2. Код модуля: спср 6 21 3 Тип модуля: обов’язковий СеместрСкачати 22.89 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір22.89 Kb.
1. Назва модуля: Менеджмент соціальної роботи

2. Код модуля: СПСР_6_1.21_3

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 5

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 32 (лекційні  16, практичні заняття – 16)

6. Лектор:Підвальна Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинензнати: компоненти організації життєдіяльності соціальної служби; основні складові процесу менеджменту соціальної роботи; принципи та функції менеджменту соціальної роботи; складові самоменеджменту соціального працівника; підходи, моделі та методи взаємозв’язку суб’єктів та об’єктів менеджменту соціальної роботи; особливості менеджменту соціальної служби для молоді

уміти: виявляти та аналізувати проблеми управління конкретної соціальної служби; використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи; застосовувати менеджерські методи; готувати рішення в соціальній службі; аналізувати кадрове забезпечення соціальної служби; розробляти проект надання соціальної послуги в умовах конкретної соціальної служби

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

Етика соціально-педагогічної діяльності

Соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна діяльність в закладах освітиТехнології соціально-педагогічної діяльності

10. Зміст модуля: Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи. Організація і менеджмент соціальної роботи. Об’єкти, суб’єкти, принципи та функції менеджменту соціальної роботи. Інформаційне забезпечення управління. Управлінські рішення, облік та контроль. Соціальні проекти, моделі та програми в системі соціальної роботи. Управління конфліктами та стресами. Роль менеджера в діяльності організації. Кадрове забезпечення соціальної роботи. Психологічні особливості ділового спілкування. Психологічні особливості підготовки та проведення переговорів. Особливості створення та проведення рекламних компаній організаціями соціальної сфери

11. Рекомендована література:

  1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч.посібник. – К.:Каравела, 2007. – 296 с.

  2. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник/ І.Д.Звєрєва, О.В.Безплько, С.Я.Харченко та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

12.Форми та методи навчання: лекції із застосуванням прозірок; дискусії на визначені теми; інтерактивні методи навчання; розв’язування соціальних ситуацій; підготовка рефератів на задані теми; конспектування та аналіз вітчизняних та міжнародних законодавчих документів

13. Методи та критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (70 %): оцінювання відповідей та виконання завдань на практичному занятті; модульний контроль; оцінка за ІНДЗ

  • Підсумковий контроль (30 %): тестування

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка