2015 – 2016 навчальному році «Початкова школа основна школа» Мета програми «Початкова школа основна школа»Скачати 213.67 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір213.67 Kb.
#35179
Організаційно – методична робота Братської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів щодо реалізації наступності між початковою та середньою ланками освіти у

2015 – 2016 навчальному році «Початкова школа - основна школа»
Мета програми «Початкова школа - основна школа»

 • Скоротити перехідний період, пом'якшити пов'язані з ним фактори негативного характеру щодо адаптації учнів 4 класу до середньої ланки школи

 • Допомогти педагогічному колективу більш ефективно організувати навчально-виховний процес та досягти достатніх та високих результатів роботи

 • Забезпечити якісний психолого-педагогічного супроводу учнів - випускників початкової школи - при переході їх в середню ланку

 • Створити систему спільної роботи адміністрації з педагогами і фахівцем психолого-педагогічної служби школи

Завдання програми «Початкова школа - основна школа»

 1. Продовжувати вивчати психологічні можливості дітей молодшого шкільного віку;

 2. Розробити систему психологічного супроводу учнів у період адаптації;

 3. Продовжувати роботу по підвищенню мотивації педагогів до оволодіння і пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації;

 4. Скоординувати вимоги, методи і прийоми навчання учнів у 4-х і 5-х класах;

 5. Розробити систему контролю успішності процесу адаптації учнів;

 6. Знизити падіння успішності при переході в основну школу.


Рекомендації та особливості адаптаційного періоду у п’ятикласників

Організація роботи з наступності починається ще в початковій школі, задовго до переходу дітей у п'ятий клас. З метою забезпечення реальної єдності педагогічних вимог методичними об'єднаннями вчителів початкових класів та вчителів-предметників основної школи виділяються основні вміння та навички учнів з предметів. Потім складається план моніторингу на весь навчальний рік, куди включаються такі види робіт як диктанти, викладу, тести, контрольні зрізи та ін. Вони дозволяють визначити та оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу, виявити рівень підготовки учнів у цілому. У кожного вчителя початкових класів є папка з документацією по своєму класу. У цій папці зібрані тексти всіх контрольно-вимірювальних матеріалів. За результатами кожної адміністративної контрольної роботи заповнюється бланк "Результати відстеження знань учнів", де фіксуються прогалини в знаннях кожного учня даного класу по всьому пройденого матеріалу. Завдяки цих бланків вчителям легше побачити, на відпрацювання яких умінь і навичок необхідно в першу чергу звернути увагу і спланувати диференційовану та індивідуальну роботу з учнями незасвоєного матеріалу. Потім проводиться детальний аналіз, виявляються типові помилки, дуже ретельно аналізуються роботи учнів, які не справилися з роботою, намічаються заходи по усуненню виявлених пробілів. Тих тем, в яких виявлені прогалини в знаннях учнів приділяється більша увага в травні при повторенні вивченого в 4 класі, а також у 5 класі в вересні в темі "Повторення". Вони включаються в план МО на наступний рік, беруться під контроль адміністрацією школи та методичною радою школи. Учитель, у якого будуть навчатися діти в 5 класі, знайомиться з класом заздалегідь, з'ясовує чому навчені діти в початковій школі, які є проблеми у дітей в засвоєнні матеріалу, робить висновки як йому будувати роботу далі. Влітку вчитель з урахуванням цих даних складає календарно- тематичне планування, яке затверджується на засіданні методичного об'єднання. Визначається вибір методів, засобів, форм роботи з дітьми, з якими він буде працювати далі.

Класний керівник 5-го класу на першому етапі роботи обов'язково з'ясовує:

умови життя дитини;

здоров'я дитини;

індивідуальні особливості;

його досягнення і можливості.

Які ж першочергові проблеми цього періоду?

1. Одна з основних проблем - добитися того, щоб для дітей була створена комфортна атмосфера на уроці, щоб діти не боялися ходити на урок.

2. Використовувати таку педагогічну технологію як створення ситуації успіху на уроці. Необхідно дати можливість дітям проявити себе по можливості. На основі діагностики вчитель визначає, кому яке завдання дати, щоб дитина обов'язково його виконав і пішов з уроку з почуттям власної гідності.

3. Завжди мати в центрі уваги вчителів вироблення єдиних педагогічних вимог.

Вчителі, які працюють в 5-х класах, обов'язково запрошуються на засідання шкільного психолого медико-педагогічного консиліуму "Готовність учнів початкових класів до переходу в середню ланку" в квітні, а також у серпні. Попередній моніторинг рівня навченості учнів дає можливість спланувати і побудувати уроки так, щоб учні зі слабкою підготовкою отримували завдання репродуктивного рівня з обов'язковим коментарем вчителя і програмуванням на позитивну оцінку. Учні, які здатні працювати на конструктивному рівні, мають можливість вибрати собі завдання. Творчі завдання вчитель дає тільки в тому випадку, якщо впевнений, що клас готовий до виконання такого завдання. Для виконання будь-якого завдання дається чітка інструкція, а якщо потрібно, то зразок виконання. Це допомагає учнями в розумінні і виконанні завдання. При вивченні нової теми матеріал викладається вчителем гранично простою мовою, максимально доступним всім учням. Якщо вчитель бачить, що діти не до кінця зрозуміли матеріал, то пояснення повторюється.

4. У роботі вчителів важливо обережно користуватися таким тонким інструментарієм як оцінка. Проблема - виробити єдину систему при оцінюванні учнів в початковій і основній школі. Оцінка - це необхідну дію педагога в роботі з дітьми. І тут дуже важливі професійні вміння вчителя.

Оцінювання буде ефективним тільки при дотриманні ряду умов:

емоційна врівноваженість педагога;

доброзичливий тон при оголошенні оцінки будь-якого рівня;

порозуміння душевного стану дитини, не покарання відміткою

Якщо все-таки трапляється так, що учень написав, наприклад, контрольну роботу на початковий рівень, то він запрошується на додаткові заняття, і йому дається таке завдання, яке не можна не виконати, бо воно розробляється персонально.

5. Психологічна підтримка учнів, тобто комплекс заходів як з класним колективом в цілому (відвідування уроків, анкетування, проведення групових методик, спостереження за дітьми на перервах та в позаурочний час, бесіди з учнями і вчителями), так і індивідуальна робота за показаннями. У школі велика психолого-педагогічна служба: психолог, логопед, які і здійснюють психологічну підтримку учнів. Кожним фахівцем психолого-педагогічної служби, на підставі проведених обстежень учнів, складається план корекційних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Дуже велика робота проводиться фахівцями психолого-педагогічної служби з батьками: індивідуальні бесіди, консультації, семінари, виступи на батьківських зборах.

6. При використанні здоров'язберігаючих технологій припускають не тільки розвантаження на уроці, але й уважне ставлення вчителя до навчального навантаження учнів в цілому.

Адміністрація разом з вчителями дуже серйозно підходить до питання складання розкладу уроків, а також графіків контрольних робіт.

Питання по домашньому завданні займає одне з основних місць в процесі навчання. Часто вони приводять до різкого збільшення навантажень. І треба визнати, що медики цілком справедливо б'ють з цього приводу на сполох. Часто наші вчителі використовують диференційований підхід: домашнє завдання дається різного рівня, і учні самі вибирають, який варіант їм виконати. Природно, що якщо учень виконав завдання більш складного рівня, він заохочується.

Дуже важливо, щоб вплив вчителя здійснювався не тільки на уроці, але і в позаурочний час. Уроки української мови і розвитку мовлення на свіжому повітрі - це ще одна форма роботи з учнями. Також вчителі -предметники як і вчителі початкових класів проводять уроки-свята. До них діти готують питання для вікторини, малюнки, ребуси, твори.

7.Сучасному вчителю необхідно вміти педагогічно доцільно використовувати ігрові технології. Саме гра сприяє створенню ситуації успіху для кожної дитини. Гра дозволяє зняти психічне напруження, так як у випадку невдачі гру можна повторити кілька разів. Навчальні ігри - це ігри, які сприяють засвоєнню текстової інформації, розвитку вмінь і навичок, необхідних для оптимального навчання, що розвивають сприйняття, увагу, пам'ять. Інші особливості гри: активність учасників, цікавість, колективність, проблемність, творчий характер, емоційна забарвленість.

8.Вже в початковій школі вчителі широко використовують тестові технології. Це викликано потребою в отриманні незалежної об'єктивної інформації про навчальні досягнення учнів, про результати діяльності освітніх установ.
Для вчителя подібна об'єктивна інформація служить не тільки основою для аналізу результатів навчання, прогнозування рівня досягнення державного стандарту, обґрунтованих висновків про ефективність використання тих чи інших інноваційних освітніх технологій, методів, дидактичних прийомів, організаційних форм навчання, а й засобом проектування власної педагогічної діяльності з конкретним контингентом учнів. Правильно організована робота за програмою «Наступність»- запорука успіху навчання дітей в основній школі. Аналіз роботи за даною програмою дозволить прийти до висновку, що вона дає позитивні результати.
Причини труднощів у навчанні учнів 5-х класів

Причини труднощів у навчанні учнів 5-х класів пов’язані з:

несформованістю необхідних розумових дій та операцій – аналізу, синтезу, поганого мовного розвитку, недоліків уваги, пам’яті;

значними проблемами у знаннях за попередні періоди навчання; несформованістю загально навчальних і спеціальних навчальних умінь і навичок;

особливостями навчальної мотивації учнів;

слабкою доцільністю поведінки та діяльності – небажанням, «неможливістю» змусити себе постійно вчитись.Характеристика труднощів

Причини, рекомендації вчителям, батькам

Повільний темп розумових операцій. Діти повільно залучаються до роботи, не встигають виконувати домашнє завдання, не одразу розуміють пояснення вчителя, повільно пишуть і читають. Причиною, як правило, є своєрідність типу нервової діяльності. Таких дітей не можна квапити, підганяти на уроці, примушувати працювати «за часом», адже будь-який поспіх та умови обмеження часу тільки загальмують роботу і спричинять негативні емоції. Краще: повторити дитині те, що вона не встигла почути; пропонувати завдання, розраховані на нижчий темп виконання, даючи час на підготовку до відповіді; не ставити в ситуацію необхідності швидкого переключення з одного виду діяльності на інший. Складати для дітей чіткий порядок денний з урахуванням їхніх можливостей для виконання конкретної роботи. Не підганяти.

Погано встигають з усіх предметів через труднощі в запам’ятовуванні, узагальненні навчального матеріалу, оперуванні поняттями,недостатнім словниковим запасом, несформованістю навчальних навичок. Причиною може бути педагогічна занедбаність: недоліки виховання, а не н6изький інтелектуальний потенціал. Необхідні додаткові заняття з розвитку мовлення, пам’яті, уваги, мислення, загальнонавчальних навичок. Бажані індивідуальні завдання зниженого рівня труднощів. Варто схвалювати прагнення дитини досягти успіху, відзначити навіть невеликий успіх. У деяких випадках цілеспрямована розвивальна робота дає змогу подолати педагогічну занедбаність і досягти високих навчальних результатів. Рекомендувати різні вправи ігри з метою розвитку пам’яті, уваги мислення дитини, її мовлення.

Невисокий інтелектуальний потенціал (навчання дається важко, не засвоюють навчальний матеріал, не завжди розуміють і погано запам’ятовують пояснення вчителя). Вимоги до таких дітей треба знизити, адже вони страждають через слабку пам’ять, низький рівень логічного мислення. Для запобігання втрати мотивації до навчання й відхилень. Варто пропонувати посильні індивідуальні завдання, відзначати навіть маленькі успіхи. Рекомендувати різноманітні вправи та ігри з метою розвитку пам’яті, уваги, мислення дитини, її мовлення. Звернутися для консультації до психолога.

Труднощі тільки в письмі й читанні (поганий почерк, постійні пропуски літер і недописування закінчень слів, заміна одних складів на інші, співзвучні їм). Причина - недорозвинення мислення. Щоб уникнути формування стійкої відрази до навчання, не слід акцентувати увагу на помилках. Краще похвалити такого учня за те, що йому вдалося виконати. Рекомендувати звернутися за допомогою до логопеда.

Труднощі в навчанні, поведінці. Підвищена тривожність, замкнутість, боязкість, нерішучість, сором’язливість. Необхідне доброзичливе ставлення, підтримка, підбадьорення в ситуаціях, що викликають сильну тривогу і хвилювання (при відповідях біля дошки, контрольних роботах). Таких дітей краще не викликати відповідати перед усім класом, особливо на початку навчального року. Необхідне підбадьорення в різних ситуаціях. Розвивати впевненість дитини в собі. Звернутись по допомогу до психолога.

Гіперактивність, підвищена схильність до відволікання, труднощі в концентрації уваги, імпульсивність. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи. Такі діти не в змозі тривалий час бути зосередженими, уважними, посидючими. Головне в роботі з ними – терпіння й наполегливість. Треба розвивати вміння доводити справу до кінця, діяти цілеспрямовано та планомірно, давати невеликі завдання та здійснювати контроль виконання. Рекомендувати батькам зайняти дитину спортом, відвідувати гуртки.

Труднощі в контактах (погані взаємини з однолітками або відсутність друзів у класі). Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи. Завдання вчителя з «відторгнутими» дітьми – допомогти їм відчувати себе потрібними та бажаними в класі. Необхідно звернути увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що їм вдається. На позакласних заходах давати можливість виявити себе з кращого боку. Допомагати дитині відчувати себе потрібною та бажаною. Давати роботу або доручення, щоб дитина мала змогу самореалізуватись.

Агресивність, запальність, дратівливість. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання. У спілкуванні з цими дітьми потрібно виявляти максимальну стриманість і терпимість, адже вони самі страждають від своєї впертості та дратівливості. Необхідно дати зрозуміти, що дорослий – їхній союзник у вирішенні проблем. Педагог, знаючи інтереси та схильності агресивної дитини, зможе спрямувати її активність у конструктивне русло. Батькам необхідно проявляти стриманість, терпимість. Довести, що батьки – друзі дитини. Розвивати стриманість, самоконтроль.

Підвищена тривожність, плаксивість, вразливість, схильність хвилюватися і переживати через будь-який привід. Підвищена тривожність, плаксивість, вразливість, схильність хвилюватись і переживати через будь-який привід. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи. Такі діти часто є хорошими учнями, але навчальні успіхи для них набувають надто великого значення. Учителю в цьому випадку не слід акцентувати увагу на оцінках. Перед хвилюючими подіями, контрольними треба знімати тривожність, навіювати впевненість в успіху, частіше заохочувати, схвалювати та відзначати переваги. Батькам треба переглянути свої погляди: не надавати значної уваги оцінкам. Виховувати в дитині впевненість в успіху. Частіше заохочувати.

Боязкість, нерішучість, замкнутість. Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання. Учителю варто залучати таких дітей до позакласної роботи. Проводити групові заходи, щоб учні більше спілкувалися, долали свою боязкість, нерішучість. Давати певні громадські доручення. Частіше звертати увагу однокласників на переваги такого учня, підвищуючи його самооцінку та створюючи ситуацію успіху. Батькам слід залучати таких дітей до гуртків, де вони будуть більше спілкуватися, долати свою боязкість, нерішучість. Підвищувати самооцінку дитини.
Наступність у вивченні математики

Навчання математики в початковій школі є фундаментом для продовження учнями математичної освіти. Основа основ у курсі математики початкових класів – прості задачі. Найголовніше – навчити дітей мислити. Щоб адаптація учнів пройшла більш успішно, потрібно вивчати програму з математики для 5 класу.
На які ж теми необхідно звернути більш пильну увагу в 4 класі?

 • Нумерація багатоцифрових чисел у межах 1000000, читання, запис цих чисел, поняття «клас», «розрядна одиниця».

 • Складання буквених виразів.

 • Задачі на рух.

 • Складні рівняння.

 • Розв’язування задач у непрямій формі.

 • Ділення на 10, 100 і 1000 з остачею.

 • Визначення кількості цифр у частці.

 • Округлення чисел.

 • Знаходження частки від числа, числа за його частиною.

 • Усний рахунок.


Наступність у вивченні української мови

На які теми необхідно звернути більш пильну увагу в 4 класі?

 • Речення. Зв’язок слів у реченні.

 • Особливу увагу звернути на розбір простого речення.

 • Фонетика.

 • На кінець навчання в початковій школі слід дати єдиний із основною школою запис звуко - буквеного аналізу слів.

 • Словотворення.

 • Частини мови.

 • Морфологічний розбір слів.

Іменник

Прикметник

Дієслово

Займенник

Рід, число,

відмінок


Рід, число,

відмінок


Час, особа,

число


Особа, число

Рекомендації

Пам’ятка для батьків

У спілкуванні зі своїми дітьми:

1. Радійте вашому синові, доньці.

2. Розмовляйте з дитиною турботливим розмовляючим голосом.

3. Коли дитина з вами розмовляє, слухайте уважно, не перериваючи.

4. Установіть чіткі та визначені вимоги до дитини.

5. Будьте терплячими.

6. Заохочуйте цікавість, пізнання та уяву вашої дитини.

7. Частіше хваліть дитину.

8. намагайтеся, щоб дитина разом з вами щось робила по господарству.

9. Грайте з дитиною в різні ігри.

10. Частіше робіть щось спільно, усією сім’єю.

11. Уважно стежте за рівнем виразного читання ваших дітей. Хай удома виразно читають всі тексти, що задані з різних предметів.

12. Стежте за порадами вчителів.

13. Дбайте про те, що дитина навчалась бути охайною в усьому, включаючи бережне ставлення до підручників.

14. Ніколи не поспішайте з висновками ні про дитину, ні про вчителя – прийдіть у школу, поспілкуйтеся з учителем.

15. Дитину не слід карати за невміння, а терпеливо вчити, підказувати, радити, допомагати, підтримувати.

16. Дбайте про всебічний розвиток своєї дитини.

17. Умійте ставити себе на місце дитини.


Методичні поради вихователям дошкільних навчальних закладів

Проблему наступності та підготовки дитини до школи розглядати з позицій теоретичних і методичних аспектів сучасних компонентів дошкільної та початкової освіти. Сприяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я дошкільнят.Методичні поради для вчителів початкових класів

 • Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра.

 • Дотримуватись беззаперечного виконання вимог навчальних програм до знань, умінь і навичок учнів початкових класів на кінець навчального року.

 • Досконало вивчити Базовий компонент дошкільної освіти, програми базових дисциплін 5-х класів з метою подолання розбіжностей у вимогах до рівня навчальних досягнень учнів 4-х і 5-х класів.

 • Вивчити індивідуальні особливості, навчальні та пізнавальні можливості майбутніх першокласників, їх творчий потенціал з метою його подальшого розвитку.

 • Застосовувати як ігровий метод навчання в 1-му класі, збільшити обсяг різних видів самостійних робіт як обов’язкового етапу уроку в 4-му класі.

 • У засвоєнні предметних знань, умінь, навичок спиратись на сформовані в дітей до школи пізнавальні вміння.

 • Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на на оптимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування предметних умінь.

 • Поступово урізноманітнювати і ускладнювати форми , методи та прийоми роботи з учнями, структуру уроків.

 • Систематично формувати, закріплювати та розвивати в учнів уміння та навички виконувати домашні завдання, навички самостійної навчальної праці.

 • Розвивати мислення, пам’ять учнів.

 • Оптимально розвивати, розширювати й ускладнювати вимоги до учнів.

 • Розвивати творчі здібності учнів.

 • Психологічно готувати учнів до переходу на предметну систему навчання, підтримувати тісний зв’язок з учителями старших класів.


Методичні поради для вчителів основної школи

Знайомитися з програмою та методикою роботи в початкових класах спиратись на неї, зокрема після прийому випускників початкових класів. • Ознайомитись з навчальними програмами для 4-го класу.

 • З метою вивчення рівня засвоєння знань учнів 4-х класів та індивідуальних особливостей їх розвитку на кінець ІІ семестру відвідати ряд заходів у майбутньому 5-му класі – уроки повторення й узагальнення програмового матеріалу, самостійні чи контрольні роботи з обов’язковим наступним аналізом їх результатів, батьківські збори, виховні заходи.

 • Взяти на облік дітей з пониженою здатністю до навчання, ознайомитися з картою їх здоров’я та фізичного розвитку, матеріально - побутовими умовами.

 • Проводити спільні засідання методичних об’єднань з метою вироблення єдиних підходів до здійснення навчально-виховного процесу.

 • Зберігати й розвивати традиції, які склались в учнів у процесі навчання в початкових класах.

 • До початку роботи з дітьми ознайомитися з ними, систематично вивчати їх і використовувати одержані дані у процесі роботи.

 • Забезпечити єдність вимог учнів.

 • Забезпечити поступовий перехід на предметну систему викладання, нову побудову уроків, нові методи та прийоми роботи, нові вимоги до дітей.

 • Розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи учнів.

 • Виявляти та розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності. Проводити профорієнтаційну роботу.

 • Забезпечити міжпредметні зв’язки.

 • Постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.

 • Підтримувати зв’язки з учителями початкових класів, особливо під час підготовки до прийому учнів і в перші роки роботи з ними.

 • Протягом першого місяця навчання дітей у 5-му класі не писати зауважень.

 • Дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знизити їх до мінімуму у вихідні дні.

 • Поглиблювати свої знання з проблемами забезпечення принципу наступності в педагогічному процесі.
Методичні поради для адміністрації

 • Розробити план організаційно-педагогічних заходів для спостереження за проходженням дітьми адаптаційного періоду та створення сприятливих умов для успішної адаптації учнів 1-х, 5-х класів.

 • Щорічно проводити педради, спільні засідання шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів із запрошенням вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів-предметників з метою вивчення індивідуальних особливостей і навчальних можливостей учнів 1-х і 5-х класів.

 • Не пізніше ніж за півроку до переходу учнів на предметну систему навчання призначити класних керівників, завчасно визначити вчителів-предметників, котрі будуть працювати у 5-х класах.

 • Забезпечувати ознайомлення навчальними програмами дошкільної освіти, початкової та основної школи організаційними формами та методами роботи з учнями на суміжних етапах навчання.

 • Організовувати планове відвідування занять, уроків, виховних заходів учителями суміжних класів, вихователями дошкільного закладу.

 • Заохочувати й підтримувати зв’язки вчителів початкових класів зі своїми колишніми учнями.

 • Вивчати, узагальнювати та популяризувати кращий досвід роботи із забезпечення наступності в навчально-виховному процесі. У шкільних методичних кабінетах зосередити матеріали із зазначеного питання. Наступність у навчальному процесі на педагогічних радах, методичних засіданнях, конференціях.

 • Залучати кращих учителів до творчої розробки окремих питань наступності в педагогічному процесі.

 • Залучати кращих учителів до творчої розробки окремих питань наступності в педагогічному процесі.

 • Доручити класному керівнику та практичному психологу розробити заходи з всебічного вивчення кожної дитини та соціально-психологічного патронату учнів 5-х класів.

 • Забезпечувати взаємовивчення базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової та базової й повної середньої освіти фахівцями окремих освітніх ланок.

 • У кінці ІІ семестру проводити громадський огляд знань випускників дошкільних навчальних закладів, учнів 4-х класів з підготовки до предметного навчання.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково – методична рада Директор школи

« »_________2015рік ____________О.В. Силенко

« »___________2015року

ПЛАН

Організаційно – методичної роботи Братської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів щодо організації наступності між початковою та середньою школою у 2015 – 2016навчальному році «Початкова школа - основна школа»Місяць

Організаційна робота

Методична робота

Психологічний супровід

Інформаційне методичне забезпечення

Вересень


Засідання науково – методичної ради :

Затвердження заходів наступності між початковою та середньою школою.Нарада пр. директору :

1. Про готовність практичного психолога до роботи учнями першого та п’ятого класу. План роботи психолога в адаптаційний період

2. Оцінка стану здоров’я і фізичного розвитку учнів – Медичний працівник школи


ШМО

1.Обговорення Державного стандарту початкової та загальної середньої освіти

2.Рекомендації вчителю 4 класу стосовно вироблених знань та вмінь учнів 4 класу на кінець навчального року


Підготовка діагностик з приводу адаптації учнів 5 класу до нових умов середньої ланки
Ведення картки спостережень за школярами

Тиждень відкритих дверей. Лекція для батьків «Проблеми психологічної адаптації дітей при переході з початкової школи в середню ланку».


Підготовка папки з нормативними документами що забезпечить наступність між ДНЗ і ЗНЗ

Виготовлення буклетів для батьків.

Відвідування уроків у 5 класі

Вхідний адміністративний контроль. Мета: перевірити якість засвоєння навчального матеріалу попереднього класу.(Директорські контрольні роботи)


Жовтень

Індивідуальна робота з учнями, які відчувають труднощі в період адаптації.

Визначення індивідуальних цілей вчителів 5 класу у вирішенні проблеми наступності (співбесіди з учителями).Науково – методична рада : Аналіз вхідного контролю з основ наук у 5 класі.

2. Аналіз діагностики адаптаційних процесів в учнів 5 класу.Педконсіліум «Організація навчально-виховного процесу в адаптаційний період»:

- вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі;

- вивчення особових справ учнів;

- узгодження норм оцінок і вимог до учнів;

- складання психолого-педагогічної характеристики класу;

- складання програми супроводу учнів у адаптаційний період;

- допомога фахівців психолого-педагогічної служби


Відвідування занять з приводу моніторингу адаптації п’ятикласників.

Діагностика п’ятикласників .

Ведення картки спостережень за школярами


Відвідування уроків у 5 класі. Мета: визначення рівня адаптації учнів,

анкетування учнів і батьків, бесіди з вчителями.Листопад


Методична оперативка : аналіз програм і методичних рекомендацій з наступності викладання української мови. Вироблення єдиних вимог.

Педрада «Особливості адаптації п’ятикласників» (з вчителями початкових класів та вчителями-предметниками, які працюють в 5 класах, фахівці психолого-педагогічної служби.

Педрада: Звіт та аналіз результатів моніторингу з адаптації учнів 5 класу.
Грудень

Попередня розстановка кадрів у майбутньому 5 класі

ШМО особливості роботи класного керівника у 5 класі «Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку»

ШМО класних керівників : «Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку»

Розробити методичні рекомендації для вчителів початкової ланки з основних предметів щодо рівня навчальних досягнень на кінець 4 класу.

Січень

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці.


Лютий

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці.

ШМО Аналіз програм, методичних рекомендацій з наступності викладання дисциплін природничо-математичного циклу. Вироблення єдиних вимог.Березень

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці.Проведення показових уроків для вчителів які будуть викладати у 5 класі.

Квітень

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці.

Проведення батьківських зборів 4 класу з метою знайомства із викладацьким складом та майбутнім класним керівником.

ШМО проведення спільного засідання вчителів початкових класів та вчителів прикметників які будуть викладати у 5 класі. «Як зробити дитину успішною?» (вироблення єдиних форм і методів навчання і виховання як продовження наступності в роботі . впровадження здоров’язбережувальних технологій)

Діагностика готовності учнів початкових класів до переходу в середню ланку.

Проведення показових уроків для вчителів які будуть викладати у 5 класі.
Інформація на сайт. Поради батькам. Буклети.

Травень

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці.

Нарада при директору: Підсумкові контрольні роботи в 4 класі. Спільний аналіз робіт. Голови методичних об’єднань , вчитель 4 класу

Спільні батьківські збори «Особливості переходу учнів з початкової в середню ланку». Знайомство з класним керівником, учителями-предметниками.

Круглий стіл: «Готовність учнів 4 класів до переходу в середню ланку»: - попереднє комплектування класів;

- уточнення адаптаційного потенціалу учнів:

- складання індивідуальних програм адаптації


Проведення корекційнизх та індивідуальних занять із майбутніми п’ятикласниками.

Підготовка та проведення випускного свята у 4 класі.

Інформація на сайт.Червень

Залучення майбутніх п’ятикласників до пришкільного табору «Горизонт» з метою тісної співпраці вчителів предметників, майбутнього класного керівника та учнів 4 класу.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам
2016 -> Міністерство освіти І науки україни
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни юридична психологія (шифр пп. 16) Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
2016 -> Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
2016 -> Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України виконано групою експертів за підтримки Реанімаційного пакету реформ: Андрій Дацюк

Скачати 213.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка