2008/№2 Засновники


Знайти і виправити помилки у таблиці (2 бали)Сторінка5/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.81 Mb.
#391
1   2   3   4   5   6   7

2. Знайти і виправити помилки у таблиці (2 бали)


kn= Ek – En
Ek > En – поглинання

фотона


Ek < En – випромінювання

фотона


K=Ni / Ni-1
K > 1 – “вибух”

К = 1 – стаціонарна

К < 1 – затухаюча

ядерна реакціяβ – розпад
АХzА-4Уz+2 + 4Не2


α – розпад
АХzАУz+1 + 0е-1


νkn = R(1/n² – 1/k²)

n=2, k=3,…,∞ – серія

Бальмера, ВО

n=1, k=2,…,∞ – серія

Пашена, УФ

n=3, k=4,…,∞ – серія

Лаймана, ІЧ


Епит=∆Е/А=∆mc²/A


N=N0 * 2-t/T
∆m=zmp + nmn - mя
для атома водню

E1 = - Rn2 / h


E2 = - Rk2 / h

Додаток 3


3. Фізичний диктант “Написати рівняння реакцій” (2 бали)
1. Ядро берилію 4Ве9, поглинувши дейтрон 1Н2, перетворюється в ядро атома бору 5В10. Яка частинка при цьому викидається?

2. В ядро азоту 7N14 вдаряється -частинка і залишається в ньому, вибиваючи з ядра протон. Яке утворюється при цьому ядро?

3. В ядро берилію 4Ве9 вдаряється -частинка і залишається в ньому, вибиваючи нейтрон. Яке ядро утворюється при цьому?

4. Який елемент утворюється з 92U235 після одного -розпаду?


Додаток 4

1. Цікаві запитання (1 бал)

 1. Чому -частинки, які викидаються радіоактивними речовинами, не можуть викликати ядерні реакції у важких елементах, хоча у легких їх викликають?

Сили відштовхування між ядром з великим зарядом і -частинкою великі, і тому -частинка не може проникнути в ядро. Запасу кінетичної енергії -частинки недостатньо, щоб виконати роботу проти сил відштовхування.


 1. Чому в якості сповільнювачів нейтронів застосовують парафін, воду та інші водневоподібні речовини?

При зіткненні нейтрона з ядром атома нейтрон віддає йому частину своєї кінетичної енергії. Особливо великим буде зменшення енергії нейтрона при зіткненні з ядрами атомів, маса яких близька до маси нейтрона (водню і водневоподібних).


 1. Чому ампули з радіоактивними препаратами не слід брати руками, а треба користуватись щипцями з довгою ручкою?

Інтенсивність радіації, крім того, що поглинається в повітрі, зменшується обернено пропорційно квадрату відстані від джерела.


 1. Чому зберігання природного урану не пов’язане з небезпекою вибуху?

Для вибуху потрібна лавинна кількість нейтронів, які утворюються під час бомбардування нейтронами природного урану.


 1. Чому атомну енергію не застосовують на таких засобах пересування, як автомобілі, невеликі літаки тощо?

Для керованої ядерної реакції потрібен ядерний реактор, розміри якого великі.


 1. Чи можна зовнішніми діями зменшити швидкість радіоактивного розпаду атома?

Можна, використовуючи поглиначі – графітові стержні.


 1. Чому радіоактивні препарати зберігають у товстостінних свинцевих контейнерах?

Щоб уникнути небезпечного випромінювання (свинець вбирає заряджені частинки).


 1. Чому різні радіоактивні елементи викликають неоднакові реакції на їхню дію?

Три види випромінювання відрізняються між собою за проникною здатністю, тобто за тим, наскільки інтенсивно їх поглинають різні речовини. -промені проникають лише на 30–50 мм в живу тканину, -промені приблизно на 8 мм, -проміння характеризується найбільшою проникною здатністю.


 1. Після трагедії на Чорнобильській АЕС радіаційну обстановку на досить обширній території визначав ізотоп йоду - 131. Який його вплив на людський організм?

Радіоактивний йод - 131 вражає щитовидну залозу, яка внаслідок цього перестає виконувати життєво важливі функції.


 1. Після вибуху першої атомної бомби (серпень 1945р.) одним із радіоактивних ізотопів, що потрапили в навколишнє середовище, був стронцій - 90 – продукт розпаду урану. У чому полягає його небезпека для живих організмів?

Від нагромадження стронцію - 90 в зубах, кістках утворюються радіоактивні ділянки поблизу кісткового мозку, що може спричинити захворювання на рак, білокрів’я.


 1. За підрахунками вчених виробіток за рік одного гіговата потужності на АЕС обходиться людству приблизним скороченням тривалості його життя на 16 людино-років, а для випадку ТЕС ця цифра в 200 разів більша (без урахування аварій, які можуть статися на АЕС). У чому причина?

Підвищення радіоактивності навколишнього середовища за рахунок ТЕС пов’язане з тим, що вугілля містить у собі уран - 238 і торій - 232. Під час роботи станції ці радіонукліди разом з попелом та іншими продуктами згорання потрапляють у приземний шар атмосфери і викликають додаткове опромінення населення на близькій до станції території.


 1. Чому за термоядерними реакціями майбутнє?

Джерело палива (дейтерій, який міститься у морській воді) для них практично невичерпне, екологічно чисте.


 1. Що відбуватиметься, якщо 3–4 години дивитися телевізор?

Відбуватиметься опромінення м’якими рентгенівськими променями.


 1. Чим зумовлене внутрішнє опромінення людини?

З їжею, водою, повітрям до організму людини потрапляють різні радіоактивні елементи.


 1. Чому радіоактивні випромінювання пагубно впливають на живі клітини?

Це пов’язано з іонізацією атомів і розпадом молекул всередині клітин при проходженні швидких заряджених частинок. (Використовують для лікування ракових пухлин радіоактивні препарати, які випускають -промені).
Додаток 5

2. Розвязування завдань (2 бали)
1. Знайти енергію зв’язку ядра 4Ве8.

2. Знайти енергію зв’язку ядра 6C13.

3. Знайти енергію зв’язку ядра 14Si30.

4. Знайти енергію зв’язку ядра 9F17.

5. Знайти енергію зв’язку ядра 20Ca40.

6. Знайти енергію зв’язку ядра 3Li6.
Додаток 6

1. Розвязування завдань (3 бали)

1. У скільки разів зменшиться кількість атомів одного з ізотопів радону за 1,91 доби? Період піврозпаду цього ізотопу радону 3,82 доби.

2. Період піврозпаду радію 1600 років. Через який час кількість атомів радію зменшиться в 4 рази?

3. Внаслідок поділу одного ядра 92U235 на два осколки виділяється 200МеВ енергії. Яка кількість енергії вивільняється під час “спалювання” в ядерному реакторі 1г цього ізотопу?

4. Активність радіоактивного елемента зменшується в 4 рази за 8 днів. Визначити період піврозпаду.

 1. Яка енергія виділяється під час ядерної реакції 3Li7 + 1Н24Be8 + 0n1 ?
 1. Період піврозпаду радіоактивного ізотопу фосфору 14 діб. За який час кількість цього ізотопу в організмі зменшується в 512 разів?Література

1. Гончаренко С.У. Конкурсные задачи по физике. – К.: Издательство “Техника”, 1966. – 431с.

2. Элементарный учебник физики: Учебное пособие. В 3-х т. / Под ред. Г.С. Ландсберга. Т. IIІ Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. – М.: Наука, 1986. – 656 с.

3. Кашина С.И., Сезонов Ю.И. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для подгот. отд. вузов. – М.: Высш. шк., 1983. – 207 с.

4. Онищук О.В., Матохнюк Е.Х., Самардак А.Я. Фізика навколо нас / Збірник задач-запитань. – Хмельницький: Видавництво «Поділля», 1994. – 72 с.

5. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посібн. //За ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С. К., 2004. – 192 с.

6. Сучасні шкільні технології. Ч. 2 /Упорядн. І. Рожнятовська, В. Зоц. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

7. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2005. – 220 с.

8. Шаромова В.Р., Янушевич О.В. Інтерактивний урок фізики / Методичні матеріали для вчителів фізики. – Львів: ЛОІППО, 2005. – 17 с.Про Дерево пізнання музики

Дверій Роман

У 1976 році в загальноосвітніх школах України було впроваджено нову методику викладання музики. Протягом тридцяти років “три кити” Дмитра Кабалевського (пісня, танець, марш) допомагали учителям знайомити дітей 1–4-х класів зі світом музики.

У професійній музичній освіті “три кити” не прижилися, бо, крім пісенності, танцювальності та маршовості, існує ще й соноризм (4-й кит?), а також властива для дум, похоронних голосінь, церковної співомови речитативність (згадаймо звучання речитативів secco та accompagnato з опер, ораторій, кантат тощо).

Було б дуже добре, щоб методики ДМШ та загальноосвітньої школи не суперечили одна одній, не заплутували дітей, а щоб доповнювали та взаємозбагачували одна одну.

У біології – кожен мікробик, пташка, травинка, комашка мають своє місце у класифікаційній системі царств живої природи. У музикантів досі нема єдиної, загальновизнаної та вичерпної класифікації жанрів музики.

Тож пропонуємо вчителям за допомогою Дерева музики разом із учнями вибудувувати на уроках свою власну класифікацію (систематику, таксономію) музичних жанрів. Упорядковування знань учнів про світ музичного мистецтва (про музичні жанри) за допомогою Дерева музики є прийнятним, на наш погляд, і для загальноосвітньої школи, і для ДМШ.

Росте наше Дерево на казковій Планеті мистецтв у сузір’ї Умінь і Знань, неподалік від Планети ремесел, Планети точних наук, Планети спорту, на відстані лише однієї світлової хвилини від планети Маленького принца.

Поряд з Деревом музики (Деревом пізнання музичних жанрів) ростуть Дерево літератури та Дерево образотворчого мистецтва. Ці дивні дерева здатні наближатися одне до одного та віддалятися. Інколи, майже не торкаючись кронами, дерева витворюють спільні мистецькі жанри (наприклад, мелодекламацію). А буває, що, тісно переплівшись гіллям і корінням, вони стають нерозривною єдністю (як це є в опері).

Розгляньмо з учнями Дерево музики та спробуймо попрацювати з ним.
Жанр (франц. genre, від грец. γένος – рід, походження).

І. З’ясувавши, де може виконуватися музика, даємо назви чотирьом її жанрам-галузям:1) музика для побуту (жанр побутової музики),

2) музика для храму (жанр церковно-обрядової музики),

3) музика для театру (жанр театральної музики),

4) музика для концертного залу (жанр концертної музики).

Примітка. Щоби діти запам’ятали слово гáлузь, пов’яжімо його значення зі словом галýззя, тобто гілки, галузки дерева. Зверніть увагу дітей: кожна гілка-жанр нашого музичного дерева завершується певною архітектурною формою (невеликою хатиною, церквою, театром, філар-монійним концертним залом).

ІІ. Тепер жанри-галузі поділімо на жанри-класи.1) Побутова музика – пісня, танець, марш (із усіма їхніми різновидами).

2) Церковно-обрядова музика – молитовний спів (тропарі, кондаки, прокімени тощо), церковні пісні, читання урозспів текстів Біблії.

3) Театральна музика – опера, оперета, балет, мюзикл, музика драматичного театру тощо.

4) Концертна музика – симфонія, соната, квартет, квінтет, ораторія, кантата, романс тощо.

Примітка. Перетворімо на якийсь час хату, церкву, театр і концертний зал у чотири школи. У школах, як відомо, є класи. Запросімо у Клас пісні (див. жанр побутової музики) усі пісні світу: родинно-побутові, календарно-обрядові, пісні площ, майданів, стадіонів тощо.

У Клас танців запросімо усі танці світу: народні орнаментальні, народні сюжетні, народні таночки-хороводи, сучасні спортивні танці і т.д.

ІІІ. Жанри-класи поділімо на жанри-ряди.

Наприклад, клас пісень можна поділити (за різними ознаками) на такі ряди пісень:

1) пісні одноголосні та багатоголосні (поділ за кількістю партій-голосів);

2) пісні без супроводу та зі супроводом (поділ за формою виконання);

3) пісні народні та професійні (поділ за ознакою авторства);

4) пісні селянські, міські; козацькі, стрілецькі, рекрутські, чумацькі, бурлацькі; пісні пластунів, пісні туристичні тощо (поділ за походженням);

5) пісні обрядові; пісні ліричні, героїчні, любовні, сатиричні, дитячі пісні; пісні танцювальні, пісні естрадні тощо (поділ за призначенням та характером).

Примітка. Поділ пісень (музичних творів) за різними ознаками є, як переконує практика, цілком доступний, зрозумілий дітям.

ІV. Жанри-ряди поділімо на жанри-родини.

Наприклад, жанр-ряд дитячих пісень можна поділити на такі родини:

колискові пісні, забавлянки, заклички, лічилки, дражнилки тощо.Примітка. Щоб діти зрозуміли слово родúна, учитель жартома відтворює уявну розмову:

 • Іванку, ти з якої родини?

 • Я з родини Шевченків. Мій троюрідний брат Андрій Шевченко – знаменитий футбо-ліст.

 • А ти, Катрусю, з якої родини?

 • А я з родини Симиренків. Мій прапрадід Лев Платонович Симиренко (1855-1920) за-ймався помологією, науковим садівництвом, давав великі кошти на розбудову української справи.

V. Якщо ми нічого не знаємо про почутий твір (чи фрагмент твору), то спробуймо визначити – до якого жанру-роду цей твір належить:

1) до музики вокальної?

2) до музики інструментальної?

3) чи до музики вокально-інструментальної?

Примітка. Діти вже знають, що іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього родів (наприклад, слова – тато, мама, дитятко).

На уроках музичного мистецтва “мамою” у нас буде жанр вокальної музики, “татом” – жанр інструментальної музики, “дитятком” – жанр вокально-інструментальної музики.

Останніми роками до цих трьох родів музики додалося ще два – електронна музика та комбінована.
VІ. Порахувавши на слух кількість виконавців, визначмо – до якого жанру-типу цей твір можна віднести:

1) чи це твір для соліста?

2) чи це твір для ансамблю?

3) чи це твір для великого виконавського колективу: для хору,

для оркестру, чи, наприклад, для солістів із хором та оркестром?

Примітка. Запам’ятати слово тип допоможе учням жартівливе звертання до них:

Діти, порахуйте, скільки на сцені хлопців із гітарами? Ну і типи, ну і типажі! – хоч у театрі показуй! Цей як Арлекіно, той як Буратіно, а оцей, нечесаний, – як пудель Артемон!
VІІ. Буває, що жанр твору можна визначити, навіть не почувши його – лише за зовнішнім виглядом і поведінкою виконавців.

Запропонуймо дітям визначити, до якого жанру-виду музики належать:

а) спів статечних жіночок у народних строях?

б) експресивна гра скрипаля у чорному, класичного покрою смокінґу?,

в) викрики-спів чудернацького на вигляд вокаліста у хмарах кольорового диму?

Спів жінок діти безпомильно віднесуть до жанру народної музики,

гру скрипаля – до жанру академічної музики,

спів “фронтмена ВІА” – до жанру естрадної музики.


Зрозуміла річ, що Дерево не вичерпує усіх можливих жанрових назв (бо їх є більше тисячі). Та, вживаючи у розмовах із дітьми слова музика сучасна, музика класична, музика камерно-інструментального жанру, жанри музики епохи Бароко і т.д., ми допоможемо дітям упорядкувати їхні знання, зацікавимо пропонованою на уроці музикою. Це, своєю чергою, вироблятиме імунітет до продукції окремих приватних радіостанцій, які транслюють твори тюремно-злодійських жанрів (пісні про “ментов, нары, сладкий запах мака”).Каталог: files -> 2013 -> Nauka -> Wydannia -> 2008
2013 -> Основная образовательная программа моу «Любомировская сош»
2013 -> Відділ освіти Тлумацької райдеожадміністрації Методичний кабінет Основні змістові акценти національно- патріотичного виховання учнівської молоді
2013 -> Учебное пособие: История России с древнейших времен до конца XVI века, 6 класс, Данилов А. А., Косулина Л. Г. Просвещение, 2014 г
2013 -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
2013 -> Перелік публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство надзвичайних ситуацій України
2013 -> Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, виховних годин щодо запобігання травматизму
2013 -> Інструктивно-методичні матеріали «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»
2013 -> Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту
2008 -> 2008/№3 Засновники


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал