2. Код модуля: ввнзпм 13 Тип модуля: Вибіркова частина СеместрСкачати 42.36 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір42.36 Kb.
#10448
1.Назва модуля: Сучасні психокорекційні техніки в практичній психології

2.Код модуля: ВВНЗПМ 13

3.Тип модуля: Вибіркова частина

4.Семестр: 1

5.Обсяг модуля: загальна кількість годин - 72 (кредити ЄКСТ – 2,0), аудиторні години - 18 год. (лекції 10 год., практичні заняття 8 год.)

6.Лектор: д.п.н. професор Мілютіна К.Л.

7.Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: визначення структури та функції психологічної служби, познайомити з формами та методами роботи психолога в різних державних та недержавних службах по наданню психологічної допомоги населенню.  • вміти: вести відповідну документацію, зібрати необхідну інформацію, визначити педагогічну або соціально-психологічну проблему, здійснити пошук різних шляхів її вирішення, обрати відповідний вид психологічної діяльності.

8.Спосіб навчання: аудиторне

9.Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: Основи психологічного консультування

- кореквізит: Кризове консультування

10. Зміст модуля: Становлення психологічної допомоги як соціального інституту та професії.Поняття практичної психології та психологічної допомоги. Традиції психологічної допомоги в історії людства. Основні джерела та передумови виникнення психологічної допомоги. Становлення традицій надання психологічної допомоги у вітчизняній психологічній думці. Психологічна служба як форма інституалізації надання психологічної допомоги. Національна соціально-психологічна. служба: структура, функції, напрямки роботи

Організаційні засади психологічної служби в системі освіти. Історія виникнення психологічної служби в системі освіти. Досвід організації психологічних служб в системі освіти різних країн світу. Структура психологічної служби системи освіти України, основні завдання. Вітчизняні та зарубіжні підходи до розвиваючої роботи з дітьми раннього віку (М.Монтесорі, Б.П.Нікітін, Л.А.Нікітіна, Масару Ібука, С.Ю.Мещерякова, Н.Н.Авдєєва, та ін.) Методи роботи. Навчання дітей раннього віку: за і проти. Проблема співвідношення навчання та розвитку. „Зона найближчого розвитку” (Л.С.Виготський). Феномен розвиваючого навчання в психології (В.В.Давидов, Л.В.Занков, Д.Б.Ельконін).

Організація діяльності психологічної служби в силових структурах

Історія виникнення та етапи становлення психологічної служби в МВС. Основні завдання та напрямки роботи психолога в МВС. Психологічне забезпечення слідчо-оперативної групи ОВС. Психологічна служба в Державній службі охорони.

Зміст роботи психолога в пенітенціарній системі, СБУ та збройних силах. Специфіка роботи психолога установи виконання покарань (УВП) із новоприбулими засудженими. Роль і місце психолога виправно-трудової колонії у процесі підвищення ефективності ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Психологічні аспекти підготовки до батьківства

Підготовка до вагітності та народження дитини. Психологічні та фізіологічні особливості жінки в період вагітності. Гормональний фон як чинник емоційних переживань під час вагітності. Розвиток материнських функцій під час вагітності. Стилі ставлення до вагітності. Психологічні аспекти ускладненої вагітності. Загроза переривання вагітності: психологічний аспект, роль ранніх стосунків з власною матір’ю. Психологічні аспекти невиношуваності вагітності. Особливості організації курсів для майбутніх батьків.

Проблема суїциду в психології. Історичний огляд проблеми самогубств. Класифікація суїцидів. Нейрофізіологічні основи суїцидальної активності. Етапи прояву суїцидальної активності. Психологічна допомога: превенція, інтервенція та поственція суїцидальної активності.

Проблема залежностей. Види залежностей (алкогольна, наркотична, Інтернет-залежність). Психологічне підґрунтя залежностей. Психологічна допомога.

Психологічна допомога особистості в екстремальній ситуації. Історія вивчення психогенних розладів, що виникають в екстремальних ситуаціях, їх систематизія. ПТСР: історія вивчення, діагностичні критерії. Особливості надання психологічної допомоги. Напрямки психологічної допомоги особам, які перебували в екстремальних ситуаціях. Реабілітаційна робота з жертвами терористичних актів. Напрямки психологічної підтримки біженців, консультативна та психокорекційна робота. Психологічні аспекти переживання горя. Стадії переживання горя та втрати близької людини.

Організація психологічної підтримки потерпілим від природних та техногенних катастроф. Психологічні наслідки аварії на ЧАЕС для населення України, реабілітаційна робота з потерпілими. Досвід надання психологічної допомоги жертвам катастроф (авіакатастрофа на Скнирському літовищі, аварія на АПЧ „Курськ”, землетрус у Вірменії, аварії на шахтах).

.

11. Рекомендована література:


  1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.: „Академический проект”, 2003.

  2. Бондаренко А. Психологическая помощь: теория и практика. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М: “Класс”. – 336с.

  3. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. К., 1994.

  4. Основи практичної психології / Під кер. Панка В.Г., К.: „Либідь”, 2003.

  5. Практическая психология образования: учебн. пос. / Под ред. И.В.Дубровиной. – СПб.: Питер, 2004. – 592с.

  6. Робоча книга пенітенціарного психолога. – К., 2001.


12. Форми та методи навчання:

Форми: деннаМетоди: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку. Поточний контроль - 75 балів, підсумковий контроль - 25 балів. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів

14. Мова навчання: українська
Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ

Скачати 42.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка