнавальною і творчою діяльністю учнів на уроці.

 3. Використання інтерактивних методів навчання на уроці.

 4. Метод проектів у НВП.

 5. Навчання учнів аналізу й оцінювання власної діяльності.

 6. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

 7. Психологічні особливості підлітків.

 8. Особистісно зорієнтоване навчання і виховання.

 9. Система роботи зі здібними, обдарованими дітьми.

 10. Організація науково-дослідницької діяльності учнів на міжпредметній основі.

 11. Використання навчальних екскурсій як форми активізації пізнавальної діяльності учнів.

 12. Властивості, особливості й активізація пам’яті дітей.

 13. Оптимальні способи повторення вивченого матеріалу.

 14. Інновації в освіті.

 15. Дослідження причин зниження читацького інтересу підлітків.

 16. Створення належного психологічного клімату в процесі навчання.

 17. Створення ситуацій успіху на уроках.

 18. Навчання учнів роботі з першоджерелами.

 19. Використання діалогічного і монологічного мовлення в навчальному процесі.

 20. Шкільна лекція.

 21. Нестандартні підходи до стандартного уроку.

 22. Міжпредметні зв’язки в процесі викладання основ наук.

 23. Організація самостійної роботи учнів на уроці, впровадження способів само- і взаємоперевірки, само- і взаємооцінювання.

 24. Наукова дискусія як засіб навчання.

 25. Освоєння нових освітінх технологій, які дозвоять знизити навчальне навантаження і підвищити якість уроків.

 26. Розробка системи творчих завдань для учнів.Карта особистісного зростання педагога

Навчальний рік______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові____________________________

Предмет____________________________________________

Науково-методична проблема__________________________

Кількість років роботи над проблемою___________________Самооцінка професійної підготовки ( за 12-бальною шкалою):

 • змісту предмета______________________________________

 • планування__________________________________________

 • методики викладання_________________________________

 • педагогіки__________________________________________

 • психології__________________________________________

Опрацьована література__________________________________

Виступи і доповіді ( на засіданнях педради, ШМО, семінарах)

теоретичні викладки____________________________________

з досвіду роботи________________________________________


Участь у загальношкільних методичних заходах

_______________________________________________________

Відвідування відкритих уроків, виховних заходів

_______________________________________________________

Вивчення ППД

_______________________________________________________

Участь в роботі РМО

_______________________________________________________

Громадська діяльність____________________________________

Результати роботи: • результати атестації_____________________________________;

 • оприлюднення свого досвіду______________________________;

 • участь учнів в предметних олімпіадах_______________________;

 • участь учнів в МАН______________________________________;

 • участь учнів в інших конкурсах_____________________________;

 • результати навчальних досягнень учнів______________________;

 • особиста науково-дослідницька робота_______________________.


Прогнози та плани на наступний навчальний рік

Пропозиції щодо організації науково-методичної роботи на наступний навчальний рік_____________________________________________.


Перспективний план самоосвіти вчителя біолоігії

на 2008 / 2012 роки

Проблема: « Формування еокологічної культури, гармонійних відносин людини з природою, дбайливого ставлення до природи. Охорони навколишнього середовища»

Тема

Навчальний рік

1. Синтез екологічних знань та етичних відносин з природою на уроках біології, географії і в позаурочний час

2008-2009

2. Збагачення словникового запасу з екології

2009-2010

3.Формування практичних навичок з охорони природи під час позакласної гурткової та природоохоронної діяльності учнів

2010-2011

4.Формування загальнолюдських рис характеру

2010-2011

5.Вивчення нових пеердових технологій у промисловості та с/г, екологічно сприятливих для впровадження в практику майбутнього

2010-2011

6.Інтегрована система навчання як метод створення ефективної екологічної освіти й виховання

2011-2012

7. Створення банку екологічної інформації рідного краю.

2011-2012

8. Участь учнів у процесі вироблення і прийняття рішень з найважливіших практичних завдань з екології

2011-2012

Річний план самоосвіти вчителя біології з проблеми:

«Синтез екологічних на уроках біології, географії як засіб екологічного бачення та формування практичних навичок екологічної освіти»

на ________н.рік

 1. Систематична самоосвіта з питань екології, ознайомлення з науковою літературою і періодичною пресою.

Протягом року.

 1. Виступ на ШМО природничого циклу з доповіддю «____________»

Березень_____року

3. Формування екологічного світогляду учнів через:

- творчі роботи;

- створення екологічного клубу;

- роботу зі здібними та обдарованими учнями, пошукову діяльність.

Протягом року

4. Створення банку інформації з питань екології.

Протягом року 1. Активна співпраця з науковцями ЗНУ та лабораторій екологічного моніторингу підприємств.

Протягом року

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ РОБОТИ

НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Дослідження єдиної методичної теми ( проблеми) – центральна ланка в методичній роботі. Ця робота здійснюється в чотири етапи: 1. Діагностичний.

 2. Теоретичний ( дослідження проблеми).

 3. Практичний ( дослідження проблеми).

 4. Підбиття підсумків роботи над проблемою. Пропаганда ППД.

Робота над єдиною методичною проблемою повинна чітко простежуватися як у діяльності педагогічної ради – головного органу методичної роботи, так і в роботі методичної ради, ШМО, творчих груп, динамічних груп, при проведенні семінарів, нарад, педагогічних читань, конференцій тощо, а також в індивідуальній самоосвітній роботі кожного педагога закладу.Зразок.

Проблема : « Метод проектів як технологія особистісно орієнтованого навчання».
Протиріччя, суперечності в НВП:____________________________________
Шляхи подолання суперечностей:___________________________________
Мета програми:____________________________________________________
Завдання програми:________________________________________________
Основні керівні документи:_________________________________________

Етапи програми
І етап – підготовчий – діяльнісно-прогностичний ( 01.09.2009 – 01.01.2010)

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов переходу на нову технологію навчання.
Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________
Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)


Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати


ІІ етап – опанування науково-теоретичних основ і технології методу проектів педагогічним колективом та учнями - конструктивно-моделюючий ( 01.01.2010 – 01.09.2010)

Основні завдання : мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування нової технології навчання.

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________
Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)


Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результатиІІІ етап – реалізація технології методу проектів в освітьному процесі закладу- апробаційно-впроваджувальний ( 01.09.2010 – 31.05.2011 )

Основні завдання: спрямована організація досвіду з реалізації методу проектів у роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, що мають проблеми в опануванні нової технології
Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________
Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)


Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати


ІУ етап – аналіз результатів опанування методу проектів, узагальнення досвіду роботи колективу над інноваційною технологією – етап стабільного функціонування та рефлексійної аналітики ( 01.09.2011- 31.05 .2012)

Основні завдання: обробка даних отриманих у результаті опанування нової технології, узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання учасників інновації, висвітлення досвіду в засобах масової інформації
Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________
Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)


Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати


Структура роботи

педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою

Підвищення рівня розвитку учнів, якості знань
Творче застосування класичних технологій

Впровадження інноваційних технологій

Авторство

ППД


Збагачення змісту.Розширення сфери використання з урочної до поазурочної

Апробація навчальних планів, програм,посібників, методик

Створення авторських програм, посібників

Авторство, яке викорсиовується іншими педагогами

Прогнозований результат діяльності

Підвищення якості освіти

Узагальнення ППД

Створення авторських посібниківРозвиток творчості учнів

Підвищення професійної майстерності вчителів
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка