2013 твоє здоров’Я –в твоїх рукахСторінка1/3
Дата конвертації30.04.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДОСВІД РОБОТИ КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИПО ФОРМУВАННЮ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
НОМІНАЦІЯ: досвід організації виховної роботи

2013ТВОЄ ЗДОРОВЯ В ТВОЇХ РУКАХ


e:\мои рисунки\new-1.png

Автори:

Дрючило Ольга Анатоліївна – викладач вищої категорії, методист

Кордонська Альона Василівна – викладач І категорії
Рецензент:

Ліпінська Раїса Миколаївна – заступник директора з виховної роботи

Проект спрямований на формування,

збереження й зміцнення здоров'я

студентів в умовах навчального закладу

при активній участі викладачів і батьків.

Зміст проекту допоможе змінити ставлення підлітків до власного здоров'я майбутніх громадян України, сформувати валеологічний світогляд і мотивацію до здорового способу життя.Ці знання та навички вони будуть поповнювати і вдосконалювати впродовж усього свого життя.

Матеріали проекту можуть бути

використані викладачами, кураторами

та студентами при проведенні позакласних заходів та виховних годин для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Розглянуто та схвалено на
засіданні конкурсної комісії

Протокол № 1 від 31.05.2013р.

Голова конкурсної комісії

__________ О.В.Цуркан

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………...….4

Розділ І. Опис проекту…………………………………………………………....9

Розділ ІІ. Теоретичні основи медико-біологічної та соціальної проблеми збереження здоров’я……………………………………………………………..12


  1. Законодавча база щодо охорони здоров’я в Україні……………………12

1.2. Умови життя та їх вплив на здоров’я……………………………………...13

  1. Проблеми віл-інфекції/Сніду в світі та Україні………………………….17

1.4. Алкоголізм…………………………………………………………………..24

1.5. Наркоманія…………………………………………………………………..26

1.6. Паління………………………………………………………………………29

1.7. Профілактика шкідливих звичок серед молоді…………………………..31Розділ ІІІ. Досвід реалізації проекту…………………………………………..34

Життя людини – найвища цінність (година духовності)……………………..34

Шкідливі звички (виховна година)……………………………………………..46

Скажімо наркотикам ні! (диспут).......................................................................52

Суд над алкоголем (засідання-інсценізація)…………………………………...60

Студенти проти тютюнопаління (круглий стіл)…………………………………..67

СНІД – чума ХХІ століття (тренінг)…………………………………………...83

Здорове харчування (бесіда)……………………………………………………92

Здоровий спосіб життя (година спілкування)………………………………………95


ВІЛ. СНІД. (година запитань і відповідей)………………………………………...98


Висновки…………………………………………………...…………………..104

Список використаних джерел……………………………………………….105

ВСТУП
Підлітковий вік – вік становлення. Підліток поспішає жити, він поспішає ввійти в світ дорослих людей. Все бажає спробувати, про все скласти власну думку. Якщо додати до цього масу нових проблем: від економічних до сексуальних, перші особисті драми і розчарування, невміння опанувати собою, то можна зрозуміти, чому підліток схильний до негативних звичок. e:\проект здоровий\52169.jpg

ХХІ століття стало століттям розвитку наркоманії, СНІДу, свободи поглядів. Як допомогти тим, хто заблукав у собі, хто бачить радість життя в алкоголізмі, наркотиках?

Розуміння того, які причини негативних звичок, має виключне значення для проведення профілактичної роботи.

Завдання куратора студентської групи – виховувати потребу протистояти негативним явищам в молодіжному середовищі, вміння говорити «ні» в потрібній ситуації, проявляти співчуття до людей, що потрапили у складну ситуацію, сприяти розумінню студентами ролі поганих звичок в житті людини та в їх житті, формувати культуру проведення вільного часу, культуру спілкування.


Здоровий спосіб життя – запорука щасливого і благополучного життя людини у гармонії із світом. З власного досвіду роботи куратора групи можна відмітити, що секрет цієї гармонії простий: підтримання фізичного здоров’я, відсутність шкідливих звичок, правильне харчування, радісне відчуття свого існування в цьому світі. Куратору групи необхідно пам’ятати, що спілкування між студентом та куратором – велика сила, яка допомагає зрозуміти хід думок молодої людини, визначити схильність до негативних вчинків, щоб вчасно попередити їх, створити оптимальний моральний клімат у студентській групі, що проявляється у доброзичливості, готовності зрозуміти, прагненні прийти на допомогу є умовою забезпечення здорового способу життя.

Під здоровим способом розуміють такі форми повсякденного життя, які відповідають гігієнічним правилам, розвивають адаптивні можливості організму, сприяють успішному відновленню, підтримці й розвитку його резервів, повноцінному виконанню особистістю соціально-психологічних функцій. Разом з тим проблему формування здорового способу життя студентів неможливо вирішити, лише обґрунтувавши складові професійно-прикладних основ. Найголовніше – сприяти їх реалізації саме у процесі формування здорового способу життя.

Завдання вищої школи на сучасному етапі виховання студентської молоді – якісна підготовка конкурентоспроможного на ринку праці фахівця. Збільшення наукової інформації, поява нових підходів до трактування явищ і понять, недостатня комплексна загальноосвітня підготовка студентів і завдання, які стоять перед вищою професійною школою, виявляють певні суперечності між традиційними формами організації навчально-виховного процесу та вимогами до професійної підготовки. Таким чином, формування здорового способу життя виступає як соціально-педагогічна проблема вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, у зв'язку з чим зростає необхідність обґрунтування психолого-педагогічних аспектів здорового способу життя.

Проблема профілактики шкідливих звичок серед молоді стала предметом дослідження медиків, психологів, педагогів, соціологів. Вивчали проблему профілактики шкідливих звичок О.Балакірєв, О.Яременко, А.Капська, О.Пилипенко, С.Гарницький, В.Єгоров, А.Врублевський, К.Воронін, Е.Бабаян, Л.Коваль, І.Звєрєва, С.Хлєбнік, І.Міхайловська, О.Литовченко, Г.Вершиніна, В.Оржеховська, О.Вакуленко, О.Панагушина, В.Приходько, Т.Лях та інші.Основними причинами негативних змін у здоров’ї нації є погіршення економічної ситуації, низький рівень державного медичного обслуговування, несприятливі умови, соціальна напруженість. Україна підтримала Конвенцію ООН про постійний розвиток людства. Головне – це безпека кожної людини. Рівень безпеки залежить від стану навколишнього середовища, державної системи підтримки безпеки людства та індивідуальної захищеності.

Саме ці соціально-економічні зміни, які відбуваються в сучасному українському суспільстві, активізували проблеми формування здорового способу життя особистості студента. Це вимагає аналізу наявної теоретичної бази з проблеми формування здорового способу життя і розробки на її основі ефективних педагогічних умов удосконалення процесу формування здорового способу життя особистості як одного з головних показників її освіченості й вихованості.

З метою формування здорового способу життя у своїй роботі використовуємо інтерактивні методи профілактики шкідливих звичок серед молоді. Основна характеристика «інтерактиву»: спеціальна форма пізнавальної діяльності; процес організовано так, що практично всі  залучаються до процесу пізнання,  мають можливість розуміти й рефлектувати з приводу того, що вони знають і про що думають; має бути атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки – форма кооперації та співпраці; організується індивідуальна, парна, групова робота.Групові форми роботи

В умовах освітнього процесу групова робота являє собою об’єднання студентів з метою вирішення конкретно-пізнавальних комунікативно-розвивальних та морально-виховних завдань.Робота з батьками

Система роботи з підвищення педагогічної культури батьків з основ здорового способу життя підлітків здійснюється через колективні, індивідуальні та наочні форми роботи. Сюди входять бесіди, консультації, відвідування сімей, запрошування батьків до коледжу, індивідуальні пам’ятки, поради, бюлетені, батьківські збори, групові консультації, лекторії педагогічних знань, семінари-практикуми, батьківські конференції, стінгазети, практичні рекомендації для батьків з питань здорового способу життя. 


На батьківських зборах розглядаються питання спільної роботи сім’ї та педагогів з профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму, куріння та СНІДу. Так, проведено батьківські збори на тему «Наркотики і статистика». Завдання зборів: ознайомити батьків з інформацією і статистикою щодо наркоманії та переконати їх у необхідності активного обговорення цієї проблеми в родині. Для обговорення пропонуються питання: статистичні дані про проблему наркоманії; симптоми і небезпеки хвороби; шляхи вирішення проблеми. До батьківських зборів куратори проводять аналіз заходів, що були організовані в групі чи в коледжі щодо проблеми, студенти пишуть твори-роздуми «Якщо мені запропонують наркотик…», їх аналіз проводиться наприкінці зборів, психолог проводить з студентами тестування «Незакінчена пропозиція». На початку батьківських зборів куратор доводить до відома батьків про небезпеку наркоманії. Наприкінці зборів батькам пропонується поділитися на п’ять груп і ґрунтовно відповісти кожній групі на одне із запитань:

1. Чи говорите ви зі своєю дитиною про наркоманію, чи обходите цю проблему?

2. Як ви говорите про наркоманію і у яких ситуаціях?

3. Чи вважаєте ви: вашу дитину можна легко схилити до вживання наркотиків?

Якщо так – то чому? Якщо ні – чому?

4. Як ви вважаєте, які заходи потрібно вживати в родині, щоб уберегти дитину від наркоманії?

5. Які поради ви б запропонували батькам, щоб запобігти лиху?

Після цього психолог дає кожному з батьків пам'ятку «Небезпеки, пов'язані з уживанням наркотиків».Тренінг

Для профілактики шкідливих звичок на виховних годинах практикується проведення тренінгів. Одним із них є тренінг «Скажемо палінню – «Ні!»», з метою профілактики та зниження залежності від тютюнопаління серед студентів. Завдання тренінгу: ознайомити студентів з небезпечними наслідками паління, з результатами наукових експериментів; виділити найефективніші способи утримання молоді від паління; довести, що той, хто обирає здоровий спосіб життя, не менше поважається суспільством, ніж той, хто палить, що паління – не метод для самоствердження в підлітковому середовищі; навчити приймати усвідомлене рішення; навчити робити вільний вибір за повної проінформованості. Під час проведення тренінгу звертається увага студентів, що немає правильних і неправильних відповідей: є думка кожного й саме вона є цінною. Для роботи на тренінгу студентам пропонується спільно виробити правила спілкування. Куратор для ефективного проведення тренінгу повинен володіти такими навичками міжособистісного спілкування: уміти слухати, роз’яснювати, ставити запитання, об’єктивно оцінити відповідь; відтворювати сказане; давати студентам можливість відповідати на поставлене запитання; не заганяйте студента в глухий кут; закінчувати розмову на позитивній ноті.Гра

Під час проведення гри «Ви ризикуєте своїми легенями!» усі учасники поділяються на три команди, відповідати від команди може тільки одна людина, відповідає та команда, чий капітан першим підніме руку, за правильну відповідь команда одержує 10 очок, за неправильну – «дефект». Команда, що одержала 3 дефекти, вибуває з гри. Пропонуємо орієнтовні запитання для проведення гри: Під час паління людина вдихає той самий отруйний газ, що міститься у вихлопних газах автомобільного двигуна. Як називається цей газ?; Скільки відомих канцерогенних речовин міститься в середньому в одній цигарці? 4? 8? 12? Чи 15?; Який орган, поряд із легенями, найбільше страждає від наслідків паління?; Правильно чи ні, що фізичні вправи зводять нанівець шкідливий вплив паління?; Яка головна причина побутових пожеж, що спричинили загибель людей, – електроприлади, хімічні препарати чи цигарки?; Якщо людина випалює пачку на день щодня протягом року, скільки смоли осідає в її легенях?; Правильно чи ні, що тютюнопаління викликає сильне звикання?; Назвіть хоча б одну з причин небезпеки паління для вагітних жінок?;

Який відсоток курців заявляє, що хотіли б покинути палити? 25, 65, 85 чи 100%?;

Який відсоток складають курці серед підлітків?.

Ефективність формування здорового способу життя залежить від багатьох факторів: цілеспрямованої діяльності викладачів на формування рівня педагогічної культури сім’ї, єдності педагогічного впливу коледжу і сім’ї у вихованні здорового способу життя, оновлення змісту роботи з батьками та форм їхньої педагогічної освіти.

Отже, з власного досвіду роботи куратора студентської групи рекомендуємо:

1. Виховувати з малечку у дітей позитивне ставлення до свого здоров'я, до медоглядів, консультацій, своєчасного лікування.

2. Формувати творчий, змістовний спосіб життя студента.

3. Залучати вихованців до активного способу життя, занять фізичною культурою та спортом.

4. Розмовляти з дитиною про її звички, вподобання, наміри.

5. Намагатися бути для підлітка позитивним прикладом для наслідування.

Робота з профілактики шкідливих звичок у сім’ї та навчально-виховному закладі має бути системною, послідовною та цікавою, тому в педагогічній інтерпретації набуває поширення метод проектів. Сьогодні цей метод вважають одним з найперспективніших методів навчання та виховання, адже він створює умови для творчої самореалізації студентів, підвищує мотивацію, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Студенти набувають досвіду вирішення проблем пов’язаних із формуванням здорового способу життя.


Розроблений проект спрямований на формування, збереження й зміцнення здоров'я студентської молоді в умовах коледжу при активній участі батьків.РОЗДІЛ І.


ОПИС ПРОЕКТУ
Зміст проекту допоможе змінити ставлення до власного здоров'я майбутніх громадян України, сформувати валеологічний світогляд і мотивацію до здорового способу життя. З тією метою, щоб дитина могла піклуватися про своє здоров'я і здоров'я інших, необхідно виробити в неї свідоме ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров'я. Студенти повинні засвоїти елементарні знання про свій організм, оволодіти гігієнічними нормами поведінки, психологією спілкування, гігієною харчування. Ці знання та навички вони буде поповнювати і вдосконалювати впродовж усього свого життя.


Назва проекту:

«Твоє здоровя – в твоїх руках»

Основні питання:

Ключове питання:

Що таке здоров’я, здоровий спосіб життя, шкідливі звички?

Тематичні запитання:

Що потрібно зробити для того, щоб залишатись здоровим?

Як попередити вплив інфекційнийних захворювань на стан здоров’я підлітків?Стислий опис:

Практично орієнтований проект «Твоє здоровя – в твоїх руках» розкриває систему заходів, спрямованих на формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя у підлітків.

Здорова людина – головний пріоритет держави. Здоров'я молодого покоління – один з найголовніших пріоритетів процесу виховання. Здоров'я – найважливіша цінність не лише окремої людини, а й загалом усього суспільства. Людина повинна свідомо ставитися до життя як найважливішого дарунку природи, піклуватися про своє здоров'я, тому формувати культуру здоров'я особистості, прищеплювати розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати знання про основи здоров'я потрібно в навчальному закладі, щоб знання, вміння та навички перейшли у звичні, необхідні потреби.Проблема збереження здоров'я підлітків останнім часом стає все більш актуальною, адже невпинно зростає темп життя. Щоб виконати повною мірою свою життєву програму, студент повинен бути фізично, психічно, духовно і соціально здоровим, тому робота педагогічного колективу має будуватися з урахуванням максимального збереження здоров'я та профілактики шкідливих звичок.

Навчальні завдання та очікувані результати:

Незалежно від методу, який обрано, студенти зможуть:

 1. проводити цільовий пошук інформації в бібліотеках навчального закладу, міста та в Інтернеті;

 2. відбирати потрібну інформації, аналізувати її, оцінювати;

 3. ефективно використовувати технології для реалізації поставлених завдань;

 4. набуті знання використовувати в повсякденному житті;

 5. застосовувати наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані при роботі над проектом у навчальній та суспільній діяльності;

 6. проводити зустрічі з медичними працівниками.

Очікуванні результати:

 • розширити життєві компетенції студентів;

 • набути навичок дослідників;

 • розвиватиздоров’язберігаючу компетенцію;

 • виробити вміння самостійно працювати з додатковою літературою, систематизувати матеріали, робити висновки;

 • розвивати вміння працювати в групах;

 • удосконалити вміння презентувати результати досліджень;

 • формувати активну життєву позицію.

Діяльність студентів:

 1. Прослуховують лекцію «Твоє здоров’я – в твоїх руках» (відбувається процес мотивації та зацікавлення).

 2. Створюються творчі групи для роботи над проектом.

 3. Творчі групи починають збір інформації з різноманітних джерел.

 4. Студенти представляють свої досягнення та надбання на виховних годинах.

 5. Слід обговорити, оцінити та проаналізувати зібраний матеріал, визначити критерії оцінювання діяльності, щоб допомогти окремим студентам обрати напрямок діяльності, над яким вони будуть працювати.

 6. Працюючи малими групами, студенти аналізують матеріал, знайдений з різних джерел, за обраними критеріями, відбирають матеріал для створення презентацій.

 7. Студенти створюють проект презентації, сканують необхідні фото; розробляють дизайн та оформлення. Створення мультимедійної презентації є проміжним результатом колективної роботи над проектом.

 8. Презентації творчих груп, після ознайомлення з роботами слід їх оцінити (відповідність змісту, тематиці, стиль, елементи творчості). Це має допомогти об’єднатися в єдину групу для створення проекту, провести анкетування, спонукати до творчого продовження роботи над проектом.

 9. Студенти набувають навичок роботи в колективі, вдосконалюють власні знання, розширюють світогляд.

 10. Робота в групах над малими проектами розкриває внутрішній потенціал студентів.

 11. Студенти вчаться проводити публічні виступи, запрошувати зацікавлених осіб для подальшої співпраці.

Оцінювання знань та вмінь творчих груп:

Самооцінка щодо вміння презентувати досліджений матеріал на виховних годинах.


РОЗДІЛ ІІ.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я e:\альона\bookpile[1].png  1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Права громадян України у галузі охорони здоров’я закріплено законодавчо.

Стаття 49 Конституції України стверджує: «Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. e:\тетяна буланова\мова\x_f64843dd[1].jpg

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя».

Згідно зі статтею 50 Конституції України «Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена».

Одним із основних законодавчих актів України у галузі охорони здоров’я є Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р., де зазначено, що кожна людина має природне невiд’ємне i непорушне право на охорону здоров’я. Суспiльство i держава вiдповiдальнi перед сучасним i майбутнiми поколiннями за рiвень здоров’я i збереження генофонду народу України, полiпшення умов працi, навчання, побуту i вiдпочинку населення, вирішення екологiчних проблем, вдосконалення медичної допомоги i запровадження здорового способу життя.

Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правовi, органiзацiйнi, економiчнi та соцiальнi засади охорони здоров’я в Українi, регулюють суспiльнi вiдносини у цiй галузi з метою забезпечення гармонiйного розвитку фiзичних i духовних сил, високої працездатностi i довголiтнього активного життя громадян, попередження i зниження захворюваностi, інвалiдностi та смертностi, полiпшення спадковості, усунення чинників, що шкiдливо впливають на здоров’я.

Законодавча база щодо охорони здоров’я в Україні є досить розвиненою, про це свідчить значна кількість законодавчих актів у цій галузі, серед яких Закони України: «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про лікарські засоби», «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про психіатричну допомогу» та ін.e:\анимации\смайлики\big_smiles_138.gif

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка